A tudatos természetes taplalkozásról

894 views

Published on

Természetes Táplálkozás

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
894
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A tudatos természetes taplalkozásról

 1. 1. Kozma Szilárd: Az egészség helyreállítása természetes táplálkozás segítségével. (A külső és a belső természettel való egészséges viszony kialakítása és az életünkértelmével és rendeltetésével való összhangba hozása a természetes táplálkozás utján.) Gyakorló asztrológusként, gyakran kell találkoznom azzal a jelenséggel, hogy,bizonyos jól érzékelhető ("szemmel látható") pozitív eredmények után, kauzálissorsfeltárással (szintetikus horoszkópértelmezéssel) rendelkező értelmes személyeknélis megáll - elakad valamiért a sors- és egészség-helyreállítás és a továbbfejlődésfolyamata. Azt tehát, hogy a horoszkóp értelmezés által végrehajtott sorsprogram- éséletfeladat feltárás csak részben éri el a célját olyanoknál is, akik egész magas fokúhiba- és tévedés-belátási képességgel rendelkeznek és nem hárítják a sorsnehézségeiketa külső (családi, vagy szociális) körülményekre, felsőbb rendű és külső transzcedentálishatalmak akaratára. Két tényezőt ismertem fel az évek során, mint sors-rendezési,egészség- és boldogság- elérést akadályozó tényezőt. Az egyik a kauzális információnaka tovább nem adása, vagyis a kiegyenlítődés törvényének a nem-működtetése ("Akinekvan annak még adatik…." - vagyis, aki úgy érzi, hogy gazdagodott a kauzálisinformáció által és van amiből adnia másoknak is, van amit áramoltatnia mások felé is,és "Nem rejti véka alá a fényt", vagyis aki nyíltan vállalja a divatos konvenciókkalszembeni gondolkozását és az annak megfelelő életvitelt, az tovább fog szellemben,egészségben és boldogságban gyarapodni, aki kevésnek érzi azt, amit kapott és azt akeveset is megtartja magának, attól idővel elvétetik és ugyanoda jut vissza, aholkezdte.), amire, egy idő óta már fel szoktam hívni a horoszkóp-rendelők figyelmét, deúgy néz ki, igen kevés eredménnyel. Az emberek ma is nehezen értik meg, hogy "nemarra való a fény, hogy azt a véka alatt tartsák" és miután megírják a hálákodó leveleiket- amit, természetesen szívesen veszek, de ugyanakkor nem jó szívvel látom azt, hogyúgy képzelik, hogy ezzel az etikai tettel napirendre is térhetnek a dolgok fölött, ésmegfeledkeznek arról, hogy a kiegyenlítődés - avagy az információ áramoltatás -, aspirituális evolúció, a szeretet és az abszolútum törvénye szelemében is tovább kelleneadniuk az információt. A hétköznapi életből is tudjuk, hogy ott, ahol információdugulás, vagy zárlat keletkezik, annak természetellenes energia- halmozódás, vagyenergia-hiány a következménye. A másik ok egyértelműen az, hogy civilizált személy lévén, továbbra is ezzel ajellegzetesen szellemi életmóddal és spirituális elvárással ellentétesen: ragadozóknakvaló táplálékkal él (Annak ellenére tehát, hogy nem folytat ragadozói életmódot, delegalábbis tudatosan nem vállalja azt, hogy ő ragadozóként élne, gondolkozna éscselekedne.), és ez által a szellemét is tovább mérgezi a húsból származó, negatívgenetikai (hormonális) információval, vagyis a hullaméreggel. Egyfajta finom, és
 2. 2. "szabad szemmel" láthatatlan (érzékelhetetlen) spirituális, értelmi és lelki kábulatbantartja tehát ez által magát, aminek következtében nem képes a teremtést és a létetszabályozó egyetemes törvényekkel harmóniába kerülni, nem engedi, hogy azegyetemes törvények pozitív módon gyakorolják a szervezetében és az életében (asorsában) a hatásaikat. Az alábbiakban egyértelműen kiderül majd, hogy az emberszervezete, a genetikai (antropológiai) eredete és felépítettsége szerint, nem képes alegfinomabb szinteken keletkező hibás állati génstruktúrákkal, illetve a fertőzött állatokhúsában levő különböző bacilusokkal és vírusokkal, való megküzdésre, mint atermészeti szelekció fenntartására hivatott ragadozók és a tetem-takarító dögevők, sőt:igazából még a húsban található természetes (Ami számára, aki eredetileg nemragadozóként fejlődött ki, nem természetes!) hullaméreg feldolgozására sem. Ha más nem, hát az utóbbi években civilizációs pánikot keltő kerge marha kór (aszarvasmarháktól elkapható szivacsos agysorvadás), a juhok körében terjedő, de azembere is veszélyes száj és köröm fertőzés, valamint a madárinfluenza járványok,amelyek mind rengeteg állat elpusztításának a szükségét idézte elő, figyelmeztető jellehetne arra vonatkozóan, hogy az ember valami törvényellenes tettet követ el, nem csakakkor, amikor húst fogyaszt, hanem akkor is, amikor ezeket a természeteslétformájuktól és képességeiktől megfosztott "haszon-álatokat" erőltetetten, üzemileg"gyártja" futószalagon és ipari termékként kezeli mint az inggombokat, vagy a háztartásifelszereléseket. (Sőt: az utóbbiak tisztaságára jobban odafigyel!) - Persze, hogy ezekelvesztik a kórokozókkal szembeni ellenállásukat és könnyen fertőződnek, és persze,hogy a még vadon, de mindenképpen az ember által már megzavart (itt, ott, iparilagfertőzött) természeti környezetben élő, vándorló társaik is megfertőződnek és így,kölcsönösen átadják egymásnak a kórokozókat. De ezért egyáltalán nem az üzemileg"termelt", szerencsétlen állatok a felelősek, hanem a nagyobb élvezet- és anyagi haszonérdekében a teremtés eredeti rendjébe ily módon is belematató ember! A másik módja a hétköznépi és érzékelhetetlen kábulatnak, az alkohol fogyasztás és acigarettázás, valamint a kávézás mellett (az utóbbi, habár éppen a mesterségeséberségkeltés érdekében fogyasztják, éppen azért hat károsan a spirituális éberségre ésígy a kiegyenlítődési - harmonizálódási képességre, mert a mesterséges - pragmatikus! -éberség után a szervezet képtelenné válik a természetes éber állapot fenntartására), atermészet-ellenes anyagokkal történő természetellenes táplálék-édesítés, aminekkövetkeztében, ha csak testi szinten is, de hamis boldogsági (kiegyenlítési) állapotbantartja magát, arról nem is beszélve, hogy a mesterségesen előállított cukorral, vagyishamis táplálék-struktúrák fogyasztásával, egyrészt feleslegesen raktároz a szervezetébenegyre több olyan tűz elemet, aminek a természetes és egészséges feloldásában(kiélésében) pontosan a mesterségesen előállított cukor atomstruktúrája (mesterségeskristályai) akadályozzák meg. De vegyük szép sorrendben az éberség-ellenes, vagyis a harmónia-ellenes, merttermészet-ellenes táplálkozás kérdéseit:
 3. 3. Egészséges életmóddal és életrenddel, harmonikus életvitellel kapcsolatoselőadásokon, ilyen jellegű könyvek ismertetésekor az egészséges táplálkozás is szóbakerül. Ilyenkor gyakran hangzanak el a vegetarianizmushoz fűződő, annak pozitívhatásait ismertető, vagy éppenséggel azokat kétségbevonó, sőt: esetleg avegetarianizmust elítélő vélemények, ellenvetések. A kérdéshez nem mint orvos, vagy gasztronómus, tehát nem mint "szakértő" szeretnékhozzászólni. Meg vagyok győződve arról, hogy a természeti világot és a mai ember (agyermekek és a fiatalok!) természetét éppen a könnyítő, gyors és élvezet-okozómegoldásokat eredményeket hajszoló, de a spirituális alapokkal, valamint avisszahatásokkal és a kései következményekkel nem számoló, szakemberek tettéktönkre. Olyan személyként írok a táplálkozásról, aki több mint hét éve hús- és cukormentes, valamint más, mesterséges módon előállított táplálék mellőzésével étkezik ésaki valamikor nagy „hús faló" és „édes szájú” ember hírében állt, aki valamikor húsnélkül egyetlen étkezését sem tudta volna elképzelni és aki ma, annak köszönhetően,hogy tizenkét éve nem eszik húst, ötvenegy évesen sokkal jobb fizikai kondícióban ésjobb egészségben tudja magát, mint amilyennek harmincegy évesen tudhatta. Hitelestanúként írom tehát e sorokat, aki a korábbi klinikai és a kórházi beutalók szerzésétől, apatikába járástól és a gyógyszerért való sorbaállástól, valamint a külföldi"gyógyszerszerzésektől" végérvényesen megszabadult. Aki nem elméletben tudja,hanem a folytonos gyulladásoktól megszabadult epéjében, májában, veséjében,prosztata-mirigyében és húgyhólyagjában, valamint a valamikori fekélyes gyomrában,patkóbelében és a többi, immár kigyógyult, valamikori hurutos beleiben, vagyis egész"újjászületett" emésztőrendszerében érzi a természetes táplálkozás vitathatatlanelőnyeit. Ebből az alapállásból a kezdet kezdetén, figyelmeztetni szeretnék arra, hogy mindenközismert tápanyag egészséges az emberi szervezet számára, ami közvetlenül atermészetből származik, és mértékkel, illetve arányosan adagolt. Ugyanakkor minden,még a legegészségesebb „gyógynövények” fogyasztása is káros, amit öncélú, együgyűés egyoldalú egészség-nyerési szándékból, élvezethajszolás céljából fogyasztunk, vagyvalamilyen könnyítő technikai megoldás és tudományoskodás következménye. Azöncélú módszereknek, elképzeléseknek, tanításoknak és cselekvési modelleknek alegáltalánosabb ismertető jegye az IZMUS szóvég. Ilyen öncélú elméleti - és cselekvésirendszernek bizonyult az összes izmussal végződő művészeti áramlat, a XX. században,el egészen a posztmodernizmusig, amely pont az által bizonyult együgyűnek, hogy nemakart együgyű lenni. És ugyanez az öncélúság jellemzi az összes népboldogító "biztosreceptként" tálalt társadalmi eszmét is, mint az abszolutizmus, totalitarizmus, afasizmus, a szocializmus, a kapitalizmus és a kommunizmus. Az izmus szóvég tehát azöncélúság globális ismertetőjegye de aki jól odafigyel, azt is könnyen megérti, hogy akáros öncélúság jellemez minden "biztos receptet" és "biztos módszereket" is. Ezért a vegetarianizmusról is elmondható, hogy önmagában öncélú és a valóságnakcsak egy rész-területére figyelő táplálkozási elmélet (rendszer?), amely tartalmaz ugyan
