Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poijärvi: Opettaja seksuaalikasvattajana

2,841 views

Published on

Terveystiedon opettaja Mira Poijärven esitys, Kouluterveyspäivät 2011.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Poijärvi: Opettaja seksuaalikasvattajana

 1. 1. OPETTAJA SEKSUAALIKASVATTAJANA Nuorten seksuaaliterveys - yhteinen asia -työseminaari 2.12.2010 Mira Poijärvi
 2. 2. Terveystieto seksuaalikasvatuksen mahdollistajana, RESURSSIA ON! <ul><li>Ennen vuoden 2003/2004 opetussuunnitelmauudistusta seksuaalikasvatuksen toteutus varsin ”villiä” ja vailla selkeitä tavoitteita sekä osaamiskriteereitä </li></ul><ul><li>Terveystieto omaksi oppiaineekseen 2003/2004 </li></ul><ul><ul><li>Alakoulussa integroituna muihin oppiaineisiin </li></ul></ul><ul><ul><li>Yläkouluun 3vuosiviikkotuntia (=3 x 38h) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lukioon yksi pakollinen kurssi sekä TT reaaliaineeksi </li></ul></ul><ul><ul><li>SEKSUAALIKASVATUKSELLE SELKEÄT KURSSIKOHTAISET TAVOITTEET </li></ul></ul><ul><ul><li>SEKÄ HYVÄN OSAAMISEN KRITEERIT (erityisesti yläkoulu)! </li></ul></ul>
 3. 3. OPS:n tavoitteet (7-9 lk) <ul><li>TAVOITTEISTA – OPPILAS OPPII </li></ul><ul><ul><li>huolehtimaan itsestään </li></ul></ul><ul><ul><li>ymmärtämään itseään, arvojaan ja näkemyksiään </li></ul></ul><ul><ul><li>tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä selviytymisen taitoja </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuvaamaan ja arvioimaan…. </li></ul></ul><ul><ul><li>tunnistamaan ja pohtimaan valintoja </li></ul></ul><ul><li>ARVIOINNIN KRITEEREITÄ (arvosanalle 8) </li></ul><ul><ul><li>Tietää eri ikäkausien piirteitä, tietää seksuaaliterveyden perusteita, ehkäisymenetelmiä ja raskauden ehkäisyn merkityksen </li></ul></ul><ul><ul><li>osaa pohtia, perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä, omia valintoja </li></ul></ul><ul><ul><li>tunnistaa ja ilmaista tunteita… kuvata niiden syitä sekä tunteiden säätelyä ja onnistunutta vuorovaikutusta osaa perustella tai näyttää esimerkein , osaa hakeutua palveluihin </li></ul></ul><ul><ul><li>Tunnistaa väkivallan piirteitä ja osaa tuottaa keinoja niiden ehkäisemiseksi </li></ul></ul>
 4. 4. Opetustuntien määrä <ul><li>Yläkoulussa noin 4-6h / luokka-aste + integrointi </li></ul><ul><li>Lukiossa 1-3 krt / kurssi + integrointi </li></ul><ul><li>Alakoulussa integroituna muihin oppiaineisiin </li></ul>Tällä hetkellä (ja mikäli erityisesti peruskoulujen tuntijako pysyy entisellään) seksuaalikasvatusta on KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAN AJAN PUITTEISSA mahdollista toteuttaa monipuolisesti, ikäkaudelle sopivasti, loogisesti ja tavoitteellisesti edeten.
