Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rynek turystyki biznesowej 2016 - spojrzenie branżowe

921 views

Published on

Rynek turystyki biznesowej - definicje, pomysły, rozwiązania, źródła,

Published in: Business
 • Be the first to comment

Rynek turystyki biznesowej 2016 - spojrzenie branżowe

 1. 1. RYNEK TURYSTYKI BIZNESOWEJ dr Krzysztof Celuch 1
 2. 2. Ćwiczenie 1 - CO CHCECIE? 2
 3. 3. PREZENTUJEMY...!
 4. 4. Agenda Podział Termino logia Charakte rystyka
 5. 5. O WAS? 5
 6. 6. O MNIE AkredytowanyTrener Meeting Professionals International (MPI) Certificate Meetings Management - CMM Certified IncentiveTravel Executive - CITE Kierownik Poland Convention Bureau Polskiej OrganizacjiTurystycznej Prorektor Szkoły GłównejTurystyki i Rekreacji w Warszawie; Prodziekan Akademia Finansów i Biznesu Vistula 6
 7. 7. O NAS! 7
 8. 8. Wprowadzenie... Hotel Burj Al Arab, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Fot. K. Celuch 2006
 9. 9. TERMINOLOGIA • Turystyka biznesowa • Rynek spotkań • Przemysł spotkań • Eventy • Branża spotkań • M.I.C.E. • Branża eventowa • Turystyka motywacyjna • Podróże służbowe • Turystyka korporacyjna • …
 10. 10. Turystyka FLF Warsaw 2006 Fot. WCB 2006
 11. 11. Wypoczynek, urlop, wczasy, wycieczki… Hotel Morganana Azur Taba, Egipt Fot. K. Celuch 2009 Hotel Riu Palace Punta Cana, Dominikana Fot. K. Celuch 2007
 12. 12. "Przez turystykę rozumiemy zespół stosunków i zjawisk, które wynikają z podróży i pobytu osób przyjezdnych, o ile nie następuję w związku z tym osiedlenie i podjęcie działalności zarobkowej". ( W. Hunziker: Le tourisme social, Bern 1951, s. 1, ekspert w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Ekspertów Naukowych Turyzmu AIEST).
 13. 13. Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż przez rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem. (Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Warszawa 1995)
 14. 14. Turystyka… czy na pewno?
 15. 15. Turystyka Podróże służbowe / Turystyka biznesowa (business travel) Przemysł spotkań (meetings industry) MICE (meeting, incentive, conference, event) TERMINOLOGIA Źródło: K. Celuch 2008
 16. 16. MICE • spotkanie (Meeting) • motywacja (Incentive) • konferencja (Conference) • wydarzenie (Event) Źródło: Google grafika
 17. 17. MICE to również: meeting, incentive, congress (kongres), exhibition (targi, wystawy) ale przede wszystkim… Źródło: Google grafika
 18. 18. Convention Industry Council (CIC) akronim MICE tłumaczy jako: spotkania, motywacje, konferencje/ kongresy i wystawy, czyli termin używany w stopniu międzynarodowym do określenia przemysłu wydarzeń. Convention Industry Council; APEX Industry Glossary, The glossary of the meetings, conventions and exhibitions industry, Alexandria, VA, USA 2005 - z ang. MICE - Meeting, Incentive, Conference/ Congress, & Exhibition. An internationally used term for the events industry). TERMINOLOGIA
 19. 19. Przemysł… Port w Akabie, Jordania Fot. K. Celuch 2009
 20. 20. Przemysł spotkań (meetings industry) Dubaj, ZEA Fot. K. Celuch 2006 Rajszew, Polska Fot. K. Celuch 2007 Warszawa, Polska Fot. WCB 2008 Antalya, Turcja Fot. K. Celuch 2006 Wrocław, Polska Fot. K. Celuch 2009
 21. 21. Przemysł Spotkań (z ang. Meetings Industry) – sektor (fragment) gospodarki związany z organizacją, promocją oraz zarządzaniem spotkaniami i wydarzeniami biznesowymi w tym: kongresami, konferencjami, targami, wydarzeniami firmowymi oraz podróżami motywacyjnymi. „Przemysł spotkań w Polsce – geneza i historia powstania” K. Celuch w Monografie: Kształcenie następnego pokolenia profesjonalistów dla turystyki biznesowej: problemy i rozwiązania. WSEI 2009) TERMINOLOGIA – przemysł spotkań
