Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb
World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií
Modelovanie kategori...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Modelovanie kategorizácie farieb pomocou rozlišovacích kritérií

299 views

Published on

Rigorous thesis defense, in Slovak

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Modelovanie kategorizácie farieb pomocou rozlišovacích kritérií

 1. 1. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Modelovanie kategorizácie farieb pomocou rozlišovacích kritérií Obhajoba rigoróznej práce Mgr. Kristína Rebrová 24.11.2010 Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 2. 2. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Prehľad 1 Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb 2 World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií 3 Modelovanie kategorizácie farieb 4 Záver Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 3. 3. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Motivácia Kategorizácia je proces, v ktorom narábame s rozličnými entitami ako s rovnakými (MIT Encyclopedia of Cognitive Sciences) podieľa sa na vnímaní, chápaní, usudzovaní, plánovaní, reči a rôznych ďalších základných kognitívnych aktivitách Vnímanie a pomenovávanie farieb Fyziológia vnímania farieb je univerzálna Pomenovávanie farieb je prítomné v každom jazyku a koreluje s percepciou (Sapir-Whorf , Lenneberg a Roberts, Berlin a Kay) Lexikálne farebné kategórie môžeme skúmať a porovnávať v akejkoľvek kultúre či jazyku, či umelom systéme Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 4. 4. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Základné farebné termíny malá množina slov jazyka, ktoré sú známe všetkým hovorcom daného jazyka, ktorí pomocou nich vedia konzistentne pomenovať akúkoľvek farbu sú všeobecne známe, monolexemické, nemajú nadradenú kategóriu a nevzťahujú sa na úzku skupinu objektov. zelená a nie hrášková, červená a nie ryšavá kategórie základnej úrovne (basic level categories) (Rosch, 1972) Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 5. 5. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Univerzálnosť farebných kategórií Berlin a Kay (1969) základným farebným termínom zodpovedajú univerzálne kategórie, charakteristické sú pre ne ich prototypy - najlepší reprezentanti hranice medzi kategóriami ich množstvo je obmedzené na 2 – 11 (podľa angličtiny) biela, čierna, červená, zelená, modrá, žltá, oranžová, ružová, fialová, hnedá, šedá farebné termíny pribúdajú do jazyka v ustálenom poradí, ktoré sa dá interpretovať ako evolučná sekvencia farebné termíny pribúdajú do jazyka v súlade s teóriou opozičných procesov Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 6. 6. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver World Color Survey (svetová farebná štúdia) snaha preskúmať hypotézy B&K na širšej empirickej báze 110 jazykov bez písma a z neindustrializovaných kultúr 330 farebných vzoriek z Munsellovho farebného priestoru a paleta – mriežka so všetkými vzorkami 2 úlohy: pomenovať všetkých 330 vzoriek a určiť najlepších reprezentantov pre každý použitý termín Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 7. 7. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Analýza dát z WCS farebné termíny jazykov WCS sa zhlukujú (klastrujú) do univerzálnych farebných kategórií miera klasterizácie – disperzia geometrických centier farebných termínov (pre každého probanda osobitne) je vyššia než u náhodných dát ešte vyššia miera klasterizácie najlepších reprezentantov termínov (kategórií) týchto klastrov je približne 11 8 chromatických: červená, ružová, zelená, hnedá, žltá-alebo-oranžová a modrozelená 3 achromatické: čierna, biela, šedá Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 8. 8. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Prečo sú farebné kategórie univerzálne farebná kompozícia životného prostredia (Yendrikhovskij, 2001) vlastnosti bežného denného osvetlenia (Shepard, 1992) tvar ideálneho perceptuálneho farebného priestoru (Munsellovho) (Jameson a D’Andrade, 1997) vznikajú v procese sociálnej interakcie (Steels a Belpaeme, 2005; Belpaeme a Bleys, 2005) Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 9. 9. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Model kategorizácie farieb inšpirovaný Roschovej teóriou prototypových javov každá kategória je reprezentovaná jedným prototypom príslušnosť prvkov do kategórie sa odvíja od ich vzdialenosti od prototypu sémantika rozlišovacích kritérií (Šefránek, 2002; Takáč, 2007) reprezentácia farieb: priestor CIEL*a*b* perceptuálny farebný priestor - reflektuje rozdiely vo vnímaní farieb ľudským okom Euklidovská metrika Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 10. 10. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Rozlišovacie kritéria Šefránek (2002), Takáč (2008) Lokálne reagujúce detektory jadro: prototyp kategórie – bod vo vstupnom priestore kritéria (priemer všetkých pozorovaných vzoriek) aktivačná funkcia kritéria, vracia číslo z intervalu <0,1>, reakciu na vzdialenosť vstupu od prototypu aktivačná funkcia: rp(x) = exp (−k.d(p, x)), (1) mahalanobisova metrika: d2 Σ−1 (p, x) = (x − p)T Σ−1 (x − p), (2) prototyp aj metrika aktivačnej funkcie sa priebežne počítajú z prezentovaných vstupov – adaptívnosť Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 11. 11. