Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Autio: Työryhmistä tehoa tulosten hyödyntämiseen

628 views

Published on

Sipoon kunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Eva Aution esitys, Kouluterveyspäivät 2011.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Autio: Työryhmistä tehoa tulosten hyödyntämiseen

 1. 1. Työryhmistä tehoa tulosten hyödyntämiseen<br />Esimerkkinä Sipoon kouluterveyskyselytyöryhmän toiminta<br />20.9.2011<br />
 2. 2. Visio<br />Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisella<br />Suomen halutuin<br />
 3. 3. Taustaa<br />Kyselyn tuloksia hyödynnetty hyvin vähän<br />Kunnassa ei suunnitelmaa eikä vastuuhenkilöä<br />Tuloksista jonkin verran tietoa terveydenhoitajilla, kouluilla, oppilashuoltohenkilöstöllä<br />Vanhemmilla, kyselyyn vastanneilla ja ulkopuolisilla tahoilla ei lainkaan tietoa kyselyn tuloksista<br />Vrt. kunnan velvoite seurata väestönsä hyvinvoinnin tilaa<br />
 4. 4. Työryhmän toiminnan edellytyksiä mm.<br />Kouluterveyskyselyyn perehtymiseen annettava aikaa ( mm.aiemmat raportit ja Kouluterveyssivut tutuksi )<br />Aikaa omaan oivallukseen – miksi olen mukana<br />Moniammatillinen kokoonpano<br />Motivointi ja sitoutuminen ( ennalta sovitut, tunnin kestävät palaverit, selkeä työjako, kokouspalkkiot )<br />Arjen työntekijöitä ( ei esimies-asemassa )<br />
 5. 5. Kouluterveyskyselytyöryhmä<br />Sos. ja terv. vlk. päätti työryhmän perustamisesta 6/2007<br />Työryhmä perustettiin kyselyn toteuttamista, tulosten analyysia sekä seurantaa varten<br />Viranhaltija ja luottamushenkilötyöryhmä<br />Aloitus 11/2007 : mukana mm. sos. ja terv. osastolta ( th, perhetyöntekijä), siv.osastolta ( terv.tiedon opettaja, kuraattori,psykologi,nuorisotyöntekijä), srk:n, nuorisovaltuuston ja vanhempainyhdistysten edustus.<br />
 6. 6. Suunnitelma<br />Tulosten informointi<br />Lausuntopyynnöt<br />Seuranta<br />
 7. 7. Tulosten informointi<br />Yhdessä sovittu tiedottamissuunnitelma, jokaisella ryhmä jäsenellä oma vastuualue.<br />Tulosten valmistuttua kunnan yhdyshenkilö jakaa tulokset työryhmän jäsenille<br />Julkistamistilaisuus, kuntaraportin tiivistelmät jakoon<br />Jokainen työryhmän jäsen käy esittelemässä oman vastuualueensa johtoryhmille ja lautakunnille lyhyesti tulokset<br />
 8. 8. Mitä tiedotetaan ?<br />Kuntaraportin tiivistelmät<br />Ilon ja huolenaiheet<br />Kohderyhmän mukaan korostetaan eri asioita<br />( päättäjät / vanhemmat / opettajat / muut tahot )<br />
 9. 9. Lausuntopyynnöt<br />Lausuntopyynnöt ( sis. kuntaraportit sekä työryhmän esille nostamat kyseisen hallinnonalan vastuulla olevat huolet ) lähetetään jokaiselle eri hallinnonalalle<br />Lausunnot on saatu kaikilta ( tekn. ja ymp., sivistys, sos. ja terv. )<br />Lisäksi pyydetty lausunnot terveystarkastajilta ja poliisilta<br />
 10. 10. Seuranta<br />Työryhmä arvioi näkyykö lausuntoja antaneiden hallinnonalojen toiminta- ja talousarvioissa kyselyn tulokset<br />Koulukohtaisesti tarkistetaan onko tulokset huomioitu koulujen kehittämissuunnitelmissa<br />Muut tahot<br />
 11. 11. Arviointi<br />Työryhmä tarkistaa valtuuston hyväksymän toiminta- taloussuunnitelmasta kaikkien hallinnonalojen kohdalta näkyykö tulokset<br />Missä muualla kyselyn tuloksia on hyödynnetty<br />Arviointikooste raportoidaan sos. ja terv. vlk:lle<br />
 12. 12. Työryhmän toiminnan arviointi<br />Kyselyn tulosten hyödyntämiseksi tarvitaan vielä työtä<br />Osallisuus ! ( työntekijöiden / vastaajien )<br />Vastaajat vahvemmin mukaan työryhmään sekä tuloksia analysoimaan<br />Vrt. aikuisten mielipide / nuorten kokemus<br />Työryhmän jäsenet arjen työtekijöitä <br />Jatkossa työryhmään mukaan urheiluseurat yms. <br />
 13. 13. Muuttuiko mikään ?<br />Kyselyn tuloksille enemmän näkyvyyttä kuin aiemmin<br />Tulosten analysointi vastaajien kanssa<br />” Mistä arvelet tämän johtuvan, miten siihen voisi vaikuttaa ” – kysymys myös kaikille vastaajille<br />Vanhempien asenne ( vrt. tupakointi ) ja tietämys.<br />
 14. 14. Kuuluuko nuorten ääni ?<br />Kouluterveyskyselytyöryhmä on nuorille oiva vaikuttamispaikka.<br />Joka neljäs nuori on kokenut ettei heillä ole vaikuttamis- tai osallistumismahdollisuutta kotikuntansa asioihin.<br />Onko sinun työryhmässäsi nuori mukana ?<br />Ota mukaan se nuori, josta aikuisilla huolta, anna hänelle mahdollisuus <br />
 15. 15. Kiitos<br />

×