Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spørreundersøkelse PVS

675 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spørreundersøkelse PVS

 1. 1. Fronterprøve 19 lærere svarte på undersøkelsen Spørreundersøkelse ved Porsgrunn videregående skole vedrørende innføring av elev-pc`er
 2. 2. Bruker du elevpc i undervisningen? 94,7% 5,3%
 3. 3. Hvilken holdning har du til elevpc? 68,4% 26,3% 10,5%
 4. 4. Er bruk av sosiale medier i timen et problem? 52,6% 47,7% 5,3%
 5. 5. Har elevene god tilgang til strøm? 84,2% 15,8%
 6. 6. Info-søk Innleveringer i fronter Ta notater Lage presentasjoner Prøver i fronter Film, lyd, video Facebook, spill Nettsteder til lærebøker Hva bruker elevene pc til?
 7. 7. Har elevene opplevd tekniske problemer? nei ja, innlogging mangler nødvendig programvare lite ønsker mulighet til å stenge nettet for enkeltbrukere elever har ødelagt pc
 8. 8. Gir klar beskjed om regler Anmerkninger Inndra pc Savner bedre opplæring for elever Har vi regler? Hvordan håndterer du regelbrudd i forhold til pc-bruk?
 9. 9. Tilbakemeldinger fra elever? Misfornøyde med tilbud Helt greit / fornøyde Blir fristet til¨å gå inn på facebook / etc Elevene er kritiske
 10. 10. Andre interessante utsagn……. En elev tok ikke med seg pc fordi hun ble så forstyrret Blir lei av pc – ønsker like variert undervisning som tidligere Elevene har pc fremme hele tiden og det stjeler så mye tid at de må legge den vekk Pulter ikke tilpasset pc-bruk Feil sittestilling Skolen har vært lite forberedt Ønsker å kunne styre hvilke sider elevene har tilgang på Elevene føler ikke eierskap til pc`ene og minst 10 maskiner har vært til reparasjon- en elev bet i skjermen til en annen elev

×