Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Betoonist teekate on asfaldist
kestvam ja ka odavam
Priit Willbach, Ph.D
Tallinna Linnavalitsuse Linnakantselei
vanemspets...
„SUUR PILT“ – Teehoiu poliitika alused
1. Majandus-infrastruktuur-transpordisüsteem.
2. Inimtegevuse ja loodusliku keskkon...
Eesti teehoid 2003 – 2015
 Liiklusintensiivsus ja autotranspordi koormused on
kasvanud üle 1,7-korra (T. Metsvahi, 2011.a...
“Uus” strateegia: säilitusremont, KOV-de teehoiu
rahastamist ei suurendata.
Senise teehoiu poliitika (rahastamispoliitika + tehnopoliitika)
tulemuseks on:
 Korras suudetakse hoida põhimaanteed ja p...
Küsimus: mida siis ette võtta?
1. Tõsta põhimaanteede ja põhitänavate kapitaalsust
(eluiga). Vähenevad püsikulud. Siis on ...
Kas on kasulik ehitada nõrga kandevõimega ja võimalikult odava
maksumusega teekatendeid ning neid hiljem tihedamalt remont...
Teede-tänavate eluiga tõuseb 30 – 35 aastani. Betoonkattel 50
aastat.
Pikaealist katendit määratletakse kui katenditüüpi, ...
Tallinn kehtestas 2016. a aprillis
tüüpkatendite juhendi, kus on lähtutud LLP-
kontseptsioonist.
Betooni tüüpkonstruktsioon A1
Asfaltbetooni tüüpkonstruktsioon A1
BETOONTEED. MIKS?
 Betoonteede ehitamisse ja kasutamisse on juba
sissekodeeritud keskkonnahoidlik säästev areng.
 Suure ...
Betoonteede tüübid
Katselõik Paldiski mnt ja Järveotsa tee ristmiku piirkond
Valitud betoontee katselõik, Paldiski mnt (Järveotsa tee
ristmiku piirkond)
Lähteandmed:
1. Lõigu pikkus ~500 m
3. Betoonk...
Paldiski mnt
betoonkate v.1A
Paldiski mnt
betoonkate
v.1B
Paldiski mnt
betoonkate v.2B
Paldiski mnt
betoonakate v.2B
Katselõik A (betoon + asfaltbetoon)
Katselõik B (betoon)
Tasuvusarvutused
Tasuvusarvutuste osas ei ole ühiselt aktsepteeritud metoodikat.
Saksamaa ja USA vastavad uuringud ja koge...
Maanteeameti poolt tellitud Rambolli vastav aruanne kasutas
valesid eeldusi.
Asfaltbetoonkatendi konstruktsioon oli klass ...
Katendite ühikhinnad (Tallinna näitel TTÜ 2015). Eluea kulud
35 aasta jooksul
Asfaltbetoon (KAP konstr) 100 EUR/m2, sh rem...
Olulised tehnilised uuendused
1. Betoontee rajamine slip-form-iga (kahekihiline
betoontee rajatakse 2 slip-formiga).
2. Ma...
TALLINNA LINNAVALITSUS JA KOMMUNAALAMET ON
2013-2016 ELLUVIINUD MEETMED
TSEMENTBETOONTEE RAJAMISE KOMPETENTSI
LOOMISEKS
 ...
Millistele küsimustele vajame vastuseid?
1. Teemantfreesitud betoonpind või SMA-ga kaetud?
2. Betooni tugevus, külmakindlu...
Teemantlihvitud betoonpind
Tänan!
Priit Willbach Betoonist teekate on asfaldist kestvam ja odavam"
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Taavi Tõnts "Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud olulisel määral tsementi"
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Priit Willbach Betoonist teekate on asfaldist kestvam ja odavam"

Download to read offline

Konverents "Betoonteede ehitamise väliskogemuse tutvustamine Eestis"

Teisipäev, 7. juuni 2016
Riigikogu konverentsisaal, Lossi plats 1a, Tallinn

Korraldajad: Riigikogu majanduskomisjon, Eesti Asfaldiliit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Eesti Betooniühing.

