Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 I N K L U Z I J A  =  ----------------- do  ravnopravnog pojedinca <ul><li>Mostar </li></ul><ul><li>31.03.2011 . </l...
Većina ne priznaje postojanje drugih i drži ih u izolaciji
Većina ne prihvata druge i “ranjive grupe” kao ravnopravne
Asimilacija kao zaštita interesa većinske grupe
INTERKULTURALNO DRUŠTVO
VREMENOM POSTAJE
Čvrsto povezano kao kompaktna celina koja prihvata postojanje različitosti Kao vrednost
INTERKULTURALNO DRUŠTVO  <ul><li>“ KAMEN TEMELJAC”  INTERKULTURALNOG DRUŠTVA PREDSTAVLJA PRIMENA </li></ul><ul><li>INKL...
Prihvatanje različitosti se temelji na tri dimenzije indexa za inkluziju Stvaranje inkluzivne kulture Kreiranje inkluzivne...
KREIRANJE INKLUZIVNE POLITIKE <ul><li>Stvoriti školu za sve </li></ul><ul><li>Organizovati podršku različitostima </li></u...
RZVOJ INKLUZIVNE PRAKSE <ul><li>Organizovanje učenja </li></ul><ul><li>Mobilizacija resursa </li></ul><ul><li>-ova dimenzi...
STVARANJE INKLUZIVNE KULTURE <ul><li>IZGRADNJA ZAJEDNICE: </li></ul><ul><li>- SVAK A JEDINKA (UČENIK, RODITELJ, ZAPOSLE...
PRODUKT INKLUZIVNOG OBRAZOVANJE <ul><li>POJEDINAC KOJI IMA OSEĆAJ SOPSTVENE VREDNOSTI I SAMOPOŠTOVANJA </li></ul><ul><li>...
ZAČARAN KRUG SIROMAŠTVA NEZAPOSLEN SIROMAŠAN NEPISMEN
Procenat domaćinstava ispod linije siromaštva u 2003 god.  Centar za i stra živanje e tniciteta
DETE Obrazovne institucije Lokalna samouprava I relevantne ustanove i organizacije Romska porodica Aktivna p orodica = ...
Tim za inkluziju romske dece u obrazovni na teritoriji Subotice Gradona č elnik Član gradskog veća zadužen za obrazovanje ...
RAD SA RODITELJIMA -”Romska kafa” -tematski roditeljski sastanci u učionici -prisustvo učitelja, stručne sležbe škole, dir...
AKO JE ROMSKA PORODICA PRIHVAĆENA OD OKRUŽENJE U KOME ŽIVI, STVORENI SU OSNOVI USLOVI ZA ŽIVOT U TOJ SREDINI <ul><li>Akt...
 
Tim z a inklu z iju romske dece u obrazovni sistem na teritoriji ŠU Sombor predstavnici Školska uprava Sombor Edukativn...
Protokol o saradnji za inkluziju romske dece u školski sistem na teritoriji Vojvodine Školaska uprava SOMBOR Školska upr...
Т IM  TREBA  DA  OBEZBEDI  <ul><li>Primenu donešenih sistemskih rešenja za </li></ul><ul><li>- uključivanje dece rom...
 STVARAJMO ZAJEDNO KAKO BI SE UPOZNALI <ul><li>Put od zivota “jedni pored drugih” do “jedni sa drugima” </li></ul><ul><li...
Društvo kojem težimo <ul><li>Fleksibilno, </li></ul><ul><li>Promenljivo i </li></ul><ul><li>Prilagodljivo potrebama poje...
ХВАЛА НА ПАЖЊИ NAIS TUMENĐE K Ö SZ Ö NJ Ü K A T Ü RELM Ü KET HVALA NA PAŽNJI
<ul><li>Adresa: Tr žni centar “Nova trošarina” </li></ul><ul><li>Somborski put 60, 24000 Subotica </li></ul><ul><li>T el: ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stevan Nikolić, Inkluzija - put do ravnoporavnog drustva, mostar

1,286 views

Published on

Stevan Nikolić, INKLUZIJA= ----------------- do ravnopravnog pojedinca - Prezentare in cadrul conferintei, Mostar, 30.03-02.04.2011.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stevan Nikolić, Inkluzija - put do ravnoporavnog drustva, mostar

