Kozma Szilárd karma és családasztrológus:Az anyagi nehézségek spirituális okairól és asztrológiai feloldásáról.  Metafizi...
értelmezésekbe bocsátkoznánk, vizsgáljuk meg az anyagi javak megszerzésénekés azokkal való gazdálkodásnak (Azokkal való él...
karmikusan nem indokolt (kényelmes) házastárssal él együtt, stb. Egy ilyenhelyzetben, ilyen téves életút-járással, és enne...
ez az ok, ugyancsak akkor is így fenn áll, ha ezzel a megvalósítással, a barátnőm– Akivel nem véletlenül barátkoztunk össz...
magánéleti („külső”) balesetek és/vagy betegségek által. És ezt éppen úgy, mintahogyan, azokat a munkaképes lustákat, azok...
Ezen téves és hibás magatartások közül, természetesen, az a kettő emelkedik ki,amely két magatartás az emberi létezés két ...
gyarapodáshoz vezet.  Ezért nem is jutott volna eszükbe a papjaiknak – táltosaiknak például, hogy azúj házasokra külön ké...
spirituális gondozás és nevelés relatívvá, vagyis minőségtelenné válik.), mertennek az életfeladatnak a puszta számszerűsé...
vagy négy gyermeket is szült akár.  Ezek után, talán azt is könnyebb megérteni és elképzelni, hogy a sajátszemélyiségünkk...
ilyen nívón lássa el a családját. Különben, az úgymond becsületes munkája utánkapott jövedelemből egyszerűen képtelen lenn...
átélni az akarva-akaratlanul felmerülő erkölcsi problémák, illetve a folytonoslebukási veszélyeztetettségben levés idegőrl...
arányú elmaradásnak az is, hogyha a házastársak közül valamelyik, de főként acsaládanya, olyan spirituális életprogrammal ...
horoszkópjából sem lehetett különösebben nagy, gazdasági javak megszerzésévelés azok arányos és spirituális érték szerinti...
IV. Az első szülötti jog gyakorlási képessége és egyéb okok.  Amennyiben a lét eme két oszlopához tartozó viszonyok és v...
vagyunk elsősorban vezérelve. Egészen pontosan azt, hogy a Lilith nem képesbennünk teljesen elnyomni a spirituális lényegü...
a szenteket és a papokat az ember és a saját abszolút tudata közé ékelte mintközvetítőt és mint közbenjárót. (Ezért szélhá...
elkábított, vagy kikapcsolt tudattal szülik meg a gyermekeiket. Ennek az,egyelőre világ szinten is, többnyire negatívan mű...
igyekszik a család anyagi szükségleteit fedezni, mindössze azért szenved anyagiszűkösségben, mert a családanya, öntudatlan...
megigazodása és megváltódása – boldogulása érdekében munkálkodó felettesÉnjét. – Lásd az Astrologosra is feltöltött Aranyr...
méze mellett, a saját személyéről alkotott pozitív képének a további élesítése isszerepet játszik általában: „Hogy milyen ...
szerepkörre való megérésre való várakozás (Nem tudom, a pszichológusoktanították-e meg erre a nagy szamárságra a mai nőket...
Az életenergiák és az anyagi energiák legfontosabb elszívó-okához, okaihozjutottunk: a rendeltetési logikával, vagyis a sz...
banditából államfővé lett!) de mindenképp szélsőséges eset. Jól termelő, patinásgyárát visszakapó régi gyártulajdonosnak a...
anyagiak vészes fluktuációjára való hatásáról és visszahatásáról.  Az Elta-egyetemen, ahol gyakorlati metafizikát és asz...
más, házimunka könnyítő gépre, a szuper-számítógépnek a kapacitását az egekigemelő pót-alkatrészre és új tévé-készülékre i...
részlet-motívum és hagyva csapot-papot (ebédet, feleséget és gyermeket) ésfolytatom az írott, vagy mondott értelmezést azé...
„normálisan” fösvénykedtem a rovásukra – jótevőimnek és életem megmentőineka rovására.  Másrészt homályosan attól féltem...
asztrológus ettől meggazdagodik-e majd, vagy derűsen tovább folytatja az életétaz őt már rég óta nem zavaró anyagi szerény...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kozma Szilárd: Anyagi áldás?

773 views

Published on

Spirituális beavatási tanulmányok 8.

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
773
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kozma Szilárd: Anyagi áldás?

 1. 1. Kozma Szilárd karma és családasztrológus:Az anyagi nehézségek spirituális okairól és asztrológiai feloldásáról. Metafizikai közhely, hogy az ember - Az egyetemes teremtés ősi okának és azeredeti lét-rendeltetésnek megfelelően! - a lét legmagasabban strukturáltkiegyenlítődési (megváltódási) lehetőségnek a földi megtestesüléseként(Adamként) - Egy jól követhető kauzális (metafizikai) fejlődési szükségszerűségalapján. -, az állatvilágból fejlődött ki. De éppen amiatt, hogy e szükségszerűségalapján fejlődött odáig, hogy az ő személyében – az un. „jobbik” öntudatában - azegyetemes léttudat (az Isteni tudat) is megjelenhetett, olyan, az állatvilágbanismeretlen intelligenciával, és semmilyen más lényben nem létező, teremtő erejű(mágikus) személyi képzelettel rendelkezik, hogy, amennyiben az eredeti lét-rendeltetése szerint élne (általános és egyéni fejlődési és kiegyenlítődésisorsprogramja szerint gondolkozna, cselekedne és képzelegne) semmifélemegélhetési gondja nem kellene, hogy legyen. Ha nem lenne tehát az embernek ahatalom-vággyal egybe kötött mérhetetlen kapzsisága és öncélú kényelem- ésélvezetvágya (Amelyektől fogva az emberiség 96 – 98 százaléka a gazdaságihajsza-őrületben benne tartható és amelyet az emberiségnek csak a másik,gátlástalanabb és empátia-hiányos 2 – 4 százaléka tud érvényre juttatni éskihasználni.), a tudomány és a technika mai fejletségével a földön édeni állapotokkellene, hogy uralkodjanak. A gazdaságért loholó, maradék 93 százalék persze, nem tejesen szegény, hanemannak is csak kb. 3O százaléka, de ha szegény, ha módosabb valaki, a ténylegesmegélhetési gondok mindig abból származnak normális körülmények között(Amin azt értem, hogy valaki nem tudatosan utasítja el a gazdagságot biztosítójól jövedelmező üzletelést, magasan fizetett alkalmazotti munkát.), hogy egyszemély, de főképpen a család esetében a családanya, nem az általános emberirendeltetésnek és a horoszkópjából kiolvasható személyi (egyedül rá érvényes!)rendeltetésének megfelelő lét-logika szerint használja az eszét és a teremtő erejű(mágikus hatású és így sorshelyzet-idéző erejű) képzeletét. Abból tehát, hogytéveszmék szerint él és gondolkozik, hogy az általános és a személyirendeltetésétől téves célokat követ (rosszul jár az élete útján), téves eszmékszerint igazodik és téves mágikus erejű lét-képzeteket tart a személyiképzeletében. De, ahelyett, hogy személytelen spekulációkba, vagy útszélien okkult ésködösen misztikus, esetleg steril és valóság-ellenesen intellektuális
 2. 2. értelmezésekbe bocsátkoznánk, vizsgáljuk meg az anyagi javak megszerzésénekés azokkal való gazdálkodásnak (Azokkal való élésnek és nem utolsó sorban: a„vissza-élésnek” – a vissza fejlődésnek.) a kérdését szellemtudományokmatematikája szemszögéből, vagyis az asztrológia szemszögéből, egészenpontosan: a személyi horoszkópokból kiolvasható egyéni életfeladatokszemszögéből. Azoknak a személyeknek, akiknek a II, vagy házában bolygó, bolygók, vagykarmikus pontok (Lilith, Sárkányfarok) találhatók, (esetleg bolygó, vagy bolygókis és karmikus pont, vagy pontok is), elsősorban azt kell megnézni, hogy milyenkonstellációban található – találhatók - a II. házban tartózkodó bolygók éskarmikus pontok, hogy milyen karmikus erőket, illetve teremtői őserőkettestesítenek meg ezek? Vagyis azt, hogy megfelel-e az, az anyagi javakgyarapításának (pénzkeresetnek) a módja és a formája, amit az illető személyfolytat, a konstelláció és a bolygók által jelzett spirituális erőterek és erőkjellegének? Amennyiben esetleg az illető bolygó, vagy bolygók csak kizárólag pozitívfényszöget kapnának és nem található karmikus pont a II. házban, és ennekkövetkeztében a személy ráérzett, hogy neki milyen anyagi gyarapodási formalenne testhez álló és így pénzkereseti forma is talál a bolygók és a konstellációspirituális jellegével (Mivelhogy ez egy ritka, mondhatni, ideális eset, és alegtöbb esetben a bolygók nem csak pozitívan fényszögeltek és ezért apénzkereseti forma sem talál!), de mégis anyagi problémák lennének, akkor aztkell megnézni, hogy az illető személy mit tesz (gondol, képzel és érez) tévesen(rosszul, hibásan) az alant található 3. és 4. pontok szerint. Amennyiben a bolygók negatív fényszögeket (is, vagy kizárólag!) kapnak,meg kell ismerni és meg kell haladni – fel kell oldani: abba kell hagyni! - azokata negatív magatartási, viszonyulási, viselkedési és gondolkozási formákat,amelyek az illető negatív fényszögekre jellemzőek! Ha ez maradéktalanulmegtörténik, az anyagi gondok szükségképpen meg kell szűnjenek, amennyiben aszemély nem követ el olyan spirituális, mentális, vagy érzelmi blokációkat,amelyek a 3 és a 4 pontokban írok le. Illetve, amennyiben a személy a horoszkópkarmikus pontjai által, vagy a X. házban található asztrológiai jelek (bolygók,karmikus pontok) által jelölt fejlődési – megvilágosodási és kiegyenlítődésiéletútját követi. (Mondanom sem kell talán, hogy a legtöbb esetben nem eztörténik, vagyis az illető személy rossz – téves – életúton jár, rossz, ahoroszkópjából kiolvasható életfeladatoktól erősen eltérő szakmát gyakorol, vagytanul hosszú időn át, rossz hivatást – karriert – űz (Pl. amikor a szülők választjákki azt számára, vagy amikor puszta anyagi szempontok szerint választja),
