Kozma Szilárd: Az Ikrek konstelláció leírása

430 views

Published on

A konstellációknak, mint spirituális morfogenetikus erőtereknek az ismertetése 4.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kozma Szilárd: Az Ikrek konstelláció leírása

  1. 1. AZ IKREK jegyében álló Lilithel, Sárkányfarokkal, vagy nagyon diszharmonikusan fényszögelt Nappal rendelkező személyek baleset- és betegséghajlamai és betegségeiknek kauzális okai Annak ellenére, hogy az Ikrek karmával született személyeket általában könnyű – játékos –konstellációként kezelik általában (A jós...) asztrológusok, valójában éppen olyan veszélyes életű ésmég annál is nehezebben megérthető konstellációs meghatározódásokról van szó, mint pl. a Skorpiójegye. Az Ikrek ugyanis az abszolút ősszellem – a Létforrás Szelleme – által a Kosban létrehozott ésBikában birtokba vett, áthatott és átszellemített anyagi világ elsődleges funkciójának: az abszolút léttükrözésének a jól, vagy rosszul való működését testesíti meg. Illetve azt, hogy létezik-e és ha igenműködik-e az információs kapcsolat a két végleges létállapot: az abszolút szellem és az általa, az őellenőrző-tükreként létrehozott anyagi állapotok és jelenségek – formák között? És karma szintjén,mindez átalakul negatív sugallatokat gyártó és ezzel örök bizonytalanságot okozó árnyék-énné. A Kos által képviselt nyílt és feltétel nélküli (humanista szemmel néha kegyetlennek tűnő)előretörés és megnyilvánulás őselvét és a Bika megállapodási megszilárdulási, megalapozási elvétfeloldani és a kettőt feloldva-egyesíteni törekvő Ikrek karmával rendelkező személyeknek, annakellenére, hogy majdnem minden más napjegy szülöttje őket irigyli, a látszólagos könnyedségükért,talán a legnehezebb a dolguk mind a tizenkét napjegy szülöttei közül. Ugyanis az Ikrek -személyekbe, ha nem is szorul, két egész lélek, mint ahogy azt sokszor vélnénk, de minimum másféligen! Mivel a biológiai foganásuk idején és az előtt több hónapon át, az édesanyjuk kétségek közöttélt, érzelmileg (vagy éppenséggel: szerelmileg) két irányba vonzódott kétlaki, vagy két irányúgondolkozást és életet folytatott spirituális szinten, a szónak a gyakorlati (szoros) értelmében is (pl.ingázott két helyiség között, pl. a munkahely és a lakhely között), vagy a szónak az átvitt értelmében(pl. spirituális és lelki szinten nem bírt egyértelmű határozottsággal elválni a régi szerelmétől,lakhelyétől, szüleitől, karrierjétől, stb., és az új családjának, családanyai szerepének, vagy az apánakteljes meggyőződéssel (személyével) odaadni magát, mivel az utóbbit túlságosan kevésnek, tehát, aző gazdag személyisége leszűkítésének és korlátozásának érezte, és képzelte. De az is gyakori esetilyenkor, hogy a fogantatáskor és azt követően néhány hétig, esetleg hónapig, az édesanya ikerpárthordott a méhében, de a személy kismagzati ikertestvére valamilyen okból kifolyólag útközben meghalt biológiailag és a teste részei észrevétlenül eltávoztak, a szelleme viszont, a megsemmisülésélményével együtt ott maradt az illető személy aurájában, spirituális struktúrájában. Ezért nehéz az ő számukra a tudattalan szellemi erők szintjén érvényesülni akaró két ellentéteskésztetésű gondolkozás, vagy lételv: tehát a Kos és a Bika spirituális erőterei, valamint a Jang(maszkulin) világalkotó ősprincípium és a Jin (feminin) ősprincípium közötti ellentéteket,egymásban