Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zápočtová práce na téma Trasologie
Předmět Kriminalistická technika B_KrTe/vBSKPH
Milan Beneda 21. února 2015
Co je to Trasologie
Historie Trasologie
Klasifikace trasologických stop
Stopy bosých a obutých nohou
Stopy obuvi
Stopy lid...
Trasologie – obor kriminalistiky, zabývající se
vyhledáváním, zajišťováním a zkoumáním stop
nohou, obuvi, dopravních prost...
Eugène-François Vidocq (1775 – 1857)
Francouzský trestanec a zločinec
Zakladatel a velitel Brigade de Sûreté
Založil první...
Klasifikace trasologických stop
Trasologické stopy
Stopy obuvi a
bosých nohou
Stopy lidské
lokomoce
Stopy dopravních
prost...
Klasifikace trasologických stop
Trasologické stopy
Plošné 2D Objemové 3D
Navrstvené Odvrstvené
ViditelnéLatentní
(skrytý, ...
Vznikají kontaktem bosé nohy nebo podešve
obuvi s podložkou
Stopa může vykazovat
obecné znaky skupinové příslušnosti
geome...
Vznikají kontaktem spodku obuvi s podložkou
U spodku obuvi se rozlišuje
Podešev – kryje spodní část svršku obuvi
monolitní...
Setkáváme se především v terénu
Pohybový projev odrážející se v materiálním
prostředí v podobě tzv. pěšinky lokomoce
Pěšin...
Stopy se člení do skupin
Pneumatiky jizdních kol, motocyklů, automobilů,
traktorů
Pryžových nebo železných obručí kol země...
Stopy rtů, ucha, kolen, loktů, pěstí a dlaní, rukavic,
ponožek, zavazadel, stopy zvířecích nohou, berlí,
opěrných holí apo...
Provádí se zpravidla při ohledání místa činu v
objektech nebo v terénu
V objektech plošné stopy obuvi, v terénu
plastické ...
Stopy se mohou zajistit několika způsoby
v originále (in natura)
např. stopa na papíře, dřevu, tkaninách, skle apod.
odlit...
Přípravky využívané v trasologii
Aerosolový
zpevňovač
na písek a
prach
Otiskovací
vosk na sníh
Durocast
odlévací tmel
Mikr...
Způsobilost stopy k určení skupinové příslušnosti
nebo individuální identifikace s objektem, který
stopu vytvořil
Vzájemná...
Jednotlivé metody zkoumání v trasologii jsou
Vizuální porovnání
Superprojekce - překrývání
Geometrická konstrukce
Bodování...
Zkoumání bosých nohou => skupinová příslušnost
Značný význam seskupení a vytvarování prstů
Všechny prvky odražené ve stopě...
Pro individuální identifikaci obuvi mají význam:
zejména změny vzniklé opravami a užíváním
vklíněním či ulpěním cizích pře...
Nošením se obuv postupně přizpůsobuje tvaru nohy
a vznikají u ní určité deformace => lze
identifikovat osobu, která obuv n...
Délka stopy, šířka stopy, délka kroku, délka
dvojkroku, úhel stop
Z pěšinky lokomoce lze zjistit výšku osoby
Z bipedální l...
Zjištění skupinové příslušnosti kolových vozidel
Existence charakteristických identifikačních znaků
Společné pro určitý dr...
K zjištění totožnosti mrtvoly nebo
pachatele podle stop kousnutí na místě činu
Nepravidelnosti čelisti mohou být
Dědičné
D...
Podle objektu zkoumání se sbírky dělí na:
sbírky kontrolních otisků a stop obuvi
sbírky kontrolních otisků a stop rukavic ...
Konrád Z., Porada V., Straus J., Suchánek J.: Kriminalistika: Teorie,
metodologie a metody kriminalistické techniky, Plzeň...
Děkuji za Vaši pozornost
Kontakt:
Milan Beneda
+420 605 376 530
milan@krimiblog.cz
www.linkedin.com/in/milanbeneda
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Trasologie - Kriminalistická technika - zápočtová práce na VŠFS Praha

