Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Style przywództwa

667 views

Published on

Prezentacja z warsztatu na temat stylów przywództwa.

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Style przywództwa

 1. 1. http://benarco.net/archiweb/images/104.pic
 2. 2. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Watykan_Bazylika_sw_Piotra.JPG
 3. 3. http://www.youtube.com/watch?v=RavLjmWdMK4 http://api.ning.com/files/pzupwOvmbTRsG8WOWBI4ZHCQtqRIZyPRWZLP2PRf6kCqHOSLsws1yO*58t4XyF*lMZ9YsKDmyIZ8UgMUgiTWxxuzZ6-fzLRcjH2FilpDpzA_/rainbowgathering1.j
 4. 4. http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_196.html
 5. 5. http://techjost.com/2013/01/02/burj-khalifa/burj-khalifa-at-night-3/
 6. 6. Style przywództwa Krzysztof Skubis Coach, trener Kierownik Projektu
 7. 7. Agenda • Klasycznie • http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership_styles  Autorytarny  Paternalistyczny  Demokratyczny  Wolnej ręki (Laissez-faire)  Transakcyjny  Transformacyjny • Kolorowo • Dr Elias H. Porter – Strength Deployment Inventory (SDI) • http://www.personalstrengths.us/index.php/en/ra-theory/theory-overview  Altruistyczny-pielęgnujący (niebieski)  Stanowczy–kierujący (czerwony)  Analityczny–autonomiczny (zielony)  gdy wszystko idzie dobrze  w momencie konfliktu
 8. 8. Klasycznie – styl autorytarny • Lider sprawuje ścisłą kontrolę poprzez precyzyjne reguły i procedury kierowane do współpracowników • Utrzymuje wyłącznie relacje profesjonalne Przekonania lidera • Nadzór jest najważniejszy • Trzeba jasno nakazać, co ma być zrobione - jeśli coś ma być wykonane Cechy • Ustalanie indywidualnych celów • Jednokierunkowa komunikacja • Kontrola dyskusji Niebezpieczeństwa • Cechy lidera • Brak zaangażowania, gdy nie ma kontroli • Prace zgodnie z procedurą Przykłady • Policjant regulujący ruch uliczny • Nauczyciel zadający pracę domową http://hollidaysjohn.files.wordpress.com/2009/03/assertive.png
 9. 9. Klasycznie – styl paternalistyczny • Lider troszczy się o współpracowników jak ojciec (matka) za pełnię troski otrzymuje pełne zaufanie i lojalność współpracowników • Relacja między liderem i współpracownikami jest wyjątkowo silna Przekonania lidera • Pracownicy są zobowiązani wierzyć we wszystko w co wierzy lider • Pracownicy nie powinni pracować niezależnie • Pracownicy zwiążą się z firmą na dłużej z poczucia lojalności i zaufania do lidera Cechy • Pracownicy wspierają się wzajemnie • Pracownicy lepiej organizują sobie pracę • Pracownicy chcą się wykazać – pracują więcej i ciężej • Rośnie pewność siebie Pracowników • Pomaga we wprowadzaniu systemu nagród Niebezpieczeństwa • Lider wyłączający z Zespołu tych, którzy są mniej lojalni • Ograniczona wiara współpracowników, że ich miejsca pracy są w 100% bezpieczne Przykłady • Firma rodzinna http://www.economist.com/node/6768159
