Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BETOONTEEDE EHITAMISE
VÄLISKOGEMUSE TUTVUSTAMINE EESTIS
Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud
olulisel määra...
Sisukord:
I. Eesti teedeehituse üldtingimused
II. Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud
olulisel määral tsem...
I_A_Eesti teedeehituse üldtingimused
Tänapäeva Euroopa transpordimahud
• Euroopa teedevõrgustiku
aastased veomahud (mln
to...
I_B_Eesti teedeehituse üldtingimused
Lääne-Euroopa geoloogiline aluspõhi (1967a kaart)
Lillaga - paas
Punasega -
tardkivid...
I_C_Eesti teedeehituse üldtingimused
Euroopa geoloogiline aluspõhi (tänapäeva kaart)
I_D_Eesti teedeehituse üldtingimused
Euroopa min temperatuurid + raskeveokid (põhjamaades
52…76t)
I_E_Eesti teedeehituse üldtingimused
Külmumise, Emod, veesisalduse ja kahjustuste seos
Emod (FWD)
Veesisalduse
hulk %
Kahj...
I_F_Eesti teedeehituse üldtingimused
Tee külmumise mõõtmine Eestis (vt. ka animatsiooni)
Jäälääts, mille peal nn sulamiska...
I_G_Eesti teedeehituse üldtingimused
Euroopa 1km teede investeeringute ja hoolde rahastused
II_Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud olulisel määral
tsementi
A_Eesti tingimustele vastava betoonkatendi...
Eesti riigimaanteedel ei ületa ka 40a
perspektiiviga vaadates raskeveokite
arv ühelgi lõigul 5000 veokit (vaja
min8000).
P...
II_Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud olulisel määral
tsementi
A_Teoreetiline max betoonkatte alterantiiv...
II_Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud olulisel määral
tsementi
B_T-2 Tln-Trt, Võõbu-Mäo teelõik 2-5m turb...
II_Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud olulisel määral
tsementi
B_Tsemendi ja põlevkivituha potentsiaalsed...
II_Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud olulisel määral
tsementi
C_ Tallinna ringtee Väo-Jüri lõigul km 0,6...
II_Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud olulisel määral
tsementi
C_ Tallinna ringtee Väo-Jüri lõigul km 0,6...
III_Innovatsiooniliste tulevikulahenduste võimalused
A_ Maanteeamet kaalub lähiaastatel betoonkattega ringristmiku katseta...
III_Innovatsiooniliste tulevikulahenduste võimalused
B_ Eestis alla 0,5% teoreetilise potentsiaaliga betoonkatete asemel v...
1. Maanteed, teed (riigi, KOV ja era);
2. Raudteed (Rail Baltic);
3. Tehnoloogilised teed ja platsid (nt vaiade rammimisek...
Aitäh!
Taavi Tõnts
taavi.tonts@mnt.ee
Teedeala uuringud: siit.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Marek Truu "Tallinn-Narva maantee 1967. aastal ehitatud betoontee lõigu uuringu tulemused"
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Taavi Tõnts "Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud olulisel määral tsementi"

Download to read offline

Konverents "Betoonteede ehitamise väliskogemuse tutvustamine Eestis"

Teisipäev, 7. juuni 2016
Riigikogu konverentsisaal, Lossi plats 1a, Tallinn

Korraldajad: Riigikogu majanduskomisjon, Eesti Asfaldiliit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Eesti Betooniühing.

Lisateave: http://www.betoonteed.ee/aktuaalne/konverents-betoonteede-ehitamise-valiskogemuse-tutvustamine-eestis/

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Taavi Tõnts "Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud olulisel määral tsementi"

