Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Maanteeameti ehitusobjektide visioon
2030 Betoonkatendi tasuvuse aspektid
Tõnis Tagger
Juhtivspetsialist
Ehitusosakond
7 j...
• Riigiteede teehoiukava 2014-2020
lisa 4 TEN-T teede ehitusobjektid 2021-2027
• Rahastamise mahud vastavalt riigi eelarve...
Liiklusohutusprogramm 2016-2025
Eesmärk liiklussurmade ja raskesti vigastatute
arvu vähendamine
 hukkunute arvu vähendami...
 Säästva ja ohutu taristu ehitamine
0-visiooni põhimõtete kohased terviklahendused
koos jalakäijate ja jalgratturite ohut...
TEN_T teede ehitusobjektid
2016 2017 2018 2019 2020
1 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
NR 1 (E20) TALLINN - NARVA
Väo sõlm
4,00 12,...
NR 11 (E265) TALLINNA RINGTEE
Väo - Jüri
12,50 15,00 15,00 6,50
Jüri jaotusringi liiklusohutuse ja
sujuvuse parendamine, P...
2020-2030 riigimaanteede teede ehitusobjektid
74 77 45 40 40 40 35 40 30 30
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2...
NR 2 (E263) TALLINN -
TARTU - VÕRU - LUHAMAA
Kose-Ardu-Võõbu-Mäo 40 40
Kose-Mäo uus 2+2 maantee kokku 40 km (kilometraaž m...
NR 4 (E67) TALLINN -
PÄRNU - IKLA
Kernu - Libatse- Are-
Nurme möödasõidualade
ehitamine
5 5 5 5 5 5
2+1 tee ehitus (vähema...
Betoonkatendi tasuvus Eesti tingimustes
(Ramboll Eesti AS 2013 uuring)
• Rootsi, Soome praktika alusel kuna Eestile
sarnan...
 Betoonkatend võib kujuneda tasuvaks kui asfaldi
hind tõuseb 50% või betooni hind langeb 30%
 Betoonkatendi riskid
- Arv...
Aitäh!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Marek Truu "Tallinn-Narva maantee 1967. aastal ehitatud betoontee lõigu uuringu tulemused"
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Tõnis Tagger "Maanteeameti ehitusobjektide visioon 2030. Betoonkatendi tasuvuse aspektid"

Download to read offline

Konverents "Betoonteede ehitamise väliskogemuse tutvustamine Eestis"

Teisipäev, 7. juuni 2016
Riigikogu konverentsisaal, Lossi plats 1a, Tallinn

Korraldajad: Riigikogu majanduskomisjon, Eesti Asfaldiliit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Eesti Betooniühing.

Lisateave: http://www.betoonteed.ee/aktuaalne/konverents-betoonteede-ehitamise-valiskogemuse-tutvustamine-eestis/

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Tõnis Tagger "Maanteeameti ehitusobjektide visioon 2030. Betoonkatendi tasuvuse aspektid"

