Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vesterinen: Etsivä nuorisotyö, ammattina välittäminen

Etsivän nuorisotyön koordinaattori Anu Vesterinen Kouluterveyspäivät 19.9.2012.

 • Be the first to comment

Vesterinen: Etsivä nuorisotyö, ammattina välittäminen

 1. 1. Etsivä Nuorisotyö Ammattina Välittäminenet tässä etsivässä työssä on vielä toivoa jäljellä
 2. 2. HRAKS - Työllisyyspalveluiden johtajaTyöpajaorganisaatio Nuorten Aikuisten Työpajatoimintojen Hallinto- ja työpajatoiminta työpajatoiminta yhteiset palvelut talousyksikkö Ammattipajat Valmentavat pajat Kuntouttavat pajat Työmylly Hyvinkää Etsivä nuorisotyö Asiakasrekisteri Hyvinkää Hammer, Hyvinkää, Työmylly Työhönvalmennus- Viestintä- ja Hyvinkää, Move Café Startti Riihimäki keskus markkinointi Riihimäki Riihimäki, Riihimäki, Työmylly Hankkeet: MYK ja Café, Auto Ilmaisu/Media Etappi Loppi RAY-hankkeet Hausjärvi Yhteinen, Työmylly Café (leipomo), Verkostopalvelut Kuljetus Hausjärvi Kierrätys Loppi, Pajakauppa.fi – Erilaiset Työmylly tuotteet ja kädentaidot, Nurmijärvi pajapalvelut tilaus- korjaaminen ja myyntiyksikkö
 3. 3. Toiminnan taustalla oleva rakenneKoulutuspoliittinen Työvoimapoliittinen Sosiaalipoliittinen toiminta toiminta toiminta - HYRIA-yhteistyö TUOTANNOLLINEN - Laajennettu TYÖLLISTÄMINEN KUNTOUTTAVAT JA työssäoppiminen ”Ammattipajat” MOTIVOIVAT TOIMINNOT Työpajakoulutoiminnat TYÖHÖNVALMENNUS (tuettu harjoittelu Oma koulutustoiminta työpajan ulkopuolella, Oppisopimustoiminta yritykset) Oppilaitosten VALMENTAVA ohjauspalvelut TYÖVALMENNUS Lyhytkurssit Tuetut työssäoppimisjaksotHyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö
 4. 4. Nuorisolaki 7 b § (20.8.2010/693) Etsivä nuorisotyö Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Lähtökohtana on luottamuksellisen ja turvallisen kontaktin mahdollistaminen erityistä tukea tarvitseville, alle 29 –vuotiaille nuorille Etsivässä nuorisotyössä korostuvat monialainen osaaminen ja verkostokumppanuus Sulta ei tuu sellasta tuomioo, et paskasti hoidettuHyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö
 5. 5. 7 c § (20.8.2010/693)Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassa-pidosta säädetään, luovutettava nuoren kotikunnalle etsivälle nuorisotyölle: Myös muu viranomainen voi salassapitosäännösten estämättä1) opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä luovuttaa nuoren kotikunnallenuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin etsivää nuorisotyötä varten nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot,2) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, jos arvioi saamiensa tietojen pohjalta sekä nuoren tilanne jajoka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuoren3) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot alle tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen25-vuotiaasta nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palvelujen japalveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen. muun tuen piiriin.
 6. 6. ● Nuoren ohjaaminen Etsivään Nuorisotyöhön Nuorella tulee olla jokin seuraavista tilanteistaHän on Mitä ilmoitetaan- lopettanut koulutuksen Kenelle tieto välitetään- lopettamassa koulutuksen Ilman nuoren- vakava uhka jäädä ilman Tieto nuoresta välitetään suostumusta: koulutus-, työ- tai nuoren kotikunnan nimetylle, Nuoren nimi ja opiskelupaikkaa Etsivästä Nuorisotyön yhteystiedot vastaavalle työntekijälleHän ei ole koulutuksessa, töissätai työharjoittelussa www.facebook.com/groups/etsi Nuoren (alaikäisten kohdalla vat vanhemman) suostumuksella voi kertoa