Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Verkkoperustainen nuorten tieto- ja neuvontatyö Sähköä ilmassa- kirjan julkaisutilaisuus 15.4.2011 Nuorisotyöpäivät, Mikke...
Kysymyksiä ja pohdintaa artikkelissamme... <ul><ul><li>Mitä erityispiirteitä välineet ja ympäristö tuovat verkossa kohtaam...
Asiantuntijuus verkkoperustaisissa palveluissa <ul><li>Samat asiantuntijuuden piirteet, ohjeet ja eettiset linjaukset kui...
Verkkoperustaisen työn asettamat vaatimukset ja haasteita <ul><li>Yhteisöpalveluiden mahdollisuuksia ei tunneta tarpeeksi ...
Laatu ja palveluiden saatavuus <ul><li>Verkkoperustaisten palveluiden määrä, laatu tai saatavuus ei voi olla kiinni siitä,...
Kuka arvioi laadun <ul><li>Yleisenä periaatteena voidaan todeta, että laadun arvioi kysymyksen asettaja eli nuori </li></u...
Reaaliaikainen palvelu haastaa työntekijän <ul><li>kokemukset ovat olleet hyviä ja rohkaisevia </li></ul><ul><li>on saatu ...
Tulevaisuuden pohdintaa <ul><li>Sosiaalista mediaa tulee käyttää tukemaan kasvokkain tapahtuvaa nuorten neuvonta- ja ohjau...
Kiitos kirjan toimittamisesta! <ul><li>Jani Merikivi </li></ul><ul><li>Leena Tuuttila </li></ul><ul><li>Päivi Timonen </li...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sähköä ilmassa -kirjan julkaisu 15.4.2011

592 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sähköä ilmassa -kirjan julkaisu 15.4.2011

