Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Infootsing i nternetis 6 Interneti materjalide kasutamine teisipäev, 9. juuni, 2009. a K. Tereping
Kordame: <ul><li>Kaks erinevat lahendust </li></ul><ul><ul><li>temaatilised kataloogid </li></ul></ul><ul><ul><li>otsisüst...
Temaatilised kataloogid <ul><li>viited lehekülgedele on teemade kaupa </li></ul><ul><li>peateemad – </li></ul><ul><ul><l...
Otsisüsteemid (search engines)  <ul><li>kodulehekülgede kataloog, sisaldab viiteid nii lehekülgedele kui ka neil paiknev...
Päringud <ul><li>Päring : lihtpäring, komplekspäring </li></ul><ul><li>AND </li></ul><ul><li>OR </li></ul><ul><li>AND NOT...
Mõned näpunäited <ul><li>Täpsus </li></ul><ul><li>Liiga tavalised sõnad </li></ul><ul><li>Otsingu kohandamine </li></ul><u...
Interneti materjalide kasutamine
Kaks peamist probleemi <ul><li>usaldatavus </li></ul><ul><li>autoriõigused </li></ul>
Kas materjalid on usaldatavad? <ul><li>kes on autor? </li></ul><ul><li>kas autor on pädev antud teemat käsitlema? </li></u...
Autoriõigused <ul><li>Internet kui äriline keskkond </li></ul><ul><ul><li>kasutatav Autoriõiguse seadusega sätestatud korr...
Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmata... <ul><li>... on lubatud teise isiku õiguspäraselt avaldatud teose reprodutsee...
T ingimusel ... <ul><li>... , et kuulajaskonna või vaatajaskonna moodustavad õpetav personal ja õpilased või teised isiku...
KOKKUVÕTTEKS <ul><li>Võib kasutada interneti mater j ale autori nõusolekuta: </li></ul><ul><ul><li>Isiklikus otstarbeks ( ...
Kasutatud materjalid <ul><li>Kasutatud kirjanduse loetelu </li></ul><ul><ul><li>autori perekonnanimi ja initsiaalid (kui n...
Näi teks... <ul><li>Berkowitz,  K., Evaluating the Forecasts of Risk Models  </li></ul><ul><li>http://www.gloriamundi.o...
NB! <ul><li>Kui materjal on ainult Internetis ? </li></ul><ul><ul><li>kõik viidatud artiklid PEAVAD olema salvestatud a...
Tänan Teid!
Kasutatud materjalid <ul><li>Nõmme, K. Infootsing internetis </li></ul><ul><li>URL= http://www.koolielu.ee/pages.php/0315...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Interneti materjalide kasutamine

1,138 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Interneti materjalide kasutamine