tilanteesta enemmän Mitä tulee ottaa huomioon www.slideshare.net/Haggman/e kuten: ilmoitusta tehdessä tsiv-nuorisoty-suomessa- - Taustatietoja yhteystiedot-6675565 sosiaalisesta/taloudellisestaOppilaitoksen (tai muun tahon) tilanteestatulee ilmoittaa nuorelle Tiedon voi antaa soittamalla tai - Syy koulun lopettamiseen(vanhemmille) että ilmoitus kirjeitse. Sähköpostia voi - Opiskelutaidoistatehdään. käyttää suojatussa yhteydessä - Terveydentilan vaikutuksista opiskeluunNuoren eteenpäin ohjauksensujumiseksi, päällekkäisyyksienehkäisemiseksi ja uusienpettymysten estämiseksi nuorentilanteesta olisi hyvä tietää joitaintaustatekijöitä.
 7. 7. Ulkopuolisuus Etsivän Nuorisotyön käsitteenä kattavuus 2011 SosiaalinenKoulutuksellinen Työelämän Taloudellinen Oikeudellinen Terveydellinen no joku voi olla työttömänä, niinku ulkona työstä, mut vaikka mä oon, niin en mä mikää syrjäytyny ooHyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö
 8. 8. Arvio nuorten ulkopuolisuudesta toiminta-alueella 2011 2011 Ulkopuolella Etsivä tilasto 1.8.2011 Nuorisotyö – 30.6.2012 Väestömäärä työttömänä 1,5 x työttömät tavoitettu ohjattu nuorta toimenpiteisiin keskimäärinHyvinkää 45 523 242 363 187 140 (75%)Riihimäki 29 018 193 290 58 50 (86%)Hausjärvi 8 852 22 33 42 30 (71%)Loppi 8 378 20 30 45 34 (76&)YHT 91 771 477 716 332 254 (77%) Riippuen siitä mihin tilastoihin nojaudutaan, voidaan laskennallisesti laskea, että työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia alle 25-vuotiaita nuoria on, 0,5, 1 tai 1,5 kertaa Miks mun työttömäksi ilmoittautuneiden nuorten määrää. (Häggman 2011, Myrskyläpitäis haluta 2012) jotain? Vuonna 2010 arvioitiin valtakunnallisesti, että ulkopuolella olevia nuoria oli 50 000 – 90 000 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö
 9. 9. Etsivän Nuorisotyön toiminnan perusajatuksena on… …yksittäisen nuoren aito kohtaaminen, nuoren elämäntarinan kuuleminen hänelle luontevassa ympäristössä. Tavoitteena on jalkautuvan palveluohjauksen toimintamallin avulla ohjata nuori yksilöllisesti laaditun suunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin. Luoda vahva kumppanuus eri tahojen kesken et se on just hyvä, ku on tuttu Etsivän nuorisotyön käytössä olevat välineet, menetelmät sekä hoitamassa mun kaa näit tiedonsaanti mahdollistavat joustavan,aina alkaa palveluohjauksen juttuja, nii ei tarvii jalkautuvan alusta asti selittää samoi asioita Kehittää uusia, matalan kynnyksen toimintamalleja, joilla pyritään tavoittamaan ja sitouttamaan toimintaan kohderyhmän nuoria Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö
 10. 10. Etsivän Nuorisotyön resurssit ja niiden kohdentaminen Hyvinkää Riihimäki Työpajat Peruskoulu Pienryhmät Aikalisä Oppilaitostyö Lukiot Uumo Verkostoyhteis Sakonkatu Kauppalankatu Nal työ Karankatu Taidekoulu Hope-tiimi Nupa-Tiimi Pikkukunnat Loppi Hausjärvi Koordinaattori Yhteisesti: Katu- ja baaripäivystykset Facebook TapahtumatHyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö
 11. 11. Etsivän nuorisotyön prosessi E Palveluntarpeen Palveluihin seuranta Etsivä N Kohtaaminen arvioiminen saattaminen nuorisotyö S I M M O Tuttuus, Dialogi Kunnioittaminen Yhteistyö ValmiusEtsivän nuorisotyön Ä Htoimintaperiaatteet Avoimuus Motivoiminen I Luottamus J N A E U N S Verkosto Tiivis, suunnitelmallinen moniammatillinen yhteistyö nuoren tarpeen mukaisesti Y P H Ä T Yksilöohjaaminen Ä E TEtsivän nuorisotyön toimintamallit Y T D Ryhmätoiminta Y E Y N O Kohtaaminen Motivoituminen Motivoituminen Palveluihin Nuori T Pelko etsivään olemassa oleviin kiinnittyminen Oma polku Epäilys nuorisotyöhön palveluihin T O