 4. 4. lényegi igazságokat (is) és ezért mindenképpen mutathat fel pozitív eredményeket, defigyelmen kívül hagyja azt a metafizikai tényt, hogy a táplálkozás alkalmával az embertulajdonképpen fizikai (anyagi) állapotban levő spirituális információt visz be a fizikaitestébe (szervezetébe), annak érdekében, hogy a személyén keresztül, különbözőtermészeti elemeket és ezáltal a természetet összekapcsolja és egybehangolja aspirituális létezéssel. A táplálkozás tehát nem más mint, egy egyetemes kiegyenlítődési(alkímiai) folyamatot leképező és annak a megvalósulását szolgáló folyamat, amelysorán az általunk lenyelt és feldolgozott (a szervezetünk által értelmezett, elosztott,újraértelmezett és felhasznált) fizikai információ egy része újra átalakul (visszaváltozik)szellemi és spirituális információvá azáltal, hogy a mi személyünkön keresztülbiológiai, pszichológiai (asztrális), intellektuális - gondolkozási (mentális) és szellemi(spirituális) jelenségekké, folyamatokká változik. A fizikai információ-ellátásunk nem csak a biológiai élet keretei közötti létezésünketbiztosítja. Két ellentétes folyamaton megy keresztül, vagyis két ellentétes folyamatotvisz végbe személyünk az élet folyamán: a fizikai környezetből átvett információ egyrészét átalakítja spirituális (szellemi) információvá és viszont: az auratestekből acsakrákon keresztül a fizikai testbe áramló spirituális információ-rendszereket átalakítjafizikai információvá (cselekvési, megnyilvánulási energiává). Ebből, a szünteleninformáció-átalakítási folyamatból származik az a bizonyos életenergia, aminek anövelése érdekében annyi ember gyötri magát különböző misztikus módszerek ésreceptek segítségével, teljesen feleslegesen, megfeledkezvén arról az egyszerű tényről,hogy az ember születésétől kezdve valósággal telítve van a különböző életenergiákkalés az egyetlen problémája csak az, hogy öncélú ambíciói és kapkodó szenvedélyességeszolgálatába tett nagyokos értelme, illetve az ösztönös késztetései hatására és az annakmegfelelő primitív mentalitása következtében, a harmónia-rendeltetése beteljesítésehelyett, saját szervezetét és környezetét rombolja ezekkel az energiákkal. Ezért jogosnak tekinthető az egyes szülők aggodalma, amikor gyermekük az öncélú(misztikus) vegetarianizmus útjára tér és hitelt lehet adni azoknak a híreszteléseknek is,miszerint egyes fiatalok legyengülnek fizikailag és egészségileg a vegetáriánus étkezéskövetkeztében. A Názáreti Jézus, aki a filozófusok összes tanainál érvényesebb és időtállóbb metafizikai tanítást adott az emberiségnek, nem hallgató-közönséget kápráztatóstílus-gyakorlatot végzett, amikor a lét (a teremtés) eredeti rendeltetéséről ésfunkciójáról, valamint a természeti életformák, és így az emberi lét-struktúrák spirituálisalapjáról és éteri-energetikai szerkezetének a felépítéséről tudva, azt állította, hogy"AKI MEG AKARJA NYERNI ÉLETÉT, ELVESZTI AZT." Ez, az egyetemesenérvényes metafizikai törvény érvényesül az összes öncélú törekvésünk kudarcbafulladása esetében. A vegetarianizmus ugyanis öncélú és szegényes táplálkozási„módszer”, amennyiben csak a biológiai egészség visszanyerését és helyreállításátcélozza meg és azon felül nem akar tudni olyan komplex kérdésekről, mint a lélek és aszellem egészségéről, azaz nem akar tudni az Egységes Egyetemes Létezésnek, vagyisaz Igazi Egészségnek a tőrvényeiről. Ebből a szemszögből másképp néznek ki a dolgok
 5. 5. mint az öncélú, biológiai egészség-hajszolás szemszögéből. Mert igaz ugyan, hogy azegészség bizonyos mértékben helyreállítható a hús, valamint az állati származásúzsiradék és más állati termékek fogyasztása csökkentésével és megszüntetésével. De azis igaz, hogy amennyiben csak ennyit teszünk az egészségünkért, az nem elég, és évekmultával több mint bizonyos, hogy fizikai gyengülés követi ezt, a metafizikaiszempontok figyelmen kívül hagyásával történő étrend váltásunkat. Másfelől viszont az is igaz, hogy érvénytelen az, amit nagy tudományoskomolysággal és fontoskodással a húsfogyasztásról lemondani képtelen maradi orvosokés biológusok állítanak. (És ezzel az ő személyes akarat- gyengeségük "tudományos"indoklásával, takargatásával, félrevezetik azokat, akik nagyobb akaraterejüknekköszönhetően képesek lennének lemondani a húsfogyasztásról az egészségükvisszanyerése, vagy megtartása érdekében!) Egyes orvosok szerint ugyanis vannakbizonyos, csak a húsban megtalálható "állati fehérjék" és vitaminok, amiket képtelen"beszerezni" más táplálékokból az emberi szervezet. - Ideje már végleg leszámolniezekkel a tudományosság köntösébe bujtatott hazug mesékkel! Több személyt - éstöbbek között egy pár orvost is - ismerek, aki hozzám hasonlóan, sok éve nem eszikhúst és nem csak hogy egészségesebbek az átlagnál, hanem fizikai erejük is nagyobb. Az általános példák felsorolása és a tudományos érvek helyett, a személyes példa azegyedüli, ami minden elméleti cáfolattal szemben meg állja a helyét, ugyanis a cáfoló"szak- ember" különösen jó érvelő képességről tesz tanúságot és rengetegcáfolhatatlannak látszó elméleti érvet képes előállítani akkor, amikor azt akarjabebizonyítani szakmai tekintélye és főlénye megtartása érdekében, hogy mit és miértnem lehet tenni. E rengeteg tudományos érvvel szemben csak azt tudom mondani, hogytöbb mint tizenkét évvel ezelőtt, egy tengerparti Karate-edzőtáborban hagytam felvégleg a húsfogyasztással és semmiféle fizikai-erőcsökkenést nem érzékeltem magamonazóta sem. Sőt, amint az imént említettem, ötvenegy évesen jobb erőnlétben érzemmagam mint ezelőtt ez előtt húsz évvel és jelenleg a 2 dannos Karate-mesteri fokozativizsgám letételére készülök. Ami a szexuális étvágyamat, lehetőségeimet ésképességeimet illeti, az sem marad le a húsz évvel ezelőtti potencialitásom mögött. Nemtudom, ilyen körülmények között érdemesnek tartaná-e még valaki megvizsgáltatni azt,hogy hiányzanak-e szervezetemből azok a bizonyos, csak az állatok húsában fellelhetőfránya fehérjék és vitaminok, amit állítólag képtelen máshonnan, mint a húsból"beszerezni" az emberi szervezet? (Utólagos bejegyzés: l995 szeptember és október folyamán egy l4, majd kevésselazután, egy l6 napos "teljes és becsületes" éhségsztrájkot folytattam a nemzetiségikisebbségek gyermekeit hátrányos helyzetbe hozó román tanügyi törvény ellenitiltakozásul, minden látható és érzékelhető egészségi károsodás nélkül, ámulatba ejtveazokat az orvosokat, akik korábban betegségeim miatt kezeltek. Ráadásul 5 napra azéhségsztrájk befejezése után Karate edzésre mentem, semmiféle különbséget nemészlelvén az akkori és a korábbi fizikai erőnlétem között. Sőt: ezúttal kevesebbetizzadtam és könnyebbnek, nyúlékonyabbnak és rugalmasabbnak éreztem magam.
 6. 6. Mindez a klasszikus "európai" és főképp az erdélyi étkezési- táplálkozási szokásokkövetésével nem lett volna lehetséges.) A húsfogyasztásra vonatkozó metafizikai igazság viszont a tudományoskodó érvek ésellenérvek kérdéskörénél jóval összetettebb. - Ezért adok igazat a gyermekeikegészségét vegetarianizmus következményeitől féltő szülőknek. A húsfogyasztásrólugyanis nem szabad egyik napról a másikra lemondani a húsfogyasztáshoz hosszúéveken keresztül hozzá szokott (elkényelmesedett) szervezettel. Elsősorban azt kelltudni, hogy azok a bizonyos "állati vitaminok", "állati fehérjék" és más, "vitális értékűtápanyagot" (információt) tartalmazó anyagok, amiket egyesek szerint csak ahúsfogyasztás által vagyunk képesek bevinni a szervezetünkbe, csakugyan nemkerülhetnek belénk és csakugyan nincs ahogy beépüljenek a szervezetbe, ha ahúsfogyasztás csökkentése közben és a húsfogyasztásról való lemondás után, sütéssel ésfőzéssel, vagy fagyasztás által tönkre tett táplálékot (összezavart információt) viszünkbe a szervezetünkbe. Ha az öncélú élvezethajhászás szellemében kialakított régitáplálkozási szokásainkhoz híven, megsütünk és megfőzünk kivétel nélkül minden ételt,vagyis természetellenesen megváltoztatjuk eredeti összetételét, tápértékét ésvitamintartalmát a táplálékainknak, ne csodálkozzunk, hogy erőnk csökken és egybizonyos javulási periódus után az egészségi állapotunk visszazuhan oda, ahonnanelindultunk. És most fel fogok tenni egy vérbelien tudománytalan, de lényegbe vágó kérdést.Nem másért, de már a hideg is ráz, amikor azt a cáfolhatatlannak látszó érvet hallom,hogy valaki, aki „nehéz testi munkát végez”, ehhez nem lenne elég ereje, amennyibennyers növényi táplálékon élne. Ugyan honnan szerzik be az olyan elképesztően erősnövényevő állatok, mint a ló, a bivaly, a bölény és az elefánt, azokat az erőt adótápanyagokat és vitaminokat, ha nem a növényekből és azok gyümölcseiből? Ki főzi, kisüti meg az állatok reggelijét, a vacsoráját és az ebédjét? A ló, a bivaly, az ökör, azelefánt és általában a legszívósabb és a legegészségesebb, "a legerősebb" állatok hogybírják ki sült, és pácolt hús nélkül az életet és miért nem sütve és főzve fogyasztják a„szegényes” táplálékaikat? Miután a kedves olvasó meggyőződött arról, hogycsakugyan képes voltam leírni ezeket a naiv, sőt: egyesek szerint talán az infantilitásfogalmát is kimerítő kérdéseket, és fölényeskedve kimosolyogta, esetleg jól kikacagtamagát, kérem, próbálja mégis elhinni nekem azt, hogy én is egy kétkedő, kritikus ésracionális beállítottságú, eléggé sokat olvasó és bizonyos materialista tananyagokegyetemi kurzusokon történő elsajátítása révén értelmiségivé alakult, európai embervagyok és semmi érdekem nem fűződik ahhoz, hogy szamárságokat irkáljak. Én is csaktöbb hónapon át tartó metafizikai előadások sorozata meghallgatása után szántam elmagam, hogy vállaljam a hús-mentes, természetes (sütés-főzés pácolás, stb. nélküli)táplálkozás esetleges negatív következményeit. És ezt is csak azért, mert be kellettlátnom, hogy a korábbi hiedelmeimmel és „tudományos - értelmiségi”gondolkozásommal ellentétes metafizikai információknak a gyakorlati életben történőalkalmazása, más élet- területeken is, pozitív eredményekkel jártak.