 3. 3. karmikusan nem indokolt (kényelmes) házastárssal él együtt, stb. Egy ilyenhelyzetben, ilyen téves életút-járással, és ennek következtében, teljesen logikus,hogy anyagilag is folytonosan „rosszul jár”. Vagyis Kevesebb „anyagijövedelmek” kerülnek hozza, illetve a családjába, mint amennyivel„tisztességesen” meg tudna élni. Ez a tisztességesség viszont nem jelent semluxust, sem kényelmes életet, hanem olyan minőségi élet folytatására valólehetőséget, hogy a normális emberi életfeladatok ellátása mellett, és ahoroszkópból kiolvasható, jellegzetes személyi életfeladatok végzése, beváltásaés a megfelelő szerepkörök betöltése mellett, lehetősége (Vagyis elegendő idejeés anyagi lehetősége is!) legyen a spirituális igényei kielégítésére. A legfontosabb viszont az anyagiak kérdésében, az a horoszkóp-helyzet,amikor valakinek a II. házában öntudatlan és önkéntelen negatív késztetéseket ésmagatartásokat jelző karmikus pont, vagyis Lilith, vagy Sárkányfarok áll, sőt: az,amikor a kettő egymással együtt áll a II. házban. De ennek sem kellene annyiravészesnek lennie, (mint ahogy az szokott lenni) amennyiben az illető személy ahoroszkópból kiolvasható életútját járná. Van nekem egy nagyon jó barátnőmezzel a horoszkóp helyzettel, aki miután a reggelétől estig tartó, 25 éven átfolytatott szorgalmas munka gyümölcseként, egy eléggé számottevő, csinosvagyonra tett szert, majdhogynem mindenét elveszítette, mert addig, amíg avagyona tartott, illetve az üzletei jövedelmezőek voltak, nem hitte el, hogygyökeresen életszemléletet és életutat, életformát kell változtatnia. A sorstengelyáltal jelzett szellemi életúttól eltérő tevékenységből eredő veszteség tézise, mégakkor is érvényes marad, ha a teljes vagyon-veszteség sorozat külső okakéntegyértelműen az a tény nevezhető meg, hogy a Fidesz elveszítette a választásokatés a Szocialista párt lépésről lépésre, lefullasztotta a Széchenyi –tervet, miközbena barátnőm egész vagyona egy olyan nagyszabású projektbe volt befektetve,amelynek a nagyobb részét a Széchenyi pályázaton korábban elnyert államisegítséggel kellett volna kivitelezni. A II. ház ugyanis éppen megélhetéshez és az egyéni spirituális fejlődéshez aszükséges-elégséges anyagiak előállításának és azoknak a megélhetés és aspirituális fejlődés érdekében való felhasználása megtanulásának az életköre.Barátnőm tehát hiába halmozott fel egy, számottevő és általam legalábbis,irigylésre méltó vagyont, mert amíg arra szert tett, nem fejlődhetett spirituálisszempontból akkora mértékben, vagyis olyan ütemezett ritmusban és mértékben,mint ahogy az ő képességei szerint egyébként ez számára lehetséges (éskötelező…) lett volna. Másrészt, a korábbiaknál is nagyobb szabású és horderejűprojekt megvalósítása még több időt vont volna el az életéből, ami még inkábbhátráltatta volna a fejlődésében, mint a korábbi, majdhogynem robot-munka. És
 4. 4. ez az ok, ugyancsak akkor is így fenn áll, ha ezzel a megvalósítással, a barátnőm– Akivel nem véletlenül barátkoztunk össze! – éppenséggel a természetes, sőt:bizonyos szempontból a pszichikai és a mentális gyógymódok és gyógykezelésekterületén szeretett volna előrehaladni és egy olyan centrumot létrehozni, aholpéldául én is dolgozhattam volna asztrológusként. Az egyetemes léttudatnak a természeti magvát a személyi tudatunkban hordóindividuumokként ugyanis, mi emberek, nem a külső realizációink által állunkfolyamatos és közvetlen kapcsolatban a szellemi világgal, hanem a belső(pszichikai, mentális és ideális: képzeleti), átéléseink által. Erősenleegyszerűsítve, és szélsőségesen vallásos kifejezésekkel, vallásos képzetekkel:az Úristent egyáltalán nem érdeklik a külső megvalósításaink (Talán nem is látjaazokat…), hanem csak és csakis a belső átéléseink – spirituális élményeink –hatolnak el hozza és „hatnak reá” vagyis az, hogy ezek a kiegyenlített, vagykiegyenlítetlen állapotokban történő belső élmények léteznek-e, és mennyibenállnak összhangban a spirituális fejlődési vonalunkkal. A megoldás tehát: annak a szellemiségnek a minél teljesebb pozitív átélése,amelyben a II. házban tartózkodó karmikus pont - pontok – tartózkodik és nemannak az ellenséges kikerülése, vagy az öncélú és egyoldalú megélése –gyakorlása, hajszolása, amiként a fenti példában szereplő barátnőm tette. 2) Az anyagiak akkor is elapadhatnak, illetve be sem indulhat az élet normálisfenntartásához és a sors feldolgozáshoz (beváltáshoz) és a karma feloldásáhozszükséges fejlődést lehetővé tevő anyagi áldásnak a normális áramlása, amikor aSzűzben, illetve a Szűz gyakorlati életkörében, esetleg ezekben megosztvatalálhatók negatívan fényszögelt bolygók, vagy az egyik karma-pont, esetlegmind a két karmikus pont. Pontosabban, amikor valaki olyan zavaros, öncélúés/vagy ellentmondásos, illetve ellenséges viszonyba kerül bizonyosmunkafolyamatokkal, vagy munka-jellegekkel, munkaformákkal, amilyenekkiolvashatóak abból, hogy a VI. házban vagy a Szűzben található konstelláció ésa benne álló bolygók milyen lét-szellemiséget testesítenek meg. Nem csak azöncélú vagyonhalmozásban állítja meg mostanában (Amikor a földi spirituálisvibrációs szint, a fel nem ébredtek által érzékelhetetlenül - finoman bár, de egyreemelkedik.) a saját sors-programjuk azokat, akiknek más és fontosabb fejlődési -életfeladataik lennének, hanem az öncélú munkamánia életfogytiglanigyakorlásában is, a technologizálás monomániás hajszolásában is. Példáulvégzetes munkabalesetek, vagy munkabetegségek által, vagy egyszerűen
 5. 5. magánéleti („külső”) balesetek és/vagy betegségek által. És ezt éppen úgy, mintahogyan, azokat a munkaképes lustákat, azokat munkakerülőket is (Figyelem:nem mindegyiket!), akiknek éppen a szabadon vállalt, folyamatos és rendszeres(szorgalmas) munkával kellene valami pozitív képességet kifejleszteniük, valamilényegeset megtanulniuk, akár életfogytiglani robotolásra – a sors által diktáltkényszermunkára - is kényszerítheti a saját sorsprogramjuk, és az egyetemestörvények, mert különben az elemi létszükségleteiket sem tudják létrehozni. Minket viszont nem ezek a szélsőséges esetek érdekelnek. Amennyiben tehát a Szűzben és a VI. házban negatívan fényszögelt bolygók,vagy/és karmikus pont, vagy pontok találhatók, egyértelműen a bolygókattartalmazó konstelláció által megtestesített spirituális erőtér szellemiségével,valamint a bolygók által megtestesített teremtői őserők spirituális és kauzálisformáival, szellemiségével kell, mindenképpen kapcsolatba és harmóniábakerülnünk, illetve a karmikus pontok által jelzett negatív tulajdonságainkat kellvalamiképpen feloldanunk, azoktól kell megszabadulnunk. Az illető élet- éslétjelenséggel szembeni spontán és önkéntelen ellenérzéseinket ésutálkozásunkat, belső ellenállásainak (esetleg iszonyatunkat, félelmeinket,szorongásainkat, spontán és önkéntelen gyűlölködésünket) kell feloldanunk ésfelhagynunk. Amiként az I. pontban is említettem már, lehetséges még a X. házhoz és aBakhoz tartozó, tévesen megítélt és folytatott társadalmi-közösségi tevékenység(rossz és hibás hivatás, mai szóval: karrier) erőltetéséből származó anyagihátráltatás is, amit a fentiekben leírt módon kell korrigálni, megvizsgálni azt, azáltal, hogy megvizsgáljuk, az illető személy horoszkópjában, a X. házban, vagy aBakban milyen bolygók, illetve a karmikus pontok találhatók. Amikéntlehetséges például, a Mérleghez és a VI. házhoz tartozó élettársi feladatok hibásbetöltéséből (Kényelem- szempontú, vagy anyagi szempontú párválasztás alapjánindított, rossz élettársi viszonyban való makacs kitartás), vagy kezeléséből(házastársi csalásból, illetve a csalás elnézéséből, „megértő” megtűréséből)származó, anyagi jellegű sors-hátráltatás is.3) Más, az általános emberi életfeladatokkal szembeni téves és hibásmagatartásokból, ellenállásokból eredő anyagi veszteségek, illetve az anyagiszűkösség, vagy a szegénység feloldásának a képtelensége.
 6. 6. Ezen téves és hibás magatartások közül, természetesen, az a kettő emelkedik ki,amely két magatartás az emberi létezés két alapvető (fundamentális)princípiumához való viszonyulásunkkal kapcsolatos. Az egyik a Nap általmegtestesített egyéni, személyi tudathoz és egyetemes léttudathoz, a másik aHold által megtestesített szülői öntudathoz és mágikus teremtői képzeletünkhözkapcsolódik. Nevezzük ezeket férfi, vagyis A és női B típusú tudatoknak ésszemélyazonosságoknak, a lét és az emberi élet két, egymást kiegészítő, deegymástól az alapmintájukban különböző főoszlopának, amiként azt a székelykapuk szimbólumrendszerében is, a főhelyen találjuk ábrázolva a Nap és a Holdformájában, és amiket, ugyanakkor a Tarotnak a 2 számú ikonján: a Papnő,illetve a Sorskönyv, a sors-értelmezési, sorsfeladat- olvasási képességétmegjelenítő ikonjának a hátterében is felismerhetünk. –Hogy mi köze ezeknek a létfenntartást és a mentális fejlődést (és annak primitívformájának: az intellektuális fejlődést), majd (ezen keresztül, erre támaszkodva) aspirituális fejlődést biztosító anyagi javakhoz? A könnyebb érthetőség kedvéértkezdjük a másodikkal, a B- oszloppal, vagyis a teremtés első aktusávalanalogikus kapcsolatban álló, női – főként anyai! - mágikus teremtői képzelethezvaló negatív viszonyulásunkkal. A) Nem csak az ősmagyarok (És azok spirituális vezetői: a táltosok) számárajelentett az áldás képzete és fogalma egyszerre anyagi és gyermekáldást is,hanem a földkerekség összes régi népe számára is. Amennyiben egy 2000 évvelezelőtt élt írástudó és írásértelmező személy számára azt kezdenénk fejtegetni,hogy azért kell kevés gyermeket nemzeni (magzatokat nem hagyni megszületni),hogy a szülők ez által kevesebb gondban és persze, kényelmesebben, tehátboldogabban és gazdagabban élhessenek, mint hogyha több gyermekük lenne,egyszerűen nem lenne képes a fejtegetés logikáját az értelmével felfogni.Számukra ugyanis az eredeti logika szerinti gondolkozás volt a normális, vagyisaz, amit az élet minden mozzanatában láthattak érvényesülni: ahol, és amelycsaládnál gyermekáldás van, ott a gyermekek számával arányos anyagigyarapodás is van, ahol viszont nincs gyermekáldás, ott előbb utóbb az anyagiforrások is kezdnek lassan elapadni. Itt nagyon fontos, hogy jól megértsükegymást. Ezzel nem azt állítom, hogy minél több a gyermek egy családban,ennek megfelelően az anyagi javak léte is exponenciálisan növekedik, és anegyedik gyermeknél már kacsalábon forgó palotát kap az ember az égtőlajándékba, anélkül, hogy a kezét is mozdítaná érte. Hanem mindössze azt, hogyaz őseink számára egyértelmű volt az a lét-tény, ami szerint az utódok számánakaz arányos (3 – 4 gyermek egy családnál) növekedése és fennállása egycsaládnál, egyáltalán nem a szegénységhez, hanem inkább az arányos anyagi