 22. 22. Konferencje (spotkanie biznesowe z udziałem do 200 osób) Kongresy (spotkanie biznesowe z udziałem powyżej 200 osób) Targi i inne imprezy wystawiennicze Imprezy konsumenckie (events) Imprezy motywacyjne (incentive travels, meetings, events) Wyjazdy integracyjne (wewnątrzfirmowe, z partnerami firmy, z prestiżowymi klientami) Wyjazdy gratyfikacyjne (wyjazd jako forma nagrody; zazwyczaj z najbliższą rodziną) Spotkania firmowe (wyjazdowe posiedzenia zarządu, narady szefów oddziałów regionalnych, inne) Szkolenia (różnego rodzaju) Wszelkiego rodzaju podróże biznesowe (typu delegacje służbowe pojedynczych lub kilku pracowników) TERMINOLOGIA turystyka biznesowa (typologia A. Świątecki 2005)
 23. 23. SPOTKANIE według UNWTO minimum 10 osób conajmniej pół dnia (4 godziny) obiekt musi być opłacony w celu spotkania Źródło: Measuring the Economic Importance of the Meetings Industry Developing a Tourism Satellite Account Extension 2006
 24. 24. ELEMENTY TURYSTYKI BIZNESOWEJ: • Podróże służbowe osób reprezentujących państwo (np. dyplomatów), • Indywidualne podróże służbowe, • Codzienne dojazdy do pracy poza obszarem stałego zamieszkania, • Szkolenie, • Narada, • Spotkania biznesowe, • Kongresy, • Konferencje, • Konwencje, • Szkolenia, • Targi i wystawy, • Podróże motywacyjne, • Imprezy promocyjne związane z wprowadzeniem nowych produktów i usług, • Krótkookresowe migracje do pracy, • Wymianę wykładowców i studentów, • Wprowadzenie produktów na rynki, • Dostarczenie dóbr klientom, • Zadania wykonywane przez wojsko poza stałą bazą, • Pomoc charytatywną w organizacjach pozarządowych realizowaną poza ich stałą siedzibą,
 25. 25. Ćwiczenie 2 - PODZIAŁ 25
 26. 26. Seminarium Kongres Konferencja Konwencja Prelekcja Zjazd Debata Sympozjum Imprezy sportowe Spotkania „jeden na jeden” Konferencje prasowe Narady / Konsultacje Podróże motywacyjne Szkolenia Wystawy, Targi Premiery produktów
 27. 27. PREZENTUJEMY...!
 28. 28. Spotkania biznesowe (Meetings) - brak dowolności - cykliczne - grupowe Przemysł spotkań (meetings & events industry) Wydarzenia biznesowe (Events) - dowolność - niecykliczne - grupowe/indywidualne Źródło: K. Celuch 2009
 29. 29. 29 9th USTKA ONCOLOGY DAYS VIII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych Nidzica International Conference Creativity and Tradition in Polish and Estonian Cultural Communication Krosno State College 33rd International Conference on Vacuum, Microbalance and Thermoanalytical Techniques ICVMTT33 and 3rd COMPOSITUM Conference Hybrid Nanocomposites and Their Applications Zamość 2011 6th European Congress of Mathematics
 30. 30. SPOTKANIA Seminarium Kongres Konferencja Konwencja Prelekcja Zjazd Debata Sympozjum
 31. 31. WYDARZENIA BIZNESOWE (EVENTS) Imprezy sportowe Spotkania „jeden na jeden” Konferencje prasowe Narady / Konsultacje Podróże motywacyjne Szkolenia Wystawy, Targi Premiery produktów
 32. 32. WYDARZENIA = EVENTS
 33. 33. JEDNAK WARTO PAMIĘTAĆ ŻE:  Istnieją formy podróży służbowych, które nie są związane z biznesem (spotkania nie związane z działalnością zawodową i zawodem jak np.: WOŚP, Harley Davidson Poland Club, Centralny Zlot Aktywu Krajoznawczego CZAK PTTK) Istnieją formy podróży służbowych, które niekoniecznie łączą się z podróżowaniem (popołudniowe spotkanie klientów w znanej restauracji w Warszawie)
 34. 34. WAGA JAKOŚCI OSOBISTEGO PRZEŻYCIA KLIENTA podczas SPOTKANIA Zadowolenie gości to podstawowy cel zabiegów wszystkich osób, które zarządzają operacjami marketingowymi i wprowadzają je w życie.
 35. 35. CHARAKTERYSTYKA RYNKU SPOTKAŃ • Spotkania są dobrowolne • Okres planowania spotkania jest długi – w przypadku międzynarodowych spotkań trwa nawet 2-3 lata w przód • Przychody ze spotkań są wysokie, gdyż powszechne staje się uczestnictwo w spotkaniach gości delegatów, których wydatki wlicza się do bilansu • Udział osób towarzyszących • Sezonowość i okresowość – najwięcej spotkań (marzec, wrzesień). Jest to związane z lepszą i tańszą dostępnością miejsc w ośrodkach poza okresem wakacyjnym.