 7. 7. Azért állítottam azt a fentiekben, hogy önmagában csak a biológiai egészségvisszanyerésére irányuló törekvéseink, hosszú távon nem hozhatnak pozitíveredményeket, mert az egészség, amiként az egész-ség szavunk lényegi jelentése éseredeti értelme is bizonyítja, nem csak a testünk jó biológiai működését jelenti. Ezértamennyiben pusztán a biológiai szervezetemet akarom átállítani "természetestáplálkozásra", természetes étrendre, többet árthatok vele magamnak mint amennyithasználhatok esetleg. Nekem legalábbis, szükségem volt egy hosszú időszakra, amígképes lettem egy, a szokványostól eltérő, pozitív, egészséges, az egyetemestörvényekkel valamelyest összhangban álló, gondolkozási és viselkedésbéli(mentalitásbeli) változásra. Vagyis csak lassan és tudatosan tudtam átnevelni magam,amíg a belső figyelmemnek és erőfeszítéseimnek köszönhetően kialakult egy újmentalitásom és, a humanizmus álcájába rejtett, de a valójában gyávaságból eredőkonfliktuskerülés, és az akaratlanul, mintegy a neveltetésem által felépített civilizált álcamögött megbúvó öncélú kritika, a fölényeskedő cinizmus (nagyképűsködés) és azostoba belső ellenszegülések, az irigykedés és a féltékenykedés helyét, lassan elfoglaltaegy új értékrendre alapozott, mindenre nyitott, de a jól átgondolt és meggyőződéssé váltigazságok érvényesítése érdekében harcra-kész, bátor mentalitás hétköznapi gyakorlása.Mondhatni, átfordítottam magam egy pozitív (többnyire megértő és megbocsátó, de nemmegalkuvóan félrenéző, nem a létkorrupcióval kiegyező) erkölcsi alapállás kialakításaés a pozitív cselekvésekben testet öltő, általam addig még kipróbálatlan, de lassanállandósuló természetes viselkedés gyakorlására. Így, az új táplálkozási formák és az újtáplálkozási (étrendi) szokások egyfajta pozitív, mindig a lényegi megismerésre törekvőspirituális gondolatisághoz és új életrendhez is kötődtek, ami által nem vált öncélúvá az"újfajta" étkezésem. Sok agresszív "reform-étkezővel" és nagyon sok, látszatra galamblelkűvegetáriánussal találkoztam, akik azonnal visszavágtak, vagy csak akkor váltak startbólagresszívvé, amikor egy új ismerősük kételkedni mert az új étrendjük értelmében,pozitív értékében és pozitív következményeiben. Minden látszat- egészségi javulásukellenére, az új étrendjük láthatóan nem vált javukra. Sőt: egyesek, rejtettebben bár, delényegében még agresszívebbek lettek annak köszönhetően, hogy mindegyre harcrakész állapotba állították magukat az öncélú és végeredményben materialista eszméik,életvitelük, megvédése érdekében. Hiszen csak azt érték el az új táplálkozásiszokásukkal, hogy elszigetelték magukat addigi közösségüktől, barátaiktól, és akarva -akaratlanul, sértetten, vagy büszkén, különbnek, esetleg felsőbbrendűnek kezdték hinnimagukat a többi embertársuknál. Ezek az emberek EGY OLYAN VALLÁSNAKLETTEK A HÍVEI, AMELY KIZÁRÓLAG A GYOMRUKHOZ ÉS AZEMÉSZTÉSI PROBLÉMAIKHOZ KÖTÖTTE A FIGYELMÜKET ÉS AZIRRACIONÁLIS HITRENDSZERÜKET és amely lényegében nem tett mást, mintfelszínre hozta az addig homályban maradt szellemi naivitásukat, vagy a másokszemélyével szemben, és így a közösséggel szemben is, önkéntelenül érzett, de a
 8. 8. civilizáló neveltetésük által, a tényleges feloldás helyett, a tudattalanjuk mélyérenyomott agresszivitásukat. Az étrendünk megváltoztatása tehát semmit nem ér, ha azt nem kíséri (sőt, jobb haazt megelőzi:) tudatos mentalitásbeli átalakulás. És amennyiben nem válunk mégnyitottabb szellemű emberekké, mint amilyenek azelőtt voltunk, és nem leszünknyugodtabbak, szociálisabbak, türelmesebbek, belátóbbak, azaz megszólíthatóbbak mintazelőtt voltunk, minden elképzelhető, várt vagy váratlan körülmény között, amindennapi életünkben is, többet ártunk, mint használunk vele, hiszen a tradicionáliskoncepciók szerint élő és étkező embertársaink szemében mindössze nevetséges,bogaras és szeszélyes emberekké válunk, akivel nincs amit kezdeni egy „normális”társaságban. A dolog viszont fordítva is érvényes! - Az egész életrendünk - és így az étrendünknekis - a természetessé történő átalakítása nélkül hangoztatott, mentalitásbeli „pozitív”változások, anyagi realizálódást nélkülöző, szelleminek látszó, de vallójában mindösszeintellektuális allűr számába menő, alaptalan eszme - szajkózás marad, amely úgy festmintha a természetvédő aktivisták a kivesző félben levő állatok prém-bundáibanjárnának. Természetes, hogy az ilyen mentalitás nem csak, hogy nem hiteles, de az igaziés teljes egészség helyreállítására alkalmatlan is, és hosszú távon nem bizonyulállóképesnek, illetve semmiféle pozitív következménye nincs. Ezért, rendkívülienfontosnak tartom elmondani, hogy a fanatizmussal egyenes arányban káros lehet afelszínesség is a természetes táplálkozás, illetve a természeti információ -fogyasztásának kérdésében. Én legalábbis nagyon megjártam amiért, a fanatizmuselkerülése érdekében, a természeti táplálkozásra való átállásom közben, szinteugyanakkora mértékben fogyasztottam alkoholt tartalmazó italokat mint azelőtt. Csak ahetedik évben, egy orvosilag vizsgálatlan, vírusos gyomor és bélfertőzés után (amibőlegy hétig tartó radikális böjt: koplalás útján gyógyultam ki) kaptam észbe, hogy ittvalami nincs rendben, de még egy másfél évembe telt, amíg teljes mértékbenleszoktattam magam még a baráti társaságban történő sör ivásról is. Csak miután ezteljes mértékben sikerült, döbbentem rá, hogy mi mindent veszítettem a „tisztulási” hétévem alatt, amely hét év az alkoholos italok - néha mértéktelen - fogyasztása miatt nemlehettem olyan éber mint ma, és sem lelkileg sem fizikailag nem nyertem vissza a teljesegészségemet. Biztos vagyok benne, hogy csakis ennek következtében nem érezhettemmagam elég erősnek ahhoz, hogy jelentkezni merjek a karate-mesteri fokozati vizsgámletételére majdnem tíz éven át. A szükséges színvonalat technikailag, és fizikailag iselértem néha, de a mesteri fokozathoz szükséges erőnlétemet, pontosan egy - egymásnap is folytatott „férfias” ivászatot követő, alvási - pihenési nehézségekkel tarkított,forma-csökkenés miatt nem tudtam folytonossá tenni. II.
 9. 9. Annak ellenére, hogy nem szeretem a misztifikációt, a választott téma „eredendő”ellentmondásossága: a hétköznapi egyszerűségével szemben álló metafizikaiösszetettsége miatt, sehogy nem kerülhetem el, hogy a jelen írásom azt a látszatotkeltse, mintha én is a misztika eszközéhez nyúlnék. Pedig nem teszek mást, csak azegyszerű, a tudományos babonákkal és a szüleink, valamint a tanítóink által belénk verttyúkketrec-logikával még tönkre nem tett, maradék természeti ítélőképességhezfolyamodok, mivel e tanulmány keretén belül nincs ahogy körülírjam azt, hogy mitjelentenek a Jin és mit jelent a Jang világalkotó princípiumok és nincs ahogyrészletezzem azt a tényt, hogy ez a két egymástól különböző és jól elhatárolódó teremtőilét-esszencia milyen fizikai elemekben és létformában jelentkezik. Ám annakreményében, hogy aki e sorokat olvassa, elolvasta már, vagy a jövőben el fogja olvasniazokat a tanulmányaimat is, amelyekben mindazt ami ide vonatkozik részletesenkifejtettem ( így pl. az egyetemes tőrvényekről szóló tanulmány bevezető részét), mostfolytatom a gondolatmenetet e látszólag misztikus bakugrással: Vannak úgymond pozitív és negatív töltetű (Jang és Jin, Maszkulin és Femininlényegű) táplálékok, mint ahogy vannak negatív és pozitív természet metafizikai (-alkímiai) alapelemeknek megfelelő természeti elemek, mint amilyenek a természeti víz,vagy a tűz, a föld és a levegő is azok például. A pozitív elem mindig amegtermékenyítő, a negatív viszont a megtermékenyülő kauzális hatalommegtestesülése és így a természetben a pozitív a negatívat, bizonyos körülményekközött és azok hatására, képes átváltoztatni, átalakítani. Ezért például a tűz átváltoztatjaa víz polaritását pozitívvá, maszkulin energetikai töltetűvé, vagyis maszkulintermészetűvé. Ennek az alkímiai folyamatnak a fizikai következményeként miönkéntelenül átalakítunk pozitív (tűz: maszkulin) töltetűvé minden táplálékot, amitmegfőzünk vagy megsütünk. Azáltal tehát, hogy minden önálló racionális vizsgálódásnélkül, egyszerűen csak a belénk nevelt szokások hatására, minden racionális indoknélkül, megfőzzük és megsütjük táplálékainkat, felborítjuk a szervezetünkben az"egészséges" és természetes egyensúlyt. Köztudott (lásd az akupunktúra és apreszopunktúra gyógyászati technikák alapját), hogy a Jin és a Jang, vagyis a negatív ésa pozitív töltetű energiák egyensúlya, illetve harmonikus, kiegyenlített állapota aszervezetünkben, elengedhetetlen feltétel az egészségünk fenntartásának. Mi annak a következménye, hogy a természetben található táplálékainknak több mintnyolcvan százalékát Jang, illetve maszkulin töltetűvé alakítjuk a főzés és a sütéskövetkeztében? Az, hogy a civilizált maszkjaink és a jól bejáratott etikai szokásainkalatt, nyolcvan százalékban - nemre való tekintet nélkül! - "férfiasabbak”, tehátambíciósabbak, becsvágyóbbak, önérzetesebbek, akaratosabbak, türelmetlenebbek,harciasabbak (és még jó, ha csupán erélyesebbek), célratörőbbek, reakciókészebbek,(egyoldalúan Jang - szerűek, vagyis:), nyugtalanabbak, provokatívabbak ésprovokálhatóbbak, és ezért ingerlékenyebbek, egyensúlyunkból könnyebbenkimozdíthatóbbak, stresszeltebbek, és ezek összegeződéseként agresszívebbek vagyunka természetesnél. És ez, a civilizált viselkedés mögött rejtőző, a tudattalanba süllyesztett
 10. 10. általános agresszivitás a szellemi mentalitásunk és a képzeleti idea-világunk szintjén iskifejti romboló hatását bennünk és a környezetünkben, minden önuralmunk ésneveltségünkből adódó önfegyelmünk ellenére! Ennek a fölösleges és káros (szükségtelen, tehát irracionális!) táplálék-átváltoztatásnak csak egyik következménye, hogy az esztétika és a kritika által olynagyra tartott modern és posztmodern irodalom, a képzőművészet és a zene alkotói csakúgy ontják magukból az agresszív, közönség provokáló, „elemi érzéseket ésintellektuális lázadást”, vagy más, „katarzis - élményt” kiváltani hivatott „műveket”, afilmipar sikerre számító produkcióiról nem is beszélve. Ma, ha nem zajos a komédia,nem is számíthat közönségsikerre és még az un. pszichológiai filmek kategóriájábansem nevezhető be egy olyan produkció, amelyben nincs egy kis „dinamizmust adó”,baleset, gyilkosság, vagy öngyilkossági kísérlet, esetleg valami nemi devianciávalegybekapcsolt erőszakos cselekedet. A következmények könnyen észlelhetők, hiszenmindannyian tapasztaltuk, hogy mi a különbség egy állandósultan stresszelt és atermészetes (kiegyensúlyozott) állapot, azaz egy nyüzsgő és egy nyugodt, harmonikusszemély melletti élet között. Tudom, hogy naivan és gyermekesen hangzik a "komoly" (és a komoly ma általábanazt is azt jelenti, hogy ha orvosságot nem is, de vitamin pótló és „energizáló tablettákat”folyamatosan szedő, évente legalább háromszor betegeskedő...) személyek számáramindaz, amit a fentiekben állítottam. Azonban a természetes táplálkozás pozitívkövetkezményeit megtapasztaló konvencionális gondolkozás szűkre szabott határaitmeghaladó ember számára már egyértelmű, hogy - többek között - a természetbenarányos Jin - Jang töltettel létező táplálékok állandó kifőzése és kiégetése (illetve afizikai testbe bevitt és a fizikai szervezet által feldolgozandó természeti információnak anyolcvan százalékos Jang - töltetre való átállítása) következtében lett úrrá az iparosítottcivilizációban a céltalan nyüzsgés, a távlati következményeiben előbb-utóbb ökológiaikatasztrófához vezető siker- és eredmény- hajszolás. Ebből ered az a sok elégedetlenség, a öntudatlan, vagy tudatosan leplezett harag, azingerlékenység és ellenségeskedés, az intolerancia és a nyílt vagy fojtott agresszivitás ésezért van végső soron a sok boldogtalanság - de itt már nagy a kísértés, hogy eltérjek atárgytól. Inkább visszatérek a kiindulóponthoz, amely úgy szólt, hogy vajon naivitás-erészemről az a kérdés, hogy a maguknak nem sütő-főző, mesterséges tápanyagot nemfogyasztó, vadállatok miért egészségesebbek mint a tudományos ésszerűséggel éskomolysággal létrehozott civilizációs berendezéseivel, programjaival magát stresszelő(egészségileg „leszázalékolt” állapotba kerülő), mesterséges vitaminokat fogyasztóember? Ehhez szorosan hozzáfűződik az a kérdés is, hogy az egyes tudományos ésorvosi nézeteken túl, metafizikai szempontból miért káros - sőt: az egész emberiségfennmaradása (genetikai kódjának az épen maradása) szempontjából miért veszélyes - amértéktelen húsfogyasztás, vagyis az olyan "tápláléknak" a szervezetbe való bevitele,amelyben a halál beálltakor, azonnal és menthetetlenül megjelenik a hormonális(genetikai információkat tartalmazó) hullaméreg?
