Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tipurile de sedinte si modalitatile de convocare a lor

285 views

Published on

Tipurile de sedinte si modalitatile de convocare a lor
Material eleborat de Vasile Cioaric și difuzat în cadrul cursului E-learning „Scoala Liderului Comunitar” pe platforma www.civicportal.org.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tipurile de sedinte si modalitatile de convocare a lor

  1. 1. Tipurile de şedinţe şi modalităţile de convocare a lorTipulşedinţeiIniţiativade convocareCaracteruldeliberativPrima şedinţă(de constituire)Prin hotărâreaconsiliului electoralde circumscripţie întermen de 20 dezile calendaristicede la data validăriimandatelor deconsilier. Art. 13 (2)Cel puţin douătreimi din numărulconsilierilor aleşi.Art. 13 (3)Ordinară Primarul (cu 5 zileînainte deşedinţă*), sau încazul în careacesta se află înimposibilitatea de aconvoca consiliul –viceprimarul.Art. 16 (1) (3) (5)Prezenţa majorităţiiconsilierilor aleşiArt. 19 (2)Extraordinară Primarul – cu 3 zileînainte de şedinţă*,sau în cazul în careacesta se află înimposibilitatea de aconvoca consiliul –viceprimarul, saula cererea a celpuţin 1/3 dinconsilierii aleşiArt. Art. 16 (3) (5)Prezenţa majorităţiiconsilierilor aleşiArt. 19 (2)De îndată Primarul, sau încazul în careacesta se află înimposibilitatea de aconvoca consiliul –viceprimarulArt. 16 (4) (5)Prezenţamajorităţiiconsilierilor aleşiArt. 19 (2)

×