 36. 36. SPOTKANIA Seminarium Kongres Konferencja Konwencja Prelekcja Zjazd Debata Sympozjum
 37. 37. PODZIAŁ SPOTKAŃ • Wg wielkości spotkań: małe i duże • Wg głównego celu: spotkania edukacyjne, motywacyjne, informacyjne • Wg rodzaju uczestników: osoby zamieszkujące w danym miejscu, przyjezdni, cudzoziemcy • Wg rodzaju nabywców: spotkania towarzyskie oraz spotkania stowarzyszeń zawodowych lub handlowych
 38. 38. CELE Informować Edukować Motywować Integrować
 39. 39. • Stowarzyszenia • Federacje • Kluby • Organizacje • Partie polityczne • Izby handlowe • Uczelnie akademickie • Zrzeszenia handlowe • Cechy rzemieślnicze • Fankluby • Kościoły wyznaniowe • Koła zainteresowań KTO?
 40. 40. NAJWIĘKSZE…? The 2010 National Barbie® Doll Collectors Convention
 41. 41. KONWENCJA (CONVENTION) – zgromadzenie delegatów, reprezentantów, członków organizacji w określonym celu. Oficjalne i generalne spotkanie grupy osób w celu dyskusji i uzyskania porozumienia na określony temat. Zazwyczaj określony jest czas trwania i miejsce, jednak brak ścisłych ustaleń odnośnie częstotliwości. Słowo częściej używane w USA jako synonim do „congress”. Źródło: na podstawie K. Celuch (2005), Turystyka biznesowa. Produkt i promocja. SKKP
 42. 42. KONWENCJA – przedwyborczy walny zjazd członków partii politycznej. Źródło: Słownik języka polskiego PWN 2009 Źródło: editorsweblor.org
 43. 43. NAJSŁYNNIEJSZY KONGRES…? KONGRES WIEDEŃSKI 1814 – 1815 – zjazd monarchów i dyplomatów państw europejskich po upadku Napoleona I w celu uregulowania międzynarodowych, sytuacji politycznych i spraw ustrojowych. Źródło: www.gazeta.pl
 44. 44. KONGRES (CONGRESS) – spotkanie, na które przybywa duża ilość gości indywidualnych, aby dyskutować określoną problematykę. Kongres zazwyczaj odbywa się raz na kilka lat i jest połączony z wieloma sesjami, panelami dyskusyjnymi itp. Odstępy pomiędzy kolejnymi kongresami są ściśle ustalone i znane dużo wcześniej. Często pomiędzy nimi odbywają się kongresy krajowe, a dopiero później międzynarodowe. Źródło: na podstawie K. Celuch (2005), Turystyka biznesowa. Produkt i promocja. SKKP
 45. 45. KONFERENCJA (CONFERENCE) – spotkanie, podczas którego odbywają się m.in. panel dyskusyjny, wymiany doświadczeń, poznawanie nowych badań, znajomości czy arena wymiany doświadczeń i prezentacji publikacji. Zazwyczaj krótkie i organizowane na mniejszą skalę niż kongresy o ściśle określonych celach. Źródło: na podstawie K. Celuch (2005), Turystyka biznesowa. Produkt i promocja. SKKP
 46. 46. SEMINARIUM zajęcia dydaktyczne dla studentów starszych lat mające na celu pogłębienie wiedzy z wybranego zakresu; seminarzyści samodzielnie przygotowują wybrane zagadnienia w celu poddania ich dyskusji; również kurs, szkolenie wzorowane na takich zajęciach. Źródło: encyklopedia internautica
 47. 47. SYMPOZJON - sympozjum (społ.) zebranie specjalistów z jakiejś dziedziny w celu omówienia określonego zagadnienia. Źródło: Lille CBŹródło: encyklopedia internautica
 48. 48. ZJAZD – zgromadzenie w jakimś miejscu członków jakiejś organizacji, przedstawicieli jakiegoś środowiska itp.; też: obrady takiego zgromadzenia. Źródło: Glasgow CMBŹródło: Słownik języka polskiego PWN 2009
 49. 49. Źródło: www.wryuta.pl
