Kozma Szilárd:A Tarottal való sorshelyzet-elemzés, mint sors-rendezési alkímiai művelet(A kelta kereszttel történő sorsele...
bátortalanságom következtében, túl későn tettem meg azt, aminek meg lett volna amaga minőségi ideje. Nem figyeltem az idő ...
gyakorlatban, ismerkedjünk meg a 22 ikonnal dolgozó Tarot rendszernek (A NagyArkánumnak) az egyik legegyszerűbb „kártyavet...
világában létező görcsöket, tévképzeteket és negatív ambíciókat tárja fel a kettőspozícióba kerülő ikon, hanem azokat a tá...
megoldást jelző ikon jellegét, illetve a megfelelő kártyalapot előre meg tudjamsejteni (a magam számára meg tudjam jósolni...
állapotokat jelző ikonnak a helye. Amennyiben ugyanis, valaki maradéktalanul éshelyesen felismeri, felvállalja és el is vé...
akkor sem ér semmit a személy, ha a Tarot által feltárt jövőképe szerint úgymondszerencsés fordulat állna be az életébe, v...
sorshelyzethez való viszonyulásnak) a jellégét igyekszünk megfejteni, amely lépés,vagy magatartás - mentalitás az eredmény...
A személy által tudatosan vállalt, felelősségteljes és önálló (autonóm) - és ezértmágikus következményekkel járó! - magata...
kifelé, a környezettel szemben, hanem elsősorban saját személyi gyengeségeinkkel,bizonytalankodásainkkal és hitetlenkedése...
személlyel, vagy egy furcsa élethelyzettel kapcsolatban, és tisztázni szeretnénk ahelyzetünket, illetve a saját viszonyunk...
értelmének a megtagadására való késztetéseket, a sors-könyvében való olvasási(értelmezési) képességek elvesztését és csődj...
vezető konkrét lépés, tett, illetve a szükséges magatartási forma természete felőlszeretnénk valamit megtudni. De épp úgy ...
Hetes pozícióban arra utal, hogy amennyiben az ötös és a hatos pozíciókbanmegjelenő ikonok által jelzett színezet szerint:...
akarunk elérni valamit, illetve, amikor erőszakoskodunk mentálisan valami(sorshelyzet), vagy valaki fölött, annak ellenére...
Egyes pozícióban akkor tesszük ki ezt az ikont, ha a lelkiismereti és felelősségikérdéseink - kételyeink vannak egy olyan ...
haladunk, mivel a probléma megoldásra választott lépésünk következtében azeredeti rendeltetésünk logikája szerint újrarend...
Gyök pozícióban - kettős kártyaként - a Szeretők ikonja azt jelzi, hogy az adottsorhelyzet személyi, vagy egy családban, k...
megvalósítjuk a megfelelő magatartásokat, akkor lehetőség nyílik, jó körülményalakul a helyes döntésre (ámbátor a döntés a...
harcolni az igazságért, nem mondjuk ki, nem fedjük fel az igazságot, ott és aholannak helye lenne, illetve, hogy elkerüljü...
döntéshozási kérdés merül fel és bármilyen körülmények között, az az ítélet és az adöntés bizonyul igazságosnak, amely leh...
Tarot sorselemzést végezzük, nem az igazság oldalán állunk, teljesen tévesen éshibásan ítéljük meg a helyzetet, vagy a dol...
IX: A Remete (Az Éberség, A megtisztulás, Az önvizsgálat és az egyetemesegység)A tudattalanunk legmélyebb zugaiban és képz...
és törekvések: a belső démonok átvilágításának a képtelenségére és hiányára, akarmából eredő negatív tulajdonságokkal: rej...
jelentheti a békés nyugalmat, a külső és a belső feszültségek feloldódását éselmúlását, a teljes lelki és szellemi megnyug...
életünkben és teljese érthetetlenné, kibogozhatatlanná, átláthatatlanná válik azéletünknek - sorsunknak még az az oldala -...
Kettős pozícióban, a távoli múltban, illetve a mély tudattalanban gyökerező,spirituális erőszakoskodás következtében létre...
a 7. pozícióban álló ikon pozitív szellemisége és értelme beteljesedjen a személyisorsunkban és életünkben A hetes pozíci...
szemlélni, és így nem tudunk felülemelkedni rajta, illetve a problémához rendeltsors-kötöttségeket legalábbis mentális szi...
XIII. - A teljes személyi-változás, az újjászületés, a megújhodás, illetve a gyökeresátalakulás ikonja, amit hibásan a Hal...
Kettős pozícióban vagy arra utal, hogy a távoli múltban, vagy a lelkünk mélyénnem bocsátottunk meg valakinek valamit, mikö...
A szív és az ész kiegyenlítődésének a kártyája. Egyfelől a vágyak - érzelmek ésmásfelől a bölcs értelemnek: a kiszámítotts...
A Tarot beavatási rendszere
A Tarot beavatási rendszere
A Tarot beavatási rendszere
A Tarot beavatási rendszere
A Tarot beavatási rendszere
A Tarot beavatási rendszere
A Tarot beavatási rendszere
A Tarot beavatási rendszere
A Tarot beavatási rendszere
A Tarot beavatási rendszere
A Tarot beavatási rendszere
A Tarot beavatási rendszere
A Tarot beavatási rendszere
A Tarot beavatási rendszere
A Tarot beavatási rendszere
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A Tarot beavatási rendszere

1,173 views

Published on

A Tarot titka

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,173
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
359
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A Tarot beavatási rendszere

 1. 1. Kozma Szilárd:A Tarottal való sorshelyzet-elemzés, mint sors-rendezési alkímiai művelet(A kelta kereszttel történő sorselemzés logikája) Amiként a cím is mutatja, reális (metafizikai) alapja és funkciója szerint, a Tarotegy személyes sors-beavatási (esetünkben önbeavatási) képi jelrendszer. Azaktuális sorshelyzetünkre, pillanatnyi sorsállapotunkra vonatkozó szimbolikusinformációt (jeleket és jelzéseket) tulajdonképpen állandóan és folyamatosankapunk a környezetükből, de azt, azokat nem vagyunk képesek helyesenértelmezni, mivel nem ismerjük az események és az élethelyzetek szellemi -spirituális szimbolikus jelentéstartalmát. Sőt: mivel az ember csak kivételesesetekben ismeri fel az élete eredeti rendeltetésének (az élete és a sorsaértelmének) a logikáját: a földi és az egyetemes megváltásban való (mindenkiszámára úgymond kötelező!) részvétel logikáját, a jelértelmezései megragadnak afélrevezető és nevetséges népi, vagy a szubjektív babonák szintjén. A környezetijelekből, a legjobb esetben is szerencsés, vagy szerencsétlen sorshelyzetekrevonatkozó információt igyekszik kiolvasni, holott az élete ősi rendeltetés: amegváltás megvalósításának a logikája ab ovo kizárja a szerencse, vagy szerencse-hiány, a kedvező, vagy kedvezőtlen sorshelyzetek lehetőségét, amiként azt Jézus istanította: Kizárt dolog, hogy bármiféle pozitív törekvéssel, a külső és belsőharmonizációra való folytonos törekvések nélkül, egészségesek és boldogaklehessünk. Kizárt, hogy a megváltás eszméje melletti teljes elköteleződés nélkül,vagyis mindennapi áldozathozatal nélkül, meg lehessen nyerni az életet. A sorshelyzetünkre, sorsállapotunkra utaló jelek tehát állandóan jelen vannak azéletünkben, éppen hogy ki nem szúrják a szemüket, de a szerencsébe sors-protekcióba, isteni protekcióba), illetve a szerencsétlenségbe (Isten előttikegyvesztett állapot lehetőségébe) vetett babonás hitünk megakadályoz abban,hogy helyesen tudjuk azokat értelmezni. Pedig a Megfelelés törvénye szerint,vagyis az Analógia törvénye szerint az anyagi világ és annak az eseményeitökéletesen tükrözi a szellemi történéseket: "Ami lent van ugyanaz, mint ami fentvan." - Hermész Triszmegisztosz Smaragd Táblája e tekintetben egyértelműen ésvilágosan beszél. ("Való, hazugság nélküli, biztos és igaz.") Mert ha továbbgondoljuk a Hermészi mondatot, azonnal kiderül, hogy nem csak az, ami fent van,áll szellemi - spirituális lényege szempontjából analogikus kapcsolatban azzal, amifent van, hanem a külső (környezetünk) és a belső világunk (lelkünk, szellemünk)is, lényegi (spirituális) kapcsolatban áll egymással. Amennyiben az idő mennyiségifolyását jelző órámmal kapcsolatosan ér (látszatra persze, véletlenül) valamilyenkárosodás: elvesztettem, ellopták vagy annyira megütöttem, hogy meg kell javítani,biztos lehetek abban, hogy nem jó időben vittem véghez, hogy nem jókor tettemmeg valamit. Türelmetlenségemben elsiettem, vagy bizonytalankodásom,
 2. 2. bátortalanságom következtében, túl későn tettem meg azt, aminek meg lett volna amaga minőségi ideje. Nem figyeltem az idő minőségére tehát és ez által, nem akellő időben lépve, hirtelenül, vagy megkésve cselekedve, megsértettem a Ciklusés a Ritmus törvényét. Semmi nem történik tehát véletlenül sem bennünk, sem körülöttünk, életünkminden egyes mozzanatának, minden eseménynek meg van a maga spirituálisjelentősége, mint ahogy minden erkölcsi tettünknek (vagy nem-tettünknek: lásd ahalasztás, a halogatás vétkét) is sorsalakító következménye van. Csak éppen megkellene tudni fejtenünk - persze nem a babonák szintjén! - a fontosabbjelentéstartalmakkal bíró események és helyzetek (sors-jelek) szimbolikus értelmétés máris tudhatnánk, hányadán állunk magunkkal, a sorsunkkal, környezetünkkel,szeretteinkkel. A Tarot egy ilyen, a szellemi ősök által alaposan megfigyelt ésszilárd rendszerbe foglalt, többnyire egyértelmű és határozott jelentéstartalommalrendelkező sors-szimbólumokat tartalmazó jel-gyűjtemény, amely, ha megtanuljuka szimbólumait, segít el- és kiigazodni a sors-kríziseink, addig véletlenszerűnek ésirracionálisnak képzelt labirintusában. A közhiedelem ellenére tehát, a Tarot nem ostoba, és végső soron hamis(!)jóslások végzések az érdekében lett létrehozva. A jóslás, amellett, hogy csalásamennyiben avatatlan személy végzi és fekete mágia amennyiben avatott személyél vissza a természetfeletti tudásával, azért is értelmetlen, mivel annak az alap-logikája teljes mértékben ellentmond a teremtés, és így az életünk eredetirendeltetés logikájának és ez által az egyetemes törvényeknek (Ezeket az Utódokszülők ész szeretők az asztrológia tükrében c. könyvemben részletesenismertettem) és azok közül is elsőként annak a törvénynek, amely az emberszámára a legfontosabb: a spirituális fejlődés törvényének. Más szóval, a jóslásminden szempontból ellentmond és ellenkezik a személy szabad akaratát biztosítótörvénnyel. És ez akkor is így van, ha a Tarot huszonkét ikonja segítségévelvégrehajtható különböző sorselemzési technikák által, - akárcsak más, a szellemivilág működési mechanikájára alapozott szimbolikus sorselemzési, sorsértelmezésirendszerrel (Például az asztrológiával) - az életnyerési lehetőség téveszméje szerintgondolkozó ember számára, vagyis az életnyerés lehetőségébe vetett egoistaéletkoncepció (tévhit, rögeszme, a bűnbeesés logikája, stb.) szerint élő személyekszámára -, egy elenyésző mértékű százalékaránnyal, néha, és többnyire csak anegatív jóslatok beválnak. (A beavatottak és a felébredettek: az egyetemestörvények szerint élők számára nem!) Ám az igazi beavatottak által gyakoroltTarot sorselemzés ennél, az alacsonyrendű és lényegében és végső soron sehovanem vezető (értelmetlen) jóslási lehetőségnél felmérhetetlenül többet, illetveegészen mást jelent. Mielőtt az elméleti eszmefuttatásba jobban belemerülnénk, annak a metafizikaiigazságnak a szellemében, miszerint a teória (Teo - ria: Isten - látás) értéktelenkolonc az ember nyakában (eszében, képzeletében) amennyiben nem próbálják ki a
