Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Patrimoniul cultural din Rep.Moldova pentru noi proiecte de cooperare in turism Viorel M i ron Asocia ția de Dezvoltare a ...
Patrimoniul cultural-istoric al Moldovei este valoros si atractiv pentru proiecte comune <ul><li>de turism </li></ul><ul>...
Gradul redus de informare reciproca <ul><li>despre proiectele de turism cultural, </li></ul><ul><li>modele de valorificar...
Diversitatea  culturală – o atracție tradițională  pentru turism <ul><li>Festivaluri și acțiuni culturale comune </li...
Moldova  o nouă destinație de turism cultural <ul><li>Chișinăul vechi – cca. 1000 de monumente de ahitectură </li></ul><u...
Platformă de cooperare: Societatea civilă și Autorităţile publice <ul><li>Patrimoniu </li></ul><ul><li>Restaurarea şi con...
Platformă de cooperare:  Societatea civilă și Autorităţile publice <ul><li>Turism  </li></ul><ul><li>Promovarea destinaț...
Platformă de cooperare:  Societatea civilă și Autorităţile publice <ul><li>Promovare </li></ul><ul><li>Promovarea Moldo...
Programe europene de susținere a turismului <ul><li>Programul operațional comun Ro-Ua-Mo </li></ul><ul><li>Programul ope...
Programul Tacis CBC <ul><li>Măsura 4: Turism </li></ul><ul><ul><li>Proiect: Turism Eco-Rural în Codrii Lăpușnei </li></u...
Programul Bună Vecinătate/Tacis CBC <ul><li>Măsura 4: Turism </li></ul><ul><ul><li>Proiect: Dezvoltarea capacităților in...
Obiective principale ADTM <ul><li>  </li></ul><ul><li>Contribuirea la promovarea turismului , formelor de turism, zonelor...
E xper tiza şi mana gement de proiect <ul><li>TACIS CBC Proiectul ”Dezvoltarea capacităților investiționale în zona tur...
Concluzii <ul><li>Ignoranţa </li></ul><ul><li>şi lipsa de comunicare, </li></ul><ul><li>deopotriva ca si alte bariere, ...
Asocia ția de Dezvoltare a Turismului în Moldova Vă mulțumim pentru atenție! <ul><li>Viorel Miron </li></ul><ul><li>mob: ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Viorel Miron, Patrimoniul cultural din Republica Moldova pentru noi proiecte de cooperare in turism

4,065 views

Published on

Prezentare in cadrul „ÎmprEUnă - Forum ONG România-Republica Moldova, 3-6 mai 2010

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Viorel Miron, Patrimoniul cultural din Republica Moldova pentru noi proiecte de cooperare in turism