Download to read offline

Zápočtová práce k předmětu kriminalistická technika na téma Trasologie a trasologické stopy. Jejich klasifikace, vyhledávání a zajištění. Popsání metod zkoumání v trasologie.

https://www.krimiblog.cz
https://www.facebook.com/krimiblog.cz

Studium kriminalistiky na VŠFS Praha
http://www.vsfs.cz/?id=2514-studijni-obory&o=kps&u=b

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Trasologie - Kriminalistická technika - zápočtová práce na VŠFS Praha

 1. 1. Zápočtová práce na téma Trasologie Předmět Kriminalistická technika B_KrTe/vBSKPH Milan Beneda 21. února 2015
 2. 2. Co je to Trasologie Historie Trasologie Klasifikace trasologických stop Stopy bosých a obutých nohou Stopy obuvi Stopy lidské lokomoce Stopy dopravních prostředků Jiné stopy podobného druhu Vyhledávání a zajišťování trasologických stop Zajištění trasologických stop Metody zkoumání v trasologii Dělení kriminalisticko-expertizních sbírek Obsah prezentace
 3. 3. Trasologie – obor kriminalistiky, zabývající se vyhledáváním, zajišťováním a zkoumáním stop nohou, obuvi, dopravních prostředků a stop dalších objektů podobného druhu Objekty zkoumání se dělí na: Stopy obuvi a bosých nohou Stopy lidské lokomoce Stopy dopravních prostředků Jiné stopy podobného druhu (stopy uší, zubů, rtů, rukavic, zvířat atd.) Co je to Trasologie Zdroj: Konrád Z., Porada V., Straus J., Suchánek J.: Kriminalistika: Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky, Plzeň: Aleš Čeněk , 2014. ISBN 978-80-7380-535-7, str. 222
 4. 4. Eugène-François Vidocq (1775 – 1857) Francouzský trestanec a zločinec Zakladatel a velitel Brigade de Sûreté Založil první soukromou detektivní agenturu v Evropě Považován za spoluzakladatele moderní kriminalistiky Použil jako první otisk podrážky k identifikaci pachatele Historie Trasologie Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne-Fran%C3%A7ois_Vidocq
 5. 5. Klasifikace trasologických stop Trasologické stopy Stopy obuvi a bosých nohou Stopy lidské lokomoce Stopy dopravních prostředků Jiné stopy podobného druhu Stopy pneumatik Stopy kovových nebo pryžových obručí Stopy pásových vozidel Stopy smykových vozidel
 6. 6. Klasifikace trasologických stop Trasologické stopy Plošné 2D Objemové 3D Navrstvené Odvrstvené ViditelnéLatentní (skrytý, utajený)
 7. 7. Vznikají kontaktem bosé nohy nebo podešve obuvi s podložkou Stopa může vykazovat obecné znaky skupinové příslušnosti geometrické tvary, vzor, rozměry zvláštní znaky, vlastní pouze jednomu objektu opotřebení či poškození obuvi, výrobní vady, opravy, na plosce bosé nohy pak případné jizvy po operacích, deformace Podle vnějších podmínek vzniku stopy se dělí na Plošné 2D (navrstvené, odvrstvené) Objemové 3D (v zemině, písku, blátě, ve sněhu) Plošná stopa bosé nohy se označuje jako plantogram Stopy bosých a obutých nohou
 8. 8. Vznikají kontaktem spodku obuvi s podložkou U spodku obuvi se rozlišuje Podešev – kryje spodní část svršku obuvi monolitní, tvárnicová, vstřikolisovaná, válená (vykrojovaná), kolíčkovaná, prošívaná Podpatek – vyráběný z různých hmot buď součást podešve nebo tvoří samostatnou část Podrážka – může být hladká nebo různě tvarovaná podrážka se především používá při opravách obuvi Stopy obuvi
 9. 9. Setkáváme se především v terénu Pohybový projev odrážející se v materiálním prostředí v podobě tzv. pěšinky lokomoce Pěšinka chůze je charakterizována Délkou kroku, kladením chodidel, vzdáleností stop levé a pravé nohy, polohou chodidel k ose chůze, šířkou chůze Stopy lidské lokomoce Zdroj: Konrád Z., Porada V., Straus J., Suchánek J.: Kriminalistika: Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky, Plzeň: Aleš Čeněk , 2014. ISBN 978-80-7380-535-7, str. 225