 3. 3. gyakorlatban, ismerkedjünk meg a 22 ikonnal dolgozó Tarot rendszernek (A NagyArkánumnak) az egyik legegyszerűbb „kártyavetési” módszerével, az úgynevezettkelta-kereszttel. Ez ugyanis jó alapot biztosít a Tarot ikonok szimbólumainakmegismeréséhez és a nem jóslásra használt sorselemzéseknek az alap-logikájamegértéséhez. A Kelta Kereszt hét kiválasztott és sorjában kitett ikonnal dolgozik, egészenpontosan: hat plusz egy ikonnal, amely hét kártya-lapot a következő képpenválasztunk ki a 22-es kártyapakliból: Elsősorban kiválasztjuk azt az egyespozícióba (a kereszt középpontjába) elhelyezendő alap-ikont, amelynek azalapjelentése és a „segítő” szimbólumai a leginkább megfelelnek és jellemzik aztaz életproblémát, sors-kérdést, aminek a megoldása érdekében a sorselemzést elakarjuk végezni, illetve amely kérdésre választ akarunk kapni. Ily módon tehát apakliban 21 darab kártyalap marad, vagyis 3X7 darab kártyalap, amit keverés után,a keverés által adott sorrendben (felülről lefelé tehát), arccal lefelé fordítva, háromegymás alatti sorban és hét oszlopban helyezünk el az asztallapon, vagyis háromsorba hét - hét kártyát helyezünk el lefelé fordítva. Ez után az első kirakásos műveletnek a végeztével, megkérjük az illetőszemélyt, aki számára a sorselemzést végezzük, hogy amennyire nyugodtan ésfinoman csak lehet („finoman és nőiesen”!) egymás után, válasszon ki mind ahárom hét kártyalapot tartalmazó sorból két darab kártyalapot, vagyis összesen hatdarab kártyát (2X3 = 6) és anélkül, hogy felfordítaná azokat és a kiválasztássorrendjében, adja a „kártyavető” személy kezébe. Az értelmező ezeket a lapokat(a hat darab kiválasztott kártyát), a kiválasztás sorrendje szerint - és még mindigarccal lefelé fordítva! - , elhelyezi a bal kezébe. Miután ez megtörtént, a maradéklapokat össze lehet szedni és félretenni. A Kelta Kereszt kirakását és az értelmezéstúgy kell elkezdeni, hogy a kereszt képzeletbeli középpontjában elhelyezett első(egyes számú) pozícióba került alap-ikon alá, a kereszt alsó száraként, immárfelfordított arccal elhelyezzük azt az ikont ábrázoló kártyát, amely a balkezünkbegyűjtött hatos csomónak a legaljára került (amelyet az a személy aki számára asorselemzést végezzük, elsőként kiválasztott). Ez, a kettős pozícióba kerülő ikon jelentéstartalma és a kiegészítő szimbólumaifogják jelezni - jelenteni számunkra a felvetett probléma igazi, spirituális éskauzális (szellemi) gyökerét és alapját. Vagyis azt, azokat a negatív képzeteket,félelmeket, szorongásokat és/vagy ambíciókat, amelyeket a „sorselemzett” személya tudattalanja legmélyén táplál az élettel, a sorsával, illetve az életét és a sorsátmeghatározó személyekkel, vagy a sorsának az elemeit képező társadalmi,kulturális, vallásos, anyagi, stb. körülményekkel szemben. Láthatjuk tehát, hogy ezegy igen fontos pozíció, mivel a kettős pozícióba kerülő ikon jelentésének a helyesértelmezése máris feloldhatja az illető problémát, illetve választ adhat a problémaáltal felvetett sors-kérdésre. Ezért is hívjuk az ide kerülő ikon-ábrázoló lapotgyökkártyának. De nem csak az illető személy tudattalan lelki és szellemi
 4. 4. világában létező görcsöket, tévképzeteket és negatív ambíciókat tárja fel a kettőspozícióba kerülő ikon, hanem azokat a távoli múltban elkövetett tetteket (vétkeket)is, amelyek a jelenben firtatott problémát, nehéz sors-krízist, drámai, vagy tragikusélethelyzetet előidézték. Ezt az értelmezést követően, a bal kezünkben megmaradt öt lap közülugyancsak kivesszük a legalsót és a kereszt jobb szárnyaként (a mi balkezünkfelőli oldalon, amennyiben a kirakandó keresztel szemben ülünk), felfordítottarccal a hármas pozícióba fektetjük. Az ide kerülő ikon azt a közelmúltban előálltsors-helyzetet, illetve annak a felismerésnek a jellegét jelzi, amikor a sorselemezettszemély rá jött arra, hogy az egyes ikon által megtestesített sorsprobléma annyirafontos (súlyos), hogy valamiképpen meg kell oldani, illetve fel kell oldani. Ahármas pozícióba kerülő ikonnak tehát inkább jelző, illetve megnyugtató, mintlényegi szerepe van. A kártyavető - sorselemző személy számára azt jelzi, hogy akettős pozícióba került Ikon jelentéséből kiolvasott mélytudati problémák milyenéletjelenségekhez vezettek az akuttá vált problémás élethelyzet (esetleg betegség,baleset, személyi, vagy anyagi veszteség) mellett és a sorselemzett személyszámára viszont, aki átélte az illető eseményeket megnyugtatásul szolgál, hogy akártya jelzései helyesek és kártyavető jó nyomon jár, nem vezeti őt félre. A kirakásra soron következő kártya ikonja, amely a kereszt felső szárát fogjaképezni és a négyes pozícióba kerül, azt a következtetést jelzi, amelyre asorselemzett személy időközben eljutott a kérdezett - kutatott sorshelyzetemegoldásaképpen, vagyis azt a gondolatot, ami szerint ő megoldhatónak véli ajelenben a problémáját. Azok a személyek, akik valamelyest helyes spirituálistájékozódással rendelkeznek és nem jóslásra számítanak, hanem komolyabbsorshelyzet értelmezésre, általában elég helyes következtetésekre jutnak és jóllátják a felvetett problémájuk megoldási lehetőségeit, ezért az innen kiolvashatógondolataikat, elképzeléseiket nem mint elvezendő, helytelen megoldásokat kellértékelni - értelmezni, hanem mint megjegyzendő, megtartandó és beváltandó -alkalmazandó gondolatokat, ötleteket. Ezek a gondolatok, ötletek azonban -amelyek majdhogynem egy az egyben szoktak találni a négyes pozícióba kerülőikon jelentés tartalmával - még nem lesznek elegendőek a probléma teljesfeloldásához. Ennek a pozíciónak is könnyebb, de legalábbis nem olyan súlyos ajelentése mint a kettős pozícióba és főként az ötös pozícióba kerülő ikonnak.Inkább a kártyavető személy spirituális tájékozódását segítő funkciója van éstermészetesen a sorselemezett személy bizalmát megnyerő funkciója. És erre abizalomra szükség is van, mivel a sors-probléma feloldási lehetőségét jelző ikonjelentése általában mindig gyökeresen el szokott térni, nem csak hogy asorselemzett személynek a probléma megoldására vonatkozó elképzeléseitől,hanem a éppenséggel kártyavető - értelmező személy elképzeléseitől is. Én is csaknyolcévnyi gyakorlat, illetve metafizikai gondolkozás után jutottam el oda, hogy a
 5. 5. megoldást jelző ikon jellegét, illetve a megfelelő kártyalapot előre meg tudjamsejteni (a magam számára meg tudjam jósolni). És ez logikus is. Hiszen az embernek a Lilith által befolyásolt, illetve létrontás (abűnbeesés) logikája szerint működő spekulatív gondolkozása, merőben eltér az életés a lét eredeti rendeltetésének a logikájától. És amiként a személyi horoszkópokértelmezése közben is kiderül, általában mindenki ott keresi a boldogságát és azüdvösségét ahol nem kellene és abba az irányba, amerre az igazi életfeladataivárják, és ahol megtalálná a beteljesedést és a harmóniát, eszébe sem jutna keresni,illetve, ha eszébe is jutna, mivel a sorsa, vagy más, bölcsebb személyek eztszámára jelzik, ellenségesen elhárítja magától ezeket a cselekvési és magatartásilehetőségeket. A kereszt bal oldali szárát (a kereszttel szemben ülő kártyavető személy jobboldala felöli szárát) képező, soron következő, ötös pozícióba kerülő kártyalapikonja tehát, a felvetett probléma gyakorlati megoldását jelzi. Vagyis azt alétfontosságú tettet, cselekvést, vagy cselekvéssort, illetve azt a magatartási -viszonyulási formát (mentalitást) szimbolizálja, amelynek az elkövetése, elvégzése,illetve felvétele - felvállalása, a felvetett sorsprobléma megoldásához és a krízisfeloldásához (a gyógyuláshoz - kibéküléshez - megbocsátáshoz) elvezethet, vagyisazt a tettet, cselekvést, magatartást, amely elindítja a sorseseményeket a pozitívkibontakozás (sors-megoldás, krízisfeloldás) irányába. És eben a fázisbanúgymond véresen komollyá válik mind a sorselemzés, mind a sorshelyzet, mivel ahetes pozícióba kerülő ikon által jelzett pozitív megoldás, amire a felelőtlen ésmetafizikailag tájékozatlan sorsértelmezők a jóslataikat alapozzák, csak és csakisakkor következik be, ha az ötös pozícióba került (negyedik) ikon jelentéséthelyesen értelmezzük és ha ezt a jelentést a sorselemzett személy el is fogadja ésvégrehajtja. Természetesen, itt még a „legrosszabbnak”, illetve legsötétebbnek(negatív jelentéstartalmúnak) képzelt ikonok jelentését sem szabad a közismertelnevezésük jelentése szó szerint és negatívan értelmezni. Amint később megfogjuk látni, 13-as kártya ikonjának, a Halálnak például koránt sem az a jelentése,hogy a sorselemzett személynek meg kell halnia, vagy isten őrizz, meg kellgyilkolnia valakit, hanem az, hogy valamiről, vagy valakiről ami a felvetettproblémával kapcsolatos végleg lemondania, annak (például egy szokásának, vagyelgondolásának) gyökeresen hátat kell fordítania. A 15-ös ikon viszont koránt seazt jelenti, hogy félni kell az ördögtől és elbújni előle, hanem azt, hogy a felvetettproblémával kapcsolatos félelmeivel, esetleges hátsó (alantas) gondolataival,kísértő érzéseivel, sóvárgásaival becsületesen és nyíltan, lehetőleg mindenönámítás nélkül szembe kell néznie és önmagának ezeket az alacsonyrendűérzéseket, gondolatokat, vágyakat maradéktalanul be kell ismernie. De a sorsértelmezés igazából csak most, a hatos pozícióba kerülő (a kereszt alá,vagy a kereszt mellé elhelyezett) ikon értelmezésénél válik igazán komollyá ésnehézzé, mivel a hatos pozíció a vízválasztó pozíció, vagyis a tényleges krízis-
 6. 6. állapotokat jelző ikonnak a helye. Amennyiben ugyanis, valaki maradéktalanul éshelyesen felismeri, felvállalja és el is végzi (betartja) azt, amit az ötös pozícióbakerült ikon jelez, az első látásra (egészen pontosan: csak látszatra tehát!) mindenösszezavarodik az életében, a felvetett problémával kapcsolatosan, sőt: látszólagmég az attól független sorselemek, sorshelyzetek is felborulnak, vagy kizökkent azaddig normálisnak képzelt kerékvágásukból. És ez megint csak logikus, hiszenamennyiben megtesszük azt a sorsdöntő lépést, elkövetjük azt a cselekvést, illetvefelvesszük azt a szükséges mentalitást, amely az életünknek az eredeti, spirituálisrendeltetése irányába fogja vezetni a sorsunkat, pontosan annak az addignormálisnak képzelt életrendnek, személyi, vagy családi állapotnak kell felborulniaés gyökeresen átváltoznia, ami a megoldani vágyott problémánkat (betegséget,konfliktust veszteséget) okozta. A legtöbbször ez, az általunk normálisnak, vagyjónak, helyesnek és rendesnek tudott (képzelt) és általunk létrehozott, demindenképp (Még ha csak a megszokás miatt beletörődésképpen is!) - egy általunkfenntartott, életrend (Ami igazából a drámai, vagy tragikus sorshelyzetet okozta!),esetleg egy rokoni, baráti, vagy éppenséggel élettársi viszony, esetleg egy jóljövedelmező, vagy legalábbis kényelmes foglalkozás, vagy látszólagos biztonságotjelentő munkahely, stb. szokott lenni. A sors-helyzet megváltozása, felborulásatehát nem látszólagos, hanem igenis reális, csupán az a látszólagos, hogy mi azthátrányosnak, károsnak, vagy veszélyesnek találjuk, holott épp ez a megváltozott(feje tetejére állt, a „rendes” útjából kitért) új sorshelyzet lesz az, amely a hetespozícióba kerülő ikon által jelzett pozitív megoldást eredményezi. Ezért tehátnagyon fontos, hogy felhívjuk az illető (sorselemzett) személynek a figyelmét arra,hogy nem kell megijednie a krízis-helyzettől és nem kell visszakoznia éssemmiképp nem kell visszarendeznie mindent a régi állapotok szerint (amiegyébként úgy sem lehetséges!), hanem bízva a pozitív jövőben, előre kell lépnietovább és/vagy kitartania megalkuvás nélkül. A hetes pozícióba kerülő (a bal kezünkben a hatodik, vagyis a legfelső)kártyalap ikonjának, amelyet a hatos pozíció ikonja mellé helyezünk, mindenesetben csak és csakis pozitív a jelentése - még akkor is tehát, ha szintén aszámunkra „legijesztőbb” (legfélelmetesebb) ikont ábrázoló kártyalap kerülne oda.Így például a 13-as ikonnak a jelentése az, hogy sikerül valamitől, vagy valakitől,ami a problémának az igazi okát képezte, vagy létrehozta és fenntartottamaradéktalanul megszabadulnunk és ettől ezektől a szellemi, lelki, vagy anyagi(személyi) terhektől megszabadulva haladhatunk és fejlődhetünk tovább, vagy a haa 15-ös kártyának az ikonja, az ördög kerül ide, ennek a jelentése az, hogymegszabadulunk a bajainkat (betegségeinket, konfliktusainkat, veszteségeinket) ésnehéz sorhelyzeteinket előidéző kísértésektől, alantas vágyainktól, gondolatainktól,vagy félelmeinktől, szorongásainktól. Ezek után talán máris érthető, hogy igazi sorselemzés és a primitív jóslás közöttikülönbség a végeredményekben, illetve a következményekben van. A jóslással
