Liite 1 2015 ts kll koulun oma liikuttaja

262 views

Published on

Koululiikuntaliiton VUOSIKOKOUSMATERIAALIA 2014

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
262
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Liite 1 2015 ts kll koulun oma liikuttaja

 1. 1. 2015 Kristiina Jakobsson, toiminnanjohtaja Koululiikuntaliitto KLL ry 1.1.2015 Koulun oma liikuttaja! - toimintasuunnitelma
 2. 2. 2 Sisällysluettelo 1 MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ:.................................................................................................. 3 1.1 Toimintaympäristö haastaa muutokseen (Lainattu Valon strategiasta)........................................... 3 1.2 VALOn organisoituminen yhteinen visio 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa............. 4 1.3 Liikkuva koulu – ohjelmaan lisää kouluja mukaan, todellinen haaste on levittäminen ja toimintakulttuurin itsenäinen kehittäminen................................................................................................. 4 1.4 Opetushallitus: Uusi opetussuunnitelma käyttöön v. 2016 .............................................................. 4 1.5 Liikuntalaki uudistus 2015 – fokuksena hyvinvointi, mahdollistaminen terveysliikunta, paisuvat hallintokulut, järjestörakenne ....................................................................................................................... 5 1.5.1 VUODEN 2015 TOIMINNAN STRATEGISET PAINOPISTEALUEET OVAT:..................................... 6 2 KOULULIIKUNTALIITON ARVOT JA MISSIO 2012 - 2015 ............................................................................ 6 3 KOULUN OMA LIIKUTTAJA -STRATEGIA 2012 - 2015 HAASTAA MEIDÄT OLEMAAN ROHKEITA!.............. 7 4 KLL:n vahvuudet: .......................................................................................................... 8 5 TYÖYHTEISÖN YHTEISET TAVOITTEET 2012-2015 (Linkki organisaation tavoitteisiin ja strategiaan): 9 6 OPPILASTOIMINNAN TAVOITTEET 2012- 2015 - vähemmän mutta laadukkaammin ja vaikuttavammin! 11 7 OPETTAJATOIMINNAN TAVOITTEET – massojen koukuttaminen laadukkaalla toiminnalla!.................. 13 8 TALOUSHALLINNON TAVOITTEET............................................................................................................ 14 9 VIESTINTÄ – katkeamaton viestiketju – meidän kaikkien juttu! ............................................................. 16 10 YHTEISTYÖ ........................................................................................................................................... 17
 3. 3. 1 MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ: Toimintaympäristön muutokset lyhyesti perustuvat v. 2014 kevään tietoihin, jotka koskevat valtion taloutta, urheilujärjestökenttää ja koulumaailmaa. Koululiikuntaliitto KLL ry on keväällä 2014 lausunut erikseen seuraavista kokonaisuuksista: 1) Liikuntaki uudistus 2) OPS 2016 3) KPMG-raportti koskien liikuntajärjestökentän uudistuksia 4) Alkuopetuksen suunnitelma. 1.1 Toimintaympäristö haastaa muutokseen (Lainattu Valon strategiasta) Elinvoimaisen tulevaisuuden varmistamisen tarve syntyy kahtaalta, toisaalta järjestön tai yhteisön sisäisistä muutostarpeista ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksista. Liikuntajärjestöjen toimintaympäristö on muuttumassa merkittävästi ja se haastaa liikuntajärjestöt miettimään kriittisesti omaa toimintaansa. Toimintaympäristön muutostrendejä ovat muun muassa ikääntyminen, alueellinen keskittyminen, globalisaatio, digitalisoituminen, sosiaalinen eriarvoistuminen ja ilmaston muutokset. Alla on poimintoja sellaisista muutostekijöistä ja niitä vastaavista johtopäätöksistä, joilla on olennainen merkitys tämän strategian kannalta. Keskeisiä muutostekijöitä Johtopäätöksiä • Väestön vähentynyt arkiliikunta ja elämän- tapasairauksien yleistyminen • Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta, tarjonnan lisääntyminen ja liikuntakäsityksen laaje- neminen • Yhtenäiskulttuurin pirstaloituminen (liikunta- kulttuurin, liikuntamuotojen ja liikuntakäsit- teiden pirstaloituminen) • Yksilön kasvanut vastuu liikunnasta ja liikun- takulttuurin polarisoituminen • Menestymisen kulttuurin vahvistuminen • Poliittisen ja yhteiskunnallisen kysynnän li- sääntyminen • Lisääntynyt poliittinen ohjaus, urheilun au- tonomian pienentyminen • Pysyvä talouden niukkuus, markkinameka- nismin vahvistuminen urheilussa • Viestintäteknologian kehittyminen, osaami- sen ja innovaatioiden merkitys • Kirkkaiden strategisten valintojen, toiminta- tapojen ja oman positioinnin määrittely suh- teessa erilaisiin liikkujaryhmiin • Vaikuttamisen keinojen ja tapojen uudista- minen kohderyhmät huomioiden (yksilön kä- sitykset ja asenteet) • Mielekkäiden yhteisöllisyyden paikkojen tar- joaminen ja tukeminen • Kumppanuuksien korostuminen • Innovatiivisuus ja kärkiosaaminen ratkaise- vaa • Järjestö-/ansaintalogiikan uudistaminen
 4. 4. 1.2 VALOn organisoituminen yhteinen visio 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. Roolitukset, yhdessä tekeminen ja resurssointi – tahtotila missä ja miten KLL on mukana yhteishankkeissa ja Valo-organisaatiossa tehdään kevään ja syksyn 2013 aikana. Tätä kirjoittaessa, kokonaisuus on aika lailla hajallaan ja hämmentynyt. Kolme organisaatiota on yhteen saatettu, mutta muilta osin roolitus ja osallistumismahdollisuudet ovat auki. Lajiliitot haluavat kouluihin. Motiivina on varmasti jäsenyyden kasvattaminen ja todennäköistä on, että paikalliset toimijat haluavat kerhotunteja yms mahdollisuuksia. Pelisäännöt ovat kuitenkin auki, samoin se, kuka ja millä ajalla toimintaa järjestetään. Koulujen näkökulmasta yrityskumppanuudet saattavat olla yksi vaihtoehto, koska silloin liikuttaja tulee kouluun asiakkaan toivomana aikana. Tämä ”saatavuus tai toimituskyky” ovat paikalliseurojen haasteita. Nähtäväksi jää alueitten rooli. 2. Odotukset vs toteuma Lukuisa joukko isoja lajiliittoja ja elämäntapaliittoja eivät ole liittyneet Valoon. Yrityksistä huolimatta, strategiakokonaisuus ja painopisteet ovat olleet liian epäselviä tai ne ovat muuttuneet matkan varrella. Neuvotteluja on käyty, mutta liiton säännöt, valtapeli jne ovat johtaneet siihen, että yhteiseen. Koululiikuntaliiton hallitus päätti marraskuussa 2013 olla vielä toistaiseksi hakematta jäsenyyttä 3. Tulosohjaus on OKM:n puolelta ollut merkittävä. Valo ry on joutunut yhdistymistensä yms. takia käymään läpi useita yt-neuvotteluja. Viimeinen yhdistyminen (Valo & Olympiakomitea) johtaa kummassakin organisaatiossa henkilövähennyksiin 5-10 hlöä. Parissa vuodessa liikunnan kattojärjestöstä on poistunut n. 40-50 henkilöä eri tavoin. Järjestön uskottavuus toimijana on kovan haasteen edessä. 4. Valitseeko Valo huippu-urheilun? Taustalla käydään keskustelua Valon painopisteistä ja siitä, mikä on lajiliittojen valta suhteessa alueisiin ja kattojärjestöön sekä muihin liikuntajärjestöihin. Väistämättä valinta huippu-urheilun polusta johtaa siihen, että alalle tulee ns. liikunnan kattojärjestö tai eri liikuntajärjestöt asemoituvat toisin esim. ulkoliikuntajärjestöiksi. Koululiikuntaliiton osalta mahdollisuuksia on myös erilaisia, jotka päätynevät uuden strategiakauden arvioitaviksi v. 2015 jälkeen. 1.3 Liikkuva koulu – ohjelmaan lisää kouluja mukaan, todellinen haaste on levittäminen ja toimintakulttuurin itsenäinen kehittäminen • Ohjelma jatkuu ja yrittää levittäytyä. • Suuria haasteita ovat osallistaminen ja sitouttaminen sekä jatkossa myös rahoitus, kun ns. ohjelmarahaa ei saada. 1.4 Opetushallitus: Uusi opetussuunnitelma käyttöön v. 2016 • Ensimmäistä kertaa koululaisen kokonaishyvinvointiin tähtäävä kokonaisuus, jossa korostetaan fyysisten perustaitojen oppimisen lisäksi sosiaalisten ja psyykkisten valmiusten kehittämistä. • Ainoan liikunnan mainittu muoto on uinti- ja pelastautumistaidot. Uusi opetussuunnitelma antaa enemmän tilaa opettajan suunnittelutyölle ja sovelluksille, kun ns. lajisidonnaisuudesta on luovuttu.