 7. 7. gyarapodáshoz vezet. Ezért nem is jutott volna eszükbe a papjaiknak – táltosaiknak például, hogy azúj házasokra külön kérjenek anyagi áldást és külön gyermekáldást, esetleg, hogyaz utóbbit „a kliens igényére” kihagyják, vagy „véletlenül” elhanyagolják abiztonság kedvéért. Eszébe nem jutott volna tehát a régieknek az anyagi és agyermek áldást külön képzetként és fogalomként kezelni, és az aztán végképpnem jutott volna eszükbe, hogy a kettőt egymással szembe állítva, agyermekáldást az anyagi áldást kizáró elemként kezeljék. Ezzel szemben a mai ember, azzal kezdi a házas életet, hogy esetleg egy,maximum, két gyermekre „rendezkedik be”, és csodálkozik, ha 20 - 22 év múlva,amikor az egy szem, vagy két szem gyermeke felnőtté válik és van annyiöntudata, hogy elhagyja a családi fészket, „nincs akiért többé éljen, dolgozzon, éshajtson” üresnek és értelmetlennek találja az életét. Arról nem is beszélve, hogyamennyiben nő az illető, milyen kietlenségi és hiábavalósági érzések kapják el,ha gyermek nélkül találja magát, vagy ha az egykéje valami okból kifolyólagteljesen eltűnik az életéből (esetleg meg hal pl.). És mindezt annak ellenére, hogyesetleg(!) „megcsinálja a szerencséjét” és úgy mozog és addig ügyeskedik, amígmásokhoz képest irigylésre méltóan (vagyis fölöslegesen!) meggazdagodik. És azt sem állítom, hogy amennyiben ez régebben a mai modellel ellentétesvolt, vagy, ha így lenne ma is, minden a legnagyobb rendben ment (és menne) azáldás, illetve az anyagiak területén. Hiszen éppen arról van szó, hogy az első (A)princípiummal való harmóniában levés éppen annyira fontos előfeltétele „azáldás arányosságának”, mint a második princípiummal való harmónia. Vagyis azanyagiak arányos létezése, határozottan függ a személyi öntudat tisztaságától,illetve annak a minél nagyobb fokú zavar-mentességétől is, nem csak a létezéselső (egyetemes) törvényével való kapcsolatunk minőségétől: a mágikus teremtőiképzelet törvényével való harmonikus belső kapcsolatunk harmonikus, vagydiszharmonikus mivoltától. Ám mielőtt a Nap és az Uránusz által megtestesített egyéni és egyetemesszemélyiségtudat és az anyagi javak pozitív áramlása – vagy apadása, szűkösségeközötti összefüggések feltérképezésébe belefognánk, még tisztáznunk kell kétdolgot, a Hold és a Neptunusz által megtestesített teremtői öntudatunkkalkapcsolatosan. Nevezetesen azt, hogy a minimálisan elégséges számú 3gyermeknek a megléte egy családban, még koránt sem jelenti azt, hogy a teremtőierőkkel való harmóniába kerülésünk egyszer s mindenkorra el van intézve és atovábbiakban nincs is, amit ezzel foglakoznunk. Amiként, hiába nemzünk ésszülünk, illetve gondozunk és nevelünk akár öt gyermeket is (Ezen a számonfelül a gyermekekkel való reláció már személytelenné és ez által az erkölcsi –
 8. 8. spirituális gondozás és nevelés relatívvá, vagyis minőségtelenné válik.), mertennek az életfeladatnak a puszta számszerűség szerinti beteljesítésével, abennünk levő teremtői erőkkel való harmonikus kapcsolatunk egyáltalán nincselintézve! Sőt! A teremtés őserejéhez, illetve a teremtői őstudathoz való pozitívviszonyulásnak az élet összes területén meg kell mutatkoznia. Itt találkozunk atényleges hit kérdésével. Vagyis azzal, hogy megértjük-e igazából azt, hogy ateremtés eredeti rendeltetése és célja pozitív és mi, egész életünkkel éssorsunkkal, ennek a pozitív rendeltetésnek a megtestesülései és képviselőivagyunk, és ebbe a pozitív „létszellembe” teljes személyiségünkkel és sorsunkkalbekapcsolódhatunk és vele együtt működve haladhatunk előre az életünkbenminden fajta görcs, feszültség és a fejlődésünket szolgáló akadályokkal szembeniellenségesség – ellenség-képzetek nélkül? Ez a hit jelenti azt az állapotot, amitJézus úgy hirdet meg, hogy „Amíg nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nemléphettek be a mennyek országába. B) A másik fontos (és téves!) alapállás-probléma a gyermekáldásszellemiségéhez, illetve a gyermekekhez és ez által a saját szülői minőségünkhözvaló viszonyulással kapcsolatosan az, hogy megbánjuk-e (hogy nem bánjuk-emeg?) az életünk különböző nehéz szakaszaiban, különböző okok miatt (Pl. azokédesanyja, vagy édesapja házastársi hűtlenkedése, vagy a teljes család-elhagyásamiatt, vagy a váratlanul „teherbe esett” lány-anyának az életre szóló „terhével”való magára maradása miatt.), akár azok kicsi korában, vagy nagyobbacskakorukban, és főként a nehéz korszakukban: a kamasz-korban, vagy a tőlünk valótermészetes elválásuk idején: felnőtt korukban a gyermekeink világra jöttét? Azt,hogy annyit „kínlódtunk” velük és „most tessék: ez a hála.” Mert, amennyibenilyen, vagy ehhez hasonló gondolatok bujkálnak a tudattalan gondolat- ésképzeletvilágunk mélyrétegeiben – És garantálom, hogy akinek a személyihoroszkópjában a Rákban, vagy a IV. házban áll a Lilithje, vagy/és aSárkányfarka, illetve, akinek a Holdja több (sok!) negatív fényszöggel támadott,az, akár öntudatlanul és önkéntelenül is, de menthetetlenül forgat a fejébengyermekáldás elleni gondolatikat is - nincs ahogy „ne hajtsuk el” a családerőteréből, illetve az életünkből az anyagi áldást (Misztikus kifejezéssel: azanyagi energiákat.). Nem a jelen témához tartozik, ezért inkább csak a helyzet nyomatékosillusztrációjaként említem meg, hogy ezek miatt, a az emberi lélek mélytudattalan alvilágában keletkező lelki jelenségek, ott zajló folyamatok miatttalálkozunk az olyan esetekkel is például, hogy egyes családanyáknak rák-gyanúscsomó keletkezik a mellében, vagy a méhében, annak ellenére is, hogy három,
 9. 9. vagy négy gyermeket is szült akár. Ezek után, talán azt is könnyebb megérteni és elképzelni, hogy a sajátszemélyiségünkkel és a mások személyiségével kapcsolatos, bármilyen fajtanagyobb aránytalanság (személyi képességeinkkel és öntudatunkkal kapcsolatosbármiféle negatív magatartás, vagy ezeknek a mások rovására történő intenzívenés hosszasan véghezvitt gyakorlása), azzal szembeni huzamos és intenzívellenséges viszonyulás (harag, gyűlölet és neheztelés) is lehet az anyagi áldáselmaradásának, illtetve annak beszűkülésének és elapadásának az igazi, rejtettoka. A Lét másik (A) tartó-oszlopát képező, Szoláris princípiumhoz kapcsolódószemélyiség-tudatunk, az asztrológiában mindig a Napjegyünk által jelzett nyers,individuális személyiségünkhöz (annak tisztázott, vagy tisztázatlan: zavarosvoltához) és az Ascendensünk által megtestesített, felnőtt, tudatos éséletstratégiákban gondolkozni képes emberi tudatunkhoz kapcsolódik. Annak azugyancsak tisztázott, avagy tisztázatlan voltához, az ide vonatkozó önképhez,saját nyers és felelősen gondolkozó személyiségünkre vonatkozó, pozitív, vagynegatív képzetekhez kapcsolódik. Persze, a Lilith és a Sárkányfej általmegtestesített rejtett és tudattalan személyiségvonásokhoz is kapcsolódik, abbanaz értelemben, hogy ezek a tudattalan és önkéntelen késztetéseket motiváló,rejtett (és negatív) személyiség-jegyek, mennyire erősek, vagy sem, tehát, hogymennyire képesek megzavarni – A természeti és emberi, civilizációs közegbencselekvő és gondolkozó, nagyobb szabású életterveket készítő öntudatunkat. Nagyon lesarkítva a dolgokat – És ismételten felhívom a figyelmet arra, hogyerősen leegyszerűsítve. -, azt is mondhatnánk, hogy az anyagi energiák (javak)arányos áramlása az életünkben – sorsunkban, annak is függvénye, hogymennyire vagyunk tisztában saját magunkkal, egyéni értékeinkkel és nem utolsósorban azzal, hogy lényegileg mit várunk el önmagunktól és a környezetünktől.Illetve, hogy ez az elvárás megfelel-e a kiegyenlítődés, a polaritás és a fejlődéstörvényeinek, hogy létezik-e arányosság az un. belvilágunkhoz és a külvilághozvaló viszonyrendszerünk között. A rejtett (karmikus) tulajdonságai (sóvárgásai,aránytalanul erős, és önérvényesítő személyi és személyiség-ellenes ambíciói,vagyis az egoizmusa, valamint a félelmei – szorongásai, frusztrációi) általvezérelt, ferde (belső) öntudattal rendelkező és az ennek megfelelő, téves külsőelvárásokkal rendelkező személynek ugyanis, okvetlenül csalnia kell! Másokat átkell vernie, hazudnia, lopnia és hamisítania (sikkasztania, mások vagyonát,illetve a közvagyont látszólagosan törvényesen csapolnia) kell ahhoz, hogycivilizációs és esetleges luxus-elvárásai szerint élhessen, illetve, ahhoz, hogy
