Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mediakasvatusta aikuisille

1,111 views

Published on

Mediakasvatusta aikuisille PowerPoint -esitys (pelit ja pelaaminen, sosialinen media ja yksityisyys, tekijänoikeudet sekä lapset, nuoret ja netti)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mediakasvatusta aikuisille

 1. 1.  pohjautuvat syksyllä 2011 Kotkan, Pyhtään ja Haminan kirjastoissa järjestettyihin Mediakasvatusta aikuisille luentoihin luennot oli rahoitettu Opetus- ja kulttuuriministeriön projektirahalla tietoiskuja on neljä eri aiheista lisää alueen kirjastojen mediakasvatustarjonnasta: kyyti.fi Voit käyttää tai muokata tätä PowerPoint esitystä esim. koulun vanhempainiltaan. Kaupalliseen tarkoitukseen tämä PowerPoint ei sovellu.
 2. 2. Lähde, ellei toisin mainita:Tarja Salokosken luento Pyhtään kirjastossa 12.12.2011
 3. 3. Pelaaminen ja nettipelaaminen  Pelaaminen on osa kollektiivista todellisuutta, kuulumista nuorten yhteisöön  Pelaamisen sekundaarisuus  Moni lapsi pelaisi mielellään äidin tai isän kanssa (tamperelaisista 10-12-vuotiaista ja heidän vanhemmistaan tehty tutkimus) → Parempi mennä mukaan kuin kieltää(Lähde: Nuoren nettipelejä ei kannata kieltää. Helsingin Sanomat 8.11.2006)
 4. 4. Pelaatko tietokoneella tai pelikoneella?  Joka päivä 39%  Pari kertaa viikossa 25,5%  Joskus 31,2%  En pelaa 4,3% (Lähde: PeLan v. 2006 Lapsen ääni –kysely nettikäytöstä, 7-11-vuotiaat http://www.pelastakaalapset.fi/nettivihje/lapsenaani2006/7-10.pdf. 6.6.2007)
 5. 5. Mitä pelataan?  Digitaaliset pelit alustoittain: PS3 40% Xbox 21% PC 16% Wii 11% Käsipelit 11% Lähde: Figma 2011 ( http://www.figma.fi/index.php/tiedotteet/60-suomen-pelimarkkinat-hyvassa-vedossa-koht )  Esim. Facebook-pelit  Esim. http://pelikone.fi/
 6. 6. Mikä peli sopii omalle lapselle? pelin sisältö/pelien ikärajat (Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus) mutta myös:  jokainen lapsi on yksilö  tilannetekijät
 7. 7. Hyvät puolet: oppiminen  oppii englantia ja tietokoneen käyttöä  ongelmanratkaisukyvyt  lukeminen ja kirjoittaminen  hahmottaminen  keskittyminen  esim. Seikkailu Itämerellä
 8. 8. Hyvät puolet: tunne-elämän kehittyminen  voi käsitellä tunteitaan ja ajatuksiaan sijaiskokemuksena  perustunteiden tunnistaminen  tunnetaitojen ja empatian harjoittelu  rajojen kokeilu, tunnekokeilu
 9. 9. Hyvät puolet: identiteetin rakentuminen  idolit ja roolimallit, joihin samaistua  virtuaalisesti eli ei kasvokkain -> sallii erilaisia roolikokeiluja ja vuorovaikutusmalleja -> ei sido todellista minää -> vapaus myös fyysisestä minästä  laajentaa kokemuksia maailmasta  onnistumisen elämyksiä
 10. 10. Hyvät puolet: sosiaalisen elämän merkitys  yhteisöllisyys eli pelataan toisten kanssa yhdessä, löytyy kavereita sitä kautta  ujoimmille ja aroimmille mahdollisuus ottaa kontakti ikätovereihin ja päästä siten peliporukoihin ja kouluporukoihin mukaan
 11. 11. Hyvät puolet: viihde  jännitystä  ajankulua  haasteita  uppoutuminen fantasiamaailmaan