 5. 5. 5 • Vastaa hyvin nykypäivän terveysliikunnan ja liikunnan ilon haasteisiin. Myönteinen kokonaisuus erilaisten liikkujien näkökulmista, jotka mahdollistavat erilaisten arvojen yhtäaikaisen sovittamisen. 1.5 Liikuntalaki uudistus 2015 – fokuksena hyvinvointi, mahdollistaminen terveysliikunta, paisuvat hallintokulut, järjestörakenne • Liikuntalain kokonaisuudistus on tarpeellinen. Siinä painotus on selvästi siirtynyt terveyden ja hyvinvoinnin puoleen ja toisaalta rahoituksen riittävyyden osalta liikuntajärjestökentän rakenneuudistuksiin. Eri prosessein ja loppukädessä tukirahan ohjauksella yritetään kannustaa liittoja yhdistymään, vähentämään hallintoa. Loppukädessä laki mahdollistaa nykyisten avustustensaajien tippumisen pois tuen piiristä. • Laki viitoittaa tien uudistuksille, mutta asetukset ja toimeenpano jatkossa määrittelvät, mitkä järjestöt ovat ns. valtionapukelpoisia.
 6. 6. 1.5.1 VUODEN 2015 TOIMINNAN STRATEGISET PAINOPISTE • Aluetoiminnan jatkokehittäminen • Koululaiset vesille – vesillä liikkumisen taidot! • Koululiikunnan juhlavuosi 2016 • Koulutuskonseptien toteutus • Järjestöyhteistyö • Tulojen positiivinen kehittäminen, kulutason • UUSI STRATEGIA 2016-2020 2 KOULULIIKUNTALIITON ARVOMME: Vapaus valita, ilo, kannustavuus, haasteellisuus, aktiivisuus MISSIO: Koulun oma liikuttaja! TOIMINNAN STRATEGISET PAINOPISTEALUEET OVAT: Aluetoiminnan jatkokehittäminen – alkuun on nyt päästy! vesillä liikkumisen taidot! –yhteishanke Koululiikunnan juhlavuosi 2016 Koulutuskonseptien toteutus Tulojen positiivinen kehittäminen, kulutason pitäminen v. 2014 tasolla 2020 KOULULIIKUNTALIITON ARVOT JA MISSIO 2012 - Vapaus valita, ilo, kannustavuus, haasteellisuus, aktiivisuus Koulun oma liikuttaja! ALUEET OVAT: - 2015 Vapaus valita, ilo, kannustavuus, haasteellisuus,
 7. 7. 7 3 KOULUN OMA LIIKUTTAJA -STRATEGIA 2012 - 2015 HAASTAA MEIDÄT OLEMAAN ROHKEITA! Pienet muutokset = pieni tai ei ollenkaan vaikuttavuutta kokonaisuuteen. Rohkeat valinnat ja rytminvaihdokset = suuri vaikuttavuus! Jos et ole nykytilaan tyytyväinen, ei tilanne muutu tekemällä asiat niin kuin ne on aina ennen tehty. Vuoden 2011 syksyn strategiatyö vie meidät takaisin juurille – koulun omaksi liikuttajaksi ja rohkealla asenteella! Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että meillä pitää olla rohkeutta kyseenalaistaa nykyisiä toimintatapoja ja hakea sellaisia alueellisia toimintamuotoja, joille riittää tulijoita ja tekijöitä. Nyt on aika olla rohkea! KLL:n strategiatyön loppupäätelmä kuoriutuu kuin sipuli – keskeltä ulospäin! KLL:n tulevaisuus, yhteinen näky, valmis 9.10.2015 Rohkeasti NYT KLL:n tunnettuus paranee -KLL-nimi tutuksi kaikille alakouluille -yhtenäinen markkinointimateriaali -alueille viestintätyökaluja -jätetään näkyvä jälki itsestämme -KLL-merkki -KLL-näkyy myös OKL:ssä KLL:n toiminta tavoittaa kaikki -joka vuosi uusi kotirata (NYT) -matala kynnys tulla mukaan -myydään kerho-ohjaajia -KLL juhlagaala kokoaa ja palkitsee Jokaisessa koulussa -liikunta lisääntyy -on KLL-yhdysopettaja, oma liikuttaja ja KLL-nurkka -on Power-tanssit -on open keidas -on open syyspäivät KLL on kokoava voima -aktiivinen vuorovaikutus