 50. 50. Źródło: http://uwaga.wordpress.com WIEC – w dawnej Polsce zgromadzenia plemienne, zebrania feudałów zwoływanych przez księcia, zjazdy dzielnicowe, robotnicze, partyjne. Źródło: encyklopedia internautica
 51. 51. GŁÓWNE SEKTORY  Medyczny  Farmaceutyczny  Technologiczny  Polityczny  Edukacyjny  Paliwowy, chemiczny, gazowy  Finansowy  Komputerowy / telekomunikacyjny
 52. 52. • Duże (liczba osób) • Długie (3< dni) – średnio 2,49 dnia • Niski budżet na delegata • Rotacja destynacji – duże zróżnicowanie i każdorazowa zmiana miejsca docelowego imprezy. • Kompleksowy system podejmowania decyzji (zarząd, komitet) • System procedury przetargowej (bid) WYMAGANIA RYNKU SPOTKAŃ
 53. 53. WYDARZENIA (BIZNESOWE) = EVENTS Zbiroża TeamStrefa, Polska Źródło: K.Celuch 2005
 54. 54. • Corporate Event - wydarzenie firmowe, mające: integracyjny, szkoleniowy, motywacyjny, poznawczy charakter; zrzeszające pracowników, dystrybutorów, często zaproszonych gości, połączone z atrakcyjnym programem turystyczno-rekreacyjnym. • Corporate Meeting - spotkanie pracowników danej firmy, gdzie koszty podróży, zakwaterowania, posiłków są pokrywane przez pracodawcę. TERMINOLOGIA Źródło: na podstawie K. Celuch (2005), Turystyka biznesowa. Produkt i promocja. SKKP
 55. 55. • Corporate Travel - rodzaj podróży służbowych, gdzie pracownicy podróżują w celach biznesowych na koszt pracodawcy. • Turystyka korporacyjna - forma podróży służbowej, polegająca na zapraszaniu gości organizatora (firmy), do darmowego uczestnictwa w ważnych wydarzeniach lub zorganizowanym wypoczynku, trwająca zazwyczaj dzień lub krócej. TERMINOLOGIA Źródło: na podstawie K. Celuch (2005), Turystyka biznesowa. Produkt i promocja. SKKP
 56. 56. • Podróże służbowe – podróże odbywające się, z założenia, w czasie pracy i finansowane z budżetu firmy. W wielu przypadkach mają miejsce w ciągu dni tygodnia, są krótkie i częste oraz odbywają się poza sezonem turystycznym. Za miejsca docelowe wybierane są większe miasta na obszarach uprzemysłowionych. Podróże odbywane samotnie, głównie przez pracowników wyższego szczebla. Źródło: na podstawie K. Celuch (2005), Turystyka biznesowa. Produkt i promocja. SKKP TERMINOLOGIA
 57. 57. CHARAKTERYSTYKA RYNKU WYDARZEŃ • Uczestnictwo w wydarzeniach jest obowiązkowe • Średni czas trwania – 1,63 dnia. • Czas realizacji spotkania – zwykle poniżej 1 roku. • Proces planowania: osoba ds. organizacji wydarzeń (planista), dział lub filia firmy, zewnętrzna firma wyłoniona w przetargu
 58. 58. CHARAKTERYSTYKA RYNKU WYDARZEŃ • Popyt na wydarzenia korporacji bardziej „wrażliwy” na zmieniające się warunki gospodarcze, ale krótki okres realizacji to lepsze przystosowanie do zmiennych warunków na rynku • Wydatki na pojedynczego delegata wysokie
 59. 59. • Wg wielkości spotkań: małe (narada, spotkanie „jeden na jeden”) i duże (walny zjazd akcjonariuszy) • Wg głównego celu: spotkania motywacyjne, szkoleniowe, promocyjne • Wg rodzaju uczestników: wewnętrzne głównie (szkolenia pracowników) i zewnętrzne (współpracownicy firmy) PODZIAŁ WYDARZEŃ
 60. 60. • Holdingi • Korporacje • Przedsiębiorstwa • Firmy • Koncerny (medyczne, bankowe) • Organizacja charytatywne • Organizacje pozarządowe • Izby handlowe KTO?