 10. 10. ilyen nívón lássa el a családját. Különben, az úgymond becsületes munkája utánkapott jövedelemből egyszerűen képtelen lenne élni. Persze, nem mindenki rendelkezik azokkal a képességekkel éstulajdonságokkal, amelyek segítségével egy ilyen mentalitást sokáigeredményesen „működtetni” lehet, és az ilyen személyek többsége, ha nem is azegészen szegények, de az inkább a szűkösen élő, külső természet (eladható árúelőállításához a természetből fölösen elvont nyers-anyag) kizsákmányolók ésbelső természet (egyéni munkaerő) kizsákmányoló-kizsákmányoltak közötttalálhatók. – Azért használom a kizsákmányoló-kizsákmányolt kifejezést, mert,amiként a Bevezetés a misztikába c. tanulmányomban részletesen is kifejtem ezt,a Marx Károlynak a kizsákmányolás jelenségére vonatkozó tétele, annyibanmegállja a valóság-próbáját, amennyiben nem adunk osztályjelleget neki.Magyarul: a személyi szükségleteitől és egyéni lelki-szellemi struktúrájától(vágyaitól, képességeitől) idegen, öncélú sorozat-termelésben részt vevő ipari,vagy mezőgazdasági munkás is éppen úgy kizsákmányolja a külső természetnekés a saját belső természetének: a képességeinek, mint őt a munkaadója. Persze, az is igaz, hogy mindaz, amit itt erősen sarkítottan leírok, nem fedhetiminden árnyalatában a teljes valóságot, hiszen nem csak közvetlen árutermelésútján lehet manapság anyagi javakhoz, illetve az anyagi javak megvásárlásátlehetővé tevő pénzhez jutni. De most nem az emberiség globális gazdaságiproblémáit értelmezem metafizikailag, hanem kulcsot akarok adni azok kezébe,akik spirituális igényű életet szeretnének folytatni, de az anyagi javak hiánya,azok szűkössége, vagy szeszélyes fluktuációja miatti megélhetési gondoktól valófélelmükben, nem képesek az őket „a sárba, vagyis az önelárulás és a személyikorrupció világába visszahúzó” régi életformáiktól megszabadulni. A kizsákmányolt és kizsákmányoló tudattal rendelkező személyek tehátugyanazoknak az lételveknek a negatív megtestesítői. Lényegileg azonosprincípiumok és lételvek szerint élnek, és ugyanazoknak a spirituális léterők éserőterek (Kos – Mars, Oroszlán – Nap, Nyilas- Jupiter) a negatív formáittestesítik meg, attól függetlenül, hogy a többséget képező, szegény póluson létezőszemélyek számára az élet alig-alig élvezhető, a rengeteg szűkösség, amindennapi gondok és az állandó egzisztenciális problémák miatt. És ez akkor isigaz (Tehát, hogy azonos léterők és lételvek két ellentétes állapotát testesítikmeg.), ha a lényegesen kisebb számban levő, gazdag - pólus képviselőinekminthogyha sokkal jobban menne látszólag (És anyagilag tényleg jobban ismegy, de a sors-problémáik szempontjából nem!). De nyugodtak lehetünk, hogyennek a pólusnak a képviselői is, az egyes esetekben a kegyetlen cinizmusig iselmenő közömbösség álarca alatt, igencsak nagy feszültségeket kénytelenek
 11. 11. átélni az akarva-akaratlanul felmerülő erkölcsi problémák, illetve a folytonoslebukási veszélyeztetettségben levés idegőrlő állapota miatt. (A jó mélyrelenyomott, de onnan fel-fel törő és így szűnni nem tudó lelkiismeret-furdalás,illetve az őket leleplezéssel és lebuktatással fenyegető, ellenségektől, ellenségessorshelyzetektől való szorongás miatt). A teljes nyomorban élők, és az un. megélhetési tolvajok, betörők és az azoknálvalamivel intelligensebb csalók, piti sikkasztók, illetve azok ellentétei: az emitt,amott a különböző nemzetgazdasági ágazatokkal vagy nemzetközi gazdaságiszisztémákkal, és még a politikával is összefonódó, luxusban élő maffia-vezéreknem esnek a tárgykörünkbe, de tudni kell, hogy ők is, az asztrológiában azOroszlán és a Nyilas által, illetve e konstellációknak a gyakorlati életterületei: azV. és a IX. házak erőterei által megtestesített személyi öntudat- és egyetemesléttudat kialakulásával kapcsolatos karmikus sors-programoknak a képviselői(megtestesítői). - Akárcsak a fentebb leírt gazdaság-aktiváló, fenntartó ésmozgató közösségi csoportokhoz tarozó személyek. (Az ide vonatkozó tipikusmentalitásokról, különböző sorshelyzetekről és életfeladatokról részletesen lehettájékozódni a Konstellációkról, a házakról, illetve az anyai ági – örökletes -karmikus programokról szóló tanulmányaimban.) Mindez viszont, nem jelenti azt, hogy az anyagi javaknak az életükben valóarányos létének (áramlásának) az elérése érdekében elégséges megvizsgálni,hogy a születési Napjegyünk által megtestesített és az Ascendensünk által jelzettKonstelláció által megtestesített spirituális motívumokkal (morfogenetikuserőterekkel) rendben van-e minden, illetve, hogy az Oroszlán és a Nyilas által,valamint a nekik megfelelő IV és IX házak által megtestesített spirituális ésgyakorlati életkörökkel minden rendben van-e a lelkünkben és a képzeletünkben?Hanem azt jelenti, hogy a Napjegyünknek megfelelő ház erőterét és peresze, azAscendens által jelölt I. ház erőterét (az azokban található bolygók és/vagykarmikus pontok által megtestesített őserőket és karmikus hatásokat) is éppenúgy meg kell vizsgálnunk, és az általuk képviselt szellemi erőkkel is éppen úgykapcsolatba és harmóniába kell kerülnünk, mint az (1)-es pontban leírt,„teremtői-gazdasági” horoszkóp-elemek által képviselt élettényekkel, sors-elemekkel. Amennyiben ez nem történik meg, menthetetlenül a kizsákmányolók,vagy a kizsákmányoltak illetve a megélhetési csalók, vagy a szociálisaneltartottak valamely kategóriájának a képviselői maradunk. Ez esetben viszont,szó sem lehet a derűs, egészséges és boldog életről, és a megváltotti állapoteléréséről amit Jézus a mennyek országába (mennyei királyságba) valóbejutásként jellemzett. Nem elhanyagolható un. asztrológiai oka az anyagi javak megfelelő (elvárt)
 12. 12. arányú elmaradásnak az is, hogyha a házastársak közül valamelyik, de főként acsaládanya, olyan spirituális életprogrammal rendelkezik, amire a személyihoroszkópjában a háromnál több bolygónak vagy (és) valamelyik Karmikus(Lilith, vagy Sárkányfarok) pontnak a jelentkezése utal. Ez a sűrűn megpakolthoroszkópház-állapot ugyanis, azt jelenti, hogy az illető személynek(házastársnak) egy bizonyos életterületen kiemelten sok tapasztalni valója, illetvetanulni valója és „ráébredni” valója van. Magyarán: nem fejlődhet a személyiségearányosan, addig amíg az illető horoszkópház által megtestesített gyakorlatiéletkörre jellemző összes életfeladatot nem vállalja fel és ezen gyakorlatiéletfeladatok elvégzése, beváltása közben nem szerzi meg azokat a konkrét(személyes) tapasztalás által kialakuló és létrejövő szellemi-lelki és spirituálistulajdonságokat, amelyek semmilyen más életkörben való munkálkodás éstapasztalás által nem szerezhetőek meg. Mindaddig tehát, amíg az illető személy, nem hatolt be, úgymond teljesmellszélességgel arra a gyakorlati életterületre, amelyet az illető horoszkópházpontosan megjelöl, és amelyet rendszerint mindenki, akinek ilyen hatványozottanfontos lenne ez, inkább el szeretne valamiképpen kerülni reflexszerűen, a bennelétező sorsprogramok meggátolják az anyagi gyarapodásban, nem csak azért,hogy ezáltal valamiképpen rászorítsák arra, hogy kényszerhelyzetében hatoljonbe az illető életkörbe, hanem azért is, hogy ne fejlődhessenek ki mástulajdonságai és képességei, mint amelyek az ő tényleges személyiintegritásához, életereje, rugalmassága, egységes és harmonikus fejlődési ésegyüttműködési készségéhez, és végül kiegyenlítődési – megváltódásikészségéhez elvezethetik. Persze, a gyakorlati intelligenciája és az ezzel, azéletnek a megnyerési lehetőségébe vetett (tév-)hite által vezetett ember, a legtöbbesetben képtelen az életében ezt az irányultságot érzékelni és észlelni, és olyanéletterületeken törekszik az előrejutásra, ahol valójában semmi keresnivalója nemlenne, és lehetőleg minél nagyobb ívben igyekszik elkerülni azt az életterületet,amelyben a beteljesülés, az egészség és a megelégedés, a pozitív élet-körülmények várnának rá, persze, némi áldozat és kitartás után. Egy közeli barátommal jártuk meg például, hogy évekig nem jöttünk rá azéletében időről időre teljesen irracionálisan felmerülő anyagi jellegű válságok ésa néha egészen durva módon jelentkező, ilyen jellegű sorsjelzések okára. Abarátom ugyanis, maximálisan igyekezett az egyetemes törvényekkelösszhangban élni, és az általános életfeladatait is rég óta felvállalta és azokbeteljesítésében szorgoskodott. Mégis, időről – időre, erős anyagi gondokkalkapcsolatos válságok álltak be az életébe, holott egyáltalán nem utasította el azt,hogy neki dolgoznia kell mind önmagáért, mind a családjáért, és ugyanakkor a
 13. 13. horoszkópjából sem lehetett különösebben nagy, gazdasági javak megszerzésévelés azok arányos és spirituális érték szerinti felhasználásával kapcsolatoséletfeladatokat kiolvasni. Hiszen mindössze egyetlen, igaz, hogy teljesentámadott, bolygója áll a II. házban. Abból jöttem rá, hogy mi a baj, hogy agyermekeivel eléggé a modern pedagógiai szempontok szerint bánva, vagyis akellettnél engedékenyebben, azok egyre követelőzőbbé, szeszélyesebbé éshangosabbá - zajosabbá váltak, és én azon kezdtem gondolkozni, hogy mire fogjutni a barátom, ha megérkezik életébe a harmadik gyermek is, akinek a születéseegyre inkább közeledett. És akkor jöttem rá, hogy ezt a folyamatot le kell állítanidrasztikusan, különben a barátom családi életére és sorsára nagy veszélyekleselkednek, hiszen neki 4 bolygója van a XII. házban, vagyis a maximális ésminél hosszasabb nyugalom, a csend, a csendes elmélyülések, a külső ingerektőlmentes, kreatív magány életkörében. Ezt a nyugalmi és csend-állapotot, viszontmég egy félórára sem lehet elérni, három, túlságosan szabadjára engedett,egymással folytonosan civakodó, szüleikkel követelőzőn, durcásan, szeszélyesen,és néha még hisztériásan is viselkedő gyermekkel. És akkor jöttem rá, hogy, hát persze, az időről időre jelentkező anyagiválságok azért állnak elő ebben a családban, mert a barátomnak egyszerűen nincsahogy „megtalálja magát” e zajos és zaklatott családi körülmények között, nincsahogy az ő mágikus erejű életképzelete, az ő spirituális programja szerint,pozitívan működjön, és ahelyett, hogy pozitív sorskörülményeket idézzen be asaját életébe és ez által a családja életébe, e számára belső zaklatottságot okozócsaládi körülmények között össze – vissza csapong és, olyan külsőkörülményeket hoz létre, amelyek egy alkalommal még a családi fészekintegritását: a lakásuk meglétét is veszélyeztették. Azonnal szóltam nekik, hogyamennyiben azt akarják, hogy több, egészen a fenyegetettségi állapotig elmenőanyagi krízist nem akarnak maguknak beidézni, elsősorban dobják el nagyonmesszire a modern gyermekpszichológiai elveket és a hagyományosgyermeknevelési módszerekkel, akár a testi fenyítés alkalmazásával is,csendesítsék le és szoktassák emberi viselkedéshez a gyermekeiket, majd, ezzelegyütt és némi lakásberendezés módosítással, ügyeskedjenek úgy, hogy abarátom számára biztosítsanak napi két – három órás, belső figyelem elvonóingerektől mentes, nyugalmi és csend-állapothoz való jutási lehetőséget. Apozitív eredmények, ha nem is azonnal, de egy kis idő elteltével megjelentek,annak ellenére, hogy a család egy új „zajkeltő forrással”: az egészségesújszülöttel növekedett.
