Karmák jellege a Konstellációk szerint

1,273 views

Published on

A konstellációk kauzális értelemezése

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,273
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Karmák jellege a Konstellációk szerint

 1. 1. Kozma Szilárd: Az állatöv napjegyeinek, mint karma-hordozó spirituális erőtereknek az értelmezése. A jegyek szerinti diszharmonikus magatartások következtében fellépő sérülések, balesetek, és öröklött, vagy szerzett krónikus betegségek. Amint a különböző asztrológiai - metafizikai tanulmányaimban részletesen iskitértem erre (Az Asztrológia, mint szellemtudomány és a Szkeptikusok ésasztromókusok), az asztrológiai napjegyek értelmezésével, illetve a napjegyek általmegtestesített spirituális erőterekkel kapcsolatos karmák (Lásd: Rák-karma, Skorpió-karma, stb.) értelmezésében, és általában az asztrológiai karakterológiában, kétlényegi probléma vetül fel. Pontosabban: két lényegi hibát követnek el mind a jóslásosasztrológia követői és gyakorlói (asztromókusok), mind az asztrológiának az un.spirituális tradíciók szerinti értelmezői (misztikus tudósok). Az egyik az, hogy a 12asztrológiai konstellációt, nem(!) mint az egyetemes létezésnek a másodikdimenziójában (a spirituális dimenzióban, az un. platóni ideák világában) létezőjellegzetes teremtési - teremtői (morfogenetikus) erőterek fizikai és pszichikai(asztrális) megjelenési formáit értelmezik. Holott az igazság az, hogy az asztronómiaikonstellációk által az anyagi világban megtestesített spirituális eredetű erőterekelőképzete és alapja már az abszolútumban is jelen van, mint az abszolút létezésnek ajellegzetes szinezetű, kauzális állapot-rendszere, anyagtalan állapotú létszintere éslétminősége, jellegzetes attributuma.A második az, hogy figyelmen kívül hagyják a következő tényeket:1) Az Ascendens (annak a pozitív tulajdonságai) a felnőtt tudatos és felelős emberiszemélyiség jegye, amely csak mint lehetőség, mint potencialitás van meg bennünk ésmindössze akkor érződnek a megfelelő konstellációnak a karakterjegyei, a az illetőszemély horoszkópjában található még bolygó az Ascendens konstellációjában (főkéntha ez a bolygó, illetve ezek a bolygók az I. horoszkópházban tartózkodnak!). AzAscendens tulajdonságai, tehát, könnyebben bár, de mégis csak megszerzendőtulajdonságok, mindössze bennünk létező potencialitások, amelyek nem jellemezhetikegyértelműen a személyi karakterünket, csak és csakis az után, hogy tudatosítottukazokat és tudatos erőfeszítéseket tettünk az Ascendens által jelölt konstelláció pozitívtulajdonságainak a megszerzésére, felvételére. (Ascension, ascendre = felemelkedés,felemelkedni)2) Nem csak hogy az Ascendens szerinti típusokat téves keresni (és felfedezni!) afentiek szerint, de nagyon sok esetben (az esetek 35 - 40 százalékában) a születésinapjegyekhez rendelt jellegzetes vonásokat (tipikus determinációkat) és jellegzetessorsproblémákat sem találhatóak meg egy - egy személy (szülött) esetében, annál azegyszerű oknál fogva, hogy a gyengén fényszögelt Nap által jelzet napjegy szerintihalvány, vagy mosott, nyers természeti vonások (individuális karakterjegyek), nem
 2. 2. nyilvánulnak meg olyan egyértelműen és határozottan, mint az anyai ágon öröklött,negatív családi karmát jelző Lilith, vagy a Sárkányfarok konstellációja által jelzettvonások és tulajdonságok. Különösen akkor, ha ezek a Karmikus horoszkóp-pontokerősen fényszögeltek, vagy két - három, az illető konstellációban álló bolygó általjelzett jegy-tulajdonsággal még meg is van erősítve.3) Nem az a lényeges egy személyi horoszkópértelmezésnél: egy asztrológiaisorselemzésnél, vagy az asztrológiai karakterológiai vizsgálatnál, hogy milyenekvagyunk (szerencsések-e, vagy szerencsétlenek, tehetségesek-e, vagy tehetségtelenek,jó emberek-e, vagy gonoszak, stb.) és, hogy ezek alapján milyen jövő vár ránk, hanemaz, hogy a horoszkópból (asztrogrammból) kiolvasható, adott spirituális struktúránkkal(és személyi karmánkkal!) milyennek kellene lennünk, milyen életfeladatokat kellenefelvállalnunk ahhoz, hogy egészségesek, kreatívak és boldogok lehessünk a jövőben,minden jó (kedvező), vagy rossz (kedvezőtlen) aktuális, vagy jövőbeni konstellációellenére. Ezek fényében tehát, az általam, és az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság tagjaiáltal művelt kauzális asztrológia Napjegy-értelmezése teljesen eltér mind a klasszikusasztrológiai értelmezésektől, mind az un. humanisztikus asztrológia értelmezéseitől:A KOS-ban álló Sárkányfarokkal, vagy Kos-Lilith-tel, valamint adiszharmonikusan fényszögelt Kos-nappal rendelkező személyek betegség- ésbalesethajlamai, betegségeinek kauzális okai A Kos napjegyének spirituális morfogenetikus erőtere, a minden feltétel- ésakadálymentes, tehát az előfeltételek nélküli, spirituális, mentális, asztrális, éteri ésfizikai teremtési - teremtői erőknek a megnyilvánulási szükségszerűségét éskényszerűségét tartalmazza. Ezért, a Kos az összes lehetséges teremtési mozzanatokkauzális (ősi) lételvét testesíti meg a földi létezés sajátosan összetett (biológiai,pszichológiai) körülményei között. A Kos jegyében született ember általában hevesen, elhamarkodottan, kíméletlenül,célratörően és ebből adódóan, nem egyszer kegyetlenül cselekszik, mind fizikai, mindmentális (gondolkozási) szinten, ezért könnyen szenved baleseteket, gyorsan a fejébeszalad a vér és ha uralkodási, illetve vezetői-irányítói mániájának következtébenszokatlan mértékben felizgatja magát, agyvérzést (gutaütést) is kaphat. Amennyibenegy ember születési horoszkópjában a Kosba esik a Nap vagy a Mars és ráadásulintenzív, de rendszertelen intellektuális, esetleg szellemi tevékenységet folytat,gyakran be fog lázasodni enyhe, vagy heveny meghűlések, megfázásokkövetkeztében, de még napozás következtében is. Mivel egy bizonyos életkor eléréseután a kreatív használat helyett, megtanulja uralni és elfojtani a szenvedélyességét,erőszakos és erélyes, jobb esetben spontán és célratörően tüzes természetét, rejtettagresszivitás lesz jellemző rá és többnyire gondolatban viaskodik, veszekedik azokkal
 3. 3. az emberekkel, akikkel konfliktusos helyzetbe kerül. Így a folytonos rejtett (fojtott)agresszivitás lesz jellemző a mentalitására, aminek egyetlen jele a gyakori fejhűlések,a fej különböző szerveinek hűléses megbetegedései, vérösszetételi problémák (pl.vashiány, vagy a vörös vérsejtek száma csökkenéése) lesznek. Hajlamos lesz a fejkülönbözô gyulladásaira, (homloküreg-gyulladás, arcüreggyulladás, kötőhártya-gyulladás, súlyosabb esetekben agyhártyagyulladás.), különböző típusú migrénekre,fejfájásokra, valamint a fej traumás sérüléseire (agyrázkódás, koponyatörések,koponyaűri vérzés, stb.), szélsőséges esetben az un. vérrákra. Abból adódóan, hogy elfojtja magában a kreatív energiák nyers kitörésikésztetéseit, de azoknak mentális és kauzális okaival nem akar szembenézni és inkábbgondolatban támadja a külvilágot, nem vállalván fel a felvetődő problémákkal valónyílt szembesülést, azoknak kauzális szintű értelmezését és dekonspirálását, erőshülékenység, fejfájások és fejsérülések, a vérképlet ártalmas módosulásai, vagy alátószerveinek a károsodása és a fokozatos elgyengülése (látási képességekcsökkenése) lesz a következménye. A távolba látás például - az olyan eset, amikorcsak "közellátó" szemüveget kell használni- annak a következménye tehát, hogy aKos szülött -és általában minden ember, akinél ez jelentkezik- eltekint, átnéz ahétköznapi kellemetlen eseményeken, azokon a számára kényelmetlen helyzeteken ésjelenségeken, amelyeknek a megoldása nyílt konfrontációt vagy kitárulkozástigényelne a részéről. A "közellátás" viszont arra utal, hogy a szülött nem hajlandó belső, lelki ésszellemi erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a felszíni (az orra előttlejátszódó) jelenségek és események mögött meglássa a köznapi gondolkozásrejtettebb, analogikus (Isteni-egyetemes) szemszög szerinti összefüggéseket, adolgoknak az igazi okait, esetleg fél azokat tudomásul venni és egyenesen elutasítjaazoknak a tudomásulvételét. Ugyanis a diszharmonikusan fényszögelt Kos-nap nemcsak vakmerőséget, hanem annak a másik, végletes megjelenési formáját is jelentheti:a lelki gyávaságot. Amennyiben egy Kos szülött kitartóan és következetesen nem képes uralnitüzes természetét és gyakran a kelleténél hevesebben reagálja le környezetetermészetes kihívásait, általában különböző égési balestek elszenvedésével kellszembenéznie. Amennyiben tud horoszkópja alapján e születési "adottságairól",mindezt elkerülheti alaptermészete tudatos átalakításával, vagyis tevékenységénektudatos rendszerezésével, átcsoportosításával, természetének megfelelő hivatás éstevékenységi életterület választásával (szervezési, menedzselési, irányításitevékenységek, ahol pozitívan kiélheti és kifejlesztheti döntési és határozathozóiképességeit) és általános intellektuális tevékenységét átalakítja szintetizálási éskutatási tevékenységgé, nem erőltetetten igénybevevő és nem teljes idejét ésszemélyiségét lekötő munkavállalással. A Kos gyermekek esetében viszont épp ellenkezőleg kell eljárni: addig ésamennyiben nem lépi át környezete tűrelmi határait, hagyni kell, sőt, ha nem teszi,
 4. 4. körülményt és lehetőséget kell teremteni és bíztatni kell arra, hogy "tombolja" ki azide vonatkozó természetes szükségeit, hogy akár apróbb sérülések árán is, de a sajátbőrén tapasztalhassa ki a fizikai létezés természetes következményeit, annak határaités korlátait. Kimondottan káros a Kos gyermeket, a számára életbevágóan szükséges,az átlagosnál durvább tapasztalatoktól megfosztani (megóvni) és úgyszintén nagyonkáros lázcsillapító tablettákkal vagy figyelemelterelő pedagógusi trükkökkel alelkesedését lehűteni, illetve lendület-visszafogó pedagógiai módszerekkelösszezavarni a gyermek természetes tapasztalási és a tűz őselemmel valóharmonizálódási szükségeit. Amennyiben egy Kos típusú felnőtt kellő önfegyelemmel és belső, szellemi-lelki erőfeszítések (mint pl. hibabelátási készség kialakítása) segítségével feloldja ésmeghaladja születési konstellációjának a negatív jellegzetességeit(meghatározottságait), amelyek vagy az agresszívitásig és a vakmerőségig és aközömbös kegyetlenségig elmenő erőszaktevés, vagy harci reflexek és szenvedélyesindulatok zabolátlan kiélési késztetése, vagy ezek szöges ellentéte: a gyávaságig menővisszahúzódás, akarat-gyengeség, határozatlanság, könfliktuskerülés, sőt: konfliktus-iszony, nem csak hogy elkerüli az ide vonatkozó betegségek kialakulását, az előttesorozatosan jelentkező sérülési-lehetőségek megtörténését, hanem olyan szellemialapálláshoz jut el, amely alapján maga lesz a céltudatosság és a kreatív erélyesség,valamint a szellemi és a lelki nyíltság, az őszinteség, az értelmi világosságra alapozottszellemi fény (spirituális értelem), a becsületes céltudatosság megtestesítője, anélkül,hogy ez utóbbi erőszakoskodást, kegyetlenkedést, vagy kíméletlenkedést jelentene.A BIKA jegyében található Lilithel valamint a sárkányfarokkalés az erősen negatívan fényszögelt Bika-Nappal született személyekbetegség-és balesethajlamai, jellegzetes betegségeiknekés baleseteiknek a szellemi-lelki okai. A Bika napjegye által megtestesített morfogenetikus spirituális erőtér, a teremtéshatárállapotaként folyamatosan létrejövő –keletkező – fizikai létállapotnak (Azanyagnak, a szellemi erők és hatalmak által való birtokbavételét, az anyag spirituálisstruktúrák szerinti rendeződését, misztikus kifejezéssel: az anyag átszellemülésénekA mozzanatát testesíti meg. Mivel az evolúciónak köszönhetően, ez már összetettbiológiai formákban is megvalósul: A Bika konstelláció szellemisége a biológiailétezéshez és a fizikai létben való megmaradáshoz és az abban való elemi létezéshezelsődlegesen (elengedhetetlenül) szükséges előfeltételekhez, életkörülményekhez,azoknak a megteremtési - létrehozási kényszeréhez kapcsolja a Bika-karmávalrendelkező embert. Mindennapi élethelyzetekre lebontva, ezek az elemi szükségleteka következők: földi - fizikai létformával való közvetlen információcserét biztosítótáplálék, az információ feldolgozáshoz szükséges nyugalmat és pihenést (alvást)biztosító hajlék (otthon) és az emberben elsődlegesen megnyilvánuló Fény-szeretet