 5. 5. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010 (luettavissa THL:n sivuilla) <ul><li>WHO:n Euroopan aluetoimisto ja Saksan liittovaltion terveyskasvatuskeskus yhteistyössä asiantuntijaryhmän kanssa valmistelleet standardit Euroopan seksuaalikasvatukselle </li></ul><ul><ul><li>esitetään kullekin ikäryhmälle (0-15 v. täyttäneet) opetussisältö </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>TIEDOT (lapselle on kerrottava…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TAIDOT (lapsi on opetettava…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ASENTEET (lasta on autettava…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sisältää perustelut, miksi näin tulisi olla sekä ohjeita opetuksen järjestämiseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Erinomaista materiaalia seksuaalikasvattajalle! </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suomen tilanne opettajan näkökulmasta hyvä, mutta mikäli mm. opetustuntien määrää vähennetään, tavoitteita ei voida saavuttaa. </li></ul></ul></ul>MUTTA MUTTA
 6. 6. OPETTAJIEN VALMIUDET <ul><li>Terveystietoa opettavien (yk ja lukio) suoritettava terveystiedosta 60op:n opintokokonaisuus, josta perusopinnoissa suoranaisesti seksuaalisuutta käsitteleviä opintoja 3op:ttä. </li></ul><ul><ul><li>Opettajilla hyvät tiedot taudeista, ehkäisymenetelmistä, raskaudenkeskeytyksestä sekä (osalla) lapsen ja nuoren seksuaalisesta kehityksestä + didaktista osaamista </li></ul></ul><ul><ul><li>Omien seksuaalisuuteen liittyvien asenteiden, arvostusten ja kipupisteiden tunnistamista ja mahdollisia vaikutuksia opetukseen ei juuri käsitellä! </li></ul></ul>
 7. 7. Milloin opettajasta voi sanoa, että hän on hyvä seksuaalikasvattaja? <ul><li>Opettaja tietää, mistä puhuu, eikä perusta opetusta omiin mielipiteisiinsä </li></ul><ul><li>Opettajalla on kokemusta, eikä opetus ole pelkkää todellisuudesta irrallista teoriaa </li></ul><ul><li>Puhuu ikätasolle sopivasti </li></ul><ul><li>Ei oleta oppilaiden JO tietävän asioita </li></ul><ul><li>Ymmärtää nuoria ja tietää heidänkin menosta jotakin </li></ul><ul><li>Vastaa kysymyksiin (TYHMIINKIN – onko sellaisia??) ja tarkentaa tarvittaessa, uskaltaa puhua avoimesti ja luonnollisesti </li></ul><ul><li>Käsittelee seksuaalisuutta niin, että jokainen voi kokea itsensä hyväksytyksi tunnilla </li></ul><ul><li>” puhuu ainakin niin, että hyväksyisi kaikki ja kaikenlaiset” </li></ul><ul><li>” ei ole punasteleva pentu, eikä irstas ilveilijä” </li></ul><ul><li>Ei tuomitse, eikä anna omien mielipiteidensä vaikuttaa puheisiinsa </li></ul><ul><li>Ei yritä holhota liikaa, vaikka asia onkin hänelle tärkeä </li></ul><ul><li>Ei koe opettamista ahdistavaksi ja hävettäväksi  positiivisuus ja rentous </li></ul><ul><li>Tikkurilan lukiolaisten mielestä + </li></ul>
 8. 8. Millainen on huono seksuaalikasvattaja? <ul><li>Opettajan kertomat asiat eivät vastaa nuorten todellisuutta </li></ul><ul><li>Ei ota kuulijoita huomioon, eikä käytä katsekontaktia </li></ul><ul><li>Ope, joka painottaa vain tiettyä aluetta ja jättää jonkun osa-alueen kokonaan käymättä </li></ul><ul><li>Keskittyy vain tyttöihin, eikä huomioi molempia sukupuolia </li></ul><ul><li>Ei panosta opetukseen </li></ul><ul><li>Selittää asiat liian monimutkaisesti </li></ul><ul><li>Ei ole erikoistunut alaan </li></ul><ul><li>Lukee vain kirjasta ja omien mielipiteiden kertominen jää vähälle </li></ul><ul><li>Olettaa, että kaikki kysyvät, eikä itse pura asioita </li></ul><ul><li>Tikkurilan lukiolaisten mielestä - </li></ul>
