Sosiaalinen media sisäisessä viestinnässä

1,362 views

Published on

Lyhyt alustus opiskelijoille somesta sisäisessä viestinnästä

Published in: Technology

Sosiaalinen media sisäisessä viestinnässä

 1. 1. Sosiaalinen media sisäisessä viestinnässäSosiaalinen media: Huvista hyötyä , osa 2 © MEMEgroup OyMikkelin ammattikorkeakoulu 06.09.2012 - 18.10.2012 1 • www.memegroup.net
 2. 2. KOTITEHTÄVÄ 113.9.2012 • www.memegroup.net
 3. 3. KOTITEHTÄVÄ 113.9.2012 • www.memegroup.net
 4. 4. PienryhmäkeskusteluKäykää läpi pienryhmässä:1. Millaisiin yhteisöihin kuulun?2. Voisiko joku näistä yhteisöistä pitää yhteyttä virtuaalisesti hyödyntäen sosiaalisen median alustoja?3. Millaisia ominaisuuksia tuolla alustalla pitäisi olla?4. Mikä on isoin haaste jos tuo yhteisö ottaisi käyttöön sosiaalisen median alustoja?Kirjoittakaa vastaukset kaikkiin neljään kysymykseen fläpille ja valmistautukaaesittelemään ryhmätyön tulokset muulle ryhmälle. 13.9.2012 • www.memegroup.net
 5. 5. Sosiaalinen media sisäisessä viestinnässä © MEMEgroup Oy13.9.2012
 6. 6. Mikä sisäinen viestintä Mikä on yhteisö? Mihin se tarvitsee viestintää? 13.9.2012 • www.memegroup.net
 7. 7. Yhteisön tehtävä Ympäristön Vahvuudet luotaus: Organi- Toiminta- Tavoitteet ja uhat ja Työnjako soituminen kulttuuri heikkoudet mahdolli- suudet 13.9.2012 • www.memegroup.net
 8. 8. Ulkoinen viestintä Perustehtävän tukeminen Markkinointi- Palvellaan Viestintä Sisäisellä viestinnällä Uudistutaan asiakkaita Profiloidaan Palveluviestintä • Strategia-Osa viestinnästä Kiinnitetään viestintätapahtuu kokonaan • Työnanta- • Muutokseen jabrän-yhteisön sisällä: osallistaminen däys Informoidaan • Strategia-Työohjeet ja viestintä • Työohjeetorganisoituminen, • Toiminta- • Perehdyttä-kilpailija-analyysi, ympäristön minenja asiakkaista muutoksetpuhuminen, Ympäristönon helpointa ja Vahvuudet ja luotaus: uhat Organisoitu- Toiminta- Tavoitteet ja minen jatarkoituksenmukaisinta heikkoudet mahdollisuud työnjako kulttuurihoitaa yrityksen etsisäisissäviestintäkanavissa. 13.9.2012 • www.memegroup.net
 9. 9. Mitä ja miksi teen työkseni? •Onko työllä vaikutusta?Yksilö tarvitsee viestintää •Miten muiden työt liittyvät työhöni Tukea toimeksiantojen hoitamiseen? •Kuka tietää •Kuka auttaa? Miksi sitoudun tämän ryhmään, toimeksiantoihin ja yrityksen valitsemiin ratkaisuihin? •Perustelut •Tarpeiden tyydyttyminen 13.9.2012 • www.memegroup.net
 10. 10. Miksi sähköposti ja intra ei riitä?•Päällekkäisten tekemisten väheneminen: Näet ja voit etsiä muidenkeskusteluja ja ratkaisuja•Ideoiden leviäminen : Törmäät työtäsi tukeviin tai muuten innostaviinideoihin, jotka kehittävät työtäsi•Kiinnostuneiden hyödyntäminen ideoiden kehittämisessä:heimojentukeminen•Ei liitetiedostojen versio-ongelmaa: Työstätte samaa dokumenttia•Lisääntynyt kommunikointi tukee sisäistä koheesiota ja ryhmäänkiinnittymistä•Nuoret työntekijät odottavat uuden sukupolven työkaluja 13.9.2012 • www.memegroup.net
 11. 11. Yammer13.9.2012 • www.memegroup.net
 12. 12. Yammer•Yleisimpiä enterprise 2.0-palveluja•Pikaviesti- ja yhteisöpalvelu, jonka kuka vain voi ottaa käyttöön•Perusversio ilmainen•Kirjautumalla Yammeriin sähköpostiodoitteella domain.fi luot samallaYammer-yhteisön domain.fi-yhteisölle.•Yammer Inc. on sitoutunut noudattamaan ns. Safe harbor periaatteita,eikä yritys varaa (ainakaan toistaiseksi) itselleen oikeuksia käyttäjienmateriaaliin.•Käyttöehdot kokonaisuudessaan https://www.yammer.com/about/terms/•Kuvaus palvelun turvallisuudesta https://www.yammer.com/it/security/•Microsoft osti Yammerin kesällä 2012. 13.9.2012 • www.memegroup.net
