Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Koululiikuntaliitto KLL ry:n jäsenille 7.5.2014 Helsinki
Koululiikuntaliitto KLL ry:n sääntömääräinen liittokokous pidet...
2
22.5.2014 Helsinki
Koululiikuntaliitto KLL r.y.:n kesäkuun 6. päivänä 2014 klo 17.30 Vierumäen Urheiluopisto, Heinola
Va...
3
6. Esitetään liiton toimintakertomus ja tilit edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto ja
hyväksytään tilinp...
4
ovat jäsenet Salla Leinonen, Esa Seretin ja Arja Nurminen (yleisvarajäsen). Hallitus esittää
vuosikokoukselle, että se v...
5
Osoite Osoite
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2014 vuosikokouskutsu ja esityslista

529 views

Published on

Koululiikuntaliiton VUOSIKOKOUSMATERIAALIA 2014

Published in: Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2014 vuosikokouskutsu ja esityslista

  1. 1. 1 Koululiikuntaliitto KLL ry:n jäsenille 7.5.2014 Helsinki Koululiikuntaliitto KLL ry:n sääntömääräinen liittokokous pidetään Opettajien kesäpäivien yhteydessä perjantaina 6.6.2014 klo 17.30, valtakirjojen tarkistus klo 17.00 Vierumäen Urheiluopisto, Urheiluhalli Luentokaari, Urheiluopistontie 373, 19120 Vierumäki. Kokousmateriaali lähetetään pyydettäessä sähköpostilla ja on luettavissa: www.slideshare.net hakusanalla Koululiikuntaliitto sekä KLL-aluetoimijoiden fb-suljetuilla sivuilla ladattavissa. Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 10. pykälässä liiton varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kutakin jäsentä saa kokouksessa äänioikeudella edustaa kolme (3) valtuutettua virallista edustajaa. Kullakin virallisella edustajalla on yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää. Lisäksi jäsen saa lähettää lisäedustajia, joilla ei ole äänioikeutta. Kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Koululiikuntaliitto KLL ry:n hallitus Lisätietoja: Kristiina Jakobsson gsm 040-500 2661 kristiina.jakobsson@kll.fi LIITTEET www.slideshare.net 23.5.2014 alkaen luettavissa : Valtakirja, Toimintasuunnitelma 2015, talousarvio 2015, Tilinpäätös 2013, Toimintakertomus 2013, Liiton säännöt KLL:n JÄSENLUETTELO TIEDOKSI: KLL:n JÄSENET: Hyväksytty KLL:n hallituksessa Päijät-Häme 27.3.2009 Keski-Suomi 27.3.2009 Pohjois-Karjala 27.3.2009 Kanta-Häme 27.3.2009 Kainuu 27.3.2009 Lappi 8.5.2009 Uusimaa 23.3.2012 Etelä-Savo 14.12.2012 Pohjois-Pohjanmaa 14.12.2012 Pohjanmaa 14.12.2012 Pääkaupunkiseutu 14.12.2012 Varsinais-Suomi 14.12.2012 Pohjois-Savo 14.12.2012 OAJ Pirkanmaa 08.02.2013 Kymenlaakso 29.11.2013 Satakunnan alue (ent.piiri nimenvaihdos, jäsenyys säilyy)
  2. 2. 2 22.5.2014 Helsinki Koululiikuntaliitto KLL r.y.:n kesäkuun 6. päivänä 2014 klo 17.30 Vierumäen Urheiluopisto, Heinola Varsinaisen kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Ehdotus: Suoritetaan • kokouksen puheenjohtajan valinta • sihteerin valinta • ääntenlaskijoiden valinta • kahden pöytäkirjantarkastajan valinta Päätös: 2. Huomionosoitukset Ehdotus: Merkitään tiedoksi ja jaetaan kokouksen yhteydessä kultaiset ansiomerkit. Pohjanmaan alueyhdistys on hakenut ja Koululiikuntaliiton hallitus on myöntänyt KLL:n hopeisen ansiomerkin seuraaville henkilöille: Hopeista ansiomerkkiä (alueen myöntämä): Ari Koivisto, Matti Teerikangas Ari-Jukka Katajisto, Sami Kiukkonen, Heikki Haunia, Reijo Kärnä, Markku Laukkonen, Rami Puro, Minna Vörlin, Kim Huuhka Ansiomerkit jaettiin Seinäjoen Viestikarnevaalien yhteydessä 6.6.2014. Hallitus myöntää KLL:n kultaisen ansiomerkin: Salla Leinoselle, Esa Seretinille ja Kristiina Jakobssonille. Päätös: 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osanottajien lukumäärä. Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsut liitteineen on lähetetty jäsenille OAJ-järjestökiertokirjeen yhteydessä, KLL:n alueliikuntavastaavien suljetussa fb- ryhmässä 7.5.2014, sähköpostitse alueliikuntavastaaville 22.5.2014. Kutsu oli painettuna Opettaja- lehdessä nro 20 16.5.2014. Materiaali on ollut luettavissa osoitteessa www.slideshare.net/Koululiikuntaliitto 23.5.2014 lukien. Päätös: 4. Hyväksytään kokouksen esityslista Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista. Päätös: 5. Valitaan tarpeelliset valiokunnat kokousasiain käsittelyä varten Ehdotus: Valiokuntia valitaan, jos yleiskokous katsoo sen tarpeelliseksi. Päätös:
