Kras Jeugdwerk vzw jaarverslag 2010

1,372 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,372
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kras Jeugdwerk vzw jaarverslag 2010

 1. 1. De krasse uitspraken,krasse cijfers,krasse acties,krasse kinderen,krasse uitstappen,krasse jongerenvan 2010
 2. 2. InhoudWoord vooraf 3Van Kras naar Kras 4Algemene Facts & Figures 6Kras Berchem 10Kras Borgerhout 14Kras Deurne 18Kras Hoboken 22Kras Kiel 26Kras Linkeroever 30Kras Merksem 34Kras Noord 38Kras Zuid 42Kras Sport 46Projectondersteuners 2010 51Subsidieverleners 52 2
 3. 3. Woord vooraf Beste lezer, Voor u ligt een doorsnede van Kras Jeugdwerk. Met trots kunnen we terugkijken op een stevige werking in 2010. Dit ondanks de moeilijke periode waar de organisatie door is gegaan. Dit document wil een kort, cijfermatig inzicht geven in de basiswerking van 2010. Ook willen we per deelwerking een tipje van de sluier oplichten. Dit doen we door enkele projecten en activiteiten van onze 10 steunpunten in de verf te zetten. De kwaliteit van deze diverse activiteiten stoelen op de ruime ervaring die Kras jeugdwerk (voorheen KIDS vzw, zie pagina 6) de voorbije tien jaar stapsgewijze opbouwde. Eerst bieden we een kort, cijfermatig inzicht in onze werkingen. Dit geeft een indruk van de grote lijnen van de basiswerking, zowel qua bereik, diversiteit als activiteiten. We kiezen daarbij voor gegevens die in ons huidige registratiesysteem REGS beschikbaar zijn en die een representatieve indruk kunnen geven. Zo kunt u lezen op pagina 6 dat er in 2010 bijvoorbeeld 19.387 activiteitsuren waren, 5442 geregistreerde deelnemers en 107.076 deelnames. Cijfers die tellen... Vervolgens presenteren we per steunpunt enkele grote activiteiten en projecten. Als jeugdwelzijnswerk richten we ons in de eerste plaats op maatschappelijk kwetsbare kinderen, tieners en jongeren. We werken aan de emancipatie van deze groep. Dit werk toont zich niet zomaar in cijfers. Daarom geven we, met een selectie van enkele projecten en activiteiten per steunpunt, een representatief beeld van de inhoudelijke klemtonen die we in 2010 legden. Dit palet toont u het belang van de combinatie van twee zaken die Kras Jeugdwerk in haar werking legt. Enerzijds een degelijke basiswerking voor de vrije tijd van die kinderen, tieners en jongeren. Anderzijds een permanente en doordachte vernieuwing in werkvormen die deze jonge burgers een steviger plaats in de samenleving kunnen geven. We wensen u veel inspiratie, leesplezier en verwondering toe! Bob Jacobs Jan Baelus directeur Kras Jeugdwerk voorzitter Kras Jeugdwerk 3
 4. 4. Van KIDS naarKras Jeugdwerk vzw werd in 2010 boven de doopvont werking over te dragen aan een andere vzw: Kras Jeugdwerk.gehouden. Op 31 december 2010 droeg KIDS vzw al haar Kras Jeugdwerk is ondertussen volop bezig aan de uitbouw vanactiviteiten over aan Kras Jeugdwerk. Kras nam de volledige haar eigen organisatie en het waarmaken van haar missie:werking van KIDS over. Op deze manier kon de werkingonbezorgd over het verleden werken aan de toekomst. Missie Kras JeugdwerkDe Raad Van Bestuur en Algemene Vergadering van KIDSoordeelden dat het - in het belang van de doelgroep - het De missie van Kras is om via haar jeugdwerk debest was om de activiteit van KIDS vzw stop te zetten. In ontplooiingskansen, ontwikkeling en emancipatie van dede loop van 2010 werd KIDS vzw als organisatie immers in maatschappelijk kwetsbare jeugd te maximaliseren. Krasverdenking gesteld in het kader van de zaak Hoevenagel, beter Jeugdwerk werkt dus impliciet aan armoedebestrijding en tegengekend als de Forcom affaire. Kort na het bekend worden sociale uitsluiting. Kras Jeugdwerk gaat daarbij uit van kansen,van deze zaak in najaar 2008, werd een audit op KIDS vzw competenties en capaciteiten. Daarom ligt de nadruk op deuitgevoerd in opdracht van Stad Antwerpen. Deze audit heeft eigen inzet van de doelgroep; inspraak en participatie zijn heelontegensprekelijk elke vorm van verdenking over KIDS vzw belangrijke aspecten van de werking. Kras ziet haar jeugdwerkweggevaagd. Toch heeft één van de betrokkenen in de zaak als breed jeugdwerk, dat bruggen bouwt tussen de diverseHoevenagel ervoor gekozen om KIDS vzw zich toch te laten leefwerelden van de doelgroep (vrije tijd, school, thuis...) en dusverantwoorden voor de rechtbank (samen met 47 anderen). ook samenwerkt met partners uit verschillende domeinen zoalsOm deze gerechtelijke procedure geen impact te laten hebben sport, cultuur, opleiding, school, werk, hulpverlening...op de subsidiëring en werking van de organisatie, is gekozen de 4