 12. 12. Etsivän Nuorisotyön sijoittuminen nivelvaiheisiin
 13. 13. Etsivän nuorisotyön pienryhmätoiminta K - 18 Peruskouluryhmä Punttisali/uinti Sählyryhmä Tavoitteena peruskoulun Ruokatorstai suorittaminen Kalakerho Nuoret aikuislukion kirjoilla Kesärundi Toiminnallisuus Monarin Avoimet Tein sen, koska ei Kokonaisvaltaisuus Voimaneidot ollut pakko Vapaaehtoisuus Ruokaryhmä ”Kun nuoren ympärillä pyörii niin monta ongelmien auttajaa, niin on tarpeen, että toimii myös ammattimainen ohjaaja, joka tiedostaa verkoston työn ja nuoren tilanteen. Ohjaajan tulee saada tarvittavat tiedot nuoren tilanteesta, mutta hän keskittyy erilaiseen tekemiseen, mielekkääseen, nuoren intoa ja elämänhalua ruokkivaan tekemiseen.”Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö
 14. 14. Hyvinkään pienryhmätKunta Ryhmä Kertoja Nuoria Toiminnan tavoiteHyvink Sähly 10 1-4 Liikuntaharrastus tai liikkumiseenää ohjaava kerho, Etsivän Nuorisotyön asiakkaille tai jo toimenpiteissä oleville nuorille Peruskouluryhmä 35 5 (4 sai keväällä 2012 Työpajalla oleville tai sinne jonottaville Peruskoulun nuorille mahdollisuus suorittaa Päättötodistuksen) keskeytyneet peruskouluopinnot loppuun Uumon opiskelijaryhmä 16 5-9 Uudenmaan Maaseutuoppilaitoksen asuntolassa asuville nuorille aktivoiva, motivoiva säännöllinen viikkotoiminta Kalakerho 4 4-6 Nuoria aktivoiva ja tuttuutta edistävä, lyhytkestoinen kesäkerho Avoimet 18 2-6 Avoin aika tavata ohjaajia, pelailla ja tehdä tarvittaessa mm. pajahakemuksia tai toimeentulotukihakemuksia Ruokatorstai 4 1-3 Yhteistyössä TYP:n ja Verson nuortenryhmien kanssa pidetty kuukausittainen ryhmä (avointen ovien yhteydessä). Nuorten sitoutuminen, terveellinen ja edullinen kotiruoka, ryhmässä olemisen taidot.Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö
 15. 15. Joitain tilastoja Asiakkuuksien kontaktitahot 2011 2012 (30.6.)Peruskoulu 4 6Lukio 3 9Ammatilliset oppilaitokset 76 123Työpajatoiminta 40 53Työ- ja elinkeinohallinto 10 20Nuorisotyö 1 9Sosiaalitoimi 19 43Muu verkostokumppani (nuorisoasunnot, psykiatrian yksikkö, poliisi, muu laitos) 11 34Vanhemmat 9 10Kaveri 4 7Otti itse yhteyttä 18 14Sosiaalisen median kautta 1 1Katu 0 3 Yhteensä 196 332Asiakkuuksien tilanne vuoden lopussa 2011 2012Ohjattu toimenpiteisiin 161 (82%) 263 (79,3%)Ei vielä toimenpiteessä 21 (10%) 34 (10,2%)Kieltäytyy 16 (8%) 23 (6,9%)
 16. 16. Tilastot jatkuvat… Ensisijainen ohjaus Hausjärvi Hyvinkää Loppi Riihimäki 2012 Työpajalle 10 35 13 13 Jatkanut ammatillisia opintoja 8 41 5 21Sosiaalitoimen asiakkuus 11 4 2 1 MT, päihde, TK palvelut 2 7 - 6 TE-tmston palvelut 5 21 5 6Aloittanut opso, ammatill. 3 11 3 1 Muut(PK, lukio, vapaa-aika, työ) - 18 2 1 1,9 toimenpidettä/nuori Kontakteja viranomaisiin 3400
 17. 17. Nuorisolaki 7 d § (20.8.2010/693) Etsivää nuorisotyötä varten luovutettujen tietojen käsittelyEtsivää nuorisotyötä varten luovutettavat yksilöinti- ja yhteystiedot voidaantoimittaa sähköisesti.Käsiteltäessä yksittäistä nuorta koskevaa asiaa etsivässä nuorisotyössäkirjataan nuoren yhteys- ja yksilöintitietojen ilmoittaja, päätetyt jatkotoimenpiteetsekä mitä tietoja ja kenelle nuoresta on annettu.Henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä kunta.Etsivän nuorisotyön yhteydessä saadaan luovuttaa nuorta koskevia tietojaedelleen toiselle viranomaiselle vain nuoren ja, jos nuori on alaikäinen,myös hänen huoltajansa suostumuksella.Tiedot on hävitettävä heti, kun ne eivät ole välttämättömiä tehtävän hoitamiseksiEtsivän nuorisotyön tehtäviä hoitava ei saa ilmaista sivullisille, mitä häntämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan saa tietää nuoren henkilökohtaisistaoloista Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö
 18. 18. Huolestuttavat tilastot Koulutustausta Määrä Prosenttia Peruskoulu keskeytetty 14 4,2Vain peruskoulu suoritettu 49 14,8 Opinnot keskeytetty 104 31,3 Tilanne tavoitettaessa Määrä ProsenttiaTyötön, ei ilmoittautunut 47 14,2Tilanne asumisen suhteen Määrä Prosenttia Asunnoton 9 2,7 Kaverin luona 9 2,7 Tilanne toimeentulon Määrä Prosenttia suhteen Pelkkä toimeentulotuki 54 16,3 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö
 19. 19. Ammattina välittäminen ja Nuoruudensuojelutyö Ei sinun tavoitteenasi ollut kasvaa syrjäytyneeksi Minä välitän Sinusta Arvostusta Kunnioitusta Hyväksyntää Rajoja PalvelujaHyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö
 20. 20. Nuorisolaki 7 a § (20.8.2010/693) Monialainen yhteistyö Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto – opetustoimi – sosiaali- ja terveystoimi – nuorisotoimi – työhallinto – poliisihallinto myös muita viranomaistahoja voi olla mukana, esim. puolustushallinto, pelastustoimi, seurakunta verkosto toimii vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssaHyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö
 21. 21. Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävät - Koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida tilannetta paikallisen päätöksenteon tueksi - Edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensopi- vuutta ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus - Tehostaa nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä - Edistää nuorten palvelujen järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten keskenHyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö
 22. 22. 0-21 –vuotiaiden palveluiden johtoryhmä HOPE NUPA HRAKS: työmylly nuoret, etsivä nuorisotyöNuorisopalvelut: erityisnuorisotyö TE-toimisto: nuortenneuvoja, Seurakunta: erityisnuorisotyö Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ammatinvalinnan ohjaus HRAKS: etsivä nuorisotyö TYP: nuortenryhmä Psykososiaaliset palvelut: Edustus kenttätason tiimien Mielenterveysyhdistys Verso: nuorten Nuorisoasema ryhmä Hyvinkään lukiot: kuraattori esimiehistä Psykososiaaliset palvelut: A-klinikka, Hyria Koulutus Oy: kuraattori Tekee esitykset päätöksentekoa psykiatrian yksikkö Poliisi: lähipoliisi varten Sosiaalipalvelut: jälkihuoltoSosiaalitoimi: lastensuojelu, Noste Nuorisoasuntoyhdistys: tuettu Peruskoulun oppilashuolto: asuminen erityisopetuksen koordinaattori Hyria Koulutus Oy: kuraattori Poliisi.: kenttävalvontaryhmä Nuorisopalvelut: erityisnuorisotyö Alle 19 –vuotiaiden nuorten palveluiden, 17 – 29 –vuotiaiden nuorten tuen, erityisesti nivelvaiheen palveluiden ja tuen, moniammatillinen… erityisesti kuntoutuksen moniammatillinen… Palveluiden ja Yhteisten käytänteiden Nuorten työntekijöiden ja toimintamallien ohjauspolkujen tunnettuuden ja selkiyttäminen ja suunnittelu, toteutus tuttuuden edistäminen edelleen kehittäminen ja seuranta
 23. 23. Kiitos Kiinnostuksestanne Lisätietoja: Anu Vesterinen Etsivän Nuorisotyön koordinaattori Monialaisten Yhteistyöverkostojen Kehittämishanke p. 040 717 1393 anu.vesterinen@hraks.fi Aamulla pelkään enemmän elämää, kuin illalla kuolemaa. P.SaarikoskiHyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • petricederlof

  Oct. 31, 2013

Etsivän nuorisotyön koordinaattori Anu Vesterinen Kouluterveyspäivät 19.9.2012.

Views

Total views

1,186

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×