 14. 14. IV. Az első szülötti jog gyakorlási képessége és egyéb okok. Amennyiben a lét eme két oszlopához tartozó viszonyok és viszonyulásokszempontjából megértettük az anyagiak kérdését, feltétlenül meg kell említenünkés fel kell még térképeznünk, néhány, a keresztény vallás által is gyakranemlegetett un. misztikus elemet is. Ilyen pl. a teremtői azonosságtudathozkapcsolódó un. első szülötti jogunk gyakorlási lehetősége (annak a belsőerősödésből, vagy önárulásból következő megléte, vagy hiánya). És ilyen aszoláris princípiumhoz való helyes viszonyulást felülíró, illetve azt pozitív vagynegatív hatásaiban lényegesen felerősítő, vagy gyengítő és a legtöbb esetbenteljesen semlegesítő helyes, vagy helytelen családanyai magatartásnak a hatásai.És ilyen a helytelen, vagy helyes (Ragadozói, vagy nem ragadozói.)táplálkozásnak a következménye, és ezen un. „misztikus” (tehát igen finom ésmajdhogynem követhetetlenül összetett) okoknak és más ide vonatkozó, vagyisaz anyagi javak meglétére vagy hiányára (mágikusan) ható okoknak, az igenösszetett és együttható problémaköre is. De ilyenek pl. a spirituális megtisztulást szolgáló (pszichológiai, vagy modern- ezoterikus kifejezéssekkel: a tudattalan legfinomabb rétegeit, vagyis az aura 5, 6és 7 rétegeinek a megtisztítását szolgáló), mély bűnbánattal társuló, szellemivezeklés elmaradása, illetve a személyi tudatunk és a kauzális énünk közöttigyors és pozitív kapcsolatot szolgáló hálaadás elmaradása is. Kezdjük tehát az ismételten a Szoláris princípiumhoz tartozó, első szülöttijoggal, amiből a többi motívum is következik. Ez nem más, mint az embernekabból a léthelyzetéből (Hamvas szerint: világhelyzetéből) eredő teremtői(mágikus) képessége, amit a Véda többszörösen és egyértelműen elmond éselmagyaráz, és amire a Bibliában is találunk egyértelmű utalásokat. (Amit viszonta régi farizeusi alapállás és a mai farizeusi keresztény dogma-értelmezés és júdásimentalitás elutasít. És, ami miatt a Sanhedrin – a zsidó főpapok gyülekezete –kimondta két ezer évvel korábban Jézusra a halál-ítéletét.) Ez pedig nem más,mint az, hogy minden egyes ép elméjű(!) felnőtt személynek, amíg csak él ésvallásától és bőrszíntől, vagy születési helytől való különbözésétől függetlenül,létezik egy igen finom szellem-azonossága, nem csak a teremtővel (Istennel),hanem a teremtő-állapoton túli ősléttel és ősforrással: az abszolútummal. (Persze,ugyanúgy rendelkezik az abszolútumot megzavaró, azt, az abszolút biztonság- ésnyugalom-állapotából kimozdító és összezavaró Lilith nevű, köztes negatíverővel is, de most éppen azt vizsgáljuk és azt próbáljuk be bizonyítani, hogyelsősorban nem ez a negatív kauzális kapcsolat jellemző ránk, nem általa
 15. 15. vagyunk elsősorban vezérelve. Egészen pontosan azt, hogy a Lilith nem képesbennünk teljesen elnyomni a spirituális lényegünket: az abszolút-kapcsolatunkatés a teremtői lépességeinket, csak akkor, ha valamilyen, az embertársaink, vagyönmagunk ellen elkövetett vétek miatt, ez a kapcsolat erősen elgyengül és végülhasználhatatlanná válik.) Ezt az abszolút léttudattal való személyi azonosságot, a Sinai hegyen történtmegvilágosodását követően, Mózes úgy fogalmazta meg, hogy az Úr (A legfőbbtörvény!) megjelent előtte égő csipkebokor formájában és eként megnevezteönmagát: VAGYOK AZ ÉN VAGYOK. Vagyis: Mózes abszolút tudata azegyetemes léttudattal azonos. Máshol azt mondja, hogy az Isten megteremtette azembert az ő képére és hasonlatosságára. Vagyis: az ember, mint egyedüli lény,akiben a teremtői képességek (A mágikus imagináció) jelen vannak és„működnek”, az Istenhez hasonlatos. Ez a lényegi azonosság és az első szülöttijog törvénye. Ezt adta el Ezsau képletesen egy tál lencséért és ennek a létezésilogikáját nem értette meg Jézus életében sem Júdás, sem a tanítványok. PedigJézus már több megjelölést (Definíciót) is ad erre a lét-tényre: „Én vagyok az út, az igazság, és az élet.” És: „Én az atyától jövök és az atyabennem van és én az atyában vagyok.” Annak érdekében, hogy a farizeusigondolkozáshoz szokott embertársai és főként a főpapok ne botránkozzanak megettől, a számukra „meredeknek” számító gnosztikus tanítástól, vagyis ennek, azakkori zsidók számára rejtélyes titokként kezelt abszolút ténynek a felfedésétől(Ami pl. az indiai metafizikában való jártasok: beavatottak számára akkor isegyértelmű volt.) Isten fiának nevezte magát. De nem csak magát, hanemmindenkit, és a tanítványait erre az egyszerű tényre próbálta rávezetni,ráébreszteni, de hiába. A főpapok viszont ettől a titok-kiszolgáltatástól isbegerjedtek, hiába idézte Jézus a Zsoltárokat, ahol ugyancsak meg van írva, hogymindannyian az Isten (közvetlen!) fiai (és lányai: gyermekei!) vagyunk.Ebből következik tehát, mindaz a misztikus kinyilatkoztatás, amit a vallásosmiszticizmus és szentimentális mitológia később elhomályosít és végül, a lényegi(gnosztikus) tartalmaitól megfosztva, üres és ócska, vallásos kellékké ésszólammá hatástalanít: „Kérjetek és adatik….” Ne aggodalmaskodjatok, hogy mitesztek holnap, vagy holnapután …, mert a (Bennetek levő) ti Atyátok (Atermészetben páratlan intelligenciátokkal egybekapcsolt Isteni-mágikusképzelőerőtök.) nem lát-e el mindeneknél jobban titeket?” Az első szülötti jog tehát a az abszolútummal és a teremtővel való közvetlenkapcsolatunkból, a teremtői azonosság-tudatból következik. Vagyis abból, amit aNagy Constantinus által kanonizáltatott, domgmatizáltatott és szekularizáltatottkereszténység elvett, amitől megfosztotta a híveit, az által, hogy Jézus –képzetét,
 16. 16. a szenteket és a papokat az ember és a saját abszolút tudata közé ékelte mintközvetítőt és mint közbenjárót. (Ezért szélhámosság spirituális szempontból azázsiai származású Sri Chimoy féle újvallás is, mert az új „spirituális mester”annyit tesz csupán, hogy misztikus kecskebukáival, Jézust leveszi a „közvetítői”polcról és saját magát beteszi közvetítőnek a tanítványai és az általa Supreme-neknevezett abszolút-tudat közé.) Az első szülötti jogról való lemondás általános mozzanatát a Biblia az Ézsaú ésa Jákob közötti versengés mitológiájában örökíti meg. Az első szülötti jog tudataés gyakorlása nélkül, az ember óhatatlanul a Júdási – fausti spekuláns logikaszerint kénytelen élni és gondolkozni, bármilyen vallású is lenne, és pláne, haateista. Ez a szükségképpen fellépő ragadozói és Júdási és fausti gondolkozásjellemző ma a szekularizált kereszténység táptalanján létrejött nyugaticivilizációban és ez vezet folytonosan a szükségképpen létrejövő politikai ésszociális zavargásokhoz is. Ezzel homlokegyenest szemben áll a Krisztusi – elsőszülötti – öntudatnak megfelelő élet-logika, amely a kauzalitástól idegen, külsőelvárásoktól és külső ellenség-képzetéről lemondva, derűs nyugalombanfelvállalja az egyéni és az általános életfeladatokat és így folyatja az életet. Ezt azállapotot jelenti egyébként a Krisztus másodok eljövetele is, és semmiképpennem a Názáreti Jézus reinkarnációját. Jézus tehát ezt, az elsőszülötti tudatukatszerette volna visszaadni az embereknek (Amit az Ézsau és a Júdás általmegtestesített, spekuláló emberiség eladott egy tál lencséért.) és, amiként aztHamvas Béla a Bizánc című esszéjében és Kereszténységről szólótanulmányaiban részletesen leírta, az újfarizeusok, az egyház intézményesítésétcélzó bizánci és római teológusok, éppen ezt lopták ki az eredeti tanításokból. Az elsőszülötti jogról szóló felismerésemet, vagyis annak a mély metafizikaiértelmét, a Medárda lányunk születése után néhány nappal, a gyermek születésehelyén: a Csíkszentkirály fölötti Bakó-Nyaka nevű Hargitai dombtetőn mondtamel 1989 július végén, de sajnos akkor nem tudtam mindazt, amit a következő évekkeserves család-gazdasági tapasztalataim nyomán kellett kikövetkeztetnem.Nevezetesen azt, hogy a női tudattalan-világ mágikus ereje, a női, és főként acsaládanyai képzelet mágikus ereje ezerszeresen nagyobb a férfiakénál, vagyis acsaládapa mágikus képzeleténél. És mindemellett azt, hogy ezen mágikus erejűképzeleti képességük ellenére, az elsőszülötti jogot a nők kevésbé tudjákrealizálni mint a férfiak. És azt is csak abban az esetben, ha orvosi segítségnélkül, tehát önálló teremtőkként és nem a szülészorvosok által magatehetetlennétett, az orvoknak és a szülész asszisztensek által szerencsétlen növényi állapotbasüllyesztett, megalázott és fájdalomcsillapítókkal, zsibbasztókkal, altatókkal
 17. 17. elkábított, vagy kikapcsolt tudattal szülik meg a gyermekeiket. Ennek az,egyelőre világ szinten is, többnyire negatívan működő mágikus hatású, és inkábbnői (családanyai) jellegű képzelő erőnek a létezése viszont, egyértelműen aztjelenti, hogy egy családon belül, a nők – az anyák! – tudatos, vagy tudattalan, denegatív képzeletvilága, teljesen felülírja és semlegesíti a férfi (családapa) azonspirituális törekvéseit, hogy tisztességesen legyen képes eltartani a családját.Vagyis úgy, hogy közben ne kelljen részt vennie sem a személyi struktúrájuktólidegen munkát végző kizsákmányolt-kizsákmányolók örömtelen és megváltás-ellenes tevékenységében, sem az előbbieket munkáltató, vezető, mozgató,aktiváló, motiváló, szórakoztató (a termelő – zsákmányoló kizsákmányoltakfigyelmét és isteni öntudatát szétszóró, annak létrejöttét akadályozó)kizsákmányolók és politikusok tevékenységében. Jóval az Enikő lányunk halála után, az Etelka születését követő időszakban,amikor már az addig (3,5 éves koráig!) makkegészségesen fejlődő Medárdalányunk kezdett néha-néha erősen magas lázzal járó hűléseket „felszedni”, akkorfigyeltem fel arra a jelenségre, hogy amikor – Később derült ki, hogy mindig azolyankor körülötte inkább legyeskedő édesanyja befolyására. - a feleségemszegénység-okozó tényezőkként gondolt a gyermekekre huzamosabb ideig, azokmegbetegedtek (meghűltek) istenesen. És azt követően, a feleségem is meghűlt,majd a lábadozás idejében és néha azt követően is, rendszeresen beköszöntötthozzánk a szegénység. Az anyai, családanyai negatív tudattalan képzeletvilághozköthető betegség-okok leírását és metafizikai indoklását – értelmezését (az egészjelenség kauzális értelmezését) részletesen leírtam a Tisztánlátás c.tanulmányomban, a feleségem befolyásolásával a gyermekeink egészségétkárosító (És később, a Medárda és a Turula életét is veszélyeztető!) anyósomnaka lányának jót-akaró, de végül is, mindig boszorkányosan veszélyessé sikeredőtevékenysége gyökeres meggátlásának a történetével együtt. Tehát nincs amiértitt megismételnem magam. Tény az, hogy erre, az öntudatomat másodszorra is a romokba döntő jelenségrefelfigyeltem. (Nehezen tudtam elfogadni ugyanis azt, hogy a rengeteg – sokszorestétől reggelig tartó – munkám ellenére, a pénzkeresetem elköltése annak vanalárendelve, hogy a feleségem mennyre támadja vagy nem a családanyaimivoltát, illetve a néha a terhére levő gyermekeket.) Majd, a társaimmal együtt,mind a saját családjainkon belül, mind a hozzánk horoszkóp-értelmezésértforduló személyek sors-történetében megfigyelhettem. Tehát, a kezdeti gyanúmraés az erősödő feltételezésemre egyértelmű, asztrológusi visszaigazolásokat isnyertem. El egészen odáig, hogy ki merem jelenteni azt, hogy rengeteg olyancsalád, ahol a férj, vagy a férj és a feleség is tisztességes egyszerű munkából