 5. 5. Creatie Kras werkt in een continu veranderende maatschappij. Veelheid Daarom is Kras ook in staat om zelf dingen te veranderen, samen Kras ziet verscheidenheid als een gegeven, met de kinderen en jongeren een realiteit. Deze veelheid schept kansen. die actieve “creactoren” en Eigenheid Aansluiting betekenisgevers zijn. Voor Kras hebben kinderen en jongeren recht op een eigen plek en een eigen Kras kijkt naar sociale uitsluiting vanuit kansen. Zo wordt uitsluiting aansluiting. identiteit. BetrokkenBurgerschap Niet enkel de kinderen en jongeren zijn betrokken partij, ook de ouders, de wijkbewoners, vrijwilligers…iedereen die wil kan deelnemenKras geeft de kinderen en jongeren inspraak, en zodat ook de hele buurt ons leert kennen.zodat ze kunnen participeren in het opzetten vanactiviteiten in de werking of in de maatschappij.De Kras-activiteiten gaan door tijdens de vrije tijd Stadvan de kinderen en jongeren, maar zijn verre vanvrijblijvend. Kras staat als organisatie Kansen in de stad Antwerpen. We wortelen in de stedelijke Kras werkt met kansarme Verbonden context en baseren ons kinderen en jongeren. Kras werkt daarom ook op de eigenheid van Kras wil openstaan voor, complementair zijn aan, in Antwerpen. De stad, welzijnsgericht met overleg gaan met, samenwerken met anderen; vanuit een het stedelijke, heeft iets een extra accent op het open dialoog en vanuit onze eigenheid, jeugdwerk. Kras wil specifieks. Een eigen betrekken van allochtone dwarsverbindingen maken met andere jeugdwerk vormen, fysieke en psychische meisjes. netwerken en gemeenschappen, andere sectoren, het beleid, context die dagelijks de wetenschappelijke wereld en de profit sector. gemaakt wordt door de structuren, het beleid, het commerciële leven en de Professioneel bewoners/gebruikers. Samen Vanuit de kennis, ervaringen en Elkaar ontmoeten, samen dingen deskundigheid zal Kras ook signaleren, doen, afspraken leren maken, van beïnvloeden en impulsen geven t.a.v. elkaar leren, samen werken, praten, het beleid en andere actoren; en methodieken ontwikkelen of er haar Aanwezig luisteren, leren respect hebben voor elkaar en elkaars eigenheid… bijdrage toe leveren. Kras legt een accent op Kras organiseert regelmatig vaste vindplaatsgerichte activiteiten. We ontmoetingsmomenten waar gebruiken pleinen en straten zodat kinderen en jongeren elkaar in een Kras iedereen die wil kan deelnemen en zodat ook de hele buurt ons leert kennen. “vrije” omgeving leren kennen. Opvallend, duidelijk, flagrant, markant, sprekend, treffend, flink, degelijk, fiks, kloek, knap, kranig, krachtig, energiek, fors, levendig, sterk, straf, vitaal, fit, vief, kwiek en gezond. 5
 6. 6. Algemene Facts & Figures Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames activiteitsuren aantal deelnemers* aantal deelnames** 2009 2010 2009 2010 2009 2010 kinderen [6-11] 5.313 8.850 1.785 2.301 39.879 39.305 tieners [12-15] 4.966 5.280 1.799 1.642 26.623 29.594 jongeren [+16] 4.998 5.257 1.027 1.499 26.358 38.177 totaal 15.277 19.387 4.611 5.442 92.860 107.076* uniek geregistreerd 25.000 6000** gekend en ongekend 120.000 5000 20.000 100.000 4000 15.000 80.000 3000 60.000 10.000 2000 40.000 jongeren 5000 Kinderen 1000 20.000 tieners 36% Kinderen kinderen 48% 0 0 0 2009 2010 2009 2010 2009 2010In 2010 bereikte Kras vzw met haar 9 wijkgebonden jongeren (+45%). Het aantal deelnemende tieners daalde tensteunpunten en een thematisch steunpunt, 5442 geregistreerde opzichte van 2009 (-8%). Het aantal deelnames steeg eveneenskinderen, tieners en jongeren die als vaste deelnemer regelmatig in 2010 (+15%) hier merken we een andere verdeling tussenmeermaals per week aan het aanbod deelnamen. We zouden hen de leeftijdsgroepen: bij kinderen bleef dit stabiel (-2%), bijleden kunnen noemen. 42% van de in 2010 geregistreerde leden tieners (+11%) en jongeren (+44%) merken we een stijging.zijn kinderen, 30% zijn tieners en 28% zijn jongeren. Dit wordt Hieruit concluderen we dat er in 2010 meer deelnemendegrotendeels verklaard door het gegeven dat de leeftijdscategorie kinderen waren die gemiddeld minder deelnamen dan in 2009.kinderen meer levensjaren omvat dan de leeftijdscategorie Bij tieners zien we de omgekeerde beweging: er namen mindertieners. Naast de vaste leden bereikten we nog eens minstens tieners deel maar de deelnemende tieners namen frequenterzoveel kinderen, tieners en jongeren waarvan de aanwezigheden deel aan het aanbod. Op het jongerenfront valt de grote groeigeteld zijn, maar waarvan we (nog) geen verdere gegevens op van zowel deelnemers als deelnames. De opstart van dehebben. Zij namen ofwel occasioneel deel aan het vast aanbod, nieuwe jongerenwerking in Berchem, in september, heeft hierofwel namen ze deel aan occasioneel aanbod, opendeurdagen, ongetwijfeld ook mee te maken. In het algemeen zien we eenopen pleinaanbod of werden bereikt via vindplaatsgericht behoorlijke stijging van zowel activiteitsuren, deelnemers enwerken. deelnames. We vermoeden dat de feitelijke stijging bij sommigeWe merken een lichte stijging van het aantal deelnemers in 2010 hoger aangehaalde aspecten minder sterk is. In 2009 werd het(+18%) ten opzichte van het aantal uit 2009. Deze stijging huidige, digitale registratiesysteem immers geïntroduceerd.situeert zich bij het aantal deelnemende kinderen (+13%) en Mogelijk werd toen nog niet alles even systematisch geregistreerd. Het aantal activiteitsuren bij de kinderen steeg fors (+66%), 6
