Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Krones2010 pl

823 views

Published on

Published in: Technology, Business, Lifestyle
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Krones2010 pl

 1. 1. We do more. Prezentacja firmy 2010
 2. 2. Koncern KRONES dane finansowe za rok 2009 w mln € Obroty 1,865 Wynik finansowy ogółem -34,5 Wynik na akcję (w €) -1.13 Liczba nowych zamówień 1,916 Badania i rozwój ok. 5% * Liczba zatrudnionych Niemcy 8.165** świat 10 .238** *od obrotów ** 31.12.2009 Maszyny / linie dla branży napojowej/ Technologie procesów produkcyjnych 14.7% (274.1 mln ) 4.2% (79.0 mln ) Maszyny / linie do napełniania produktów i wystroju produktów 81.1% (1,511.8 mln ) Podział obrotów w mln € Maszyny/urządzenia dla niższego sektora usług ( kosme )
 3. 3. Koncern Krones dane finansowe za rok 2009 Napoje alkoholowe 39% Napoje, wody 46% Spożywcze, chemiczne, farmaceutyczne kosmetyczne 15% Obroty 2009 1.864,9 mln € Podział obrotów wg branż Obroty wg regionów Ameryka, Afryka Azja, Australia 59,5% Europa 30.3% Niemcy 10.2%
 4. 4. Trend rozwoju obrotów i wyniku finansowego w mln € Obroty koncernu krones w mln Zysk w mln € (po opodatkowaniu) ´95 ´96 ´97 ´98 ´99 ´00 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 807 834 868 920 908 1.015 1.165 1.305 1.435 1.514 1.695 1.911 2.156 2.381 14 17 26 25 38 50 57 60 62 63 77 102 107 7 -34 1.865
 5. 5. Koncern KRONES dane finansowe za I kwartał 2010 r. w mln € Obroty 533.5 Wynik finansowy ogółem 9.1 Liczba nowych zamówień 550 Akt. stan zamówień 905 Liczba zatrudnionych Niemcy 8.073** świat 10 .192** *od obrotów ** 31.03.2010 Maszyny / linie dla branży napojowej/ technologie procesów produkcyjnych 9.2% (48.9 mln ) 3.4% (18.0 mln ) Maszyny / linie do napełniania i wystroju produktów 87.4% (466.6 mln ) Podział obrotów w mln € Maszyny/urządzenia dla niższego sektora usług ( kosme )
 6. 6. KRONES w liczbach (rok 2009) Założenie 1951 Siedziba Neutraubling Zakłady produkcyjne w Niemcy 5 LCS Center Franklin/USA, São Paulo/Brazylia, Johannesburg/RPA, Bangkok/Tajlandia, Taicang/Chiny, Tver/GUS, Dubaj/MENA 7 Oddziały handlowe i punkty serwisowe na świecie 80 w tym firmy zależne 40
 7. 7. KRONES na świecie
 8. 8. Zakłady produkcyjne w Niemczech *31.12.2009 **w tym 122 pracowników firmy Maintec GmbH w tym 39 pracowników firmy ecomac/KIC/SPED Rosenheim, krones ag Rodzaj produkcji Systemy pakowania Liczba zatrudnionych 907* założona 1997 Nittenau, krones ag Rodzaj produkcji Komponenty wielkogabarytowe Liczba zatrudnionych 820* założona 1972 Freising, Werk Steinecker Rodzaj produkcji Technologia browarnicza/systemy filtrujące, automatyka Liczba zatrudnionych 456* zakupiona 1994 Flensburg, krones ag Rodzaj produkcji Systemy czyszczące, pasteryzatory Liczba zatrudnionych 531* zakupiona 1988 Neutraubling, krones ag Główne zakłady produkcyjne Liczba zatrudnionych 5.290* założona 1951 10.238 zatrudnionych w skali światowej 8.165 zatrudnionych w Niemczech** K i e l H a m b u r g H a n n o v e r Poj. e r l i n l e i p z i g Kolonia F r a n k f u r t S t u t t g a r t Norymberga Monachium R e g e n s b u r g