 1. 1. Patrimoniul cultural din Rep.Moldova pentru noi proiecte de cooperare in turism Viorel M i ron Asocia ția de Dezvoltare a Turismului în Moldova Iasi, 3-5 mai 2010
 2. 2. Patrimoniul cultural-istoric al Moldovei este valoros si atractiv pentru proiecte comune <ul><li>de turism </li></ul><ul><li>diversificare a actiunilor inter-regionale, </li></ul><ul><li>implicarea ONG in parteneriatele public-private </li></ul><ul><li>promovarea imaginii pozitive a destinatiilor moldovenesti de pe ambele maluri ale Prutului. </li></ul>
 3. 3. Gradul redus de informare reciproca <ul><li>despre proiectele de turism cultural, </li></ul><ul><li>modele de valorificare a patrimoniului pentru beneficiul local </li></ul><ul><li>evenimente turistice, </li></ul><ul><li>probleme şi bariere... </li></ul>
 4. 4. Diversitatea culturală – o atracție tradițională pentru turism <ul><li>Festivaluri și acțiuni culturale comune </li></ul><ul><li>Orașe și centre de cultură </li></ul><ul><li>Muzee și locuri de istorie comună </li></ul><ul><li>Monumente de patrimoniu și locuri sacre </li></ul><ul><li>... tot ceea ce oferă personalitate unui loc </li></ul>
 5. 5. Moldova o nouă destinație de turism cultural <ul><li>Chișinăul vechi – cca. 1000 de monumente de ahitectură </li></ul><ul><li>5 - 7 festivaluri şi concursuri internaţionale la Chişinău </li></ul><ul><li>15 -18 evenimente naţionale de amploare </li></ul><ul><li>peste 2 mii spectacole și 64980 acţiuni culturale pe an </li></ul><ul><li>11 teatre profesionale și 76 teatre de amatori </li></ul><ul><li>3918 formaţii artistice de amatori </li></ul><ul><li>25 centre de meşteşuguri cu 2458 meşteri populari </li></ul><ul><li>7 trasee turistice pe ”Drumul vinului” </li></ul>
 6. 6. Platformă de cooperare: Societatea civilă și Autorităţile publice <ul><li>Patrimoniu </li></ul><ul><li>Restaurarea şi conservarea monumentelor </li></ul><ul><li>Valorifcarea zonelor de protecţie a monumentelor </li></ul><ul><li>Dezvoltarea dialogului intercultural </li></ul><ul><li>Asigurarea accesului la valorile artei profesionale </li></ul><ul><li>S usţinerea şi valorificarea creaţiei populare şi a artizanatului </li></ul><ul><li>Îmbunătățirea cadrului normativ juridic naţional </li></ul><ul><li>Promovarea Moldovei ca locaţie de filmare </li></ul>
 7. 7. Platformă de cooperare: Societatea civilă și Autorităţile publice <ul><li>Turism </li></ul><ul><li>Promovarea destinațiilor turistice </li></ul><ul><li>Amenajarea şi dotarea rutelor turistice </li></ul><ul><li>Cooperarea cu autoritățil e locale în turismul rural </li></ul><ul><li>Atragerea investiţiilor şi proiectelor-pilot în turism </li></ul>
 8. 8. Platformă de cooperare: Societatea civilă și Autorităţile publice <ul><li>Promovare </li></ul><ul><li>Promovarea Moldovei ca destinaţie culturală şi turistică </li></ul><ul><li>M ateriale promoţionale despre valorile culturale ș i turistice </li></ul><ul><li>Stimularea acordurilor de colaborare bilaterală în cultură şi turism </li></ul><ul><li>Organizarea acţiunilor culturale internaţionale în alte ţări </li></ul><ul><li>Colaborare pentru integrare regională/europeană </li></ul><ul><li>Schimb de experienţă în domeniul cultural, artistic, turistic ... </li></ul>
 9. 9. Programe europene de susținere a turismului <ul><li>Programul operațional comun Ro-Ua-Mo </li></ul><ul><li>Programul operațional comun Black Sea </li></ul><ul><li>Programul de cooperare transnațională SEE </li></ul>
 10. 10. Programul Tacis CBC <ul><li>Măsura 4: Turism </li></ul><ul><ul><li>Proiect: Turism Eco-Rural în Codrii Lăpușnei </li></ul></ul><ul><ul><li>Cost: 61 mii Euro, inclusiv 10% contribuție locală </li></ul></ul><ul><li>Activități relevante: </li></ul><ul><ul><li>Inventarierea resurselor turistice </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaborarea rutelor turistice reprezentative </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaborarea strategiei de turism în raionul Hâncești </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaborarea Ghidului de turism </li></ul></ul><ul><ul><li>Amenajarea Centrului de promovare a turismului </li></ul></ul><ul><ul><li>Schimb de experiență </li></ul></ul>