 1. 1. Verkkoperustainen nuorten tieto- ja neuvontatyö Sähköä ilmassa- kirjan julkaisutilaisuus 15.4.2011 Nuorisotyöpäivät, Mikkeli Artikkelin kirjoittajat Jaana Fedotoff ja Mika Pietilä Thursday, April 28, 2011
 2. 2. Kysymyksiä ja pohdintaa artikkelissamme... <ul><ul><li>Mitä erityispiirteitä välineet ja ympäristö tuovat verkossa kohtaamiseen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Millaisia ominaisuuksia työntekijältä vaaditaan reaaliaikaisessa työskentelyssä? </li></ul></ul><ul><ul><li>Millaisia välineitä ja toimintaympäristöjä tulisi kehittää laadukkaaseen verkkonuorisotyöhön ja - toimintaan? </li></ul></ul><ul><ul><li>Millaista on hyvä ohjaus netissä? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketkä verkossa toimivat, miksi ja miten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Puhummeko samasta asiasta? </li></ul></ul>Thursday, April 28, 2011
 3. 3. Asiantuntijuus verkkoperustaisissa palveluissa <ul><li>Samat asiantuntijuuden piirteet, ohjeet ja eettiset linjaukset kuin kasvokkain tapahtuvassa työssä </li></ul><ul><li> keskiössä vuorovaikutus nuoren kanssa sekä palvelun laatu </li></ul><ul><li>Nuorten tieto- ja neuvontatyössä nuorille tiedottaminen, ohjaus ja neuvonta ovat käsitteinä yhdenvertaisia välineestä tai toimintaympäristöstä huolimatta </li></ul><ul><li> Ei tarkoita, että palvelut sellaisenaan kopioidaan verkkoympäristöön </li></ul><ul><li>Verkkoympäristö ja siellä käytettävät välineet/menetelmät vaikuttavat työn luonteeseen ja tuovat siihen omia erityispiirteitä </li></ul><ul><li>Verkon lainalaisuuksien ymmärtäminen vaatii osaamista ja uudenlaista eettistä(kin) pohdintaa </li></ul>Thursday, April 28, 2011
 4. 4. Verkkoperustaisen työn asettamat vaatimukset ja haasteita <ul><li>Yhteisöpalveluiden mahdollisuuksia ei tunneta tarpeeksi </li></ul><ul><li> nopeasti muuttuva ympäristö, joka vaatii työntekijöiltä aktiivista oman osaamisen ja tietojen päivittämistä </li></ul><ul><li>Tekniset perustaidot eivät ole riittäviä, mahdollisuus koulutukseen vähäinen  sopivan koulutuksen puute </li></ul><ul><li>Reaaliaikaiseen kohtaamiseen verkossa ei tarpeeksi valmiuksia, osaamista  laatu vaihtelee kohtaamisissa </li></ul><ul><li>Tietosisältöjen tuottaminen nuorten käyttöön </li></ul><ul><li>  tiedon hallinta, käsittely, omaksuminen ja tiedon aukikirjoittaminen ei ole välttämättä ammattiin kouluttamisen kautta saatuja perustaitoja </li></ul>Thursday, April 28, 2011
 5. 5. Laatu ja palveluiden saatavuus <ul><li>Verkkoperustaisten palveluiden määrä, laatu tai saatavuus ei voi olla kiinni siitä, että työntekijöillä ei ole riittäviä valmiuksia ja osaamista verkossa tehtävään työhön. </li></ul><ul><li>Tarvitaan suunnitelmallista koulutusalan kehittämistä myös näissä sisällöissä </li></ul><ul><li>Pelkkä sosiaalisen median eri areenoiden ja foorumien tuntemus ei riitä </li></ul><ul><li>Tarvitaan syvempää ymmärrystä digitaalisten toimintaympäristöjen ja – kulttuurien merkityksestä ja vaikuttavuudesta yksilön ja yhteisöjen toimintaan. </li></ul><ul><li>Keskittyminen pelkkään välineeseen, estää näkemästä syvemmälle työn kasvatuksellisiin tavoitteisiin. </li></ul>Thursday, April 28, 2011
 6. 6. Kuka arvioi laadun <ul><li>Yleisenä periaatteena voidaan todeta, että laadun arvioi kysymyksen asettaja eli nuori </li></ul><ul><li>Mutta on syytä pohtia, osaako nuori vaatia riittävästi tietoa ja osaako työntekijä sitä nuorelle riittävästi tarjota </li></ul><ul><li>Osaako nuori kysyä oikeita kysymyksiä, jotka olisivat asian selvittämiseksi tärkeitä </li></ul><ul><li>Verkkoperustaisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tavoitteena on nuorten kasvatuksellinen ohjaus ja sosiaalinen vahvistaminen. </li></ul><ul><li>Laatua voidaan mitata myös sillä, millä tavalla nuorelle annettu neuvonta ja ohjaus tukevat näitä päämääriä. </li></ul>Thursday, April 28, 2011
 7. 7. Reaaliaikainen palvelu haastaa työntekijän <ul><li>kokemukset ovat olleet hyviä ja rohkaisevia </li></ul><ul><li>on saatu hyvä vuorovaikutus nuoreen ja ohjaava ote on otettu työskentelyn lähtökohdaksi </li></ul><ul><li>nuori osallistuu itse aktiivisesti asiansa pohdintaan </li></ul><ul><li>työntekijä vahvistaa, tukee keskustelulla nuoren toimintakykyä </li></ul><ul><li>vältetään valmiita ratkaisumallien antamista </li></ul><ul><li>vaikeana on koettu kriisitilanteessa olevan nuoren kohtaaminen, tukeminen ja auttaminen </li></ul><ul><li>tilanteen haltuunotto ja purkaminen vaatii vahvaa ammattitaitoa ja tietämystä muista tarjolla olevista palveluista </li></ul><ul><li>vaikeus saada tilannekuvaa asian vakavuudesta, nuoren mielentilasta, onko saatavilla nopeasti lähistöllä tukipalveluita </li></ul>Thursday, April 28, 2011
 8. 8. Tulevaisuuden pohdintaa <ul><li>Sosiaalista mediaa tulee käyttää tukemaan kasvokkain tapahtuvaa nuorten neuvonta- ja ohjauspalveluita </li></ul><ul><li>nuoret mukaan suunnittelemaan palveluita </li></ul><ul><li>verkon kautta tavoitetaan myös ne nuoret, joilla ei ole mahdollisuutta lähipalveluihin </li></ul><ul><li>monialainen ja moniammatillinen yhteistyö keskiöön </li></ul><ul><li>palveluiden yhdenvertainen saatavuus </li></ul><ul><li>Vaikka yhteiskuntamme odottaa nuorilta nopeaa omaksumiskykyä, monimutkaisten ongelmien ratkaisutaitoja, kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan ja mediakriittisyyteen, on palveluita suunniteltaessa ja toteuttaessa muistettava asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus. </li></ul>Thursday, April 28, 2011
 9. 9. Kiitos kirjan toimittamisesta! <ul><li>Jani Merikivi </li></ul><ul><li>Leena Tuuttila </li></ul><ul><li>Päivi Timonen </li></ul><ul><li>ja taustatahot sekä artikkelien kirjoittajat! </li></ul><ul><li>Kiittävät Jaana Fedotoff ja Mika Pietilä </li></ul>Thursday, April 28, 2011

×