 5. 5. ősprincípiumok kölcsönös kiegyenlítését, áthatását és megtermékenyítését biztosítószexuális kapcsolatok valamelyest harmonikus folytonossága. Amennyiben a személyi horoszkópban erősen támadott a Nap, vagy a Bikauralkodó bolygója: a Vénusz, vagy/és a Mars, a Bika sors-programmal születettszemélyek a lustaságig elmenően kényelmeskedők lehetnek, pénzsóvárak,csökönyösek, önfejük, "nyakasok", gyűjtőszenvedélyesek, vagy a diszharmóniamásik végleteként öröknyüzsgővé, habzsolóvá, falánkká, harácsolóvá, kiéletlen éskegyetlen birtok-szerzőkké, valamint élvhajhászokká válnak és munkamániába,valamint birtoklási mániába esnek. Amennyiben nyakasságuk és birtoklási hajlamaik,ambícióik a megengedett határokon túllépnek, garat és gége-betegségek léphetnek felszervezetükben: hurutok, mandulagyulladás (torokfájás), a nyakizmokmegmerevedése, a gerincoszlop nyaktáji elmeszesedése, pajzsmirigytúltengés, vagycsökkent pajzsmirigyműködés állhat be. Ez utóbbiak a korábban említett tendenciákszemélyi szokássá, megrögzött ambícióvá válása, túltengése, vagy fordítva: azoknakmaradéktalan elfojtása következtében jöhetnek létre. E jellemhibák vagy kiéletlenösztönös késztetések miatt, a Bika szülöttekre tehát a nyak- és toroktájmegbetegedései jellemzőek, mivel a Bika csillagképe ezzel a testrészünkkel állasztrológiai kapcsolatban, vagyis a Bika által megtestesített lételv (a szellemi erőknek,információ- sűrűsödéseknek a fizikai dimenzióban való megállapodása,meghonosodása) itt, a torok - csakra környékén fejti ki tevékenységét, hatásait azemberi szervezeten belül. Amennyiben csupán hűléses megbetegedések következménye a fülgyulladás, ez is aBika és a Kos csillagképéhez kapcsolódik, de ha más jellegű halló-szervi károsodásrólvan szó, a Bak csillagkép spirituális problémakörével (Az egyetemes törvényeknek atársadalmi élet szintjén történő alkalmazása) kapcsolatos negatív mentalitást(magatartási mintákat, úgymint a lelkiismeret-furdalással szemben tanúsítottszembeszegülést, vagy másfajta lelki ellenállást) kell szellemi (kauzális) vizsgálat alávenni a betegség igazi okának felderítése érdekében. Azon Bika jellegű karmával született személyeknek és általában azoknak azembereknek, akiknek a horoszkópjában a Bika motívum negatívan megjelenik és ezérta fent leírt betegségek, vagy betegségtünetek jelentkeznek, jól körül kell nézniük akörnyezetükben és végig gondolni az addigi életük történetét, hogy megláthassák:melyek azok a zavaró dolgok, amelyeket képtelenek lenyelni és miután ezt konkrétantudatosították magukban, vagy tegyenek meg mindent, hogy azzal a számukralenyelhetetlen - elfogadhatatlan - jelenséggel találkozzanak, amennyiben a dolog mártűrhetetlenné és elviselhetetlenné vált számukra, vagy (és ez a metafizikailag helyesmegoldás) tudatosítsák magukban, hogy valamiért fontos számukra azzal akellemetlen jelenséggel való gyakori találkozás, mert olyan információt tartalmaz,amely valamiért fontos a számukra és próbálják meg tudatosan lenyelni azt, vagyisfeldolgozni-megérteni értelmileg és érzelmileg egyaránt. Erre a pozitív Bika-alapállásra utal Jézusnak azon tanítása, hogy: "Ha valaki arra akar kényszeríteni, hogymenj el vele egy mérföldet, te menj el kettőt vele. És ha valaki arra akar kényszeríteni,hogy add oda a felső ruhádat, add oda neki az alsó ruhádat is."
 6. 6. Természetesen itt nem holmi ostoba és bárgyú szellemi alapállás felvételére tanítjaJézus az emberiséget, hanem arra oktat bennünket a Kompenzáció, vagyis akiegyenlítődés, valamint az Ok és az Okozat (Karma) Törvényei alapján, hogy nemvéletlenül érkezik hozzánk bizonyos információ erőszakosan, vagyis nem véletlenültalálkozunk egy olyan jelenséggel, amely erőszakosan fel akarja hívni a figyelmünketolyan rejtett jelenségekre, amelyeket nem voltunk hajlandóak korábban észrevenni éstudatosítani (Lásd a Kos látási zavarokkal kapcsolatos, látásgyengüléseket előidézőnegatív mentalitását) és amely jelenség, vagy rejtett összefüggés tudomásulvétele ésspirituális feldolgozása elengedhetetlenül szükséges már a továbbfejlődésünkszempontjából. Az ember aki erőszakoskodik velünk ugyanis csak megtestesítúgymond ártatlanul valamit, amit mi korábban nem akartunk tudomásul venni, azazNEM AKARTUK LENYELNI. Amennyiben egy Bika jellegű Karmával (Lilithel, vagy Sárkányfarokkal) rendelkezőszemély tudomást szerez minderről és ennek következtében idejében észrevéve belsőhibáit, és eltökélt lelki-szellemi építkezés, lemondások és erőfeszítések árán sikerülmeghaladni a Bikára jellemző tudattalan késztetéseit és gondolkozási, érzési éscselekvési mintákat, nem csak a fent leírt betegségeket kerülheti el, vagy haladhatjameg, hanem olyan harmonikus személlyé válhat amely (mintha ténylegesen állandóanmosolyogna rá a szerencse) valósággal vonzza magához az anyagi bőség áldását életeminden pillanatában és akt szívesen választ akár üzleti, akár szerelmi partneréülminden olyan ember, akinek igénye van a harmóniára és érzéke is van a harmonikusszemélyközti kapcsolatok megteremtéséhez.AZ IKREK jegyében álló Lilithel, Sárkányfarokkal, vagy nagyondiszharmonikusan fényszögelt Nappal rendelkező személyekbaleset- és betegséghajlamai és betegségeiknek kauzális okai Annak ellenére, hogy az Ikrek karmával született személyeket általában könnyű –játékos – konstellációként kezelik általában (A jós...) asztrológusok, valójában éppenolyan veszélyes életű és még annál is nehezebben megérthető konstellációsmeghatározódásokról van szó, mint pl. a Skorpió jegye. Az Ikrek ugyanis az abszolútősszellem – a Létforrás Szelleme – által a Kosban létrehozott és Bikában birtokba vett,áthatott és átszellemített anyagi világ elsődleges funkciójának: az abszolút léttükrözésének a jól, vagy rosszul való működését testesíti meg. Illetve azt, hogylétezik-e és ha igen működik-e az információs kapcsolat a két végleges létállapot: azabszolút szellem és az általa, az ő ellenőrző-tükreként létrehozott anyagi állapotok ésjelenségek – formák között? És karma szintjén, mindez átalakul negatív sugallatokatgyártó és ezzel örök bizonytalanságot okozó árnyék-énné. A Kos által képviselt nyílt és feltétel nélküli (humanista szemmel néhakegyetlennek tűnő) előretörés és megnyilvánulás őselvét és a Bika megállapodásimegszilárdulási, megalapozási elvét feloldani és a kettőt feloldva-egyesíteni törekvőIkrek karmával rendelkező személyeknek, annak ellenére, hogy majdnem minden más
 7. 7. napjegy szülöttje őket irigyli, a látszólagos könnyedségükért, talán a legnehezebb adolguk mind a tizenkét napjegy szülöttei közül. Ugyanis az Ikrek - személyekbe, hanem is szorul, két egész lélek, mint ahogy azt sokszor vélnénk, de minimum másféligen! Mivel a biológiai foganásuk idején és az előtt több hónapon át, az édesanyjukkétségek között élt, érzelmileg (vagy éppenséggel: szerelmileg) két irányba vonzódottkétlaki, vagy két irányú gondolkozást és életet folytatott spirituális szinten, a szónak agyakorlati (szoros) értelmében is (pl. ingázott két helyiség között, pl. a munkahely és alakhely között), vagy a szónak az átvitt értelmében (pl. spirituális és lelki szinten nembírt egyértelmű határozottsággal elválni a régi szerelmétől, lakhelyétől, szüleitől,karrierjétől, stb., és az új családjának, családanyai szerepének, vagy az apának teljesmeggyőződéssel (személyével) odaadni magát, mivel az utóbbit túlságosan kevésnek,tehát, az ő gazdag személyisége leszűkítésének és korlátozásának érezte, és képzelte.De az is gyakori eset ilyenkor, hogy a fogantatáskor és azt követően néhány hétig,esetleg hónapig, az édesanya ikerpárt hordott a méhében, de a személy kismagzatiikertestvére valamilyen okból kifolyólag útközben meg halt biológiailag és a testerészei észrevétlenül eltávoztak, a szelleme viszont, a megsemmisülés élményévelegyütt ott maradt az illető személy aurájában, spirituális struktúrájában. Ezért nehéz az ő számukra a tudattalan szellemi erők szintjén érvényesülni akaró kétellentétes késztetésű gondolkozás, vagy lételv: tehát a Kos és a Bika spirituáliserőterei, valamint a Jang (maszkulin) világalkotó ősprincípium és a Jin (feminin)ősprincípium közötti ellentéteket, egymásban feloldani és egyesíteni, ezeket jólkülönválasztani és így, különválasztva és a maguk nemében meghatározva,újraegyesíteni egy, az előző konstellációk megnyilvánulási fokánál magasabb létezésiszinten. Nehéz tehát a különböző kauzális elemeit egy ekkora ego-maradványnak, mintamit az Ikrek karmás személyek örökölnek az anyai ági ősanyáktól, harmonikusanegységbe fogni. Ezért is – könnyítési célból - uralja az Ikreket az összefüggés-teremtés és a közvetítés őserejét megtestesítő Merkúr. Mivel a Merkúr az emberi struktúrában elsősorban az egyéni intelligencia (azintellektus) formájában, az értelmi képességekben nyilvánul meg, mindaddig, amíg azIkrek rá nem jön a természetszerűen benne létező ősi kettősség egyesítésének aszükségére, ez a vele született, egyéni intelligencia többnyire öncélúan működik,illetve inkább arra szolgál, hogy az aránytalanul fejlett észszerűsége segítségével afelszínen mindenféle problémát megoldjon, ahelyett, hogy az ősi kettősség lelki ésszellemi egyesítése nehézségeinek a felvállalásával, (a belső nehézségekátvilágításának, azok helyes értelmezésének és az erőfeszítések felvállalásának) annaka szolgálatába állna. Ennek is köszönhető az, hogy az Ikrek jellegű karmával született személynek az un.árnyák-oldala, tehát a pszichológiában árnyék énnek nevezett része, az anyai ági nőiősöktől, a generációk közötti spirituális memórián keresztül öröklött, karmikus(negatív!) tulajdonságokat és irracionális késztetéseket, még önmaga elől is elrejti, aztsugallván, hogy azok nem léteznek, illetve, hogy ez az árnyék énje nem is létezik.Ezért a személy tudattalan, de igazi, spirituális és kauzális negatív késztetéseit adókarmikus determinációk oldala mindig a homályban, a sötétben marad, amíg