 12. 12. Huonot puolet fyysiset, fysiologiset ja neurologiset vaikutukset  niska- ja selkäongelmia  silmien rasittuminen  vireystila  ylipaino  univaikeudet  keskittymisvaikeudet
 13. 13. Huonot puolet kognitiiviset vaikutukset  asenteet, arvomaailma, maailmankuva  stereotypiat psykologiset vaikutukset  tunteet, esim. pelot tai tunnekylmyys  kielteisesti vaikuttavat vallan ja voimaantumisen kokemukset  minäkuva, identiteetti
 14. 14. Huonot puolet sosiaaliset vaikutukset  aggressio ja väkivalta  pelikiusaaminen (esim. ”varastetaan” toisen hahmo), huijaukset, häirintä  seksuaalinen hyväksikäyttö netissä  vie aikaa muilta harrastuksilta ja ystäviltä  netissä koko maailma ystävänä: monimutkaisia ihmissuhdeverkostoja
 15. 15. Huonot puolet ongelmakäyttö/liikapelaaminen  esim. rahaongelmat  taustalla tunnetarpeet, sosiaaliset tarpeet
 16. 16. Vahva minäkäsitys suojaamedian riskeiltä  itsearvostus  pystyy sanomaan ei  ei peilaa itseään koko ajan median tuottamaan kuvaan  pystyy valikoimaan  osaa lähteä pois tilanteesta  ei kerro kaikkea itsestään
 17. 17. Varhainen puuttuminen vanhemmat avainasemassa tunnetaitojen, kriittisyyden ja itsetunnon harjaannuttaminen huolen puheeksi ottaminen pohditaan, miten muuten lapsella kaikkiaan koulussa/elämässä menee mitä pelien tilalle pelirutiinin purkaminen totaalinen välttäminen
 18. 18. Kirjojen tarina todentuu lapsen itsensä käsittelemänä (ja kirjat sen vuoksi hyviä) http://www.briarpress.org/713
 19. 19. Lähteet: Kim Holmbergin luento Kotkan pääkirjastossa 7.11.2011Petteri Järvisen luento Kotkan pääkirjastossa 4.10.2011
 20. 20. Maailma muuttuu ennen ystävinä pieni piiri (kaupunki, kylä, työtoverit, naapurit) nyt ”ystävänä” koko maailma
 21. 21. Sosiaalinen media SOME julkaistaan omia ajatuksia, tietoja ja tuotoksia sekä kommentoidaan toisten ajatuksia ja tuotoksia tekemisestä tulee henkilökohtainen ilo, saa tunnustusta, kun jakaa muille kollaboratiivinen ongelmanratkaisu
 22. 22. Sosiaalinen media blogit: Blogger, WorldPress, Posterous
 23. 23. Sosiaalinen mediaverkkoyhteisö t: Facebook, IRC-galleria keskustelupalstat: Suomi24.fi
 24. 24. Sosiaalinen mediaMikroblogit : Twitter
 25. 25. Sosiaalinen mediawikit: Wikipedia Kirjanmerkkien jakelu: DeliciousGoogleGoggles
 26. 26. Sosiaalinen media Kuvien videoiden jakelu: Flickr, Picasa, jakelu: Facebook YouTube, Vimeo, Bambuser
 27. 27. Sosiaalinen media virtuaaliympäristöt: SecondLife, HabboHotel
 28. 28. Sosiaalinen media ja tiedonhallinta Podcasting ja…  omalle koneelle tai esim. iPodiin …RSS-syötteet  sähköpostiin tai RSS-lukijaan (esim.Google Reader) Netvibes, iGoogle
 29. 29. Sosiaaliset mediat verkostoituvat Esim. twitter facebook foursquare spotify
 30. 30. Sosiaalinen media ja tiedonhaku erit. arkielämän tiedonhaun kanava  missä olet juuri nyt? myös enenevässä määrin ammatillisen tiedon hakuun  esim. kysymys ”mitä asioita kannattaisi ottaa esille, kun pitää esitelmän organisaation hyvinvoinnista?”