Lisateave: http://www.betoonteed.ee/aktuaalne/konverents-betoonteede-ehitamise-valiskogemuse-tutvustamine-eestis/

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Priit Willbach Betoonist teekate on asfaldist kestvam ja odavam"

 1. 1. Betoonist teekate on asfaldist kestvam ja ka odavam Priit Willbach, Ph.D Tallinna Linnavalitsuse Linnakantselei vanemspetsialist Tallinn, juuni 2016
 2. 2. „SUUR PILT“ – Teehoiu poliitika alused 1. Majandus-infrastruktuur-transpordisüsteem. 2. Inimtegevuse ja loodusliku keskkonna vaheline suhe. 3. Transpordisüsteem-teed-liiklusvahendid. 4. Teedevõrgu korrasolek, liiklusohutus, keskkonnakaitselised küsimused. 5. Ükski tee-tänav ei ole igavene. 6. Teehoiu tasakaal, optimaalne kulu. Teekasutaja kulu – mis see on?
 3. 3. Eesti teehoid 2003 – 2015  Liiklusintensiivsus ja autotranspordi koormused on kasvanud üle 1,7-korra (T. Metsvahi, 2011.a).  Teed vananevad kiiremini kui jõutakse neid remontida, rekonstrueerida, ehitada.  Põhimaanteed – katendite vanus 13 aastat.  Kõrvalmaanteed – katendite vanus 21 aastat.  Tugimaanteed – katendite vanus 25 aastat.  Kohalikud teed – katendite vanus üle 30 aasta.  Kasutame kohati aegunud teeehitusnorme ja põhimõtteid.  Teekonstruktsioonid on nõrgemad (aladimensioneeritud) võrreldes Põhjamaades kasutatavatega.  Liiklusohutuse olukord: läheb paremaks, hukkunute arv väheneb. Liiklusõnnetuste arv on jäänud viimastel aastatel samaks. • Kahju liiklusõnnetustest 140 milj. eurot (Liikluskindlustuse Fond)
 4. 4. “Uus” strateegia: säilitusremont, KOV-de teehoiu rahastamist ei suurendata.
 5. 5. Senise teehoiu poliitika (rahastamispoliitika + tehnopoliitika) tulemuseks on:  Korras suudetakse hoida põhimaanteed ja põhitänavad  Teeomanikule on “kasulikum” ehitada nõrgema kandevõimega võimalikult odavalt teekatendeid ning neid hiljem tihemini remontida, teekasutaja kulud on teisejärgulised.  Mis on ags selle majanduslik mõju, mõju sotsiaalsele keskkonnale, regionaalsele arengule,looduslikule keskkonnale.  Suurim tehniline probleem- teekattesse tekivad „pikiroopad“ ja asfaltkatete suhteliselt lühike eluiga.  Peamised põhjused:  liiklussageduse kasv, suurenenud raskeliiklus ja liigkiire katte kulumine, st tänased katendikonstruktsioonid on ei vasta nendele nõuetele;  suurte temperatuurigradientide ja sadevee koosmõju;  bituumeni “vananemine” (elastsete omaduste kadumine aja jooksul).
 6. 6. Küsimus: mida siis ette võtta? 1. Tõsta põhimaanteede ja põhitänavate kapitaalsust (eluiga). Vähenevad püsikulud. Siis on võimalik suunata rohkem vahendeid kõrvalteedele, kohalikele teedele ja tänavatele. 2. Kohalike ehitusmaterjalide veelgi laialdasem kasutamine. 3. Uuenduslikud teekatendite konstruktsioonid, BIM tehnoloogia rakendamine jne. 4. Kõige tähtsam on tagada ühendused, juurdepääsetavus ja liikuvus. Teekasutaja kulude optimeerimine.
