Finantele publice locale

484 views

Published on

Material eleborat de Vasile Cioaric și difuzat în cadrul cursului E-learning „Scoala Liderului Comunitar” pe platforma www.civicportal.org.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
484
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Finantele publice locale

 1. 1. Finanţelepublicelocale1
 2. 2. 2Bugetul Public NationalBugetul de StatFondurileasigurarilorobligatorii deasistenta mediclaBugetul AsigurarilorSocialeBugetul UnitatilorAdministrativ-Teritoriale
 3. 3. 3Bugetulpublic naţionalBugetulde statBugetulasigurărilorsociale de statBugetele unităţiloradministrativ-teritorialeFondurileasigurărilorobligatorii deasistenţă medicalăBugeteleraioanelorBugetulUTAGăgăuziaBugetulmunicipiuluiChişinăuBugetulMunicipiuluiBălţiBugeteleraionaleBugetelelocaleBugetulcentralBugetelelocaleBugetulmunicipalBugetelelocaleBugetulmunicipalBugetelelocale
 4. 4. StructurabugetuluiUAT (I)4BaniBugetAPL
 5. 5. Structura veniturilor bugetelor UAT5VeniturileUATComponentade bazăVenituri propriiDefalcări de laveniturile generalede statDin impozitul pe venitulpersoanelor fizice_____%Din impozit pe venitde la persoane juridice___ %TransferuriTransferuri din fondulde susţinere financiarăa UATTransferuri cudestinaţie specială(pentru competenţedelegate)Componentamijloace specialeComponentafonduri specialeComponentaproiecteinvestiţionale
 6. 6. Veniturile proprii ale UATComponentade bazăTaxele localeImpozitulpe bunurileimobiliareTaxa pentrupatenta deîntreprinzătorPlata din arendaterenurilor şilocaţiuneabunurilorTaxe de laprestareaserviciilor contraplatăVeniturile propriiale UAT
 7. 7.  Elaborarea notelor metodologicede către Ministerul Finanţelor Verificarea proiectului de buget7Ministerulde FinanţeDirecţiaGeneralăFinanţeUATde nivelul I Elaborarea normativelorpentru fiecare UAT conformnotelor metodologice Verificarea proiectelor debugete UAT Elaborarea, adoptarea şiexecutarea proiectelor debugete UAT
 8. 8. 9Etapele procesului bugetarMonitorizarea,controlulşi evaluareaPrimarul,Consiliul localElaborareaşi fundamentareaPrimarulExaminareaşi aprobareaConsiliul localExecutareaPrimarul
 9. 9. 10Executorul de bugetPrincipaliPrimarul generalPrimarii satelor,oraşelorSecundariConducătorii instituţiilor publicedin subordinea Consiliilor careau statut de persoană juridicăTerţiariConducătoriiinstituţiilor publicecare nu au statut depersoană juridicăDrepturileRepartizează alocaţiile aprobate înbugetele respective, pe unităţilesubordonate în raport cu sarcinileacestora, cuprinse în bugete;Aprobă efectuarea cheltuielilor dinbugetele respective cu respectareadispoziţiilor legale.DrepturileAprobă efectuarea cheltuielilor dinbugetele proprii cu respectareadispoziţiilor legale;Repartizează alocaţiile bugetareaprobate pe unităţile subordonate .DrepturileUtilizează mijloacele cele-au fost repartizatedoar pentru necesităţileunităţilor pe care leconduc.Responabilităţi-Elaborarea proiectului debuget-Încasarea veniturilor conformprevederilor legale-Oportunitatea şi legalitateaangajării şi utilizării alocaţiilorbugetare în limita şi destinaţiaaprobată-integritatea bunurilor aflate înadministrare-organizarea şi ţinerea la zi acontabilităţiiResponabilităţi-Elaborarea proiectului de buget-Oportunitatea şi legalitateaangajării şi utilizării alocaţiilorbugetare în limita şi destinaţiaaprobată-integritatea bunurilor aflate înadministrare-organizarea şi ţinerea la zi acontabilităţiiResponabilităţi-integritatea bunuriloraflate în administrare
 10. 10. 11Subdiviziunile financiare a UAT întocmesc rapoarteletrimestriale şi anuale privind execuţia bugetelor respective.Prezentarea rapoartelorOrdonatoriisecundaride crediteOrdonatoriiprincipali decrediteDirecţiaGeneralăFinanţeMinisterulFinanţelorpentruincluderea înraportulbugetului publicnaţional11
 11. 11. 121.Controlul intern2.Controlul din oficiu3. Control cu vizită îninstituţie4.Controlul tematicReviziile asupra execuţiei bugetelor UAT se efectuează de cătreDepartamentul control financiar şi revizie odată la doi aniRezultatele reviziilor execuţiei bugetelor UAT sîntexaminate de către autorităţile reprezentative şideliberative, cu adoptarea deciziilor corespunzătoareşi publicarea lor în mod obligatoriu12De către fiecareordonator decredite se aplică:

×