 11. 11. - Minderre részletesen visszatérek, miután sikerült a természetes táplálkozás és avegetarianizmus közötti különbségeket meghatározni. De azt is le kell szegezni, hogy avegetarianizmus alapötletét nem kell elvetni, ezért nem is a vegetáriánus étkezés ellenszól ez a tanulmány, és, mint ahogy a későbbiek folyamán ezt meg fogjuk látni, méghúsfogyasztást sem ítéli el egyértelműen. Amit célul tűztem ugyanis az a táplálkozásmetafizikai jelentőségének és lényegi funkciójának az értelmezése, és ennek a kauzálisalapnak a fényében a megfelelő következtetések dogmamentes levonása. A vegetáriánusétkezés nagyon is egészséges étrend és nem csak hogy pozitív hatásai vannak azegészségre nézve, hanem vannak pozitív következményei is. Az az étrend is amit, atöbbi metafizikus társammal együtt én is követek, végeredményben vegetáriánus, de azáltalánosan elfogadottól, a "gyakorolt" vegetáriánus táplálkozástól annyiban különbözik,hogy igyekszek mindent, minél nagyobb százalékban nyersen, tehát főzés és sütésmentesen "fogyasztani" és ezért, a természetes táplálkozás szellemében, nem fogyasztokszintetikusan előállított termékeket, olyan táplálékot tehát, amely nem található megkészen, vagyis átalakítatlanul a természetben. Így például, amennyiben lehetőségem van erre, egyáltalán nem fogyasztok (és agyermekeimnek sem adok!) gyárban mesterségesen előállított cukrot, illetve cukros,vagy cukrozott táplálékot sem. Az a cukor, amit bizonyos üzemi technologiával, magashőmérsékleten és magas nyomás alatt állítanak elő cukorrépából és más növényekből,erőszakos kristályosítás segítségével, nem lévén természetes információ-forrás, rombolóhatást gyakorol a szervezetünk sejtrendszerére. Én valamikor magas fokúhiperglicémiában is szenvedtem, aminek hatására mind több és több cukrot igényelt aszervezetem, hiszen cukor fogyasztás után elmúltak a rosszulléti és a szédülési érzésekés megszűnt a migrénszerű halántéktájéki nyomás-érzet. De minél több cukrotfogyasztottam, hosszú távon a folyamat súlyosbodott. Amikor metafizikai szinten ismegértettem, hogy mi történik a szervezetemben, erőt vettem magamon és arraszorítottam a szervezetemet, hogy az elfogyasztott zöldségekből és gyümölcsökből,valamint a kenyérből vonja ki a számára szükséges természeti cukrot. Így, rosszullétiállapotok nélkül, sok nyers gyümölcsfogyasztással ellensúlyozva a cukorhiányt, márameghaladtam ezt, a hasnyálmirigy begyulladásával fenyegető és erős éhségérzetekkeljáró betegséget is. Biológiai szervezetünk nem a francia, az olasz és nem kínai, vagy a magyar és nem azerdélyi konyha irracionális szokásrendjére van felépítve és nem az élelmiszergyárakszintetikus termékeinek a megfontolatlan fogyasztása érdekében alakult ki az evolúciósorán, hanem a természetes információ- igényeink szerint! Ezért nyugodtak lehetünk,hogy a természetben minden olyan információ megtalálható - ha a nyerészkedő,versengési őrületünkben, a jelenlegi szennyezett állapotánál nem tesszük jobban tönkre!-, amire az egészség és az erőnlét biztosítására szükségünk van. És azok a növények,illetve azok a gabona magvak, gyümölcsök és zöldségek, valamint azoknak azállatoknak a "gyümölcsei" (tej, tojás) megfelelőek és egészségesek számunkra, amelyekabban a környezetben teremnek és élnek, amelybe beleszülettünk és amelyben folytatjuk
 12. 12. életünket. És ami szorosan még idetartozik: mindig az érvényben levő évszaknakmegfelelő, a természeti körülmények között elálló, tehát nem a mesterségesenlétrehozott klíma-berendezések által (hűtés, fagyasztás) és a mesterséges állapotban(olvasztás, befőzés, lesütés, stb.), a természetes körülmények között életben tarthatógyümölcsöt és zöldséget kell fogyasztani. Nem kell tehát un. befőtt táplálékotfogyasztani még télen sem! Télen is azokat a gyümölcsöket és zöldségeket ajánlatosfogyasztani, amelyek el állnak a kamrában és a pincében (vermekben), illetve mástermészetes körülmények között. Ezért szeretek télen olyan zöldséget vásárolni,amelynek a gyökeréről nincs lemosva a föld. Akinek további fenntartásai vannak és még mindig kételkednivalója van atermészetes (hús és cukor-fogyasztás nélküli, valamint a tápanyagok hőkezelése:megfőzése, megsütése pácolása, fagyasztása, stb., nélküli) táplálkozás helyességével ésegészséges mivoltával szemben, anélkül, hogy meg akarnám győzni az ésszerűnekképzelt, tradicionális koncepcióinak helytelenségéről, arra kérem, hogy gondolkozzon elazon: vajon a biológiai szervezetünk a maga működési "természetével" ( tehát atermészeti törvények szerint felépített struktúrájával) nem kellene-e természetesen,illetve egy - az egyben hozzákötődjön és egybe kapcsolódjon a természeti környezetetermészetes folyamataihoz, vagyis annak az organikus működési rendszeréhez? Ha igen,akkor vajon miért lenne káros számára a természeti környezetéből átvett, főzéssel éssütéssel és különböző más eljárásokkal nem denaturált tápanyag, azaz az eredetisajátosságait, az eredeti (természetes) információs összetételét (értékét) megőrző"élelem", amikor pontosan és elsődlegesen épp arra van neki (azaz a fizikai testünknek)szüksége? De nem szóltam még a legnagyobb előnyéről a természetes étrendnek. Mindenlátszat, minden tudományos okoskodás és minden közhiedelem ellenére, egy bizonyosidőszak (ami két - három hét) eltelte után, miután a húsfogyasztás következtébeneltunyult és a kulináris kezeléssel, a megsütött és megfőzött információval azösszezavart (valósággal megbolondított, elkábított) szervezetünknek sikerül vissza állniaa természetes működési rendjébe, kiderül, hogy a természetes tápanyagokbólkevesebbet kell bevinni a (megenni) szervezetbe és az, hogy ez a táplálkozás SOKKALOLCSÓBB is mint a megszokott, a húsos és a cukros, a sütéssel-főzéssel öncélúanízesebbé tett táplálék. És ráadásul nem kell a sütéssel- főzéssel, vagyis az előkészítéssel(és nem utolsó sorban a mosogatással) annyi időt eltölteni. Rengeteg időt és rengetegteret nyerhetünk (én például túladtam a hűtő szekrényemen és lebontottam a konyha és akamra közti válaszfalat, ami által meg növekedett a lakásom belső térfogata) már csakazért is mert, az aki természetesen táplálkozik, egy bizonyos időszak után, nem kezdiismerni a korábban igen gyötrően fellépő, sürgető éhségérzetet. Ez viszont azt is jelentitermészetesen, hogy a korábbinál sokkal értelmesebb, kreatívabb és nyugodtabb(feszültség mentesebb) életet élhetünk és igazán odafigyelhetünk ( hiszen több időnkvan erre!) szeretteinkre, élettársunkra, barátainkra és nem utolsósorban igaziönmagunkra: a fizikai szükségleteinkkel arányosan fontos és szellemi igényeinkre.
 13. 13. Ami az időnyerés, vagyis az időpocsékolás és az energia-sporlás kérdését illeti, akimetafizikai alapokra (a létezésben mindenkor és mindenütt érvényes alapigazságokra)kívánja helyezni életét, nem kell és nincs amiért állandóan magyarázkodjon, mindentettét mindenki számára megindokolja a pragmatikus racionalista ésszerűségszempontjából. Sőt: mindaddig, amíg a pozitív következményeket nem tapasztalja sajátegészségében és saját életében, ezek a materialista-tudományos indoklások, abizonyítvány- magyarázások csak zavarják a természet- ellenes fogyasztói kábulatábólébredező embert szellemi harmóniájában és elbizonytalanítja, elbátortalanítja realizációstörekvéseiben. Természetesen, a másik véglet: a fanatizmus is épp annyira veszélyes a szellemiéletutat választók számára. Ezért mindenek előtt két tanácsot kell jól megjegyeznünk: 1)semmilyen elméletet, tanácsot, eszmerendszert ne valljunk a magunkénak, addig amígazt mi magunk, személyesen ki nem próbáltuk és annak alkalmazhatóságát és pozitívkövetkezményeit a mi személyes, mindennapi életünkben nem tapasztaltuk és 2) havalamit kipróbáltunk már és észleljük hosszú távon is annak a pozitív következményeit(nem csak közvetlen eredményeit, hatásait), többet ne kételkedjünk annak valóságosértékében és értelmében és használjunk bátran attól függetlenül, hogy akörnyezetünkben élő személyeknek (a komolynak látszó tudományos- gazdaságiéletszemléletet valló és az akadémikus intellektualizmus által természetesnek elfogadottbetegségek nyűgében oly meggyőzően és fennkölten szenvedő, panaszkodóismerőseinknek, rokonainknak, barátainknak, családtagjainknak, esetleg azélettársunknak is) mi a véleménye arról amit mi csinálunk, ahogyan mi élünk éstáplálkozunk. Vigyáznunk kell ugyanakkor saját lelkesültségünkre, túladagolt ambícióinkra is: neakarjunk meggyőzni erőszakkal senkit arról, hogy milyen jó az amit mi csinálunk, abbólaz elgondolásból, hogy így segíteni fogunk rajta: senkin sem lehet segíteni annak szabadelhatározása, szabad akarata és személyes meggyőződése ellenére, a spirituális személyifejlődési ritmusa ellenére. Igazi meggyőző ereje és pozitív hatása, csak és csakis apozitív példának lehet. A mi példa erejű egészségünknek, harmonikus családiéletünknek, tiszta és kiteljesült párkapcsolatunknak, baráti viszonyainknak, kreatívéletvitelünknek, vidámságunknak, barátságos és nyitott magatartásunknak kell legyenmeggyőző ereje és nem a kacifántosan misztikus elméleteknek, a spekulatív logikai ésesztétikai magyarázatoknak, a tudományos okoskodásoknak, a káprázatosan érdekes ésizgalmas elméleti okfejtéseknek, bizonyításoknak. A tényleges metafizikai életvitel személyes bizonyosságokon alapuló életgyakorlatból,életvitelből áll, amely életgyakorlat természetesen nem irányul senki megsértésére,senki korlátozására és nem keresztezi egyetlen emberi személyi kibontakozásitörekvéseit sem. Nem kell szembe szegülnünk senkivel, amennyiben a miénkétőleltérőek a törekvései és amennyiben ők nem veszik közvetlenül célba a mi szabadéletvitelünk meggátolását, a mi ( másoknak az érték-koncepcióit és felelősség-szempontjait is számba vevő) szabad akaratunk korlátozását, a természet-közeli és