 7. 7. het aantal leden steeg ook maar minder sterk en het aantal procesmatig met de kinderen te kunnen werken, vrezen we hierdeelnames bleef stabiel. We stellen vast dat het uitbreiden een kwaliteitsvermindering. Dit zal nagegaan worden. Indien ditvan dit aanbod een groter bereik van doelgroep tot gevolg zo is, zal het aanbod opnieuw bijgesteld worden. In de andereheeft gehad, maar gemiddeld genomen kwam elk kind minder leeftijdsgroepen bleef het aantal activiteitsuren eerder stabielvaak naar de werking. Aangezien we het belangrijk vinden om (tieners: +6% en jongeren +5%). Het aantal meisjes en jongensWe stellen vast dat in het algemeen er meer jongens dan meisjes worden bereikt. Voor de jonge leeftijd vinden we dit onevenwichtverwaarloosbaar klein. Naarmate de leeftijd stijgt, stijgt het aandeel jongens tot meer dan 80%. Als verklaring hiervoor zien wede etnisch-culturele achtergrond van de overgrote meerderheid van maatschappelijk kwetsbaren in Antwerpen. In vele culturen ishet samen activiteiten doen met jongens en meisjes, niet evident. Daarnaast is het bij maatschappelijk kwetsbaren ook vaak zo datmeisjes, vaak vanaf te jonge leeftijd, een belangrijke huishoudelijke rol in het gezin krijgen toebedeeld. De cijfers tonen een kentering2009 kinderen in deze tendens: voor de 3 man leeftijdsgroepen –het meest2010 vrouw significant voor tieners en jongeren- stellen we in 2010 een grotere vertegenwoordiging van meisjes2009 tieners vast dan in 2009. Dit is het resultaat man van de geleverde inspanningen.2010 vrouw Ten eerste worden in verschillende steunpunten aparte activiteiten voor meisjes georganiseerd. Vaak bestaan2009 jongeren er ook aparte meisjesgroepen. Dit man creëert veiligheid, zowel naar de2010 vrouw meisjes als naar hun ouders. Deze veiligheid verhoogt substantieel 0 500 1000 1500 2000 2500 hun participatiegraad. Ten tweede zijn er de dansprojecten in Kras Noord, Merksem, Deurne en Linkeroever. Deze richten zich2009 kinderen specifiek op meisjes, met resultaat. man Ten slotte is er het steeds stijgende vrouw succes van de meisjesvoetbalploeg2010 van Kras Sport. We stellen vast dat een aangepast thematisch aanbod2009 tieners een belangrijke sleutel is in het man bereiken van meisjes. Daarnaast is vrouw het voor maatschappelijk kwetsbare2010 jongens en meisjes zo dat een veilige omgeving, afgestemd op2009 de doelgroep, essentieel is voor jongeren het kunnen bouwen aan duurzame man participatie.2010 vrouw 0% 20% 40% 60% 80% 100% 7
 8. 8. Algemene Facts & Figures De origine van onze doelgroep kinderen [6-11] kinderen tieners [12-15] tieners jongeren [+16] jongeren 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Assyrisch 10 6 29 22 18 22 Aziatisch 11 23 6 8 11 11 Latijns Amerikaans 14 10 5 8 13 12 Marokkaans 836 944 574 744 629 858 Midden Oosten 25 31 13 15 7 9 Autochtoon Belgisch 157 241 33 54 21 38 Onbekend 239 285 136 155 67 116 Oost-Europees 121 142 69 82 100 153 Turks 349 327 126 143 50 101 Zwart Afrikaans 74 109 29 49 23 65 Totaal 1836 2118 1020 1280 939 1385De origine van onze doelgroep is 100% 100% 100%zeer divers. In grote lijnen menenwe dat dit een afspiegeling is van 90% 90% 90%de origine van de maatschappelijkkwetsbare jeugd in Antwerpen. 80% 80% 80%De weergegeven cijfers hebbengeen betrekking op het steunpunt 70% 70% 70%Sport. Het is nog niet mogelijk dezegegevens te genereren voor deze 60% 60% 60%werking. Als we de cijfers bekijken,vallen enkele tendensen op.Ten eerste merken we dat de groep 50% 50% 50%van Marokkaanse origine sterkervertegenwoordigd is naarmate 40% 40% 40%de leeftijd stijgt. Hiervoor zienwe twee verklaringen. Om te 30% 30% 30%beginnen is er het feit dat jongerenzich - zeker vanaf de puberteit, 20% 20% 20%een periode die veel onzekerheidmet zich meebrengt - het best 10% 10% 10%voelen in een veilige omgeving.Verschillende factoren maken 0% 0% 0%deze veilige omgeving uit, o.a. 2009 2010 2009 2010 2009 2010de herkenbaarheid van de peer-groep. Daarom is het volgens ons Zwart Afrikaans Autochtoon Belg Latijns Amerikaans Turks Midden Oosten Aziatisch Oost-Europees Marokkaans Assyrisch Onbekend 8
 9. 9. normaal dat de grootst aanwezige groep, die van Marokkaanse kwetsbare Antwerpenaren stellen we vast dat diegenen vanorigine, naar de werking blijft komen (hun aantal blijft over Marokkaanse origine het minst verhuizen. We vermoeden datde drie leeftijdsgroepen ongeveer stabiel). De uitvallers die dit te maken heeft met het feit dat deze migrantengemeenschaper zijn, bevinden zich dan vooral bij de jongeren van andere het langst in Antwerpen aanwezig is, vaak al 3 generaties.dan Marokkaanse origine. Een tweede verklaring is het vaak Deze verklaringsgronden nemen niet weg dat het eenverhuizen van maatschappelijk kwetsbaren. In het bijzonder uitdaging zal zijn voor de toekomst om ook in de ouderenieuwkomers en eerste generatie allochtonen, verhuizen het leeftijdsgroepen een divers bereik te blijven behalen. Hetmeest. Wanneer een kind naar onze werking komt, en zijn gezin streefdoel is niet diversiteit op zich, maar wel een afspiegelingverhuist na enige tijd naar de andere kant van de stad, komt van de maatschappelijk kwetsbare doelgroep in de wijk. Wedit kind meestal niet meer naar de werking. Wellicht vindt hij denken ook na over deze fenomenen en anticiperen hierop. Hetin een andere Kras-werking aansluiting. Maar wanneer dit kind vindplaatsgericht werken is hier bijvoorbeeld een antwoord op.de puberteit bereikt, stellen we vast dat na een verhuizing naar De resultaten blijven niet uit: we stellen vast dat ten opzichteeen nieuwe wijk aansluiting vinden bij bestaande werkingen van 2009 we in 2010 proportioneel meer jongeren van anderewat moeilijker wordt. Binnen de groep van maatschappelijk dan Marokkaanse origine bereikten. Het algemene aanbod (zie ook opmerking pagina 51)Deze cijfers geven een verdeling in soorten aanbod weer. De • We ernaar streven om een zo weinig mogelijk consumptiefcijfers hebben weer geen betrekking op het steunpunt Sport. aanbod op te zetten. Het kleine en afnemende aandeelDe categorieën zijn beperkt, wat weinig zinvolle interpretatie uitstappen is hier deels een indicatie voor.toelaat. Wel kunnen we stellen dat: • Sport, en meer in het bijzonder voetbal, een belangrijk• De verschillen 2009-2010 vooral te maken hebben met een thema is om een brede maatschappelijk kwetsbare geëvolueerde registratiemethode. doelgroep duurzaam te laten participeren aan jeugdwerk.