Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คะแนนโปรเจคคอมพิวเตอร์

1,397 views

Published on

วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาโครงสร้าง
คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปีการศึกษา 2555

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

คะแนนโปรเจคคอมพิวเตอร์

  1. 1. เอกสาร (เต็ม 5) โปรแกรม (เต็ม 15) คะแนน เต็ม ชื่อโครงงาน หมายเหตุ รายงาน ภาพการใช้ ประโยชน์และ ข้อมูล ความ เนื้อหา 20 ถูกต้อง (3) โปรแกรม (2) ความน่าสนใจ (3) ถูกต้อง(3) สวยงาม(4) สมบูรณ์(5)football history 1 0 1 3 2 2 9ไหว้พระ9วัดขอพร9พระอารามหลวง 2 1 2 3 4 4 16เทียบเกรดแสนสนุก 1 0 0 3 1 1 6อยากรู้จักการละเล่นไทยอันไหนเอ่ย 3 0 2 3 3 4 15สืบสานผ้าไทย 2 2 2 3 4 4 17เมืองหลวงของ10ประเทศอาเซียน 1 2 2 3 3 4 15 เปิดcodeไม่ได้ -5เซียมซี 3 0 2 3 3 3 14ระบบหายใจ 2 0 2 3 3 3 13เวลาอาเซียน 2 0 2 1 3 4 12 ผลคานวณไม่ถูกต้องมีไฝแล้วไงอ่ะ 2 2 1 3 3 4 15คิดเลขมหาสนุก 2 0 1 3 2 2 10นักวิทยาศาสตร์ที่สาคัญระดับโลก 2 0 2 3 3 4 14ราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 2 0 2 3 3 4 14โปรแกรมคานวณอัตราเร็วของรถยนต์ 3 0 3 3 3 5 17 เปิดdatabaseไม่ได้ -5ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย 1 0 2 3 3 3 12สีที่ชอบบุคลิกที่ใช่ 3 0 2 3 3 4 15เกมซูโดะกุ 3 2 3 3 3 3 17โปรแกรมคานวณค่าไฟอย่างง่าย 3 2 2 3 3 3 16โปรแกรมการคานวณดัชนีมวลกาย 0 0 0 0 0 0 0 ห้อง4/1 มาพบครูด้วย
  2. 2. เอกสาร (เต็ม 5) โปรแกรม (เต็ม 15) คะแนน เต็ม ชื่อโครงงาน หมายเหตุ รายงาน ภาพการใช้ ประโยชน์และ ข้อมูล ความ เนื้อหา 20 ถูกต้อง (3) โปรแกรม (2) ความน่าสนใจ (3) ถูกต้อง(3) สวยงาม(4) สมบูรณ์(5)fast&furious 3 0 3 3 3 4 16แสดงสูตรการหาพื้นที่และปริมาตร 1 2 2 3 3 3รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต 1410อันดับสตรีที่มีอานาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ 1 0 2 3 3 3 12paris 2 0 2 3 3 4 14ไปไหนดีเชียงใหม่คราวนี้ 3 0 2 3 3 4 15 มีพิมพ์ผิดนะจ้ะการเปลี่ยนศักราช 3 0 2 3 2 3 13ทานายนิสัยจากลักษณะการฟังเพลง 1 0 2 3 2 4 12 เปิดcodeไม่ได้ -5ท่องเที่ยวแอฟริกาใต้ 1 0 2 3 3 4 13สัตว์โลกน่ารัก 1 0 2 3 3 3 1210สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ 3 2 2 3 3 4 17คณะที่ใช่อาชีพที่ชอบ 3 2 3 3 3 4 18เกมทายคาศัพท์คอมพิวเตอร์ 3 0 3 3 3 5 17 ขาดภาพและcodeเมนูเด็ดของ10อาหารประจาชาติอาเซียน 3 2 2 3 4 4 18ดอกไม้ประจาชาติ10ประเทศอาเซียน 1 2 2 3 3 3 14ข้อมูลตัวละครในเรื่อง onePiece 2 0 1 3 2 2 10ชุดประจาชาติอาเซียน 2 2 2 3 3 4 16
  3. 3. เอกสาร (เต็ม 5) โปรแกรม (เต็ม 15) คะแนน เต็ม ชื่อโครงงาน หมายเหตุ รายงาน ภาพการใช้ ประโยชน์และ ข้อมูล ความ เนื้อหา 20 ถูกต้อง (3) โปรแกรม (2) ความน่าสนใจ (3) ถูกต้อง(3) สวยงาม(4) สมบูรณ์(5)สายพันธุ์สุนขสัตว์เลี้ยง ั 1 0 2 3 3 3 7 เปิดcodeไม่ได้ -5badminton 2 2 2 3 4 4 17สรรพคุณเบอร์รี่ 10 ชนิด 2 0 3 3 3 4 15ท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา 3 0 2 3 3 4 15อาหารนี้ทายังไงหว่า 3 0 2 2 2 3 12ประวัติผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง 3 0 2 3 3 4 15โปรแกรมเสริมทักษะความรู้รอบตัวเรื่องอาเซียน 2 0 3 3 3 4 15นักคณิตศาสตร์น่ารู้ 3 2 2 3 3 4 17สถานที่น่าสนใจของจังหวัด นนทบุรี 2 2 2 3 3 3 15ระบบการย่อยอาหารของมนุษย์ 3 2 2 3 3 3 16ทัวร์ลอนดอน 2 0 2 3 4 5 16planet fo solar system 2 0 3 3 4 5 17ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 2 2 2 3 3 4 16โปรแกรมสมุนไพรไทย 2 2 2 3 3 5 17 ขาดบรรณานุกรมนิทานอีสป 1 0 2 3 3 4 13เปลี่ยนสกุลเงินไทยเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 3 2 2 3 4 4 18 อัตราแลกเปลี่ยนต้องระบุวันที่area calculator 3 0 2 3 4 4 16เก็บขยะ 3 2 3 3 4 4 14 code เปิดไม่ได้ -5
  4. 4. เอกสาร (เต็ม 5) โปรแกรม (เต็ม 15) คะแนน เต็ม ชื่อโครงงาน หมายเหตุ รายงาน ภาพการใช้ ประโยชน์และ ข้อมูล ความ เนื้อหา 20 ถูกต้อง (3) โปรแกรม (2) ความน่าสนใจ (3) ถูกต้อง(3) สวยงาม(4) สมบูรณ์(5)แนะแนวอาชีพจากวิชาที่คุณถนัด 1 0 2 3 2 2 10 ข้อ 9 ทาไม่ครบอยากได้วิตามินต้องกินอะไร 2 2 2 3 4 4 17อาหารที่เหมาะแก่วัย 1 0 2 3 2 2 10เขาวงกตแสนสนุก 3 2 3 3 4 4 1912 ปีนักษัตร 3 2 2 3 3 4 17สกุลเงินอาเซียน 3 2 2 3 4 4 18 ส่งกลุ่มแรก+2 0 0 0 0

×