 1. 1. Maanteeameti ehitusobjektide visioon 2030 Betoonkatendi tasuvuse aspektid Tõnis Tagger Juhtivspetsialist Ehitusosakond 7 juuni 2016
 2. 2. • Riigiteede teehoiukava 2014-2020 lisa 4 TEN-T teede ehitusobjektid 2021-2027 • Rahastamise mahud vastavalt riigi eelarvestrateegia ja majandusprognoosi tulemustele eesmärgiks seatud eelarvepositsiooni piires • Riigi teedevõrgu remondivõlg 2011 – 830 MEUR
 3. 3. Liiklusohutusprogramm 2016-2025 Eesmärk liiklussurmade ja raskesti vigastatute arvu vähendamine  hukkunute arvu vähendamine 82/2014 (algtase), 50/2020, 40/2025 (sihttase)  Raskelt vigastatuid 475/2014, 370/2020, 330/2025  Liiklussurmade ärahoidmise prognoositav sääst 521 MEUR (2016- 2025)
 4. 4.  Säästva ja ohutu taristu ehitamine 0-visiooni põhimõtete kohased terviklahendused koos jalakäijate ja jalgratturite ohutusmeetmetega (eriti linnakeskkonnas), sõidusuundade ja erinevate liikumisviiside füüsilised eraldused, teelt väljasõidu ohutustamise meetmed, metsloomaohtlikes kohtades tarastamine jm ohutuse meetmed  Maanteeameti strateegiline eesmärk 2020 – katete eluea tõstmine 15% (võrreldes 2015) koostöös ehitajate, ülikoolide ja laboritega AKÖL 20 > 12000 a/ööp kulumiskihi projektseks elueaks vähemalt 8 aastat , roopa sügavus mitte > 15 mm, kandev- ja siduvkihtide eluiga vähemalt 20 aastat
 5. 5. TEN_T teede ehitusobjektid 2016 2017 2018 2019 2020 1 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 NR 1 (E20) TALLINN - NARVA Väo sõlm 4,00 12,00 4,00 Uus eritasandiline ristmik jätkuks Loo- Maardu valmisehitatud lõigule 9 10,2 1,2 27600 Sillamäe raudtee eritasandiline ristumine 3,00 7,00 Põhimaantee ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku rajamine. Kahetasandiline ristumine Tolstoi tn ning Sillamäe-Vaivara mnt- ga. Sillamäe linna idapoolne lõigu liiklusohutuse parandamine. 183,0 187,5 4,5 6700,0 NR 2 (E263) TALLINN - TARTU - VÕRU - LUHAMAA Kose-Ardu-Võõbu-Mäo 5,00 10,00 38,80 40,00 uus 2+2 maantee, ehituslõigu pikkus 40 km (kilometraaž mööda vana teed 45 km) 40,0 85,0 45,0 7700 Variku viadukt - Raja tn (Riia ring) 8,00 Liiklusohutuse ja liiklussujuvuse parandamine. Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala eritasandised ristmikud, kiirus 70 km/h 184,1 185,9 1,8 12200 Põltsamaa - Tartu möödasõidualade rajamine 0,65 3,50 4,00 1 möödasõiduala mõlemas suunas 128,0 181,5 6500 Põltsamaa - Tartu möödasõidualade rajamine 4,00 6,00 2 möödasõiduala mõlemas suunas 128,0 181,5 53,5 6500,0 NR 4 (E67) TALLINN - PÄRNU - IKLA Topi sõlm 2,35 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja planeeritava Juuliku-Tabasalu ühendustee vaheline Topi liiklussõlm ning Juuliku- Tabasalu ühendustee km 3,3 –7,0 (sh Topi raudteeviadukt, Laagri raudteeülesõit). 2016 Laagri mõõdasõidu ehitus. 14,7 3000 Tallinna piir - Topi sõlm 7,00 1,50 Liiklusohutuse ja liikluse sujuvuse parendamine 13,0 16,0 3,0 31800, 19400 Ääsmäe - Kernu 1,00 14,00 2+1 ristlõikega lõigud (möödasõidurajad) 28,0 37,0 9,0 8000 Kernu ümbersõit 6,00 4,00 Teemaplaneeringu kohane uus tee (2+1 ristlõige) 37,0 42,0 5,0 7000 Nurme õgvendus 2,00 5,00 1,00 Teemaplaneeringu kohane uus tee (2+1 ristlõige, 1 sild) 120,3 124,1 3,8 11300 liiklus- sagedus 2014 Lühikirjeldus KM KM L(km)