 14. 14. természetbarát életvitelünket, a természettel minél harmonikusabb és mélyebbkapcsolatra törekvő életformánknak a meggátolását. Amennyiben viszont a természetkímélő és mások felelősségteljes szabad akaratát tiszteletben tartó egyéni, vagy családiéletvitelünket, felelős magatartásunkat korlátozni szándékozó késztetéseket észleljük,nem csak hogy elemi emberi jogunkban áll, hanem metafizikailag is indokolt részünkrőlmindenféle „jó szándékú megjegyzés” egyértelmű és határozott visszautasítása. A természetromboló és természetzavaró gazdasági és politikai nézetekkel: alétkorrupció logikájával kiegyező mentalitás ugyanis saját személyiség-tudatunkkorrupcióját, kiérlelt pozitív spirituális képességeink összezavarodását, el gyengüléséteredményezi. És ugyanúgy, a metafizikai alapigazságokat leíró szövegek nem kellkörülményeskedő magyarázkodásokból, bizonyítási-rendszerekből álljanak, hanemegyszerű, tömör kijelentő mondatokból. Hiszen nincs amiért bebizonyítani azt, amiszemmel látható módon létezik! Ami természetes és normális, tehát összhangban áll atermészet zavartalan állapotával és az egyetemes törvényekkel, az nyilvánvaló, attólcsak az nem lehet egészséges, boldog, derűs és elégedett akit eleve zavaros, korrupt éstermészetellenes uralkodási ambíciók és öncélú boldogság- eszmék hajtanak. Csak amihamis és irreális, az szorul bizonygatásra, indoklásra, a valóság nem. III. Minden felelősen gondolkozó személynek, aki önmagával szemben bármilyen szintűés jellegű szellemi igényt támaszt, szüksége lenne arra, hogy legalább a saját létével ésszemélyével kapcsolatos végső (esetleg "végzetes" és eszkatológiai) kérdéseket isfeltegyen magának. Rendeltetésünknél fogva szükségünk van arra, hogy alelkiismeretünk hangjára (és nem a korrupt élet alapformáit elfogadó egoizmusunkszámára érveket, illetve „igazat” és kibúvót kereső, hazudozó eszünk sugallatára)hallgatva, őszintén megválaszoljuk magunknak a saját magunk számára feltett végsőkérdéseket. Sokszor nem is gondoljuk, hogy mekkora szükségünk van arra, hogymegkíséreljük az őszinte és világos válaszainkból származó személyi igazságainkszerint, azokkal összhangban berendezni a mindennapi életünket. Ez utóbbit még akkoris, meg kellene tennünk, ha ezzel a körülöttünk élő személyek becsmérlő ellenállásátváltjuk ki egy ideig. Ilyen megválaszolandó, végső személyes kérdés, a húsfogyasztáskérdése is. A húsevés kérdése ugyanis, elsősorban nem is tudományos kérdés és a húsfogyasztásteljes abbahagyásakor nem a szervezet kitisztulása a fontos, hanem a lelkiismeret és azegyetemes felelősség- tudatba ágyazott személyi felelősségérzet megvilágosodása ésfelerősödése a cél. A tudattalan lelki világunk, az auránk legfinomabb rétegeiben,vagyis az emberi szellemünk legmélyebb tartományai szintjén történő tudat- tisztulássokkal fontosabb, mint a biológiai funkciók egészséges állapotának a helyreállása. Ahúsfogyasztásról való lemondás elsősorban nem a biológiai égészség megőrzése vagyhelyreállítása miatt fontos, hanem azért, hogy az ember ne kerüljön teremtés-ellenes
 15. 15. állapotba, vagyis, hogy ne maradjon állandó ellentétben kauzális és spirituálisönmagával, felettes Énjével és azon keresztül a benne és általa is létező abszolútszellemmel: a Teremtővel. A bennünk is jelenvaló és általunk is megnyilvánuló Teremtő ugyanis nem azérthozza létre a hely -és irányváltoztatási képességgel, vagyis a szabad mozgásilehetőséggel rendelkező individuális létstruktúrákat (állatokat), a mentális testtel, illetveszellemi individualitással rendelkező, „fejlett lényeket”, hogy az ember, mindössze akényelem és a nagyobb élvezet kedvéért leöldösse azokat. Fizikai-biológiaifelépítettségünk folytán és antropológiai eredetünk szerint (fogazatunk rendszere, abőrpórusokon át, vagy a nyelv kilógatásával történő testhőmérséklet szabályozása, belekhosszúsága, száj-nyálka és gyomorsav mennyiségi, igen eltérő különbözések aragadozók és a növény-evők között, a genetikai struktúra jellemzőiről nem is beszélve),nem csak, hogy nem vagyunk ragadozók (húsevők), de az evolúció nagy rendjében,eredetileg a szervezetünk egyáltalán nem húsfogyasztásra: a hullamérgek és az elhullt -elejtett állatokban levő baktériumok és vírusok feldolgozására volt a faj-fejlődés általlétrehozva és kifejlesztve. Eredetileg nem voltunk és egyre inkább kiderül, hogy nem isvagyunk képesek a természet minden zavarát a szervezetünk által felfaló, feldolgozó ésmegemésztő szanitéc-munkáját elvégezni, mint a nagyragadozó, vagy a dögevő állatok.Sőt: inkább csak zavart (szennyet) vagyunk képesek kelteni. Ezért egy állat önkényesleölésével mi, pontosan úgy megakadályozzuk az állat individuális szellemében (mentáltestében) is jelelevő Teremtőnek egy egyedi és egyszeri kiegyenlítődési -harmonizálódási kísérletét, mintha egy embert öltünk volna meg. Az állatnak az egyetemes törvényekkel harmóniában álló szelleme még nincs isannyira összezavarodva, mint egy - egy embernek, az ölés (gyilkolás!) által felsrófoltgyűlölettől és ambícióktól elsötétülő lelke! Szelleme (tudattalan lelkiismerete)legmélyén tudja is ezt minden személy és lelkiismerete és spirituális (egyetemes)felelősségérzete zavaró hangjának az elhallgattatása, felelősségtudata eltompításaérdekében iszik annyi alkoholt (nem véletlenül volt szokás erős pálinkát fogyasztanirégebb az otthon történő disznóvágások közben) és talál ki természetidegen, defigyelem-elterelő és figyelemelfoglaló elméleteket. Az állatok önkényes leölésére és elfogyasztására nem lehet érv az, hogy a ragadozóállatok is meglőnek más állatokat, mert az állatok egyedei, illetve a fajok közöttnormálisan működnek az egyetemes tőrvények és a ragadozó és a dög- evő állatoknakés rovaroknak igen jól meghatározott szerepük van fajok jellegzetes, egészséges és erősgénállományának az erősítésében és fenntartásában. Metafizikailag: a ragadozók ésdögevők a Teremtés, illetve a Mágia törvénye érvényesítésében, vagyis az Apollói -individualitás szellem működtetésében kapnak szerepet, nem csak a gyengébbindividuumok kiiktatásban és azok tetemének az eltakarításában. (Idevonatkozóan lásdmég: a Nap metafizikai és asztrológiai értelmezését a Bolygók című leckében, valamintaz egy és az individuális tudat értelmezését a Számok alkímiája című tanulmányban, de
 16. 16. főként a ragadozóknak a fejlődés törvénye szerinti spirituális szerepének a leírását aNyolcadik törvény c. tanulmányomban.). Az ember vét a Teremtés, a kiegyenlítődés, a Hatás-visszahatás és a Fejlődéstörvényei ellen, mert nem a természetes szelekció szerint, nem a gyengébb, a beteges,vagy a fizikailag károsodott (sebzett) állatokat öli meg (ölte és pusztította ki) vadászó éshalászó technikájával és technológiájával, hanem lehetőleg és általában a "legszebb,legegészségesebb, legnagyobb és legerősebb" fajok legegészségesebb genetikaistruktúrájával rendelkező példányait. Azzal a kegyetlen eljárással viszont, amit ma a"hústermelő üzemekben" véghez visz az általa önállótlanná tett házi állatokkal, nemcsak a Teremtés törvényét sérti meg, hanem a többi kilenc törvényt is és mindenfélebarbarizmuson messze túltesz. És az a tény, hogy ilyen üzemileg termelt, a természetesszelekció szűrőjét nélkülöző génállománnyal rendelkező állatok húsát fogyasztja,logikus módon visszahat, nem csak a fizikai egészségére, hanem a lelki és a szellemiegészségére is. Persze, ha valaki nagyon ragaszkodik a húsevéshez, vagyis a nem-húsevés"előnyeinek" materialista-tudományos elméletek szerinti magyarázatához, akkor azevangélium igazi szelleme elsorvasztását szolgáló szekularizált dogmák és a moderntudományos spekulációk tárházában fog találni bőségesen olyan ellenérveket, amelyeksegítségével meggyőzheti saját magát a húsevés jótéteményeiről és mellőzhetetlenfontosságáról. És ezt meg is fogja tenni még akkor is, ha a mindennapi életében azellenkezőjét tapasztalhatná, ha lenne bátorsága abban az irányban keresgélni - kutakodniés jól odafigyelni azokra a statisztikai adatokra, ahol a rákos megbetegedésekelőfordulási (statisztikai) számaránya a húsevés, illetve a természetes táplálkozás(huzamos és egyértelmű, nyers, növényi eredetű ételek fogyasztása) szempontjából vanfeltűntetve. Nekem meg volt az a szerencsém, hogy egy adott sorshelyzetben, két hétig rá voltamkényszerülve a húsevésről való teljes lemondásra olyankor, amikor maximális fizikaierőfeszítéseket kellett tennem, és napok alatt tapasztalhattam annak pozitívkövetkezményét. A tudományos - racionális neveltetéssel elkábított lelkiismeretem és a„felső fokú” (egyetemi) materialista tanulmányokkal eltompított szellemi öntudatomszerint csak egy év múlva értettem meg, hogy voltaképen miről is van szó lényegszerint, pedig a metafizikai útkeresésemnek már az első állomásain ilyen jellegűkérdésekbe ütköztem, mivel az elején egyetlen metafizikai előadás sem hangzott elanélkül, hogy a húsevésnek a spirituális gondolkozási képességre tett káros - vagyisblokkoló- hatásáról ne essen szó. Biztos vagyok abban, hogy gyermek és fiatal korában,ha csak kívülállóként is, de nagyon sok Erdélyi ember vett részt családi disznóöléseken,sőt, talán nagyobb állatok legyilkolásában is. És ha mindezektől mégis megkíméltvalakit a sors, akkor legalább a csirkék, a tyúkok, kakasok és libák, rucák nyakának azelnyisszantásánál asszisztált legalább. Én a saját kezemmel vágtam el több tucatnyicsirke, tyúk, pulyka és ruca nyakát gyermek és ifjúkoromban, annak ellenére, hogy azelső disznóölési élményem közben, a véres látványtól és a disznó visításától előbb
 17. 17. megborzadtam majd a halálhörgésétől annyira megdöbbentem, hogy öntudatlanul atrágyadombhoz hátráltam és a trágyalébe háttal beleestem. Az esemény jópofatörténetként maradt fenn a családi emlékezetben, de én még ma is emlékszem arra azellentmondásos borzongató élményre, amikor az évről - évre megölt disznónk leőrölthúsát gyúrtam, mert - talán skorpiói ízlelőszervem miatt - én voltam a családban alegjobb kolbászízesítő. Ellentmondó és ellentétes, az elején csak a felnőttek szemébenbátornak látszani akaró önérzetem, majd a racionális "emberi" tudatom által atudattalanba leszorított elemi érzések háborúja dúlt bennem végig: a nem racionálisjózan eszem, hanem az akkor számomra még fogalomként is ismeretlen spirituálislelkiismeretem lázadt az ellen amit „komoly emberként” racionálisan tettem. Többszőr tapasztaltam már, hogy minden általánosan képzett, önmagát tájékozottnaktudó személy megsértődik, amikor arra merem emlékeztetni, hogy léteznek tudattalanlelki folyamatok, amelyek befolyásolják a tudatunkat és az egészségünket. A baj csakaz, hogy az orvostudomány még a fizikai, esetleg a pszichének nevezett lelki részünkrevonatkoztatja az egészség fogalmát és úgy képzeli, hogy az egészség tudományos„előállításának” a kulcsát előbb - utóbb meg fogja találni. Az azonban még a spirituálisigényeivel meredeken szemben álló húsfogyasztás következtében parkinszon kóróssávált római pápának sem fordul meg az eszében sajnos, hogy a keresztények"hétszentséges" Úristene az, aki figyel és lázad bennünk lelkiismeret-furdalás ésrosszullét, különböző allergiák, vagy más testi tüneteket és szorongató érzéseket okozópszichés jelenségek és betegségek formájában a folyamatos gyilkosságok ellen! Arra,hogy az Úr (a legfőbb törvény megtestesülése) a betegségeink segítségével figyelmeztetminket arra, hogy nem jól tesszük, ha tudat alá szorítjuk ezeket az ellen-érzéseket.Amint a nyelvünk és az ínyünk megérzi a hús ízét, sőt, talán már azelőtt is, a tudattalanlelkiismeretünk (az egyetemes spirituális felelősségtudatunk), azonnal megkapja ajelzést, hogy törvénytelen tettet: káini aktust hajtunk végre, amely jelzések, a bennünklezajló tudattalan alkímiai folyamatok közben, azok hatására, egyre erősödnek és acsúcsára érnek, amikor a gyilkosságban való részvétel szellemi tudata bennünkegyértelművé válik azáltal, hogy a májunk és a vékonybelek által kiválasztott táp-nedvek információi a véren és a testnedveken keresztül szervezetünk mirigyeihez is és amirigyeken keresztül a csakrákhoz is eljutnak. Ennek az információ-rendszernekmegfelelően, a hatás - visszahatás törvénye alapján, az auránk legfinomabb rétegeiből ésa világegyetem spirituális dimenzióiból, csakrákon keresztül hozzánk visszaérkezőinformáció is telítve lesz ezzel a számunkra hamis és zavaró gyilkolási információval,amely a ragadozók számára egészséges információ (összhangban áll az ők eredetirendeltetésével) a mi számunkra viszont, hosszú távon egészségtelen.IV Voltaképpen az orvostudományra azért van szükség és az orvoslás és a gyógyszeriparjavarésze abból az tévhitből és abból az okból jött létre és az intézményes orvoslás