 7. 7. Kas on kasulik ehitada nõrga kandevõimega ja võimalikult odava maksumusega teekatendeid ning neid hiljem tihedamalt remontida? Eesmärgiks on leida optimaalsus tee eluea pikkuse ja maksumuse vahel. LLP (long life pavement) kontseptsioon – tiheasustusega aladel peaks teedel olema katend, mis vajab võimalikult vähest teehoidu. AKÖL0 Q0-normteljed miljonit telge 35 a Tegelik Eesti Betoon Saksa Soome Saksa Mõigu 2+2 34,000 1494 19,1 17 25 22 30 Männiku 1+1 8700 758 9,7 12,5 19 26 Ranna 2+2 18000 542 6,9 15 19 26 Tehnika-Filtri 2+2 15000 402 5,1 17,5 19 26 Ehitajate 2+2 14900 760 9,7 17,5 19 26 Teekonstruktsioonide võrdlus –( asfaltbetooni paksus cm) - TTÜ 2014 Betoon=Tsementbetoon
 8. 8. Teede-tänavate eluiga tõuseb 30 – 35 aastani. Betoonkattel 50 aastat. Pikaealist katendit määratletakse kui katenditüüpi, kus remonditakse ja parandatakse katte ülemist kihti. See eeldab senisest suurema kandevõimega (paksemat) asfaltbetoonkatte kihti või jäikade katendikonstruktsioonide (tsementbetoon) kasutamist. Pikaealiste katendite projekteerimiseks on vajalik teada antud teeristlõiget (enamkoormatud sõidurada) läbiva liiklusvoo näitajaid: • liiklussagedus AKÖL; • koormussagedus 10t normtelgede arv ajaühikus.
 9. 9. Tallinn kehtestas 2016. a aprillis tüüpkatendite juhendi, kus on lähtutud LLP- kontseptsioonist.
 10. 10. Betooni tüüpkonstruktsioon A1
 11. 11. Asfaltbetooni tüüpkonstruktsioon A1
 12. 12. BETOONTEED. MIKS?  Betoonteede ehitamisse ja kasutamisse on juba sissekodeeritud keskkonnahoidlik säästev areng.  Suure koormussageduse tingimustes teekatte pikemaajaline püsimine,väiksemad hooldus ja remondikulud.  Sobib sinna kus on rohkem staatilist koormust- ristmikud, bussipeatused, ühistranspordirajad.  Kasutame rohkem kohalikke ehitusmaterjale.  Väiksem kütusekulu ja liiklusmüra.  Tsementbetoonteede puhul saavutatakse teehoiu kulutuste vähenemine võrreldes asfaltbetoonkattega kuni 15 – 30%.
 13. 13. Betoonteede tüübid
 14. 14. Katselõik Paldiski mnt ja Järveotsa tee ristmiku piirkond
 15. 15. Valitud betoontee katselõik, Paldiski mnt (Järveotsa tee ristmiku piirkond) Lähteandmed: 1. Lõigu pikkus ~500 m 3. Betoonkatte laius 8,0- 7,5 m 4. Põikvuuk 4,5 m 5. Pikivuuk sõidutee keskel 6. Katte konstruktsioon  Var.A pk 4+00 – pk 6+70 (koos Järveotsa tee ristmikuga) – betoon C35/45 XD3 + XF4 KK4 või C40/50. Betoonkatte paksus 25 cm .  Var.B pk 6+70 – pk 8+90 – betoon C30/37 XDF3 + XF4 KK4. Betoonkatte paksus 20 cm. SMA betooni peal 5 cm.  Betoonkate asetseb  Var.1 Freesitud asfaltbetoonkihi peal  Var. 2 Tsementstabiliseeritud killustiku kihi peal
 16. 16. Paldiski mnt betoonkate v.1A
 17. 17. Paldiski mnt betoonkate v.1B
 18. 18. Paldiski mnt betoonkate v.2B
 19. 19. Paldiski mnt betoonakate v.2B
 20. 20. Katselõik A (betoon + asfaltbetoon)
 21. 21. Katselõik B (betoon)
 22. 22. Tasuvusarvutused Tasuvusarvutuste osas ei ole ühiselt aktsepteeritud metoodikat. Saksamaa ja USA vastavad uuringud ja kogemused ütlevad siiski selgelt – tsementbetoontee on pikaajaliselt soodsam. Saksamaa – kui tsementbetoonkatendi maksumus ületab samadel tehnilistel tingimustel asfaltbetoonkatendi maksumuse kuni 1,8 korda, tasub tsementbetoonkatend ära.