 8. 8. asztrológiailag fel nem tárulnak, és az Ikrek intelligenciája nagy hányada azzal vanfolyamatosan elfoglalva, hogy a valós személyiségének ezt a sötét árnyoldalát minéljobban, nem csak a külvilág elől, hanem még önmaga elől is elrejtse, elleplezze! És mivel minden lélek az élete első felében általában ösztönösen (helyből) elutasítjaa megváltódáshoz - megszabaduláshoz szükséges megújulást, az újjászületésérdekében tett erőfeszítést, az egység megvalósítását megvalósítani, azt előrevinni,előremozdítani hivatott intelligencia éppen az igazi rendeltetésnek az ellenkezőjétszolgálja mindaddig, amíg a negatív tapasztalatai hatására fel nem vállalja azújjászületéshez szükséges hibabelátást. Ebben, az újjászületés ellen és a lelepleződésellen folytatott racionális tevékenységében, az Ikrek jellegű leélek (értelem) rengetegsteril elméletet és üres filozófiát hoz létre, elsősorban a saját maga meggyőzésére,amely mind csak a legfőbb karma-oldási feladat teljes felvállalásának az elutasítását,elkendőzését, elodázását hivatottak szolgálni. Ezért, amikor ezeket az egyéni, vagy csoportos várvédelmet (általában az egoizmus-védelmét) szolgáló filozófiákat és ragyogó elméleteket valaki vagy valami (a sors kezeszerepében megjelenő életfordulat), mint érvénytelen kacat-csomót félresöpri, az Ikrektípusú személyek intelligenciája csődöt mond és gondolati - mentális szinten, de ahétköznapi érzelmi megnyilvánulások szintjén is, türelmetlenek agresszívek, sőt:kegyetlenül kíméletlenek (durvák), vagy az ellenfél személyének a teljesmegszüntetését célzó könyörtelen stratégákká válnak mint a megvadult Kos ésnyakasak és szűklátókörűek és dühödten toporzékolóak mint a legrögeszmésebb Bika. Olyan kettősség tehát az Ikreké, amelynek a feloldásához általában nem elég azIkrek magával hozott, racionális intelligenciája, mert ehhez sokkal több kell: aszemélyi hibabelátási- és esendőség felvállalási készséggel járó feltétel nélküli,testvéri áldozat-vállalás és maradéktalan személyi odaadás, amire az Ikrek t1pusúszemélyek a legtöbb esetben képtelenek. Innen ered többnyire feltáratlanul maradó(rejtett), vagy nagyon késön - többnyire életük végén - felszínre kerülő tragédiájuk. A felszínes könnyedséggel, a könnyelműséggel, a látszat-lazasággal, az üresnagyvonalúsággal, a válogatás és értékrend nélküli információ-áramoltatással és ezérta felszínes fellengző magatartással, az arroganciával, a lényegi céltalansággal, azintellektuális hitetlenkedéssel és hiteltelenséggel is kapcsolatba hozzák, holott épp eza könnyű szellemisége az, ami játékossá és ezzel együtt szimpatikussá is teszi. Afelszíni könnyedség alatt viszont, mint minden embernél, ott bujkál a negatívmeghatározódások tömkelege, csak éppen az Ikrek ezeket ügyesebben rejti el mintmás szülöttek. Nos, ez teszi az Ikreket az úgynevezett Jannusz arcúság és látszat-figyelem, vagyis a felületi gondolkozási, az oda-figyelési felületességmegszemélyesítőjévé. Ez viszont nem azt jelenti, hogy más személyeknek, vagy atöbbi személyiségtípusnak nincs árnyoldala - hiszen mindenkinek van Sárkányfarka ésLilith-je a horoszkópban -, csak azt, hogy, az Ikrek karmás személy sokkal jobban féla saját árnyoldalától, illetve, annak a lelepleződésétől mint mások és ennekkövetkeztében a csillogó intelligenciája segítségével másoknál sokkal jobban elrejti.És azt sem jelenti, hogy ez minden Ikrekre jellemző, hanem csak azokra az - általábanfiatal, vagy maximum középkorú - Ikrek determináltsággal rendelkező személyekreérvényes, akiket még nem változtattak át spirituális értelemben a tapasztalataik, akiket
 9. 9. a sorsuk nem vezetett rá még arra, hogy a gyors és felszíni probléma-megoldó éscsillogó-villogó elméleteket és káprázatos filozófiákat alkotó intelligenciájuk az igaziés mély sorskérdések megoldásában, nem, hogy használhatatlan, de a legtöbbszőrinkább nehezíti a lényegi felismeréseket és meggátolja a hibabelátási készségkialakulását, a határozott és egyértelmű életfeladat vállalást, vagyis, hogy alátszólagos előnyök biztosítása ellenére, hosszú távon inkább a hátrányukra válik. Szelességük az "Isteni Lehelettel" áll kapcsolatban, amely minden irányból jön és aszélrózsa minden irányába áramlik. Rosah héberül annyit tesz, mint szélrózsa ésugyanakkor isteni lehelet, amely minden irányból egyszerre fúj. Ezért az Ikrek jegyenem csak az értelmi-intellektuális tevékenységgel, a közvetítő, kapcsolatteremtőkészségünkkel, de "levegős" testrészeinkkel is kapcsolatban áll. Ezért az Ikrekmentalitás a mellkas és a felső karok felső részén, a váll hajlatokban és a többi,levegős megnyilvánulással (könnyed karlendítésekkel, karforgatással), légzésselkapcsolatos funkciókat ellátó testrészeinken, szerveinken, úgy mint a légcsőn, ahörgőkön, a tüdőlebenyeken, a mellhártyákon, valamint a felső-karokon és a kézfejeken és általában a végtagjainkon érezteti leginkább befolyását. Az Ikrekkel kapcsolatban álló testrészeink és szerveink megbetegedése, azokkárosodása (baleset szerű sérülése), a negatív Ikrek mentalitással és tulajdonságokkal,a az okoskodó jelleggel, személyiségtípussal áll kapcsolatban. Ezért az, az ember, akinem tud szabadon lélegezni: oldott állapotban élni, tehát nem tud, vagy nem mer"mélyen az élet és a lét mély őrvényeinek és problémáinak, valamint a saját lelkeismeretlen mélységeinek: saját árnyoldalának, árnyék-személyiségének az örvényeivelszembe nézni", az tüdő- és légúti megbetegedésekkel néz szembe. Jelentkezhet nálaasztma, légcsőhurut, tuberkulózis, tüdőtágulás (légző funkció beszűkülése), valamint akülönböző beszédhibák, a szóbeli kifejezési nehézségek. A gyermekek ilyen jellegű megbetegedései viszont egyenesen arra utalnak, hogyazok el vannak nyomva intellektuális, vagy szeretet, vagy személyi- szellemikinyilvánítási késztetéseikben, alapérzelmeikben és "levegős"- alaptulajdonságaikban,vagyis lényeges szellemi és érzelmi önkifejezésükben. Ezáltal természetesszemélyiségük érvényesítésében akadályozva vannak, vagyis le vannak folyva,valamely zsarnokoskodásra, vagy éppenséggel érzelmeskedésre hajlamos (kos, bika,skorpió, oroszlán, rák, vízöntő) vagy bizonyos nevelési koncepciókhoz görcsösenragaszkodó (szűz, bak) szülő, nevelő, tanító, esetleg idősebb testvér által. Ugyancsakide vezethető vissza és ezért Ikrek jellegű mindenféle mozgáskoordinációs zavar. AzIkrekre - különösen akkor, ha születési napjegyükön kívül, még valamely más"levegős" csillagkép (Mérleg, Vízöntő), vagy más levegő-jellegű bolygó is hangsúlyosa horoszkópjukban- azt szokták mondani, hogy "szelesek". Fontos azt tudni, hogyamennyiben az Ikrek, vagy a más levegő jegy szülöttei nem élhetik ki ezt azalaptermészetüket gyermekkorukban és e napjegyek gyermekei állandóan le vannakkötve különböző nevelési programokkal, vagy ha túlfegyelmezik őket, felnőttkorukban lesznek kénytelenek alaptermészetüknek ezt a részét kiélni és az ezenkiéléseik által kiváltott tapasztalatokat "beszerezni", ami egy felnőtt esetében sokkaltazavaróbb lehet a környezetre nézve mint egy gyermek részéről. De nem csak ezértveszélyes lelapítani és lesimítani különböző pedagógiai és civilizációs programokkal a
 10. 10. Levegő jegyű gyermekek rengeteg szabad mozgást igénylő önkifejezési és tapasztalásikésztetéseit. Amire a leginkább figyelnie kell egy "levegős- gyermekű" szülőnek, az,hogy nem a virágpor, nem a közönséges por és sok esetben még csak nem is az égettbenzintől, földgátaktól szennyezett levegő a "hibás" a gyermekek légútimegbetegedéséért, hanem mi, akik nem adunk nekik elég lehetőséget a szabadtéri,önfeledt önkifejezésre, ilyen, levegős jellegű tapasztalatszerzésre. Amennyiben a felnőtt szülött tudatosította az ilyen jellegű kényszereit, már nagyobbmértékben képes megfelelően kezelni és a megfelelő kiélési lehetőségeket biztosítaniönmagának olyan életterületeken és olyan tevékenységekben, ahol ez nem lehetzavaró sem rá sem a környezete számára (sport, társasjátékok, klubtevékenységek,kirándulások, stb.). Abban az esetben ha a bolygók által nyomatékosított Ikrek napjegyű szülöttekmerkuriális jellegéhez hozzájárul a másik két levegő jegyű csillagkép (Mérleg,Vízöntő) bevilágítása olyan bolygók által mint a Nap, a Merkúr, a Mars vagy azUránusz, az Ikrek jellegű személyiségek merkúri túltengése, vagy fordítva: annakgátoltsága, elfojtása következtében is jelentkezhetnek olyan betegségek mint aneurózis, a schizofrénia, endogén depresszió, mániás betegségek (különfélepszichózisok). Az Ikrek mint jellegzetesen kettős jellegű Napjegy is különösebbfigyelmet igényel, ugyanis itt jelentkezik először hangsúlyosan a Polaritás törvénye,ami az Ikrek szülötteknél abban jelentkezik, hogy ők csak látszólag intellektuálisbeállítottságúak, akiket csak a felszínes és intenzív kommunikációszerzés ésinformáció-áramoltatás köt le. Megtévesztő tehát náluk az a mentalitás miszerint őket csak a felszínes, de mindenkülső szempontot figyelembe vevő, megismerési lehetőségek, a spekulatívgondolatrendszerek érdeklik és a mély érzelmi kötödéseket betegesen kerülik. Valójában az Ikrek is, igencsak szeretetéhesek és a lelkük mélyén valósággalszomjaznak a szeretetre, a meghittségre, a családi, a jó baráti kötöttségekre, azintenzív, mély érzelmi kapcsolatokra, de ezeket sohasem merik igazából felvállalni,abban a félelmükben, hogy a mély érzések túlságosan lekötnék őket és megzavarnákrosszul értelmezett szabadságukban, azaz kötelék és kötelezettség nélküli szabad-életükben. Ezért a felnőttkori tüdőbetegségek (és így a tuberkulózis, a tüdő-rák)egyértelműen a szeretet-hiányra, vagy a szeretettől való félelemre utalnak . Vagyis atüdőbetegségek, és kimondottan a tüdőrák, az Ikrek-jelleg által befolyásoltszülötteknek a tudatalattijukban elrejtett szeretet-vágy elfojtásának a következménye.Ezek a betegségek visszautalnak az Ikrek szülötteknek azon igyekvésükre, hogy távoltartsák magukat attól, hogy mély érzelmi kapcsolatot átéljenek és abban teljesszemélyiségükkel (egész lelkükkel) részt vegyenek, felelősséget vállaljanak. Atuberkulózis például kimondottan a szeretetlenség betegsége. Az árvaházi és általábanaz anyai melegség, gondoskodás nélkül élő gyermekek gyakori tüdő megbetegedéseiarra utalnak viszont, hogy a gyermek fizikai testében lakozó lélek képessé akarja tennifizikai szervezetét, értelmi-intellektuális és idegtevékenységét a szeretetre, azelvesztett szülőkön kívüli más személyekhez való kötödésre, a szeretet-adásra ésszeretet-elfogadásra.