• In het permanent week- (en weekend-)aanbod zowel vaste Om deze reden moet hier in de toekomst zeker niet minder activiteiten als projectmatig werk vervat zit. op worden ingezet. aantal uren contacttijd kinderen [6-11] kinderen tieners [12-15] tieners jongeren [+16] jongeren 2009 2010 2009 2010 2009 2010 permanent weekaanbod 2613 3889 1827 2444,5 1964 2672 uitstappen 1112 514,5 1072,5 289,5 719,5 452 kampen 668 535 561 744 201 226 sportactiviteiten 184 437,5 336 465,5 409,5 500 totaal 4577 5376 3796,5 3943,5 3294 3850 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% sportactiviteiten 20% 20% 20% kampen 10% 10% 10% uitstappen 0% 0% 0% permanent weekaanbod 2009 2010 2009 2010 2009 2010 9
 10. 10. Kras Berchem in een notendop Kras Berchem organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen en tieners met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. Dit aanbod wordt gekenmerkt door een sterke samenwerkingsrelatie met partners en scholen uit de omgeving en bijzondere aandacht voor het verwerven van sleutelcompetenties. In Kras Berchem wordt een permanent weekaanbod en een ruim vakantieaanbod gerealiseerd, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Met dit aanbod bereikt Kras Berchem kinderen (6 tot 11 jaar), tieners (12 tot 15 jaar) en jongeren (16 tot 18 jaar). Het team bestaat uit 8 personeelsleden (6,2 VTE), 10 vrijwilligers en 2 stagiairs. Waar werkt Kras Berchem? Patriottenstraat 62, 2600 Berchem activiteitencentrum met kinder- en tienerlokalen L. Pastoorstraat 26, 2600 Berchem jongerenlokaal Vrije basisschool De Schatkist, brede school activiteiten / spelend leren / F. Coosemansstraat zwemprojecten Stedelijke basisschool Klavertje 4, J. Balstraat brede school activiteiten / spelend leren Openbaar domein Villegaspark, Van Hombeeckplein, Prieelpark spel- en sportactiviteten outdoor / vindplaatsgericht werken / zomeraanbod Openbaar domein spel- en sportactiviteiten outdoor / vindplaatsgericht werken Villegaspark, Van Hombeeckplein, Prieelpark / zomeraanbodBereik statistische sectoren:Op ten Bergh, Posthof, Hofveld, Stuivenberg,Turkeyen 10
 11. 11. Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames activiteitsuren aantal deelnemers* aantal deelnames** 2009 2010 2009 2010 2009 2010 kinderen 852,5 1811 394 322 7704 6251 tieners 288 289,5 85 70 967 1107 jongeren 0 0 3 59 0 1375 totaal 1140,5 2100,5 482 451 8671 8733 9000 500 8000* uniek geregistreerd** gekend en ongekend 2000 400 7000 6000 1500 300 5000 4000 1000 200 3000 jongeren Kinderen 2000 500 100 tieners 36% Kinderen 1000 48% kinderen 0 0 0 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Aanbod (zie ook opmerking pagina 51) aantal uren contacttijd kinderen (6-11j) kinderen tieners (12-15j) tieners jongeren (+16j) jongeren 2009 2010 2009 2010 2009 2010 permanent weekaanbod 400 1572 85 198,5 0 153 uitstappen 319,5 162,5 150 51 0 18 kampen 53 47 44 40 0 33 sportactiviteiten 80 30 9 0 0 0 totaal 852,5 1811,5 288 289,5 0 204 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% sportactiviteiten 20% 20% 20% kampen 10% 10% 10% uitstappen 0% 0% 0% permanent weekaanbod 2009 2010 2009 2010 2009 2010 11
 12. 12. Kras Berchem Het jongerenproject gaat van start... Deze beleidsnota werd bezorgd aan de stad Antwerpen en het district Berchem. Na de verkiezingen en na de installatie van de nieuwe bestuursploeg bracht een delegatie van de stuurgroep, aangevuld met politiecommissaris Pierre Debaets en buurtregisseur An Vereecken een bezoek aan schepen voor jeugd Leen Verbist. Het antwoord Het resultaat van deze bespreking was positief. Het kabinet ondersteunde de conclusies van de beleidsnota en dus ook de vraag naar een ontmoetingscentrum. Er werden middelen gereserveerd op de begroting voor de aankoop en of renovatie van een ontmoetingscentrum. In het bestuursakkoord van het district Berchem werd formeel bevestigd dat de nood aan een ontmoetingsruimte voor jongeren acuut is en dat het district hoopt dat er dan ook voor het einde van de legislatuur een operationele ontmoetingsruimte is in Oud-Berchem. In mei 2010 kreeg Kras Berchem formeel de opdracht toegewezen om in de gerenoveerde gebouwen van de Jeugddienst Berchem een aanbod voor +15 jarigen op te starten. Kernwoorden voor dit aanbod zijn: een laagdrempelig, wervend, vernieuwend aanbod met duidelijk linken naar andere levensdomeinen (welzijn, tewerkstelling, onderwijs). Jongeren krijgen de kans om zich te engageren, inspraak en participatieDe Nood zijn essentieel. Jongeren krijgen doorheen het aanbod de kans om allerlei vaardigheden te oefenen.In augustus 2006, net voor de gemeenteraads-verkiezingen,bracht de stuurgroep van Kras Berchem (bestaande