feloldani és egyesíteni, ezeket jól különválasztani és így, különválasztva és a maguknemében meghatározva, újraegyesíteni egy, az előző konstellációk megnyilvánulási fokánálmagasabb létezési szinten. Nehéz tehát a különböző kauzális elemeit egy ekkora ego-maradványnak, mint amit az Ikrekkarmás személyek örökölnek az anyai ági ősanyáktól, harmonikusan egységbe fogni. Ezért is –könnyítési célból - uralja az Ikreket az összefüggés-teremtés és a közvetítés őserejét megtestesítőMerkúr. Mivel a Merkúr az emberi struktúrában elsősorban az egyéni intelligencia (azintellektus) formájában, az értelmi képességekben nyilvánul meg, mindaddig, amíg az Ikrek rá nemjön a természetszerűen benne létező ősi kettősség egyesítésének a szükségére, ez a vele született,egyéni intelligencia többnyire öncélúan működik, illetve inkább arra szolgál, hogy az aránytalanul
  2. 2. fejlett észszerűsége segítségével a felszínen mindenféle problémát megoldjon, ahelyett, hogy az ősikettősség lelki és szellemi egyesítése nehézségeinek a felvállalásával, (a belső nehézségekátvilágításának, azok helyes értelmezésének és az erőfeszítések felvállalásának) annak a szolgálatábaállna. Ennek is köszönhető az, hogy az Ikrek jellegű karmával született személynek az un. árnyák-oldala,tehát a pszichológiában árnyék énnek nevezett része, az anyai ági női ősöktől, a generációk közöttispirituális memórián keresztül öröklött, karmikus (negatív!) tulajdonságokat és irracionáliskésztetéseket, még önmaga elől is elrejti, azt sugallván, hogy azok nem léteznek, illetve, hogy ez azárnyék énje nem is létezik. Ezért a személy tudattalan, de igazi, spirituális és kauzális negatívkésztetéseit adó karmikus determinációk oldala mindig a homályban, a sötétben marad, amígasztrológiailag fel nem tárulnak, és az Ikrek intelligenciája nagy hányada azzal van folyamatosanelfoglalva, hogy a valós személyiségének ezt a sötét árnyoldalát minél jobban, nem csak a külvilágelől, hanem még önmaga elől is elrejtse, elleplezze! És mivel minden lélek az élete első felében általában ösztönösen (helyből) elutasítja amegváltódáshoz - megszabaduláshoz szükséges megújulást, az újjászületés érdekében tetterőfeszítést, az egység megvalósítását megvalósítani, azt előrevinni, előremozdítani hivatottintelligencia éppen az igazi rendeltetésnek az ellenkezőjét szolgálja mindaddig, amíg a negatívtapasztalatai hatására fel nem vállalja az újjászületéshez szükséges hibabelátást. Ebben, azújjászületés ellen és a lelepleződés ellen folytatott racionális tevékenységében, az Ikrek jellegűleélek (értelem) rengeteg steril elméletet és üres filozófiát hoz létre, elsősorban a saját magameggyőzésére, amely mind csak a legfőbb karma-oldási feladat teljes felvállalásának az elutasítását,elkendőzését, elodázását hivatottak szolgálni. Ezért, amikor ezeket az egyéni, vagy csoportos várvédelmet (általában az egoizmus-védelmét)szolgáló filozófiákat és ragyogó elméleteket valaki vagy valami (a sors keze szerepében megjelenőéletfordulat), mint érvénytelen kacat-csomót félresöpri, az Ikrek típusú személyek intelligenciájacsődöt mond és gondolati - mentális szinten, de a hétköznapi érzelmi megnyilvánulások szintjén is,türelmetlenek agresszívek, sőt: kegyetlenül kíméletlenek (durvák), vagy az ellenfél személyének ateljes megszüntetését célzó könyörtelen stratégákká válnak mint a megvadult Kos