Microsoft Excel<br />Õpetaja:K. Toropova<br />
Mis on Microsoft Excel ?<br />Microsoft Excel on tabelarvutussüsteemehktabelarvutus- jatabeltöötlusprogramm, miskuulubkont...
Excelitavakasutusvaldkonnad on näiteksjärgmised.<br />Raamatupidamine– Excelivõimsaidarvutusfunktsioonesaatekasutadamitmes...
Aruandlus – Excelissaateluuamitmesuguseidaruandeid, mishõlmavadandmeteanalüüsivõikoondavadandmeid. <br />Plaanimine– Excel...
Ekraanipilt<br />
Kiirpääsuriba<br />Kiirpääsuriba - Customize Ribbon abilpääsebkiirestijuurdevajalikelefunktsioonidele.<br />Olemasolevaten...
Uue vihiku loomine<br />Uue tabeli loomist alustatakse tavaliselt uue vihikuga. Programmi avades annab Excel ette tühja vi...
Vihikuavamine<br />Kui soovite jätkata tööd olemasoleva vihikuga, tuleb see esmalt avada.<br />Selleks on järgmised võimal...
Salvestamine<br />Esimest korda faili salvestamiseks:<br />klõpsake Backstage vaade (sakk File) nupuleSave As ;<br />funkt...
Infoallikad<br />Vikipeedia. Microsoft Excel. http://et.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel<br />Excel 2010 spikker ja õpet...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Microsoft Excel. Sissejuhatus

1,069 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Microsoft Excel. Sissejuhatus

 1. 1. Microsoft Excel<br />Õpetaja:K. Toropova<br />
 2. 2. Mis on Microsoft Excel ?<br />Microsoft Excel on tabelarvutussüsteemehktabelarvutus- jatabeltöötlusprogramm, miskuulubkontoritarkvara Microsoft Office koosseisu. Töötaboperatsioonisüsteemis Microsoft Windows ja Apple Macintoshiarvutites.<br />MS Excel 2010 on võimastabelarvutuseprogramm, millegasaabkiirestijatäpseltsooritadamitmesuguseidaritmeetilisitehteid, analüüsidaväiksemaidandmebaase.<br />Programmvõimaldabandmeidsisestada, korrastada, analüüsida, tehaarvutusininglisadatabeliteleillustreerivaiddiagramme. Andmedvõivadasudaühesvihikusvõierinevatesvihikutes.<br />
 3. 3. Excelitavakasutusvaldkonnad on näiteksjärgmised.<br />Raamatupidamine– Excelivõimsaidarvutusfunktsioonesaatekasutadamitmesugustefinantsjuhtimisaruannetekoostamiseks.<br />Eelarvekoostamine– Excelissaateluuamitmesuguseideelarveidniieraelukui ka ettevõttejaoks.<br />Arveldaminejamüük– Exceliabilsaatehallata ka arveldus- jamüügiandmeid. Saatehõlpsastiluuavajalikkevorme (ntmüügiarve, pakkelehtvõiostutellimus).<br />
 4. 4. Aruandlus – Excelissaateluuamitmesuguseidaruandeid, mishõlmavadandmeteanalüüsivõikoondavadandmeid. <br />Plaanimine– Exceliabilsaateluuaprofessionaalseidplaaneja plaanureid .<br />Andmetejälgimine– Exceliabilsaatejälgidaajaarvestustabelisvõiloendisolevaidandmeid.<br />Kalendritekasutamine– Tänuruudustikupõhiseletööruumile on Excelishealuuamitmesuguseidkalendreid.<br />
 5. 5. Ekraanipilt<br />
 6. 6. Kiirpääsuriba<br />Kiirpääsuriba - Customize Ribbon abilpääsebkiirestijuurdevajalikelefunktsioonidele.<br />Olemasolevatenuppudekuvamiseks/peitmisekstulebavadakiirmenüüjavalidamenüüstsoovitudkorraldused (need nupudkuvataksekiirpääsuribal, mis on märgistatud „linnukesega“).<br />
 7. 7. Uue vihiku loomine<br />Uue tabeli loomist alustatakse tavaliselt uue vihikuga. Programmi avades annab Excel ette tühja vihiku. Uue vihiku loomiseks/avamiseks on järgmised võimalused:<br />- klõpsake nuppu New kiirpääsuribalt;<br />- valige Backstage vaatest (sakk File) korraldus New. Avanevas valikus märistage valik Blank workbook ning vajutage nupule Create; <br /><ul><li>klahvikombinatsioon <Ctrl+N>.</li></ul>Vaikimisi on uues vihikus kolm töölehte (max 255)<br />.<br />
 8. 8. Vihikuavamine<br />Kui soovite jätkata tööd olemasoleva vihikuga, tuleb see esmalt avada.<br />Selleks on järgmised võimalused:<br />- klõpsake nuppu Open kiirpääsuribalt;<br />- valige Backstage vaatest korraldus Open;<br />- klahvikombinatsioon <Ctrl+O>.<br />Avanevas dialoogiaknas Open tuleb esmalt määrata:<br />- faili asukoht (kettaseade või kaust);<br />- seejärel märgistage hiirega vastav fail;<br />- hiireklõps nupul Open avab vihiku. <br />
 9. 9.
 10. 10. Salvestamine<br />Esimest korda faili salvestamiseks:<br />klõpsake Backstage vaade (sakk File) nupuleSave As ;<br />funktsionaalklahv <F12>.<br />Võite kasutada ka korduvsalvestuse nuppukiirpääsuribalt <Ctrl+S><br />
 11. 11. Infoallikad<br />Vikipeedia. Microsoft Excel. http://et.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel<br />Excel 2010 spikker ja õpetusedhttp://office.microsoft.com/et-ee/excel-help/<br />KARIN JÄNES. MS EXCELI õpetus 8.- 9. klassile ehk,,Tänased toimitused"<br />

×