uitvrijwilligers werkzaam in Jeugddienst, PleinontwikkelingBerchem, De 8 Berchem, Cultuurcentra, MPI en Het succesStraathoekwerk Berchem), een beleidsnota uit waarin ze pleitte Momenteel werken er 3 medewerkers voor +15 (2.2 VTE).voor de oprichting van een ontmoetingscentrum voor +15 Gedurende 5 dagen per week is er een aanbod dat bestaat uitjarigen in Oud-Berchem. een mix van ontmoeting, uitwisseling, cultuur, spel en sport.De focus van het nieuwe centrum moest liggen op het bereiken Enkele resultaten: Op dit moment (na 6 maanden) zijn er alvan de minder en minst kansrijke jongeren uit de buurt en op 90 jongeren lid van de werking, er is een stevige kerngroep dieeen vrijetijdsaanbod met sterke linken naar de levensdomeinen wekelijks vergadert, 3 jongeren volgen de monitoropleiding,arbeid, onderwijs en welzijn. 14 jongeren gaan op buitenlands kamp in de paasvakantie, 9 jongeren maken een toneelvoorstelling, alle activiteiten zijn gemengd. 12
 13. 13. Het Tienermeisjeskamp herfstvakantie 2010 De tienermeisjesclub bestaat uit een groep van 15 meisjes die erg hecht is, de meisjes komen ook al geruime tijd naar de activiteiten van Kras Berchem. Hun vast activiteitsmoment is vrijdagavond. Tijdens de herfstvakantie trokken twaalf tienermeisjes drie dagen met de fiets op kamp naar Westmalle. Het speciale aan dit kamp was dat in de weken ervoor werd afgesproken dat alle meisjes een totem zouden krijgen (zoals bij de scouts). Omdat een totem niet zomaar iets vrijblijvends is, moest de begeleiding ervoor zorgen dat de totems exact bij de meisjes pasten, dat de tieners de eigenschappen van de totem echt hadden getoond en dat er voldoende vaardigheden werden verworven. Om hierop voldoende zicht te krijgen, organiseerde de begeleiding verschillende uitdagende activiteiten waarbij de tieners leerden kaartlezen, vuur maken, omgaan met verantwoordelijkheid, samenwerken etc… Deze vaardigheden zouden de meisjes goed van pas komen tijdens het kamp. Ook de activiteiten tijdens het weekend werden extra zorgvuldig uitgewerkt: naast allerlei bos- en pleinspelen fietsten ze veel (+/- 120 km), bouwden ze kampen en konden ze paardrijden bij een bevriende organisatie! Het hoogtepunt was uiteraard de het geven van de totems bij het kampvuur. Naast het leuke ritueel was iedereen onder de indruk van het gebeuren en waren alle deelnemers erg fier op hun totem! Een reuze fijne ervaring, waar iedereen nu nog altijd erg trots op is! 13
 14. 14. Kras Borgerhout in een notendop Kras Borgerhout organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. We zetten sterk in op participatief en emancipatorisch werken, wat leidt tot een sterk uitgebouwde vrijwilligerskernwerking en een engagement m.b.t. competentieverwerving. Er worden extra inspanningen geleverd om actieve en receptieve culturele activiteiten aan te bieden. Er is een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Het team bestaat uit 12 personeelsleden (11,01VTE) 40 vrijwilligers en 8 stagiaires. Waar werkt Kras Borgerhout?Generaal Eisenhowerlei 47, 2140 Borgerhout activiteitenlokalen voor kinderen tieners en jongeren, sport- en ontmoetingskoer, polyvalente zaal, secretariaatKwekerijstraat 92, 2140 Borgerhout activiteitenlokaal lokalen voor meisjes -12 jaarKroonstraat 169, 2140 Borgerhout activiteitenlokalen voor kinder- en tieneraanbodOpenbaar domein Krugerpark spel- en sportactiviteiten outdoor, zomeraanbod,vindplaatsgericht aanbodBasisschool Mikadoschool Kroonstraat ondersteuning zwemlessenBasisschool Campus Plantijntje Bleekhofstraat speelprojectBereik statistische sectoren:Borgerhout, Gemeentehuis, Fonteinstraat,Den Bleekhof, Kroonstraat, Het Laar,Kattenberg, De Peperbus, St. Anna, Foorplein 14
 15. 15. Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames activiteitsuren aantal deelnemers* aantal deelnames** 2009 2010 2009 2010 2009 2010 kinderen 1526 3933 280 505 7617 8929 tieners 1026 895 241 366 2550 4052 jongeren 703 512 165 251 1748 2825 totaal 3255 5340 686 1122 11915 15806 16.000 1000* uniek geregistreerd 5000 14.000** gekend en ongekend 800 12.000 4000 10.000 600 3000 8000 400 6000 2000 jongeren Kinderen 4000 tieners 1000 36% 200 Kinderen kinderen 2000 48% 0 0 0 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Aanbod (zie ook opmerking pagina 51) aantal uren contacttijd kinderen (6-11j) kinderen tieners (12-15j) tieners jongeren (+16j) jongeren 2009 2010 2009 2010 2009 2010 permanent weekaanbod 823 770,5 527 508 412 351 uitstappen 305 81,5 262 42,5 101 21 kampen 342 216 165 231 171 77 sportactiviteiten 56 192 72 114 19 63 totaal 1526 1260 1026 895,5 703 512 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% sportactiviteiten 20% 20% 20% kamp 10% 10% 10% uitstappen 0% 0% 0% permanent weekaanbod 2009 2010 2009 2010 2009 2010 15