 10. 10. Stopy se člení do skupin Pneumatiky jizdních kol, motocyklů, automobilů, traktorů Pryžových nebo železných obručí kol zemědělských a jiných strojů Pásových vozidel Smykových vozidel (lyží a saní) Stopy dopravních prostředků
 11. 11. Stopy rtů, ucha, kolen, loktů, pěstí a dlaní, rukavic, ponožek, zavazadel, stopy zvířecích nohou, berlí, opěrných holí apod. Odráží morfologické znaky působícího objektu Vznikají za vhodných podmínek Opření pachatele o zaprášenou stěnu, podložku, okenní rám, v zemině apod. Převážně jde o stopy objemové Někdy vznikají i stopy plošné Stopy kolen, loktů, rukavic Jiné stopy podobného druhu
 12. 12. Provádí se zpravidla při ohledání místa činu v objektech nebo v terénu V objektech plošné stopy obuvi, v terénu plastické stopy obuvi, pneumatik Vyhledávání stop je nutné provádět systematicky Plošné stopy 2D se nejčastěji vyhledávají pomocí šikmého osvětlení pod úhlem 45° Plastické stopy 3D - vyhledávání se řídí taktickým vyhodnocováním předpokládaného pohybu pachatele na místě činu a v jeho okolí Vyhledané stopy se vhodně označí a chrání se před nepříznivými vlivy počasí nebo pošlapáním Stopy se fixují a zajišťují pro znalecké zkoumání Vyhledávání a zajišťování tras. stop
 13. 13. Stopy se mohou zajistit několika způsoby v originále (in natura) např. stopa na papíře, dřevu, tkaninách, skle apod. odlitkem objemové stopy, používá se sádra nebo jiné materiály ofotografováním stopy plošné i objemové. Ke stopě se přikládá měřítko sejmutím na daktyloskopickou folii snímají se plošné stopy, zajištění prašných tras. stop zapečení na termopřístroji elektrostatickým prašným snímáním Zajištění trasologických stop Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Trasologie
 14. 14. Přípravky využívané v trasologii Aerosolový zpevňovač na písek a prach Otiskovací vosk na sníh Durocast odlévací tmel Mikrosil odlévací materiál Trasologický rámeček Lukopren Zdroj: http://www.elasbrno.cz/index_l=cs_t=18.html Gumové misky Fotografická měřítka
 15. 15. Způsobilost stopy k určení skupinové příslušnosti nebo individuální identifikace s objektem, který stopu vytvořil Vzájemná shoda různých stop Shoda stopy se srovnávacím materiálem (kontrolním otiskem) Kriminalistickou trasologickou expertizou se zjišťuje a zkoumá
 16. 16. Jednotlivé metody zkoumání v trasologii jsou Vizuální porovnání Superprojekce - překrývání Geometrická konstrukce Bodování Komparace – spojené zobrazení s dělící rovinou Metody zkoumání v trasologii
 17. 17. Zkoumání bosých nohou => skupinová příslušnost Značný význam seskupení a vytvarování prstů Všechny prvky odražené ve stopě => proměřit Můžeme zjistit tělesnou výšku a hmotnost osoby Určování skupinové příslušnosti obuvi Znalost výrobní technologie a evidence obuvi, vzory Velikost zjištěné stopy nelze bez korekce srovnat s velikostním číslem obuvi Stopa bývá o něco větší (rozdíl 1, 2 i více cm) Individuální identifikace obuvi => specifické znaky Specifické znaky dané výrobou pouze u obuvi s gumovým váleným spodkem Zkoumání stop bosých nohou a obuvi
 18. 18. Pro individuální identifikaci obuvi mají význam: zejména změny vzniklé opravami a užíváním vklíněním či ulpěním cizích předmětů na jejím spodku individuální znaky vzniklé při výrobě Pro individuální identifikaci stop bosých nohou mají význam: různé deformace po úrazech jizvy po operaci detailní záhyby kůže jiné morfologické zvláštnosti Identifikace stop obuvi a bosých nohou