 18. 18. igyekszik a család anyagi szükségleteit fedezni, mindössze azért szenved anyagiszűkösségben, mert a családanya, öntudatlanul és önkéntelenül, család- ésgyermekellenes képzeleti tevékenységet végez. Illetve azért, mert úgy érzi, hogyneki több munka és fáradozás jut osztályrészül a férjénél, hogy „elszívják” azenergiáit a gyermekei, vagy a személyisége el van nyomva a férj által, vagyvalami másért orról és neheztel arra, esetleg az egész sorsára és a sorsán keresztülpersze, az Istenre. És persze, mindezt nem nyíltan, a férjjel – családapával –veszekedve, pörlekedve teszi, tehát az egész ellenséges mentalitás ott maradelrejtve a tudattalanjában: az anyai teremtőerővel rendelkező képzeletében! Ilyenkor a férj bármit hetet, mert nem lesz képes a család számára amindennapi betevő falatnál és más elemi szükségletek kielégítésére elégségesjavaknál többet előteremteni, ha megszakad akkor sem. Illetve, ha két műszakosmunkavégzés árán mégis sikerül valamit pluszba előteremteni, azt előre nembeszámított, nem látott, körülmények és szükségletek kielégítése miatt (A családvalamely tagjának betegsége, baleset, vagy nagy mértékű számlaemelés, stb.) úgyis ki kell fizetni. Mindaddig, amíg a családanya meg nem szabadul a fent leírtsötét képzeteitől és az apával szembeni egyéni – vezetői - ambícióitól, semmiremény nem marad a család anyagi helyezte javítására a nagy mértékű csaláson,lopáson, szélhámoskodáson, és kívül. Ilyenkor szoktak egyes családok azadósságok ördögi körébe bekeveredni, hiszen a környezeti pozitív példákat vévealapul, normális lenne, hogy a család anyagi jövedelmei növekedjenek. Deamennyiben a családanya folytonos negatív szellemiségben maradva (indokolt,vagy indokolatlan, de mindenképpen értelmetlen duzzogás, pufogás, mosoly-szünet, haragszomrád-játékok és nyílt, vagy rejtett neheztelések, finommérgelődések), mentális és asztrális blokkokat gyárt és erősít folyton – akáröntudatlanul és önkéntelenül is, de – elűzi az anyagi javak áramlását: az áldást aháztól. Ilyenkor képzelik azt nagyon sokan, hogy el vannak átkozva és keresik amisztikus magyarázatot a gyanúsan ismétlődő és irracionális jelenségekre. Jó haasztrológushoz fordulnak ilyenkor, aki ezeket a téves mentalitásokra utaló háttér-információkat a születési képlet alapján pontosan és részletesen kiderítheti ésmegnevezheti, a bolygók és a karmikus pontok házhelyzete és fényszögei szerint,életterületenként és részenként árnyalhatja, és személyesítheti. Rossz, haegzotikus gurukhoz, ördöngösökhöz és vajákosokhoz, és gondolatolvasó, vagy„semmiből kitaláló” táltosokhoz és más, misztikus csodabogár-kozmetikus„tisztánlátókhoz” fordul, akik az ártó szellemeket, vagy más személyekátoktevési és más jellegű fekete-mágikus tevékenységét (Vagyis, ha misztikusmódon is, de megint csak valamilyen külső ellenséget és nem a személy
 19. 19. megigazodása és megváltódása – boldogulása érdekében munkálkodó felettesÉnjét. – Lásd az Astrologosra is feltöltött Aranyregényem V. fejezetét.) teszik ajelenségért felelőssé. A harmadik „misztikus” magyarázat arra, hogy az anyagi javak és általában azanyagi energiák miért szóródnak szét a családban, a köztudatban az anyós-viccekáltal megtestesített „áldatlan állapotok”, amiért persze, nagy hiba lenne egyedülaz anyósokat okolni. Hiszen az anyaságra, a megfelelő ünnepnapokon az egykézőanyák „hősies” helytállását és „rendkívüli szeretetét - gondoskodását is egekigmagasztaló, az egy szem, vagy két szem gyermeküket „különös, önfeláldozógonddal” nevelő anyák ferde-istennői szerepére vonatkozó, buta ésszentimentális, és szellemtelen is Istentelen és megváltás-ellenes, irodalmi,politikai és főként média-hazugságok mind -mind a felnőtt gyermekeik mellett„szereptelenné” vált, tehát fölöslegességi-tudatú személlyé alacsonyodott,szerencsétlen nőket és férfiakat hozza téves anyai és rossz apai helyzetbe. Nemcsak az anyagiak szempontjából, de semmilyen más szempontból nem lehetáldásos annak a családnak az élete, ahol a tényleges családanya (A fiatal, vagyközépkorú: gyermekeket szülő és azokat közvetlenül gondozó, azok egészségéértés fejlődéséért közvetlenül felelős feleség!) nem áll a család központjában, hanem ő a család szíve (A férj-családapa mellett, aki a család feje kellene, hogylegyen.), hanem az anyós, vagy a saját édesanyja (bármelyik félnek azédesanyja.). Az a „tapasztaltabb” nő, aki esetleg még a fiatal, vagy a középkorúcsaláddal is lakik és, ahelyett, hogy az ő korának és polgári állapotának megfelelőszerepkört töltene be (Pl. 63 éves kora után, kizárólag csak spirituális életkülönböző formáit gyakorolná, ilyen jellegű kérdésekkel foglalkozna.) nem csak,hogy bele merészel szólni – kotyogni – a család dolgaiba, hanem egyenesenvezetni, vezényelni is akarja azt. Arról a szerencsétlen helyzetről nem is beszélve,amikor egyenesen parancsolgat és a felnőtt menyét, vejét, lányát, fiát akarjanevelni mintha az még gyermek lenne. Ez rendszerint azokkal a férfiakkal és nőkkel történik meg, akiknek a Rákban,vagy a IV. házban több negatív bolygó, illetve, a Sárkányfarok, vagy/és (És pláneha!) a Lilith található, illetve, akinek ezekkel együtt, vagy ezek nélkül is, erősentámadott a Holdja. De megtörténhet az Oroszlán, vagy a Nyilas karma esetébenis, amikor a társadalmi – közösségi irányító – szerepköréből kiesett (Nyugdíjbament, vagy leváltott) anya, az anyós, az apa, vagy az após más alárendelttel nemrendelkezvén, a felnőtt gyermekén – gyermekein, vagy menyén – menyein(leggyakrabban!), vején fölötti uralkodásban, vejein kísérli meg a hatalom édesambróziáit szürcsölgetni. Nyilas karakterek (karmák) esetében, az uralkodás édes
 20. 20. méze mellett, a saját személyéről alkotott pozitív képének a további élesítése isszerepet játszik általában: „Hogy milyen jó anya – anyós/após vagyok én, mennyijót vagyok képes tenni még mindig a gyermekemmel – gyermekeimmel,menyemmel stb., és persze: unokáimmal, akikért még az életemet is képesvagyok feláldozni.” Ezek a tipikus „anyósi” élethelyzetek, mindig azt jelzik,hogy az illető házaspár felei, főként a fiatal feleségek, családanyák, vagy jövendőcsaládanyák, képtelenek a saját képzeletükbe az ősanya spirituális képzetévelkapcsolatot teremteni és azzal azonosulni. Azt tehát, hogy számukra még mindigaz ő édesanyjuk képzete jeleníti meg a tudattalanuk mélyrétegeiben az anyaképzetét, akkor is, ha ők akár már két, vagy három gyermeket is szültek a világra. Persze ez, a férfiakkal, fiatal férjekkel – jeleni, vagy jövőbeni családapákkal isígy van ez, de a helyzet valamivel bonyolultabb: Egyrészt képtelenek az anyaősképét kivonni a saját édesanyjuk személyéből és áthelyezni a feleségükbe,létező, vagy jövendő gyermekeik édesanyja személyébe, másrészt, a saját felnőttiés az ennek megfelelő családapai szerepkörüket sem képesek felvállalni teljesmértékben. És ahhoz, hogy a saját anyjukat, vagy a feleségük édesanyját illessékaz ősanyának megfelelő tisztelettel, még az sem kell, hogy az anyával, vagy azanyóssal egy födél alatt lakjanak. Jól ismertek azok a fonák, helyzetek, amikor aférj nem az élete legfontosabb szereplőjével(!), feleségével: gyermekei anyjávalbeszéli meg a legfontosabb dolgait, hanem az édesanyjával, sőt, némely esetbenaz anyósával! Azokról a groteszk esetekről nem is beszélve, amikor még ebédelniés esetleg vacsorázni is az ily módon szereptévesztésbe került anyukához járvissza, aki természetesen a legnagyobb örömmel hozza meg a drága fiáért ezt azanyai áldozatot. (Az igazi áldozat persze az lenne, ha azonnal és maradéktalanulés fellebbezési lehetőség nélkül visszakergetné a feleségéhez és az igazi, aházasságkötés aktusával általa alapított családjához!) És főként, ha a drága kisfiaetetése közben a konkurencia irányába: a menye irányába is elhelyezhet a fialelkében egy-két negatívan ható aknát. Persze, a fiatal feleségeknek és családanyáknak a férjük elleni panaszát mégnagyobb örömmel (Sőt: gyönyörrel) hallgatni kész lányos anyósoknak a jótékonycélokkal végrehajtott, de végső eredményeiben mindig családrontótevékenységéről is rengeteget lehetne írni, de a jelen tanulmánynak egyáltalánnem célja ez. Ámbátor azt sem árt itt megjegyezni, sőt, kiemelten felhívni ajelenségre a figyelmet, hogy a megtermékenyülési képtelenségek jó részénél isfelmerül ez a lehetőség, mindamellett a néhány biológiai és rengeteg kauzális-spirituális ok mellett, amelyeket egyedül a személyi horoszkópokból lehetkiolvasni teljes pontossággal (és biztonsággal). És persze a legfőbb ok mellett, ti,hogy az illető személy (vagy személyek) karrier-építés, ház-építési, szülői
 21. 21. szerepkörre való megérésre való várakozás (Nem tudom, a pszichológusoktanították-e meg erre a nagy szamárságra a mai nőket, de feleségem hallgatottolyan pszichológus nő által tartott előadást, ahol az illető azt állította, hogy a mainők csak 26 – 28 éves korukban érnek meg az anyai szerepre.) és másszempontok miatti halasztgatás miatt, kifutottak – nem is annyira a biológiaiidőből, hanem az anyai állapot egészséges átélésének a spirituális határidejébőlis. A 21 - 28 év: az érző lélek kialakulási periódusa ugyanis a Szaturnuszifejlődési ciklusok szerint. Ez tehát a nők – anyák – számára a gyermekekmegszülésének a legalkalmasabb periódusa, nem csak biológiailag tehát, hanemspirituálisan is! A férfiaknak a komoly családapai szerepkörre való megérésénekaz alkalmassági periódusa az mindenképpen az értelmi lélek (28 - 35 év) ésfőként a felelős lélek (35 - 42 év) kialakulása utánra tehető. E miatt, azidőperiódusok eltolódása és felborulása miatt is, lehetséges az, hogy az anyósokés apósok a kellettnél fontosabb szerepet kapnak a ma még egyáltalán összeállómodern családokban, amennyiben a fiatal házasok, különböző indokkal ésűrüggyel el nem menekülnek egy más földrajzi tájra e szerencsétlen perspektívakialakulási lehetősége elől. Ugyancsak más témához kapcsolódik, de mivel azt is tudom, hogy a pénz ésaz anyagiak kérdésköre ma sokkal több embert izgat, mint amennyit kellene(Életünknek és az egész emberiségnek csak egy negyed részét kellene e témakör,vagyis a gazdasági tevékenységen keresztül elérhető spirituális fejlődésiéletfeladatok ellátása lefoglalja a horoszkópokból kiolvasható szerepkörök ésgyakorlati – spirituális feladatok szerint.), hát azt is elmondom itt sebtében, hogyazért sem csoda, ha a többi égető lelki-szellemi és spirituális probléma mellett, amai családokban a gyermekvállalás a természetellenes határokig ki van tolva,mert kb. 100 éve (Amióta a szülőanyákat a humánus szülészorvosok el kezdtékmegszabadítani az egészséges utódok –szülésének a feltételét jelentő szülésifájdalmaktól), senki, sehol, sem szülő, sem semmiféle intézmény nem nevelte, ésnem neveli, nem oktatja, nem készíti a tegnapi, a tegnapelőtti és a maigyermekeket a férji és a feleségi, illetve (és ami az előbbiektől elválaszthatatlan!)a családanyai és a családapai életfeladatokkal való megbirkózásra! Ezeknek afeladatoknak a minél helyesebb – egészségesebb betöltésére, elvégzésére. Holott,életünknek a legnagyobb periódusát betöltő, életünk legfontosabb feladat-körérőlés legfontosabb spirituális fejlődési lehetőségéről van szó! A témánknál maradva: a lényeg az, hogy az imént leírt anyós-após szindrómais komoly szerepet játszhat a család anyagi helyzetének az ingadozásában,irracionális beszűkülésében.