 16. 16. Kras Borgerhout Speelproject Basisschool PlatijntjeIn september 2010 startte Kras Borgerhout met een nieuw Tijdens het speelproject werden de kinderen en tieners van hetproject: Speelproject Plantijntje. Plantijntje is een lagere school Plantijntje warm gemaakt om deel de nemen aan de activiteitenaan de zuidkant van de wijk Borgerhout. Het is een school met van de zebraclub en zebraplus in de nieuwe lokalen. Met succes.kinderen van verschillende origine en met veel anderstalige Sinds de opstart van dit project genoten er zeer veel nieuwenieuwkomers. Elke vrijdagnamiddag boden we aan 2 klassen kinderen en tieners van het aanbod. Zoveel zelfs dat we deeen uur spel aan. De verschillende klassen kwamen gedurende indeling van de leeftijdsgroepen van zebraclub en zebraplushet jaar aan bod. We wilden met dit project de spelbagage moesten aanpassen.van de kinderen verruimen en hen op een leuke manier lerensamen spelen, leren omgaan met spelregels, kunnen winnen en We zetten bij dit project uitdrukkelijk in op de doorstroom naarverliezen,… de zebraclub en de zebraplus om zo stabiele groepen te maken en de overstap naar de nieuwe lokalen te bevorderen.Al enkele jaren zochten we voor kinderen en tieners naar nieuwelokalen in het zuiden van Borgerhout. In het najaar van 2010werd onze zoektocht met succes afgerond en vonden we eennieuw onderkomen in de Kroonstraat. We richtten er 2 lokalenin voor de zebraclub en de zebraplus. 16
 17. 17. Theaterproject 2010: Black-out @ Borgerhout In deze voorstelling speelt tijd een belangrijke rol. Er zijn drie verschillende locaties, maar alles speelt zich tegelijkertijd af. Om heel dicht bij hun leefwereld te blijven, speelt alles zich af in de club van de maximeisjes, de tienermeisjes en de tienerjongens. Alles gaat z’ n gangetje, tot er iets onverwachts gebeurt… Opeens is er geen licht meer, geen TV, geen PC, geen… . Niets meer. Borgerhout wordt geteisterd door een stroompanne. Wat doen de kinderen en tieners? Wat doen ze wanneer ze enkel op zichzelf en anderen kunnen rekenen? Komen ze met elkaar in contact? Zoja, hoe dan? Wat is hun gemeenschappelijke link?Al negen jaar groei Je krijgt dus kinderen en tieners te zien zoals ze zijn, zonder verbloeming, zonder friemels en franjes. Alles is zichtbaar.Voor het 9de jaar op rij maakte Kras Borgerhout een Gewoon eerlijk en recht voor de raap! Tussendoor zie je huntheatervoorstelling in samenwerking met Rataplan. Voor de bovendien genieten van het ‘spelen’ op de planken. En dit is, alsartistieke begeleiding namen we Lore Cassiers en Jenna Van regisseur, als docente een prachtig cadeau!Lommel onder de arm. Aan deze editie namen de maximeisjes,de tienermeisjes en voor het eerst ook de tienerjongens deel.Een 60-tal kinderen en tieners hebben kunnen proeven van ditproject en 39 van hen schitterden op het podium van Rataplan.Ze toonden met zeer veel plezier en trots het stuk dat zijmaakten. Ze konden tijdens de 3 voorstellingen rekenen op hetwarm applaus van meer dan 250 bezoekers. Ook dit jaar was hetfijn om samen te werken met Rataplan. Ze ondersteunde onsopnieuw zowel financieel als logistiek, en een extra dank voorde techniekers van Rataplan is zeker op zijn plaats. Hun geduldwas eindeloos.Hoe gingen Anne – Lore Cassier en Jenna van Lommel tewerk?Reactie van Anne-Lore en Jenna: Black-out@borgerhout is eenvoorstelling gemaakt door kinderen en tieners die opgroeienin Borgerhout. Het is een voorstelling van hen, van wie zíj zijnen van hún leefwereld! Dit is voor ons een basisvoorwaardeom samen te werken. We wíllen weten wie ze zijn, hoe zedenken en wat er in hun omgaat. Het enige wat we doen, iskijken, luisteren, structuur aanbrengen en alles in één bepaaldevorm gieten. Dit resulteert in een authentieke voorstelling. 17
 18. 18. Kras Deurne in een notendop Kras Deurne organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met extra aandacht voor de minder en minst kansrijken. Het aanbod wordt gekenmerkt door de sterke inzet op het verwerven van competenties en de regelmatige actieve aanwezigheid op het openbaar domein. Kras Deurne realiseert een permanent weekaanbod en een uitgebreid vakantieaanbod, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Het team bestaat uit 8 personeelsleden (7,05 VTE), 9 vrijwilligers en 8 stagiairs. Waar werkt Kras Deurne?Tweemontstraat 288 lokaal aanbodSint-Rochusstraat 48 lokaal aanbod kinderenDe Bisthovenplein activiteitenaanbod / vindplaatsgericht werkenVan Deynseplein activiteitenaanbod / vindplaatsgericht werkenArenaplein activiteitenaanbod zomerJos van Geellaan activiteitenaanbod zomerBereik statistische sectoren:Deurne-Het Dorp, Gallifort, Conforta,Ten Eekhove, ’t Mestputteke, Driekoningen,Kriekenhof, Muggenberg, Morkhoven,Kronenburg, Bisschoppenhof 18
 19. 19. Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames activiteitsuren aantal deelnemers* aantal deelnames** 2009 2010 2009 2010 2009 2010 kinderen 618 468 174 213 3048 3562 tieners 666 648 71 88 1699 2654 jongeren 710 544 38 68 3806 4493 totaal 1994 1660 283 369 8553 10709 350 10.000* uniek geregistreerd 2000 300** gekend en ongekend 250 8000 1500 200 6000 1000 150 4000 100 jongeren Kinderen 500 36% 2000 tieners 50 Kinderen kinderen 48% 0 0 0 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Aanbod (zie ook opmerking pagina 51) aantal uren contacttijd kinderen (6-11j) kinderen tieners (12-15j) tieners jongeren (+16j) jongeren 2009 2010 2009 2010 2009 2010 permanent weekaanbod 391 366 271 380 483 515 uitstappen 105,5 12 214,5 26 127,5 12 kampen 106 90 162 176 0 17 sportactiviteiten 15 0 18 66 99,5 0 totaal 617,5 468 665,5 648 710 544 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% sportactiviteiten 20% 20% 20% kampen 10% 10% 10% uitstappen 0% 0% 0% permanent weekaanbod 2009 2010 2009 2010 2009 2010 19