tehoaa kumppaneihin -seura-koulu-yhteistyö monipuolistaa ja lisää koulun liikuntaa -vanhempain yhdistykset mukaan KLL:n alueorganisaatio uudistuu ja selkeytyy -KLL:n toimiston ja alueiden työnjako selkiintyy -alueelle lisää työaikaa ja toiminta kukoistamaan -koulujen liikuntamessuja alueilla Hyvinvoiva ja osaava opettaja -opet terveenä eläkkeelle yhdessä OAJ:n kanssa -opet-suomen liikkuvin ammattiryhmä -koululiikunnan huippuseminaarit (500 opea mukaan) -open keidas osaksi ASLAK-kuntoutusta Vaikuttaminen ja asiantuntijuus -pyöräilykypärä pakolliseksi -laajennetaan ”vaikuttajakuntaa” -ollaan mukana alueilla vaikuttamassa -paikallinen verkostoituminen, KLL- vaikuttajat koulutetaan KLL:n kilpailutoiminta terävöityy -vaikuttava kilpailutoiminta ja sen arviointi -kotirata-kisoja lisää NYT -uusia kouluja mukaan -oppilaiden suurkarnevaali KLL:n rahoitus paranee -alueille toinen ”toimintatonni” -KLL:n uusi ansaintamalli -mahdollistetaan aluetyöntekijät -KLL-myyntituote, 3300 x 60 e
 8. 8. 4 KLL:n vahvuudet: - valtakunnallinen, tunnettu toimija - KLL:n toiminnalle on tarvetta niin kentällä kuin yhteistyötahojen suunnalla - sekä opettajille että oppilaille - hyvät ja monipuoliset koululaiskilpailut - Power Mover-toiminta jalkautuu koulutuksen kautta kentälle - opettajatoiminnan aluemallit saatu käyntiin, oppilasmalli kehittämisen alle - koulun lähellä oleva toiminta - hyvinvointi sivuston (open keidas) välillinen vaikutus koululaisliikuntaan - ympärivuotista toimintaa JA KOULUTUSTA - verkostoituminen muihin toimijoihin - pitkä kokemus - korkeatasoista, vastuullista toimintaa - toiminta koskettaa kaikkia suomenkielisiä (pohdittavaa) - luotettava ja haluttu kumppani
 9. 9. 5 TYÖYHTEISÖN YHTEISET TAVOITTEET strategiaan): YHTEISET TAVOITTEEMME MITÄ TARVITAAN muiden työn tukemiseksi LAATUKORTTI Toimialueista - tiedämme tavoitteemme kts. ohjeistukset ja perusteet Koulun oma liikuttaja - kerromme ja viestimme mitä ja miten tavoitteet saavutetaan Viestinnällisesti pitää Aluetoiminnan kehittäminen - saamme muut toimimaan kanssamme Halua saada toiminta uudistettua ja sito - KLL:n vetovastuu alueuudistuksessa - alueiden rahoitusmallien kyseenalaistaminen ja uudelleen luominen, vastuun antaminen myös alueille itselleen - valtakunnallisen ja aluetoiminnan nivouttam TAVOITTEET 2012-2015 (Linkki organisaation tavoitteisiin ja TARVITAAN KLL – yhteisön tavoitteisiin pääsemiseksi ja muiden työn tukemiseksi? KLL:n näkemys ja toteuma kts. ohjeistukset ja perusteet Laatukortti ohjaa toimintaa ja asettaa toiminnalle laatutavoitteet ja mittarit sekä ottaa huomioon asiakaspalautteen. Lopputulos näiden toimintojen laadun parantamisesta on kysynnän nousu ja kannattavuuden sekä tehokkuuden parantuminen. tehtyä v. 2013-2014 aikana. Nyt ne täytyy ottaa käyttöön koko toimintaa ohjaavina työkaluina. pitää luoda mahdollisuuksia asioiden esille tuomiseksi. Erinomainen brändäysmahdollisuus kouluissa tapahtuvalle toiminnalle. Somen käyttö aktivoitunut v. 2013 huomattavasti. V. 2015 tavoitteena aluetoiminnan tietouden lisääminen ja myönteinen, monipuolinen viestintä yhteisöstämme mm. v. 2014 uusittujen nettisivujen myötä. saada toiminta