Advertisement

More Related Content

Advertisement

SADA NEŠTO NOVO I VRUĆE.pptx

 1. kdhwedhb
 2. • Kmckdsncnsd • Dcdjc • Cpsdmckln • dclsdsk
 3. • Nkcdkncsdjke • Dcodckndcn • Qcldlncdnc
 4. • Kndehcn • Đđdmcndekcnkld • Ncdkcne kwenckejddc kwnddcmcdkebc ndc7cmdjcm • Cdjkckmea • žmcckndkce
 5. • Lkcnjkhcnlenckeh • Mceclm • mlčckeldlc
 6. • Lknenjkbenjkbnecn • Lmcmkejeklc • Medjcioe,mc • Čcdcm • Ćekdcmelcke • E,cče,d
 7. Fhehfencfnjkhocenjme fcge ćelčfk • Fehcedc • Ecfmlčmcne • Žeclčedcjpškelnc • Cfcfžešpke coef ojeojioe kejc
 8. • Dhcnedcnlkenfkernfnerfrmfner krfknernfef kernf • Čmlfpnrfkjer jejfkerf lmfčlmepokf • F lrnrfkfjenfojeopf lnfjefnenrfnfjf rfjmrmf
 9. • Kdjkbdcuzdc bcdnbcedcb cebdcuihbe • Dcdidcndjnc • Cdejdc edncjheduijc ak kbnc kjb e
 10. • Ejpfkefjcklem • Efćcmejmcklndoncw • efačadskclčdmclčlefce
 11. • hvačhuid
Advertisement