 20. 20. Kras Deurne Zwemproject tienerjongens Leren zwemmen Om hen dit gevoel wel te geven, gingen we op zoek naar een externe partner. Via Buurtsport startten we een samenwerking op met een zwemcoach. Die stelde een programma op met 10 lesmomenten van 2 uur. Per les vroegen we 1€ per deelnemer. Dit lessenpakket was gebaseerd op de eindtermen die gehanteerd worden voor lagere schoolkinderen en kwam tegemoet aan de wensen van de tieners. Bovendien werd er op het einde van de lessenreeks een brevet uitgereikt. Als kers op de taart sloten we het zwemprogramma af met een uitstap naar een subtropisch zwemparadijs. Nog van dat... Het project was een klein succes. 6 tieners haalden hun brevet van 25m zwemmen en de uitstap was voor hen een mega- belevenis. Na een evaluatie besloten we om het project jaarlijks te herhalen en uit te breiden naar andere zwembrevetten.Zwemmen? Liever niet...We merkten de afgelopen jaren dat veel van onze tieners (11-15jaar) niet of niet goed konden zwemmen. Veel van hen blevenook weg wanneer er zwemmen op het programma stond.Een klein onderzoekje (een enquête tijdens instuifmoment)bevestigde onze vermoedens: de tieners voelen zich niet veiligin het water waardoor ze zich niet ongeremd en spelend kunnenbewegen. Het verlangen om dit wel te kunnen,is sterk aanwezig. 20
 21. 21. Dansproject tienermeisjesWe dansen al jaren... Eén plus één is meer dan tweeHet dansproject was in 2010 al aan zijn vierde editie toe Dit bevorderde niet enkel de samenwerking tussen beidewaarvan de derde samen met steunpunt Merksem. steunpunten, ook de samenwerking met de externe partners werd bestendigd en uitgebreid. Veel meisjes vinden inmiddelsDoor de jaren heen was het project gegroeid van hun weg naar professionele dansverenigingen.een dansinitiatie tot een steunpuntoverschrijdend Ook het zelfbeeld van de meisjes werd opgekrikt. Hetexpressiemoment. De productie omvat theater, dans en zang. toonmoment zette hen in de spotlights en dat op zich trokHet project werd begeleid door een professionele zangcoach andere meisjes naar de werking… ook zij willen deel uitmakenen hip hop coach. Gedurende twee maanden werd gerepeteerd, van zo’n productie.kostuums gemaakt om uiteindelijk een spectaculaire De reacties van de ouders zijn elk jaar opnieuw erg positief.voorstelling te geven in CC Deurne voor partners, vrienden en Bovendien neemt het de barrières weg die veel ouders ervarenfamilie. Heel het parcours van repetitie tot voorstelling werd om hun tienerdochters naar onze werkingen te sturen.gefilmd door Eye Vision en op dvd gezet als aandenken voor Mede door dit project versterken we ook de positie van hetalle deelnemers. meisjeswerk binnen de steunpunten. 21
 22. 22. Kras Hoboken in een notendop Kras Hoboken organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor jongeren in district Hoboken met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. Dit aanbod wordt gekenmerkt door de doorgedreven inspanningen om op een zeer eigentijdse manier vorm te geven aan de communicatie met jongeren en de uitstraling naar jongeren. Zeer specifiek is dat er bij Kras Hoboken intensief vindplaatsgericht gewerkt wordt. In Kras Hoboken wordt een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod gerealiseerd, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Het team bestaat uit 3 personeelsleden (2,5 VTE) en 25 vrijwilligers. Waar werkt Kras Hoboken?De Schietgang, Hoofdfrontweg activiteitenlocatieKleine Heide vindplaatsgericht aanbodMoretusburg vindplaatsgericht aanbodMajoor Maelfaitplein vindplaatsgericht aanbodPolderstad vindplaatsgericht aanbodJos van Geellaan activiteitenaanbod zomerBereik statistische sectoren:Hoboken-Centrum, Kapelstraat, Moretusburg,Polderstad, Heide, Stuivenberg, Park Zorgvliet,Hoboken Noord 22
 23. 23. Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames activiteitsuren aantal deelnemers* aantal deelnames** 2009 2010 2009 2010 2009 2010 kinderen 0 0 0 0 0 0 tieners 0 0 4 7 42 56 jongeren 885 797 122 150 5331 5532 totaal 885 797 126 157 5373 5588 160 900 5000* uniek geregistreerd 140** gekend en ongekend 800 700 120 4000 600 100 3000 500 80 400 60 2000 300 jongeren 40 Kinderen 200 36% 1000 tieners Kinderen 20 kinderen 100 48% 0 0 0 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Aanbod (zie ook opmerking pagina 51) aantal uren contacttijd kinderen (6-11j) kinderen tieners (12-15j) tieners jongeren (+16j) jongeren 2009 2010 2009 2010 2009 2010 permanent weekaanbod 0 0 0 0 638 684 uitstappen 0 0 0 0 100 9 kampen 0 0 0 0 39 0 sportactiviteiten 0 0 0 0 108 104 totaal 0 0 0 0 885 797 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% sportactiviteiten 20% 20% 20% kampen 10% 10% 10% uitstappen 0% 0% 0% permanent weekaanbod 2009 2010 2009 2010 2009 2010 23
