Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rinkinen: Nuoret ja porno – näkökulmia asiakastyöhön

1,350 views

Published on

Päällikkö Tuija Rinkinen Kouluterveyspäivät 19.9.2012.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rinkinen: Nuoret ja porno – näkökulmia asiakastyöhön

 1. 1. Nuoret ja porno – näkökulmia asiakastyöhön Tuija Rinkinen, terveydenhoitaja, TtM (väit.) Päällikkö, Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus
 2. 2. Nuorten Seksuaaliterveyden Osaamiskeskus, OKNuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskuksen päämääränä on edistää nuorten seksuaaliterveyttä koko maassa.Osaamiskeskuksessa on kaksi toiminta- aluetta:  nuorten seksuaaliterveyden ja -kasvatuksen edistäminen  nuorten seksuaalisen kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäisyn ja kohtaamisen erityisasiantuntemus (Nuska).  TIETOA, TUKEA, VÄLINEITÄ Vastaanotto, Internet, Tutkimus, Kehittäminen, Vaikuttaminen, Verkostoituminen
 3. 3. Porno• Määritelmä??? Seksuaalista kiihottumista tavoitteleva, pääosin visuaalinen materiaali, jossa esitetään seksiakti sukuelimet näytettyinä.• Lainsäädäntö Suomessa – sukupuolisiveellisyyttä loukkaava kuva tai materiaali (Rikoslaki, Kuluttajansuojalaki sekä Kuvaohjelmien tarkastamiseen liittyvä laki) –Pornografiset filmit ovat lain mukaan kiellettyjä alle 18-vuotiailta –Pornografisten kuvien luovuttaminen alle 15- vuotiaille on kiellettyä, samoin kuin on laitonta näiden kuvien asettaminen julkisesti nähtäväksi
 4. 4. Pornon katsomisen yleisyys ja suhtautuminen• Pornografista materiaalia nähneiden lasten/nuorten osuussuuri (Mitchell ym. 2005; Sorensen& Knudsen 2007; EUKids Online 2011)•Pornon näkeminen/katselu yleisempää pojilla, iältäänvanhemmilla, ylempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvilla(Internet)• Pojat useammin aktiivisia kuluttajia (Ybarra ym. 2005;Carroll ym. 2008)• Tytöt suhtautuvat kielteisemmin (Häggström-Nordin ym.2009; Carroll ym. 2008)• Valtaosa nuorten pornon katselua tai näkemistäkoskevista tutkimuksista on kohdistunut iältään täysi-ikäisiin nuoriin aikuisiin
 5. 5. Pornon vaikutukset• Pornon vaikutuksista nuorten asenteisiin ja käyttäytymiseen kiistellään niin mediassa kuin tieteessä• Pornon katselun on nähty olevan yhteydessä muun muassa seksuaaliseen riskikäyttäytymiseen, päihteiden käyttöön, kielteisiin asenteisiin naisia kohtaan sekä aggressiiviseen sukupuolikäyttäytymiseen (Mesch 2009; Greenfeld 2004, Lo & Wei 2002; Seto ym. 2001; Malamuth & Impett 2001; Svedin; Åkerman & Priebe 2011)Tutkimusasetelmien ongelmat!!!• Hollantilaisnuorten keskuudessa tehdyssä havaittiin, että pornon katselu vähensi mm. seksuaalista tyytyväisyyttä (Peter & Valkenburg 2009)
 6. 6. PORNON VAIKUTUKSET?Pornoriippuvuus on Porno aiheuttaamedikalisaation enemmäntuotosta riippuvuutta kuin huumeet
 7. 7. Entäs ala-ikäiset? Esimerkkejä 11-12-vuotiaiden seksuaaliterveyskysymyksistäMitä kastikkeet naamalle tarkoittaa?Miltä tuntuu hyvä pano?Kuinka kauan kannattaa ottaa suihin yhteen putkeen?Sattuuko naista jos häntä vedetään perseeseen?Onks kuusysi hyvä asento?Miks mun kyrväst lentää aina spermat jonku päälle?
 8. 8. Miksi nuoret katsovat pornoa?• Porno on poikien seksuaaliterveystietojen lähde  siitä saa yksityiskohtaista tietoa seksistä ja se helpottaa tietämättömyydestä koettua ahdistusta.• Sosiaalisen kanssakäymisen muoto• Stimuloi seksuaalista kiihottumista(Löfgren-Mårtenson & Månsson 2010; Hilton 2007; Measor 2004)
 9. 9. Miten porno näyttäytyy nuortenseksuaaliterveyskysymyksissä?• 1015 nuorten lähettämää viestiä Väestöliiton Internetpalveluun vuosina 2002, 2004 ja 2008.• Sisälsivät 2055 erilaista kysymystä.• Kysyjistä 51% tyttöjä, 24% poikia ja 25%:ssa viesteistä ei käynyt ilmi kysyjän sukupuoli.• Nuorin kysyjä 11- ja vanhin 17-vuotias
 10. 10. ” voiko 15 v katsoa pornoa jos tajuaa sen ja todellisuuden eron ja osaa ollamediakriittinen?””Hei.Mua vaivaa kun mun poikaystävä lukee pornolehtiä, kattoo sellasianettisivuja.Me ollan onnellisia, mutta mua loukkaa sen käytös. Tuntuu kun mä enriittäisi sille””…haluaisimme tietää seksuuaalisten videoiden vaikutusta nuoriin????? ””pornoelokuvissa se on näyttänyt olevan pelkkää "suihinottoa", mutta entätosielämässä, mitä ihmiset tekevät jotta saavat "sen" seisomaan??””Olen 14-vuotias poika ja ongelma on sellainen että minun sperma ei lennä vaanjää terskaan päähän ja valuu esinahan alle.””… alastonkuvissa naisilla on usein ajeltu lähes kaikki pois, onko se miehistäepämiellyttävää jos ei ole ajellut karvojansa???””…mua hävettää mennä sänkyyn mun tyttöystävän kans koska mä luulen et mulon liian pieni. ko oon kattonu kaiken maailman porno videoit ja niil on sairaansuuri mela. ja mul ei oo ko 15 cm tarviin kipeesti neuvoi”