 1. 1. BETOONTEEDE EHITAMISE VÄLISKOGEMUSE TUTVUSTAMINE EESTIS Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud olulisel määral tsementi / Road construction testings where significant amount of cement has been used Taavi Tõnts Maanteeamet / teede arengu osak. juhtivinsener 07.06.2016
 2. 2. Sisukord: I. Eesti teedeehituse üldtingimused II. Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud olulisel määral tsementi III. Innovatsiooniliste tulevikulahenduste võimalused
 3. 3. I_A_Eesti teedeehituse üldtingimused Tänapäeva Euroopa transpordimahud • Euroopa teedevõrgustiku aastased veomahud (mln tonnides) • keskmine veokaugus võrgus on alla 100km • / ERTRAC Road Transport Scenario 2030+ “Road to Implementation” 2009y /
 4. 4. I_B_Eesti teedeehituse üldtingimused Lääne-Euroopa geoloogiline aluspõhi (1967a kaart) Lillaga - paas Punasega - tardkivid Roosa - liivad Aluspõhja kaart näitab: 1) millised on looduslikud geoloogilised tingimused tee pikaajaliseks püsimiseks; 2) millised on valdavad kohalikud ehitusmaterjalid mulde ja katendi jaoks.
 5. 5. I_C_Eesti teedeehituse üldtingimused Euroopa geoloogiline aluspõhi (tänapäeva kaart)
 6. 6. I_D_Eesti teedeehituse üldtingimused Euroopa min temperatuurid + raskeveokid (põhjamaades 52…76t)
 7. 7. I_E_Eesti teedeehituse üldtingimused Külmumise, Emod, veesisalduse ja kahjustuste seos Emod (FWD) Veesisalduse hulk % Kahjustused Külmakerge Talv, Kevad, Suvi, Sügis Klassikaline 1 külmumistsükkel - külmub sügisel, sulab kevadel - ei toimu ammu enam (vt Pariisi kliimakokkulepe).
 8. 8. I_F_Eesti teedeehituse üldtingimused Tee külmumise mõõtmine Eestis (vt. ka animatsiooni) Jäälääts, mille peal nn sulamiskauss – muudab tee aluskihi pehmeks – kandevõime kaob järsult.
 9. 9. I_G_Eesti teedeehituse üldtingimused Euroopa 1km teede investeeringute ja hoolde rahastused
 10. 10. II_Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud olulisel määral tsementi A_Eesti tingimustele vastava betoonkatendi projekteerimine ja selle tasuvusanalüüs, 2013a
 11. 11. Eesti riigimaanteedel ei ületa ka 40a perspektiiviga vaadates raskeveokite arv ühelgi lõigul 5000 veokit (vaja min8000). Pigem valdav osa on <4000 (ehk üle 2x alla vajaliku soovitusliku min) et betooni tõsisemalt tasuks kaaluma II_Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud olulisel määral tsementi A_Betoonkatte kaalumine alternatiivina algab üldjuhul 8000 raskeveokist päevas (kiirtee korral, meil ei ole) Austrias on betoonkatte kasuks otsustamise üldreegel >8000raskeveoki päevas / või kui on lisaks palju aeglaselt liikuvaid raskeveokeid (nt tõusurajad mägedes vt joonis 7) / / Austria hinnangul 45- 85€/m2 betoonkate
 12. 12. II_Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud olulisel määral tsementi A_Teoreetiline max betoonkatte alterantiivi kaalumisulatus on Eesti riigiteede võrgus ca70km (<0,5%)
 13. 13. II_Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud olulisel määral tsementi B_T-2 Tln-Trt, Võõbu-Mäo teelõik 2-5m turbaalal võrreldakse 3 muldelahenduse alternatiivi (punasega sügavama ala pikkus ca 4km). / T-2 Kose-Mäo trassil on madalam soo (0…3m) /
 14. 14. II_Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud olulisel määral tsementi B_Tsemendi ja põlevkivituha potentsiaalsed kasutuskohad teede (sh Rail Baltic rdt) ehituselT-2 uue tee ehitusel kaalutakse 3 muldealternatiivi tehn-majand võrdlustes: 1. Massivahetus 2. Geosünteetidega lahendused 3. Mass-stabiliseeirng (tsement ja 2 komposiitsideainega lahendust uue EE Auvere jaama põlevkivituhaga)
 15. 15. II_Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud olulisel määral tsementi C_ Tallinna ringtee Väo-Jüri lõigul km 0,6-11,3 on kasutatud betoonpiiret ca 10 km lõigul.
 16. 16. II_Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud olulisel määral tsementi C_ Tallinna ringtee Väo-Jüri lõigul km 0,6-11,3 on kasutatud betoonpiiret ca 10 km lõigul. Elemendi pikkus on 4.5m
 17. 17. III_Innovatsiooniliste tulevikulahenduste võimalused A_ Maanteeamet kaalub lähiaastatel betoonkattega ringristmiku katsetamist (nihkekindlam)
 18. 18. III_Innovatsiooniliste tulevikulahenduste võimalused B_ Eestis alla 0,5% teoreetilise potentsiaaliga betoonkatete asemel võiks Prantsuse riigi (1000km plaanis) ja Hollandi (ka USA) eeskujul riiklikult arendada 21.saj innovaatilisi, põhjamaa oludega kohandatud, taastuvenergia e-teekatteid koostöös TTÜga, kellel maailmatasemel teadmised päikesepaneelide osas olemas (potentsiaal ca 20% teedevõrgust katta).
 19. 19. 1. Maanteed, teed (riigi, KOV ja era); 2. Raudteed (Rail Baltic); 3. Tehnoloogilised teed ja platsid (nt vaiade rammimiseks soos); 4. Riigi ja era parkimisalad pehmel pinnasel; 5. Analoogselt tammiehitusega on võimalik põlevkivituhast ja aherainest (+ tsement) ehitada Virumaale nt turismitee vms maastikukujundus (teoreetiliselt võimalik kuni 100% jäätmeid stabiliseerida kõrgeks muldeks 20…50m. Hetkel <3% jäätmekasutus EE OSAMAT konverentsi info põhjal); 6. Sadamaalade pehmete pinnaste tugevdamine jms. III_Innovatsiooniliste tulevikulahenduste võimalused C_ Tsemendi + põlevkivituha (tugeva komposiitsideaine) võimalikud kasutusvaldkonnad tulevikus: stabiliseerimistöödel + turba ja savi mass- stabiliseerimistöödel jms
 20. 20. Aitäh! Taavi Tõnts taavi.tonts@mnt.ee Teedeala uuringud: siit.

Konverents "Betoonteede ehitamise väliskogemuse tutvustamine Eestis" Teisipäev, 7. juuni 2016 Riigikogu konverentsisaal, Lossi plats 1a, Tallinn Korraldajad: Riigikogu majanduskomisjon, Eesti Asfaldiliit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Eesti Betooniühing. Lisateave: http://www.betoonteed.ee/aktuaalne/konverents-betoonteede-ehitamise-valiskogemuse-tutvustamine-eestis/

Views

Total views

438

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

9

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×