เลขฐาน

1,967 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,967
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
207
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เลขฐาน

 1. 1. ระบบเลข และการแทนรหัสข้ อมูลระบบเลขฐานต่างๆ (เน้น ฐาน 2 ฐาน 8 และ ฐาน 16) การแปลงเลขฐาน ความสัมพันธ์ของเลขฐาน 2 ฐาน 8 และฐาน 16การคานวณทางคณิ ตศาสตร์ในระบบเลขฐานการแทนรหัสข้อมูลในระบบ BCD, EBCDIC, ASCIIการแทนรหัสข้อมูลของจานวนเลข จานวนเต็ม จานวนจริ ง 1
 2. 2. ระบบเลขฐาน (ฐาน 2,8,10,16)Place Value: ระบบเลขที่แต่ละหลักมีค่าประจาหลักค่าประจาหลัก คือ ค่าของเลขฐานนั้นๆ ยกกาลังตามตาแหน่ง หลักเริ่ ม จาก ศูนย์Least significant digit : คือเลขที่มีค่าประจาหลัก น้อยMost significant digit : คือเลขที่มีค่าประจาหลักสู งการเขียนเลขฐานต้องมีค่าฐานกากับ ยกเว้นฐาน 10 2
 3. 3. ตัวเลขในฐานต่ างๆฐาน 2 มีเลข 0,1ฐาน 8 มีเลข 0,1,2,3,4,5,6,7ฐาน 10 มีเลข 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9ฐาน 16 มีเลข 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F 3
 4. 4. การแปลงเลขฐานการแปลงเลขฐานใดๆ เป็ น ฐาน 10การแปลงเลขฐาน 10 เป็ น ฐานใดๆการแปลงเลขฐาน 2 เป็ น ฐาน 8 ฐาน 16การแปลงเลขฐาน 8 ฐาน 16 เป็ น ฐาน 2 4
 5. 5. การแปลงเลขฐานใดๆเป็ นฐาน 10อาศัยค่าประจาหลัก คูณ ต.ย. 11012 = ( )10 ตัวเลขแต่ละหลัก นาผลคูณที่ ค่าประจาหลัก คือ ได้มารวมกัน 23 22 2 1 20 (1*8)+(1*4)+(0*2)+(1*1) = 13 5
 6. 6. การแปลงเลขฐาน 10 เป็ นฐานใดๆกรณี เลขจานวนเต็มใช้หลัก MODULO คือ เลขฐาน 10 เป็ นตัวตั้ง หารด้วยเลขฐานที่กาลังจะแปลง ให้เก็บเศษจากการหาร หารเลขต่อไปจนกระทั้งไม่สามารถหารได้ นาเศษของการหารมาวางต่อกัน เศษตัวสุ ดท้ายเป็ น Most significant 6
 7. 7. ตัวอย่ างการแปลงเลขฐาน 10 เป็ นฐานใดๆเลขจานวนเต็ม 1310 = ( )2 1310 = ( )4 2 13 4 13 2 6 1 3 1 2 3 0 1 1 ตอบ 11012 ตอบ 314 7
 8. 8. การแปลงเลขฐาน 2 เป็ น ฐาน 8 ฐาน 16หลักการใช้การจัดกลุ่มบิท เลขฐาน 2 เป็ น ฐาน 8 จัดกลุ่มละ 3 บิท เลขฐาน 2 เป็ น ฐาน 16 จัดกลุ่มละ 4 บิทโดยเริ่ มจากบิทที่อยูใกล้จุดทศนิยม หากกลุ่มสุ ดท้ายไม่ครบเติม 0 ่ 8
 9. 9. ตัวอย่ างการแปลงเลขฐาน 2 เป็ นฐาน 8จานวนเต็ม 111112 = ( 37 ) 8 0 1 1 1 1 1 (0*4)+(1*2)+(1*1) (1*4)+(1*2)+(1*1) 3 7 9
 10. 10. ตัวอย่ างการแปลงเลขฐาน 2 เป็ นฐาน 16 เลขจานวนจริ ง 0001.112 = (1.C ) 16 0 0 0 1 1 1 000(0*8)+(0*4)+(0*2)+(1*1) (1*8)+(1*4)+(0*2)+(0*1) 12 1 C 10
 11. 11. การแปลงเลขฐาน 8 ฐาน 16 เป็ น ฐาน 2ใช้หลักการกระจายเลขแต่ละหลักออกเป็ น บิทเลขฐาน 8 หนึ่งหลัก กระจายเป็ นเลขฐาน 2 ได้ 3 บิทเลขฐาน 16 หนึ่งหลัก กระจายเป็ นเลขฐาน 2 ได้ 4 บิท 11
 12. 12. ตัวอย่ างการแปลงเลขฐาน 8 ฐาน 16 เป็ น ฐาน 2กรณี เลขจานวนเต็ม 738 =( ) 2 A316 = ( ) 2 7 3 10 3 1 1 1 0 1 1 1010 0011 Ans: 1010000116 Ans: 1110112 12
 13. 13. ตัวอย่ างการแปลงเลขฐาน 8 ฐาน 16 เป็ น ฐาน 2กรณี เลขจานวนจริ ง 7.38 =( ) 2 A3.B16 = ( ) 2 7 . 3 10 3 . 11 1 1 1 0 1 1 1010 0011 1011 Ans: 10100001.101116 Ans: 111 . 0112 13

×