 10. 10. Klasycznie – styl demokratyczny • Lider współdzieli proces decyzyjny z grupą uznaje istotność interesu grupy oraz promuje zasadę równości • Styl obejmuje dyskusje, dzielenie się pomysłami, zachęca do uczestnictwa Przekonania lidera • Każdy, z racji bycia człowiekiem, powinien odegrać jakaś rolę w decyzji grupy Cechy • Wyższa produktywność • Zwiększa udział grupy w pracach • Poprawia morale Zespołu • Działa, gdy Pracownicy są wykwalifikowani i chcą dzielić się wiedzą • Potrzebne prowadzenie i kontrola spotkań Niebezpieczeństwa • Dużo czasu na realizację zadania • Kwalifikacje i cechy (wiedza, umiejętności, nastawienie, ...) członków grupy • Potrzeby grupy • Lider decyduje kto będzie uczestniczył w procesie podejmowania decyzji • Niejasny podział ról http://www.action-wheel.com/democratic-leadership-style.html
 11. 11. Klasycznie – styl „wolnej ręki” (Laissez-fair) • Podejmowanie decyzji zostaje przekazane Pracownikom Lider przekazuje zadania Pracownikom bez udzielania wskazówek Przekonania lidera • Pracownikom można ufać • Pracownicy są wykwalifikowani i doświadczeni • Pracownicy są dumni ze swojej prac i sami wykonują ją dobrze Cechy • Duży stopień autonomii Pracowników • Wsparcie lidera w razie potrzeby Niebezpieczeństwa jeśli Pracownicy nie czują się bezpiecznie, w czasie gdy lider jest niedostępny lub jeśli lider nie udziela Pracownikom regularnie informacji zwrotnej • Brak produktywności • Brak satysfakcji • Brak spoistości Zespołu Przykłady • Doświadczony specjalista, podwykonawca http://research-methodology.net/laissez-faire-leadership-style/
 12. 12. Klasycznie – styl transakcyjny • Manager motywuje Pracowników poprzez system nagród i kar nagroda warunkowa (Contingent Reward) zarządzanie przez wyjątki (Management-by-Exception) Przekonania lidera • Odkryj potrzeby Pracownika i zaoferuj Mu to czego chce za odpowiedni rezultat pracy • Kluczowe jest zwiększanie efektywności i wprowadzanie procedur • Trzeba przestrzegać reguł raczej niż je zmieniać Cechy • Wyznacza cele Pracownikom • Zwiększa efektywność operacji • Poprawia produktywność • Zwiększa dojrzałość organizacji Niebezpieczeństwa • System nie działa dobrze, gdy jest wysoki poziom emocji w Zespole • Nie sprzyja dużym, transformacyjnym zmianom Przykłady • Duża, dojrzała korporacja http://www.brighthubpm.com/methods- strategies/100619-articles-on-leadership- styles-in-project-management/#imgn_5
 13. 13. Klasycznie – styl transformacyjny • Lider nie jest ograniczony przez swoją (lub Pracowników) percepcję Główny cel: zmienić potrzeby oraz sposób myślenia Przekonania lidera • Mam wielką wiedzę merytoryczną • Należy się promować • Należy podejmować ryzyko • Trzeba działać niestandardowo by pobudzać innych do innowacji Cechy • Stawianie wyzwań • Inspirowanie innych • Nadawanie sensu • Wywoływanie ekscytacji Niebezpieczeństwa • Problem, gdy lidera zabraknie http://sridharraman.blogspot.com/2012/01/leadership-series-part-2.html
 14. 14. Pytania?