 9. 9. Millainen on huono seksuaalikasvattaja? <ul><li>Konservatiiviset arvot, tuomitsevuus </li></ul><ul><li>” Puhuu kuin heteroseksuaalisuus olisi ainut oikea suuntautuminen ja kertoo vain vähän muista” </li></ul><ul><li>Joka saarnaa/valistaa, syyllistää </li></ul><ul><li>Joka omistaa vain yhden mielipiteen (pahimmassa tapauksessa vanhanaikaisen) asioista </li></ul><ul><li>Liian lipeviä esimerkkejä kertova, asiasta vitsinä puhuva </li></ul><ul><li>Joka hienostelee tai ylireagoi asioihin, joita kertoo </li></ul><ul><li>Jota nolostuttaa puhua aiheesta, käyttää kiertoilmauksia, kiusaantunut, ei pidä aiheesta </li></ul><ul><li>Ei ota huomioon muita uskontoja tai mielenterveydellistä puolta </li></ul><ul><li>” Joka puhuu pelkästään vaarallisista seksitaudeista, eikä keskity siihen, että seksuaalikasvatus on muutakin kuin seksin vaaroista kertomista. Jotkut opettajat ovat saaneet seksin kuulostamaan enemmän vaarallis elta kuin normaalilta asialta” </li></ul><ul><li>Tikkurilan lukiolaisten mielestä - </li></ul>
 10. 10. Mikä on mielestäsi koulun seksuaalikasvatuksen tärkein tehtävä? <ul><li>Saada opiskelijat ja oppilaat hyväksymään itsensä sekä kunnioittamaan itseään sellaisena kuin on </li></ul><ul><li>Nuoret saavat tietoa seksin seurauksista </li></ul><ul><li>Jokaisen tulisi tietää omat oikeutensa ja miten itsestään voi pitää huolta. Pitäisi opettaa hyväksymään seksuaalivähemmistöjä </li></ul><ul><li>Antaa tietoa (oppilaan) omasta seksuaalisuudesta </li></ul><ul><li>Kertoa seksuaalisuuden hyvästä puolesta </li></ul><ul><li>Kertoa nuorille seksistä ja seksuaalisuudesta, koska nuori ei välttämättä halua kysyä vanhemmilta ja mediasta voi saada ihan väärän kuvan </li></ul><ul><li>Opettaa ehkäisy! </li></ul><ul><li>Kertoa eri ehkäisymenetelmistä </li></ul><ul><li>Seksitaudeilta ja ei-toivotuilta raskauksilta välttyminen </li></ul><ul><li>Saada nuoret tietoisiksi seksuaalisista suuntauksista neutraalilla tavalla ja saada nuoret ymmärtämään suojatun turvallisen seksin tärkeyden </li></ul><ul><li>Painottaa oikeutta olla koskematon </li></ul><ul><li>Opettaa asioita ja yrittää tuoda ne normaaleimmiksi asioiksi ja näyttää, ettei niistä puhuminen ole noloa </li></ul><ul><li>Kannustaa ja kertoa, että seksistä voi nauttia! </li></ul><ul><li>Saada nuoret tajuamaan seksuaalisuuden merkitys, eikä niin, että se käsitetään vain seksinä </li></ul>
 11. 11. Johtopäätöksiä…Opettajan tulee <ul><ul><li>olla tiedollisesti ajan tasalla ja asiantuntija </li></ul></ul><ul><ul><li>kyetä sitomaan teoria ja tunnekokemukset kokonaisuudeksi, johon nuori voi samaistua </li></ul></ul><ul><ul><li>kyetä käsittelemään seksuaalisuutta positiivisista ja kiihkottomista lähtökohdista </li></ul></ul><ul><ul><li>tiedostaa oma arvomaailmansa ja sen vaikutukset opettamiseen! </li></ul></ul><ul><ul><li>tietää kohderyhmästään riittävässä määrin </li></ul></ul><ul><ul><li>tulee huomioida opetuksessa molemmat sukupuolet, monikulttuurisuus ja ylipäätään ihmisten erilaisuus </li></ul></ul><ul><ul><li>olla sinut aiheen kanssa ja pitää sitä tärkeänä </li></ul></ul><ul><ul><li>olla selkeä ilmaisussaan (kiertelemättömyys) </li></ul></ul><ul><ul><li>antaa laadukasta opetusta, josta välittyy asiaan paneutuminen </li></ul></ul><ul><ul><li>kyetä hahmottamaan sovelias huumorin ja intiimiyden raja </li></ul></ul>
 12. 12. Ymmärrys omasta itsestä lähtökohtana seksuaalikasvatukselle <ul><li>Tietoisuus omista arvoista, asenteista, itsestä seksuaalisena olentona sekä näkemys omasta seksuaalisesta matkasta syntymästä tähän päivään luo pohjaa kyvylle käsitellä seksuaalisuutta positiivisella, hienovaraisella ja herkällä, hyväksyvällä, aidolla ja tunnepitoisella, kohtaavalla ja näkevällä (mitä luokassa tapahtuu) otteella. </li></ul><ul><li>omat rajoitteensa ja vahvuutensa tiedostaen </li></ul><ul><ul><li>Näin opettaja myös kykenee todennäköisemmin johdattamaan oppilaansa oman itsensä tarkasteluun, näkemään historiansa, kasvuympäristönsä vaikutukset, arvonsa, tunteensa, haluamansa </li></ul></ul><ul><ul><li>ja ohjaamaan oppilasta / ryhmää niiden käsittelyssä </li></ul></ul>
