Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vikipeedia

1,503 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vikipeedia

 1. 1. Infootsing Internetis 5 – Vikipeedia 9.03.2009 Kristel Tereping
 2. 2. Vikipeedia? <ul><li>Mitmekeelne projekt </li></ul><ul><li>Eesmärk - luua kõigile vabalt kasutatav ja igaühe poolt täiendatav ning parandatav vaba võrguentsüklopeedia. </li></ul><ul><li>Võrguentsüklopeedia – entsüklopeedia Internetis. </li></ul><ul><li>Üle 200 keele </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Üle 200 keele </li></ul><ul><li>1. inglisekeelne 2001. aasta jaanuaris </li></ul><ul><li>tänaseks üle kahe miljoni artikli. </li></ul><ul><li>130 aktiivsed </li></ul><ul><li>1. eestikeelne – 2006. aasta augustis </li></ul><ul><li>praegu 60 074 artiklit. ENE kõikides köidetes kokku - umbes 70 000 märksõna. </li></ul>
 4. 4. Tugevad küljed <ul><li>parem ligipääs või rohkem teavet kui teised allikad – palju aktiivseid kirjutajaid ja toimetajaid; </li></ul><ul><li>entsüklopeediaartiklid valmivad jooksvate sündmuste kohta tundide või päevade jooksul pärast nende toimumist; </li></ul><ul><li>väheseid kohti, kus püütakse anda neutraalset, objektiivset, entsüklopeedilist kirjeldust populaarkultuurist; </li></ul><ul><li>vähem läänekeskne kui enamik teisi allikaid; </li></ul><ul><li>avatud lähenemine suurendab tunduvalt võimalust, et faktiviga või eksitav lause parandatakse kiiresti ära; </li></ul><ul><li>raske läbi viia tsensuuri mingi kindla grupi poolt ja suruda peale teatud vaatepunkti. Peaaegu alati see mingi aja jooksul ebaõnnestub; </li></ul><ul><li>Erinevalt paljudest teistest veebis leiduvatest allikatest ei ole Vikipeedias karta, et informatsioon &quot;haihtub&quot; või kustutatakse. </li></ul>
 5. 5. Nõrgad küljed <ul><li>radikaalne e täielik avatus tähendab, et artikkel võib igal hetkel olla ulatusliku toimetamise või vandalismi tõttu halvas seisus. </li></ul><ul><li>madalakvaliteediline tekst võib kaua säilida, sest kirjutajatevaheliste tõsiste vaidluste puhul võidakse tekst külmutada kokkuleppe saavutamiseni. </li></ul><ul><li>otsene vandalism avastatakse kiiresti ning rikutud artikkel taastatakse. Nõrkuseks on peidetud vandalism ja erapoolikute seisukohtade levitamine. </li></ul><ul><li>võivad puududa artiklid sinu jaoks tähtsate teemade kohta, kuna iga kirjutaja lähtub oma paremast tõekspidamisest. </li></ul><ul><li>artiklite sisu oleneb kirjutaja teadmistest ja huvidest - artikli mõni külg võib olla kirjutatud väga hästi, mõni teine aga olla lühidalt või üldse mainimata. </li></ul><ul><li>paljud kasutajad ei pea põhireeglitest täielikult kinni . Sageli jäetakse allikatele viitamata. </li></ul>
 6. 6. Teemaportaalid
 7. 7. Navigeerimine ja reeglid
 8. 9. GNU GPL ehk GNU General Public License <ul><li>Eesti keeles GNU Üldine Avalik Litsents on litsents vaba tarkvara jaoks. </li></ul><ul><li>Erinevalt omandilitsentsidest on GPL-i eesmärk kasutaja vabadust kaitsta, mitte seda piirata. </li></ul><ul><li>GPL on avatud lähtekoodiga litsents, mis tähendab, et loodud programm või materjal on avatud muutmiseks kõigile. Kõik, kes kasutavad GPL-iga kaitstud materjale, peavad tegema oma muudetud materjali samuti avatuks kõigile muutmiseks – sama litsents. </li></ul><ul><li>GNU GPL eesmärgiks on anda võimalus kasutajale õigused kopeerida, modifitseerida ja levitada programme (sealhulgas äritegevuse alusel). Tavaliselt on programmide/materjalide äritegevuseks kasutamine keelatud või piiratud. </li></ul><ul><li>Lisaks on eesmärk garanteerida , et kõikide tuletatud programmide omanikud saavad samad õigused. Sellise &quot;pärimise&quot; õiguse printsiipi nimitataksege &quot;copyleft“. Mõiste mõtles välja Richard Stallman. </li></ul>
 9. 10. Vigade parandamine…
 10. 11. Ülesanne
 11. 12. Vikipeedia ülesanded <ul><li>Ava fail nimega 05_ylesanne_1. täida lüngad ja vasta küsimustele. </li></ul><ul><li>Salvesta oma kausta ja serverisse: avalikArvuti_toodarv_10INFO5. tund, failinimeks 05_omanimi. </li></ul><ul><li>Teine ülesanne on 05_ylesanne_2. </li></ul><ul><li>Mõlemad ülesanded peavad olema tehtud. </li></ul><ul><li>Kui teed ülesanded kodus – leia ise võimalus tuua lahendused kooli arvutisse ja serverisse! </li></ul>

×