 22. 22. Az életenergiák és az anyagi energiák legfontosabb elszívó-okához, okaihozjutottunk: a rendeltetési logikával, vagyis a szent szellem logikájával ellentétesmagtartáshoz: a külső és a belső csalás, a más- és mások csalása és az öncsalás,az önámításhoz, az általános korrupció jelenségéhez. Mindaz, ami idevonatkozik, a hétköznapi tapasztaltaknak látszatra ellentmond. Hiszen azt látjukhétköznapi gyakorlatban, sőt: a reflektorfényben és a nyilvánosság színpadánműködő közéletben és a politikában is, hogy aki csal, vagyis aki tudatosan ámít, aköztörvények ellentmondásosságát és gyengeségét, illetve az embertársainaivitását, vagy jóhiszeműségét kihasználva, azokat átveri, vagy szemtelenülmegrövidíti, sőt: annak aki egyenesen sikkaszt vagy szemtelenül ellopja aközvagyont (bundázva privatizál), lehet luxusban élni, a becsületesnek meg nem.Azt, hogy a pragmatikus morál szempontjából, magát becsületesnek képzelő, atisztességes munkából megélni, illetve családját fenntartani akaró személynek,aki nem ébredt rá a spirituális valóságra és nem ismeri a saját sorsprogramjábólkövetkező „kötelező” személyi magtartásokat, miért kevés a pénze, amikorlogikus számítások szerint több kellene, hogy legyen, a korábbiakbanletárgyaltuk. És azt is, hogy azok, akik sikkasztottak például, vagy más átverés,vagy „hivatalos csalás” segítségével alapozták meg a mesés gazdagságukat, nemlehetnek boldogok, még akkor sem, ha előre, illetve felfelé menekülnek atársadalom csúcsaira, mint pl. Magyarország miniszterelnöke, ahol nem lehet márőket elkapni és bezárni, mint a náluk kevesebb tehetséggel rendelkezőszélhámosokat. Mivelhogy mindenütt, minden státuszban működnek azegyetemes törvények. Gyakorló asztrológusi tapasztalatból is mondom, nem csakmetafizikai tisztánlátóként, hogy Gyurcsány Ferenc például, most sokkalnyugodtabb – tehát valójában boldogabb – lehetne, ha a tizenvalahány évvelkorábban elkövetett közvagyon-csapolásaiért (sikkasztásaiért) börtönbenpihenhetne. Sokkal inkább jobb lenne ott neki, mint itt kint, rettegve élni„szabadon”, amikor az elkövetett gazdasági vétkeire ráadásként, alantas hatalmiambícióinak a foglyaként, a közutálat légkörében kénytelen a miniszterelnökiszerepét tovább játszani. Nem tudva, hogy mikor lázad fel akkora tömeg ellene,hogy a kormányát megdöntse, hogy mikor buktatja le végképpen valamelyikpárt- és bűntársa, vagy a sors kezeként, mikor kapja célkeresztbe egy bomlottelméjű leszerelt távcsöves, vagy éppenséggel egy olyan érdekcsoport által béreltgyíkos, amely érdekcsoportot eddig ő kiszolgált, de amelynek a sok lelepleződésután, már kellemetlen figurává vált. De ne menjünk Gyurcsány Ferencig. Ő, ha nem is egy kivételes (Hiszen nem őaz egyetlen Európában, aki közönséges sikkasztóból, szélhámosból, sőt:
 23. 23. banditából államfővé lett!) de mindenképp szélsőséges eset. Jól termelő, patinásgyárát visszakapó régi gyártulajdonosnak a velem egy idős fiával is találkoztam,aki tehát semmiféle jogtalanságot nem követett el annak érdekében, hogymeggazdagodjon, de mivel kihagyta azokat a tapasztalatait, amelyek szellemilegőt képessé tették volna arra, hogy egy ekkora vagyon kezelése – működetésemellett felelősségteljes családapai szerepkörének is meg tudjon felelni, azugyancsak úri családból származó bécsi felesége, úgy otthagyta az apjától átvetgyárával együtt, hogy a három közös gyermeküket is elvitte Ausztriába. Pedig ahárom gyermeket szülő feleség nagyon szerethette őt a kapcsolatuk elején(Mielőtt a férfi gyártulajdonossá vált volna!), ha képes volt érte Bécset ott hagyniés nem csak magyarul, hanem románul is megtanulni! Ismervén mindkettőjükhoroszkópját - én idejében figyelmeztettem a férjet arra, hogy szánjon több időt afeleségére és a családjára, ha ezt a perspektívát el akarja kerülni. De hát a gyárirányítását nem lehetett egy habókos asztrológus tanácsára lazábban venni! Ésmég sorolhatnám a példákat: Öt ügyvédbojtárral dolgozó menő, de elváltügyvédnő, akinek az egy szem kamasz fia egy életre a tolószékéhez lett kötve,vagy az előbbi gyártulajdonosnál is gazdagabb gyárigazgató, akinek a nagyobblánya visszahozhatatlan narkós, a három főiskolai és egyetemi diplomával, angolszuper-vőlegénnyel és szuper munkahellyel rendelkező kisebbik lánya hirtelenülmenthetetlen-agydaganatos lett. – Az igazságnak háttal ülő, plátói barlang-fényben mozgó (élő) „pragmatikusok” világában mindössze anyagiak, vagyislátszólagosak a boldogsági – nyomorúsági különbségek. Lényegi és igazi éstényleges különbség ebben a világban, csak és csakis az álomkóros barlanglakók(Civilizáció – építő szegények, vagy gazdagok, mindegy…) és a ténylegesen éberszemélyek között létezik. Még csak azt kell még megértenünk tehát, hogy akik úgymond nem előremegfontolt szándékkal és következetes tudatossággal csalnak és ámítanak, hanemcsak megszokásból, vagy azért mert „a vérük hajtja” (Vagyis a Lilithjük általjelzett valamely gyengeségük „a vétek édes élvezetének” a sóvárgási állapotábantartja.), vagy azért, mert a valamikor elkövetett első csalásukat, folyamatos újabbés újabb apró hazudozásokkal kell eltakarniuk, titokban tartaniuk, holott ezt acsalásokból szőtt sors- állapotot már egyáltalán nem szeretik, miértkönyvelhetnek el egyre nagyobb anyagi veszteségeket, mint amennyitmegengedhető lenne a bevételek arányában? És itt nem csak a családtagoknak ésa házastársaknak az egymással szemben elkövetett kegyes hazugságokkal valóátveréséről és nem csak a szerelmi-szexuális csalásokról, van szó, hanemáltalában a szellemi korrupciónak, és általában a hétköznapi korruptmagatartásnak (Az apró bocsánatos bűnöknek) a család anyagi jólétére, vagy az
 24. 24. anyagiak vészes fluktuációjára való hatásáról és visszahatásáról. Az Elta-egyetemen, ahol gyakorlati metafizikát és asztrológiát tanultam, azvolt az egyik főmondat, hogy a korrupció nem a közéletben kezdődik, hanemotthon, vagyis a hálószobában és a konyhában. A közéletben és a politikábanmindössze nyilvánvalóan történik meg az, amit egy ország lakóinak a többsége,otthon a hálószobákban és a konyhában elkövet. Azt, hogy mi minden tartozikide, nem szándékozom leírni, mivel duplájára növesztené a tanulmány anyagát. Atémát, a korrupció és a csalás kauzális gyökereit is feltérképezve, részletesenkidolgoztam a Bevezetés a Misztikába című tanulmány VII. fejezetében. Tény az,hogy az a személy, aki az élete legfontosabb személyével: az élettársával(férjével, feleségével, vagyis az általa is gondozott gyermekei apjával, vagyanyjával) nem képes (Nem tud, vagy nem akar!) őszintén beszélni, vagyis akiknem képesek egymás legfontosabb személyi problémáit: a közös életük – a családélete – fő problémáit, a kauzális gyökerekig visszahatóan megtárgyalni, vagyis,aki okkal, vagy ok nélkül, bármit is huzamosan elhallgat - elrejt, vagyszemélyileg rejtőzködik az élettársa elől (Akár önféltésből, akárkényelemféltésből, akár kegyes hazugságból.), az ne csodálkozzon azon, ha azanyagi és a betegségi problémái sokasodnak. Mivel a jelen tanulmánnyal egyáltalán nem szándékoztam világgazdaságiforradalmat indítani, hanem mindössze azok számára készítettem, akik spirituálisigényeiknek megfelelő minőségi életet szeretnének folytatni, de úgy vélik, hogyennek a megvalósításában az anyagi javaik szűkössége (pénz-keresetilehetőségük) megakadályozza őket, a kép teljessége és a munkálkodáseredményessége érdekében, én sem rejthetem véka alá azt a jelenséget, amitengem szerencsésen megelőzve, a nálam őszintébb és kevésbé szemérmeskedőtársaim már kifejtettek. Ti., hogy miközben a különféle jósoknál és különféletradicionális, vagy modern ördöngösnél hagyott hatalmas összegek mellett, azértéktelenségek és értelmetlenségek panoptikumára képesek költeni a pénzüketsokan azok közül, akik szeretnének a miénkhez hasonlatos egészséget (Jelentősgyermekkori és fiatalkori, és a megvilágosító-beavatásom előtti érett-korombólszármazó, elmúlt betegségeimmel, kilenc hónappal ezelőtt szedtem utoljáragyógyszert– persze, potyára! -, amikor az orvos megpróbálta mesterséges útonelhajtani a 9 mm-es vesekövemet, amit végül csak nekem kellett meditációsegítségével „elintéznem”.) és tényleges (nem színpadi!) harmóniát elérni, azéletük megmentésére – az egész sorsuk rendbetételére! - alkalmas munkánkrasajnálják kiadni a pénzt, vagy ha végül, nehezen ki is adják, akkor sokallják azt! Autólámpára, autógumira, a húszadik új ruhára és a tízedik új cipőre, háziszemfesték- és kozmetika-felszerelésre futja, konyharobotra, mosogatógépre,