 1. 1. I N K L U Z I J A = ----------------- do ravnopravnog pojedinca <ul><li>Mostar </li></ul><ul><li>31.03.2011 . </li></ul><ul><li>Stevan Nikolić </li></ul>
 2. 2. Većina ne priznaje postojanje drugih i drži ih u izolaciji
 3. 3. Većina ne prihvata druge i “ranjive grupe” kao ravnopravne
 4. 4. Asimilacija kao zaštita interesa većinske grupe
 5. 5. INTERKULTURALNO DRUŠTVO
 6. 6. VREMENOM POSTAJE
 7. 7. Čvrsto povezano kao kompaktna celina koja prihvata postojanje različitosti Kao vrednost
 8. 8. INTERKULTURALNO DRUŠTVO <ul><li>“ KAMEN TEMELJAC” INTERKULTURALNOG DRUŠTVA PREDSTAVLJA PRIMENA </li></ul><ul><li>INKLUZIJE U OBRAZOVANJU </li></ul><ul><li>POSLEDICA: </li></ul><ul><li>NAUČILI SMO DA ŽIVIMO SA RAZLIKAMA I “JEDNI SA DRUGIMA” </li></ul>
 9. 9. Prihvatanje različitosti se temelji na tri dimenzije indexa za inkluziju Stvaranje inkluzivne kulture Kreiranje inkluzivne politike Razvoj inkluzivne prakse
 10. 10. KREIRANJE INKLUZIVNE POLITIKE <ul><li>Stvoriti školu za sve </li></ul><ul><li>Organizovati podršku različitostima </li></ul><ul><li>-celokupna politika podrazumeva jasne strategije za promene </li></ul><ul><li>-škola je sposobna da odgovori na različitosti među učenicima </li></ul>
 11. 11. RZVOJ INKLUZIVNE PRAKSE <ul><li>Organizovanje učenja </li></ul><ul><li>Mobilizacija resursa </li></ul><ul><li>-ova dimenzija razvija školsku praksu koja odražava inkluzivnu kulturu i politiku škole </li></ul><ul><li>-učenici su aktivni </li></ul><ul><li>-osoblje škole identifikuje materijalne resurse kao i sopstvene, roditelje/staratelje, lokalnu zajednicu... Da bi bili podrška u učenju </li></ul>
 12. 12. STVARANJE INKLUZIVNE KULTURE <ul><li>IZGRADNJA ZAJEDNICE: </li></ul><ul><li>- SVAK A JEDINKA (UČENIK, RODITELJ, ZAPOSLE,NADREĐEN...) SE PRIHVATA I UVAŽAVA </li></ul><ul><li>TO JE TEMELJ ZA ZDRAVU, </li></ul><ul><li>KONTINUIRANU, </li></ul><ul><li>DUGOROČNU SARADNJU NA SVIM NIVOIMA </li></ul>
 13. 13. PRODUKT INKLUZIVNOG OBRAZOVANJE <ul><li>POJEDINAC KOJI IMA OSEĆAJ SOPSTVENE VREDNOSTI I SAMOPOŠTOVANJA </li></ul><ul><li>POJEDINAC KOJI JE SPREMAN DA AKTIVNO DOPRINOSI U ŠIRENJU INTERKULTURALNOG DUHA </li></ul><ul><li>POJEDINAC KOJI JE SVESTAN POSTOJANJA RAZLIČITOSTI </li></ul><ul><li>POJEDINAC KOJI NA RAZLIČITOST SA ZADOVOLJSTVOM GLEDA KAO BOGATSVO A NE PREPREKU </li></ul>
 14. 14. ZAČARAN KRUG SIROMAŠTVA NEZAPOSLEN SIROMAŠAN NEPISMEN
 15. 15. Procenat domaćinstava ispod linije siromaštva u 2003 god. Centar za i stra živanje e tniciteta
 16. 16. DETE Obrazovne institucije Lokalna samouprava I relevantne ustanove i organizacije Romska porodica Aktivna p orodica = uspešn a inkluzij a zajednic e Edukativni centar Roma Građani i MZ