 11. 11. Programul Bună Vecinătate/Tacis CBC <ul><li>Măsura 4: Turism </li></ul><ul><ul><li>Proiect: Dezvoltarea capacităților investiționale în zona turistică Hâncești-Leușeni </li></ul></ul><ul><ul><li>Cost: 419 mii Euro, inclusiv 27% contribuție locală </li></ul></ul><ul><li>Activități relevante: </li></ul><ul><ul><li>Elaborarea Planului cadru de investiții strategice </li></ul></ul><ul><ul><li>Studii de fezabilitate pentru 10 complexe turistice </li></ul></ul><ul><ul><li>Amenajarea terenurilor în 10 locații turistice </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategii de dezvoltare a 8 localități turistice </li></ul></ul><ul><ul><li>Promovare activă la TV, radio, presă, panouri </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizare 2 Forumuri și 2 Târguri investiționale </li></ul></ul><ul><ul><li>Schimb de experiență </li></ul></ul>
 12. 12. Obiective principale ADTM <ul><li>  </li></ul><ul><li>Contribuirea la promovarea turismului , formelor de turism, zonelor turistice, imaginii turistice a destinaţiilor naţionale şi regionale, conservarea resurselor turistice naturale şi cultural-istorice. </li></ul><ul><li>Încurajarea şi realizarea parteneriatului între principalii actori sociali, promovarea cooperării transfrontaliere şi internaţionale în zonele turistice şi schimbul de experienţă în domeniul turismului. </li></ul><ul><li>Dezvoltarea noilor destinaţii turistice , programelor de gestionare eficientă a zonelor turistice, amenajarea turistică a teritoriului, diversificarea locaţiilor turistice pe teritoriul Republicii Moldova şi informarea publicului larg. </li></ul><ul><li>Realizarea de proiecte economico-sociale şi de protecţie a mediului natural şi construit în zonele turistice, protecţia, amenajarea şi valorificarea resurselor turistice. </li></ul>
 13. 13. E xper tiza şi mana gement de proiect <ul><li>TACIS CBC Proiectul ”Dezvoltarea capacităților investiționale în zona turistică Hâncești-Leușeni”, </li></ul><ul><li>TACIS CBC Proiectul „Dezvoltarea traseelor turistice în zona transfrontalieră Nisporeni-Prut”; </li></ul><ul><li>UNDP Elaborarea Planului Urbanistic General al or. Chişinău şi PATM Chişinău; </li></ul><ul><li>UNDP Elaborarea PUG Orheiul Vechi, </li></ul><ul><li>LGRP, USAID Proiecte de dezvoltare locală în zonele turistice. Elaborarea studiului diagnostic şi strategiilor de dezvoltare locală a localităţilor Cojuşna, Olăneşti, Cigârleni, Vadul lui Vodă </li></ul><ul><li>Fondul Investiţiilor Sociale în Moldova Elaborarea studiului diagnostic şi strategiilor de dezvoltare locală a oraşelor Glodeni, Vatra, Criuleni, </li></ul><ul><li>Proiectul “Agenda Locală 21” , PNUD Moldova Elaborarea studiului diagnostic şi strategiilor de dezvoltare locală a localităţilor Frumoasa, Răciula, Hârjauca, </li></ul><ul><li>Asistența proprietarilor unor agropensiuni din raioanele Călărași, Orhei, Ștefan Vodă în parteneriat cu ACSA; </li></ul><ul><li>Realizarea lucrărilor de asistență a 5 antreprenori în turismul rural din satul Mileștii Mici, Republica Moldova susținute de INWENT și Spelleken Associates, Germania . </li></ul>
 14. 14. Concluzii <ul><li>Ignoranţa </li></ul><ul><li>şi lipsa de comunicare, </li></ul><ul><li>deopotriva ca si alte bariere, </li></ul><ul><li>pot sa fie depasite prin </li></ul><ul><li>implicarea ONG-urilor si APL-urile din Rep.Moldova si Romania in </li></ul><ul><li>proiecte comune de sporire a vizibilitatii potentialului turistic cultural si </li></ul><ul><li>valorificarea acestuia spre beneficiul cetatenilor. </li></ul>
 15. 15. Asocia ția de Dezvoltare a Turismului în Moldova Vă mulțumim pentru atenție! <ul><li>Viorel Miron </li></ul><ul><li>mob: (+373) 79583345 </li></ul><ul><li>www.adtm.md adtm @adtm.md </li></ul>

×