 11. 11. Az Ikrek típusú emberek már születésüktől fogva is szimpatikusak általában, depontosan azért, mert képtelenek szembenézni a kettősségükből adódó, sajátválságaikkal - az árnyékban maradó személyiségük háttér-befolyásából eredőálságaikkal - és felvállalni teljes egészében az őket állandóan kísértő, de letagadott, aszünetlen sürgős kiútkeresések cselekvésrendszere által mindig háttérbe szorítottkrízis állapotaikat, ha nem is szélhámos, de legalábbis megbízhatatlan (szélcsap,szeles...) emberek hírében állnak. Amennyiben sikerül intellektuális fölényüket, racionális, de mindig felületes és alátszatok szintjén megmaradó és folyamatosan rögtönző probléma-kezelésikészetetéseiket a lelki és a szellemi mélységek (aktabázisok: "pokoljárások")vállalásával felváltani, illetve, amennyiben sikerül az árnyék-énjük által kieszeltkétségeiktől és kételyeiktől (tépelődéseiktől, habozásaiktól, belső és láthatatlanbizonytalankodásaiktól) megszabadulni, egészen pontosan, amennyiben sikerülmagától az árnyék-énjüktől megszabadulni, az ikrek karmájukat feloldani képesszemélyek, a legértékesebb szellemi alkotásokkal gazdagíthatják az emberiséget,kedves és szellemileg felemelő (valósággal elbűvölő), mindig eleven társalgásiképességük termékenyítő kisugárzásáról nem is beszélve.A többnyire negatívan fényszögelt Rák-nappal született, de főként a Rák Lilithel, vagy Rák Sárkányfarokkal rendelkező személyek karmikus meghatározódásai és az ezeknek megfelelő betegség- és balesethajlamai, vagyis a jellegzetes sors- kríziseiknek a kauzális okai. Az anyai ági karmikus öröklődés következtében Rák karmával született személyek,minden ellenkező látszat ellenére, a legellentmondásosabb és spirituális szempontból alegkiismerhetetlenebb tudattal született személyek. Hiszen pontosan a személyesteremtés és a teremtésről való gondoskodás őselvének az ős-Lilith által megbontott ésmegrontott állapotát testesítik meg. Ezért, miközben ők a legérzékenyebbek, a legsebezhetőbbek, a legfélénkebbek és a legragaszkodóbbak az állatöv tizenkétcsillagképének a karmikus erőtereit karmikusan megtestesítő személyek közül,ugyanakkor ők – Mivel mindannak az ellentétét hordozzák a spirituális struktúrájuklegmélyén, amit a Rák konstelláció pozitív eredetében megjelenít. - a legönzőbb és legáldozat-képtelenebb, és ezért, ők a leginkább a család- és gyermekelhagyásra, családés gyermekárulásra kész személyek, annak ellenére, hogy mindig ennek az ellenététláttatják a felszínen. És persze, mindezek miatt, ők a leg irracionálisabb tettekre kész,partner- és családi árulásra képesebb személyek, annak ellenére, hogy minden látszatennek az ellenkezőjét mutatja, vagyis azt, hogy náluk senki jobban nem képes szeretnia gyermekeket és a családot. Tehát ők a gyermekeikkel és az élettársaikkal szembenimagas fokú árulásra és azoknak akár a legközönségesebb elhagyására ésmegcsalására, és nem utolsó sorban azoknak a közösségi életterületeken történőmegalázására és igazságtalan megszégyenítésére is képes személyek. Ezért a fokozottéberség a leginkább a velük való családi viszonyokban ajánlott, mert erősen
 12. 12. hajlamosak arra, hogy ami a családot és a gyermekeket illeti az egyik végletből amásikba essenek. Nem véletlenül szoktak szenvedni a rák karmával született nők – ésférfiak - abban a sok féle, gyermeknemzési (nők külön: gyermek-szülési ésgyermektáplálási) szervekkel kapcsolatos, nem egyszer végzetes (rákos) betegségben. Ők ugyanis, az anyai ági női őseiktől örökölten, veleszületetten (Karmikusan) nemtudják elviselni annak a gondolatát, hogy személyes családalapítókként a családtagjaikiránt felelősséggel tartózó családapák, vagy családanyák legyenek, és általában isellentétei mindannak, amit a Rák konstelláció eredetileg pozitívan megtestesít. Ezérttudattalanul és önkéntelenül, ellenségei a közvetlen kötödések általi szellemimegtermékenyülésnek, és mélységes ellenségei és elutasítói a teremtéssel járószemélyi gyakorlati életfeladatoknak, a partneri felelősségeknek és családinehézségeknek, illetve ezeknek a közvetlen, testi és lelki szintű megtapasztalásának,aminek következtében, akkor is álhatatlanok maradnak, ha szülővé vállnak, és nagyonnehezen fogadják el azt, hogy helyt kell állniuk, hogy élettársuk felé, és a gyermekeikfelé hűségesek és kitartók kell legyenek. Vele születetten, tehát elemien, ellenségei afájdalom, az áldozat, az odaadás és a helytállás közvetlen gyakorlásának ésmegtapasztalásának, a testi, lelki és érzelmi kapcsolatok, elemi átélésének és aközvetlen (személyes) jellegű információ-befogadásának. Ők, vagy elemien(zsigerből...) elutasítanak minden utódnemzéssel és utódgondozással – táplálással ésneveléssel kapcsolatos tapasztalatot és felelősséget, vagy átesnek a ló túlsó felére ésúgy akarnak maguk előtt, azaz környezetük előtt tetszelegni, hogy maximálisan amagukévá teszik és magukhoz kötik a környezetükben élőket azáltal, hogy szüntelenülés feleslegesen is, gondoskodni akarnak azokról. Ennek köszönhetően ők a legtragikusabb drámák hősei és áldozatai is (alanyai).Ugyanis a Rák karmával született személyekben elsődleges a személyes létteremtés –elutasításának a késztetése, miközben ugyanakkora erővel jelen van a gondoskodásonkeresztül történő AZONOSULÁSI PRINCIPIUM is. Ezek viszont gyökérbenellentmondanak egymásnak és a más szülöttekben ható autonóm létteremtésitörekvéseknek, valamint a személyi függetlenedési (és ezáltal a személyesfelelősségvállalási) törekvéseknek is, ami valósággal felsebzi a Rák karmások hamisönképéből eredő, irracionális, de ugyanakkor fokozott és hibás szülői ambíciókbóleredő érzékenységét. Ezért a legelemibb, materiális információ-befogadási és feldolgozási (emésztési),vagy érlelési folyamatokat végző szervek károsodnak meg a Rák karmások esetében.Nők esetében, az utódtáplálási szervek, vagyis a mellek, mivel tudattalanul ésönkéntelenül attól szorongnak, hogy nekik el kell tartaniuk önmagukon kívül még máslényeket (gyermekeiket, illetve: az egyetlen gyermeküket – mivel többnyireegykepártiak) - is. Mindezért, ha egy Rák karmás személy horoszkópjában igen sok a diszharmonikusbolygóállás, az elsősorban magzat- gyermek és család-elutasítási késztetéseket fogeredményezni, valamint emésztési problémákat. Vagy, ritkábban ezeknek a szögesellentétét. Vagyis, mindenképpen információ-befogadási- és feldolgozási zavarokkalfog küzdeni. Amennyiben a fent leírt ellentmondásos karmikus késztetéseit ésazoknak megfelelő "világhelyzetét" nem sikerül tudatosítania magában és a
 13. 13. szélsőségesen teremtés-ellenes és utódnemzés és gondozás-ellenes karmikuskésztetéseit nem tudja feloldani, vagyis nem alakítja át az önzéséből adódó rendkívüliérzékenyégét és sebezhetőségét spirituális információ-befogadási készséggé ésáldozat-hozatali képességgé és készséggé, a szokásostól eltérő, intenzív lelki élete,önemésztési késztetései előbb hajlamossá teszik a gyomorbetegségekre, a nyelésiproblémákra, gyomorégésre, savhiányra, savtúltengésre és különböző bélműködésizavarokra, majd a gyomor, vagy a hasnyálmirigy-rákra. Nők esetében az utód-teremtési (méh- és petefészek) és utód- táplálási szerveknek az egyre súlyosabbmegbetegedésére, azok rákosodására is. Mivel fél a saját családalapítástól, illetve az általa alapított saját családjának valóteljes elköteleződéstől, a szentimentális és egoista félelmeiből fakadó, régi családjáért,szeretteiért való túlzott aggodalmaskodásának, féltésének és féltékenységénekkövetkeztében, a nyirokmirigy rendszerének (és elsősorban a hasnyálmirigy)működési rendellenességei gyengítik majd a kórokozókkal szembeni ellenállóképességét. Mivel a kauzális közönyét kompenzálandó, pszichésen túlérzékeny, néha sovánnyáemészti magát sértődöttségében, mikor pedig elhízik a környezetétől való félelmében,az abból kiváltott agressziók elleni védekezése következtében.- Sértődékeny kicsi énjét (önérzetét) körülveszi egy vastag zsírtömeggel, a rák-páncéllal és felszínes kedélyeskedéssel próbálja fedezni, palástolni önzéséből eredőszorongásait, feszültségeit. De az is megtörténik egy-egy férfi Rák szülöttesetében, hogy belefáradván sebezhetőségébe, "a legjobb védekezés a támadás"-- alapon, agresszív, sőt: néha egyenesen kegyetlenkedő magatartási formákhozszoktatja magát. De ez, az elején kényelmesnek látszó magatartás fogja okoznia vesztét is, mert ezzel a pszichológiai páncélzattal elzárván és valósággaleltorlaszolván önmagát a további ("sértő") információ-behatolásokkal szemben,menthetetlenül a rákos sejtek túlzott elszaporodását idézi elő fizikai szervezetében,amelyek tulajdonképpen ugyanennek, az egyetemes egységes létezéstölvaló elzáródásikésztetésnek, a voluntarizmusnak és a félrevezetésnek a fizikai sejtek szintjén történőmegtestesítői. De nem csak agresszív és elutasító, neheztelö magatartással képesek aRák szülöttekhez hasonló érzékenységgel rendelkező emberek pszichológiai páncélt,védő burkot vonni maguk köré, aminek következménye a Rák nevével fémjelzettbetegség, vagyis az emberi szervezetben természetesen tenyésző rákos sejtek túlságoselszaporodása és a burjánzási folyamat elindulása. Ezt a lelki védő-burkot a legtöbb esetben a tökéletes alkalmazkodási készség és akörnyezettel való opportunista kiegyezési mentalitás kialakításával szokták kialakítania nem agresszív Rák szülöttek és a Rákokhoz hasonló túlérzékenységben "szenvedő"emberek. Ezek a környezet-átverő személyek lesznek az úgynevezett normophánok, atársadalmi normák és konvenciók tökéletes betartói, a legetikusabban viselkedőemberek, e tökéletes "jó ember" szerep segítségével akadályozván meg a többiembertársuk esetleges agresszív fellépését, viszonyulását személyükkel szemben.Ezért az idejekorán elhunyt Rákos személyeket igen megíratja környezete,melegszívű, jóságos emberként elkékezvén reá és a Sors abszurditásának tudja be