 61. 61. PODRÓŻ MOTYWACYJNA Źródło: K.Celuch 2007
 62. 62. PODRÓŻ MOTYWACYJNA PM (Incentive travel/tourism) - podróż pracowników, sprzedawców, agentów lub osób szczególnie wyróżniających się w firmie, opłacana przez przedsiębiorstwo, w ramach nagrody za realizację danego zadania, wysoką sprzedaż, wybitne osiągnięcia lub jako nagroda motywująca do większej aktywności w przyszłości. Bardzo często niedostępna dla normalnych turystów i charakteryzująca się wyjątkowością, trudnością w organizacji i mająca w swym programie elementy nierzadko innowacyjne, pionierskie i ekskluzywne. Źródło: na podstawie K. Celuch (2005), Turystyka biznesowa. Produkt i promocja. SKKP
 63. 63. TARGI / WYSTAWY / POKAZY • TARGI – wystawa krajowa lub międzynarodowa dająca przegląd eksponatów z różnych dziedzin produkcji. • WYSTAWA – 1. wystawiony na pokaz zbiór przedmiotów. 2. miejsce, w którym wystawia się takie zbiory. Źródło: Bilbao TurismoŹródło: Słownik języka polskiego PWN 2009
 64. 64. PREMIERY PRODUKTÓW Źródło: Glasgow CMB Wprowadzenie na rynek nowych produktów organizowane przez firmy / korporacje.
 65. 65. IMPREZY SPORTOWE Źródło: wiadomosci24, 2009 Źródło: antykorupcja.edu.pl, 2009
 66. 66. DOSTAWCY dla RYNKU SPOTKAŃ / WYDARZZEŃ • Wynajmujący miejsca: hotele, centra konferencyjne, ośrodki naukowe • Firmy telekomunikacyjne oferujące usługi videokonferencji, konferencji satelitarnych i telesatelitarnych • Firmy wynajmujące sprzęt audiowizualny • Firmy cateringowe • Kwiaciarnie • Organizatorzy wystaw • Destination Marketing Company (DMC) • Instytuty naukowe • Firmy transportowe • Profesjonalni Organizatorzy Kongresów (PCO)
 67. 67. TRENDY - SPOTKANIA • Wzrasta liczba uczestników spotkań • Wzrost liczby spotkań mniejszych i specjalistycznych • Skrócenie czasu trwania spotkań • Rosnące inwestycje w nowe centra konferencyjne oraz odnowienie starych • Wzrost konkurencji między miejscami obecnymi na rynku spotkań
 68. 68. • Dostosowywanie oferty do potrzeb i wymagań • Zmiana charakteru spotkań – nastawienie na intensywną prace i ostateczny rezultat (zwrot z inwestycji – ROI) • Wykluczanie pośrednictwa w procesie planowania spotkań • Inwestowanie w nowoczesne technologie • Wykorzystywanie internetu w marketingu imprez TRENDY - SPOTKANIA
 69. 69. TRENDY - WYDARZENIA  wzrost znaczenia spotkań „jeden na jeden”  tendencja do mniejszych bardziej intymnych spotkań  nastawienie na duży długoterminowy zysk (ROI)  wydarzenia z udziałem publiczności (czynny udział gości, zachęcanie gości do uczestnictwa)  nowe technologie
 70. 70.  nabywanie i sprzedaż wydarzeń przy użyciu internetu  organizowanie imprez w miejscach, które zainteresują kobiety (coraz więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych)  transparentność / etyka  łączenie szkolenie z wyjazdami motywacyjnymi (meetcentive) TRENDY - WYDARZENIA
 71. 71.  Turystyka biznesowa i turystyka indywidualna bardzo często korzystają z tym samych miejsc i usług ALE … Wieliczka, Polska Źródło: K. Celuch 2009
 72. 72.  Turystyka biznesowa może generować turystykę rekreacyjną Blue Lagoon, Islandia Źródło: K. Celuch 2009 ALE …
 73. 73. EWOLUCJA SPOTKAŃ Konferencja IAESTE Warszawa, Polska Źródło: Politechnika Warszawska 2009
 74. 74. EWOLUCJA SPOTKAŃ MPI POLAND CLUB WINTER MEETING 2008 Warszawa, Polska Źródło: WCB 2008
 75. 75. • Generuje nowe miejsca pracy • Dostarcza wpływów z podatków (narodowych, regionalnych, lokalnych) • Pobudza lokalną gospodarkę • Wydłuża/kreuje atrakcyjność destynacji • Pobudza turystykę indywidualną i rekreację • Wpływa na politykę • … WPŁYW PS NA ROZWÓJ GOSPODARKI
 76. 76. „Gdy mamy w mieście kongres, to tak jakby przeleciał nad nami samolot rozrzucający dolary” WPŁYW PS NA ROZWÓJ GOSPODARKI Źródło: na podstawie Smith (1990), The growth of conferences and incentives
 77. 77. Ćwiczenie 3 - PRODUKT78
 78. 78. CELE • wybrany produkt (spotkanie / wydarzenie) • trzy cele • czy są realne 79 10 minut...
 79. 79. 54 Pytania? 80
 80. 80. Dziękuję! k.celuch@vistula.edu.pl BukowinaTatrzańska, POLAND 81

×