Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Amigurumi - angry birds - põrsas

6,383 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Amigurumi - angry birds - põrsas

  1. 1. ROHELINE PÕRSAS ANGRY BIRD AMIGURUMIKEHA KASVATAMINE Algus – 3 silmust. 1.ring – 10 silmust. Asetan abilõnga, et teaksin, millal iga järgmine ring täis saab. 2.ring – heegeldan vaheldumisi ühest silmusest üks ja järgmisest silmusest kaks uut silmust. 3.ring – heegeldan kaks silmust tavaliselt ja kolmandasse silmusesse heegeldan kaks. 4.ring – heegeldan kolm silmust tavaliselt ja neljandasse silmusesse heegeldan kaks. 5.ring – heegeldan neli silmust tavaliselt ja viiendasse silmusesse heegeldan kaks. 6.ring – heegeldan viis silmust tavaliselt ja kuuendasse silmusesse heegeldan kaks. 7.ring – heegeldan kuus silmust tavaliselt ja seitsmendasse silmusesse heegeldan kaks. 8.ring – heegeldan seitse silmust tavaliselt ja kaheksandasse silmusesse heegeldan kaks. 9.ring – heegeldan kaheksa silmust tavaliselt ja üheksandasse silmusesse heegeldan kaks. 10.ring – heegeldan üheksa silmust tavaliselt ja kümnendasse silmusesse heegeldan kaks. 11.ring – heegeldan kümme silmust tavaliselt ja üheteistkümnendasse silmusesse heegeldan kaks. 12.ring – heegeldan üksteist silmust tavaliselt ja kaheteistkümnendasse silmusesse heegeldan kaks. 13.-19.ring – heegeldan igasse silmusesse ühe kinnissilmuse.KEHA KAHANDAMINE 20-21.ring - heegeldan kümme silmust tavaliselt, üheteistkümnenda ja kaheteistkümnenda silmuse heegeldan kokku. 22.ring - heegeldan üheksa silmust tavaliselt, kümnenda ja üheteistkümnenda silmuse heegeldan kokku. 23.ring – heegeldan kaheksa silmust tavaliselt, üheksanda ja kümnenda silmuse heegeldan kokku. 22.-23.ring - heegeldan seitse silmust tavaliselt, kaheksanda ja üheksanda silmuse heegeldan kokku. Täidan palli vatiga. 24.ring - heegeldan kuus silmust tavaliselt, seitsmenda ja kaheksanda silmuse heegeldan kokku. 25.-26.ring - heegeldan viis silmust tavaliselt, kuuenda ja seitsmenda silmuse heegeldan kokku. 26.-...ring – jätkan kahandamist igal ringil, kuni saan väikese augu kokku nõeluda. Koostanud Kristiin Sidok
  2. 2. KÄRSS Algus – 3 silmust; 1.ring – 10 silmust. 2.ring – heegeldan vaheldumisi ühest silmusest üks ja järgmisest silmusest kaks uut silmust. 3.ring – heegeldan kaks silmust tavaliselt ja kolmandasse silmusesse heegeldan kaks. 4.ring – heegeldan kolm silmust tavaliselt ja neljandasse silmusesse heegeldan kaks. 5.-7.ring – heegeldan igasse silmusesse ühe kinnissilmuse.SILMAD Algus – 3 silmust. 1.ring – 10 silmust. 2.ring – heegeldan vaheldumisi ühest silmusest üks ja järgmisest silmusest kaks uut silmust.KÕRVAD Algus – 3 silmust. 1.rida – 8 silmust, keeran töö ringi, et täisringi ei tekiks. 2.rida – igasse silmusesse kaks kinnissilmust. Koostanud Kristiin Sidok

×