 14. 14. korai "elvesztésüket", nem sejtvén hogy a jóságos személyt csupán azért tekintikjóságosnak, mert soha nem ellenkezett egyetlen erőszakos és igazságtalanembertársával sem, végtelenségig tűrt, hallgatott és szenvedett, ahelyett, hogy életébenlegalább egyszer meg merje mondani őszintén azt, amit gondol valójában. Ezek az emberek állandóan kegyes hazugságok látszólagos védfala mögött, devalójában egy, az életük kegyetlen végét előkészítő látszat-létezés üvegfalúlabirintusában élnek, miközben igenis támadják gondolataik szintjén, végtelenbelső neheztelések formájában, az egész környezetüket, amelynek "érzéketlen éskíméletlen" viselkedése következtében ők olyan sokat kénytelenek szenvedni... A sors iróniája (vagyis a hatás-visszahatás törvényének a következménye), hogyéletük utolsó heteiben, napjaiban ugyanazt a megtévesztő magatartást kapják akörnyezetüktől, amivel "etették" azt egész életükben: elhazudja előlük, hogy napjaikmegszámláltattak s a védekezés érdekében létrehozott hazugságburkot a szemtelenőszinteséggel és végzetes életkedvvel szaporodó, a szervezet immunitás rendszerétvalódi természetük felöl szítén hamis információkkal megtévesztő rákos sejtekszétbontották. így az élet drámáját fel nem vállaló, ezt a jóságosság és az etikaeszközeivel kicselezni és megkerülni próbáló embereknek még az a lehetősége semmarad meg, hogy életük utolsó napjaiban legalább őszintén szembe nézhessenekönmagukkal, hogy felkészülhessenek nyíltan és bátran fogadni azt, amitől egészéletükben féltek: a fizikai halállal való nyílt szembesülést és azt, hogy ezáltal, ebből aperspektívából látván jóságos cselezéseik, ügyeskedéseik és végül is egészkörnyezetüket megtévesztő magatartásuk hiábavalóságát, belátván sajátélettapasztalatuk által az élet törvényére vonatkozó egyedüli igazságot miszerint "Akimeg akarja nyerni életét elveszti azt." Mert az élet drámáját őszintén és nyíltanvállalni kell még a Rák szülöttekre jellemző rendkívüli érzékenységgel "megáldott"embereknek is. Ennek elutasítása, a társadalmi hazugság rendszerek feltétel nélkülielfogadásával és betartásával történő kicselezése épp annyira káros, mint a fölöslegesdramatizálás, a dráma tragikus állapotok előidézéséig menő eltúlzása, amire a Rákszülöttek ugyancsak hajlamosak. Állandóan hullámzó kedélyállapota, sértődékenysége és túlérzékenységedepresszióba, önsajnálatba, vádaskodásba és önvádaskodásba vagyszenvedélybetegségekbe, például alkoholizmusba sodorhatja. És ez még a legjobbeset, mert ha az előbbiekben felsoroltakhoz még a (megsértett) túlzottanönérzeteskedő hajlama is aktiválódik, az előbb leírtak alapján, egyenesen a Rákosmegbetegedések különböző labirintusaiba hajszolja magát. Nők esetében a mellek és a nemi szervek problémái is gyakoriak. Ilyenek a havivérzéssel, a terhességgel, a szüléssel, a szoptatással és általában a nőimegtermékenyülés, vagyis a termékenység princípiumával kapcsolatos zavarok (méhvagy melldaganatok), amelyek a szülöttnek a rosszul megélt anyai szerepkörévelkapcsolatos lelkiismereti kérdésekre (az anyai szereptől, vagyis a gyermek szüléstőlvaló hosszas elzárkózás, abortuszok, fogamzásgátló tabletták szedése, vagy másmechanikus "védekezési" módszerek alkalmazása) vezethetők vissza. Ugyanakkorfontos azt is tudni, hogy akárcsak a más konstellációkra jellemző károsodások ésmegbetegedések esetében, a Rák-princípiumához kötött betegségek nem kimondottan
 15. 15. és kizárólagosan a Rák szülöttekre jellemzőek. Humorosan fogalmazva: nem a Rákszülöttek előjoga ilyen betegségben szenvedni, pontosabban ilyen jellegű betegségetgyártani, hanem ezt "elkövethetik", mint ahogy sajnos el is követik a máskonstellációk szülöttei is. Azok tehát, akik nem a Rák napjegyében születtek ugyan,de konstellációjuknak köszönhetően erős összhangban (rezonanciában) vannak a Rákkonstelláció által megtestesített princípiumokkal, mint például a Víz-háromszög másikkét napjegye, a Skorpió és a Halak szülöttei, vagy azok, akiknek több támadott,diszharmonikus bolygója áll a Rákban és általában a Víz-jegyekben. Mivel a nők elsősorban a Teremtők, a női horoszkópokban az is Rák-problémákatidéz elő többnyire, ha a Rák uralkodó bolygója, a bőség, a termékenység, a tudattalanlelki tevékenység és az asztrális (idegi, érzelmi) érzékenység (amit egyesek lelkiérzékenységnek neveznek) princípiumát megtestesítő, támadott Hold áll Víz vagyTűz-jegyekben, esetleg a négyes vagy az ötös házban. Kettős jegyének köszönhetően a Rák karmás ember, még kiismerhetetlenebb ésbonyolultabb még önmaga számára is, mint például az Ikrek. A gyermek nemzéstől ésgyermek szüléstől – gondozástól és neveléstől mikor titokban és rejtetten, mikornyíltan félő, de másrészről ugyanakkor harmonikus családra és- biztonságos otthonravágyó Rák karmás személy ugyanis, mindent elkövet, és minden követ megmozdít ésaddig nem nyugszik amíg a család mindegyik tagját biztonságban és az ő általaelképzelt jó életkörülmények között nem tudhatja, de ha ez a lehetetlen ideális helyzetelő is áll néha-néha (Egy erősen gondoskodó és szintén családcentrikus élettárs révén)és már nincs semmi, amiért aggódni, aggodalmaskodni lehet, akkor a Rák karmásszemély nem csak, hogy elvágyódik a kényelmes és nyugodt körülményeklangymelegéből valami egzotikusan kalandos és izgalmas helyzetbe, de egyenesencsalni és elárulni kezdi a szeretteit, mivel a családtól és a gyermekektől valómegszabadulás árán elérhető, családon kívüli szexuális gyönyör és szerelmiboldogság-szerzési lehetőségéről, nem csak, hogy ábrándozik, de a legtöbb esetben,konkrét lépéseket is tesz, persze, nagy titokban ezek megvalósulási lehetőségeérdekében. Persze, a legtöbb esetben nem is szükséges, hogy ezeket a titkos külső-szeretőket provokáló lépéseit megtegye, mert a vonzás és a hangoltság (rezonancia)törvénye alapján, mindig könnyen kerül olyan helyetekbe, ahol ő szerinte „az Úristenáltal küldött” és ezért általa kikerülhetetlennek és végzetesnek érzett (hazudott!) nagy– nagy szerelmi ígéret várja, amely nagy szerelmi élmény aztán, ha nem is leszannyira boldogító, mint ahogy várta (rendszerint dupla és párhuzamos viszonyokbakerül), de legalább jó ürügyül tud szolgálni a biztonságos család szétbontására és agyermekek elhagyására, hányattatására, vagy egyszerű elhanyagolására. A rejtett nyugtalansága, az a bizonyos misztikus elégedetlensége jelzi azt, hogyszámára akkor nincs éppen rendben valami, ha végre minden a legnagyobb rendbenkellene, hogy legyen. De nem csak e rejtett, és teljes mértékben csak a mély tudattalan szféráibanműködő kettősség miatt szenvednek a Rákok olyan tehetségesen, hogy a körülöttükálló családtagoknak is bőven kijut a szenvedésből még akkor is, ha nem csapja be,nem árulja el és nem hagyja el őket, hanem, mint a más konstellációkra jellemzőtulajdonságok öncélú túlpergetése esetében is, a Rák konstellációra jellemző anyai,
 16. 16. apai, szülői, család -és gyermekirányítói, gyámkodói szerepük öncélú túljátszásánakkövetkeztében is. A Rákok ugyanis nehezen tudnak azonosulni más szerepkörökkel ésa határtalan önzésük miatti lelkiismeret furdalásból eredő, fölösen gyámkodószerepköreik fontosságának túlhangsúlyozása következtében, a felnőtté váltgyermekek és gyámolítottak által fárasztónak és terhesnek ítélt és ezért sokszorkegyetlenül visszautasított szeretet- nyilvánításaik és gyámkodó-jóakarásaik érzelmikövetkezményei miatt, mindenkinek akad bőven szenvednivaló a környezetükben. Alegtöbbször persze maguknak a kompenzáló Rák-mamáknak és a Rák-papáknak (vagymás, támadott Holddal és más, víz-jegyű bolygókkal rendelkező mamáknak-papáknak), akik kifosztottnak, haszontalannak és megalázottnak érezvén magukatamiért a huszonéves gyermekeiket nem nevelhetik tovább és nem irányíthatják azoklépteit az általuk elképzelt egyetlen jó irány és a boldogság felé, sérelmükben ügyesen"beidéznek" maguknak valamilyen Rák-betegséget, hogy legalább ezáltal tölthessenekfontos szerepkört a szeretett gyermekeik, családtagjaik életében. És ha elvesztett irányítói helyzetüket és gyám-tekintélyüket a "veszélyes"betegségükkel sem nyerhetik vissza, az önemésztés útján egész a halálig is elmennek,hiszen számukra a szülői, gyámkodói, családirányítói szerepkör elvesztésével, amelyminden látszólagos humanista magatartás mellett, álcázottan a rejtett uralkodásimániájukat szolgálja, a Rák szülöttek képzeletében értelmét veszíti az élet. Amennyiben képessé teszik magukat elsősorban a saját magukkal szembeni őszintetisztességességre és a jellegzetes érzékenységükkel kompenzált határtalan önzésükneka feloldására és az áldozathozási és helytállási képesség kialakítására, valamint azérzékenykedésüknek a termékenyítő szellemi információnak a befogadási-készséggévaló átalakítására és a nagy nehezen elért szülői státuszban is képessé teszik magukataz életfogytiglaninak képzelt gyámkodói-irányítói szerepükről való lemondásra, afelnőtté váló gyermekek elengedésére, szabadon bocsátására (megértvén azt, hogy alegfőbb jó, amit a marurizálódó gyermekeikkel tehetnek az a felettük való fölöslegesgyámkodás megszüntetése, mert az igazi szeretet az mindent felszabadít, elenged éssemmit nem tart meg magának), nem csak a jellegzetes Rák betegségeket és sors –csődöket kerülhetik el és haladhatják meg, hanem az értelmi világossággal (szellemivalóság-ismerettel) átitatott szeretetnek, valamint az odaadás és áldozatkészséggyakorlásának a legmagasabb fokára is eljuthatnak.A negatívan fényszögelt Oroszlán nappal, valamint az Oroszlánbanálló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek baleseti- ésbetegséghajlamai, betegségeiknek és konfliktusaiknak az igazi okai. Az Oroszlán az egyetemes léttudatnak az individuális személyi tudatban valómegjelenését és ennek megfelelően, az individuális önérzékelés és önértékelés többdimenziós kapcsolatát, azok teremtőerejét, illetve mindennek a problémakörétmegtestesítő konstelláció.