 18. 18. hatalmi apparátusa arra van felépítve, hogy "márpedig, lehet hogy a nagy mennyiségbenfogyasztott hús káros az egészségre, de ennek a metafizikai (lelkiismereti) magyarázataés az ilyenfajta okok keresése tudománytalan és áltudománynak kell nevezni mindazt azelméletet, ami azt állítja, hogy az ember egészségére károsan hat a az arányoshúsfogyasztás". - Fanatikus csőlátásra és intellektuális arroganciára alapozott önámításszükséges ma már ahhoz, hogy azzal a hazugsággal áltassuk magunkat, hogy annak, afizikai - természeti környezetünk uralását és kizsákmányolását szolgáló(„energiaforrásokat felszabadító” ) ódon tudománynak a logikájával és érvrendszerévelbármiféle természet-tisztítást el lehet érni, amely „tudományos logika” tönkretette ésösszezavarta - beszennyezte a természet élő világát és csaknem felszámolta az egészföldi életet! Öncsalásra van szükségünk, hogy azt képzeljük: ugyanennek a gyilkoslogikának a segítségével, megfelelő és meggyőző gondolatokat és érveket fogunk találnia életsorvasztó technika káprázatában élő emberiség tévhit - rendszerének azeloszlatására és ezáltal az élővilágvilág megvédésére - megóvására. Láttam valamikor egy televízió adást, amely egy Angliában létező „érdekes”tudományos intézetnek a tevékenységéről szólt, ahol a kivesző félben levőnövényfajoknak a pontos természettudományos leírása mellett, kórokozó elemektől(baktériumoktól, vírusoktól, vegyi anyagoktól) tisztított magokat és génállománythordozó mag-sejteket raktároznak el annak az apokalipszis utáni emberiségnek aszámára, amely újra be akarja majd velük telepíteni a földet. Érdekesnek találtam, hogyegy pillanatig sem gondoltak arra sem a tudósok, sem az adáskészítő tévé riporterek,hogy maga a Biológiai Információt Konzerváló Intézet is, a számottevő pénzbe("energiába") kerülő fogyasztási szükségleteinek fedezésével, a mag és edénytisztításrahasznált fertőtlenítő és tisztítószerek megvásárlásával, illetve azok használatával és az„elvezető” szennycsatorna rendszerbe ürítésével, a többi eszköz tisztításával,elmosásával, vagyis az amúgy jó szándékkal létrehozott intézet folyamatosműködtetését biztosító, de a környezetromboló termelői tevékenységből származóállami (adóból, tehát nagyobbrészt ipari profitból származó), vagy alapítványi (amiugyanaz csak megcsavarva) pénzek felélésével ( magas technológiát, illetve nagyteljesítményű gépek és más technikai berendezések működtetését lehetővé tevővillanyáram és más energia- szolgáltatások ellenértéke kifizetésével, a külső és belsőmunkatársak, illetve a húsevő tudósok, laboránsok, takarítónők, könyvelők, sofőrök, stb.eltartásával - megfizetésével -, akik ugyanazon társadalmi mentalitás szerint élnek,amely mentalitás a civilizációs apparátusával kiirtotta az eddig elpusztult fajokat) haáttételesen is, de hozzájárul az általa átmentendő állat és növény fajok továbbipusztulásához. De nem is ez a lényeges kérdés. A lényeges kérdés ugyanis az, hogy ugyan honnan acsudából kerül majd elő az a „tiszta” emberiség, amelyik ezen tudósok és laboránsokmunkájának eredményét felhasználja, a gyümölcsét (sicc!) leszedi? Talán annak ahúsevő emberiségnek a gyilkos képzelete által működtetett gondolatrendszere fogkicserélődni valamikor, amely ma tonna számra gyártja a szemetet és a rombolási
 19. 19. eszközöket és civilizáltan rejtett szennycsatornáival sunyi módon és lelkiismeretétcsalva a világtengerbe ömleszti a tisztítószerekkel mérgezett megatonnányi vizeket,csak azért mert nem bírja elviselni az öncélú, tüzes, termelői - fogyasztóitevékenységével járó szemetelést, a húsevő szervezetéből kiáramló szagokat, a spray-bűzt? (Az ember által meg nem zavart természetben sehol nincsen piszok, vagy szemét,csak ott, ahol az ember az anyagot a helyéről elveszi (kivágja, kibányássza), átalakítjaés a mesterségesen átalakított, a helyét és funkcióját vesztett anyagot, a természetbevisszadobja. Ennek analogikusan megfelelve, a természetesen táplálkozó személyekbőre minimális mértékben, mondhatni, alig zsírosodik, a testük kipárolgásának és aleheletük illata nem kellemetlen, sőt: a székletük sem annyira „szagos” mint ahúsfogyasztóké. Ezért a ruhák tisztításához nekik elegendő a természetes szappanhasználata és illatosító szerekre nincs szükségük.) Ha valaki szolid természettudományos érveket és magyarázatot akar szerezni annakérdekében, hogy önmagát és barátait - ismerőseit meggyőzze a húsfogyasztás elhagyásaértelméről, jobban teszi ha megmarad ésszerű kételyeinél és annál a tradicionálisnézeténél, miszerint a húsfogyasztás kevés mennyiségben nem árt, sőt igenis kell aszervezetnek. Ezeknek a személyeknek, asztrológiai nyelven: Ikrek és Skorpió jellegűgondjaik vannak, illetve hármas és/vagy nyolcas házi - életfeladat felvállalásiproblémájuk van, és a legtöbb esetben, sajnos a végzetes betegségeik sem, de még asaját, többszörösen bekövetkezett, kézzelfogható pozitív eredményeik sem elegendőekahhoz, hogy higgyenek azok valóságában. Ezek a személyek, ha nem készíttetik el azélet-probléma és sors-program feltáró horoszkópjukat és ennek fényében nem tesznekmeg mindent annak érdekében, hogy saját öncsalási késztetéseiket feloldják ésmegszüntessék, egész életükre betegeskedésre lesznek ítélve. Ők, a legmagasabb szintűés ezért a legveszélyesebb szellemi káprázatban és lelki kábulatban való szendergésbentöltik napjaikat (lelkiismeret-altatásban) és ennek következtében párkapcsolatinyomorúságban (magányban, szexuális elégedetlenségben, vagy szerelmiféltékenységben) és, az esetleges anyagi jólétük mellett, lelki - szellemi nyomorságban.Az ide vonatkozó negatív tapasztalataim sajnos nem csak szakmaiak hanemszemélyesek is, mivel az évtizedekig tartó, betegeskedések után elért egészségiállapotomban szerzett tapasztalataim mellett, a fent elírt esetekben sajnos tehetetlenülkellett és kell még ma is nézzem, hogy a családi kapcsolatok, vagy korábbi barátságrévén hozzám közel - és esetenként igen közel! - álló személyek miként romboljákúgymond tudatosan (tudományosan!) tovább az egészségüket, a magabiztosságot adóintellektuális és/vagy vallásos meggyőződéseik segítségével.V Amint korábban állítottam, a húsevés problémája nem biológiai - egészség szintjéntevődik fel igazából, hanem emberi-spirituális fejlődési szinten, illetve egyéni öntudati
 20. 20. szinten. Minden személyiségzavar kauzális, tehát elsődleges oka az, hogy az emberigazi (legfőbb) személyisége (szellemi léttudata) spirituális, még akkor is, hogyhaírástudatlan. De mivel legyilkolt állatok húsával táplálkozik, a természeti - individuálisöntudata az állatokéhoz hasonlóvá: ösztönössé, nyíltan, vagy rejtetten ellenségessé,ijeszthetővé, agresszívvé, türelmetlenné, kapkodóvá, megfontolatlanná, provokálóvá ésprovokálhatóvá, stb. válik. Az isteni eredetre (az ősforrására) visszaemlékezni képesemberi tudat, a személy isteni eredetéről immanensen tudó, spirituális öntudata ésléttudata (nem a védekező - élvező egoját kiszolgáló, un. ésszerű tudata és nem abarlanglakóvá, vagy városlakóvá degradálódott tudata), vagyis az a mélytudatunk, amitma civilizált tudattalannak, lelkiismeretnek és misztikus - intuitív felelősségérzetneknevezünk (H.B. Scientia Sacra I. ) állandóan jelzi számára, hogy az állatok legyilkolásakövetkeztében előállított táplálék (hullamérget: romboló hormonális - genetikaiinformációkat tartalmazó hús) elfogyasztásával valami nincs a rendjén. Ez, a tudattalanlelkiismeret-furdalás észrevehetetlenül, de folyamatosan zavarja az embernek azeredmény-hajszoló, pragmatikus eszét és a tudományos-intellektuális egoizmusát acsillagokig növesztő emberiségnek. Tudományosan már az is ki van mutatva, hogy ahúsevésnek köszönhető a technikai-tudományos gondolkozásra képes "eszünk" mai„fejlettsége”. És ez teljesen hihető is. Vagyis az, hogy az életromboló, ózonlyuk-szennyező, üvegházhatást előidéző, nem csak a földi levegő-teret, hanem már a világűrtis az elvesztett, vagy tudatosan eldobált” űrszondáink roncsaival tele szemetelőintellektuális képességeink fejlettségi foka a környezetünkben élő élőlények elejtéséreés elfogyasztására, vagyis a természeti környezetünk kifosztására és kizsákmányolásáraösztönző (húsban található) gyilkolási hormonok hatására fejlődött ki. A tudattalanisten-tudata, vagyis a forrásra való emlékezés, „alulról, de fölülről is”, állandóanzaklatja a „véletlennek” képzelt közúti és munka-balesetekben szenvedő, a véres ésirracionális háborúkba bocsátkozó, kórházakba és klinikákra, kuplerájokba, múlatókba,szegénykonyhákba és komoly szociális intézményekbe, bankokba, minisztériumokba észenekoncertekre (Scientia Sacra II: Kultusz és kultúra c. fejezete) járó: húsevőemberiséget. És mert mostanában, a különböző állat- és növényfajok irdatlan pusztulását atelevízió képernyőjén látva, az embert egyre inkább zavarja a lelkiismerete, ezt apolitikusainak kiszolgáltatott "ártatlan" embert, ezt a hatalmas húsipar mellett agyógyszeripart fenntartó és a húsipar által az ütőképes hadseregeit fenntartó, mindenáron" jót akaró ember (Lásd a húskonzervek szerepét a napokig - hetekig a lőállásbantartható katonák ellátásában, a hadtesttől elszakadt, ismeretlen terepeken harciműveleteket végrehajtó hadászatban), a korábbinál sokkal személytelenebb, de hosszútávon annál veszélyesebb szennyezésbe fogott: az okos eszével előállítottatomhulladékkal teleszemeteli és „védekező” hadianyag segítségével, ripityárarobbantgatja és aknásítja el a földkerekséget. A napnál is világosabb, hogy emberiségszintűvé „fejlődött” tudat- zavarnak és az abból következő planetáris nyomornak, ahúsevés az eszkatológiai oka. Ez, a korrupt keresztény dogmák által még mélyebbre