 1. 1. Infootsing i nternetis 6 Interneti materjalide kasutamine teisipäev, 9. juuni, 2009. a K. Tereping
 2. 2. Kordame: <ul><li>Kaks erinevat lahendust </li></ul><ul><ul><li>temaatilised kataloogid </li></ul></ul><ul><ul><li>otsisüsteemid </li></ul></ul>
 3. 3. Temaatilised kataloogid <ul><li>viited lehekülgedele on teemade kaupa </li></ul><ul><li>peateemad – </li></ul><ul><ul><li>kitsamad alateemad </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>NETI ( www.neti.ee ) </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Otsisüsteemid (search engines) <ul><li>kodulehekülgede kataloog, sisaldab viiteid nii lehekülgedele kui ka neil paiknevatele märksõnadele </li></ul><ul><ul><li>Google.ee ( www.google.ee ) </li></ul></ul>
 5. 5. Päringud <ul><li>Päring : lihtpäring, komplekspäring </li></ul><ul><li>AND </li></ul><ul><li>OR </li></ul><ul><li>AND NOT </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>“” </li></ul><ul><li>* </li></ul><ul><li>Kirjavahemärgid, numbrid, erisümbolid </li></ul>
 6. 6. Mõned näpunäited <ul><li>Täpsus </li></ul><ul><li>Liiga tavalised sõnad </li></ul><ul><li>Otsingu kohandamine </li></ul><ul><li>Sünonüümid </li></ul><ul><li>Erinevad sõnavormid </li></ul><ul><li>Jutumärgid </li></ul><ul><li>Otsisüsteemi eripära </li></ul>
 7. 7. Interneti materjalide kasutamine
 8. 8. Kaks peamist probleemi <ul><li>usaldatavus </li></ul><ul><li>autoriõigused </li></ul>
 9. 9. Kas materjalid on usaldatavad? <ul><li>kes on autor? </li></ul><ul><li>kas autor on pädev antud teemat käsitlema? </li></ul><ul><li>kas autoriga on võimalik kontakteeruda? </li></ul><ul><li>kui värske on antud materjal? Kas on üldse toodud materjali üles panemise või redigeerimise kuupäev? </li></ul>
 10. 10. Autoriõigused <ul><li>Internet kui äriline keskkond </li></ul><ul><ul><li>kasutatav Autoriõiguse seadusega sätestatud korras </li></ul></ul><ul><li>Mõndade internetist saada olevate teoste kasutamine autorilt luba küsimata on lubatud ( sellised juhud on sätestatud Autoriõiguse seaduse IV peatüki s ) </li></ul>
 11. 11. Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmata... <ul><li>... on lubatud teise isiku õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine isiklikeks vajadusteks (teaduslikuks uurimistööks, õppetööks jms) </li></ul><ul><li>... on lubatud teose avalik esitamine õppeasutustes vahetus õppeprotsessis nende asutuste õpetava personali ja õpilaste poolt kasutatud teose autori nime või nimetuse kohustusliku äranäitamisega ja .. </li></ul>
 12. 12. T ingimusel ... <ul><li>... , et kuulajaskonna või vaatajaskonna moodustavad õpetav personal ja õpilased või teised isikud (lapsevanemad, eestkostjad, hooldajad jne), kes on otseselt seotud õppeasutusega , kus teost avalikult esitatakse </li></ul>
 13. 13. KOKKUVÕTTEKS <ul><li>Võib kasutada interneti mater j ale autori nõusolekuta: </li></ul><ul><ul><li>Isiklikus otstarbeks ( teaduslik uurimistöö, õppetöö ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hariduslikul (õppe) eesmärgil </li></ul></ul><ul><li>Tuues ära autori nime, teose nime ! </li></ul>
 14. 14. Kasutatud materjalid <ul><li>Kasutatud kirjanduse loetelu </li></ul><ul><ul><li>autori perekonnanimi ja initsiaalid (kui need on teada) </li></ul></ul><ul><ul><li>materjali pealkiri kaldkirjas </li></ul></ul><ul><ul><li>materjali Interneti aadress </li></ul></ul><ul><ul><li>materjali kasutamise kuupäev </li></ul></ul><ul><li>Kui kirjutis, andmestik vms on ilmunud trükisena ning on toodud ka Internetis, tuleks eelistada paberkandja kasutamist </li></ul>
 15. 15. Näi teks... <ul><li>Berkowitz, K., Evaluating the Forecasts of Risk Models </li></ul><ul><li>http://www.gloriamundi.org/var/wps.html </li></ul><ul><li>[ 29. märts 1999 ] </li></ul><ul><li>Kontonumbri standard URL= http://www.pangaliit.ee/strdkonto.htm [ 2. veebruar 1999 ] </li></ul>
 16. 16. NB! <ul><li>Kui materjal on ainult Internetis ? </li></ul><ul><ul><li>kõik viidatud artiklid PEAVAD olema salvestatud andmekandjale või välja prinditud nii, et on näha kasutamise kuupäev </li></ul></ul><ul><li>Miks? </li></ul><ul><ul><li>artikkel võidakse Internetist kustutada , seejärel on töö autoril viite korrektsust raske tõestada </li></ul></ul>
 17. 17. Tänan Teid!
 18. 18. Kasutatud materjalid <ul><li>Nõmme, K. Infootsing internetis </li></ul><ul><li>URL= http://www.koolielu.ee/pages.php/03150105?txtid=4380 </li></ul><ul><li>25. jaanuar 2006 </li></ul><ul><li>Internetiaabits URL= http://aabits.hot.ee/?page=36 23. märts 2003 </li></ul><ul><li>Praust, V. Internet - mis see on? URL= http://home.delfi.ee/~vpraust/internet/12.HTM 23. märts 2003 </li></ul><ul><li>URL= http://www.google.com/intl/et/help/basics.html 23. märts 2003 </li></ul><ul><li>Tikk, E. Autorite õiguste kaitsest seoses Internetiga I URL= http://www.am.ee/4356 23. märts 2003 </li></ul><ul><li>Tikk, E. Autorite õiguste kaitsest seoses Internetiga I I URL= http://www.am.ee/4881 23. märts 2003 </li></ul><ul><li>Varik, M. Soovitusi uurimistöö koostamiseks URL= http://www.eas.edu.ee/juhiseid.html 23. märts 2003 </li></ul>

×