 15. 15. Kolorowo Niebieski Altruistyczny–pielęgnujący Główny cel - ochrona, wzrost, dobrobyt innych https://sites.psu.edu/leadership/2014/03/3 1/too-good-to-be-true-leadership/
 16. 16. Kolorowo Czerwony Stanowczy-dyrektywny Główny cel – wykonać zadanie Takie organizowanie ludzi, czasu, pieniędzy i innych zasobów, aby wykonać powierzone zadania http://www.stimulbrain.com/what-is-the-autocratic-leadership-style-and-when-is-it-best-to-apply-it/
 17. 17. Kolorowo Zielony Analityczny-niezależny Główny cel – upewnić się, że wszystko zostało gruntownie przemyślane Elementy istotne zostały wyłonione i odpowiednio zaadresowane http://geronimocoachingnow.com/wp-content/uploads/2011/02/The-Analytical.png
 18. 18. Kolorowo Czerwono-niebieski Stanowczy–pielęgnujący Główny cel - ochrona, wzrost, dobrobyt innych poprzez wykonywanie zadań i przywództwo http://www.logosnoesis.com/leading-like-Cesar
 19. 19. Kolorowo Czerwono-zielony Rozsądny–konkurujący Główny cel – pewność siebie bazująca na inteligencji, sprawiedliwość, przywództwo, porządek, uczciwość we współzawodnictwie http://www.bbc.com/sport/0/football/24885560
 20. 20. Kolorowo Niebiesko-zielony Ostrożny–wspierający Główny cel – potwierdzić i rozwijać samowystarczalność (swoją i innych) Rozważna, sprawiedliwa pomoc http://blog.lib.umn.edu/hhh/diversity/2013/04/humphrey_advisory_council_memb.php
 21. 21. Kolorowo Niebiesko-czerwono-zielony Elastyczny–zgodny Główny cel – elastyczność, dobrobyt grupy Troska o wszystkich członków grupy, o przynależność do grupy http://colleensharen.wordpress.com/2012/02/06/it-depends-situations-and-flexible-leadership/
 22. 22. Warsztaty
 23. 23. Podział na Zespoły • Zespoły mają zadania do wykonania • Każde zadanie składa się z 5 etapów  6. etap – 3. minutowa prezentacja • W każdym etapie kto inny jest liderem  zmiana zgodnie z ruchem wskazówek zegara • Po etapie – charakteryzujemy lidera  na kartce – anonimowo  w dwóch kategoriach: klasycznie i kolorowo  zaznaczamy stan: normalnie lub konflikt  kartki zbiera prowadzący • Nagroda dla najlepszego Zespołu  Dla każdego Zwycięzcy jedna godzina coachingu
 24. 24. Etapy • Burza mózgów • Kryteria wyboru pomysłu • Ocena pomysłów • Wybór pomysłu do prezentacji • Przygotowanie prezentacji Każdy etap: 8 minut Każda przerwa na charakterystykę: 2 minuty Uwaga: 6 stylów, 3 kolory - ew. „konflikt” Zmiana lidera po każdej przerwie • Prezentacja dla wszystkich Każda prezentacja: 3 minuty
 25. 25. Zadania: tematy spotkań • Klub przędsiębiorcy • Executive Forum • Rozwój zawodowy • Rozwój osobisty Zadania są losowo przydzielone Zespołom Numer zadania <-> numer Zespołu Pomysłodawcą zadań jest organizator.
 26. 26. Etap 1 – Burza mózgów • Prowadzi Pierwszy lider Osoba, której imię jest najpóźniej w alfabecie • Czas trwania 8 minut • Wynik:  lista pomysłów
 27. 27. Informacja zwrotna dla Lidera • Wpisz numer Twojego Zespołu • Wpisz imię Lidera • Jaki styl prezentował Lider?  Klasycznie: autokratyczny, paternalistyczny, demokratyczny, wolnej ręki, transakcyjny, transformacyjny  Kolorowo: czerwony, zielony, niebieski Zaznacz, czy był to styl „normalny”, czy w czasie „konfliktu” • Czas: 2 minuty Normalnie Konflikt Zespół 1 Lider Anna Klasycznie Transakcyjny X Kolorowo Niebieski X