 17. 17. Az Oroszlán napjegye által képviselt spirituális és kauzális (morfogenetikus) erőtérhatása elsődlegesen az individuális tudat kiszélesítéséhez és finomításához, az öntudatformáláshoz, az alkotó személyiség műveléséhez és nemesítéséhez és így történőkiteljesítésének a problémakörét testesíti meg, annak köszönhetően, hogy ő éppenannak az ősi, abszolút léttudatnak az asztrológiai megjelenítője, amely megsérül az ős-Lilith nevű kauzális jelenség hatására, és amiért szükségessé válik az egyetemeslétteremtés. Vagyis, az oroszlán konstelláció egyenesen az egyén szellemi tudatának aformáláshoz és érleléséhez, az egyéni öntudat tágításához, spiritualizálásán keresztüliegyetemesítéséhez és a kauzális lét-képzetnek aszemélyesítéséhez kapcsolódik. Ez által tehát a helyes (külső) neveléshez iskapcsolódik, de főképp az (belső) önneveléshez önátalakításhoz, a személyigyengeségek legyőzéséhez és a hibabelátási képesség kialakításához is kötött, és ezekáltal az alkotói képességeket növelő és nevelő önismerethez, a fejlődéshez,szervezéshez, a bátorság és a nagylelkűség kialakulásához, a nehézségekkel és egyénigyengeségekkel való szembenézéshez. Azok egyenes (gerinces) felvállaláshoz,valamint a gyengeségek feletti uralkodáshoz, azok legyőzési képességekialakításához, vagyis, a személyi gyengeségekkel szembeni belső erőhöz éshatározottsághoz és ezek által az önuralom és az önfegyelem képessége kialakításáhozkötött. De fontos tudni, hogy mindez nem a többi ember, vagy a külső (természeti)környezet és nem a külső élethelyzetek fölötti öncélú uralkodás, de főképpen nem afölényességi érzet, a hiuság és a fölösleges önérzeteskedés növelése árán, misztikuskifejezéssel: az ego növesztése folytán, illetve a fölényeség-tudat ésaz egoista mentalitás, az ego védelmének fokozása és táplálása, annak a nagyranövesztése (hízlalása) árán kell történjen. Sőt: mindennek az ellentétével, vagyis aszemélyes gyengeségek fölötti erővétellel és felülemelkedéssel: az egoizmusbólfakadó személyi hibák és gyengeségek leküzdésével, az önzés és az áldozathozataliképtelenség fölött aratott győzelemmel, vagyis a tudatosan kitartó és szívósönfegyelemmel megvalósított, önuralommal és nagylelkűséggel. Ezért, a magukranem ébredt, un. nyers Oroszlán-szülöttek, még ha a föld legártatlanabb lényeinek isnéznek ki, néha még önmaguk számára sem bevallottan, nem csak hogy mindenesetben fölénybe akarnak kerülni és minden áron uralkodni vágynak mások fölött, ésleginkább az élettársuk, a szerelmi partnerük, g gyermekeik, a testvéreik, rokonaik ésa barátaik fölött, vagy a sors elemei és erői fölött, hanem irányítani akarják azokat és"természetesen" úgy, hogy az számukra mindenképp jó, előnyős és hasznos legyen. És amennyiben valaki megkíséreli a rajtuk való uralkodást, illetve óvatlanul belemegy egy olyan (házastársi, vagy munkatársi) relációba, amelyben a látszat szerint ővezeti és irányítja az Oroszlán karmával rendelkező személyt, az vagy fel lázad előbb-utóbb, mihelyt a rejtett önös érdekeit már nem szolgálja a reláció és annak afelrúgásával tönkretesz mindent, vagy cserben hagyja a partnerét, éppen akkor, amikorúgy néz ki, hogy minden a legnagyobb rendben van. A negatív Oroszlán személyiség ugyanis, sértett, vagy csonka, illetve zavartszemélyiséggel születik a világra. Ezért vagy mereven és a legtöbb esetben, akörnyezete számára hátrányosan gerinces, vagy ő maga a gerinctelenség
 18. 18. megtestesülése és képes dicsőíteni azt, vagy megalázkodni még az előtt is, akitkorábban a leginkább ő rágalmazott. Illetve, megalázni és rágalmazni azt, akitkorábban szeretett, vagy elismerte annak erényeit és még dicsért is. Ritkán, de a másik véglet is lehetséges, és elvétve olyan Oroszlán szülöttel istalálkozhatunk, aki képtelen az önállóságra, az önálló nézet-, vélemény- ésakaratalkotásra, önfenntartásra, önérvényesítésre, egyszóval az autonómiára. Ezértmagát alárendeli még 3O és 4O évesen is másoknak, legfőképpen a szüleinek, vagy aszülők egyikének, leggyakrabban az anyjának, és hagyja magát attól vezetni. Annyira,hogy még a saját családját is képes tönkretenni, annak a kérésére és parancsára, ésaztán attól lesz krónikus arcüreggyulladása, vagy azért fájtatja a mellkasát és ahátgerincét (- Micsoda lényegre törő töltete van e sajátos magyar kifejezésnek: valakivalamijét fájtatja, mintha tudatosan tenné! Egyetemes törvényekhez kötődőlelkiismeretem, felelős moralitásom az, amivel valósággal "fájtatom" valamelyikősprincípiumhoz kapcsolódó testrészemet. A kezemet például azért, mert valamit azéletemben, vagy egész életemet, valahol, valamiért rosszul kezelem.), mert nem meria saját akaratát nyíltan és egyértelműen felvállalni, problémáit becsületesenkimondani. Félénk, aggályoskodó, zárkózott, gátlásos, aki a veszteségtől valófélelmében, túlzóan uralkodik a természetes személyi megnyilvánulásai fölött. Ezértfog gyáva Oroszlánként gerinc problémákkal és arcüreggyulladással küszködni,ugyanis nem tud gerinces ember lenni és emiatt képtelen még önmagával is, nem hogymásokkal szembenézni, mind szellemileg, mind lelkileg. Tény, amit az ő fizikaiszervezete hűen le fog képezni egy adott idő elteltével. Az alaptermészetük szerint másokon, ha önkéntelenül és öntudatlanul is, demindenképp uralkodni vágyó, de a náluk erősebb egyéniségek (szülök, idősebbtestvérek) által elnyomott, vagy megfékezett Oroszlán gyermekek depressziósállapotokig, és a megmagyarázhatatlan okú szívbajokig, mellkasi- és légzésiproblémákig (asztmáig) és gerincferdülésig, krónikus arc- és homloküreg gyulladásigis elmenően (végzetesen) is megbetegedhetnek a nyers, individuális természetükkiélési lehetetlenségének a következetes akadályoztatása, vagy annak a finompszichológiai manipulálása esetében. Ezért többet árt, mint használ a gyermekegyénisége harmonikus alakításában az, ha egy pedagógiailag túlontúl felkészültszülő, vagy nevelő, állandóan leinti, vagy folyamatosan vissza fogja őket azoroszlános lendületükben, és főként ha folyamatosan kedvét szegi az által, hogyállandóan megakadályozza a őt többi gyermek feletti uralkodási ösztöne kiélésében,nem tudván, hogy a gyermekek között sokkal tisztábban működnek az egyetemestörvények, mint a felnőttek világában és ezért időnként kell hagyni a gyermekeket,hogy szabadon kinyilváníthassák és kiélhessék gyermekkorukban játék szinten,egymás között sajátos alaptermészetüket. Persze, ezt sem a végtelenségig, és nem atöbbi gyermek szabad önkifejezésének a rovására. Mivel nem értik ezt, a külső elemek (személyek) fölötti és a saját uralkodásikésztetései, önkéntelen szándékaik fölötti uralkodási mechanizmusoknak az arányosjátékszabály-rendszerét, az Oroszlán jegyében született felnőtt személyekleggyakoribb betegségei a szívvel, a mellkassal és a hátukkal kapcsolatosak, de azérrendszeri problémák, a vérkeringési zavarok, az érelmeszesedések, az agyvérzések,
 19. 19. az arc- és homloküreg-gyulladások, a gerinckopások és sérülések és agerincferdülések, is jellemzőek. Ezen szervek és testrészek akkor betegednek meg, haaz Oroszlán-szülött nem veszi észre magát és minduntalanul uralkodni akar akörnyezetében élő személyeken, azok viszont nem hagyják uralkodni személyük (éséletük) fölött az Oroszlán-szülötteket. (Amint már tettem említést erről akorábbiakban, a másik véglet szerinti diszharmonikus Oroszlán-mentalitás is lehetszellemi-lelki "kórokozó", különösen a hátgerinc ferdülések, gerincporc sérülések,gerincgyengülések esetében: a gyávaság, az alamusziság, a hátsó ajtózás és akiskapuzás, a hátulról támadás, az intrikálás, az igazságferdítési és igazság hamísításihajlam, az őszintétlenség és a nyíltság megtagadása és ezek elől a személytelenségbevaló rejtőzködés, a problémákelfödése, eltusolása, elhazudása, vagyis a nem nyílt és egyenes lelki-szellemimagatartás). Tudomásul kell venni, hogy egy ember sem várhat el akkora humanizmust a másikembertől, hogy az engedjen valamely családtag, vagy munkatárs zsarnokoskodásihajlamának csupán azért, hogy az illető nehogy beteg legyen. Jobb ha bevallja,beismeri és megmagyarázza magának az Oroszlán szülött, hogy igazából mitől,milyen személyiségi problémájától szenved és próbáljon meg magán belsőőszinteséggel segíteni magának a saját helyzete felismerésében. Attól nem leszboldogabb és egészségesebb egy Oroszlán sem, ha állandóan uralkodni hagyják ésnem kapván meg idejében a környezetétől a megfelelő ellenállási jelzéseket, nemtanul meg saját magán uralkodni. Hiszen azáltal, hogy mások fölött uralkodik,morálisan és így spirituálisan sem fejlődhet, aminek elengedhetetlenül éskivédhetetlenül, negatív visszahatása lesz az egészségére is. Ezért a fent említettbetegségek mellett, csigolyagyulladásra, mellkasi szakasz porckorongjainak agyulladására, vagy éppenséggel szívbetegségre - infarktus-hajlamra – tesz szert azidők folyamán. Ha még ezután sem képes felébredni és elsősorban önmagátfegyelmezni mások fegyelmezése helyett, látásproblémák, szemgyulladások,retinaleállások lehetségesek, annak következtében, hogy nem akarja meglátni és nemakarja belátni a saját tévedéseit és azt, hogy másnak is van joga a tévedéshez,különösen, ha a személyiség-meghatározó bolygók, vagy az Ascendens az Oroszlánnapjegy 6 és l foka körül állnak. Nő nemű, Oroszlán karmával rendelkező személyek esetében, a nyílt, vagy rejtett(titkolt) önszeretet és önimádat, az odaadási - önátadási képtelenség, valamint azéletért és másokért való áldozathozási képesség teljes hiánya, odáig elmehet, hogyöntudatlanul, vagy tudatosan, de elutasítják a gyermekáldást és mindenféle hihető éshihetetlen ürügyet kitalálnak (Pl. Hogy nem találták még meg az igazi ? Persze:hozzájuk méltó... ? férfit. Hogy még nem értek meg arra, hogy jó édesanyák legyenekmessze huszonhét év fölötti életkoruk el-érése és elhagyása után sem, hogygazdaságilag még nem állnak ott, hogy ezt a "luxust" megengedhessék maguknak,hogy nekik még valamit tanulniuk kell még a második egyetemi diploma megszerzéseután is, hogy nem érett be a karrierjük eléggé, hogy nem tapasztaltak és nem láttak avilágból eleget, és általában is, nem éltek még eleget, de főképpen azt, hogy nemtalálták még meg azt a rendkívüli férfit akiben bízhatnak, illetve, akik nekik megfelelő
 20. 20. partnerük lehet - és persze, ilyen férfi nem is létezik! - stb., stb.), nem csak a mások(élettársuk, szüleik), de önmaguk (lelkiismeretük és felelősségérzetük) ámítására is. És, ha netalán mégiscsak rá tudják venni magukat arra valamiképpen, hogy családotalapítsanak, vagyis arra, hogy egy férfi mellett elkötelezzék magukat és anyáváváljanak, ez az anyaság semmiképpen nem jelenthet többet egyetlen utód szülésénél,nevelésnél és gondozásnál. Az asztrológusnak néha megáll az esze, hogy mit ki nem képesek eszelni ürügyként,csak nehogy a szeretett és imádott egójukat meg kellene osztaniuk, szét kelljenszórniuk utódok irányába és formájában, illetve, hogy egynél több utód megszülését,gondozását és nevelését felvállalják. Vagyis, hogy az oroszláni kényelműketveszélyeztessék ezekkel, a belőlük származó a kis kellemetlenkedő lényekkel, akikrenem csak nekik, hanem másoknak is oda kell majd figyelni, ahelyett, hogy az őkcsodálatos személyének figyelmével töltenék az idejüket és az költenék a drágaenergiájukat. Holott éppen ez lehet az Oroszláni karma legbiztosabb és legalkalmasabb feloldásilehetősége: AZ ÁLDOZATHOZÁS, az önátadás és az odaadás, valamint a másokért(utódaikért - családjukért) való személyi felelősségvállalás. Ebből és csakis ebből agyakorlati megvalósításokból, a tényleges áldozathozatalból alakulhat ki az abizonyos, nemes - Oroszláni arany öntudat, aminek az elérése érdekében a régiekmegalkották a legnemesebb szellemtudományt: az alkímiát. Az alkímia tehát,kiemelten az Oroszlán és a Szűz konstellációk tudománya! Amit viszont a legajánlatosabb az Oroszlán Karmával rendelkező személynek aszívébe vésnie az, nem más, mint az, hogy legalább az itt olvasottak után, igyekezzen,a magáról olvasottak által a sértett egoja miatt, valamint az önös becsvágyából éshiuságából eredő, spontán replika-adási késztetései fölött uralkodni, és ne akarja azasztrológust sem kíméletesen toleráns, humanista és liberális elvekre hivatkozva, semrózsaszínű misztikus tanokból átvett nemesen csengő, de a gyakorlatban érvénytelengondolatok közlésével megszégyeníteni, kioktatni, megleckéztetni, stb., annakérdekében, hogy valamiképpen fölényben érezhesse magát fölötte. Az asztrológusugyanis a legutolsó ember, akivel az Oroszlán karmával rendelkező személynekcsatároznia kellene és aki fölött neki bármiféle diadalt kellene aratnia, vagyis akivelszembe neki meg kellene vitatnia az Oroszláni (Ego-mentő) igazát és akivel szembenfölényeskednie kellene. Egy ilyen téves Oroszláni magatartás ugyanis, éppen aztbizonyítja, hogy az illető személy, menynyire nem ismeri még önmagét, illetve azt,hogy mennyire távol áll még attól a spirituális színvonaltól, amire hivatkozik, ésamihez éppen a saját ide vonatkozó )minden áron győzni akaró) gyengeségeinek alegyőzésével el kellene érkeznie. Vagyis, attól az általa nemesinek és ettől fogva jogosan a mások irányítására, másokleckéztetésére születettnek képzelt lényéhez képzelt, neki születéstől fogva illőnekgondolt színvonaltól, amelyhez Ő máris elérkezettnek képzelte magát korábban azáltal, hogy szorgalmasan, vagy szórványosan, de egy pár éven át, végig követettbizonyos misztikus kurzusokat (Joga, rejki, agykontroll, dianetika, buddhistatanfolyamok, táltos iskola, stb.).
