Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Старий В.П.

342 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Старий В.П.

 1. 1. ГРИЦІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ШЕПЕТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 2. 2. Ідея – це повітря, у якому розправляє крила педагогічна творчість. В.О.Сухомлинський
 3. 3. Імідж (від фр.) image – образ) - це сукупність ознак і характеристики, що покликані формувати ставлення громадськості до їх носія.
 4. 4. Створення іміджу та репутації закладу – передумова виходу школи на якісно новий рівень культурних, соціальних взаємин із громадськістю, суттєвий чинник підвищення ефективності педагогічного колективу.
 5. 5. Етапи формування іміджу школи: Етап I. Визначення місії. Етап II. Визначення цільової групи. Етап III. Планування. Етап IV. Мотивація членів шкільного суспільства. Етап V. Реалізація проекту Етап VI. Перевірка ефективності.
 6. 6. Фактори, що визначають імідж закладу освіти Демографічна ситуація Диференціація та варіативність Вибір напрямів та перспектив самовизначення школярів ІМІДЖ ЗАКЛАДУ Запити соціальної практики Потреби освіти та управлінської практики в формуванні уявлень Досвід роботи в цій галузі
 7. 7.  Сучасний естетичний вигляд школи  Зв’язки з іншими навчальними закладами селища  Зв’язки з громадськістю  Участь у районних заходах, конкурсах, спортивних змаганнях та висока результативність  Організація та проведення семінарів на високому рівні  Забезпечення якісного рівня знань  Результативність вступу випускників до ВНЗ
 8. 8. Внутрішній імідж школи  Позитивний мікроклімат у колективі  Прогресивна команда адміністрації  Високий рівень професіоналізму вчителів  Єдність навчання, виховання, фізичного розвитку  Сучасна матеріально-технічна база  Естетичний вигляд кабінетів  Шкільні традиції  Постійний пошук нового, прогресивного  Зв’язок поколінь  Сучасна система позакласної роботи
 9. 9. Створення рекламного буклету, візитки школи Співпраця з ЗМІ Створення електронної та відеопрезентації школи Заходи з залученням громади Активний пошук додаткових джерел фінансування
 10. 10. Риси характеру Комунікабельність привітність коректність педагогічний такт стриманість упевненість енергійність ініціативність турботливість Педагогічні якості Високий професіоналізм Постійний пошук нового Любов до дітей Любов до обраної професії
 11. 11. Творче мислення Ініціативність Толерантність Уміння здобувати інформацію Уміння працювати в команді Здатність змінювати способи діяльності Вміння презентувати свої досягнення Здатність приймати нестандартні рішення Почуття особистої гідності Патріотизм Відповідальність
 12. 12. Концепція Школа ”Обличчям до дитини” Філософія школи 1. Створення комфортних умов навчання і виховання, які дозволяють кожній дитині реалізувати свої здібності через свідомий вибір. 2. Розвивати у кожного учня бажання не тільки відмінних знань, а й інтелектуального соціальноекономічного, фізичного розвитку. 3. Формування особистості через свідомий вибір, самопізнання, саморозвиток, самореалізацію.
 13. 13. Ми усвідомили необхідність вирішення проблеми цілісності, єдності інваріантів навчальної і виховної роботи. Тому підтримуємо нову філософію ХХІ століття і працюємо над створенням національної школи, яка б плекала творчу особистість, створювала б умови для її повноцінного розвитку.
 14. 14. Технологія “ Особистісно - орієнтоване навчання і виховання учнів ” Дана технологія передбачає розв’язання таких проблем:  запровадження педагогічної співпраці, співдружності, діалогу;  створення умов для самостійної роботи учнів з вивчення навчального матеріалу;  створення умов для роботи з дітьми з різним рівнем розумових здібностей та індивідуальними ритмами розвитку.
 15. 15. Проблеми 2002-2003н.р. “Теорія і практика розвиваючого навчання” 2004-2005н.р. “Удосконалення уроку шляхом особистісно-зорієнтованої системи навчання і виховання. Творчий розвиток вчителя і учня” 2009-2010н.р. “Інтеграція особистісно – орієнтованого і розвивального навчання і виховання учнів”
 16. 16. Базові риси школи «Обличчям до дитини» Концепція грунтується на ідеях особистісно орієнтованої моделі навчання і виховання (вільний вибір, блочний підхід, інтегроване навчання)