 31. 31. Sosiaalinen media ja tiedonhaku perustuu siis joukkoälyyn  kommentointi mutta kuka tiedon takana  merkitystä sillä, mihin ryhmään tiedon esittäjä kuuluu oikea tieto leviää nopeasti, mutta myös väärä huonot hakuominaisuudet
 32. 32. Luitko käyttösäännöt? kenellä on tekijänoikeudet palvelussa olevaan sisältöön? Yhdysvaltojen lainsäädäntö ei rajoita juuri mitenkään sitä, miten muiden kuin Yhdysvaltojen kansalaisten tietoja voidaan käyttää
 33. 33. Yksityisyys ja sosiaalinen media palvelut usein yhdysvaltalaisia (lainsäädäntö-ongelma) mitä tiedoille käy tulevaisuudessa? ihminen itse on uhka omalle yksityisyydelleen
 34. 34. Me ja sosiaalinen media yksityisyys hämärtynyt mieti, mitä laitat nettiin identiteettivarkaudet
 35. 35. Kuka meistä haluaa tietää? esim. mainostajat kaupat työnantaja? Facebook Google Yle Radio1: ke 8.2. http://www.google.com/policies/
 36. 36. Kännykkä ja yksityisyys operaattori tietää, missä olet puhelimet tietävät, missä ovat• nettikäyttäjä voidaan tarkentaa jopa talon tarkkuudella
 37. 37. Onko elämää ilmansosiaalista mediaa? vaikka poistat jotain omasta Facebookista, se ei poistu välttämättä palvelimelta tai kaverien Facebookista kuolemansakin jälkeen ihmisen tiedot voi jäädä ”elämään” sosiaaliseen mediaan
 38. 38. Lähteet: Tarmo Toikkasen luento Kotkan pääkirjastolla 20.10.2011Toikkanen, Tarmo ja Oksanen, Ville: Opettajan tekijänoikeusopas. - Finn Lectura. 2011. www.opettajantekijanoikeus.fi
 39. 39. Tekijänoikeus kirjallinen/suullinen/taiteellinen teos tekijän iällä ei ole väliä tekijänoikeus ei suojaa teoksen  ideaa  juonta  sisältämää tietoa teoskappaleen omistajalla ei ole tekijänoikeuksia
 40. 40. Teoskynnys teoskynnys ylittyy, jos kukaan toinen ei päätyisi samaan lopputulokseen ryhtyessään vastaavaan työhön (riittävän omaperäinen) teoksen taiteellisella tasolla ei ole merkitystä eikä esim. tekstin pituudella
 41. 41. Lähioikeudet muistuttavat tekijänoikeuksia ei teoskynnys-vaatimusta esittävien taiteilijoiden, kustantajien, mediatalojen, tuotantoyhtiöiden oikeuksia esim. cd-levyt, elokuvat, valokuvat
 42. 42. Mitä ei saa tehdä ilman lupaa? kopiointi muuntelu välitys esitys levitys
 43. 43. Mitä saa tehdä ilmankin lupaa? 2. yksityiskäyttö 1. sitaatti 3. parodia ja satiiri
 44. 44. Suoja-ajat teoskynnyksen ylittävä teos: 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä lähioikeus: 50 vuotta tallentamis-, esittämis-, valmistamis- tai lähettämisvuodesta tai valokuvan ottamisvuoden päättymisestä  muuttuu 70 vuoteen
 45. 45. Avoimet lisenssit esim. Creative Commons
 46. 46. Jos ei avointa aineistoa,keneltä lupa? käyttöluvan teokseen voi kysyä tekijältä (tai perikunnalta) tekijä voi luovuttaa tekijänoikeuksia toiselle (esim. kirjan kustantajalle) Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto, Tuotos
 47. 47. Hyvät tavat isyys- ja respektioikeus yksityisyyssuoja (rikoslain luku 24)  valokuvaus, äänitys, videokuvaus ○ sallittu julkisissa tiloissa, jos ei loukkaa tai vahingoita ○ kohteliasta on olla kuvaamatta, jos henkilö ei sitä halua (tai lapsen vanhemmat eivät sitä halua)  syntyneiden tallenteiden julkaisu ○ voi olla kiellettyä perustuen loukkaavuuteen, mainoskäyttöön tai henkilötietosuojaan
 48. 48. Lopuksi tietovisa: Saako tehdä piirustuksen esim. maalauksesta? Ei, se on kopiointia Tarvitseeko käyttää ©-merkkiä? Ei tarvitse, kun teos luodaan ja teoskynnys ylittyy, samalla hetkellä syntyy tekijänoikeus
 49. 49.  Onko logolla tekijänoikeuksia? Ei yleensä ylitä teoskynnystä Saako kirjastosta lainatusta cd-levystä tehdä yksityiskopion? Kyllä Saako laittomasti vertaisverkossa olevasta musiikkitiedostosta tehdä yksityiskopion? Ei