 23. 23. Maanteeameti poolt tellitud Rambolli vastav aruanne kasutas valesid eeldusi. Asfaltbetoonkatendi konstruktsioon oli klass nõrgem, kui võrdlus eeldaks. Teeressurss vastavalt 6 milj normtelge, kui betoonil 25 milj normtelge. Kasutati 2011.a asfaltbetooni kohalikke hindasid, betooni puhul aga 2013.a maailmaturuhindasid. Seega oli tsementbetoonkatendi kulud ülehinnatud ja asfaltbetoonkatendi kulud allahinnatud. Vilniuse Tehnikaülikooli uurimistulemused andsid tsementbetoonteele 35-aastase ekspluatatsiooni kestel 37% kokkuhoidu võrreldes asfaltbetoonkattega.
 24. 24. Katendite ühikhinnad (Tallinna näitel TTÜ 2015). Eluea kulud 35 aasta jooksul Asfaltbetoon (KAP konstr) 100 EUR/m2, sh remont, hooldus 50 EUR/m2 Asfaltbetoon tüüpkonstruktsioonid (A1) 90 EUR/m2, sh remont, hooldus 30 EUR/m2 Tsementbetoon, tuletatud (A1) 80 EUR/m2, sh remont, hooldus 18 EUR/m2 Tsementbetoonteel on elukaare pikkus 50a. Tasuvusarvutused – nende metoodika vajab tõsist analüüsi! Tsementbetoonkatendite tasuvusvõrdluses asfaltbetoonkatendiga eluea jooksul: Ramboll –18%; Leedu +37%; TTÜ +15%.
 25. 25. Olulised tehnilised uuendused 1. Betoontee rajamine slip-form-iga (kahekihiline betoontee rajatakse 2 slip-formiga). 2. Mahumuutused kompenseeritakse kahanemisvuukidega. 3. Kahanemisvuuke on 2 tüüpi – indutseeritud ja formeeritud. 4. Põikvuugis kasutatakse plastikuga kaetud siledaid terasvardaid-tüübleid, pikivuugis profiilterasest ankruid. 5. Vuugitihend – silikoonmastiks või EPDM kummiprofiild. 6. Betoonpinna järeltöötlus – pesubetoon või teemantlihvimine (freesimine).
 26. 26. TALLINNA LINNAVALITSUS JA KOMMUNAALAMET ON 2013-2016 ELLUVIINUD MEETMED TSEMENTBETOONTEE RAJAMISE KOMPETENTSI LOOMISEKS  Teostatud on teoreetilised uurimistööd.  Rajatud eksperimentaalsed betoontee lühilõigud (bussipeatused).  Valmimas on betoontee katselõik.
 27. 27. Millistele küsimustele vajame vastuseid? 1. Teemantfreesitud betoonpind või SMA-ga kaetud? 2. Betooni tugevus, külmakindlus, kulumine. 3. Betoonpinna haardetegur. 4. Fiiberbetooni kasutamine, mahumuutuspraod. 5. Vuukide hermeetikud, vuukide hooldus, vuukide vahekaugused. 6. Betoonplaadi kahanemisvuukide võimalik “peegeldumine” SMA pinda.
 28. 28. Teemantlihvitud betoonpind
 29. 29. Tänan!

Konverents "Betoonteede ehitamise väliskogemuse tutvustamine Eestis" Teisipäev, 7. juuni 2016 Riigikogu konverentsisaal, Lossi plats 1a, Tallinn Korraldajad: Riigikogu majanduskomisjon, Eesti Asfaldiliit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Eesti Betooniühing. Lisateave: http://www.betoonteed.ee/aktuaalne/konverents-betoonteede-ehitamise-valiskogemuse-tutvustamine-eestis/

Views

Total views

465

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

14

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×