 7. 7. akkor sem ér semmit a személy, ha a Tarot által feltárt jövőképe szerint úgymondszerencsés fordulat állna be az életébe, vagy megnyugodhat afelől, hogy semmiféleveszély (betegség, baleset, vagyonvesztés, szeretett személynek, személyeknek azelvesztése, stb.) nem fenyegeti, illetve akkor sem, ha bele nyugszik a„szerencsétlen sorsába”. Az avatott és tényleges sorshelyzet feltárás viszont,valamint a negatív személyi determinációkból eredő (a karmából eredő!) lelki ésszellemi állapotoknak a feloldását és meghaladását, illetve a személyi életképzeletmegtisztulását és ezáltal az illető személynek a spirituális fejlődési programjaszerinti új, pozitív képességek kialakulását szolgálja. Hogy miért ér többet azelsőnél a második? Egyszerűen azért, mert, amiként azt a Tarot tízes ikonja, a sors-kerék is ábrázolja, a kiegyenlítődés törvénye miatt, és annak alapján, teljesen hiábavan valakinek mondjuk egy számára kedvező csillagzat miatt un. szerencséje,hiába ér valakit egy szerencsés helyzet az élete egy bizonyos szakaszában,amennyiben ezt a helyzetet nem képes az ő személyi fejlődési élet-programjánakmegfelelően, a spirituális fejlődése érdekében felhasználni. Sőt: a legtöbb esetben(az esetek 96 százalékában) az ilyen „szerencse” által sújtott személyek, ahelyett,hogy harmonikus és egészséges lényekké válnának, éppenséggel visszafeléfejlődnek a „szerencséjük” által nyújtott lehetőségekkel, vagyis a szerencse általnyújtott kényelmi állapotokban és természetes, hogy ennek megfelelően aközeljövőben, vagy a távoli jövőben ennek a vissza felé történő fejlődésnek (a„vissza - élésnek”) jelentkezik a negatív következménye. Akár a személyikapcsolatok megromlásában, akár pszichés, vagy más, szellemi betegségekformájában. Amennyiben az illető személy nem degradálódik spirituálisan, hanem mindösszestagnál „a szerencsés élet”, vagy a jól kihasznált - kiaknázott sorsfordulatokkövetkeztében, egyszerűen el fogja veszíteni az un. „szerencséjének” a tárgyátilletve az alanyát, amiként azt a sorskeréken le - fel körhintázó, keruboknak,szfinxeknek, csóré fenekű majmoknak a látszatra váltakozó, de végeredménybenazonos körben mozgó pozíciója is jelzi. Az igazi (helyes) sors értelmezés szerint viszont, a fentiek tudatában a jóslásegyáltalán nem érdekes, sőt: a az un. kártyavetés éppen azt mutatja meg, hogymiképpen oldhatjuk fel a negatív sors-determinációkat és ezáltal miképpenszállhatunk ki a sors-determinációk szerencse - szerencsétlenség ördögi köréből,hogy miképpen juthatunk ki az anyai ági ősszülőnk által önkéntelenül ránk hagyottnegatív sorshelyzetek labirintusából, és miképpen vehetjük a kezünkbe a sorsunkat(az un. „egész - ségünket”) és adhatunk az egyetemes törvényekkel és a személyesfejlődési sorsprogramunkkal harmóniában álló kreatív értelmet az életünknek. Ezért a komoly értelmezésben, a különböző „kártyavetési” módoknak a(jóslásnak) megfelelő pozíciójába kerülő ikon szimbólumát nem a lehetséges jövőszerint kell értelmezzük, hanem annak a szükséges lépésnek, annak a külsőmagatartási formának, vagy belő mentalitásnak (a megoldandó, meghaladandó
 8. 8. sorshelyzethez való viszonyulásnak) a jellégét igyekszünk megfejteni, amely lépés,vagy magatartás - mentalitás az eredményes és pozitív sorskibontakozáshozvezethet. De olyan módon, hogy ezáltal és eközben az a személy aki számára asorselemzést végezzük, ráébredjen a sorsának egy igen fontos, motívumára,mozzanatára. Ezt a fejlődési elemet, ennek a fejlődési folyamatnak a jellegétviszont nem nekünk kell kitalálni, hanem a kártyavetés különböző pozícióibakerülő ikonok szimbólumrendszerének az értelmezése adja ki, sőt: mindenkártyavetési módszer (rend) tartalmaz egy olyan ikon-pozíciót, amely erre, afejlődési elemre, folyamatra utal. A Kelta - kereszt nevű elemzésben, amely szerintaz alábbiakban be fogom mutatni a Tarot ikonjainak a metafizikai értelmezését, ezta fejlődési jelleget és mozzanatot (folyamtatot) jelző pozíció közvetlenül amegteendő szükséges lépést (felveendő mentalitást) jelző ötöst pozíciót követőhatos pozícióba kerülő ikon jelzi. Bár látszólag ez, a krízis jelegére utaló pozíció,egy fölösleges mozzanat a Kelta kereszt rendszerében, végeredményben ennek ahelyes megvalósítása - végig élése a legfontosabb momentuma a sors-feloldásnak,mivel előfeltétele annak, hogy amennyiben helyesen értelmeztük és helyesen tettükmeg a szükséges lépéseket (helyen avatkoztunk be az adott sorshelyzetbe, a hetespozícióba kerülő ikon által jelzett megvalósulás (következmény) végeredményepozitív lehessen. Lehet, hogy mint minden elmélet, ez egy kicsit bonyolult, de biztos vagyokabban, hogy mihelyt az olvasó az első három, vagy négy ikonnak az iméntismertetett különböző pozíciókban való értelmeződését elolvassa, azonnal megértia helyes (és értelmes!) sorselemzés alaplogikáját. Ami a kelta keresztnél az adott probléma feloldása szempontjából kevésbé fontosés végülis csak eligazító, bizalom-szerző funkcióval rendelkező 3 és a 4 pozícióbakerülő ikon-értelmezési módozatokat illeti - remélve, hogy azok a személyek, akikamúgy is az általam feltárt Tarot értelmezést tarják helyesnek, rendelkeznek annyiegészséges logikával, hogy ebben, a nem-jóslási logikai rendszerben, a megfelelőértelmezésekre maguktól is rá tudnak jönni - egyelőre nem részletezem úgy, mint atöbbi pozícióba kerülő ikon-értelmezéseket. Ezt, valamikor a közeljövőben, egy, azIkonok értelmének a részletesebb leírását tartalmazó, tágabb (bővítettebb) Tarot-értelmezés közben fogom elvégezni. Egyelőre csupán a Tarotról, illetve a Tarothasználatáról alkotott téves koncepciót volt szándékomban kijavítani és azolvasóim számára a Tarot eredeti (metafizikai - spirituális) értelmét és funkcióját -és nem utolsó sorban a megérdemelt méltóságát! - helyre állítani.Addig is „szerencsés” használatot kívánok: Kozma SzilárdI. A Mágus.
 9. 9. A személy által tudatosan vállalt, felelősségteljes és önálló (autonóm) - és ezértmágikus következményekkel járó! - magatartásnak és tetteknek a szellemét jelenítimeg. Azt, a várható következményekért minden felelősséget maradéktatalnúlfelvállaló, tudatos és határozott személyi tett és tettek szellemiségét, amelynek abátorság következtében és a bátorság által mágikus hatása is van a személy életére.Az Ascendens szerinti tudatosságot és a tudatos vállalást és vállalkozást, a teljesértékű (egészséges) személyi jelenlétet. Az egyetemes léttudattal egybekapcsoltszemélyes jelenlét - tudatot jelenti, a személynek a teljes mértékű "bedobását"részvételét és felelős jelenlétét egy bizonyos tettben, helyzetben, állapotban,valamint ennek a jelenléttudatba és egyéni felelősségbe ágyazott tettnek a mágikuserejét is.A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél első pozícióba akkor tesszük ki a Mágusikonját, amikor egyéni elgondolásunk és megfontolásunk szerint, valami igenfontosat el akarunk érni, vagy meg akarunk tenni, illetve egy sorsdöntőnek számítófolyamatot, ügyet, vagy vállalkozást a határozott személyes tettünkkel,szavainkkal, vagy a határozott és egyértelmű külső magatartásunkkal és belsőmentalitásunkkal el akarunk indítani.Második pozícióba kerülő ikonként azt jelzi, hogy annak a problémának, aminek amegoldására eligazítást, irányítást, szellemi tanácsot várunk a Tarottól, az igazi ésrejtett (spirituális) egyik lehetséges oka az, hogy a megoldást, a beteljesülést, vagya kibontakozást túlzott mértékben kötjük a személyi elképzeléseinkhez, egybizonyos személyi elképzeléshez (rögeszméhez) és ezáltal negatív mágiávalbefolyásoljuk a vonatkozó élethelyzetet, élethelyzeteket, illetve, hogy valamelyszemélyi kapcsolatunkhoz, annak a jellegéhez, minőségéhez, kapcsoljukerőszakosan (mentális erőszakkal) a beteljesülés, megoldás lehetőségét. Másiklehetséges ok, az előbbinek a szöges ellentéte, vagyis az, hogy személytelenülviszonyulunk, vagy akarunk viszonyulni a problémához, un. személyi képviselőn,érdekképviselőn, vagyis közvetítőn (ügyvéd, szülők, barát, ismerős, munkatárs,stb.) keresztül akarjuk (akartuk) megoldani a problémát, vagyis, hogyszemélytelenül, távolságtartóan, nem eléggé odafigyelve, felületesen, vagy esetlegfinnyáskodva, kezeljük, kezeltük, a kérdést.Ötös pozícióban általában az Ascendens konstellációja által jelölt jellegzetes éshatározott magatartási forma felvállalásának és kinyilvánításának a szükségességétjelzi egy bizonyos helyzetben, vagy azt, hogy elérkezett az Ascendenskonstellációjának megfelelő magatartási és gondolkozási formák felvételének,gyakorlásának és e spirituális magatartás állandósításának az ideje. Mindenképp atudatos, határozott és bátor személyi magatartás szükségességét jelzi, de nem csak
 10. 10. kifelé, a környezettel szemben, hanem elsősorban saját személyi gyengeségeinkkel,bizonytalankodásainkkal és hitetlenkedéseinkkel szemben is.Hatos pozícióban jelenti a személyi bizalom és önbizalom, valamint a személyiöntudat és a hit elvesztését, a személytelenséget és a bizonytalankodást, ahitetlenséget, illetve a hit elvesztését és ezáltal a pozitív, sorsalakító mágikusképességek (a mágikus képzelő erő) elvesztését és zavarát, el egészen a feketemágiázási késztetésekig, illetve annak a konkrét gyakorlásáig is elmenően.Hetes pozícióban jelentheti mind a személyi képzeleti és mentális egészséghelyreállítását - helyreállását, mind a szellemi személyiségünk megvalósításához éskiteljesedéséhez szükséges lehetőségek, körülmények és állapotok határozott éstartós létrejöttét, a sorsalakító mágikus képességek megjelenését és pozitív hatásáta személyünkben és az életünkben.II. A papnő A tárgytalan őssóvárgásokat, az anyai ágon örökölt sor-negatív programot (acsaládi Karmát) , a rejtett, önkéntelen és öntudatlan szexuális jellegű zavarosvágyakat, a tévelygési hajlamokat, rögeszmeszerű lelki meghatározottságokatfoglalja magában, valamint e sors-meghatározottságok szerinti negatív ambíciókatés kábulási - szédülési késztetésekhez kötött, homályos fantázia-világunkat, azálmokat és az irracionális nappali ábrándozásokat, a homályos és zavarossejtelmeinket, valamint e sejtelmekhez kapcsolódó, irracionális képzeteinket ésfélelmeinket. Jelentheti a kettősséget, illetve a megkettőződést és ugyanakkor aketté törést, a megtörtséget, a töredezettséget, a kétséget és ezért a „fél- elmet” . Azikon utalás arra, hogy ami velünk történik, ami épp folyamatban van az életünkben,annak az igazi oka nagyon mélyen a tudattalanunkban (lelkünkben), illetve acsaládunknak az anyai ági felmenők rejtett vágyaiban és tragikus történetébenkeresendő. Ennek az oknak a tudomásul vételétől és részletes megismerésétől nemkell félni, hanem azt minél hamarabb és minél alaposabban meg kell ismerni és amegismert tényeket, mint sorsunknak és személyiségünknek igen fontos részeit(mozzanatát) teljes mértékben a sajátunkévá kell elfogadni és a tudatosítás(szembenézés: elfogadás) segítségével a negatív hatásait fel kell (fel lehet!) oldani.A Lilith és a Sárkányfarok ikonja, vagyis a negatív karma (sorsprogram) helyesavagy helytelen olvasatának az ikonja. A kelta kereszt módszerével végzett sorselemzéskor, akkor tesszük ki elsőkártyának a Papnőt, ha valami homályos (sötét), zavaros, tisztátalannak érzett,vagy gondolt, irracionális és megmagyarázhatatlan dolgot érzékelünk az életükben,saját magunkkal, szerelmünkkel, egy (általában ellentétes nemű) idegen