 21. 21. rejtett (Lásd Szent Péternek az evangéliumi információ univerzális terjesztéseszükségére vonatkozó álom-látomásának a húsevést „intézményileg” szentesítőértelmezését.) és a tudományos - orvosi eljárásokkal meg nem szüntethető antropológiai(gyilkos) ok az, ami mindent megmérgez a földön és az életünkben. Szomorú arra gondolni, hogy kik is akarják meggyógyítani az embereket a különbözőszemélyiségzavaroktól, amelyeknek végső soron, egytől egyig a húsevés az alapja? -Azok a húsevő orvosok, akik attól is személyiségzavarban szenvednek, hogy napontanyolc - tíz órán át nem úgy hallják vissza és nem úgy írják le a személynevüket például,hogy Faragó Ágoston, hanem úgy, hogy Doktor Faragó Ágoston. - Ezért nem kellelfogadni semmiféle kiigazítást a lényeges metafizikai kérdésekben és nem kellelfogadni semmiféle metafizikai tárgyú ( persze... "jóindulatú és őszinte" ) kritikátegyetlen jóindulatú húsevő "szakember" részéről sem. Nem úgy kell felvenni ugyanis apozitív spirituális alapállást, hogy megkérdőjelezzük a másik alapállását, hanem úgy,hogy abba hagyjuk a XX. századi tudományos önáltatást és teljességében megpróbáljukmegvalósítani azt, ami az ősi létkorrupciót, a zavart és a kábulatot feloldja az egészszemélyünkben. És nem úgy leszünk hiteles személyek, hogy metafizikai színezettel, detovább folytatjuk az okoskodó tudományos elméletek szajkózását és e"nagyokosságokkal" igyekszünk hiteltelenné tenni azt, akinek a döntő lépéseket sikerültmár megtennie. Nem úgy leszek hiteles ember, hogy a saját gyengeségem: lelkiismeret-furdalásom miatt támadom azt, aki nekem a planetáris gyilkosság elemi okáról beszél ésnem úgy, hogy becsmérlem őt azért, mert én még nem merem megtenni azőskorrupcióból kiszabadító döntő lépést a környezetem várható ellenállása és rosszállásamiatt. Nem támadva és nem spekulánsan- okoskodva, önmagamnak tovább hazudozvaváltozok meg gyökeresen (születek újjá) és érem el a megváltást, hanem úgy, hogymindenkitől függetlenül, megpróbálok elsősorban önmagam számára hitelesen élni. Azén éhségsztrájkom például nem lett számomra hiteltelen attól, hogy egyesek naivostobának, vagy provokátornak nyilvánítottak. Én tudtam, hogy miért kell aztelsősorban az én lelkiismeretem nyugalmáért azt megtennem és minél továbbvégigvinnem. És azáltal, hogy csakugyan megtettem, felfedezhettem, hogy milyenegyszerű dolog saját magammal: erkölcsi igényességemmel, lelkiismeretemmel ésfelelősségérzetemmel egyenesben lenni. Azok a lét-elvek tehát, amiket mi tanítunk azoknak, akik kíváncsiak erre, nem veszítikel a hitelességüket, amiért mások materialista elméletek segítségével megkérdőjelezikazért, hogy megnyugtassák a saját korrupt lelkiismeretüket. Hiszen mi nem prédikálunk,hanem megtesszük azt, amiről állítjuk, hogy jó megtenni és nem tudományos elméletekés nem részeredmények szintjén, hanem az egész életvitelünkben és a személyi életminden területén és az „objektív” környezetünkben is jelentkező pozitív eredményeink(például a jó szülést inkább zavaró, mint segítő tudományos orvosi és egészségügyiasszisztencia nélkül született gyermekeink egészsége) igazolnak bennünket. A húsevésszükségéről szóló elméletek viszont a házi gyógyszertárak és a gyógyszeriparnövekedésében, a civilizált társadalmaknak az un. bennszülött népessége fogyásában és
 22. 22. immunrendszer gyengülésében, a tömeges depresszióban, vagy a tökéletesedő korházak"intenzív" osztályain kezelt személyek fölösleges szenvedéseiben nyerik eligazolásukat. - Nem akkor vagyok hiteltelen, ha nem tudok meggyőző ész-érvekkel,tudományosan válaszolni (tudományos és „ésszerű” érvekkel győzni és érvekkelvisszavágni) a húsevők érveire, hanem akkor, ha én is épp úgy gyógyszeres kezelésreszorulnék és olyan beteges lennék mint ők. Nem csak akkor vagyok hiteltelen, ha hústeszek, miközben az ellen prédikálok, hanem akkor is, ha olyan gyakran vagyok betegmint a civilizált húsevő személyek, vagy akkor ha én is épp úgy gyógyszert vásárolokmint ők. De azon kívül, hogy a karom kirándult a helyéből, hat éve, hogy hosszúhónapok telnek úgy, hogy még csak meg sem vagyok hűlve.VI. Azok számára, akik még nem botránkoztak meg a „tudománytalanságom” láttán,illetve azok számára, akiknek az individuális természeti én-tudatot kiszolgáló értelmi-eszüknél fejlettebb, vagy legalább azzal arányosan fejlett a misztikus intuíciójuk, atovábbi olvasás, egyfajta metafizikai beavatássá alakul: Korunkban egyre növekszik atörvényellenes kihágások, gyilkosságok, nemi erőszakok száma és az egyéni és aközösségi tragédiák pszicho-szociális hátterét legtöbbször sikerül felderíteni. Ám senkisem gondolkodik el azon, hogy miért van az, hogy a tragédiákkal végződő merényletekelkövetői és az áldozatok is szintén húsfogyasztó személyek? A statisztikák szoros összefüggéseket tárnak elénk a húsfogyasztás és a különbözőrákos megbetegedések (főképpen a prosztata és a méh, valamint a végbélrák), azérrendszeri, a szív- és agyműködési zavarok, a vérnyomás- és vérkeringési problémák,valamint (és nem utolsó sorban!) a nyirokmirigy rendszer zavarai között. Egyetlen olyankomoly és átfogó tudományos munka sem lát ellenben napvilágot, amely rámutatnaezen megbetegedések szellemi - lelki hátterével szoros kapcsolatban álló táplálkozásbeliokára. Arra tehát, hogy a leölt állatok ízletesen párolt, átsütött húsa a benne találhatóhormonális anyagok, vagyis a hullaméreg miatt, hosszú távon mennyire károsítja (Hanem is annyira rövid időn belül jelentkező tünetekkel és negatív következményekkel,mint például a drogfogyasztást, vagy az alkoholfogyasztást követő részegség és a"másnapos” fizikai elgyengülés.), nem csak az emberi szervezetet, hanem a lelket és aszellemet is. Ezeknek, az emberi individuum számára hamis genetikai információt (más,általában a fajtársainál gyengébb, vagy egyenesen zavart struktúrájú genetikaikódrendszerrel rendelkező individuumok genetikai kódját) tartalmazó hormonálismérgeknek a romboló hatását le kicsinylik és szembeállítják a húsban található, készenkapott, „jótevő” fehérjemennyiséggel és minőséggel. Másrészt, ezen kérdéskör"mellőzésével" hallgatólagosan támogatják a világszerte egyik legerősebb piaci tőkévelrendelkező iparág gazdasági hatalmát, nem törődve azzal, hogy ettől az általánosfogyasztói-civilizációs mentalitástól szenved az egész emberiség mind a fizikai, mind aszellemi - lelki dimenziók szintjén.
 23. 23. A nyugati típusú civilizációban élő emberiségnek a (nem döntő!) többsége továbbra isa húsfogyasztó étkezési szokások szerint éli le a mindennapjait. Mert ezt így szokás,ráadásul az orvostudománya szerint így egészséges, így praktikus és olcsóbbnak tűnik!Valójában a döntő ok az, hogy az ínycsiklandó sült hús fogyasztása hozzátartozik azöncélú élvezetekhez. Senki se mond le szívesen egy jó flekkenezésről, ínycsiklandómarhasültről, mustáros virsliről! Bármennyire is lapos az emberek pénztárcája, legalábbegy pár deka felvágott, őrülthús, vagy füstölt szalonna minden házban akad, és amikorarról van szó, hogy „ezt a kis finomságot” elfogyassza-e vagy ne, az embernek nem juteszünkbe a szívinfarktus, a vérkeringési zavar a rák, vagy a guta-ütés, mivel atudományos magyarázatok és mindig az adott „objektív” (családi, munkahelyi,társadalmi) körülményekhez kapcsolódó indoklások segítségével, mélyen lenyomjukezeket az amúgy is „fölöslegesen rossz kedvet csináló” képeket a tudattalanunkba. Az egészséges és természetes táplálkozástól viszont a hús- és cukor mentesreformkonyha hívei is épp annyira távol állnak, mint a mészárszékek törzsvendégei: azelőbbiek a különböző vitaminok, fehérjék és kalóriák vadászásával csupán a kulinárisművészet által kiszolgált élvezet- és íz- hajhászási szenvedélyüket szeretnék átirányítaniegy kevésbé hizlaló, kevésbé egészségkárosító étrend lehetőségére, amivel lényegébensemmit nem érnek.A modern ember sem az anyatermészettel, sem a saját lelki természetével nincsenközvetlen kapcsolatban és így harmóniában sem lehet. A technika segítségével atermészet jelenségeivel és ciklusaival szemben védekező: mesterségesen berendezkedő -társadalomban a népszerű hot-dog, a hamburger és egyéb gyorsételek műanyagizévelrohangáló ember számára ma már fantasztikusan merész álomnak számít az, ami az életlegtermészetesebb ténye kellene legyen, hogy egyszerűen kisétáljon a természetbe ésleszakítván egy gyümölcsöt a fáról, azt csendben és nyugalomban elfogyasztja. Az ember sok dimenziós lény: egyrészt, mint anyagi-biológiai szervezet, a fizikai-földi természetnek része. Másrészt, bonyolult képzeleti (ideatikus), szellemi, értelmi ésérzelmi-értelmi tevékenységgel rendelkező szellemi struktúra, amely nem csak a fizikaitestéből áll, hanem a testét körülvevő, azt körülágyazó bio-energetikai erőterek általjelzett és azok által a fizikai testtel kapcsolatban álló spirituális erőtérből. A fizikai testés a személyi spirituális erőtér dinamikus kapcsolatát, energia- és információ-cseréjét afőmirigyek központjában álló, éteri „tölcsér-csaptelepek”: az un. csakrák biztosítják. Azorvostudomány viszont kimutatta már, a hormonoknak az emberi szervezetfelépítésében és működésében betöltött fontos szerepét. Azt, tudniillik, hogy számospszichoszomatikus megbetegedés, a depresszió, a kedély -és a szenvedélybetegségmögött valójában az összezavart hormonrendszer működési rendellenessége rejlik.Nézzük meg tehát, hogyan keletkezik a leölt állatok húsában a hormonális hullaméreg.Illetve azt, hogy valójában miben áll az összefüggés a sült és főtt húsokkal valótáplálkozás és a korábban már említett, türelmetlenség és a bűnözési hajlamok között: Az élő szervezetek elpusztulásakor az utolsó életreakció a megsemmisülő fizikaitestnek a hormonális lemérgezése, az illető biológiai struktúra "életkódjának" a
 24. 24. megszüntetése. Hogyne lenne akár az ember fizikai, akár a finomabb érzelmi-mentálisállapotára és egészségére nézve mérgező egy olyan táplálék, amely az állat szellemilényében tudatosult halál, a megsemmisülés információját hordozza magában? Hogyanlegyen akár fizikailag, akár lelkileg-szellemileg, de főként spirituálisan EGÉSZSÉGES(tehát hogyan lehetne az egyetemes létezés folyamataiba a szellemi, illetve a spirituálisöntudatával integrálódó rész-egység) az a személy, aki folytonosan ilyen, halál-információt tartalmazó anyagokat „szállít” a szervezetébe? A húsfogyasztás és az agresszivitás közötti összefüggés viszont más szinteken jönlétre. Téves az a nézet miszerint az ember tetteit, gondolatait és cselekedeteit csupán avágyainak alávetett értelme és az ösztönei határoznák meg. A szellemi lényében lakozólelkiismerete, vagyis a tudattalanba lefojtott bűntudat és spirituális felelősségérzet(amely folytonosan jelzi számára, hogy az állatok leölésével, illetve a fölöslegesöldöklés és elfogyasztás céljából történő „tudományos” szaporításával fölöslegestörvénytelen tetteket hajt végre) ugyanolyan fontos és meghatározó része az emberszemélyiségének. Ezért a húsevő személy hiába magyarázza meg saját magának aracionális (tudományos), vagy irracionális (vallásos) eszével, hogy az általaelfogyasztott állatok leölése nem jelent gyilkosságot, mert a tudattalanja legmélyebbrétegei szintjén működő egyetemes lelkiismerete folytonosan közli vele, hogy ő azáltalános létrontásban, (közvetve vagy közvetlenül: mindegy) részt vesz, illetve, hogy azegyetemes törvények szempontjából korruptan él. Ezzel, a "létért való küzdelem"jelszavával elkövetett planetáris gyilkosságnak a bűntudatával él tehát a modern ember.És ebből következően, a hatás és visszahatás törvénye alapján, egy állandóan őtfenyegető, illetve őt, valamint a családtagjait folyton veszélyeztető, ellenséges természetképével és egy ellenséges emberi közösség világképévével él a lelkébe és aképzeletében. Hát ez az ellenség-tudat, ez az ellenséges környezetnek (természetnek) atévképzete teszi őt igazából agresszívé, nem csak a hullaméregnek az agyműködéséretett hatása. Ahhoz hogy az agresszivitás gyökerét megtaláljuk, jóval alább kell ásnunk tehát aszociális-gazdasági-morális problémáink táptalajánál. Mert egyetlen ember sem képeskezelni (különösen a manapság egyre erősödő lelki nyomással, megterheléssel együttjáró szociális-gazdasági- magánéleti krízishelyzetekben) sem az ösztöneit, semindulatait - szenvedélyeit, sem pedig a "közerkölccsel" ellentétben álló személyesvágyait, érzelmeit, gondolatait, amíg a saját lényének szellemi alapjait fel nem fedezteés át nem világította. Az ártatlannak (súlytalannak, sodrástalannak, lényegtelennek)látszó, de rejtett bűntudattal terhelt személyiség viszont képtelen a saját átvilágítására.Ezért nem akarja megérteni az igazán egyszerű élet-tényeket és rafináltan bonyolulttudományos elméletek bástyáival és páncélzatával védi magát az újjászületéshezszükséges katabázissal, a tudattalanba való alászállással szemben. Példaként vizsgáljuk meg a diszharmonikus tömegpszichózis jelenségét. Amindenkori szociális megmozdulások jó példaként szolgálnak arra, hogy mennyireelveszíthetik a józan ítélőképességüket, felelősségtudatukat, szabad akaratukat a