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Simulácia učenie s učiteľom na dátach z World Color Survey pre každý zo 110 jazykov vytvoríme idealizovaného umelého hovorcu, ktorý sa učí pomenovávať farby Inicializácia: množina rozlišovacích kritérií, 1 kritérium pre každý farebný termín z jazyka Trénovacia sada: všetky odpovede všetkých probandov (cca 24 x 330 položiek) Učenie: každé kritérium dostáva na vstup farebné hodnoty tých vzoriek, ktoré boli označené termínom, ktorý túto kategóriu vystihuje Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 12. 12. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Výsledky porovnanie: odozvy naučených RK so štatisticky spracovanými dátami z WCS nie len víťazné (winner-take-all) termíny, ale aj distribúciu odpovedí probandov a distribúciu aktivácií rozlišovacích kritérií k-násobná prekrížená validácia úspešnosť približne 90% pri rôznych k disperzia centier kategórií bola (ako sme predpokladali) cca 3x nižšia než u dát rozlišovacie kritéria boli schopné „odšumiť“ dáta (z psychologických experimentov) Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 13. 13. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Výsledky vizuálne Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 14. 14. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Výsledky vizuálne Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 15. 15. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Výsledky vizuálne Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 16. 16. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Globálne porovnanie v priestore farebných vzoriek (vľavo dáta z WCS, v pravo výsledky simulácií pre všetky jazyky) Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 17. 17. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Simulácia vzniku zdieľaného lexikónu farebných termínov Belpaeme (2002), Steels a Belpaeme (BBS, 2005) Steels: sémantika jazykových hier hra na rozlišovanie hra na hádanie Agenty percepcia v CIEL*a*b* vnútorná reprezentácia kategórií: adaptívna sieť dopredná sieť z RBF neurónov RBF neuróny sa inicializujú na konkrétnu hodnotu, ktorá sa nemení, mení sa len váha z RBF neurónu do sumačnej jednotky Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 18. 18. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Hra na rozlišovanie hrá sa ju každý agent sám vytvára sa repretoár vnútorných reprezentácií farieb – farebných kategórií je úspešná v prípade, že sa agentovi pre konkrétnu zvolenú vzorku (predmet) z ostatných viacerých (kontext) vybaví unikátna kategória, (hovoríme, že agent odlíšil predmet od kontextu) Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 19. 19. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Hra na hádanie hrajú dva agenty vo vopred (náhodne) stanovených roliach hovorca a poslucháča hlavným cieľom je adaptácia repertoára kategórií a slovníka agenta v roli poslucháča smerom k hovorcovi Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 20. 20. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Výsledky porovnanie rozlišovacích kritérií a adaptívnych sietí overenie schopnosti rozlišovacích kritérií pri učení bez učiteľa (hra na rozlišovanie) porovnanie na základe diskriminačného úspechu agentov (moving average cez 20 posledných hier) 10000 rôznych farebných hodnôt (z Belpaeme a Bleys, 2005) priemerný úspech populácie 10 agentov hrajúcich sa 1000 hier cez 100 simulácií: u agentov vybavených adaptívnymi sieťami: 95,095% u agentov s rozlišovacími kritériami: 92,539% Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 21. 21. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Porovnanie úspešnosti agentov Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 22. 22. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Výsledky vizuálne Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 23. 23. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Zhrnutie Hypotéza o univerzálnych základných farebných kategóriách potvrdená na základe rôznych štúdií Rozlišovacie kritéria naučené na dátach z WCS tento fenomén podporujú Výsledky simulácií ukázali, že prototypový model kategorizácie založený na sémantike rozlišovacích kritérií je vhodný pre problematiku pomenovávania farieb a farebných kategórií a porovnateľný s existujúcimi modelmi pre danú problematiku. Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 24. 24. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Koniec Ďakujem za pozornosť Kristína Rebrová kristina.rebrova@gmail.com Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb
 25. 25. Vnímanie, kategorizácia a pomenovávanie farieb World Color Survey a univerzálnosť farebných kategórií Modelovanie kategorizácie farieb Záver Zoznam relevantných publikácií Rebrová, K., Takáč M. Modelovanie kategorizácie farieb pomocou rozlišovacích kritérií. In: Kognice 2010: Reprezentace významu (v tlači) Rebrová K. Modelovanie kategorizácie farieb. (Modeling of color categorization) In: Kelemen J., Kvasnička V. (zost.), Kognice a umělý život X, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 2010. s. 311 – 317 Rebrová, K., Takáč M. Vnímanie a pomenovávanie farieb a farebných kategórií. Kapitola v: Kvasnička, V. et al. (zost.), Umelá inteligencia a kognitívna veda II, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2010. s. 411 – 436 Rebrová, K. (2009) The World Color Survey Visualization. V Rascmány, M.: Learning and Perception, Volume 1, Supplement, Akadémiai Kiadó, Budapešť, 2009, s. 34 Kristína Rebrová Modelovanie kategorizácie farieb

×