 11. 11. Rinkinen, Miettinen, Halonen &Apter 2012Tyttöjen tunnekokemuksia jamielipiteitä pornon katsomisesta• Kyselytutkimus seksuaaliterveysklinikan vastaanotolla käyneille nuorille vuosina 2008-2009• 95 tyttöä, iältään15-18 (keski-ikä 16.5)• Kyselylomake pohjautui ruotsalaistutkimukseen• Kyselyssä tiedusteltiin muun muassa: –Pornon katselun lähde ja sosiaalinen tilanne –Pornon katsomisen herättämät tunteet (ahdistus, nautinto, hämmennys, kiinnostus, häpeä, kiihottuminen, syyllisyys, inho, kateus, uteliaisuus, kokeilun halu ja pelko) –Asenteet ja mielipiteet pornosta –Nuoret määrittelivät itse pornon (avokysymys)
 12. 12. Tyttöjen määritelmät pornostaNuorten määritelmät pornosta prosenttiosuusepätodellista ja kuvitteellista seksiä 19erilaista materiaalia mediassa 17näyteltyä seksiä 16tavoitteena on tuottaa positiivisia tunteita 12tunteetonta seksiä 11kaupallista seksiä 8viihdettä 7tuottaa nuorelle negatiivisia tunteita 3raakaa seksiä 2porno on seksiä 2alistavaa seksiä 2Yhteensä 100
 13. 13. Missä nähnyt pornoa? 90• 93% tytöistä oli nähnyt 80 pornografista materiaalia 70 60• Yleisimmät pornon lähteet 50 olivat televisio ja Internet 40 30• Pornon katsominen oli ollut 20 10 vapaaehtoista (yksi vastaaja 0 ilmoitti katsoneensa pornoa vastentahtoisesti)• 24% ilmoitti, ettei ollut voinut välttyä pornon katsomiselta
 14. 14. Sosiaalinen tilanne Yksin Ystävien kanssa Kumppanin kanssa Omien vanhempien kanssa Muun aikuisen kanssa Jonkun muun kanssa 0 20 40 60 80 100 Huom! Vastaajat pystyivät valitsemaan useampia katselutilanteita, joten osuuksien yhteenlaskettu summa ei ole 100
 15. 15. Pornon katsomisen herättämät tunteet Uteliaisuutta Kiihottumista Halun kokeilla KiinnostustaHämmennystä Mielihyvää Eri mieltä Inhoa Ei Ahdistusta mielipidettä Häpeää Samaa Syyllisyyttä mieltä Kateutta Pelkoa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 16. 16. Pornon herättämät tunteet ja sosiaalinentilanne• Ristiintaulukointi• Yksin pornoa katsoneet: Pornon katsominen herättänyt enemmän nautintoa, kiinnostusta ja kiihottumista mutta myös syyllisyyttä, ahdistusta ja häpeää• Kavereiden kanssa katsoneet: sekä positiiviset että negatiiviset tunteet olivat yhtä vähäisiä• Seurustelukumppanin kanssa: suurimmaksi osaksi positiivisia tunteita
 17. 17. Muutokset käytännön toiminnassaVäestöliitossa• Seksuaaliterveysanamneesiin lisättiin kysymys pornosta• Kysymyksiä testattiin ja hiottiin (M. Halosen kehittämistehtävä)• Nuoret pystyvät keskustelemaan asiasta, eivät kokeneet kiusallisina kysymyksiä• Seksimittari!
 18. 18. Oletko katsonut pornoa? Miksi ? Miltä sesinusta tuntui? Millaisia ajatuksia seherätti? Miten se on sinuun vaikuttanut?Perustele nuorelle, miksi kysyt asiaa!Huomioi tilanne: mitä puhua, josvanhemmat mukana???Rutiini kysyminen vaitilannekohtaisuus?
 19. 19. Tämän päivän nuoretovat ensimmäinensukupolvi, joka onkäyttänyt aktiivisestiInternetiä ja löytänythelposti pornon äärelle(Svedin ym. 2011).
 20. 20. Porno tuskin häviääyhteiskunnastamme?Seksuaalisuuden haltuunotto on yksi nuoruusiän keskeisistä kehitystehtävistä Nuorella on oikeus tietoon ja palveluihin (huomioi kehitystaso)Tarvitaan seksuaalikasvatuksen eri tasoja: valistus, opetus, neuvonta! Vanhempien tukeminen!Yksilöllisyys kokemuksissa ja vaikutuksessaMediakriittisyys, medialukutaito
 21. 21. ”Vaatimuksia” nuoria kohtaavilleammattilaisille–Pystyä keskustelemaan pornosta – sanojen löytäminen, kysymysten löytäminen–Ei saa moralisoida tai syyttää nuorta pornon katsomisesta–Realiteetteihin palauttaminen, myyttien murtaminen–Lainsäädännön huomioiminen–Sensitiivisyys (ei vanhempien kuullen?)–Älä oleta mitään, vaan kysy! NUOREN NÄKÖKULMA!
 22. 22. Laadullinen vai määrällinen tutkimus? Kuka määrittelee käytettävät käsitteet? Porno aiheuttaaPornoriippuvuus on enemmänmedikalisaation riippuvuutta kuintuotosta huumeet
 23. 23. KIITOStuija.rinkinen@vaestoliitto.fi

×