uudistettua ja sitoutettua: KLL:n vetovastuu alueuudistuksessa alueiden rahoitusmallien kyseenalaistaminen ja uudelleen luominen, vastuun antaminen myös alueille itselleen valtakunnallisen ja aluetoiminnan nivouttaminen ja sujuminen V. 2014 nivottiin tähänastinen tietous yhteen Koululiikuntaliiton alueliikuntavastaavan käsikirjaksi 1.0. V. 2014 koulutuspäivät siirtyvät osittain/kokonaan alueilla toteutettaviksi koulutuspäiviksi,joista ensimmäinen pidetään Va Satakunnan yhteisillä päivillä Liedossa. Aluetoiminnan ja valtakunnallisten toimintojen nivoutuminen ja alueitten osallistaminen mm. Koululaiset vesille -, Talvisotahiihto (Linkki organisaation tavoitteisiin ja ja toteuma Laatukortti ohjaa toimintaa ja asettaa toiminnalle laatutavoitteet ja mittarit sekä ottaa huomioon asiakaspalautteen. Lopputulos näiden toimintojen laadun parantamisesta on kysynnän nousu ja kannattavuuden sekä tehokkuuden parantuminen. Laatukortit saatiin 2014 aikana. Nyt ne täytyy ottaa käyttöön koko taa ohjaavina työkaluina. mahdollisuus kouluissa tapahtuvalle Somen käyttö aktivoitunut v. 2013-14 aikana huomattavasti. V. 2015 tavoitteena aluetoiminnan tietouden lisääminen ja myönteinen, monipuolinen viestintä yhteisöstämme mm. v. 2014 uusittujen nettisivujen myötä. V. 2014 nivottiin tähänastinen tietous yhteen Koululiikuntaliiton alueliikuntavastaavan käsikirjaksi 1.0. V. 2014-15 KLL:n koulutuspäivät siirtyvät osittain/kokonaan alueilla toteutettaviksi koulutuspäiviksi,joista ensimmäinen pidetään Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteisillä päivillä Liedossa. Aluetoiminnan ja valtakunnallisten toimintojen nivoutuminen ja alueitten osallistaminen , Talvisotahiihto-, Viestikarnevaali ja
 10. 10. 10 koulutusasioissa, Juhlavuodesta puhumattakaan. Oppilas ja opettajaliikunnan kehittäminen - kuuntelemme asiakasta ja otamme opiksi Uuden ilmeen luominen kilpailuille ja tapahtumille. Markkinoinnin kehittäminen tapahtumissa. Avoin mieli ja rohkeutta tehdä asiat toisin. Rahoituksen kehittäminen - teemme oikeita asioita oikein Jokaisen vastuuhenkilön tulee vastata myös oman tulotoiminnan positiivisesta kehityksestä. Uusia rahoituskanavia mm. säätiöt ja RAY. Toisaalta hyvästä sisällöstä ja paketista ollaan aina valmiita maksamaan, jos se helpottaa kohderyhmien omaa työtä. Opettajaliikunta - tavoitamme kohderyhmät Vaatii uuden valtakunnallisen strategian ja toiminnan päivityksen. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja verkostoituminen - saamme tukea muilta päämääriemme toteuttamiseen Liikuntalaki- uudistus, järjestörakenne-uudistus, OPS 2016 yms vaativat paljon verkostoitumista mm. liikuntajärjestö, OKL, Lapsiasiavaltuutettu, OAJ:n ja aluetoimijoiden suuntaan. Verkostoituminen avaa ovia, tuo yhteistyötä- ja toimijoita kentälle. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ei ole oma toimialueensa, vaan sitä tehdään sen takia, että varsinaisen toiminnan toimintamuodot saadaan levittäytymään ruohonjuuritasolle ja jotta olemme uskottavia toimijoita rahoitus. Vuosi 2014 on ollut erittäin vilkas verkottumisen vuosi. Vaikutettu mm. Liikuntaverkostossa, OKL.ssä, Koulukonsernissa, Valo:ssa… Työ jatkuu v. 2015.
