Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gyakran hallható, hogy újszülöttek a nyakukra tekeredett köldökzsinórrallátják meg a napvilágot. Mi ennek a jelentése, ese...
un. józan paraszti ész logikájára) lefordítva érzékeltetnem és megértetnem, éselkerülhetetlen, hogy ez egyesekben keltsen ...
Ezért írtam tehát az elején, hogy a jelenség egy sokkal általánosabb, az egész emberirendeltetésünkkel, illetve e rendelte...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Az újszülöttek nyakára tekeredő köldokzsinor jelentése

2,986 views

Published on

Mi a spirituális oka és jelensége a nyakra tekeredő köldökzsinornak?

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Az újszülöttek nyakára tekeredő köldokzsinor jelentése

  1. 1. Gyakran hallható, hogy újszülöttek a nyakukra tekeredett köldökzsinórrallátják meg a napvilágot. Mi ennek a jelentése, esetleg az anya gyermekelleni tudattalan agresszióját mutatja? Mind a jelenség spirituális oka, mind a kérdés helyes megválaszolása egybe vág nem csak amagzatfoganás és a magzatkihordás teherként, vagy áldásként való megélésének ésátélésének a hátterében meghúzódó tudományos kordivat által meghatározott anyasági ésszülői mentalitással. És nem csak a kismamáknak a várandóssági időszak alatti pszichikai ésmentális – szellemi átéléseivel, hanem az egész életünk értelmével. A köldökzsinórnak atöbbnyire a babák utolsó magzatkori életfázisa idején történő nyakra tekeredése, bizony ahalálos veszélyezettség lehetősége és szimbóluma marad, még akkor is, ha a mai szülész-nőgyógyászati technika és az orvosok és bábák szakértelme ezt a tragikus kimenetelilehetőséget az esetek nagy – nagy többségében el tudja hárítani. Azért írtam tekervényesenkimeneteli lehetőséget, mert nem még ilyen helyzetben sem kötelező a babák születésközbeni halálos sérülése (fulladása), tehát nem csak az orvoslási technikák képesek egy –egy a várandóság ideje alatt spirituális megújhodási képességet bizonyító kismama esetébenelhárítani, hanem, ezt a várandóság utolsó szakaszában megújhodott kismamák gyermekei isképesek mintegy maguktól elkerülni úgy, hogy a szó szoros és fizikai értelmében„burokban” születnek például. Ezt tette és így oldotta meg a helyzetet a mi otthon és orvosoknélkül született második kislányunk, Etelka is például. Pezsgős dugóként termett hirtelenülaz édesanyja hasa alá reflexből betolt tenyerembe, „repülés közben” szakítva el a burkát ésnekem csak annyi dolgot adván, hogy a bal hóna alatt a vállára és onnan a nyakára húzódó,és a tarkójába jól bevésődő, majd onnan a jobb hona alól még az édesanyja méhébe kötöttköldökzsinórt levegyem. Nincs helye e válaszomban annak, hogy leírjam, ennek miért kellettígy történnie, de tény az, hogy helyes feltételezésével ön is nagyon közel jár a valósághoz,de a jelenség egy kicsit összetettebb az anyának a magzattal szemben viselt önkéntelen, vagytudatosan ellenséges, de persze, többnyire rejtett és a legtöbb esetben még önmagának sembevallott, a méhén belüli negatív energiákat keltő magatartásánál.Sőt: nem is fontos, és a legtöbb esetben nem is konkrétan az illető magzat ellen irányulnakezek a nagyon összetett és az esetek többségében nem is tudatosuló ellenséges érzetek ésidea-képzetek, hanem általában a sorssal, vagyis a sorsot adó Istennel, ateisták esetében:természettel szemben (Kezdve már csak az állapotnak a tudományos megnevezésétől is: a„terhes” tudattól.), aki, vagy ami őt ilyen nehezen viselhető terhes állapotba hozta.Remélem, a spirituális segítői alapállásom szemszögéből eléggé bemutatkoztam már ahhoz,hogy ne kelljen a cinizmus, vagy a hím-sovinizmus vádjától tartanom, és mindenki aki aválaszaimat olvassa tisztában van azzal, hogy rendkívülien összetett asztrológiai, vagyis:spirituális, mentális és pszichikai jelenségeket és folyamatokat kell hétköznapi nyelvre (Az