 24. 24. Kras Hoboken Een buitenlandse reis Het project “Tres Culturas” Samen met de jongeren hebben we het project vorm gegeven. Eerst zijn we op zoek gegaan naar een relevante buitenlandse bestemming. Op onze zoektocht zijn we het project “Tres cultras” tegengekomen: een project in Sevilla, ondersteund door de Europese gemeenschap. Het project heeft tot doel om de 3 culturen (Arabische, Christelijke en Joodse) rond het Middellands zeegebied dichter bij elkaar te brengen. Via een aantal cultuurbezoeken, maar ook door een uitwisseling met andere jongeren zullen ook onze jongeren meer inzicht krijgen in de “3 culturen”. Het verblijf ter plaatse is gratis. Het geld voor vervoer moeten de jongeren zelf inzamelen. Het inzamelen van het geld is in een competentietraject gestoken. Jongeren denken zelf acties uit, nemen zelf contact op met de organisaties, houden een boekhouding bij... . Tot zover... Aan het project werken een 14-tal jongeren mee. Ze hebben sinds september 2010 al heel wat acties opgezet om geld in te zamelen: o.a. verkoop van broodjes tijdens evenementen in de buurt, straatpoetsacties, poetsen van fuiflocaties, het organiseren van een benefiet met optredens... Sommige acties waren een succes, andere bleven zonder de gehoopte opbrengst.De positieve reactie Naast het leren organiseren hebben jongeren ook heel watDoor conflicten tussen jongeren en oudere bewoners in de contacten gehad met organisaties en instanties uit de eigenDraaiboomwijk kwamen jongeren regelmatig op een negatieve buurt (bv. Opsignoren, plaatselijke organisatoren van eenmanier in de media. Een aantal jongeren wilde hiertegen cultuuraanbod,... ). Ook hieruit hebben jongeren heel watreageren door een positieve daad te stellen. Ze kwamen zelf op geleerd.het idee om geld in te zamelen voor een ontwikkelingsproject inIndië. Dit project kenden ze via een jeugdwerker. Hun initiëleopzet was om in Indië mee te werken aan het project. Datwas echter niet haalbaar. Toch hebben de jongeren nog enkele Wordt vervolgd…thema-avonden georganiseerd over Indië en ontwikkelingshulpen hebben ze een kleine som geld ingezameld.Tijdens dit proces kregen jongeren de smaak te pakken omsamen “dingen” te organiseren. Hun vraag bleef wel om ditkoppelen aan een buitenlandse reis. 24
 25. 25. Versterken vrijwillig engagement in de werkingHet begon bij een sportief engagement... En waar het eindigt...?Jongeren nemen in de werking van Hoboken al jaren spontaan Een van de effecten van dit traject is dat meer jongeren zicheen vrijwillig engagement op. Vanaf 2010 kozen we ervoor geroepen voelen om een of andere verantwoordelijkheidom dit extra te stimuleren, startend met de activiteiten rond binnen de werking op te nemen, ook al heeft het nietshet competitievoetbal. De competitievoetbal leeft bij onze met voetbal te maken. Een wisselende ploeg jongeren isjongeren van Kras Hoboken zeer sterk. verantwoordelijk voor de toog tijdens de instuifmomenten, anderen denken mee na over de programmatie van deStap voor stap zijn we een aantal taken bij jongeren zelf gaan activiteiten en onlangs lanceerden een paar jongeren eenleggen. Zo werden meer jongeren bij ons voetbalaanbod website over de werking van Kras Hoboken…betrokken dan louter en alleen de spelers. Jongeren zorgen nuvoor het wassen van de tenues, het vervoer van supporters bijuitwedstrijden, het zoeken van sponsoring en bepaalde jongerenzijn verantwoordelijk voor de sportieve sfeer. Alleen deeindverantwoordelijkheid en kosten van de voetbalbond blijvennog in de werking. Op termijn willen we dit ook bij jongerenleggen. 25
 26. 26. Kras Kiel in een notendop Kras Kiel organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren in de wijk Kiel met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. In Kras Kiel wordt een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod gerealiseerd, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Met dit aanbod bereikt Kras Kiel kinderen (6 tot 11 jaar), tieners (12 tot 15 jaar) en jongeren (vanaf 16 jaar). Het team bestaat uit 6 personeelsleden (6 VTE), 2 vrijwilligers en 5 stagiaires. Waar werkt Kras Kiel?Waarlooshofstraat 5, 2020 A’pen activiteitencentrum voor kinderen, tieners en jongerenCultureel Wijkcentrum Nova sportief aanbod voor meisjes +12SISO De Toverbol Brede school initiatievenAlfons De Cockplein Spel en sportief aanbod outdoor, vindplaatsgericht aanbod, zomeraanbodKielparkt Spel en sportief aanbod outdoor, vindplaatsgericht aanbod, zomeraanbodGBA parking Spel en sportief aanbod outdoor, vindplaatsgericht aanbod, zomeraanbodBereik statistische sectoren:St. Catharina, Maurits Sabbelaan, Kiel-Centrum,Boomsesteenweg-Beerschot, Beerschot-Stadion, Jan de Voslei,Pius X, An-2000/Kielsbroek/Kielpark, Valaar-De Brem, DeBruynlaan, Portugesehof 26
 27. 27. Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames activiteitsuren aantal deelnemers* aantal deelnames** 2009 2010 2009 2010 2009 2010 kinderen 356 281 136 235 2806 2248 tieners 325 275 44 123 1174 1446 jongeren 388 503 36 49 595 2898 totaal 1069 1059 216 407 4575 6592 400 6000* uniek geregistreerd 1000 350** gekend en ongekend 5000 300 800 250 4000 600 200 3000 150 400 2000 100 jongeren Kinderen tieners 200 36% 1000 50 Kinderen kinderen 48% 0 0 0 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Aanbod (zie ook opmerking pagina 51) aantal uren contacttijd kinderen (6-11j) kinderen tieners (12-15j) tieners jongeren (+15j) jongeren 2009 2010 2009 2010 2009 2010 permanent weekaanbod 204 177 153 210 77 393 uitstappen 110 60 98 21 277 12 kampen 30 44 33 44 0 22 sportactiviteiten 12 0 41 0 34 76 totaal 356 281 325 275 388 503 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% sportactiviteiten 20% 20% 20% kampen 10% 10% 10% uitstappen 0% 0% 0% permanent weekaanbod 2009 2010 2009 2010 2009 2010 27

×