 50. 50.  Saako lapsia kuvata puistossa? Saa• Saako em. kuvan laittaa nettiin? Saa• ”Meidän äiti on imuroinut uusimman Ice Agen netistä!” Oliko luvallista imuroida? Ei
 51. 51. Lähteet: Minna Vilen-Moision luento Kotkan pääkirjastolla 17.11.2011 MMLn sivut -Laki, nuoret ja netti -opas PeLan sivut -Lapsen ääni 2011 –tutkimus EU Kids Online –tutkimus (www.eukidsonline.net)
 52. 52. Lapset ja nuoret netissä netissä joka päivä tai melkein joka päivä (78%) yhä nuoremmat käyttävät nettiä helpompi ilmaista itseään netissä (50%) Kuva: PANPOTE. Freedigitalphotos.net
 53. 53. Lapset ja nuoret netissä Tiedon hakeminen koulutyöhön 84 % Videot 83 % Pelit 74 % 69 % : Tärkein syy netin käyttöön on yhteydenpito kavereihin  n. 45 % kertoi viettävänsä aikaa erilaisissa sosiaalisen median yhteisöpalveluissa ○ Lapsen ääni 2011: 68 %:lla oli joku oma sosiaalisen median profiili ○ Eu Kids Online: 57 %
 54. 54. Mitä vanhemmat tietävätlasten netinkäytöstä ? 20 % 7-9-vuotiaista kertoo, että ei ole keskustellut nettiasioista tai kännykkäasioista vanhemman kanssa 67 % vanhemmista tietää, jos lasta on kiusattu netissä
 55. 55.  61 % ei tiedä, että lapsi on tavannut nettituttavansa 56 % ei tiedä, että lapsi on saanut ikäviä viestejä 52 % ei tiedä, että lapsi on saanut seksuaalisia viestejä 41 % ei tiedä, että lapsi on nähnyt seksuaalisia kuvia netissä
 56. 56. Mitä lapset ajattelevataikuisista? kolmannes arvelee, että vanhemmat kieltäisivät netin käytön, jos saisivat tietää heidän nettipuuhistaan vanhempia kiinnostaa eniten se, kuinka paljon aikaa koneella ollaan palveluestoja ja saldorajoituksia pitää vain epäreiluina vain 20 % ”he välittävät minusta ja eivät halua, että teen mitään tyhmää” (Lapsen ääni 2011)
 57. 57. Miksi pitäisi tietää: Sisältöjenmuutos mediassa• ”Aikuisten asiat” lasten silmien edessä: ○ Visuaalinen seksualisoituminen ja pornoistuminen (vrt. esim. mainokset ennen ja nyt, musavideot) ○ Väkivaltaisuus, kauhu, viha ○ MissBimbo, thin inspiration (liiallisen laihuuden ihannointi)• Kuluttamaan ”painostaminen” (esim. mainosten sekoittuminen muuhun tietoon)
 58. 58. Miksi pitäisi tietää? Nettikiusaaminen Tekijänoikeudet unohtuvat usein Julkisuuden ja yksityisyyden raja hämärtynyt Paljon tietoa, mutta mikä on oikeaa? Netin liikakäyttö
 59. 59. Nettikiusaaminen 5 % lapsista kokee, että on kiusattu netissä 80 % on pyytänyt apua 50 % on poistanut viestit tai estänyt kiusaajaa ottamasta uudelleen yhteyttä MLLn sivuille: Hyvä läppä -video
 60. 60. Tekijänoikeudet Musiikin ja elokuvien luvaton lataaminen internetistä on yleisin rikos suomalaisilla 9.- luokkalaisilla Lähes kolmannes 9.-luokkalaisista lataa luvattomasti tiedostoja netistä liki päivittäin Lähes kaksi kolmesta 9-luokkalaisesta kertoo omistavansa vähintään sata tiedostoa, jotka on ladattu luvattomasti internetistä
 61. 61. Kunnianloukkaus Kunnianloukkaukseen voi syyllistyä levittämällä ihmisiä loukkaavaa ja heitä koskevaa valheellista tietoa tai vihjailuja netissä (mm. sähköpostitse, pikaviestimessä tai tekstiviestitse lähetetyt kuvamanipulaatiot tai herjaavat tekstit) Liian yksityisten tietojen levitteleminen on laitonta (mm. henkilön yhteiskunnalliseen, poliittiseen ja uskonnolliseen vakaumukseen sekä seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvien tietodot )
 62. 62. Hakkerointi Tietomurto on rikos, joka tarkoittaa MLLn sivuille: luvatonta tunkeutumista Tomi ja Laura -video tietojärjestelmään tai järjestelmän luvatonta käyttöä. Tietomurrolla tarkoitetaan myös toisen käyttäjätunnusten ja salasanan luvatonta käyttöä. Rangaistavaa on myös pelkkä yritys päästä johonkin palveluun, johon yrittäjällä ei ole käyttöoikeutta.