 6. 6. NR 11 (E265) TALLINNA RINGTEE Väo - Jüri 12,50 15,00 15,00 6,50 Jüri jaotusringi liiklusohutuse ja sujuvuse parendamine, Põrguvälja ristmik, Karla eritasandiline sõlm, uus Lagedi viadukt ühendusteedega, Lagedi raudteeületuse samatasandiline lahendus 0,6 11,3 10,7 12000 Kanama - Keila 5,00 4,00 Liiklusohutuse ja liikluse sujuvuse parendamine, samatasandilised ristmikud, Valingu viadukt 30,1 34,0 3,9 10800, 8100 Luige-Juuliku 7,00 8,70 2+2 teelõigu ehitus Luige ja Juuliku sõlmede vahele 20,0 24,1 4,1 8100 Juuliku sõlm 8,56 4,92 Eritasandiline ristmik, 2+2 teelõik Saku ja Kanama sõlmede vahel 24,1 29,8 5,7 8700, 5000 LISAKS Saue - Topi sõlm ühendustee 1,87 Saue linn - Topi sõlm ühendustee koos Vääna jõe sillaga 3,0 T11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna 2,00 2+2 tee ehitus linna piirist kuni Tiskre ristmikuni km 2,6-4,1 ühendus linna 2+2 lõiguga 2,6 4,1 1,5 15500 Kokku 30,06 69,42 67,50 69,87 48,00
 7. 7. 2020-2030 riigimaanteede teede ehitusobjektid 74 77 45 40 40 40 35 40 30 30 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NR 1 (E20) TALLINN - NARVA Maardu - Jägala 10 10 Liiklusohutuse parandamine, kiirus 110 km/h, Kostivere eritasandiline ristmik kogujateedega, Maardu-Jõelähtme vasaku niidi laiendus Jägala-Loksa-Valgejõe 5 5 Liiklusohutuse parandamine, kiirus 110 km/h, Loksa eritasandilise ristmiku ehitus km 52. Ohtlike mahasõidude sulgemine, keskpiire Kuusalu-Valgejõe Rõmeda- Aaspere -Haljala 5 7 2+2 vahelõigu ehitus Aaspere ja Haljala vahel, liiklusohutuse parandamine 50%, kiirus 110 km/h, Rõmeda- Aaspere vasaku niidi rekonstrueerimine, Aaspere samatasandiline ristmik, Sauste ja Vanamõisa viaduktid Haljala- Kukruse ja Jõhvi- Narva 5 5 5 5 5 5 10 10 2+1 tee ehitus, liiklusohutuse parandamisega, kiirus 100 km/h. Vähemalt 10 möödasõiduala mõlemas suunas, va km 156- 163), Põdruse/Kunda ja/või Jõhvi/Toila eritasandiliste ristmike I etapp ehitusobjektid Ehitusaastad ja maksumused milj EUR Lühikirjeldus
 8. 8. NR 2 (E263) TALLINN - TARTU - VÕRU - LUHAMAA Kose-Ardu-Võõbu-Mäo 40 40 Kose-Mäo uus 2+2 maantee kokku 40 km (kilometraaž mööda vana teed 45 km), kiirus 120 km/h, liiklusohutuse parandamine 50% võrreldes oleva trassiga Mäeküla möödasõit 10 10 uus 2+1 tee, kiirus 100 km/h, liiklusohutuse parandamine Mäeküla- Tartu möödasõidualade ehitamine 5 5 5 2+1 lõigud, kiirus 100 km/h, liiklusohutuse parandamine Paia ristmik 10 Eritasandiline ristmik, liiklusohutuse parandamine, kiirus 100 km/h Adavere möödasõidu ehituse algus 15 2+1 tee, kiirus 100 km/h, liiklusohutuse parandamine Põltsamaa ümbersõit 10 5 2+1 tee, liiklusohutuse parandamine, kiirus 100 km/h Tiksoja ristmik 10 Eritasandiline ristmik, liiklusohutuse parandamine, kiirus 100 km/h Raja tn - Variku viadukt 9 Liiklusohutuse ja liiklussujuvuse parandamine, Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala eritasandiliste ristmike ehituse lõpetamine, kiirus 70 km/h Lennujaama-Reola 10 5 Tartu ÜS 6 ehitusala, 2+2 tee ehitus, 2 viadukti, Kiirus 100 km/h, liiklusohutuse parandamine Reola- Kambja 5 5 2+1 tee ehitus. Kiirus 100 km/h, liiklusohutuse parandamine NR 3 (E264) JÕHVI - TARTU - VALGA Tartu-Külitse-Aiamaa 5 5 10 2+1 tee ja 3 eritasandilise sõlme ehitus (Külitse, Lemmatsi, Aiamaa), kiirus 100 km/h, liiklusohutuse parandamine