 25. 25. más, házimunka könnyítő gépre, a szuper-számítógépnek a kapacitását az egekigemelő pót-alkatrészre és új tévé-készülékre is futja. Sőt: gyógyfürdőre,kozmetikusra és fodrászatra, lombik-bébi program-pályázatra, házasságközvetítő- honoráriumra, 30-ik, 40-ik, 50-ik születésnapi bulira, üdülőtelepi, vagymisztikus terápiára futja, görögországi nyaralásra, vidéki karácsonyra, északiszilveszterre futja, horoszkópra is futná ugyan, de az várhat még. Előbbszerezzem meg azt a jó munkahelyet (Amit lehet, hogy nem is kell megszerezni.),előbb fejezzem be a lakásfelújítást (Amit lehet, hogy hiába újít fel, mert úgy is,továbbra is az öreg anyjával, öreg apjával, testvérével, vagy a nagynénjével, demindenképpen sterilen, magára maradva él benne.). Előbb szerezzem meg azt anőt, azt a férfit, azt az autót, azt a lakást, azt a lovat, a kutyát, a macskát, házat, azorvost, nyerjem meg a pert, aminek a segítségével mégis megnyerhetem azéletemet és aztán majd meglátjuk a horoszkópot is. Hiszen, mi lehet abban ahoroszkópban, ami hasznosabb lenne a számomra, mint hogy az autóm gyengébblámpáit, tavalyelőtti kerekeit kicserélem? És mitől olyan drága az a nyavalyáshoroszkóp? Még, ha legalább a fele igaz lenne…, de több mint fele hazugság.Nem szégyelli magát az asztrológus? Összehord egy csomó mindent, aminek jó,ha legalább a fele igaz …, na, jó, nem mondom, lehet benne valami lényeg…,mármint abban a részében, ami igaz, de hát ennyi pénzért? Hiszen ez kész rablás! És most nem akarok senkit meggyőzni arról, hogy nem csak autólámpáknál,vagy a téli gumiknál ér többet a horoszkóp, hanem többet ér mint az egész autó,vagy akár egy egész ház is, annak, aki felfogja, hogy miféle életmentő, egészségés boldogság hozó kincs rejtőzik benne. És arról sem, hogy mi nem ingyenjutottunk e kincs-osztogató tudásunkhoz, hanem a kauzális asztrológiaijelenségeknek az éveken át történő megfigyelése által, és azoknak a tételenkénttörténő, minél pontosabb leírása által, az analitikus horoszkóp esetében például.Vagy az egyedül a sebészi munkához hasonlítható, ezer és ezer egymást födőinformáció közül való szelektáló – szintetizáló munkával, a több órás koncentráltfigyelemmel való, végső igazságok megkeresésével, a szintetikus értelmezésesetében. Nem akarok panaszkodni senkinek arról, hogy nem lehet velem afeleségemnek beszélni, és a kislányaim hiába szólnak hozzám evéskor, amikorebéd, vagy vacsora-szünetet tartok horoszkópértelmezés közben, vagy még akárakkor is, ha éppen befejeztem az értelmezést, mert az agyam nem tudja abbahagyni, és önkéntelenül, tovább folytatom a következő rész értelmezését, vagyújra fogalmazom automatikusan az elvégzett darabot, és persze, fölöslegesenkutatok magamban az esetleg kihagyott apró részletek után még órával a munkabefejezése után is. Sőt: van amikor eszembe jut, hogy el maradt valami lényeges
 26. 26. részlet-motívum és hagyva csapot-papot (ebédet, feleséget és gyermeket) ésfolytatom az írott, vagy mondott értelmezést azért, hogy nehogy az evés közbenkigondoltakat elfelejtsem. És arról sem akarok senkit meggyőzni, amit az egyik Magyarországi ügyfelemúgy fogalmazott meg, hogy amit teszek az emberekkel, az anyagiakbanvoltaképpen megfizethetetlen, hiszen mit ér akár egy szuper-autó is, példáulamellett, hogy házasságokat hozok helyre, szétomló félben levő családokatkapcsolok egybe, megmentve a gyermekek számára az édesapát és az édesanyátis. Az egymásra unt élettársakat, amennyiben karmikusan találnak ahoroszkópjaik, rávezetem, hogy folytatható és nagyon jó lehet még a párjukkalszexuális élet, egyeseket a gyógyszervásárlástól szabadítok meg egy életre,másokat a depressziótól, vagy az öngyilkosságtól és így tovább. És még csak aztsem kívánom bizonygatni, hogy amennyiben érdemtelen munkáért kérnénk el azugyancsak asztrológus feleségemmel, érdemtelenül sok pénzt, ha szuper-autónknem is kellene legyen, de minimum egy négy szobás lakásunk, ahol mégis csaklevegősebben élhetnénk a növekvő négy gyermekkel. Most csak arról az asztrológusi munka-értékével szemben érzett misztikuskomplexusról akarok írni, amin, akkor amikor a saját horoszkópomat kértem, énis keresztülmentem. Jól lehet, hogy mára valahol a halál kapujában álltammagatehetetlenül, és ugyanakkor valahol sejtettem, hogy ha van valami még, amimegmenthet, akkor már egyedül ez, az egyedül a számomra szóló isteniinformáció lehet az, ami megmenthet, mégis féltem a városunkba hetirendszerességgel előadásokat tartani érkező bukaresti metafizika-oktatóktólhoroszkópot megrendelni. Az egyik ostoba képzetem az volt, ami a Jézuskereszthalála óta kísérti a vallásos lelkeket: ha akkora misztikus tudássalrendelkezett, miért nem mentette meg magát. Amennyiben tehát, a metafizikus-asztrológus is rendelkezik egy olyan fajta tudással, miért nem szerez pénzt, vagyenergiát az ő misztikus forrásaiból, miért nem tartatja el magát a kozmikusenergiákkal, miért kell neki az én pénzem? (Mellékesen: ők, akárcsak én acsaládommal a jelenben, nem szívtak olyan különbejáratu misztikus energiákat azÚristentől, ami lehetővé tette volna számukra, hogy nekünk ingyenkészítgessenek horoszkópokat, ahogyan ma egyesek elvárnák tőlünk is, hanem aszámomra akkor elképzelhetetlen és felfoghatatlan és később is nehezen átvett,természetes táplálkozási móddal kapcsolódó életvitelük tette lehetővé, akárcsakszámunkra most azt, hogy mások számára felfoghatatlanul kevés jövedelemmel isegészségesebben és boldogabban éljenek – éljünk, mint a pragmatikus logikájukáltal vezérelt emberiség.) Magyarul: az akkor számomra természetesnek tudott,tehát megbocsátható tudatlanságom és tájékozatlanságom következtében,
 27. 27. „normálisan” fösvénykedtem a rovásukra – jótevőimnek és életem megmentőineka rovására. Másrészt homályosan attól féltem, hogy amennyiben becsapnának, ezáltalmagukat is becsapnák és akkor nekem szertefoszlana az élet értelmébe vetettutolsó reményem is, ami akkor csillant fel újra, amikor velük találkoztam. Nemazért féltem tehát, hogy egy esetleg értéktelen munkát készítenek a pénzemért,hanem azért, hogy amennyiben engem átvernek, saját magukkal szemben is bűntkövetnek el, mivel értéktelen, vagy hamis információt adnak valakinek, aki ott állaz élet és a halál vonalán. Hogy honnan szedhettem ezeket a misztikusfélelmeimet és fenntartásaimat, máig nem értem. De ez, a máigmegválaszolhatatlanságában még inkább nevetséges szellemi irracionalizmusomfölötti pislogásom is eltörpül ama szégyenem mellett, hogy 1991 őszén féltem éshaboztam kiadni 3000 lejt (Ma kb. 50 euronak megfelelő összeg) egy olyanmunkáért, aminek köszönhetően tovább folytathattam az életemet és aminekköszönhetően ma az vagyok, aki vagyok: négy gyönyörű egészséges kislányból(És Medárda maholnap, már nem is kislány!) és az értelmes feleségemből állócsaládom tagja, aki e minősége mellett még négy könyvet is, kiadott és karatemesterré is lett azóta.Végezetül tehát, szeretném felhívni a figyelmét minden, az akkori énemhezhasonlóan, a horoszkópok anyagi értékével kapcsolatos aggályaik miatt és azasztrológusok tisztességével kapcsolatos kételyeik miatt az erkölcsi tudatukkalküszködő, és ezen aggályok miatt az asztrológusnak munkájáért pénzt adnikínosnak érző személyt, nem is afelől, hogy az aggályai feleslegesek és olynevetségesek, mint az enyémek voltak annak idején. Hanem afelől, hogy mi,kauzális asztrológusok vagyunk az utolsók és az egyedüli személyek, azügyfeleink életben, akikkel szemben – Akiknek a munkájával szemben! –érdemes lehet: jó, és egészséges lehet (kifizetődő lehet) az, ha ilyen jellegűaggályokat táplálnak magukban. Egészen biztos ugyanis, hogy ezek a velünkszemben felmerült erkölcsi aggályok, a Lilithjük és a Sárkányfarkuk által jelzett,meghaladandó szorongásokból és ambíciókból erednek és ezek az egyetemeslétezés (A teremtés!) spirituális rendeltetésével, vagyis a kauzális teremtőiőserőkkel és egyetemes törvényekkel szembeni – És főként a mágia, akiegyenlítődés (az energia és az információ-csere) és a fejlődés, valamint anyitottság és a szeretet törvényével szembeni! -, ellenérzéseiknek a megjelenésiformái. Olyan negatív karmikus meghatározódásokból eredő ellen-érzések ezektehát, amely ellenérzésektől ajánlatos leghamarabb meg szabadulniuk, éppenannak érdekében, hogy biztosítsák az anyagi és a más energiák szabad áramlásáta sorsukban és az életükben. És mindezt, attól teljesen függetlenül, hogy az
 28. 28. asztrológus ettől meggazdagodik-e majd, vagy derűsen tovább folytatja az életétaz őt már rég óta nem zavaró anyagi szerénységben.Lásd a részletes kifejtéseket és a vitákat á értekezéseket az:www.aldottelet.comwww.kozmaszilarad.comwww.asztrologosz.comwww.kozmaszilard.hu - honlapjainkon, honlapjaimon.

×