 11. 11. személlyel, vagy egy furcsa élethelyzettel kapcsolatban, és tisztázni szeretnénk ahelyzetünket, illetve a saját viszonyunkat az illető személlyel, vagy állapottal (pl.ellenállhatatlan szerelmi vágy, illetve szexuális vonzódás, vagy antipátia, vagyracionálisan indokolatlan gyűlölet érzés) kapcsolatosan. Kitehetjük a kártyát alvásizavaraink igazi (rejtett) okára és feloldási (megszűntetési) lehetőségekre valóválaszkeresés céljából is.A sorselemzésünk tárgyát képező probléma gyökerét, rejtett spirituális okát jelzőpozícióban azt jelzi a Papnő ikonja, hogy a problémánknak az igazi oka a sors-rendeltetésünkben, illetve az anyai ágon öröklőtt sors-meghatározottságainkban,vegyis ezek feloldatlanságában keresendő. Szükség van tehát a személyimeghatározottságainknak, negatív családi és személyi tévképzeteinknek afeladására, a hibás családi, vallásos, nemzeti, kulturális stb., tradíciókból eredő (pl.az étkezéssel, táplálkozással kapcsolatos tradíciókból eredő) alapállásunknak amegváltoztatására.Vagy szükség van a meghasonlásra, önáltatásra, korrupcióra, kényelemre éskéjelgésre való hajlamainknak, vagyis titkos érzelmi, vagy szexuálissóvárgásainknak, rejtett ambícióinknak és rejtett félelmeinknek, önkéntelenszorongásainknak, az anyai ági családi öröklődés szempontjából történő részletesés pontos feltárására és megismerésére, ezek meghaladására és feloldására, pozitívképességekké való átalakítására. Ötös pozícióban a Papnő arra utal, hogy mélyen magunkba, illetve atudattalanunk zavaros rétegeibe, illetve az anyai ági őseink rejtett szerelmitörténeteibe, azok szívének titkos és elfojtott vágyaiba kell behatolnunk, mert azillető problémára a tőlük örökölt szexuális jellegű, öntudatlan és rejtettsóvárgásainkban, tévképzeteinkben, a saját magunk félrevezetésére valóönkéntelen hajlamainkban, a csak álmaink szintjén jelentkező vágyainkban,ambícióinkban, illetve a személyi múltunkban, vagy a családunk titkos múltjábantaláljuk meg a választ. De ugyanakkor és az előbbiekkel szoros összefüggésben aztis jelentheti, hogy a szímbólikus álmaink metafizikai értelmezése és ezeknek azértelmeknek a következtében végzett gyakorlati lépések jelenthetik a felvetettproblémánkra való megoldást.Hatos pozícióban a tudattalan sóvárgásokból eredő, illetve e sóvárgások általelindított negatív imagináció mágikus hatásaként bekövetkező sors-zavart, azűrzavart, a betegességig menő szellemi homályt és a beteges (szexuális, vagy másjellegű) vonzódásokat, kísértéseket, gyűlölködési késztetéseket, atalajvesztettséget, a lelki, szellemi és spirituális káoszt jelenti.De jelenti a téves és negatív sors-értelmezéseket és értelmeződéseket is, a személyisors erők iránti teljes bizalom vesztést, a személyi rendeltetés eredeti pozitív
 12. 12. értelmének a megtagadására való késztetéseket, a sors-könyvében való olvasási(értelmezési) képességek elvesztését és csődjét. Ebben az esetben nagyon jó tudniazt, hogy mindez csupán annak a jele, hogy jól dolgoztunk előzőleg, hogy helyesenértelmeztük és jól végrehajtottuk azokat a szükséges cselekvéseket és magatartásiformákat, amiket az ötös pozícióban álló ikon jelölt és következik, hogy azok apozitív jelentések, amelyekre a 7 pozícióban álló kártya ikonja utal,bekövetkezzenek. Hetes pozícióban arra utal, hogy valamiképpen tisztázódik és feloldódik(elmúlik) az a zavaros élethelyzet, a sorskérdés, amely kapcsolatban áll az elsőpozíció kártyalapjának ikonjával és amire az általunk felvetett kérdés vonatkozott,illetve, hogy ezentúl ebben a vonatkozásban képesekké válunk tisztán ésértelmesen olvasni a sorsunk könyvében (saját lelkiismeretünkben, rejtettvonzalmainkban és ambícióinkban), aminek köszönhetően egyre kevesebbbonyodalomba, tisztátalan (tisztázhatatlan) helyzetbe fogunk sodródni a jövőben.Végső soron arra is utalhat, hogy megszűnnek a tudattalan szorongásaink, az alvásizavaraink, vagy a rémálmaink.III. Az Uralkodónő Nem csak az anyagi bőséget és a szív gazdagságát - a Jin típusú imagináció és anői szellemiség finomságát jelenti, hanem a test - lélek - szellem hármasegységének a megvalósulását is, az információ-áthatolás - a szent szellem ereje: alogosz ereje által. A személyi egészséget jelenti tehát, a bennünk is meglevő és azáltalunk is megnyilvánuló teremtő őserők: fény és a szeretet közötti információáthatolást, az egészségállapot és az egészséges egységtudat, illetve a szeretetéberségét és a szeretetbe ágyazott éberség alaposságát és megbízhatóságát (amisztikusok szerint: a szeretet ősi teremtőereje által kisugárzott élet-energiákat)testesíti meg. De megtestesíti a kultuszt, a kultikus helyzetet és állapotot is, amikorolyan cselekedeteket hajtunk végre, amelyek arra hivatott emlékeztetni az egészlényünket, hogy az ittlétünknek (életünknek) spirituális értelme és funkciója van,hogy minden tettünknek, érzésünknek, gondolatunknak és képzeletünknek egy, aszemélyi struktúránkkal spirituálisan összhangban álló következménye van azontúl, hogy mi általában csak a gyakorlati (pragmatikus) célokat éskövetkezményeket észleljük és érzékeljük.A Kelta kereszttel végzett sorselemzésnél akkor tesszük ki az Uralkodónő ikonjátegyes kártyának, amikor egy bizonyos, általában anyagi értelemben vett, jobb(remélt) élethelyzet, vagy (anyagi - családi) állapot megvalósulásához és egyáltalunk jobbnak gondolt anyagi megvalósításhoz és érzelmi stabilizálódásához
 13. 13. vezető konkrét lépés, tett, illetve a szükséges magatartási forma természete felőlszeretnénk valamit megtudni. De épp úgy kitehető a (testi, lelki, vagy szellemi)harmónia és egészségi állapotnak a visszanyeréséhez szükséges lépésre vagymentalitásra való rákérdezés (kíváncsiság) esetében is, mint ahogy olyan kérdésreis választ kaphatunk általa, hogy egy bizonyos helyzetben, vagy időszakban milyenszínezetű kultikus magatartás, milyen jellegű kultusz a legmegfelelőbb számunkraaz újjá születésünk, feltámadásunk és megváltásunk - az üdvösségünk - érdekében?A probléma igazi gyökerét, vagyis a valóságos, de rejtett szellemi - spirituális okátjelző kettős pozícióban, az Uralkodónő azt jelzi, hogy az a magatartás, illetvecselekvéssor, ami a sorsválságot előidézte, lényegi kapcsolatban áll az öncélúélvezet- és kényelem - vágyunkkal és a luxusszeretetünkkel, illetve a pénz és agazdaság utáni öncélú (esetleg beteges) sóvárgásunkkal. Esetleg az ugyancsak azelőbbiekhez kötött öncélú (anyagi) biztosítottsággal, ilyen jellegű vágyainkkal,korábbi törekvéseinkkel. De jelentheti a hibás problémakezelést is, illetve atermészetellenes és az erőszakos probléma-kezelést, az erőszakos éstermészetellenes beavatkozást, mind gyakorlati, mind mentális - képzeleti (ideális)szinteken, annak ellenére, hogy a mi elgondolásunk, a mi képzeteink szerint ez akezelési mód, ez a fajta beavatkozás, vagy "finom" irányítás, természetesnek ésjogosnak tűnik.Ötös pozícióban arra utal, hogy az, amit tenni kell, még akkor is nagyonmegfontolandó és átgondolandó, ha nem épp egy kultikus aktusról van szó, hanemegy nagyon is pragmatikus tettről. Hogy nagyon kell vigyáznunk arra: amit tennikészülünk, annak több dimenziós következményei vannak (lesznek) és ezért igenkell vigyázni arra, hogy minden dimenzió (az élet minden vetülete) irányábaegyaránt nyílt és korrekt (becsületes, tisztességes, a várható hosszú távúkövetkezményekkel is számoló cselekedet, vagy magatartási forma kell legyen.Hatos pozícióban arra utal, hogy miután az ötös pozícióban megjelenő ikonnakmegfelelő tettet elkövettük, vagyis a megfelelő magatartást felvettük, olyan krízisáll be az életükbe, amelyből minden szakralitás és harmónia hiányzik, illetve, hogymindenféle becstelen (de legalább is annak látszó) és a botrányosig elmenő,zavaros és korrupt - személyünket és tetteinket minden dimenzió szintjénkompromittáló - látszat-körülmények jönnek létre az életükben, helyzet, amitegészségesebb lesz józan értelmezéssel tölteni, mind lázadással, vagykétségbeeséssel és magyarázkodással.
 14. 14. Hetes pozícióban arra utal, hogy amennyiben az ötös és a hatos pozíciókbanmegjelenő ikonok által jelzett színezet szerint: helyesen cselekedtünk, az abizonyos probléma, amire rákérdeztünk - és amely valamilyen kapcsolatban áll azegyes pozícióba választott ikon szimbólumával, egy olyan kultikus jellegűmegoldást - esetleg feloldást - nyer, aminek következtében az életünk többletjelentést kap a korábbiakhoz viszonyítva, illetve aminek következtében képesekkéválunk az életsorsunk eredeti célját és funkcióját megérteni és tisztábban látni.Esetleg, hogy kultikus helyzetbe, állapotba kerülünk, vagy olyan (anyagi és családi- társadalmi, vagy természeti) életkörülmények közé, amelyben mindaz, amiről szóvolt az előbbi mondatokban megérthető és átélhető.IV. Az uralkodó (A király) Olyan sors-helyzetre utal, amelyben a társadalmi - közösségi törvényesség ésrend érdekében, illetve saját helyzetünk törvényesítése és rendbetétele érdekébenfegyelmeznünk kell magunkat, félre kell tennünk különböző típusú és jellegűfélelmeinket, haragunkat és ellenérzéseinket, félelmeinket, az életről és a létrőlalkotott (és az élet folyamán belénk rögzült) különböző szellemi, vagy morálisképzeteinket, aggályainkat, a másokkal szembeni elvárásainkat, előfeltételeinket éselőítéleteinket és erős önfegyelemmel meg kell tennünk mindent annak érdekében,hogy egy adott törvényes rend - a megfelelő és épp érvényben levő (aktuális)társadalmi jogosítványokkal, engedélyekkel és elismervényekkel együtt -létrejöhessen az életkörülményeinkben. Az ikon arra is utal, hogy mindehhezszükséges / vagy általában olyan időszak következik az életünkben amikor,szükséges uralkodnunk saját gyengeségeinken, illetve érzelmeinken és vágyainkonés önkéntelen késztetéseinken, vagy pillanatnyi benyomásainkon ésszenvedélyeinken (szenvedélyes természetünkön), annak érdekében, hogy úrrálegyünk egy aktuális helyzeten, illetve saját gyengeségeinken, esetleg akedvezőtlen körülményeken és a kitűzött célunkat elérhessük.A Kelta - kereszttel végzett sorselemzésnél akkor tesszük ki első kártyának, amikorarra keressük a választ, hogy miként tudjuk élethelyzetünket stabilizálni,törvényesíteni, illetve a szándékainkat és az akaratunkat úgy érvényesíteni, hogy azösszhangban álljon a mi egyéni elképzeléseinkkel, valamint az egyetemestörvényekkel, de az adott társadalmi közösségi törvényekkel és konvenciókkal is.Egyszerűen: amikor uralkodni szeretnénk egy adott sorshelyzetet, ami inognilátszik, illetve, ami rég óta nem akarja elnyerni, vagy visszanyerni az általunkóhajtott stabilitását, törvényességét.A probléma gyökét jelző második pozícióba akkor kerül, amikor amélytudatunkban (rejtett lelki világunkban) huzamosan és nagyon erőszakosan
 15. 15. akarunk elérni valamit, illetve, amikor erőszakoskodunk mentálisan valami(sorshelyzet), vagy valaki fölött, annak ellenére, hogy több jelzést is kaptunk már asors részéről (fejjel kapcsolatos betegségek, balesetek), hogy amit teszünk, vagytenni akarunk nincs összhangban vagy a sors-programunk (személyi, vagyáltalános életfeladataink) logikájával, vagy az egyetemes törvényekkel. Ritkánjelentheti mindennek az ellentétét is viszont, vagyis hogy az 1 pozícióba kitett ikonáltal jelzett problémában nem állunk kellőképp a sarkunkra, nem fektetünk kellőenergiát és figyelmet az álláspontunk megvédésére, érvényesítésére.Mindenképpen vagy igen erőszakos vagy igen erőtlen akarat ésszándékérvényesítésről van szó.Amennyiben ötödik pozícióba kerül, ez azt jelenti, hogy nagyon össze kellszednünk magunkat és oda kell figyelnünk, hogy mindaz amit tenni akarunk (vagyahogyan viszonyulunk) azzal az üggyel, jelenséggel, vagy személlyel, amivel,illetve akivel kapcsolatban a kártyát megkérdeztük, törvényes legyen mind az adotttársadalom és közösség törvényei, mind az egyetemes törvények szempontjából.Hetes pozícióban arra utal, hogy amennyiben az ötös és a hatos pozíciónáljelentkező ikonok által jelölt értelem szerint járunk el, a felvetett témávalkapcsolatban, bekövetkezik a törvényes helyzet és állapot, illetve a megfelelőspirituális állapot és a kedvező társadalmi körülmény is: a teljes rend. Jelenthetimég azt is, hogy az 5 és 6 pozíciókban megjelenő ikonok által jelölt feltételekmellett és azok következtében, képessé válunk úrrá lenni a gyengeségeinken(alantas sóvárgásunkon, kicsinyességünkön, ambícióinkon, félelmeinken,szorongásainkon, haragunkon, és gyűlöletünkön) és/vagy a nehéznek tűnőkörülményeken, olyannyira, hogy rendet tudunk tenni mind a külső, mind a belsőéletünkben.V. A FőpapA felettes én-tudatnak, a személyi kauzális és a spirituális felelősségtudatunk általműködtetett (ahhoz kötött és annak alárendelt) lelkiismeretnek az ikonja.Tudatosan megvalósítva: a Krisztusi tudat-állapotot jelképező ikon. Személyiéletünk és egyéni sorsunk ősokának, születésünk vezéreszméjének: a személyisorsprogramunk vezér-ideájának és beteljesülési lehetőségének az ikonja. Aszemélyi (egyéni színezet szerinti) rendeltetésnek, illetve az egyéni rendeltetésbeteljesítési lehetőségének az ikonja. A lelkiismereti tisztaság (afelelősségtudatban: a döntési és határozathozatali képességben való zavartalanság)ikonja.