 13. 13. Ja kun kasvattaja on tietoinen… <ul><li>OMISTA ARVOISTAAN, ASENTEISTAAN JA KÄSITYKSISTÄÄN </li></ul><ul><ul><li>Kasvatustyö tekeminen hänelle itselleen levollisempaa </li></ul></ul><ul><ul><li>hänen omat pelkonsa, ahdistuksensa tai kiinnostuksen kohteensa eivät (tiedostamattomasti) ohjaa opetuksen sisältöä </li></ul></ul><ul><ul><li>hän ei jatka tarpeettoman taakan siirtämistä sokeasti seuraavalle sukupolvelle, vaan osaa muuttaa käytänteitä ja luoda uudenlaista todellisuutta </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>tietoisuus, mihin opetukselliset ja kasvatukselliset ratkaisut perustuvat! </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>hän kykenee paremmin ja aidommin kohtaamaan oppilaansa/nuoren </li></ul></ul><ul><ul><li>kykenee antamaan ja luomaan tunneille henkistä tilaa, jossa oppilas voi luvalla olla oma ainutlaatuinen itsensä </li></ul></ul>
 14. 14. Opettajan laaja rooli seksuaalikasvattajana <ul><li>Opetuksen toteuttaja </li></ul><ul><li>Asiantuntija </li></ul><ul><ul><li>Seksuaalisuuteen liittyvien asioiden asiantuntija </li></ul></ul><ul><ul><li>Ihmisoikeuksien vaalija </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppisisällön hallitsija </li></ul></ul><ul><ul><li>Didaktiikan hallitsija </li></ul></ul><ul><li>Arvojen ja asenteiden välittäjä </li></ul><ul><li>Normittaja </li></ul><ul><li>Oppimateriaalin luoja ja kriittinen tarkastelija </li></ul><ul><li>Rajojen asettaja </li></ul><ul><li>Hädän tunnistaja </li></ul><ul><li>Turvan antaja </li></ul><ul><li>Virkamies (mm. lastensuojeluilmoitus) </li></ul><ul><li>Vanhempien valistaja </li></ul><ul><li>Työyhteisön ilmapiirin luoja </li></ul><ul><li>Yhteistyön tekijä (opettajat, kouluterveydenhuolto, vanhemmat, muut tahot) </li></ul><ul><li>Ihminen, oman itsensä kohtaaja ja tiedostaja </li></ul>
 15. 15. Seksuaalikasvatuksen haasteita <ul><li>Opetuksen toteuttaminen didaktisesti monipuolisesti (erilaisten opetusmenetelmien tehokas käyttö, taito toiminnallisten menetelmien purkamiseen) </li></ul><ul><li>Heterogeenisen ja monikulttuurisen oppilasaineksen opetuksellinen ja inhimillinen kohtaaminen </li></ul><ul><li>Molempien sukupuolten huomioon ottaminen opetuksessa opettajan omasta sukupuolesta riippumatta </li></ul><ul><li>Tavoitteellinen, tutkittuun tietoon perustuva opettaminen (vrt. pystyvyyden tunne) </li></ul><ul><li>Oppimisen arvioinnin vaikutusten tiedostaminen ja arvioinnin kohdistaminen ja kehittäminen </li></ul><ul><ul><li>Osaamisen arvioinnin kohdistaminen faktoihin (esim. seksitauteihin) kertoo oppilaalle, etteivät opetuksessa käsitellyt tunneasiat ja niiden pohtiminen ole niin tärkeää ja arvokasta  Mittaamisen kohdistaminen myös arvopohdintataitoihin ja tiedostaviin prosesseihin </li></ul></ul><ul><li>Moniammatillinen yhteistyö seksuaalikasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ja oman opetuksen näkeminen osana yhteiskunnassa tapahtuvaa seksuaaliterveyden edistämistyötä </li></ul>
 16. 16. Laadukkaan seksuaalikasvatuksen turvaamiseksi <ul><li>Riittävien opetustuntimäärien takaaminen (terveystieto-oppiaineen nykyisen tuntijaon säilyttäminen sekä yläkoulussa että lukiossa) </li></ul><ul><li>Lasten ja nuorten kanssa toimivien kasvatus-, opetus- ja hoito- alan ammattilaisten kouluttaminen seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa </li></ul><ul><ul><li>Oltava osa varsinaista koulutusohjelmaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Helposti tavoitettava täydennyskoulutus </li></ul></ul><ul><ul><li>Koulutuksessa paneuduttava </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oman seksuaalisuuden ja siihen liittyvien arvojen, asenteiden, kipupisteiden, voimavarojen tarkasteluun </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>seksuaalisuuteen liittyvien käsitysten tarkasteluun </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>opetuksen pedagogisiin kysymyksiin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>monikulttuurisuuden tuomiin haasteisiin </li></ul></ul></ul><ul><li>Yhteistyön (opettaja, terveydenhoitaja, vanhemmat, muut tahot) juurruttaminen koulun rakenteisiin </li></ul>

×