Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FrP på defensiven
Førstekandidat Sivert Bjørnstad
Vi skal ta stemmer fra alle parti
Vi skal ta stemmer fra alle parti
Vi skal ta stemmer fra alle parti
Vi skal ta stemmer fra alle parti
Vi skal ta stemmer fra alle parti
Vi skal ta stemmer fra alle parti
Vi skal ta stemmer fra alle parti
Vi skal ta stemmer fra alle parti
Forsvar
NATO er hjørnesteinen i Norges sikkerhets- og
forsvarspolitiske forankring. Norge bør aktivt
stimulere til samtren...
Radikalisering
I dag er en forståelse av islamsk teologi og ideologi
fullstendig fraværende når norske myndigheter
diskute...
Utkastelsespolitikk
Demokratene vil at innvandringen til Norge
skal være begrenset og kontrollert, og vi
ønsker en troverd...
Begrense migrasjon fra islamske
kulturer
Demokratene vil begrense migrasjonen fra
islamske kulturer så mye som mulig. Med ...
To måneder fengsel = UT
Kriminelle handlinger som medfører over to
måneders fengselsstraff fører til utvisning for
persone...
Folkeavstemning EØS/Schengen
Demokratene vil kreve vil en folkeavstemning
for å trekke Norge ut av EØS og Schengen. Vi
vil...
Midlertidige ansatte
Åpningen for generelle midlertidige ansettelser,
altså midlertidighet uten begrunnelse (svekkelse
av ...
Bemanningsbyråene
Flere og flere er klar over
arbeidslivsproblematikken rundt
bemanningsbyråene, misvisende kalt
vikarbyrå...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Demokratenes program på fem minutter

102 views

Published on

Ingen har et bedre politisk program enn Demokratene i Norge. Det er stort og omfattende, men i denne presentasjonen legger jeg frem noen overskrifter som gjør oss forskjellige fra andre parti.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Demokratenes program på fem minutter

 1. 1. FrP på defensiven Førstekandidat Sivert Bjørnstad
 2. 2. Vi skal ta stemmer fra alle parti
 3. 3. Vi skal ta stemmer fra alle parti
 4. 4. Vi skal ta stemmer fra alle parti
 5. 5. Vi skal ta stemmer fra alle parti
 6. 6. Vi skal ta stemmer fra alle parti
 7. 7. Vi skal ta stemmer fra alle parti
 8. 8. Vi skal ta stemmer fra alle parti
 9. 9. Vi skal ta stemmer fra alle parti
 10. 10. Forsvar NATO er hjørnesteinen i Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske forankring. Norge bør aktivt stimulere til samtrening og øving innen NATO og med styrker fra europeiske land. NATOs fokus har i det siste dreid mer mot å ivareta sikkerheten i NATOs nærområder, og det er i Norges interesse å videreutvikle og styrke denne tendensen. Demokratene ønsker også at NATO er bevisst på trusselen som kommer fra asymetrisk terror, ofte inspirert av islamsk ideologi.
 11. 11. Radikalisering I dag er en forståelse av islamsk teologi og ideologi fullstendig fraværende når norske myndigheter diskuterer tiltak mot radikalisering, men Demokratene vil stille de vanskelige spørsmålene og ta debatten med islamske ledere om faktisk de islamske skriftene Koranen og Sunna i seg selv er en kilde for radikalisering. Et sentralt spørsmål er hvordan islams grunnlegger Muhammed ville at muslimer skulle oppføre seg. For å bekjempe ekstremisme, må vår innsats også rettes mot grobunnen som gir næring til radikalisering, og her er det viktig å være ideologisk bevisste uten å generalisere alle muslimer.
 12. 12. Utkastelsespolitikk Demokratene vil at innvandringen til Norge skal være begrenset og kontrollert, og vi ønsker en troverdig asyl- og utkastelsespolitikk.
 13. 13. Begrense migrasjon fra islamske kulturer Demokratene vil begrense migrasjonen fra islamske kulturer så mye som mulig. Med dette dømmer vi ikke alle muslimer, men dette handler om å ta troende muslimer som tror på Koranen som Allahs direkte inspirerte og ufeilbarlige ord på alvor. Islam, i henhold til originalkildene Koranen og Sunna, er ikke forenelig med et åpent demokrati med respekt for ytrings- og trosfriheten, samt utsatte minoriteter. Her forholder vi oss til tolkingen av islam fra de store islamske lovskolene og islamske lærde som for eksempel Yusuf al-Qaradawi.
 14. 14. To måneder fengsel = UT Kriminelle handlinger som medfører over to måneders fengselsstraff fører til utvisning for personer som ikke har norsk statsborgerskap. Personer som oppgir falsk identitet eller holder tilbake informasjon for å klargjøre identitet, mister sitt statsborgerskap, inklusive hele familien.
 15. 15. Folkeavstemning EØS/Schengen Demokratene vil kreve vil en folkeavstemning for å trekke Norge ut av EØS og Schengen. Vi vil også minne om at Vidar Kleppe var en av få som stemte mot EØS i 1993. Sentralstyrene i Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har fått tilbud om å være med på vårt krav, men for dem er det viktigere å kjøre svart bil i regjering i stedet for å forsvare Norges suverenitet.
 16. 16. Midlertidige ansatte Åpningen for generelle midlertidige ansettelser, altså midlertidighet uten begrunnelse (svekkelse av AML), utført av nåværende regjering bør reverseres. AML inneholder paragrafer der prøvetid på 6 måneder er standarden. Åpningen for delvis ansettelse gir det utslag at arbeidstakere kan risikere å gå midlertidig ansatt i opp til 4 år, forutsatt endrede arbeidsoppgaver for hvert år om man er i samme bedrift. Midlertidige ansettelser var noe man kjempet imot på 1900-tallet, spesielt blant havnearbeidere. Opptjening av OTP har m
 17. 17. Bemanningsbyråene Flere og flere er klar over arbeidslivsproblematikken rundt bemanningsbyråene, misvisende kalt vikarbyråer, som er kommet inn i norsk arbeidsliv via liberaliseringen av Sysselsettingsloven i 1999. Denne liberaliseringen ble gjennomført av Bondevik 1-regjeringen, med støtte fra Ap og H, som innebar at fra år 2000 ble det slutt på offentlig regulering av bemanningsbransjen.

×