 21. 21. Amennyiben az Oroszlán-karmával rendelkező személynek sikerül felébrednie éstudatosan felvállalja az Oroszlán gyengeségeinek, vagyis a nyílt, vagy rejtettegoizmusból eredő tulajdonságainak beismerését követő, kiigazítási és meghaladásierőfeszítéseket, spirituális értelemben is teljes értékű személyi tudatra tehet szert, tehátigazi, a belső tisztultságából eredő, világos öntudatra és, ezzel járó, majdhogynemacélos egészségi állapotra (erős immunrendszerre) tehet szert, önzetlenül ésközvetlenül árasztva maga körül az uralkodó bolygójának: a Napnak az éltető fény-sugarait, amitől minden jó szándékú, békés ember oldottan, nyugalomban ésbiztonságban érezheti magát az ő környezetében.A negatívan fényszögelt Szűz nappal, valamint a Szűzben álló Lilithel,vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek baleseti- és betegséghajlamai,jellegzetes betegségeiknek és baleseteinek az igazi, kauzális okai. A Szűz konstelláció a teremtés okának és céljának: a lét és az élet rendeltetésének aproblémakörét testesíti meg. Ezért a bűnbeesett erkölcsi elme-állapotban élő embernem törődik a természet rendjével, illetve össze téveszti a rendeltetés funkcióját azerőszakos, steril renddel. Ezért, azon személyek, akiknek a mentalitásában az öncélúésszerűségre és a materiális gyakorlatiasságra való törekvés dominál, vagyis az élet ésa sors minden problémáját a gyakorlati ésszerűség segítségével történő megoldásiigénye vezérel, vagyis akik a betegségekből való gyógyulást is pusztán a technikai,tudományos és gazdasági (megfelelő gyógyszerhez jutási) kérdésnek képesek felfogni,akiknél tehát minden más szempontot el tud nyomni a technikai – tudományosmódszerekkel való kezelési és intézési igény, és akiknél a rendtartási mánia, a túlzottpedantéria, a civil életben hajszolt katonás fegyelem, az akkurátus pontosság éskicsinyes precizitás, a tisztasági- és a munkamánia, vagyis mindaz, ami a fizikai világlehetőségeinek az erőszakos felhasználási igényére, valamint az anyagi létnek azabszolutizálására utal, és ugyanakkor mindaz, ami az előbbieknek az ellentéte:rendetlenség, hanyagság, piszkosság, érdektelenség, közönyösség, renyheség,lustaság, munkakerülés, stb., a Szűz által megtestesített általános emberi és személyirendeltetés kérdésével, a spirituális rend megvalósításával kapcsolatos Karmának amegtestesítői. A Szűz ugyanis, a megnyilvánult létezésnek, és így az emberilétezésének és az egyes személy partikuláris rendeltetésének a spirituális és kauzálisproblémakörét és megvalósulási lehetőségeit testesíti meg. Ezért a Szűzhöz tartozik a rendeltetés-tudat kialakulása, vagy annak a felbomlása,tehát az égi rend szerinti rendeződés, illetve a szerveződés és a szervesülés, akárcsak aszervezetbe került tápláléknak is a rendeltetése szerinti elosztása és felhasználása is,aminek következtében ezek a személyek általában erősen hajlamosak az emésztésirendszer és általában a bélműködés zavaraira, a szervezet emésztési funkcióitlebonyolító szerveinek a károsodására: bélhurutra, bélgyulladásra, bélfekélyre,hashártyagyulladásra, epegyulladásra, hasnyálmirigy gyulladásra, hasmenésre,székszorulásra, gyomorégésekre, más féle lép-, epe és májbetegségekre.
 22. 22. Mivel az általános és az egyéni rendeltetés-tudat tisztasága, vagy zavartsága, akultikus cselekedetekben nyilvánul meg, a Szűznek, mindamellett, hogy föld-jegy, alineáris kapcsolatrendszereket megtestesítő Merkúr az uralkodó bolygója. Ezért, atáplálék eszenciáját (szubsztaniciáit) a rendeltetése szerint elosztó belek mellett, aszervek közül, a Szűzhöz tartoznak az alkarokkal együtt a kézfejek (Lásd: kéz - fej,megfogás, elfogás, befogás és fel-fogás, valamint a kéz-mű.), valamint az agy is(gondolkozás), amelyek kapcsolatot teremtenek az ember mentális tevékenységeés a fizikai valóság megváltoztatására irányuló közvetlen cselekvései között. Azanyagi világnak az átminősítésére irányuló, tudatos, vagy kényszer-cselekvéseink ésaz információ-feldolgozó, átminősítő szerveink közötti spirituális kapcsolata Szűz által megtestesített lételvvel van analogikus kapcsolatban. Így tehát az isérthető, hogy miért annyira ésszerűek és már – már kultikusan módszer-szeretőka Szűz jegyében született emberek. Hogy miért szeretnek olyan tökéletes elméleteketgyártani a fizikai valóság és a természeti környezet mesterséges megváltoztatásiszükségére és az életrend tudományos ésszerűsítésére vonatkozóan. És persze, azemberi élet és az egész emberiség élete tudományos alapokra helyezésének aszükségére vonatkozóan. És mindezt, természetesen, az ember boldogsága, azaz azembernek a tudományosan ésszerű szemszögből való boldoggá tétele érdekében. És ezt a spirituális és kauzális alapot figyelembe véve, talán az is érthetőbb, hogymiért a legszigorúbb pedagógusok, gyógyszerészek, a legfanatikusabb technikusok,precíz írók, inkvizitorok, méregkeverők, rettegett inspektorok, kórházigazgatók éskaszárnyaparancsnokok, fegyverkészítők, a legfegyelmezettebb és legszívósabbmunkások, katonák, sportolók a Szűz csillagjegy szülöttei? És talán az is érthetőebből, hogy miért kapcsolódnak a Szűznek megfelelő VI. Horoszkóp-házhoz amunkaviszonyok, a munkahelyi problémák, a munkahelyi megbetegedések, valamint amunkabalesetek. A mindig „szükséges” gazdasági és termelési hatékonyság, atermelékenység miatt folytonosan aggódó Szüzek, aggodalmaskodásaik és állandóstressz-állapotaik következtében idegrendszeri túlérzékenységben szenvednek, hiszena valóság, tehát a munka eredménye (végtermék) sohasem felelhet meg az ők elméletiés eszményi elvárásaiknak. Sőt: a hipochondria, a képzelt betegségek különfélevállfajai is azért jellemző rájuk, mert a földi dolgok sohasem lehetnek annyiraésszerűek, annyira pontosak, kezelhetőek és ellenőrizhetőek, higiénikusak, tehátannyira tiszták ("sterilek"), mint ahogy egy Szűzre jellemző, szélsőségestulajdonságokkal bíró ember elvárná azt. Összegezve mindezt, a kiemelten diszharmonikus Szűz jellegű sors-programmalrendelkező szülöttek - amennyiben nem tudatosodik bennük az életprogramjuk(sorsuk) ellentmondásosan földhöz és éghez kötött merkúri jellege – erkölcsöspragmatizmusukkal, erőszakos jót-akarásukkal, munkamániájukkal, módszer-mániájukkal és tisztaságmániájukkal a legtökéletesebb családi zsarnokká válhatnak,akiket a legnehezebb a rejtett zsarnokoskodási hajlamaik kiélésén lehet rajtakapni(amely zsarnokoskodó lelki állapotaiktól ők is épp úgy szenvednek, mint akörnyezetükben). Ugyanakkor rejtett (hipokrita és "epés") gyűlölködőkké, valamint ahipochondria mestereivé is válhatnak, mivel a betegség egy olyan (sajnálatkiváltatására alkalmas) eszköz a környezetük és főképp a családtagjaik fölötti
 23. 23. uralkodási lehetőségek tárában, amit a Szűz Sárkányfarokkal, vagy Szűz napjeggyelrendelkező személyek mesteri fokon tudnak használni. Persze, mindennek köszönhetően nemcsak a Szűzre kimondottan jellemzőbetegségeket gyártják le módszeres és tudományos magyarázatokkal ellátotttökéletességgel, hanem a Sárkányfej, a Sárkányfarok és az Aszcendenskonstellációinak megfelelő betegségeket is. A gyengeségein és diszharmonikus tulajdonságain uralkodni és azokat önmagánakbevallva, a kultikus élet tényleges funkciójának a megértése segítségével feloldani ésmeghaladni képes Szűz jellegű személy a legkellemesebb beszélgető partner és alegmegbízhatóbb munkatárs, akiknek a figyelmes következetességére, feltétel nélkülibecsületességére, komolyságára, de a humorérzékére is mindig is számíthat az ember.És anélkül persze, hogy attól kellene félnie, hogy tele tömi a fejét, fölösleges részlet-információval, száraz és tekervényes technológiai elméletekkel, megjegyezhetetlengyakorlati útmutatásokkal, szűkös esetekre és sorshelyzetekre vonatkozó tanácsokkalés tudományos magyarázatokkal. A MÉRLEG jegyében született, valamint a Mérlegben álló Lilithel és Sárkányfarokkal rendelkező személyek betegséghajlamai, Betegségeiknek, baleseteiknek és sors-kríziseiknek, szellemi-lelki okai A MÉRLEG spirituális erőtere a természeti kiegyenlítődésre való törekvésnek azegyetemes őselvét jeleníti meg és hozza létre a mentális, az asztrális és a fizikaidimenzió szintjein. Ennek következtében a szerelmi, szexuális, párkapcsolati, élettársiharmóniára, kiegészülésre és kiegyenlítődésre való törekvést eredményezi az emberiviszonyokban és szellemi – lelki állapotokban. Így, a Mérleg által megtestesítettmorfogenetikus erőtér a Kiegyenlítődés, a Komplementaritás és a Polaritás, Valaminta Nemek Törvényének is a lényegi és analogikus megfelelője. Ezért a Mérlegben született, de főként a horoszkópjukban Mérleg Lilithel, vagySárkányfarokkal rendelkező személyek általában az antagonisztikus sorserők éssorsállapotok, valamint a külső és a belső feszültségek és az elemi ellentmondások jó,vagy rossz, helyes, vagy téves kiegyenlítési törekvéseinek a megtestesülései ésáldozatai, vagyis az egymásnak ellentmondó, egymással feszültségbe kerülő ésegymást kizárni törekvő dolgok, (lelki) jelenségek és folyamatok harmonizálására,egyensúlyi állapotba hozatalára törekszenek, de többnyire hibásan és tévesen, sőt,néha erőszakosan, erőszakos magatartással, vagy cselekedetekkel, és – amennyibenerélyes személyiségekről van szó, ez a hamis, vagy erőszakos egyensúlykeltés sikerülis, addig a pontig, amíg az egyensúlyi állapot létrehozását nem abszolutizálják, vagyisnem eszményesítik. Ugyanis a valóság minden szintjén megvalósított (eszményi)egyensúlyi állapot a teljes (univerzális) lemerevedést jelentené. Kell tudniuk tehát,hogy a kiegyenlítődés és a harmónia, nem egyenlő a tökéletes és eszményi egyensúlyi
 24. 24. állapottal, amit ők vadásznak, illetve, hogy az öncélú és egyoldalú tökéletességretörekvés inkább az egészséges harmóniát bontja ésrombolja a harmóniát, ahelyett, hogy erősítené. Azok tehát, akik a teljes egyensúlyi állapot létrehozását erőltetik öncélúan a valóságbármely területén, nemcsak olyasmit szeretnének elérni, ami természetellenes ésfikció, hanem olyan állapot létrehozását is erőltetik egyben, amely állapot ténylegesmegvalósulása megsemmisülést idézne elő és ezért nem egyezik sem a Teremtés, semaz Egyetemes Evolúció törvényével. A magyar nyelv érzékletesen utal erre a téves törekvésre azzal a kifejezéssel, hogyHOLTBIZTOS. Vagyis, csak abban lehet(ne) teljesen és egyértelműen biztos azember, ami rögzülten élettelen, ami igazából nem is létezhet tehát. Ezért jó megjegyezni tehát mindazoknak, akik a Mérleg jegyében születtek, ésazoknak, akiknek a születési képlete (asztrogrammja) jellegzetesen Mérlegszínezetű,hogy nem egyensúlyi állapotra, hanem harmóniára kell törekedniük, ami azt jelenti,hogy a dolgok kiegyenlítődésén soha nem szabad kierőszakolt és természetellenesegyenlőséget érteni, hanem dinamikus és szerves egységet, amely egységben tehátmindig létezni kell valamely részletnél egy kis egyensúly-eltolódásnak valamelyikpólus irányába, ahol a szellemi megújhodás végbemehet, ahol az új és újító szellemi erők bejöhetnek, ahhoz, hogy az élet dinamikájateljes és egész lehessen. A Mérleg által megtestesített erőtér problémája tehát a dinamikus spirituálisközéphely megtalálása, amely nem zárja ki magából a szélsőséges elemeket, hanemazokat egymással kiegészítve és egységesítve integrálja, anélkül, hogy a részelemekteljes és merev kiegyenlítődését öncélúan erőltetné. Erre utal Mózesazon megállapítása is, hogy az Isten mindent szám, súly és mérték szerint teremtett. Az egyetemes mértékek ugyanis nem precíz és nem spekulatív mértékek, hanemáltalános jellegükben és erejükben egzakt idea-mértékek. Az aritmológia például,vagyis, a számok által ?számunkra? megtestesített és a számokban létező szellemieszenciák és minőségek logikájának a tana, vagyis a számok őstudománya, nemszáraz mennyiségi értékekkel dolgozó matematika, amely a számoknak kimondottancsak a mennyiségi értékét venné figyelembe és csak a ezekkel a mennyiségiértékekkel operálna, hanem a számok által megtestesített teremtési mozzanatoknak ésidea-erőknek és idea-rendszereknek az egymáshoz való viszonyulásait és viszony-rendszereit, és e viszonyok kombinációit tanulmányozza és e szimbólumoknak egyadott viszonyaiból vonja le a következtetéseit egy adott sorshelyzeten vagy szellemijelenségen belül. De amennyiben a harmóniáról, mint elsődleges kiegyenlítődésről beszélünk,természetesen az emberi középhely érdekel bennünket elsősorban, hiszen azasztrológiának, vagy az Aritmológiának csak akkor van értelme, ha személyes. Így aMérleg erőtere számunkra elsődlegesen a Nemek Törvényéhez és így, a Jin - Jangősprincípiumok harmonikus egységének felbomlásához és újabb és újabb minőségűmegvalósulásához kapcsolódik. Ezért a Mérleg uralkodó bolygója a Vénusz, a fizikaiés a pszichikai kiegyenlítődési vágyak, a páros kiegészülési kényszerűségek, az érzéki