 11. 11. 11 6 OPPILASTOIMINNAN TAVOITTEET 2012- 2015 - vähemmän mutta laadukkaammin ja vaikuttavammin! 0PPILASTOIMINTA KÄYTÄNNÖN ASKELEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI MITTARIT MUIDENKONTRIBUUTIO KLL:n NÄKEMYS /toteutuma N.Y.T! -toiminta N.Y.T! -toiminta sateenvarjo kouluaikaiselle toiminnalle (koulutus, harrastusliikunta) hyvä suunnittelu määrittele välitavoitteet ideoiden toteuttamiseksi käytäntöön PM-koulutuskonseptit ja aluekisat N.Y.T! -materiaalikortit monipuolinen ja turvallinen toim. 100 koulua/10000 oppilasta 2013 aikana lisää laadukasta ja ajantaisaista materiaalia yhteistyössä asiantuntijoiden ja OPS 2016 pohjalta Tsemppari-konsepti onnistunut hinnoittelu ja markkinointi toimistossa, alueet mukana, yhteistyö tstossa, lisäarvon tuottaminen opettajalle ja oppilaille Asiantuntijat auttavat muokkaavaan sellaista materiaalia, joka tukee OPS 2016 ja Mover-tarkastuksia. Pohjoismainen Voimainkoitos Tarve matalakynnyksiseen, koulussa tapahtuvaan kannustavaan liikkumiseen kasvaa. N.Y.T-materiaalin kanssa ollaan ajoissa liikkeellä ajatellen OPS2016. Materiaalia tulee ylläpitää. Kisa-osio ei ole toiminut odotetusti. Tsemppari –passia työstetään uudelleen uusista OPS2016 tukevista lähtökohdista.
 12. 12. 12 tukee näitä ja tarjoaa harjoitteluopastusta videoklipein ja luokkahenkeä tsemppaamalla. oppilaskisat ja tapahtumat laatukortin luominen tasalaatuisuuden varmistaminen prosessin ymmärtäminen huolellinen valmistelu, ennakkomarkkinointi, tapahtumatiedotus, jälkimarkkinointi – asiakaspalautteen huomioiminen tasokkaasti järj. kisoja, osall. määrä pysyy nykytasolla löytyy uusia yhteistyökumppaneita rahoittajiksi KLL-kisoista viestiminen SOMEssa ylläpitää mielenkiintoa ja sitouttaa toimijoita tulemaan uudelleen. yhteinen suunnittelu mitä kisoja, uusia/vanhoja Kaikkien vastuulla, erityisvastuu KLL:n vastuuhenkilölle, jotta viestikapula kulkee katkeamattomana oppilaalle asti. Laatukortit osa laatujärj. toiminnoille luovat KLL:lle tason ja mittariston tasalaatuiselle toiminnalle Laatuikortti on toteutettu ja nyt se pitää ottaa käyttöön koko oppilastoimintaa läpäisevänä laadun kehittäjänä ja tarkkailu-näkökulmasta. Aluetoiminta Oppilasliikunnan uudelleen organisointi, niin että huomioidaan sekä koulupäivän aikainen että ulkopuolelle sijoittuva toiminta ja toimijat. Oppilasliikuntaa tapahtuu sekä koulupäivän aikana ja sen välittömässä läheisyydessä JA niissä käytetään KLL:n luomia toimintamalleja. Koulupäivän ulkopuolelle sijoittuva kilpailutoiminta. Koulutuksen myötä sitoutetaan toimijat KLL:n. KLL:lle vapaaehtoisia tekijöitä lisää! Yhteistyössä suunnitelmallisesti, välitavoittein eteenpäin V. 2014 saatiin KLL:n alueliikuntavastaavan käsikirja 1.0 valmiiksi, johon koottiin sekä KLL- aluetoiminnan historiaa ja toimintatapoja ja vaihtoehtoisia toimintamalleja. Aluetoiminnan KLL.vastuuhenkilöksi hallitus nimitti toiminnanjohtajan. Aluepäivä –konseptia uudistetaan – ensimmäisen alueen organisoimat aluepäivät pidetään marraskuussa 2014 Varsinais-Suomessa. V. 2015 aluepäivät pidetään jollakin muulla alueella. Strategiatyön osalta aluetoiminnan tulokulma on jatkossa tärkeä.
