Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Hive Mind [in Slovak]

247 views

Published on

Popular science & fan talk about Eusocial Insects and Insectioid Aliens. From Istrocon'14.

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The Hive Mind [in Slovak]

 1. 1. The Hive Mind Kristína Kik Rebrová Kristína Kik Rebrová The Hive Mind
 2. 2. Kognitívna veda: wtf? skúma kognitívne schopnosti: vnímanie, usudzovanie, pamäť, emócie, ... zaoberá sa inteligenciou ľudí a zvierat tieto poznatky sa potom premietajú aj do umelej inteligencie, robotiky, ... ako najlepšie skúmať inteligenciu? ako vytvoriť inteligenciu, ktorá sa bude učiť, napredovať, emergovať, adaptovať sa v prostredí ako živé bytosti? Kristína Kik Rebrová The Hive Mind
 3. 3. KV u nás magisterský program kognitívna veda na FMFI UK v rámci medzinárodného stredoeurópskeho konzorcia MEi:CogSci povinná študentská mobilita (Vienna, Budapest, Zagreb, Ljubljana) neuroveda, psychológia, umelá inteligencia, neurónové siete, filozofia, lingvistika, antropológia... Kristína Kik Rebrová The Hive Mind
 4. 4. Život čmelákův Život čmelákův - Koláž o pobývání v různých světech Tomáš Daněk, Anton Markoš Kristína Kik Rebrová The Hive Mind
 5. 5. Eusociálne tvory sociálny = žijúci spolu EUSOCIÁLNY - viac ako sociálny aspoň 2 generácie žijú spolu, starší potomkovia pomáhajú s výchovou mladších aj na úkor vlastného potomstva exkluzívne rozmnožovanie - kráľovná, kráľovský pár ostatní sterilní, kastový systém strata kráľovnej môže ohroziť celú rodinu/kolóniu ekopodmienky: dostupný zdroj potravy (ktorý ale treba hájiť), priestor pre vytvorenie hniezda Kristína Kik Rebrová The Hive Mind
 6. 6. Úľ verzus svorka úľ je superorganizmus, správa a rozmnožuje sa ako samostatná jednotka samice neeusociálnych druhov majú potomstvo všetky jedince iných druhov oddelené od stáda ľahšie prežijú alebo založia novú rodinu u vlkov a ľudoopov je hierarchia zjednaná Kristína Kik Rebrová The Hive Mind
 7. 7. Eusociálne druhy blanokrídly hmyz: včely, osy, mravce niektoré chrobáky, vošky niektoré kôrovce (Synalpheus regalis) cicavce - Heterocephalus Glaber rypoš (naked molerat) Kristína Kik Rebrová The Hive Mind
 8. 8. Heterocephalus Glaber (naked molerat) Kristína Kik Rebrová The Hive Mind
 9. 9. Eusociálnosť a genetika blanokrídlovce: haploidný spôsob určenia pohlavia - samice diploidné, samci haploidný (100% génov matky) sestry zdieľajú 75% génov spolu, 25% s bratmi sestry si sú podobné viac ako ostatní, vysoká pravdepodobnosť prenosu genomu aj ak niektoré sestry plodia a ďalšie len pomáhajú sterilita samičiek podporená feromónmi a výživou rypoši: diploidné kríženie sa - prevažne medzi sebou, občasné prijatie genómu z cudzieho hniezda spoločenské zriadenie zabezpečené feromónmi evolučná profilácia jedincov (veľkosť tela, zuby, končatiny) Kristína Kik Rebrová The Hive Mind
 10. 10. Hellstrom’s Hive (Herbert) začína to nevinným výskumom ... ľudia sa oddelia od spoločnosti a žijú ako včely genetická a hormonálna manipulácia kolónia žije pod zemou a natáča dokumenty o hmyze 20-30 vs 50000 niektoré robotnice túžia byť kráľovnami Kristína Kik Rebrová The Hive Mind
 11. 11. Starship Troopers (Heinlein) Arachnid Empire Kristína Kik Rebrová The Hive Mind
 12. 12. Ender’s game (Card) Formics - termiťania Kristína Kik Rebrová The Hive Mind
 13. 13. Babylon 5: Gaim The queens be with you Kristína Kik Rebrová The Hive Mind
 14. 14. Star Trek: The Borg We are the borg, resistance is futile... Kristína Kik Rebrová The Hive Mind
 15. 15. The end Ďakujem za pozornosť kristina.rebrova@gmail.com Kristína Kik Rebrová The Hive Mind

×