 25. 25. társadalmi - gazdasági igazságtevés nevében erőszakoskodó tömegek. A diktátorok és ahatalomra szomjazó vezetők jól ismerik a tömegek pszichológiáját: a hangulatkeltő, akollektív agresszivitást, a félelmet vagy akár a rémületet, a tömegpánikot kiváltó"közérdekű" jelszavak, uszító jelmondatok tömegmozgató, tömegkábító, a tömegetirracionális cselekedetekre ösztökélő hatalmát. Ne feledjük, hogy ezen tömeghisztériákbujtogatói, résztvevői és áldozatai szintén húsevő személyek. Az olyan feszülthelyzetben mint egy forradalom, polgárháború vagy egyéb szociális tömegjelenségkitörése, hogyan tudná a tudattalan lelki és ideavilága (képzeletvilága) mélyrétegeibeleszorított bűntudatában gyökerező ellenségképzeteitől irányított húsevő embermegőrizni lélekjelenlétét, lelki nyugalmát, személyi higgadtságát? Hogyan maradhatnajózan és hogy ne esne pánikba és hogyan nem iramodna meg mint egy sebzett, vagybőszült állat, az olyan ember, aki a környező természetet kiszipolyozni való (magán,vagy kollektív) tulajdonának és végső soron tápanyagnak és energiaforrásnak nézi? Akinem tudja, hogy akkor sem esik az égvilágon semmi baja, ha éppenséggel nem eszikakár egy egész hétig semmit? Sőt: aki úgy képzeli, hogy a gyermeke beteg lesz ésenergiát veszít már csak attól is, ha egy nap nem adhat húst neki? Hogy ne gerjedneazonnal rombolási haragra, amikor a nála csak kevésbé kábult, de általa „tájékozottnak”képzelt személyek azt sugallják, vagy éppen azt harsogják neki, hogy az ellenség megakarja fosztani őt a táplálékot jelentő környezetétől és az energiaforrásoktól? Az ilyen,az „ösztönös igazságtevési késztetései által hajtott” (és nem a spirituális személyiségeáltal vezérelt) ember, hogy ne kerülne egy - két ügyesen megfogalmazott mondathatására a hisztérikus dühöngés, pánikszerű menekülési kényszer vagy az irracionálisagresszivitás hatalmába?! Mindannyian átéltük, tudatosan vagy tudattalanul tapasztaltuk közvetlenkörnyezetünkben azt, hogy minél agresszívebb valaki, annál jobban fél legbelül és minélszorgalmasabban védekezik, hárít és igyekszik a konfliktusokat elkerülni kifelé, annálinkább támad, veszekedik, gyűlölködik, megsemmisít, bosszút áll, gyilkol képzeletbenés gondolatban. Nos, ez a két szélsőséges magatartásforma: a béke- keresés állarcábarejtőző opportunista gyávaság és a fojtott agresszivitás (amelyeknek a kiegyenlítettpólusai a nyitottság és a bátorság) tőr felszínre és válik ellenőrizetlené a hullaméreggelzavart ember személyi tudatában. Miért? Mert tudattalan (természeti!)ellenségképzetekkel élni annyi mint szüntelenül félni, óvatoskodni, védekezni,elhárítani, kikerülni, védekezni, cselezni és stratégiázni és ugyanakkor gondolatban, hafojtottan és önkéntelenül is, de veszekedni, háborúzni, erőszakoskodni és gyűlölködni.Egyszóval mentálisan és képzeletben (ideák szintjén) támadni. Elgondolkodtató továbbá az a tény is, hogy a húsmentesen táplálkozó személyek,szintén az „objektív” statisztikai adatok szerint (azon kivételes alkalmaktól eltekintve,amikor a kóros elváltozás már a természetes táplálkozás elkezdése előtt, már korábbiéletfázisban megtörtént, anélkül, hogy a beteg tudott volna róla), nem betegednek megsem rákban, egyiküknél sem észleltek vérnyomásproblémákat, fertőző, járványosmegbetegedéseket vagy súlyosabb emésztési és idegrendszeri panaszokat. Már az is
 26. 26. figyelemre méltó, hogy egy "kiadósabb" alkoholfogyasztást követően, a "másnapossági"tünetek a húsevők illetve a húsmentesen táplálkozók esetében szintén eltérőek: azelőbbiek fizikai szervezetének a zsíros, fűszeres húsételekből felszívott hullamérgekkelkell az alkoholban található mérgekkel (a szervezet és a lélek-szellem együttese általfeldolgozhatatlan mennyiségű hamis információval) együtt megküzdenie - aminekviszont elviselhetetlen rosszullét, hányinger, fejfájás, szomjúság- és éhségérzet,letörtség, bágyadtság vagy akár többórás eszmélet vesztés, emlékezetkihagyás, stb. lesza kísérője. A természetesen táplálkozók esetében viszont ezek a tünetek jóvalenyhébbek. Hányinger, erős fejfájás, lelki levertség majdhogynem nem is jelentkezik,nemhogy az ájulás, a fizikai és tudati önkontroll elvesztése. Ez persze nem kell aztjelentse, hogy a lehetőségei szerint természetesen, de mindenképpen hús- éscukormentesen táplálkozó személynek nem kellene elkerülni az alkoholos italokfogyasztását, ha csak lehet. Végezetül elmondható tehát, hogy a húsfogyasztó személyeknek, akár köznapiemberként, akár tudósként, művészként és akár magas rangú állami hivatalnokkéntnagyobb az erőszakos tettek elkövetésére: a rombolásra és az önrombolásra, vagyis abűnözésre és a kétségbeesésre: a depresszióra, öngyilkosságra való hajlama, hogyinkább hajlamos a következetlen és irracionális viselkedésre. Hogy szélsőségesélethelyzetek, illetve politikai-magánéleti, vagy társadalmi konjunktúrák és természetikatasztrófák esetében sokkal zavartabbakká, nyugtalanabbakká és agresszívebbekéválnak mint a természetesen táplálkozó emberek. Ha e szempontot figyelembe véve, egészen behatóan megvizsgáljuk a tényeket, azemberiség vérrel írt történelme sem más, mint a húsfogyasztó és a húsfogyasztáskövetkeztében ember-ölővé: testvérgyilkossá vált Káini ember története. - Ezért atörténelem nem más, mint az agresszív egoizmusnak az útja az időben. Az elméjében,vagyis a megtört én- tudatban gyökerező emberi elme: a szenvedélyes és a ravaszkodó,az élet megnyerése érdekében spekuláló ember útja az időben. Az általunk „tudott”: afeltárható és kutatható történelem voltaképpen ezzel, az embergyilkolási lehetőségképzetének a megjelenésével kezdődik. A növényevő, növénytermesztő Ábelnek, agabona-magvakkal és gyümölccsel táplálkozó embernek a meggyilkolásával és a Káinitípusú ember végleges győzelmével kezdődik az a fejlődésnek képzelt sokezer-évestörténelmi öldöklési sorozat, amelyre ma egyesek még büszkék. Az isteni tudatú (az Ádámi) ember viszont csak azután vált képessé az emberölésre,miután sokáig (néhány évszázadig) húst fogyasztott, attól elkábult és ezáltal azegyetemes léttudatát, a szellemi éberségét és felelősség-tudatát elvesztette és az állatiszenvedélyeit szolgáló, haszon-szerző (gyakorlati) esze kezdte vezérelni tetteiben.Nagyon érdekes a materialista tudomány szokásos következetlensége az embertáplálkozástani és antropológiai megítélésében. A tudósok azt állítják, hogy az emberantropológiai származása szerint húsevő lény és következésképpen a hús megvonása azegészség megromlásához és az életerőnek a normálison aluli csökkenéséhez vezet,holott a világon több mint kétmilliárd személy él, aki semmivel nem erőtlenebb mint az
 27. 27. emberiség húsevő többsége, csak éppen nem csinál akkora felhajtást maga és az életekörül, mint az utóbbi. De azt is állítják, hogy a phidecantropusnak keresztelt „emberszabású majomtól” származunk. Eközben a tudósok sehogy sem akarják észrevenni,vagy ha észrevették, nem akarnak arról beszélni, hogy mindazoknak az ős-lényeknek afogazatából, akiket „közös ősünk” egy - egy újabban felfedezett példányaként mutatnakbe számunkra, de „az emberhez legközelebb álló” majom fajták fogazatából ishiányoznak azok a bizonyos tépő fogak, amelyekkel mi el vagyunk látva és amit azember húsevő természete bizonyítékaként tartanak számon. Vajon nem érkezett el máraz idő, hogy e kérdésben a különböző tudósok és az ember isteni származását (eredetét)valló, húsevő és nem húsevő kreacíónisták végre összevessék a tényeket az idevonatkozó szent szövegekkel és közös nevezőre jussanak? A " Másképpen a szexualitásról", valamint "A teremtés ősforrásánál" c. leckékbenazt írtam, hogy egy nő csak akkor "maradhat terhes", ha akar, vagy ha tudattalanjasíkján zavart és bizonytalan, esetleg ha nagyon fél a "teherbe eséstől". Ezt az állítástfeltétlenül ki kell egészítenem e helyen azzal, hogy az abszolútummal - és ezáltal ateremtés ősforrásával, illetve a szülés őserejével - való zavartalan együttműködés ésezzel együtt a szabad akarat szerinti, vagyis az egyéni elhatározás alapján történő áldottállapotba való kerülés, valamint a természetes, orvosi asszisztencia nélküli szülés, nemlehetséges azoknak, akik húst fogyasztanak. A korábban leírtak alapján, gondolom,hogy logikus, hogy az a jövendő anyáknak, az egyetemes létforrással való természetes,vagy tudatos együttműködés ne legyen lehetséges az egyetemes gyilkosságban valótudatos, vagy önkéntelen részvétel közben. Magyarul: a húsevés kizárja a bennünk levőteremtői (mágikus) képesség tudatos és gyakorlását, és így a nő tudatos teremtési(foganási - szülési) képességét is. A természetes (orvosi felügyelet nélküli) szülés ahúsevés által okozott személyiségzavarokkal és más, a húsevés által okozott biológiai(hormonális) és pszichológiai zavarokkal, hormonális alapú egészségi problémákkal, azönáltatásokkal egybekötve veszélyes kísérlet lehet. Nem csak a zavart lelkiismeretmiatt, hanem azért is, mert a magzat harmonikus, az egyetemes törvények ( A Ciklus ésritmus törvénye!) szerinti mozgása - helyeződése az anyától érkező információk, vagyisaz anya testén keresztül a magzathoz érkező, finom (hormonális!) információk -impulzusok alapján történik, amelyeket az elfogyasztott húsban található hormonálisméreg (idegen élet-struktúrához tartozó genetikai anyagban található téves információ)megzavar. Innen erednek a tudomány által kiküszöbölhetetlennek tartott, a "soha nemlehet tudni" nagyokos filozófiát igazoló, szülés közben „előreláthatatlanul” előállható„klinikai komplikációk"! A gyermekeinket a természetben, majd otthon szülő feleségem, az első gyermekünkfogantatása előtt lemondott a húsról és ezért az ő szülései nem csak, hogy majdnemóramű pontossággal folytak le, de arról is meg voltunk győződve, hogy semmiféle „sohanem lehet tudni” féle szövődmény nem is léphet fel szülés közben.VI

×