  3. 3. 3 6. Esitetään liiton toimintakertomus ja tilit edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto ja hyväksytään tilinpäätös vuodelta 2013 Ehdotus: Hallitus esittää vuosikokoukselle vuoden 2013 toimintakertomuksen ja vahvistetun tilinpäätöksen 2013 sekä tilintarkastajien lausunnon hyväksymistä. LIITE 1: 2013 Toimintakertomus LIITE 2: 2013 Tilinpäätös LIITE 3: Tilintarkastajan lausunto Päätös: 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille Ehdotus: Myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille. Päätös: 8. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksusta seuraavaa kalenterivuotta varten Ehdotus: Hallitus esittää vuosikokoukselle, että liitto ei peri liittymis- eikä jäsenmaksua vuonna 2015 varsinaisilta jäseniltä. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että kannatusjäsenien jäsenmaksu vuonna 2015 on 100 €. Päätös: 9. Päätetään hallituksen jäsenten matka- ja päivärahojen sekä kokouspalkkioiden suuruudesta seuraavaa kalenterivuotta varten Ehdotus: Hallitus esittää vuosikokoukselle seuraavaa: Päiväraha korvataan valtion virkaehtosopimuksen mukaan. Poikkeuksena ulkomaanmatkat, joilta maksetaan kotimaan päiväraha. Matkakorvaus VR:n Eko (II lk:n) mukaan. Kuitenkin myös lentokoneen tai oman auton käyttö sallitaan, sovittaessa, mikäli matkustaminen muutoin olisi huomattavan vaikeaa. Oman auton käytöstä maksetaan kilometrikorvaus VES:n mukaan. Kokouspalkkiot puheenjohtajalla 25 € ja jäsenillä 17 €. Menetetyt työansiot korvataan samansuuruisina, tositetta vastaan. Päätös: 10. Vahvistetaan ja hyväksytään liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten Ehdotus: Hallitus esittää vuosikokoukselle toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamista vuodelle 2015. LIITE 4: 2015 Toimintasuunnitelma LIITE 5: 2015 Talousarvio Päätös: 11. Valitaan liiton hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan seuraavaksi toimikaudeksi. Ehdotus: Hallitus toteaa vuosikokoukselle, että sääntöjen mukaan hallituksen jäsenen toimikautta ei ole enää rajoitettu. Puheenjohtajan ja hallituksen toimintakausi on kolme vuotta. Erovuoroisia vuonna 2014
  4. 4. 4 ovat jäsenet Salla Leinonen, Esa Seretin ja Arja Nurminen (yleisvarajäsen). Hallitus esittää vuosikokoukselle, että se valitsee yhdistykselle kaksi uutta varsinaista jäsentä ja yhden yleisvarajäsenen hallitukseen erovuoroisten tilalle. Päätös: 12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä Ehdotus: Liiton tilintarkastajina ovat toimineet HTM-tilintarkastaja Raimo Hakola ja varatilintarkastajana KPGM-tilintarkastaja Heidi Vierros. Hallitus esittää, että vuosikokous valitsee yhden varsinaisen tilintarkastajan ja tälle varatilintarkastajan vuodelle 2015. Päätös: 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: Säännöt: 8§ Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian liiton varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, on sen tehtävä siitä kirjallinen perusteltu esitys hallitukselle huhtikuun loppuun mennessä. Ehdotus: Merkitään tiedoksi, että kirjallisia esityksiä §8 mukaisesti ei ole tullut. Päätös: 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo _______________________________ ___________________________ Puheenjohtaja Sihteeri _______________________________ _____________________________ Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastajien ja puheenjohtajan osoitetiedot: ____________________________ _______________________________ Nimi Nimi ____________________________ _______________________________ Osoite Osoite ____________________________ _______________________________ Osoite Osoite ____________________________ _______________________________ Nimi Nimi ____________________________ _______________________________ Osoite Osoite ____________________________ _______________________________
  5. 5. 5 Osoite Osoite

×