Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kreshnik jahaj (1)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad

Kreshnik jahaj (1)

  1. 1. Një 22 vjecar në dashuri me numrat e financat. Me natyrë të qetë, i përkushtuar dhe me pak fjalë. Mirësia na lartëson. Profili Fushë Kosovë +383 (0) 49 625 334 jahajkreshnik@email.com /kreshnik.jahaj.9 Kontakt KRESHNIK JAHAJ KONTABILIST Shpërndarës Sach Pizza | 01 Shtator - vazhdon • Puna si Shpërndarës më ka ndihmuar që të përfitoj aftësi të reja si të punoj nën stress, të menaxhoj kohën nën presion, menaxhimi dhe koordinimi i operacioneve në teren dhe më e rëndësishmja më ka skalitur aftësitë e komunikimit. Si një i ri i sapodiplomuar, konsideroj se kjo përvojë pune ka qenë shumë e vlefshme për mua, pasiqë kam pasur mundësinë e komunikimit direkt me klientë, të mësoj se si funksionon një kompani si Sach Pizza, duke e parë nga afër tërë procesin e funksionimit në baza ditore. Poashtu, jam rritur personalisht duke mësuar metoda efektive të komunikimit brenda punës në ekip dhe si ta përfaqësoj kompaninë në kapacitetin tim më të mire. Fakt interesant, si rrjedhojë e kësaj përvoje, tani i di të gjitha rrugët e shkurta në Prishtinë. Agjent Tregtar Librex | 01 Prill - 01 Korrik 2019 ▪ Angazhimin tim në këtë kompani si Agjent Tregtar e fillova gjatë muajve të fundit të studimeve. Përgjatë kësaj kohe pata mundësinë që të angazhohem në planifikim strategjik të shitjes, përfaqësim të kompanisë dhe produkteve të saj para klientëve të ndryshëm. Kjo përvojë më shërbeu si mundësi e mire të praktikoj aftësitë e mia shitëse dhe të kontabilitetit. Për më tepër, kam pasur rastin të koordinoj operacionet në teren, të mësoj si të promovojë më së miri produkte të caktuara, teknika të shitjes, prezantim të produkteve etj. Puna në grup, strategji të marketingut, vetëdija për limitet në afate kohore dhe arritja e objektivave janv vetëm disa nga aftësitë që i përfitova si rrjedhojë e angazhimit tim në këtë kompani. Shpërndarës dhe Asistent i Menaxherit Dominos Pizza | 01 Qershor 2018 - 01 Shkurt 2019 ▪ Puna në Dominoz Pizza ka qenë një përvojë e mrekullueshme. Këtu fillova si shpënrdarës I ushqimit për klientë dhe më vonë u ngrita në pozitën Asistent i Menaxherit. Përgjatë këtij rrugëtimi, pata mundësinë të ngris aftësitë e mia pasiqë kisha komunikim të vazhdueshëm dhe direkt me klientë, të siguroj se të gjithë klientët po mirëpriten dhe po u plotësohen me profesionalizëm e mirësjelljes kërkesat e tyre. Poashtu, kisha rastin të përfitoj përvoje pune, duke asistuar menaxherin në obligimet ditore, të krijojmë plane strategjike së bashku dhe të koordinoj plotësimin e tyre sipas marrëveshjes. Menaxhimi në kohë, implementimi i përgjegjësive nën stress, puna në ekip, strategjia e shitjes dhe praktikimi direkt në vendpune për kontabilitet janë disa nga aftësitë të cilat mi forcoi kjo përvojë Përvoja
  2. 2. BA - Fakulteti Ekonomik, Dega Banka Financa dhe Kontabilitet Kolegji Fama, Prishtinë | 01 Tetor 2016 - 06 Gusht 2019 Description of the education/course. Praktika në Kontabilitet AFAS, Prishtinë | 01 Dhjetor 2019 - 01 Mars 2020 Kjo certificate është dëshmi e përfundimit me sukses të kursit për financa dhe Kontabilitet ku pata mundësinë të mësoj në praktikë aspekte të ndryshme të kontabilitetit. Programi i këtij kursi është i dizajnuar ashtuqë më ka informuar në përfitimin e ekspertizës në pasqyrat financiare, analizat e pasqyra financiare, tatimet që aplikohen në Kosovë si dhe praktikë direkte në softwer të ndryshëm në kontabilitet. Shkenca Natyrore Gjimnazi "Haxhi Zeka", Prishtinë | 01 Shtator 2019 - 30 Maj 2016 Description of the education/course. Edukimi Gjuhët Shqipe Angleze Aftësitë e buta Komunikimi Përgjegjshmëria Menaxhimi Stresit Menaxhimi kohës Skill Aftësitë digjitale Rrjetet Sociale Paketa microsoft Quick Books Aftësitë Interest Përtej anës profesionale, kohën e lirë më pëlqen ta kaloj duke bërë ecje malore, udhëtime me bicikletë, dhe filmat. Fakt interesant: Këndoj bukur.  Interests

×