és nyakasak ésszűklátókörűek és dühödten toporzékolóak mint a legrögeszmésebb Bika. Olyan kettősség tehát az Ikreké, amelynek a feloldásához általában nem elég az Ikrek magávalhozott, racionális intelligenciája, mert ehhez sokkal több kell: a személyi hibabelátási- és esendőségfelvállalási készséggel járó feltétel nélküli, testvéri áldozat-vállalás és maradéktalan személyiodaadás, amire az Ikrek t1pusú személyek a legtöbb esetben képtelenek. Innen ered többnyirefeltáratlanul maradó (rejtett), vagy nagyon késön - többnyire életük végén - felszínre kerülőtragédiájuk. A felszínes könnyedséggel, a könnyelműséggel, a látszat-lazasággal, az üres nagyvonalúsággal, aválogatás és értékrend nélküli információ-áramoltatással és ezért a felszínes fellengző magatartással,az arroganciával, a lényegi céltalansággal, az intellektuális hitetlenkedéssel és hiteltelenséggel iskapcsolatba hozzák, holott épp ez a könnyű szellemisége az, ami játékossá és ezzel együttszimpatikussá is teszi. A felszíni könnyedség alatt viszont, mint minden embernél, ott bujkál anegatív meghatározódások tömkelege, csak éppen az Ikrek ezeket ügyesebben rejti el mint másszülöttek. Nos, ez teszi az Ikreket az úgynevezett Jannusz arcúság és látszat-figyelem, vagyis afelületi gondolkozási, az oda-figyelési felületesség megszemélyesítőjévé. Ez viszont nem azt jelenti,hogy más személyeknek, vagy a többi személyiségtípusnak nincs árnyoldala - hiszen mindenkinekvan Sárkányfarka és Lilith-je a horoszkópban -, csak azt, hogy, az Ikrek karmás személy sokkaljobban fél a saját árnyoldalától, illetve, annak a lelepleződésétől mint mások és ennek következtében
  3. 3. a csillogó intelligenciája segítségével másoknál sokkal jobban elrejti. És azt sem jelenti, hogy ezminden Ikrekre jellemző, hanem csak azokra az - általában fiatal, vagy maximum középkorú - Ikrekdetermináltsággal rendelkező személyekre érvényes, akiket még nem változtattak át spirituálisértelemben a tapasztalataik, akiket a sorsuk nem vezetett rá még arra, hogy a gyors és felszíniprobléma-megoldó és csillogó-villogó elméleteket és káprázatos filozófiákat alkotó intelligenciájukaz igazi és mély sorskérdések megoldásában, nem, hogy használhatatlan, de a legtöbbszőr inkábbnehezíti a lényegi felismeréseket és meggátolja a hibabelátási készség kialakulását, a határozott ésegyértelmű életfeladat vállalást, vagyis, hogy a látszólagos előnyök biztosítása ellenére, hosszútávon inkább a hátrányukra válik. Szelességük az "Isteni Lehelettel" áll kapcsolatban, amely minden irányból jön és a szélrózsaminden irányába áramlik. Rosah héberül annyit tesz, mint szélrózsa és ugyanakkor isteni lehelet,amely minden irányból egyszerre fúj. Ezért az Ikrek jegye nem csak az értelmi-intellektuálistevékenységgel, a közvetítő, kapcsolatteremtő készségünkkel, de "levegős" testrészeinkkel iskapcsolatban áll. Ezért az Ikrek mentalitás a mellkas és a felső karok felső részén, a váll hajlatokbanés a többi, levegős megnyilvánulással (könnyed karlendítésekkel, karforgatással), légzésselkapcsolatos funkciókat ellátó testrészeinken, szerveinken, úgy mint a légcsőn, a hörgőkön, atüdőlebenyeken, a mellhártyákon, valamint a felső-karokon és a kézfejeken és általában a végtagjainkon érezteti leginkább befolyását. Az Ikrekkel kapcsolatban álló testrészeink és szerveink megbetegedése, azok károsodása (balesetszerű