 16. 16. Egyes pozícióban akkor tesszük ki ezt az ikont, ha a lelkiismereti és felelősségikérdéseink - kételyeink vannak egy olyan kikerülhetetlen személyi tettel, lépéssel,eljárással, vagy mentalitással kapcsolatban, melyet mindenképp el kell követnünk,illetve amit fel kell vennünk. Vagyis akkor választjuk kérdő kártyának, hakételyeink vannak a saját - pragmatikus gondolkozásunk, rejtett ambícióink,nevelésből és taníttatásból, illetve a tapasztalatainkból eredő táveszméink, alantasvágyaink, sóvárgásaink és tudattalan irracionális félelmeink által befolyásolt -lelkiismeretünk sugallatának a helyességét illetően. Ha kételyeink vannak, hogynem-e a lelkiismeret hangjának képzeljük a vágyaink, félelmeink, vagy ambícióinkáltal sugallt cselekvési - magatartási irányt, vagy ha meg akarjuk tudni azt, hogy milenne a saját sors-programunk (egyéni rendeltetésünk) szerinti helyes döntés egyfontos sorskérdésben.Kettős pozícióban azt jelzi, hogy lelkiismeretünk és szellemi felelősségérzetünkellenére cselekszünk, hogy szándékaink, tetteink és cselekvéseink nem állnakösszhangban a lelkiismeretünk és az igazi felelősségérzetünk sugallataival, illetveazt, hogy elnyomjuk huzamosan a felelősségérzetünk é a lelkiismeretünk hangját.Jelentheti még azt is, hogy a jelen probléma, amire a sorselemzést végezzük, azértáll fenn, mert a távoli múltban a lelkiismeretünk ellenére tettünk valamit, mert afelelősségtudatunk sugallata ellenére cselekedtünk.Amennyiben ötös pozícióba jelenik meg, arra utal, hogy bármi lenne is a probléma,aminek kapcsán a sorselemzést végezzük, csakis a legmagasabb szintű (kauzális)felelősségtudatunk - az igazi lelkiismeretünk - szerint kell eljárnunk. Hogy megkell vizsgálnunk a lelkiismeretünket és annak a hangját semmiképp nem szabadelfojtanunk, vagy önmagunkat különféle érzelmi indokokkal, vagy gyakorlatielméletekkel félrevezetnünk, amikor döntünk. Hogy ebben a kérdésben semmiképpnem szabad a lelkiismeretünk sugallata ellenében döntenünk és nem szabadsemmiféle számunkra kényelmetlen, kellemetlen, vagy fájdalmas állapotnak -helyzetnek a mágikus, vagy gyakorlati útón történő megszüntetésére törekednünk.Hatos pozícióban megjelenve, olyan helyzetre és állapotra utal, amelyben az ötöspozícióba került ikon által jelölt cselekedetünk által kiváltott történtek - események- hatására, olyan mély lelkiismereti válság vesz erőt rajtunk, amelyben erőskételyek merülnek fel, hogy tényleg felelősségteljesen jártunk-e el akkor, amikoraz ötös pozícióba került kártya jelentése (motívumai) által jelzett cselekvésimechanizmust, döntést, vagy lépést választottuk annak a problémának amegoldásaképpen, amely érdekében a sorselemzést tesszük. Amennyiben ez alelkiismereti válság állapot előáll, ez annak lesz a jele, hogy igazából jó úton
 17. 17. haladunk, mivel a probléma megoldásra választott lépésünk következtében azeredeti rendeltetésünk logikája szerint újrarendeződnek a sorselemeink: asorshelyzetünk és viszonyaink, de egy számunkra még szokatlan és ezértkételyeket kiváltó és félelmeket - szorongást okozó, a hétköznapi (racionális)logikánkat meghaladó szellemi logika szerint.Hetes pozícióban a személyi rendeltetésünk (sorsunk) logikája szerintisorsvonalaink (sorshelyeztünk, állapotunk) rendeződését jelenti, a sorsbeváltáslehetőségét, illetve a lelkiismeretünk megnyugvását és zavartalan állapotának(tisztaságának) az elérését, ami egyúttal a személyi biztonságérzetet -biztonságtudatot is eredményezi.VI. A Válaszút, Krízis (Szerelmesek)A további tévelygés (támolygás, értelmetlen sorsszerű körben-forgás ) és a tudatossorsvállalással egybekötött sorfeloldási lehetőségeket ígérő személyi életúton valóvándorlás közötti választás mozzanatát, a krízis állapotát testesíti meg. A „két út állelőttem, melyiken induljak?” c. népdal által kifejezett krízishelyzetek kártyalapja,amely akkor jelenik meg, vagy akkor használunk, ha olyan életbevágóan fontosdöntés előtt állunk, az egyik úton, amelyre a - felmerülő két lehetséges út közül - ráfogunk lépni, „teljes szívünkkel, elménkkel és lelkünkkel”(Jézus) kell majd előrehaladnunk, a másikról viszont véglegesen, egyértelműen és határozottan le kellmondanunk, de ennek a választásnak sokkal nagyobb a tétje, mint ahogy azt anépdalból kikövetkeztethetnénk. Problémaoldó kulcsként, annyit föltétlenül megkell megjegyeznünk, hogy a krízisből nem a kiutat az amely a „szerencsés” irányba(a mennyek országának: a sorsfeloldásnak irányába) vezet, hanem a „be-út”,vagyis a személyi hibabeismerés, a krízisvállalás és a spirituális értékítélet szerintihelyzetértékelést követő megfelelő mentalitás felvétele és következetes gyakorlása.Egyes pozícióba nem csak akkor választjuk ki, amikor két út közül (két szeretőközül) kell kiválasztanunk az üdvösségünk szerinti jobbik utat, amely általábanegyáltalán nem a pillanatnyi érdekszövevények logikája (a családi, társadalmi -gazdasági, politikai konjunktúrák logikája) szerint működő gondolkozásunk éselképzelésünk szerinti út. A válaszút, illetve a válság és a krízis ikonját inkábbakkor tesszük ki kérdő - hívó lapnak, amikor egy krízis - helyzetnek az igazi(kauzális) okát akarjuk megtudni és annak az egész hátterét megismerni és a krízisfeloldásához vezető magatartási formát, illetve a krízisből kivezető utat akarjukmegtalálni.
 18. 18. Gyök pozícióban - kettős kártyaként - a Szeretők ikonja azt jelzi, hogy az adottsorhelyzet személyi, vagy egy családban, kultúrkörben általánosan használt ésgyakorolt (tradicionális) téves és rossz (korrupt) értékítéleten, vagyis téveszménalapuló választás eredményként állt elő. Vagy azért mert az, aki számára asorselemzést végezzük, másokat elítél, mások fölött ítélkezik, ahelyett, hogy sajátmagával szembenézne és kritikailag vizsgálná meg tettei indítékait, illetve azért,mert másokat vádol mindazért, ami vele történik. Vagy azt, hogy az illető személy,mind csak a gyors és külső (gazdasági, technikai) megoldásokat, a trükkös kiutatkeresi a kritikus sorshelyzetéből, ahelyett, hogy a krízist magára venné és aTárgyi tévedéseit, valamint a tévképzeteit felszámolná, a téves ítéletét visszavonná.Ötös pozícióban ha megjelenik, azt jelzi, hogy arra a problémára (sorshelyzetre),amelyre a kártyát kivetettük, nagyon oda kell figyelnünk és ha van ilyen, nem ahamari megoldáshoz vezető utat, hanem inkább a lassú - kései, de egész életünkrenézve érvényes eredményt hozó nehezebbnek és kényelmetlenebbnek tűnő utat kellválasztanunk (vállaljuk magunkra a krízist) mert egy látszólag hamari eredményt -megoldást hozó rossz döntéssel az egész ügyet (sorsunkat) hónapokig és esetlegévekig mellékvágányra terelhetjük. De azt is jelentheti, hogy amennyiben márdöntöttünk valamilyen kérdésben, azon határozottan a választott irányban kell előrelépjünk és azt - azokat a más - másik utakat és azokat a lehetőségeket, amelyekrőllemondunk a döntés pillanatában, végképp le kell mondanunk és - ha lehet! -végképp el is kell felejtenünk.Hatos pozícióban a kilátástalanságig menő válságok válságát és a krízisek krízisétjelöli, de a valós helyzet csak látszatra ennyire veszélyes ..., vagyis a szóban forgószemély, aki számára a sorselemzés történik, felnagyítva érzékeli és túl értékeli ezta válságot és krízist - persze, a röghöz kötött logikája szerint - túlzottan nagynak,kétségbeejtőnek és kilátástalannak találja. Ám valójában arról van szó, hogy ez ahelyzet azért áll elé mert korábban nem vette magára a krízist és a krízisből valókivezető utat nem a saját személyében a saját mentalitásának a megváltóztatásávalakarta elérni, nem a pozitív átalakulási lehetőségekben kereste, hanem a külső,személytelen megoldásokban és eszközökben. Amennyiben nem ugyanezt a tévesutat követi még mindig, amennyiben nem nyúl korrupciós eszközökhöz és nemesik kétségbe (nem kezd el kapkodni) hanem a belső utat követve kitart az ötöspozícióban álló ikon által jelölt eredeti elhatározásai mellett, a hetes pozícióbakerülő ikon által jelzett pozitív megvalósulások következnek.Hetes pozícióban arra utal, hogy amennyiben az ötös és a hatos pozícióban állóikonok által megtestesített motívumokat helyesen értelmezzük és maradéktalanul
 19. 19. megvalósítjuk a megfelelő magatartásokat, akkor lehetőség nyílik, jó körülményalakul a helyes döntésre (ámbátor a döntés akkor is a nekünk kell meghoznunk asaját felelősségünkre), akkor feloldódik a felvetett problémával kapcsolatos krízis-helyzet, meghaladjuk azt, és rá léphetünk a helyes útra: „sínen leszünk” azzal asorsproblémával kapcsolatosan, amire a sorselemzést elvégeztük, vagyis amit azelső pozícióba kiválasztott ikon számunkra megtestesít.VII. A Harci szekér (Diadal) A legaktívabb létállapotokat, a személyi cselekvést, a beavatkozó tetteket,valamint lelki és lelki cselekvési mechanizmusokat jelentő ikon (A Remetének atökéletes ellentéte). Jelzi a tudatos, határozott és bátor (erélyes) egyéni beavatkozástényét és/vagy szükségességét a sors-játszmákban, a sorserők mozgatásában. Akülönböző széthúzó erőknek (különböző és egymástól eltérő, egymásnakellentmondó, vágyaknak, érdekeknek, félelmeknek, ellentmondó hívásoknak,híreknek - információknak, gyakorlati, vagy érzelmi megfontolásoknak) az egyirányú, központosított akarat szerinti összefogását és határozott bevetését -irányítását egyetlen irányban és egyetlen cél felé. Jelzi a helyzettisztázó és helyzet-meghatározó konfliktusok felvállalásának a szükségét egy bizonyos sorshelyzet,sorsállapot, álláspont, magatartás, viszony, stb. tisztázása érdekében. A harcfelvállalásának a szükségességét a negatív energiák felgyülemlésének és ezzel aháború megelőzésének az érdekében. A harci szekér ikonját, a kelta-kereszt módszerével végzett sorselemzésben,egyes - kérdő kártyának akkor tesszük ki, amikor azt akarjuk megtudni, hogyvalamibe bele fogjunk-e? Hogy valamely szándék vagy terv megvalósításába, amitkorábban elképzeltünk, vagy elterveztünk, illetve egy olyan helyzetbe(konfliktusba, utazásba, vásárlásba - eladásba, párkapcsolatba, házasságba),aminek a lehetősége, illetve a szüksége hirtelen az életünkbe - sorsunkba felmerült,belefogjunk-e, belevágjunk-e teljes mértékben, vagy sem? Hogy egy sors-kihívásra, vagy személyi provokációra válaszoljunk-e, vagy sem, illetve, hogymilyen jellegű legyen ez a válasz és, amennyiben helyesen reagáltunk, mi leszannak az eredménye?Kettős pozícióban a harci szekér arra utal, hogy vagy a tárgyi (külső) gyakorlatban,vagy mindössze a lélekben, illetve a gondolatainkban és képzeletünkben, demindenképpen rosszul harcolunk: viaskodunk valakivel, vagy valamivel. Hogyazzal a személlyel (személyekkel), illetve élethelyzettel harcolunk és viaskodunk,akivel nem kellene, és fordítva is: azzal, akivel (amivel) kellene, nem harcolunk.Vagy azt, hogy indokolatlan és irracionális félelemből (gyávaságból) a végsőkigkerülünk egy számunkra életbevágóan fontos személyi konfliktust, nem akarunk