  2. 2. un. józan paraszti ész logikájára) lefordítva érzékeltetnem és megértetnem, éselkerülhetetlen, hogy ez egyesekben keltsen olyan látszatot, minthogyha szegény, a nehézhelyzetben levő (néha bizony élet-halál határvonalára sodródott) kismamák önkéntelen lelkireflexein élcelődnék, de mindenkit szeretettel kérek, hogy ezen oldalakról messze űzze elezeket a látszatokat. Szóval, ez anyai Sors ellenes, illetve Isten, vagy, Isten és Természetrevaló neheztelésnek a tárgykörében bizony rengeteg alkalommal belé kerül a gyermek apja is,mint „elkövető”, vagyis mint a maszkulinitás ősszellemének (Mint a létvalóság másikfelének) a megtestesítője általában, vagy mint konkrétan olyan „bugyuta”, vagy nemimeghatározottságától fogva „érzéketlen” személy, aki a 7 hónapos tényleges nehézségekkeljáró várandósági bizony időszak alatt, bizony rengeteg esetben bizonyult, a párja nehéz, és„kiszolgáltatott” helyzetét meg nem értő, illetve azt figyelemre nem méltató „fatuskónak”.Nem tudom, ha érzékelhető-e a, végül is mindig a magzatnál kikötő, de eredetileg nem ráirányuló, nem őt megcélzó neheztelési – támadási folyamatok és rendszerek szövődménye?És akkor még nem is beszéltünk a kismamát a férjkezelésre vonatkozó jóindulatútanácsokkal, illetve az általa szült és gondosan nevelt lánya nemes személyiségéhezméltatlan vejnek a „mamával” szembeni elfogadhatatlan viselkedését kifogásoló, anyósipanaszok és hát mögötti szidalmazások negatív erőteréről, amelynek az esszenciái, akismama tudattalan érzés és képzeletvilágából mind átszüremlenek a magzatba.Ha lenne elég ideje ehhez az asztrológusnak, egy, kettő, sőt: három egész regényt írhatna, aspirituális tradícióitól elszakadt modern embernek ezekről, a mindennapi józan paraszti eszeszámára jelentéktelennek és mellőzhetetlennek tűnő, magzattal és kismamával, vagyis azélettel és a teremtéssel szembeni tiszteletlenségének az ezeregy arcáról és megnyilvánulásiformájáról, ami természetesen nem csak a köldökzsinórt tekeri két balkezes párkaként amagzatok nyaka köré (Mielőtt valaki obskúrus miszticizmussal vádolna: Persze, jól tudjuk,hogy nem misztikus angyal, vagy ördög és más túlvilági lények tekerik azt, hanem maga amagzat forgolódik életveszélyesen egy irányba.), hanem más szülés előtti, vagy szülésközbeni életveszélyes állapotokat és szövődményeket is „hoznak létre” mind a kismama,mind a születendő gyermek számára. Amennyiben megszabadultunk tehát az anya általi célirányos mentális támadásnak agondolatától (és balítéletekhez, igazságtalan ítélkezéshez, esetleg zavaros lelkiismeretfurdaláshoz vezető egyszerűsítéstől), tovább léphetünk a jelenség megértése és amegelőzés érdekében hozható konkrét segítés-nyújtás útján. És hogy e nagy kitérő után,mindjárt a dolog asztrológiai elevenjébe vágjak, minden vonatkozásban (Nem csakgyermekszülői vonatkozásban tehát!) „érdekelt fél” számára tudomásul hozom, hogy aköldökzsinórnak a fejlett magzatok nyaka, vagy más, a magzatot halálos veszélyezettségbehozó, testrészre való rátekeredése, kimondottan és egyértelműen a SKORPIÓ hatáskörébe,vagyis a gyökeres személyi öntudati átalakulásnak, illetve és jobban mondva: azátalakulással (Újjá születéssel) szemben tanúsított a spirituális erőtér körébe tartozik.
  3. 3. Ezért írtam tehát az elején, hogy a jelenség egy sokkal általánosabb, az egész emberirendeltetésünkkel, illetve e rendeltetésünknek a beváltásával, vagy nem-beváltásával kötiössze, nem csak a kismamákat, hanem az egész környezetüket (családjukat). Hogy a jelenségmagával az önmegváltódási képességek elérését előkészítő, első, pozitív belsőátalakulásokhoz, átvalósuláshoz vezető, hiba-belátások és gyakorlati lépések megtételéről,illetve: nem-megtételéről szól, nem csak a köldökzsinórnak a nyakakra való tekerődése,hanem minden olyan jelenség, ami akár a várandóság időszaka alatt, akár a szülés alatt, akára szülést követő időszakban (Pl. a babáknak a fejre ejtése, más, pl. veszélyes betegség általihalál közeli állapotba kerülése.), arra utalhat, hogy a gyermek, vagy az anya életveszélybekerült, vagy ahhoz nagyon közel állt. Ezek a, szülés ideje alatt, vagy a szülést megelőző,illetve azt követően előálló életveszélyes helyzetek, mind - mind arra utalnak, hogyelsősorban a kismama, de annak a környezete is, igen erős, az átlagosnál tehát jóval erősebb,belső újjászületési, öntudat-átalakulási igényekkel szemben tanúsít ellenállást, ezekkel aszemélyi megváltódási (harmonizációs, kiegyenlítődési) képességek kifejlődését lehetővétevő, un. sorsigényekkel szemben keményít, azokat az áldott állapotával együtt járó, befelé –a lelki ismerete felé - figyelési lehetőségeket utasítja el be, „csak azért is”.

×