 19. 19. Nošením se obuv postupně přizpůsobuje tvaru nohy a vznikají u ní určité deformace => lze identifikovat osobu, která obuv nosila Cílem zkoumání otisků nohou, zanechaných uvnitř obuvi, je prokázat, zda osoba nosila nebo nenosila danou obuv S požadavky na zkoumání se lze setkat pachatel popírá vlastnictví obuvi, jejíž otisk byl nalezen na místě činu pachatel zanechal, ztratil nebo záměrně odložil obuv na místě činu možnost vyloučení podezřelého jako nositele obuvi Zkoumání otisků nohou v obuvi Zdroj: http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/9582/%C5%A1kod%C3%ADk_2009_bp.pdf?sequence=1
 20. 20. Délka stopy, šířka stopy, délka kroku, délka dvojkroku, úhel stop Z pěšinky lokomoce lze zjistit výšku osoby Z bipedální lokomoce lze dekódovat biomechanický obsah trasologických stop Odraz biologických vlastností a pohybového chování Geometrické, kinematické, dynamické znaky Vyhodnocování pěšinky chůze
 21. 21. Zjištění skupinové příslušnosti kolových vozidel Existence charakteristických identifikačních znaků Společné pro určitý druh pneumatik a automobilů Skupinové identifikační znaky Rozměr pneumatiky Tvar a rozměr dezénu Rozchod a rozvor vozidla Zkoumání stop pneumatik Rozvor náprav Rozchod kol
 22. 22. K zjištění totožnosti mrtvoly nebo pachatele podle stop kousnutí na místě činu Nepravidelnosti čelisti mohou být Dědičné Důsledkem profesionálních návyků Následkem stomatologických zákroků Individuálnost každého konkrétního chrupu Stomatologické znaky – čelistní kosti, zuby, změny v důsledku stomatologických zákroků Při identifikace se vychází z – anatomické detaily, anomálie, změny způsobené stárnutím, zubní kaz a jeho ošetření (plomby, inlaye), můstky, korunky, protézy, stomatologické zákroky Zkoumání stop chrupu a zubů
 23. 23. Podle objektu zkoumání se sbírky dělí na: sbírky kontrolních otisků a stop obuvi sbírky kontrolních otisků a stop rukavic a materiálů z nich vyrobených sbírky kontrolních otisků a stop lidských uší sbírky kontrolních otisků a stop rtů sbírky kontrolních otisků a stop vzorů automobilových plášťů Kriminalistický ústav Praha vyvinul trasologický identifikační systém TRASIS Dělení kriminalisticko-expertizních sbírek
 24. 24. Konrád Z., Porada V., Straus J., Suchánek J.: Kriminalistika: Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky, Plzeň: Aleš Čeněk , 2014. ISBN 978-80-7380-535-7, str. 222 – 235 http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/9582/%C5%A1kod% C3%ADk_2009_bp.pdf?sequence=1 https://www.geocaching.com/geocache/GC3347D_dk4- trasologie?guid=4ddc5f22-930e-4c3f-8421-6ac84f2e764f https://cs.wikipedia.org/wiki/Trasologie http://krimi- spk.sweb.cz/02_exper/expertiz/02n_trasol/02n_trasol.htm http://topobuv.sk/obsah/biomechanika-chodidla-%E2%80%93- pronacia-supinacia http://www.krimi-ltsezam.cz/index.php?menu=10 Použité zdroje
 25. 25. Děkuji za Vaši pozornost Kontakt: Milan Beneda +420 605 376 530 milan@krimiblog.cz www.linkedin.com/in/milanbeneda

Zápočtová práce k předmětu kriminalistická technika na téma Trasologie a trasologické stopy. Jejich klasifikace, vyhledávání a zajištění. Popsání metod zkoumání v trasologie. https://www.krimiblog.cz https://www.facebook.com/krimiblog.cz Studium kriminalistiky na VŠFS Praha http://www.vsfs.cz/?id=2514-studijni-obory&o=kps&u=b

Views

Total views

3,110

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,278

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×