 20. 20. harcolni az igazságért, nem mondjuk ki, nem fedjük fel az igazságot, ott és aholannak helye lenne, illetve, hogy elkerüljük azt a harcot, azt a konfrontációt, amelyaz igazág megismeréséhez, illetve annak a felszínre kerüléséhez ésmegismeréséhez - megismertetéséhez, a törvényre juttatásához vezetne. Ötös pozícióban, az addig talán elkerült, vagy elkerülni vágyott harc és/vagy azéppen kerekedő - esetleg kellemetlen - konfliktus felvállalásának a szükségét jelzi,de legalábbis az erélyes és határozott magatartás felvételét, illetve az ilyen jelegűfellépés szükségét az adott (az egyes ikonnal felvetett) problémában. Esetleg azt,hogy a már felvállalt harcban - konfliktusban (harci rendezésben), egyértelműbbenés határozottabban, illetve nagyobb erőbedobással, több figyelemmel,lélekjelenléttel, nagyobb erőráfordítással és erőkoncentrációval kell résztvállalnunk, mint ahogy addig tettük. Hatos pozícióban arra utal, hogy az a szükséges lépés (tett), vagy magtartásiforma, amelyet a keltakereszt ötös pozíciójába kerülő ikon jelez, kiválthatja atöbbiek ellenérzését, rosszállását, ellenkezését, vagy a külső környezetünk haragjátés harci indulatait, de mindettől nem kell megijednünk, mert amennyibencsakugyan így történik, az mindössze azt jelenti, hogy helyesen cselekedtünk,illetve azt, hogy sikerült helyesen megérteni és végrehajtani azt, amire az ötöspozícióban álló ikon utal. Hetes pozícióban arra utal, hogy - amennyiben nem ijedünk meg és nemkapkodunk, illetve nem vonjuk vissza az ötös pozícióba került ikon által jelzettelhatározásunkat és nem másítjuk meg az ötös ikon által jelzett, és felvettszükséges magatartásunkat, végül siker koronázza a tettünket, illetve hogysikerülni fog, a felmerült probléma által megtestesített élethelyzet szekerét a helyesés egyértelmű mederbe irányítani és, hogy a sorsszekeret húzó erőket is azellenőrzésünk alatt tarthatjuk a éberségünk segítségével.VIII. Az Igazság (Egyes ábrázolásokban a XI pozíciót foglalja el.)Az isteni igazság szerinti - egyetemes törvények szerinti - (személyi)kiegyenlítődési - harmonizálódási képesség elérésének, elnyerésének a kártyája. Avalós kiegyenlítődéshez - a tényleges harmóniához - szükséges helyes ítélkezési ésdöntéshozási képesség, a határozottság, illetve a boldogság-képességkialakításának és elérési lehetőségnek kártyája. Az igazsággal kapcsolatosanrengeteg (rész-érdekekhez: egyéni és csoportos érdekekhez, illetve az életnyerésilehetőség globális tévképzetéhez kapcsolódó) téveszme uralkodik az emberek és azemberiség tudatában. Kell tudni, hogy bármilyen szintű igazsági - igazságossági és
 21. 21. döntéshozási kérdés merül fel és bármilyen körülmények között, az az ítélet és az adöntés bizonyul igazságosnak, amely lehetővé teszi, vagy amely legalább is aleginkább megközelíti az egyetemes kiegyenlítődést. Illetve az, amely utat nyit(lehetővé teszi) az isteni igazságnak: a spirituális fejlődésnek és az egyetemeskiegyenlítődésnek (a megváltásnak) az érvényesülését, illetve a helyes ítéletnek ésaz azt követő döntésnek az alapján megszülető isteni igazságnak a majdanimegvalósulási és érvényesülési lehetőségét. Ez a kiegyenlítődés pedig a fény(spirituális értelem) és a szeretet (egoizmus, érzelgősség és hátsó gondolat, vagyrejtett szándék nélküli, messze ható felelősségtudatba ágyazott szeretetadás ésdiszkrét de intenzív szeretet-áramoltatás) minél zavarmentesebb egymás-áthatása,egyesülése és kölcsönös megtermékenyülése. Végső soron a Teremtő (Az abszolútteremtői képzelet) és a Teremtés (teremtmények és teremtési folyamatok) teljesegyesülése. Minden olyan igazság és minden olyan döntés, ami ennek az elvnekvan alárendelve, illetve ami ezt szolgálja, bárhol és bármikor, hosszú távon isigazságnak és helyes döntésnek fog bizonyulni. A többi helytelen ítélet és döntés,amit ha nem igazít ki az, aki meghozta, vagy akik meghozták, hosszú távonrombolni fog (ha nem fizikailag, vagy érzelmileg, akkor szellemileg), vagy visszafogja tartani a tényleges igazság és/illetve a fejlődési lehetőség és a kiegyenlítődésérvényesülését. És hosszú távon azt eredményezi, hogy néha katasztrófával, illetvetragédiákkal járó sors-események és sors-helyzetváltozások kelljen kiigazítsák éslehetővé tegyék az igazság érvényesülését. Jelenti még, ugyancsak a fenti koncepció szerint a szerelmi párkapcsolati -élettársi kiegyenlítődés és harmónia megvalósulását, illetve a boldogság - és ezzelegyütt az egészség: a kiegészülés - megvalósulását, illetve annak lehetőségét. És eztermészetes is, hiszen a hamisságban, illetve a hazugság-szövevényben lehetetlen apárkapcsolati boldogság és az egészség (egymás harmonikus kiegészítése)megvalósulása. A házasság az igazság helye, mondja Hamvas Béla, és nem akegyes (kíméletes) hazugságoké, tesszük hozzá.A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél, első pozícióba leggyakrabban akkortesszük ki az Igazság ikonját, amikor párkapcsolati, élettársi - szerelmiharmonizációs kérdések merülnek fel, illetve amikor helyesen ítélkeznünk,döntenünk és határoznunk kell párkapcsolati - élettársi (házassági) kérdésekben -és ezen belül negatívan: az igazság szerinti elválási, viszonyfelbontásikérdésekben, amikor nem csak önmagunkkal, hanem a partnerrel szemben isfelelősségteljes döntést akarunk hozni. De ki tehetjük más sorsfontosságú, helyesítélkezési és döntéshozási bizonytalanság, illetve felelősen elszánt harmonizálásivágy- és szándék esetében is.Kettős pozícióban természetesen azt jelzi, hogy a sorsunk azért tűnik nehéznek ésmegoldhatatlannak, mert abban a problémában, sorshelyzetben, amely miatt a
 22. 22. Tarot sorselemzést végezzük, nem az igazság oldalán állunk, teljesen tévesen éshibásan ítéljük meg a helyzetet, vagy a dolgok jelentését, tévesen és hibásanítélkezünk, nem jól ítéljük meg az igazságot, a tényállást, nem az egyetemeskiegyenlítődés (isteni igazság) szellemében járunk el, egyszóval nem helyesencselekszünk (az isteni igazság ellen vétkezünk: elvétjük a célt).De jelentheti azt is, hogy hamis, vagyis azt, hogy látszat-harmóniára törekszünk,hogy hamis: látszat-boldogságban élünk, illetve igyekszünk ezt a hamis látszat-boldogságot fenntartani. Hogy igazából boldogság-hiányban szenvedünk éstulajdonképpen keserű az életünk, de ezt nem merjük még önmagunknak sembeismerni és ahelyett, hogy ezt őszintén beismernénk, valamivel mesterségesenkompenzálunk (pl. édesség, vagy alkoholfogyasztással, munka, rend, ésgondoskodási mániával, túlzásba vitt sporttal, hobby-tevékenységgel) és persze,elsősorban a párkapcsolati - szerelmi, házastársi életünkben.Amennyiben ötös pozícióban jelenik meg ez az ikon, arra utal, hogy a kérdéskör,illetve sorsprobléma, amire - amiért a tarot-sorselemzést végezzük, erős igazság-mérlegelést (komoly, egyetemes törvények szerinti megfontolást) igényel, deamely ítéletet, illetve megfontolást mindenképp egy határozott és végleges (utólagvisszavonhatatlan) döntés kell kövessen, vagy arra utal, kölcsönös hogyfény(értelmi, logikai és racionális) - és szeretet (érzelmi - ideális) kiegyenlítődési -harmonizációs törekvéseket igényel a személy részéről. És, természetesen, utalhatarra is, hogy az illető problémával, sorshelyzettel kapcsolatosan párkapcsolatiharmonizációs - kiegyenlítődési problémák merülnek fel, amit ha nem old megmaradéktalanul, a felmerült sors-probléma sem megoldható.Hatos pozícióban jelentheti egyaránt az igazságtalanság érzetét, illetve a teljesigazság - hiány érzetét - benyomását (Sorsigazságtalanság, illetve Isteniigazságtalanság) az igazság-tudat krízisét és a természeti, vagy/és a lelki-szellemi,vagy a spirituális kiegyenlítetlenséget, valamint a párkapcsolati, élettársi válságotés krízis érzetet. De jelentheti, a félelemből eredő kapkodást, a teljes lelki ésszemélyiségi harmónia-bomlást és egyensúly vesztést is, a hisztériás rohamokigmenő teljes kétségbeesést. És épp arról van szó hogy az utóbbit kell elkerülni, azutóbbi állapot - kísértésnek nem szabad engedni, mert épp az a tény, hogy ezek avégsőnek látszó válság-helyzetek előálltak, azt jelzi, hogy az ötös pozícióban állóikon által jelölt lépést/mentalitást a személy jól értelmezte és helyesen tettemeg/gyakorolta.Hetes pozícióban természetesen az isteni igazság szerinti harmónia - és egyensúlyiállapot megvalósulását jelzi azzal az élet-problémával kapcsolatban, azon azéletterületen, amelyre a sorselemzés (kártyavetés) készült.