 13. 13. 13 7 OPETTAJATOIMINNAN TAVOITTEET – massojen koukuttaminen laadukkaalla toiminnalla! OPETTAJATOIMNTA KÄYTÄNNÖN ASKELEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI MITTARIT Kesäpäivistä laadukas massatapahtuma v.2012-2014 aikana kts. mittarit - tiedotus - aikataulut - - osallistujat - viihtyvyys - tavoite 2012/500 osallistujaa 2013/750 2014/1000 osall - asiakaspalaute laadullinen mittari Toteuma: Kesäpäivät 2014 tilanne on huono, tavoitteisiin ei päästä ja osallistujamäärä on menossa tavoitteista päinvastaiseen suuntaan. V. 2015 ei järjestetä Kesäpäiviä. Alueille laadukkaita opettajaliikuntatapahtumia / LAATUKORTTI - laatukortin luominen opettajatoiminnalle A4 ja laatukortin työryhmä periaatteista yhteistyössä Terhon kanssa - yhteistyö toimiston ja aluetoimijoiden kanssa - alue- ja valtakunnallinen toiminta yhtenäistä ja toisiaan tukevaa Laatukortti asettaa toiminta-alueen tavoitteet seuraavista näkökulmista: • Taloudellinen näkökulma • Asiakasnäkökulma • Sisäisten prosessien näkökulma • Oppimis- ja kasvunäkökulma V. 2015: Uusien toimintamallien luominen alueille
 14. 14. 14 Alueille/kouluille palloilutapahtumia Selvitykset 2012 ja 2013 palloilun osallistujatasoista ja määristä kunnissa selvitystyön toteutuminen kaupunkien sisäisten turnausten ja vakivuorojen selvitystyö (lähtöoletus n. 1000 joukkuetta) 8 TALOUSHALLINNON TAVOITTEET TALOUSHALLINTO / TOIMISTO KÄYTÄNNÖN ASKELEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI MITTARIT ja TOTEUMA 2013-2105 taloushallintopalveluitten turvaaminen ja saavutettavuus talouden hoitajan eläköitymisen myötä ulkoistamalla kirjanpito ja yhteistyössä /tuntityönä laskuttaminen yms. Ulkoistus tilitoimistolle Laskutus yhteistyössä Kerhokeskuksen kanssa tai tuntilaskuttaja. Muiden taloustoimintojen läpikäyminen. Vaatii joidenkin toimistokuvioiden uudelleenarvioimista (postitus, mitalitilaukset yms.) Tietojen oikeellisuus ja luotettavuus pysyvät nykytasolla. Toteuma: ulkoistus onnistui, tilinpäätös onnistui, myyntireskontran vuokratyövoima onnistunut. Raportit vielä hakevat muotoaan, koska tilitoimistoon siirtymisen myötä vähennettiin kustannuspaikkoja 170:stä n. 15:sta. Tuplatyön väheneminen sähköisen kierrätysjärjestelmän kautta. Toteuma: toimii hyvin, vaati hiukan oppimista kaikilta. Toiminnanjohtajaa työllistää eniten. Raportointiin kaikilla pääsy – tieto saatavilla 24h. Toteuma: Rajoitetut käyttöoikeudet toimivat ja ovat turvallisia, mutta saattavat vaikuttaa tietoon pääsyyn esim. raporttien hakuun.
 15. 15. 15 Raportointi tukee ja helpottaa mm. valtionavustusselvitysten tekemistä. Toteuma: Kovan jumpan jälkeen, toimii. Pois useista eri järjestelmistä ja maksuista. Matkalaskutukset sähköiseksi – koskee kaikkia. Laskutus sujuu yhteistyössä tai tuntityönä. Vuoden 2013 tilinpäätös tilitoimiston kautta. Kustannussäästö ½ henkilötyövuotta ja useiden eri ohjelmien lisenssimaksut. Kaikki muut toteutuneet suunnitellusti. Mittari 2015 on nähdä yhden kokonaisen vuoden kustannustaso vrt. oma toimija. Säästötavoitteen toteutuminen.