 28. 28. Etap 2 – Kryteria wyboru • Prowadzi kolejny lider Osoba, której siedzi po lewej od poprzedniego lidera • Czas trwania 8 minut • Wynik  kryteria oceny pomysłów
 29. 29. Informacja zwrotna dla Lidera • Wpisz numer Twojego Zespołu • Wpisz imię Lidera • Jaki styl prezentował Lider?  Klasycznie: autokratyczny, paternalistyczny, demokratyczny, wolnej ręki, transakcyjny, transformacyjny  Kolorowo: czerwony, zielony, niebieski Zaznacz, czy był to styl „normalny”, czy w czasie „konfliktu” • Czas: 2 minuty Normalnie Konflikt Zespół 1 Lider Anna Klasycznie Transakcyjny X Kolorowo Niebieski X
 30. 30. Etap 3 – Ocena pomysłów • Prowadzi kolejny lider Osoba, której siedzi po lewej od poprzedniego lidera • Czas trwania 8 minut • Wynik:  ocena każdego pomysłu z burzy mózgów, zgodnie z wybranymi kryteriami
 31. 31. Informacja zwrotna dla Lidera • Wpisz numer Twojego Zespołu • Wpisz imię Lidera • Jaki styl prezentował Lider?  Klasycznie: autokratyczny, paternalistyczny, demokratyczny, wolnej ręki, transakcyjny, transformacyjny  Kolorowo: czerwony, zielony, niebieski Zaznacz, czy był to styl „normalny”, czy w czasie „konfliktu” • Czas: 2 minuty Normalnie Konflikt Zespół 1 Lider Anna Klasycznie Transakcyjny X Kolorowo Niebieski X
 32. 32. Etap 4 – Wybór propozycji • Prowadzi kolejny lider Osoba, której siedzi po lewej od poprzedniego lidera • Czas trwania 8 minut • Wynik:  Decyzja, wraz z uzasadnieniem, który pomysł będzie prezentowany
 33. 33. Informacja zwrotna dla Lidera • Wpisz numer Twojego Zespołu • Wpisz imię Lidera • Jaki styl prezentował Lider?  Klasycznie: autokratyczny, paternalistyczny, demokratyczny, wolnej ręki, transakcyjny, transformacyjny  Kolorowo: czerwony, zielony, niebieski Zaznacz, czy był to styl „normalny”, czy w czasie „konfliktu” • Czas: 2 minuty Normalnie Konflikt Zespół 1 Lider Anna Klasycznie Transakcyjny X Kolorowo Niebieski X
 34. 34. Etap 5 – Przygotowanie prezentacji • Prowadzi kolejny lider Osoba, której siedzi po lewej od poprzedniego lidera • Czas trwania 8 minut • Wynik:  gotowa prezentacja  osoba wyznaczona do poprowadzenia prezentacji
 35. 35. Informacja zwrotna dla Lidera • Wpisz numer Twojego Zespołu • Wpisz imię Lidera • Jaki styl prezentował Lider?  Klasycznie: autokratyczny, paternalistyczny, demokratyczny, wolnej ręki, transakcyjny, transformacyjny  Kolorowo: czerwony, zielony, niebieski Zaznacz, czy był to styl „normalny”, czy w czasie „konfliktu” • Czas: 2 minuty Normalnie Konflikt Zespół 1 Lider Anna Klasycznie Transakcyjny X Kolorowo Niebieski X
 36. 36. Prezentacje • Zaczyna Zespół o najwyższym numerze • Przekonaj nas do swojego pomysłu • Czas trwania jednej prezentacji: 3 minuty
 37. 37. Wybór Zwycięzców - głosowanie • Zespół 1: 7 głosów • Zespół 2: 4 głosy • Zespół 3: 6 głosów Zwycięża Zespół, który otrzymał największą liczbę głosów
 38. 38. Dziękujemy Prosimy o wypełnienie ankiety
 39. 39. Konrad Lorenc Powiedziane nie jest jeszcze usłyszane Usłyszane nie jest jeszcze zrozumianym Zrozumiane nie jest jeszcze tym, z czym się zgadzamy To z czym się zgadzamy nie jest jeszcze zastosowanym Od zastosowania czegoś raz, czy drugi jest jeszcze daleka droga do stałej praktyki
 40. 40. Dane kontaktowe Krzysztof Skubis Tel. +48 602 500 772 Email skubis@skris.pl Blog http://skris.pl/ @KrzysztofSkubis Krzysztof Skubis Krzysztof Skubis
 41. 41. Inny podział na kolory Kwestionariusz stylów przywództwa

×