 23. 23. IX: A Remete (Az Éberség, A megtisztulás, Az önvizsgálat és az egyetemesegység)A tudattalanunk legmélyebb zugaiban és képzeletünk (szívünk) legtitkosabbbarlang rendszerében rejtőzködő személyi sors-démonaink (titkos és tiltottsóvárgásaink, ambícióink, félelmeink) felismerésének és megismerésének(megnevezésének és teljes átvilágításának) az ikonja. A tudatos és értelmesáldozathozás, a személyi sors és az egyetemes létezési trendek (biológiai, fizikai,asztrális, mentális és spirituális folyamatok és jelenségek) közötti könnyen látható,vagy mindössze sejthető összefüggések meglátásának és belátásának az ikonja. Amély töprengések és őszinte belátások segítségével történő imagináció -tisztításnak és ezáltal a démon-űzésnek: a személyi démonoktól (fóbiáktól ésgyengeségektől) való megszabadulásnak az ikonja. A Remete azt a tudatosanlétrehozott, vagy öntudatlanul beidézett, a világi érdek-játszmáktól, élvezetiizgalmaktól és más, spirituális figyelmet elvonni és éberséget megzavarni képes,külső ingerektől elkülönített (elzárt) helyzetben létre hozható szakrális állapotot ismegtestesíti, amely által az egyén képessé válik az egyetemes egységélményátélésére, az egységlátási képesség kialakítására. Ezért a kontempláció és ameditáció ikonja is, de elsősorban az önátvilágítás ikonja és ebben a formában azimagináció tisztításnak, illetve a személyes imaginációnk tulajdonságainak amegismerésének a kártyája.A kelta kereszttel történő sorselemzés során, első - sors-kérdező kártyának akkorválasztjuk, ha valamely belső tulajdonságunk, vagy magatartásunk rejtett (kauzális)okaira rá akarunk világítani, ha sorsunk mozgató rugóinak egészen a mélyéreakarunk bevilágítani, illetve ha meg akarjuk ismerni azokat a rejtett, spirituálistulajdonságainkat, amelyek bizonyos dolgokat és élethelyzeteket előidéztek annakellenére, hogy nem akartuk, illetve, hogy nem is gondoltunk azokra, sőt: még csaknem is képzelegtünk azokról. Ha a lelki és szellemi megtisztulási lehetőségekreakarunk rávilágítani, illetve az imagináció tisztítási utunk jellege felől szeretnénkinformációt szerezni.Kettős pozícióban elsősorban éberség-vesztésre, vagyis belső csend- és nyugalom-hiányra, a külső körülményektől, más személyektől való nagyfokú (beteges)függőségre, és ezzel együtt tevékenység-mániára, elcsendesülési és elmélyülésiképtelenségre, a kimerülésig vitt öncélú nyüzsgésre, felesleges rohangálásra,szeretet-áramoltatási: szeretet adási és fogadási képtelenségre, belső ingerültségreés zaklatottságra utal. És mindennek következtében persze, a negatív tulajdonságok
 24. 24. és törekvések: a belső démonok átvilágításának a képtelenségére és hiányára, akarmából eredő negatív tulajdonságokkal: rejtett ambíciókkal, irracionálisfélelmekkel, szorongásokkal, tévképzetekkel, gyűlölködési hajlamokkal, egyszóvalaz egyéni démonainkkal való szembenézési képtelenségre (ennek teljes hiányára),illetve annak a hajlandóságnak a hiányára, hogy ezt, a magányban véghez viendőbelső önmegfigyelést és ördögleleplezést és ördögűzést megtegyük. Jelenti tehát aspirituális áldozat-hozatalara való képtelenséget, illetve annak az egoizmusbólfakadó, tudatos elutasítását. De jelentheti azt is, hogy hamis éberségnek lettünk(vagyunk) az áldozatai, illetve azt, hogy öncélúan remetéskedünk: fölöslegesenücsörgünk a magányban, sőt: esetleg kéjelgünk az öncélú egyedüllétben, a családi,vagy a közösségi élettől való huzamos távolmaradásban.Ötös pozícióban természetesen azt jelenti, hogy bármi is lett légyen az a sors-kérdés, sors-nehézség, vagy probléma, amire a kártyát kivetettük, semmifélekonkrét cselekvést nem ajánlatos tenni, addig, amíg a sorsunk rejtett mozgatórugóit fel nem tártuk és meg nem ismertük, illetve amíg ezeknek, a korábbanmegszerzett ismereteknek a (pl. személyi horoszkóp ismerete) birtokában, ésezeknek az ismereteknek a valamikori elsajátításán túl és ezek fölött, újra le nemszálltunk nagyon mélyen magunkba, amíg nem tartottunk mélyen őszinte ésegészen komoly lelkiismeret vizsgálatot, mert az időközben megerősödött, illetvevisszatért negatív tulajdonságaink - a karmánkból eredő, önkéntelen negatívkésztetéseink - hatására az imaginációnkban nagyon veszélyes (talánéletveszélyes!) és igen sötét képzetek erősödtek fel az utóbbi időben, amelyeknekmind a hatásai, mind a visszahatásai végzetesek lehetnek.Hatos pozícióban arra figyelmeztet, hogy amennyiben helyesen értelmeztük az ötöspozíció ikonját és az általa jelölt cselekvést - cselekvésrendszert végrehajtottuk,valamint az annak megfelelő külső és belső mentalitást is sikerült megvalósítani,egy olyan időszak következik, amely során nagyon magányosnak, elhagyatottnak,sőt: számvetettnek és kisemmizettnek, a szeretteinktől és/vagy a segítő társainktól,valamint az élet örömeit adó elemeitől elzártnak fogjuk érezni magunkat, amit igennehezen viselünk el. Tudnunk kell, hogy ez a szürke, sivár és a reménytelenséghatárait súroló állapot és/vagy helyzet, igazából jó jel, mert amennyibenbekövetkezik, azt jelenti, hogy korábban jól végeztük a dolgunkat és most megadatott a lehetőség a belső tisztulásra. Amennyiben ezt a remete - állapotot sikerüljól kihasználni, következik, hogy a hetes pozícióba kerülő kártya ikonja által jelzettpozitív tartalmak - élethelyzetek és szellemi - lelki állapotok megvalósuljanak.Talán logikus és magától érthető, hogy hetes pozícióban a Remete semmiképp nemjelenthet világi értelemben vett örömmámort és (extatikus) boldogságot. De
 25. 25. jelentheti a békés nyugalmat, a külső és a belső feszültségek feloldódását éselmúlását, a teljes lelki és szellemi megnyugvást, a meditációs és a tisztánlátóiképesség feléledését és megerősödését, a szellemi (isteni) egységélmény elérését ésaz egység-állapot megvalósítását, az egészséget és persze, annak a problémának akarmikus hajszálerekig nyúló, teljes átvilágítását, amire a sors-elemzést végezzük.X. A Sorskerék - tévesen (és hibásan!) a Szerencsekerék Az eredeti rendeltetésünk szerinti sorshelyzetek (általában a teremtésnek arendeltetése, az embernek a rendeltetése és a személyi - születési rendeltetésszerinti: karma szerinti) és sors-alakulások, a karmikus életfolyamatok éstörténések kártyája (ikonja). Az általános emberi és a személyes sors-programokmegismerését és elfogadását, illetve azok felvállalását: az un. sorsbeváltáshelyességét jelző ikon, pontosabban a személyi sors minőségét megjelenítő ikon.A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél első pozícióba akkor tesszük ki aSorskerék ikonját, ha a sorsprogramunk általános jellegére szeretnénk választkapni, illetve ha akadályoztatva érezzük magunkat az általunk elképzelt sors-rendeltetésünk (élethivatásunk) elérésében és beteljesítésében, ha az addigi sors- éséletfeladat elképzeléssel ellentétesnek, zavarosnak és kibogozhatatlannak, illetveértelmetlennek találunk egy bizonyos élethelyzetet.Kettős pozícióban arra utal, hogy téves elképzeléseink vannak arról, hogy az adottsorsprobléma miként illeszkedik az általános sors- és életfeladataink sorába, hogytéves - nem a személyi sorsprogramunkkal összhangban álló, illetve azzalellentétes, de legalábbis attól távol vivő, vagy távol tartó - sorsfeladatot vállaltunk.Hogy olyasmivel töltjük az időnket és pazaroljuk az erőnket, ami számunkrafölösleges, terméketlen, semmi jót nem eredményez hosszú távon és sehova semvezet.Ötös pozícióban általában azt jelzi, hogy nem kell semmiféle beavatkozás szerűéletrendi változtatást, vagy életpálya módosítást végeznünk a felmerülproblémánkkal kapcsolatosan, hanem az éppen beállt - bekövetkezett sors-folyamatokkal, sorsjátszmákkal éberen együtt haladva, azoknak a spirituálisértelmére figyelve, kreatívan kell együttműködnünk az illető probléma-körszereplőivel és sors-helyzeteivel.Hatos pozícióban arra utal, hogy miután megtettük azokat a szükséges (sorsszerű)lépéseket, illetve felvettük azokat a mentális és lelki magatartásokat, amelyeket azötös pozícióba került ikon szimbólumrendszere jelzett, minden összezavarodik az
 26. 26. életünkben és teljese érthetetlenné, kibogozhatatlanná, átláthatatlanná válik azéletünknek - sorsunknak még az az oldala - vetülete (árnyalata) is, amely azelőttvalamelyest értelmesnek, de legalábbis elfogadhatónak látszott. De nem kell ettől asarkastól felfordult és tetejére állt sorshelyzettől megijednünk, mivel mindössze asorserőknek és helyzeteknek a mi spirituális programunk szerinti újra rendeződésetörténik és tulajdonképpen azt jelenti, hogy jó úton járunk.Hetes pozícióban viszont ténylegesen azt jelzi, hogy amennyiben az ötös pozícióbakerült ikon szimbolikája által jelzett szükséges lépéseket (sors-korrekciót)megtettük, sikerülni fog az életünk kerekét az eredeti sorsrendeltetésünkkelösszhangban álló életútra ráállítani.XI. Az életerő, Az egészségA harci próbatételek véghezvitelén és kiállásán keresztül megerősödött ésmegfinomodott, tehát a megnemesedett lélek (személyi tudat) mágikus erejének akártyája. Egyszerűen: a bátorság és az igazi önuralom mágikus erejének az ikonja.Nem a nyers fizikai erő agresszív gyakorlásának és fitogtatásának, vagy amentális- technikai képességeknek a természettel szembeni felelőtlenhasználatának, de nem is a jóságnak és szelídségnek feltüntetett, de valójábangyávaságban gyökerező konfliktus-kerülésnek a kártyája. Amikor Jézus aztmondta, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet, nem az erőszakostettek és az önkényeskedés, vagy a korrupció és a csalafinta igazságtalankodás és akegyetlen, vagy az álszent gonoszkodás előtt meghunyászkodó, konfliktuskerülőszemélyekre gondolt, hanem azokra, akik az igazi tűzpróbák során megszerzettbátorságuknak köszönhetően valóságosan és ténylegesen: az igazság-szeretetüknekés a bátorságuknak köszönhetően váltak és válnak képessé a szelídségre. Értelme,hogy csak a ténylegesen bátor személy képes a higgadt szellemi önuralomra ésezért ő az aki, bármikor, bárkivel és bármivel (emberrel, állattal, intézményekkel éstermészeti, vagy akár természetfeletti erőkkel is) kapcsolatba kerülhet, anélkül,hogy ez a találkozás negatív következményekkel (rombolással) járó konfliktusthozna vagy az igazság meggyalázását eredményezné. A Kelta kereszttel való sors-elemzésnél akkor tesszük ki első kártyának, ha nemvagyunk képesek magunk fölött uralkodni, vagy ha félünk valamitől, de azegyszerű szándék, vagy elhatározás nem elegendő ahhoz, hogy úrrá tudjunk lennisaját gyengeségünkön, vagy hogy le tudjuk győzni a belső félelmünket (esetlegmás negatív tulajdonságunkat) és meg szeretnénk tudni, hogy mit kell tennünk,ahhoz, hogy az önuralmunkat és higgadtságunkat visszanyerjük, illetve abátorságunkat megszerezzük, vagy visszanyerjük (Idegnyugtatók használata, vagyalkoholos ital fogyasztása helyett.).
 27. 27. Kettős pozícióban, a távoli múltban, illetve a mély tudattalanban gyökerező,spirituális erőszakoskodás következtében létrejött, életenergia-vesztésre utal, azzala problémával kapcsolatosan, amelyre a kártyát kivetettük.A spirituális erőszakoskodás ebben az esetben lehet esetleg fekete mágiagyakorlása is, de inkább arról van szó, hogy a szellemileg ténylegesen fel nemébredett ember rá akarja erőszakolni a saját korrupt és a hétköznapok soránáltalában mindig csődöt mondó idealista, vagy materialista boldogság - eszméit(boldogság-fantazmagóriáit) a környezetére, de főként a szeretteire, a legközelebbicsaládtagjaira. És teszi ezt azon szívbeli meggyőződésével, hogy ő "tiszta szívből"jót akar, őt nemes szándékok vezérlik a tetteiben, miközben nem veszi észre, hogyvalójában közönséges, de rejtett irányítási és beavatkozási késztetések, magyarul:hatalomgyakorlási mánia vezérli tetteiben. Mivel ezt nem látja, a rábeszélésmellett, az érzelmi zsarolás eszközeit próbálja bevetni "jó szándékú" hatalmifegyverként, ami már a legsötétebb negatív energiákat mozgósítja az aurájában,arról nem is beszélve, hogy a csendes neheztelés, amelyet a rá ritkán hallgató(tanácsait nem mindig megfogadó) szerettei iránt érez, milyen kezelhetetlenbetegségek forrása lehet. Amennyiben ötös pozícióban jelenik meg, arra utal, hogy az illető sors-problémát, vagy élethelyzetet (konfliktust, vagy személyi kapcsolatot, viszonyt)csak higgadtsággal, illetve erős önuralommal és bátor helytállással, vagyvalamilyen erős, de ugyanakkor szelíd (finom) önuralmat, illetve higgadtságotigénylő bátor és határozott tett végrehajtásával oldhatjuk meg, illetve egyszerű -erőfeszítés és hősieskedés-mentes - de, mintegy természetszerűen bátor éskövetkezetes helytállással és kitartással. Arra is utalhat, hogy semmit nem szabadtennünk, mielőtt a fennálló egészségi problémáinkat nem oldottuk meg, illetve,hogy elsősorban az egészségi problémáinkra kell koncentrálnunk, azt - azokat kellelsősorban megoldanunk és meghaladnunk.Hatos pozícióban arra utal, hogy amennyiben helyesen elvégeztük az ötöspozícióba került ikon által szimbolikusan jelzett tetteket, illetve a megfelelő (külsőés belső) magatartási formákat felvettük, több mint valószínű, hogy olyan sorsbeli-és energetikai újrarendeződés, újra csoportosulás következik be az életünkben,amely látszatra erő és egészségveszteséggel jár, illetve amely helyzetek miattelveszítjük a bátorságunkat, a cselekvési kedvünket - az életkedvünket. De azt isjelent, hogy amennyiben ezek a jelek - helyzetek - konkrétan megjelennek,tulajdonképpen annak a jele, hogy helyesen végrehajtottuk az ötös pozícióbakerülő ikon által jelzett életfeladatokat és nemsokára mindez a negatív életérzés,illetve látszólagos energia, életkedv és bátorságvesztés elmúlik és következik, hogy
 28. 28. a 7. pozícióban álló ikon pozitív szellemisége és értelme beteljesedjen a személyisorsunkban és életünkben A hetes pozícióba kerülő Életerő ikonja arra utal, hogy amennyiben az ötös és ahatos pozícióban álló ikonok által szimbolizált cselekvést végrehajtjuk, illetve azannak megfelelő magatartást felvesszük, visszanyerjük a határozott, de higgadtbátorságunkat, illetve a felmerült negatív sors-helyzet felett elnyerjük az uralmat.Hogy az adott helyzet fölötti uralmat elnyerjük anélkül, hogy ezáltaldurváskodnánk másokkal, illetve a természettel, vagy a sors-erőkkel, hogymegsértenénk a mások személyét, illetve a személyiség integritásának a törvényét(a teremtés, illetve a szabad akarat és a szabad képzelet törvényét) és a többiegyetemes törvényt.XII Az AkasztottAz életút-korrekció ikonja. eredeti rendeltetés szerinti (teremtési és születésirendeltetés szerinti) sors-helyzetek, életfolyamatok és történések helyreállításánaka kártyája (ikonja). Tulajdonképpen a Megújhodás - újjászületés ikonjának akevésbé drámai, mondhatnánk, hogy inkább játékos próbája, „előzetese”.A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél, első pozícióba akkor tesszük ki azAkasztott ikonját, ha nem vagyunk képesek lelkileg felülemelkedni egy adottproblémán, ha nem találjuk meg annak a módját, hogy miként szálljunk ki egyszámunkra veszélyessé, károssá, vagy legalább is kellemetlenné, vagy fárasztóvávált játszmából (üzletből), amelyet korábban mi indítottunk el. Illetve akkor, haszeretnénk kedvező módon és úgy, hogy ne ártsunk vele másoknak, illetvekörnyezetünknek, egy radikális változtatást előidézni az életükben, de nem találjukennek a módját, nem kapjuk meg a megfelelő módozatot.Kettős pozícióban arra utal, hogy "rosszul akasztottuk fel magunkat", illetve, hogynem akasztottuk fel magunkat kellő időben és kellő helyen: Azt tehát, hogy aproblémánk, amiért a Tarothoz fordulunk tanácsért, abból adódik, mert korábbanfélbe szakítottunk, abba hagytunk valamit (egy kapcsolatot, egy élet-játszmát, egyakciót, esetleg egy üzletet) amit nem kellett volna (esetleg cserben hagytunkvalakit), vagy jelentheti ennek a szöges ellentétét is: nem hagytunk abba valamit,nem szakítottunk meg egy folyamatot, egy kapcsolatot (viszonyt), amiről régéreztük már, hogy fel kellene számolni. De jelentheti azt is, hogy nem tudunk azadott problémán felül emelkedni, nem vagyunk képesek magasabb perspektívából(az egyetemes törvények, vagy az egyéni sors-rendeltetések szempontjából)
 29. 29. szemlélni, és így nem tudunk felülemelkedni rajta, illetve a problémához rendeltsors-kötöttségeket legalábbis mentális szinten feloldani.Ötös pozícióban általában arra utal, hogy amennyiben nem létezik előzetes,konkrét cselekvési terv az egyes pozícióba tett kérdő-ikon által megtestesítettprobléma megoldására, a problémával, illetve a problémát jelentő személyekkel,vagy sorshelyzettel kapcsolatosan egyelőre teljes mértékben passzív, megfigyelőmagatartást kell tanúsítani, mintegy kívülállóként a probléma körén kívülhelyezkedve felülről szemlélni az eseményeket és semmiképpen nem tevőlegesenbeleavatkozni az események folyamába - folyamatába. Amennyiben már létezikkonkrét terv és esetleg már lépések is történtek annak kivitelezése érdekében,esetleg a kérdő személy avatta be magát tevőlegesen és személyi részvét ésfelelősségek szintjén, olyan események sodrába, amelyből nem látja a kiutat,illetve kételyei vannak, arra vonatkozóan, hogy helyes irányba halad-e, mivel apozitív eredmények nem látszanak, illetve olyan események sodrába került, vagyolyan jelentőségű döntésről van szó, amely az egész sorsát gyökeresenmegváltoztatja, az 5. Pozícióba került, 12 számú, Akasztott ikon kimondottan arrautal, hogy pálfordulást kell elvégezni és az eredeti szándékkal merőben ellentéteshatározatokat - döntéseket kell hozni, illetve az események sodrával szembenmerőben ellentétes irányba elindulni és azon haladni, még akkor is, ha ez az irányés ez a magatartás teljesen ellentmond az addigi szándéknak, elképzeléseknek ésterveknek, a korábban megszokott és begyakorolt (esetleg tradicionális)magatartási formáknak.Hatos pozícióban jelenti a sorshelyzeteknek és az addig megszokott sors-eseményeknek a teljes felfordulását, a feje tetejére állását, vagyis a teljes sors-káosz beköszöntését, amikor semminek sem látjuk, értjük, vagy érzékeljük azértelmét, amikor minden ami velünk történik abszurd. Azt az állapotot jelenti,amikor egymás után, sorozatban, minden fordítva sül ki mint ahogy mi szerettükvolna, ahogy elképzeltük, vagy elterveztük. Amennyiben ezt túl vészeljük és nemesünk kétségbe, megvalósul az a pozitív sorshelyzet, amit a hetes pozícióba kerülőTarot-Ikon jelöl.Hetes pozícióban jelenti azt a belső irányváltoztatási (mentalitás - változtatási)képesség létrejöttét (teljes kialakulását), amelynek segítségével a személyfeloldhatja a sors-nehézségeit, és jelenti azt az előre láthatatlan pozitívsorsfordulatot, amely elhozza az összes pszichikai mentális és képzeleti (ideaszintű) görcsöknek és sors-feszültségeknek a feloldását, illetve a belső és a külsőkonfliktusoknak a megszűnését.