 9. 9. KRONES sektory działalności Lifecycle Service Rozwiązania IT Logistyka wewnętrzna Napełnianie Etykietowanie Systemy kontroli Transport Pakowarki Projektowanie linii rozlewniczych i pakujących Technologie procesów produkcyjnych CSD Woda Piwo Alkohol Produkty mleczarskie Art. nieżywnościowe Planowanie zakładów i linii produkcyjnych Tworzywa sztuczne Czyszczenie
 10. 10. Turnkey solutions <ul><li>Gotowe rozwiązania technologiczne - od pojedyńczych maszyn do kompletnych zakładów produkcji napojów i browarów </li></ul><ul><li>Urządzenia i technologie do linii rozlewniczych i pakujących </li></ul><ul><li>Projektowanie i realizacja układów zasilania sieciowego, energetycznego i w media </li></ul><ul><li>Systemy symulacyjne, analizy „Total cost of ownership“ (TCO), optymalizacja „life cycle values“ </li></ul><ul><li>Definiowanie standardów ukierunkowanych na potrzeby rynku dla wyposażenia maszyn i linii produkcyjnych </li></ul>
 11. 11. Instalacje do wytwarzania produktów <ul><li>Warzelnie </li></ul><ul><li>Fermentownie i leżakownie </li></ul><ul><li>Filtracja </li></ul><ul><li>Komory syropu </li></ul><ul><li>Systemy mieszania </li></ul><ul><li>Obróbka termiczna </li></ul><ul><li>Systemy CIP </li></ul><ul><li>Budowa zbiorników </li></ul><ul><li>Technologie procesów produkcyjnych </li></ul>
 12. 12. Technika tworzyw sztucznych <ul><li>Wysokiej wydajności rozdmuchiwarki </li></ul><ul><li>Projektowanie procesów produkcyjnych: wzornictwo butelek </li></ul><ul><li>Tworzenie form wydmuchiwanych </li></ul><ul><li>Lightweighting </li></ul>
 13. 13. Systemy czyszczące/ Technologie obróbki artykułów <ul><li>Myjki butelek szklanych i zwrotnego PET </li></ul><ul><li>Myjki dla opakowań zbiorczych </li></ul><ul><li>Płukarki </li></ul><ul><li>Obróbka produktów </li></ul><ul><ul><li>Schładzacze </li></ul></ul><ul><ul><li>Podgrzewacze </li></ul></ul><ul><ul><li>Pasteryzatory </li></ul></ul>
 14. 14. Techniki rozlewnicze i zamykania <ul><li>Mechaniczne systemy przeciwciśnieniowe </li></ul><ul><li>Systemy rozlewu elektropneumatycznego </li></ul><ul><li>Rozlew podciśnieniowy </li></ul><ul><li>Rozlew objętościowy </li></ul><ul><li>Rozlew wagowy </li></ul><ul><li>Rozlew aseptyczny </li></ul><ul><li>Zamykarki i odkręcarki </li></ul>
 15. 15. Urządzenia inspekcyjno-kontrolne <ul><li>Maszyny inspekcyjne butelek pustych </li></ul><ul><li>Maszyny inspekcyjne butelek pełnych </li></ul><ul><li>Maszyny inspekcyjne do preform </li></ul><ul><li>Rozpoznawanie skażeń </li></ul><ul><li>Systemy kontrolne pojemników i opakowań </li></ul><ul><li>Systemy eliminacji i segregacji </li></ul>