sérülése), a negatív Ikrek mentalitással és tulajdonságokkal, a az okoskodó jelleggel,személyiségtípussal áll kapcsolatban. Ezért az, az ember, aki nem tud szabadon lélegezni: oldottállapotban élni, tehát nem tud, vagy nem mer "mélyen az élet és a lét mély őrvényeinek ésproblémáinak, valamint a saját lelke ismeretlen mélységeinek: saját árnyoldalának, árnyék-személyiségének az örvényeivel szembe nézni", az tüdő- és légúti megbetegedésekkel néz szembe.Jelentkezhet nála asztma, légcsőhurut, tuberkulózis, tüdőtágulás (légző funkció beszűkülése),valamint a különböző beszédhibák, a szóbeli kifejezési nehézségek. A gyermekek ilyen jellegű megbetegedései viszont egyenesen arra utalnak, hogy azok el vannaknyomva intellektuális, vagy szeretet, vagy személyi- szellemi kinyilvánítási késztetéseikben,alapérzelmeikben és "levegős"- alaptulajdonságaikban, vagyis lényeges szellemi és érzelmiönkifejezésükben. Ezáltal természetes személyiségük érvényesítésében akadályozva vannak, vagyisle vannak folyva, valamely zsarnokoskodásra, vagy éppenséggel érzelmeskedésre hajlamos (kos,bika, skorpió, oroszlán, rák, vízöntő) vagy bizonyos nevelési koncepciókhoz görcsösen ragaszkodó(szűz, bak) szülő, nevelő, tanító, esetleg idősebb testvér által. Ugyancsak ide vezethető vissza ésezért Ikrek jellegű mindenféle mozgáskoordinációs zavar. Az Ikrekre - különösen akkor, haszületési napjegyükön kívül, még valamely más "levegős" csillagkép (Mérleg, Vízöntő), vagy máslevegő-jellegű bolygó is hangsúlyos a horoszkópjukban- azt szokták mondani, hogy "szelesek".Fontos azt tudni, hogy amennyiben az Ikrek, vagy a más levegő jegy szülöttei nem élhetik ki ezt azalaptermészetüket gyermekkorukban és e napjegyek gyermekei állandóan le vannak kötvekülönböző nevelési programokkal, vagy ha túlfegyelmezik őket, felnőtt korukban lesznekkénytelenek alaptermészetüknek ezt a részét kiélni és az ezen kiéléseik által kiváltott tapasztalatokat"beszerezni", ami egy felnőtt esetében sokkalta zavaróbb lehet a környezetre nézve mint egygyermek részéről. De nem csak ezért veszélyes lelapítani és lesimítani különböző pedagógiai éscivilizációs programokkal a Levegő jegyű gyermekek rengeteg szabad mozgást igénylő önkifejezésiés tapasztalási késztetéseit. Amire a leginkább figyelnie kell egy "levegős- gyermekű" szülőnek, az,hogy nem a virágpor, nem a közönséges por és sok esetben még csak nem is az égett benzintől,földgátaktól szennyezett levegő a "hibás" a gyermekek légúti megbetegedéséért, hanem mi, akik
  4. 4. nem adunk nekik elég lehetőséget a szabadtéri, önfeledt önkifejezésre, ilyen, levegős jellegűtapasztalatszerzésre. Amennyiben a felnőtt szülött tudatosította az ilyen jellegű kényszereit, már nagyobb mértékbenképes megfelelően kezelni és a megfelelő kiélési lehetőségeket biztosítani önmagának olyanéletterületeken és olyan tevékenységekben, ahol ez nem lehet zavaró sem rá sem a környezeteszámára (sport, társasjátékok, klubtevékenységek, kirándulások, stb.). Abban az esetben ha a bolygók által nyomatékosított Ikrek napjegyű szülöttek merkuriálisjellegéhez hozzájárul a másik két levegő jegyű csillagkép (Mérleg, Vízöntő) bevilágítása olyanbolygók által mint a Nap, a Merkúr, a Mars vagy az Uránusz, az Ikrek jellegű személyiségekmerkúri túltengése, vagy fordítva: annak gátoltsága, elfojtása következtében is jelentkezhetnek olyanbetegségek mint a