 63. 63. Yksityisyys Lapset tietoisia oikeudestaan yksityisyyteen, mutta  20 % kertoo, että joku lukenut hänen tekstiviestiään, 25 % kertoo samaa nettijutteluistaan  usein viestit on lukenut joku perheenjäsen Paikannus kännykällä:  7-9-vuotiaat: kolmannes piti hyvänä asiana  13-15-vuotiaat: 18 % piti hyvänä
 64. 64. Seksuaalinen häirintä on kohdannut pornografista aineistoa netissä  Lapsen ääni 2011 → 28 %  EU Kids Online → 14 % ○ 2% on ollut melko tai erittäin järkyttyneitä näkemästään ○ kertoi näkemästään kaverille (36 %), vanhemmille (18 %) on saanut seksuaalisia viestejä tai kuvia (15 %)  on poistanut viestin tai estänyt viestin lähettäneen henkilön ottamasta yhteyttä (37 %)
 65. 65. Väärät faktat tiedonhaku  kuka tiedon takana? ○ 51 % osaa vertailla nettisivuja arvioidakseen niiden laatua  vahingossa ajautuu epämiellyttäville tai vahingollisille sivuille: ○ viha (12 %) ○ pro-anorexia (11 %) ○ itsensä vahingoittaminen (8 %) ○ huumeiden käyttö (7 %) ○ itsemurha (5 %)
 66. 66. Väärät faktat kuka nettikaveri oikeastaan on?  kontaktit henkilöiden kanssa, joita ei tunne (29 %)  tapaamiset nettituttavuuksien kanssa (8 %)
 67. 67. Liikaa nettiä(määrällisesti ja laadullisesti) kognitiiviset sosiaaliset vaikutukset vaikutuksetfyysiset,fysiologiset ja psykologisetneurologiset vaikutukset liiallisestavaikutukset käytöstä on ollut haittaa (30 %)
 68. 68. Mitä voi tehdä? vahvista lapsen minäkäsitystä kiinnostu siitä, mitä lapsi netissä tekee (kunnioita kuitenkin yksityisyyttä!) keskustele  mm. palvelujen mustista listoista (estolistoista), kaveripyyntöjen hyväksymisestä, netin sisällöistä, yksityisyysasetuksista  suomalaislapset erottuvat positiivisesti turvataitojen hallinnassa
 69. 69.  perheen säännöt/ aikarajoitukset netin käytölle tekniset rajoitukset apuvälineenä medialaitteet sijoitetaan perheen yhteisiin tiloihin Kuva: Ambro. Freedigitalphotos.net
 70. 70. Netiketti Älä paljasta tietojasi itsestäsi ilman aikuisen lupaa Älä luovuta vieraille kuvaa ilman aikuisen lupaa Älä paljasta salasanaasi Ota muut huomioon Muista, ettei kukaan voi pakottaa sinua mihinkään Muista, että kaikki eivät puhu netissä totta Jos kohtaat netissä ahdistavia asioita, puhu niistä jonkun aikuisen kanssa!
 71. 71. Nettivihje• Pelastakaa Lapset ry Voi antaa vihjeen laittomasta sivustosta www.poliisi.fi/nettivinkki (poliisin nettivinkkilomake) Turvanappi
 72. 72. Ikärajat pelien, elokuvien ja tv-ohjelmien ikärajat ikarajat.fi ikärajatietokanta
 73. 73. Vanhempien työ ei aina ole helppoa!Kuva: photostock.Freedigitalphotos.net
 74. 74. Luettavaa/ tutkailtavaa: http://www.mll.fi/kasvattajille/mediakasvatus/ http://www.mll.fi/nuortennetti/ (nuorille) http://www.mediakasvatus.fi/materiaalipankki/materiaalihaku/ http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/mediakasvatus/ http://www.tietoturvakoulu.fi/ http://www.mediakasvatus.fi/tietopankki/vanhemmille

×