 13. 13. Case IkeaLähde: Haastattelu Yammerin blogissa: http://blog.yammer.com/blog/2012/08/yammer-at-ikea-collaboration-and-innovation-at-global-scale.html“MO: How has your internal communication evolved?LT: We have had an intranet since 1997… But we could see that something was missing –people kept asking for better ways to collaborate and communicate. A lot happens whenyou meet face-to-face, and we wanted to extend that to the digital world.We have formal networks established at IKEA, and we also have a lot of informal networksthat are really important. So we started to look into tools that could support and strengthenour already existing way of working and networking. After evaluating Enterprise SocialNetworks on the market, we decided on Yammer.Yammer can work for us at IKEA, because we have a very collaborative culture. Ourinformal networks are strong, and “knowing people” is valued as part of careerdevelopment.They had a discussion forum but weren’t able to share best practices or documents. Theykept duplicating work and wasting a lot of time asking and answering the same questions.“13.9.2012 • www.memegroup.net
 14. 14. Case Ikea: Ketkä käyttää? “ LT: We have piloted Yammer across three types of groups: Type One: Professionals who work together through a matrix but are disconnected geographically – like our Internet Group. Because they have access to the sameEtätiimit information, we discovered that a lot of team members were asking and answering the same questions over and over. Now they have more time to spend on their job, because they only have to answer the same question once, and Yammer makes the solution findable by others. Type Two: Fast-paced, on-the-phones & computers type workplace. These IKEA professionals are in the same location yet still have a high need for connecting to othersAsiakas- who are available and might “know the answer.” Although slower to adopt Yammer,palvelu potentially due to a less web-savvy background, the Contact Centre has realised benefits to being able to help each other to answer customers quickly and with the best solution possible. Contact Centre Representatives need to be plugged into the work of the entire company in order to service customers effectively. Type Three: Where the Content is the Glue. The third type of group that we focused on during our pilot was one that contains many professionals, across many disciplines, whoHeimot need to connect around a similar topic. For instance, we have a Yammer Group called “Digital Workplace,” and it is constantly on of our top groups. 13.9.2012 “ • www.memegroup.net
 15. 15. Status.netMuita sisäisen viestinnän palveluja CloudSandwich“Enterprise 2.0 platforms” OpziSalesForce.com Chatter Asana Novell Vibe ShoutemJive Oracle Oratweet PodioSocialText EurekaStreams QontextSocialcast (VMWare) Blogtronix/Sharetronix BloomfireCubetree (SuccessFactors) MangoSpring CommunoteCisco Pulse/Quad Socialwok BrainparkSAP StreamWork ManyMoon Braintrust.ioIBM Connections Present.ly RyppleTibco Tibbr Snipia Co-op (coopapp.com), GetMoot, Jouzz, Elgg Trillr, Hashwork, Ididwork, donext LogMyTask,Yackstar, Platform46 Obayoo, theFlowr, Clearvale, YooLinkPro Glasscubes, Prologue (p2theme.com) Cyn.in, Regroup, Jointcontact Moxiesoft, Wizehive,Grouply, Wiggio, Injoos, Sazneo Producteev, HipChat, Campfire, Teambox PBWorks, Microsoft OfficeTalk 13.9.2012 • www.memegroup.net
 16. 16. Google Docs13.9.2012 • www.memegroup.net
 17. 17. Veera virkamies-ppt… 13.9.2012 • www.memegroup.net
 18. 18. Veera virkamies-ppt… 13.9.2012 • www.memegroup.net

×