neurózis, a schizofrénia, endogén depresszió, mániás betegségek (különfélepszichózisok). Az Ikrek mint jellegzetesen kettős jellegű Napjegy is különösebb figyelmet igényel,ugyanis itt jelentkezik először hangsúlyosan a Polaritás törvénye, ami az Ikrek szülötteknél abbanjelentkezik, hogy ők csak látszólag intellektuális beállítottságúak, akiket csak a felszínes és intenzívkommunikációszerzés és információ-áramoltatás köt le. Megtévesztő tehát náluk az a mentalitás miszerint őket csak a felszínes, de minden külsőszempontot figyelembe vevő, megismerési lehetőségek, a spekulatív gondolatrendszerek érdeklik ésa mély érzelmi kötödéseket betegesen kerülik. Valójában az Ikrek is, igencsak szeretetéhesek és a lelkük mélyén valósággal szomjaznak aszeretetre, a meghittségre, a családi, a jó baráti kötöttségekre, az intenzív, mély érzelmikapcsolatokra, de ezeket sohasem merik igazából felvállalni, abban a félelmükben, hogy a mélyérzések túlságosan lekötnék őket és megzavarnák rosszul értelmezett szabadságukban, azaz kötelékés kötelezettség nélküli szabad-életükben. Ezért a felnőttkori tüdőbetegségek (és így a tuberkulózis,a tüdő-rák) egyértelműen a szeretet-hiányra, vagy a szeretettől való félelemre utalnak . Vagyis atüdőbetegségek, és kimondottan a tüdőrák, az Ikrek-jelleg által befolyásolt szülötteknek atudatalattijukban elrejtett szeretet-vágy elfojtásának a következménye. Ezek a betegségekvisszautalnak az Ikrek szülötteknek azon igyekvésükre, hogy távol tartsák magukat attól, hogy mélyérzelmi kapcsolatot átéljenek és abban teljes személyiségükkel (egész lelkükkel) részt vegyenek,felelősséget vállaljanak. A tuberkulózis például kimondottan a szeretetlenség betegsége. Az árvaháziés általában az anyai melegség, gondoskodás nélkül élő gyermekek gyakori tüdő megbetegedéseiarra utalnak viszont, hogy a gyermek fizikai testében lakozó lélek képessé akarja tenni fizikaiszervezetét, értelmi-intellektuális és idegtevékenységét a szeretetre, az elvesztett szülőkön kívüli másszemélyekhez való kötödésre, a szeretet-adásra és szeretet-elfogadásra. Az Ikrek típusú emberek már születésüktől fogva is szimpatikusak általában, de pontosan azért,mert képtelenek szembenézni a kettősségükből adódó, saját válságaikkal - az árnyékban maradószemélyiségük háttér-befolyásából eredő álságaikkal - és felvállalni teljes egészében az őketállandóan kísértő, de letagadott, a szünetlen sürgős kiútkeresések cselekvésrendszere által mindigháttérbe szorított krízis állapotaikat, ha nem is szélhámos, de legalábbis megbízhatatlan (szélcsap,szeles...) emberek hírében állnak. Amennyiben sikerül intellektuális fölényüket, racionális, de mindig felületes és a látszatok szintjénmegmaradó és folyamatosan rögtönző probléma-kezelési készetetéseiket a lelki és a szellemimélységek (aktabázisok: "pokoljárások") vállalásával felváltani, illetve, amennyiben sikerül azárnyék-énjük által kieszelt kétségeiktől és kételyeiktől (tépelődéseiktől, habozásaiktól, belső ésláthatatlan bizonytalankodásaiktól) megszabadulni, egészen pontosan, amennyiben sikerül magátólaz árnyék-énjüktől megszabadulni, az ikrek karmájukat feloldani képes személyek, a legértékesebb
  5. 5. szellemi alkotásokkal gazdagíthatják az emberiséget, kedves és szellemileg felemelő (valósággalelbűvölő), mindig eleven társalgási képességük termékenyítő kisugárzásáról nem is beszélve.

×