 16. 16. Technika etykietowania i wyposażania <ul><li>Etykieciarki do klejenia na zimno </li></ul><ul><li>Etykietowanie samoprzylepne </li></ul><ul><li>Etykietowanie obwodowe </li></ul><ul><li>Aplikacje typu Sleeve ( rękaw ) </li></ul><ul><li>Etykietowe zabezpieczenie zamknięć i etykiety akcyzowe </li></ul><ul><li>Etykieciarki modułowe </li></ul><ul><li>KIC KRONES - środki klejące i czyszczące </li></ul>
 17. 17. Technika transportu <ul><li>Przenośniki butelek </li></ul><ul><li>Przenośniki pneumatyczne </li></ul><ul><li>Systemy buforowe </li></ul>
 18. 18. Technika pakowania i paletowania <ul><li>Technika paletyzacji </li></ul><ul><ul><li>Paletyzarki i zsuwacze </li></ul></ul><ul><li>Technika pakowania </li></ul><ul><ul><li>Za- i wyładowarki </li></ul></ul><ul><ul><li>Maszyny do kartonowania </li></ul></ul><ul><ul><li>Pakowanie opakowań jednokrotnego użytku </li></ul></ul><ul><li>Robotyka </li></ul><ul><ul><li>w zastosowaniach do pakowania i paletyzacji </li></ul></ul><ul><li>Sortowniki i układarki </li></ul><ul><li>Przenośniki palet </li></ul><ul><li>Przenośniki opakowań </li></ul>
 19. 19. Logistyka wewnętrzna <ul><li>Systemy magazynowania </li></ul><ul><ul><li>ręczne systemy magazynowania </li></ul></ul><ul><ul><li>automatyczne systemy magazynowania </li></ul></ul><ul><li>Systemy konsygnacyjne </li></ul><ul><ul><li>Rozwiązania indywidualne </li></ul></ul><ul><ul><li>rozwiązania standardowe/produkty </li></ul></ul><ul><li>Systemy transportowe </li></ul><ul><ul><li>systemy doprowadzania i odprowadzania </li></ul></ul>
 20. 20. Recykling PET <ul><li>Recykling używanych butelek PET w celu ich wprowadzenia do wtórnego obrotu - &quot; Bottle to Bottle &quot; Recycling </li></ul><ul><li>Produkcja czystego recyklatu do wtórnego wykorzystania w przemyśle spożywczym, nadającego się do bezpośredniego kontaktu z artykułami żywnościowymi </li></ul><ul><li>Technolgie posiadające certyfikat FDA </li></ul>
 21. 21. Rozwiązania IT <ul><li>IT-Consulting </li></ul><ul><li>Manufacturing Execution System (MES) </li></ul><ul><ul><li>Planowanie produkcji </li></ul></ul><ul><ul><li>Zarządzanie produkcją </li></ul></ul><ul><ul><li>System zamówień </li></ul></ul><ul><ul><li>Profilaktyka przeglądowa </li></ul></ul><ul><ul><li>Zintegrowane systemy sprawozdawczości </li></ul></ul><ul><ul><li>Rejestracja danych produkcyjnych </li></ul></ul><ul><ul><li>Tracking & Tracing </li></ul></ul><ul><ul><li>Zarządzanie jakością </li></ul></ul><ul><li>Analizy informacyjne i sieciowe </li></ul>
 22. 22. Lifecycle Service <ul><li>Sieć punktów serwisowych na całym świecie </li></ul><ul><li>Montaż, uruchomienie, odbiór </li></ul><ul><li>Utrzymanie techniczne i konserwacja </li></ul><ul><li>Przezbrajanie kompletnych linii produkcyjnych </li></ul><ul><li>Dostawa części zamiennych i form do produktów za pośrednictwem centralnego systemu logistycznego </li></ul><ul><li>Akademia KRONES </li></ul><ul><ul><li>Obszerny progam szkoleniowy dla operatorów, techników konserwacji i kadr kierowniczych w Centrum Szkoleniowym KRONES lub w zakładzie klienta </li></ul></ul>
 23. 23. Dziękuję za uwagę!

×