 16. 16. 16 9 VIESTINTÄ – katkeamaton viestiketju – meidän kaikkien juttu! VIESTINTÄ KÄYTÄNNÖN ASKELEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI MITTARIT Oikea-aikainen ennakko- tapahtuma- ja jälkimarkkinointiviestintä. Koulun oma liikuttaja- yhteisöviestintä Eri kohderyhmien tavoitettavuus (opettajat, oppilaat, rehtorit, sidosryhmät, yhteistyökumppanit) Sähköisen median hyödyntäminen SOME – ja NETTIUUDISTUKSIA Facebook, tab, www.open keidas,fi, www kll.fi Viestiminen on kaikkien asia – me teemme sitä halusimmepa tai emme. Tiedon laadun ja ajankohdan ja kohderyhmän oikeellisuus riippuu siitä, mitä ollaan tekemässä ja kenelle. Sama viesti ei käy kaikille ja asioista pitää kertoa säännöllisesti asiakasta kiinnostavalla tavalla. Hypetys ja innostaminen , nopea palautteen antaminen ja saaminen, tuloksista kertominen tulee tapahtua tapahtuman aikana tai välittömästi sitä ennen/jälkeen. Vanha tieto ei kiinnosta ketään, palaute halutaan heti. Oikea tieto kaikilla saatavissa. Tapahtuma tiedot oikein, vähän muuttuvia tekijöitä tai epätietoisuutta. Suunnitelmallisuus mahdollistaan ennakkomarkkinoinnin, joka pitää aloittaa 6kk:tta etukäteen. Tietoa ei voi levittää, jos sitä ei ole. TOTEUMA: Työkalut (fb, twitter, tab, internet- sivut) toimivat ja mahdollistavat paljon. Nykymarkkinointi tarkoittaa ASIAKASPALVELUA ja interaktiivista keskustelua. Jokainen työntekijä KLL.ssä vastaa omastaan sekä liiton yhteisestä ulkokuvasta ja palvelukonseptien toimivuudesta. Markkinointi toimii yhtä hyvin kuin ketjun heikoin lenkki. Puhuttele kohderyhmää sille sopivalla tavalla. Some mahdollistaa nopean tiedonkulun, ajantaisen päivittämisen ja hyvän sekä huonon kokemuksen jakamisen kaverille. Nopeasti. Sinä, minä, me ja osallistujat viestivät. Mielikuvat ja elämykset ovat ne asiat, jotka KLL:n tapahtumista jäävät mieleen. Mielikuvaan vaikuttaa moni
 17. 17. 17 asia (kuinka tiedotettiin, kuinka asiat sujuivat käytännössä, oliko toiminta ja toimijat laadukkaita, jäikö käteen jotakin ekstraa…) 10 YHTEISTYÖ
 18. 18. 18 • KV-TOIMINTA • OAJ- YHTEISTYÖ • VALO-YHTEISTYÖ • VERKOSTOITUMINEN o OKL o LIIKUNTAVERKOSTO o KOULULAIS-JA OPISKELIJATOIMIJAT o LAJILIITOT o MUUT Järjestötoimintaan kuuluvat: viestintä, kansainvälinen toiminta ja hallinto. Ne ovat tukifunktioita varsinaiselle liikunnalle, mutta myös itsenäisiä toiminta- alueita. Viestintä läpäisee kaikki varsinaisen toiminnan alueet. Aktiivinen yhteiskuntavaikuttaminen ja koulumaailman – lasten, nuorten ja opettajien – puolesta puhuminen on tärkeää. Koulun ja perheiden arjen ymmärrys lisäävät Koululiikuntaliiton alueiden ja liikuntavastaavien mahdollisuuksia toimia arjessa. Järjestötoiminnalla ja aktiivisella viestinnällä on tärkeä osuus myös varainhankinnassa, joka mahdollistaa toiminnan kehittymisen ja uusien ideoiden nopean toteutuksen. Järjestötoiminta on verkottumista ja yhdessä tekemistä. Kansainvälisessä toiminnassa Koululiikuntaliitto on mukana uudessa Pohjoismaisten koululiikuntaliittojen foorumissa, jossa toimintaa haetaan enemmän löyhän verkottumisen ja ideoinnin kautta kuin kiveen hakatuista ohjelmamuodoista. Toteuma 2014 ja tavoite 2015: Kulunut vuosi on ollut erittäin työteliäs johtuen alan uudistuksista ja toimenpiteistä. Työ on vaatinut laajaa verkostoitumista toiminnanjohtajalta ja työ ei ole vähenemään päin tulevaisuudessakaan. Liikuntalaki uudistuksen käytäntöön vieminen ja asetukset vaikuttavat jokaiseen liittoon ja eloonjäämiseen. Kun tämä vaihe on ohi, uskotaan seesteisempään työrauhaan – aikaan, jossa voidaan keskittyä ydinosaamiseen – koululaisten ja opettajien liikuttamiseen – trimmatussa ja toimivassa organisaatiossa.

×