 17. 17. Герб школи
 18. 18. Прапор школи
 19. 19. Гімн школи Ти завжди молода, велична, горда й строга, Не владні над тобою історії вітри. Не заросте повік до тебе знань дорога, Якою ти ведеш в незвідані світи. Приспів: Школо рідна, всі ми – твої діти. Ти – наш рідний і затишний дім. Йдем у світ, теплом твоїм зігріті, І про тебе ми розкажем всім. Немало таємниць розкрила перед нами Навчила нас любити, і мріяти й дружить, Раділа разом з нами і сумувала з нами. Ну як тебе, рідненька, за все це не любить? Приспів: Ми любимо тебе, до тебе поспішаєм, Коли дзвінок подасть закличний голос свій. А ти чекаєш нас – про це ми пам’ятаєм, І вогник твій далекий для нас усіх святий. Приспів:
 20. 20. Адаптивна школа розвитку особистості  це школа, де повинно бути місце кожній дитині незалежно від її індивідуальних психофізіологічних особливостей, здібностей та схильностей  пристосовується до інтелектуальної, емоційно-оцінювальної і поведінкової сфери кожного учасника педагогічного процесу. Визначальна ознака адаптивної школи - розвиток здібностей особистостей до самовдосконалення на основі врахування її вікових особливостей, внутрішніх ресурсів та можливостей.  одночасно вибудовує лінії розвивальної, та корекційної освіти, здійснює різнорівневе диференційоване навчання й розвиток учнів.  це школа, де навчаються обдаровані і звичайні діти, а також потребують корекційно-розвиваючого навчання. Така школа прагне максимально адаптуватися до учнів з їх індивідуальними особливостями і гнучко реагувати на мінливу соціально - педагогічну ситуацію. Підсумок діяльності такої школи - адаптація дітей та юнацтва до життя, що швидко змінюється .
 21. 21. Грицівська ЗОШ І-ІІІ ст. Наша школа – це той соціальний інститут, що реалізує мету загальної середньої освіти, робить вирішальний внесок у формування інтелекту, самосвідомості нації, забезпечення її фізичного й духовного здоров’я. Ми чітко визначаємо загальні завдання і принципи освіти у школі. У закладі панує тверде переконання, що кожен учень – це унікальна й неповторна особистість. Тому пріоритет вільного розвитку особи є базовим принципом побудови освітньої системи школи.
 22. 22. Наша головна мета ЗРОЗУМІТИ КОЖНУ ОСОБИСТІСТЬ ТА ВИЯВИТИ ДО НЕЇ ПОВАГУ
 23. 23. Завдання  Тому наше завдання полягає у створенні атмосфери турботи і підтримки учнів, яка сприяла б розвитку їхніх можливостей, задовольняла їхні інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби.             Наша робота спрямована на те, щоб кожен учень міг : розвинути здібності критичного мислення й незалежного висловлювання; поповнити знання у сферах, які цікаві учневі й розкривають перед ним нові горизонти пізнання; розвивати спроможність приймати самостійні рішення; оволодівати необхідними навичками з базових та профільних предметів; навчити радіти навчанню й поважати освіту; розвинути свій емоційний інтелект; отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку; розвинути самосвідомість кожного учня як самостійної особистості і як члена колективу; зберегти і зміцнити моральне, фізичне і психічне здоров’я вихованців сприяти взаємоузгодженню зовнішніх потреб та внутрішніх мотивів до саморозвитку та самореалізації всіх учасників навчально–виховного процесу. Таким чином у школі цінується почуття незалежності, яке поєднується з відповідальністю за виконання своїх обов’язків, заохочуються індивідуальні інтереси, що сприяють загальному розвитку колективу.
 24. 24. Концепція розвитку школи стверджує необхідність якісного оновлення змісту освіти, забезпечення становлення та безперервного розвитку гармонійної процесу творчої особистості учня. Підготовка державі й суспільству справжнього громадянина – патріота, вихованого на кращих традиціях української народної педагогіки, здатного стати компетентним спеціалістом.
 25. 25. МІСІЯ ШКОЛИ Школа бере на себе місію створення нового освітнього середовища, де панує атмосфера педагогічної творчості вчителів – однодумців, учнів і батьків. Нове освітнє середовище передбачає й новий зміст освіти, нові технології навчання і виховання, розвиток інтелектуальних здібностей дітей, щоб виховати в кожного школяра культуру творчого мислення.
 26. 26. 2012-2013 навчальний рік

×