 30. 30. XIII. - A teljes személyi-változás, az újjászületés, a megújhodás, illetve a gyökeresátalakulás ikonja, amit hibásan a Halál ikonjaként neveznek. A sors-nullapont ikonja. A fagyponté, amin alól már nincs semmi és ami után ateljes megsemmisülés következik. Ezért a száznyolcvan fokos élet-irányváltás és agyökeres személyiség-átalakulás ikonja. Az asztrológiában a Skorpió és a VIII.horoszkópház által megjelenített - és egyúttal a Tarot rendszerében a leginkábbfélreértett - alkímiai mozzanat és spirituális eszmekör ikonja. Jelenti azt alegkisebb rezgési szintnek megfelelő, legalacsonyabb létezési pontot, ahováegyedül az ember süllyedhet le és ahonnan ugyanakkor egyedül az ember számáralehetséges a visszatérés. Azt az élet- és lét-fagypontot ahonnan, ha nem fordulellenkező irányba (felfelé - illetve befelé) és nem tér vissza az egyetemestörvények szerinti morális élethez a személy, előbb-utóbb (ha nem is azonnal, de aközeli, vagy a távoli jövőben) és visszavonhatatlanul meg fog semmisülni. És nemcsak fizikailag (fog meghalni), hanem spirituális az egész asztrális, mentális ésspirituális struktúrája is szétbomlik, mivel ha még egy lépést is tesz abban azirányban, amerre addig haladt, ha még csak egy fokot is süllyed a rezgési szintje,automatikusan és visszavonhatatlanul beindulnak benne a Szaturnusz őserő általmegtestesített egyetemes szabályozórendszer romboló programjai. Ez azérttörténik, mert a személy a tudatos, vagy öntudatlan romboló - agresszívtevékenységével és mentalitásával - képzeleti tevékenységével, vagy a más jellegűnagy méretű felelőtlenségével, esetleg a hiteltelen és hamis értékek szerintilétezésével - életvitelével, nagyobb tömeg számára követendőnek tűnő rosszpéldájával (a követői által is gyakorolt hamis, vagy negatív kisugárzásával) nemcsak a földi élet egyes lényegi elemeit, hanem a spirituális dimenzió bizonyoselemeit is veszélyezteti. Amennyiben tehát nem képes a száznyolcvan fokosmentalitásváltásra és személyi-tudat, sőt: személyi életképzelet váltásra és nemsikerül gyökeresen megújhodnia, nem csak a fizikai halál vár rá, hanem aztkövetően a teljes megsemmisülés is.A kelta kereszttel végzet sorselemzéskor gyes pozícióba akkor tesszük ezt akártyát, amikor valamivel, vagy valakivel (egy életformával, egy szellemi-lelkimentalitással, egy tudatosított negatív tulajdonságunkkal, egy a neveltetésünkfolyamán, vagy bizonyos rossz, vagy valamikor jónak látszó, de utólag hamisnakbizonyuló tapasztalatok következtében belénk rögződött szokással, egy, vagy többszeméllyel, vagy egy egész ember-csoporttal, pl. vallási, vagy politikaiközösséggel, stb.) véglegesen szakítani akarunk és azt akarjuk megtudni, hogymilyen lépés, milyen mentalitás lenne ehhez a leg megfelelőbb, illetve azt, hogyhonnan meríthetünk elég erőt, bátorságot, akaratot és elszántságot ahhoz, hogy aszakítás, az irányváltás, illetve a kívánt belső megújhodás ténylegesen gyökeres,maradéktalan és végleges legyen.
 31. 31. Kettős pozícióban vagy arra utal, hogy a távoli múltban, vagy a lelkünk mélyénnem bocsátottunk meg valakinek valamit, miközben azt hangoztattuk, hogymegbocsátottunk, illetve, hogy nem fordítottunk egyértelműen hátat, valaminek(egy érzésnek, gondolatnak, vágynak, élethelyzetnek, kapcsolatnak, viszonynak),miközben huzamosan azzal áltattuk magunkat, hogy már megtettük ezt, vagy azt,hogy még mindig nem tisztultunk meg eléggé, nem születtünk újjá lelkileg, vagytestileg egy olyan kérdéskörben, életfolyamatban (nem szoktunk, vagy nem tettünkle egy káros szokásunkról például), ami a felvetett problémával kapcsolatos. Azttehát, hogy az adott sors-probléma azért vált akuttá, mert a hibásnak, illetvekárosnak régi énünk (mentalitásunk) nem halt még el teljesen, ami annak azelőfeltétele (annak érdekében kellene megtörténjen), hogy az új személyiségünk,az új mentalitásunk, az új lelki tulajdonságunk amire vágyunk, megszülethessen.Ötös pozícióban azt jelzi, hogy az illető probléma, aminek a megfejtése ésmetafizikailag is helyes megoldása érdekében a tarot-sorselemzést végezzük,csakis úgy oldható meg, ha gyökeresen és véglegesen hátat fordítunk a problémátkiváltó élethelyzetnek, vagy valamivel, esetleg valakivel, ami, vagy aki szorosanaz illető problémakörhöz, élet- és sorshelyzethez kapcsolódik.Hatos pozícióban az inkubációs krízist, a lelki lárva állapot krízisét testesíti meg.Azt az állapotot, amikor jól tudjuk, hogy az ötös pozíció ikonja jelzése alapján mitkellene tennünk, hogy milyen lépést, vagy milyen (külső, vagy belső) magatartást,életutat kellene folytatnunk, de mindez személyi átalakulást is követel, amit vagynem tudunk, vagy nem vagyunk hajlandóak végrehajtani. Azt tehát, hogy az alépés, vagy mentalitás, amit az ötös pozíció ikonja jelöl, belső személyiség váltást,mentalitás-változtatást is igényel, amit, ha nem is tudunk önmagunktólvégrehajtani, de kell hagynunk, hogy a sors-erők végezzék el rajtunk, amihez nagytürelem, önfegyelem és kitartás szükséges.Hetes pozícióban az egyszerűbb jelentése az, hogy az a sorsprobléma, amire akártyát vetjük, megszűnik a számunkra, illetve azt, hogy annak a problémássorshelyzetnek, amire a kártyát vetettünk, sikerül véglegesen hátat fordítani ésmagunk mögött hagyni. Általánosabb jelentése, hogy sikerül maradéktalanul, ateljes öntudatunkkal - személyiségünkkel megújhodni és újjá születni abban azéletkörben, azon az életterületen, amire utalt az egyes pozícióba kiválasztottkártya-lap.XIV Mértékletesség (Kiegyenlítődés)
 32. 32. A szív és az ész kiegyenlítődésének a kártyája. Egyfelől a vágyak - érzelmek ésmásfelől a bölcs értelemnek: a kiszámítottság és a józan belátás egymáson áthatolóés együttható kiegyenlítettségének az ikonja. Végső soron a Fény (értelem,tapasztalati ismeret, maszkulin princípium) és a Szeretet (vágyak és érzelmek,egységbe kapcsolódási erő és igény, feminin princípium) kölcsönös áthatásának ésegyüttes megtermékenyülésének az ikonja, ami természetesen nem mehet végbe,csakis mértékkel, mértékletesen, ahogy Mózes tanítja: súly, szám és mérték szerint.Ezért van szükség a mértékre és a mértékletességre. Hiszen a túladagoltság éstúlfűtöttség bármelyik irányba, vagy részbe, lehetetlenné, hiányossá, vagy torzzáteszi a kiegyenlítődés és az áldáshozó megtermékenyülés megvalósulását.Jelenti még bizonyos sors-helyzetekben és sors-kérdésekben a teremtő és ateremtés közötti (abszolút) kiegyenlítődést is.Kérdező kártyának, egyes pozícióba, akkor tesszük ki, amikor a külső és a belsővilágunk viszonyát, a női és a férfi egyensúlyi és erőviszonyokat, vagyis aszemélyi képességeknek, illetve a személyi sors-erőknek és a világi erőknek azegyensúlyi mértékére, minőségére - viszonyára vagyunk kíváncsiak, vagy akkor,amikor ezt az egyensúlyt és kiegyenlítődést (harmóniát) szeretnénk elérni, beidézniés megvalósítani valamiképpen.Kettős pozícióban arra utal, hogy a felvetett sors-problémának a gyökere a szellemi- lelki és a fizikai - természeti világunk közötti, vagyis a belső és a külső világunkközötti erős eltérésben és meg nem egyezésében, ezek kiegyenlítetlenségében,diszharmóniájában keresendő. Illetve abban, hogy az életünkben, illetve aszemélyünkben (mentalitásunkban) nincs tiszta és zavartalan átjárás(kommunikáció, információ- és energiacsere) a belső és a külső életvezetésünksajátos eszmerendszere és energiái között. Pontosabban: a probléma igazi gyökerevagy abból ered, hogy egyoldalúan: vagy igen férfiasan kezeljük (túlzottandinamikusan, célratörően, igen sok szenvedélyt fektetünk bele) életünk egy fontosmotívumát, vagy ennek az ellentéteként: túlzottan passzívan, kényelmesen,engedékenyen, megadóan és önfeladóan kezeljük életünkegy fontos és a felvetett problémával kapcsolatos szegmentumát.Amennyiben ötös pozícióban jelenik meg, arra utal, hogy a sorselemzés soránfelvetett problémával kapcsolatosan elsősorban ennek a finom, spirituális mérték-és erőviszonynak a valamelyik irányban történt eltolódására kell figyelni, ezt abelső egyensúly eltolódást kell helyrehozni, a mértékletességre és a kiegyenlítődésilehetőségekre figyelni, a kiegyenlítődés feltételeinek megfelelő külső

×