 25. 25. (testi) szerelem és a szexuális harmónia, de a kényelemkeresés, a felszíni egyensúly ésígy az esztétika bolygója is. Ezért kapcsolódik a Mérleg napjegyéhez az emberi szellem, lélek és testegyüttesének a középtájéka is, vagyis a deréktáji csontozat és izomzat, az izületek és agerincoszlop deréktáji szakasza, a vesemedence és a szervek közül elsődlegesen avesék, a vesevezetékek és a húgyhólyag. A vesebetegek csak látszatra szenvednekazért, mert valamikor "felhűtötték a veséjüket". Valójában a vesebetegség lelkiszinten kezdődik, amikor valamiért a személy szellemi és később a lelki egyensúlyamegbomlik és ez a legtöbb esetben szerelmi bánatra, szerelmi csalódásra vagy másjellegű partnerkapcsolati problémákra vezethető vissza. A vesebajos "tisztességes"családapák és családanyák, voltaképpen mind egy-egy, talán még önmaguk számára isbevallatlan, a házasság köteléke (erkölcsi normái) miatt teljesíthetetlen szerelmi vágy,vagy rendezetlen és rendetlen, vagy kielégítetlen szexuális élet következtébenszenvednek. Ezért, ha a bevezető részben említett, szerelmi, szexuális, párkapcsolatiproblémakörök jelentkezésekor megbomlik bennünk a szellem és a lélek harmóniája,nem csak a szexuális szerveink károsodnak meg hanem a vesék is, különösen aMérleghez és a Vénuszhoz (a szerelmi kiegyenlítődéshez) kapcsolódó Karmával(Lilithel, vagy Sárkányfarokkal) rendelkező személyeknél. Ennek következtébenveseműködési zavarok lépnek fel, vesemedence gyulladás, vesekőképződés,veseműködési elégtelenség, húgyhólyaghurut, vizelési problémák, és a különbözőanyagcserezavarok is, a huzamosan és intenzíven átélt, szerelmi és az élettársicsalódottsághoz, az ide vonatkozó sértettségi és elhagyatottsági érzésekhez, valamint akielégítetlen (kielégíthetetlen), szerelmi vonzalmakhoz és vágyakhoz, valamint aviszonzatlan szerelmi bánkódásokhoz is kapcsolódnak. De ide kapcsolódik végső soron a cukorbaj, köszvény, a reuma, a deréktáji porc- ésgerinckopások, de a bőrkiütések és a különböző ekcémák is. Ezek a belső sérülések ésbetegségek kísérik, a szellemi és lelki valóságnak talán a leginkább meg nem értett, ésa spirituális megváltást szolgáló egyetemes törvények szellemének ellentmondó,társadalmi normarendszerekkel leszűkített, természetellenes és öncélúan ambíciósszemélyi, páros és csoportos törekvéseinket. Diszharmonikus fényszögbe került Mars a Mérlegben pl. zavaros, vagyszenvedélyes gondolkozásmódra (látási szögre) utal szerelmi viszonyokban, amiviszketést keltő szemgyulladásokra, bőrgyulladásokra és a húgyúak gyulladásairahajlamosít. Ugyanakkor a rossz fényszögben álló Szaturnusz (a Mars általmegtestesített spontaneitásnak és nyers energetikai megnyilvánulásoknak az ellentéte)a Mérlegben félénkségre, gátlásosságra és önkorlátozásra utal a szerelmi élet terén,amit ha nem tudatosítunk és nem oldunk fel, a húgyurak eltömődését eredményezi ésvesekőképződést okozhat. Hogy mindezt megelőzhesse, vagy az ide vonatkozó, már létező betegségeibőlegyértelműen, gyökeresen és végérvényesen (tehát nem csak testi tünetek szintjén, ésnem csak a társadalmi erkölcsi-látszatok szerint) kigyógyíthassa magát a Mérlegbenszületett, a Mérleg Ascendenssel és Mérleg Sárkányfarokkal, de főképpen a MérlegLilithel rendelkező, valamint a Mérleg princípiumához valamilyen más módon
 26. 26. kapcsolódó személy, meg kell tanulnia személyesen, határozottan és önállóan dönteniélete (És családja) legfontosabb sors-kérdéseiben (különösen ami a párkapcsolati,szerelmi vonatkozású problémáit illeti) és nem hagyni, hogy nála erőszakosabbszemélyek, családtagok, vagy a személytelen "végzetes körülmények" döntsenekhelyette. Meg kell tanulniuk úgy elfogadni saját személyüket, hogy ők is tévedhetnekés hibázhatnak, mint a többiek és ne törekedjenek folytonosan a látszat-harmónia, alátszategyensúly fenntartására. Vállalniuk kell a pillanatnyi egyensúlytalanságot ésdiszharmonikus állapotokat okozó, de a személyi viszonyaik minőségét, és atársadalmi és a sorshelyzetük tisztázását szolgáló, pillanatnyi harci állapotokat ésszemélyi konfliktusokat az életükben, ahhoz, hogy a hosszú távú és tényleges, belső,lelki és szellemi egyensúlyuk valamikor helyre állhasson és a betegségeikből, vagy amegromlott párkapcsolati viszonyaikból is kiolvasható, már korábban megbomlott,vagy megzavarodott egészségi, vagy sorsegyensúlyuk helyreállhasson. Mindezt könnyű mondani és leírni, de határtalanul nehéz a Mérleg Karmával,vagyis a Mérleg Lilithel, vagy Mérleg Sárkányfarokkal rendelkező személyek számáraelérni. Ők ugyanis, eleve úgy születnek a világra, hogy hiányzik belőlük apárkapcsolati, szerelmi boldogságnak a megvalósítási képessége, és amennyiben megis találják a számukra legmegfelelőbb szerelmi- és élettársat, öntudatlanul bár, deelőbb - utóbb úgy rendezik és úgy kezelik a viszonyukat, hogy az, mintegy külső erők(személyek) és körülmények által megrontva, végül tönkre megy. És ez még a jobbik eset, mert valójában a mágikus kisugárzásuk is olyan, hogyeleve ilyen jellegű (partneri, szerelmi és harmónia. ) problémákkal, de legalább isolyan személyiségi problémákkal (zavarokkal) rendelkező személyeket vonzanak be,illetve olyanak által érzik magukat ellenállhatatlanul vonzva, akik képtelenek mindenféle a harmonikus kapcsolat megvalósítására és megőrzésére, mivel nem teljes értékűa személyi öntudatuk és az önértékelésük. És akkor még nem is beszéltünk mindarróla problémáról, ami a Mérlegnek a levegő jegyűségéből ered. Ennek a levegő jegyűségáltal támasztott, majdhogynem megfoghatatlan problémáját a leginkább az ázsiaianalogonjában: a Sárkány évében született személyek sajátosan levegős problémáinaka tanulmányozásával lehet elérni. Ahhoz, hogy egy Mérleg-karmával és életfeladatokkal küzdő személy jólmegérthesse és feldolgozhassa, kezelhesse az élete, sajátosan a szerelmi-párosboldogság megvalósulásához kötődő sorsproblémáit, illetve, hogy megértse a saját,mélyen rejtett személyisége tudattalan mozgatórugóit, ajánlatos tanulmányozni azázsiai asztrológia Mérleg-megfelelőjének, a Sárkánynak a természetét és Karmájamélytudati okait, amely ok - okozati rendszer, még inkább felszínre hozza a Mérlegkettősségét és a levegő-jegyűségének a sajátosságait. Ebből a sajátosan levegős sárkányi természet jellegzetességeiből tűnik ki tehát,hogy a Mérleg-ember, hiába, hogy látszólag békére és nyugalomra,megállapodottságra törekszik, de valójában egy szellemi és lelki vihar-központ, egyolyan tornádó-áram hordozó, amely a legváratlanabb pillanatokban is képes mindentelsöprően kitörni és maga körül mindent, amit ő, vagy mások építettek szorgos ésfigyelmes munkával, egy szempillantás alatt elpusztítani. A Sárkány típusú embertehát az, aki az egyik percben még kellemesen és békésen simogat mint a nyári szellő,
 27. 27. a másik percben viszont az égbolt ezer irányából süvít és villámlik, mint a júliusivihar. A mérleg- karmával rendelkező személyeknek tehát, a békére törekvő személyitulajdonságai mellett, meg kell ismernie és be kell ismernie ezt, a lénye mélyére rejtettszemélyiségét annak érdekében, hogy sem az ő sorsát, sem az élettársa, vagy akörnyezete sorsát ne borítsa fel és ne tegye tönkre egyetlen, a lényéből ismeretlenülelőtörő és pusztító erőket kiváltó irracionális sugallat sem. A Skorpió - Lilithel, Sárkányfarokkal, vagy teljesen negatívan fényszögeltSkorpió - Nappal rendelkező személyek jellegzetes sorsproblémái és betegségi,baleseti, sérülési és fertőződési hajalmai, jellegzetes sors-kríziseinek az igazi,spirituális okai. A Skorpió csillagkép, az emberben megjelent abszolút szellemnek, az anyagi létkábulatából való felébredésének (megvilágosodásának) és az abszolút léthez valóvisszacsatolódási vágya megszületésének és megerősödésének az egyetemesmozzanatát (A nulla-pontról való visszafordulását: a feltámadás mozzanatát) testesítimeg. Ezért, a Skorpió csillagképéhez analogikusan rendelődő személyi sorsproblémák is,vagyis a Skorpióra jellemző" betegségek és balesetek - általában és lényegében - azembernek a (spirituális) szellemi - lelki megújhodásához, vagyis a személyi-tudatnakés mentalitásnak a gyökeres átalakításához, kicserélődéséhez kapcsolódnak. Ezzelegyütt, a skorpió- problémák, az elemi és a végső lét-okoknak (a teremtésrendeltetésével, vagyis a megváltódással kapcsolatos ok – okozati összefüggéseknek)és rejtett szellemi igazságoknak a kiderítésére valótörekvésekhez kapcsolódnak. Mégpontosabban: a teremtési okoknak a kutatásához és felderítéshez, valamint az anyagiés a szellemi léthez való viszonyulási tévedéseknek – tévképzeteknek a leleplezéséhezkapcsolódó titkos ragaszkodásokhoz, szenvedélyekhez, ambíciókhoz és félelmekhezkapcsolódnak. Negatív jelentésében: az anyagi és a szellemi léttel kapcsolódótéveszmékhez való ragaszkodáshoz, a megváltódási lehetőségben való kételkedéshez,sőt: a megváltódáshoz szükséges, hibás szokás- és mentalitásbeli változásoknak azelutasításához, vagy ennek szöges ellentéteként: a megváltáshoz vezető mentalitás-változtatási igényekkel szembeni irritációhoz, lázadáshoz és szélsőséges esetekben:dühöngésekhez, romboláshoz kapcsolódnak. Vagyis, (diszharmonikus esetben) a Skorpió-karmával rendelkező személynek, askorpiói leleplező és ön-leleplező (tévedés- és hibabelátó, valamint a belátást követőönjavító), tisztító és öntisztító magatartással szemben tanúsított elemi és önkéntelenelutasításhoz és a változás – változtatás kikerüléséhez, a személyi átalakulásgondolatának és szükségének az elemi elutasításához, vagyis a hibabelátási készséghiányához, annak a reflexszerű elhárításához, és ezért a szellemi szűklátókörűséghez,a csökönyös szellemi nyakassághoz (a szellemi vaksághoz : a spirituális káprázathoz),szélsőséges esetekben: a megváltódással szembeni ellenséges magatartásokhoz,önkéntelen irritációhoz, elutasításhoz, haraghoz, nehezteléshez, gyűlölethez ésdühöngéshez is kapcsolódnak.

×