 17. 17. Tim za inkluziju romske dece u obrazovni na teritoriji Subotice Gradona č elnik Član gradskog veća zadužen za obrazovanje Koordinator (Edukativni centar Roma ) Ekspert Predsednik Asocijacje učitelja Subotice Razvojno savetovalište Direktori škola sa većim % romske dece Direktor PU Naša Radost Član gradskog veća zadužen za komunalije Predsednik Asocijacije srednjih škola Prosvetni inspektor Direktor Centra za socijalni rad Romski roditelji Zdravstveni Centar iz Subotice Romske NVO Vaspitači Učenici romske nacionalnosti Poverenik za izbegla i raseljena lica Rukovodilac Igranice
 18. 18. RAD SA RODITELJIMA -”Romska kafa” -tematski roditeljski sastanci u učionici -prisustvo učitelja, stručne sležbe škole, direktora, patronažne sestre , socij alnog radnika
 19. 19. AKO JE ROMSKA PORODICA PRIHVAĆENA OD OKRUŽENJE U KOME ŽIVI, STVORENI SU OSNOVI USLOVI ZA ŽIVOT U TOJ SREDINI <ul><li>Aktivnostima koje su vazane za “razvoj zajednice” se stvaraju uslovi za “Život jedni sa drugima”, a ne “ Život jedni pored drugih” </li></ul>GRAĐANI I MZ
 20. 21. Tim z a inklu z iju romske dece u obrazovni sistem na teritoriji ŠU Sombor predstavnici Školska uprava Sombor Edukativni centar Roma SUBOTICA BA Č KA TOPOLA KULA APATIN SOMBOR OD Ž ACI MALI I Đ O Š Pokrajinski sekretarijat Za obrazovanje Pokrajinski sekretarijat za upravu, propise i nacionalne manjine Kancelarija za inkuziju Roma Kancelarija pokrajisnkog ombucmana Lokaln ih samuprav a Osnovn ih škola Predškolsk ih ustanova Romski kooridnatori Romske NVO
 21. 22. Protokol o saradnji za inkluziju romske dece u školski sistem na teritoriji Vojvodine Školaska uprava SOMBOR Školska uprava ZRENJANIN Školsk a uprava NOVI SAD POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE EDUKATIVNI CENTAR ROMA KANCELARIJA ZA INKLUZIJU MA ROMA MINISTARSTVO PROSVETE R EP UBLIKE SRBIJE
 22. 23. Т IM TREBA DA OBEZBEDI <ul><li>Primenu donešenih sistemskih rešenja za </li></ul><ul><li>- uključivanje dece romske nacionalnosti u obrazovni proces </li></ul><ul><li>- preduslove za uspešan prelazak u viši obrazovni nivo </li></ul>
 23. 24. STVARAJMO ZAJEDNO KAKO BI SE UPOZNALI <ul><li>Put od zivota “jedni pored drugih” do “jedni sa drugima” </li></ul><ul><li>Bilten VOJVO ĐANSKI MOZAIK </li></ul><ul><li>Doprinos Edukativnog centra Roma u stvaranju inkluzivne kulture u regionu </li></ul><ul><li>Kreiraju ga: 7 nacionalnih zajednica </li></ul><ul><li>-tekstovi su na maternjem jeziku </li></ul><ul><li>K ra c a verzija je na srpskom jeziku </li></ul>
 24. 25. Društvo kojem težimo <ul><li>Fleksibilno, </li></ul><ul><li>Promenljivo i </li></ul><ul><li>Prilagodljivo potrebama pojedinca </li></ul>
 25. 26. ХВАЛА НА ПАЖЊИ NAIS TUMENĐE K Ö SZ Ö NJ Ü K A T Ü RELM Ü KET HVALA NA PAŽNJI
 26. 27. <ul><li>Adresa: Tr žni centar “Nova trošarina” </li></ul><ul><li>Somborski put 60, 24000 Subotica </li></ul><ul><li>T el: 00 381 24 554 697 </li></ul><ul><li>E -mail: ec-roma@eunet.rs </li></ul><ul><li>www.ec-roma.org.rs </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×