 9. 9. NR 4 (E67) TALLINN - PÄRNU - IKLA Kernu - Libatse- Are- Nurme möödasõidualade ehitamine 5 5 5 5 5 5 2+1 tee ehitus (vähemalt 7 möödasõiduala mõlemas suunas), kiirus 100 km/h, liiklusohutuse parandamine (sh Märjamaa/Orgita lõik). Ääsmäe-Pärnu 100 km/h täismahus 2040+ Libatse ümbersõidu ehitus 5 10 uue 2+1 tee ehitus, kiirus 100 km/h, liiklusohutuse parandamine Are ümbersõidu ehitus 5 10 uue 2+1 tee ehitus, kiirus 100 km/h, liiklusohutuse parandamine, Are müraprobleemi likvideerimine Pärnu - Uulu 5 5 2+1 tee ehitus, Uulu eritasandiline ristmik. Kiirus 100 km/h, liiklusohutuse parandamine NR 8 TALLINN - PALDISKI (E265 osaline) Tähetorni-Harku 10 10 2+2 tee ehitus, Harku eritasandilise ristmik, Juuliku- Tabasalu ühendustee Alliku-Vatsla 5 km 1+1 lõigu ehitus, T8 kiirus 90 km/h, liiklusohutuse parandamine 50 % Harku-Keila-Paldiski möödasõidualade ehitamine 5 5 5 5 10 2+1 tee ehitus maantee (6 möödasõiduala mõlemas suunas), Kiia eritasandiline ristmik, Hüüru estakaad/sild, liiklusohutuse parandamine, kiirus 90 km/h NR 11 (E265) TALLINNA RINGTEE Kanama - Keila 10 5 5 2+2 tee ehitus lõigus Tõkke tn ristmik -Keila linna piir, Ringtee Tule tn eritasandiline ristmik, liiklusohutuse parandamine 50 %, kiirus 100 km/h Kokku 74 77 45 40 40 40 35 40 30 30
 10. 10. Betoonkatendi tasuvus Eesti tingimustes (Ramboll Eesti AS 2013 uuring) • Rootsi, Soome praktika alusel kuna Eestile sarnane kliima ja kasutustingimused (naastrehvide suur osakaal talvises liikluses) • Betoontee elukaare kulu 18 % suurem võrreldes asfaltbetooniga • Betoontee koos AB kulumiskihiga elukaare kulu 33% suurem võrreldes asfaltbetooniga • Tasuvusarvutustes võrreldi 3 konstruktsiooni: - Betoonkatend ilma AB kulumiskihita 2+2 katendi maksumus 1,79 MEUR/km - Betoon koos AB kulumiskihiga maksumus 1,73 MEUR/km - Katend AB kulumiskihiga 0,91 MEUR/km + 20 aasta pärast kompleksstabi rekonstrueerimine 0,6
 11. 11.  Betoonkatend võib kujuneda tasuvaks kui asfaldi hind tõuseb 50% või betooni hind langeb 30%  Betoonkatendi riskid - Arvutuslik külmumispiir ja nõuded aluspinnasele suuremad (90 cm konstruktsioon eeldab, et alla jääv vana muldkeha vähemalt 87 cm külmakindlast materjalist) - Kõrged nõuded aluse tasasusele - Ehitusaegsete liikluspiirangute kulud teekasutajatele (1+1 tee sulgemise ja ümbersõidu kulud) - Ääre-efekti riskid – katendi serv vähemalt 1 m rattajäljest - Naastrehvide mõju katendi kulumisele
 12. 12. Aitäh!

Konverents "Betoonteede ehitamise väliskogemuse tutvustamine Eestis" Teisipäev, 7. juuni 2016 Riigikogu konverentsisaal, Lossi plats 1a, Tallinn Korraldajad: Riigikogu majanduskomisjon, Eesti Asfaldiliit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Eesti Betooniühing. Lisateave: http://www.betoonteed.ee/aktuaalne/konverents-betoonteede-ehitamise-valiskogemuse-tutvustamine-eestis/

Views

Total views

548

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×