Estonia seminar report 2010

567 views

Published on

Raportti vuonna 2010 Virossa järjestetystä nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden Suomi-Viro -seminaarista

Osa raportista on suomeksi, osa englanniksi.

Published in: Business, Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
567
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Estonia seminar report 2010

 1. 1. 0 Report of the international seminar in Tallinn 17.-20.5.2010 Youth Information - Involvement of youngsters and marketing 0
 2. 2. 1
 3. 3. SISÄLLYS1. Viron tuliaisina repullinen uusia kontakteja ja työvälineitä markkinointiin ................ 12. Anu-Mall Naarits: How to market a youth information center? ................................ 23. Epp Adler: Youth participation ................................................................................ 84. Seminar evaluation summary ............................................................................... 125. Osallistujien kokemuksia seminaarista ................................................................. 156. Seminar participants............................................................................................. 19
 4. 4. 1. Viron tuliaisina repullinen uusia kontakteja ja työvälineitä markkinointiinVirossa järjestettiin 17.-20.5.2010 nuorten tieto- ja neuvontatyön asiantuntijatapaaminen. Seminaa-rin teemoina olivat nuorten osallistaminen sekä tieto- ja neuvontatyön markkinointi. Mukana olityöntekijöitä Suomen ja Viron lisäksi Belgian flaaminkieliseltä alueelta. Kouluttajina toimivat virolai-set Epp Adler ja Anu-Mall Naarits.Nelipäiväisen seminaarin aikana perehdyttiin erilaisiin esimerkkeihin osallistujamaiden tieto- janeuvontapalveluista, pohdittiin työmuodon markkinoinnin perusteita, haastekohtia ja nuorten osal-listamisen tärkeyttä. Tallinnan ulkopuolella sijainnut idyllinen seminaaripaikka tarjosi loistavat puit-teet myös yhteisille aktiviteeteille ja tutustumiselle. Yhteneväisellä ajatusmaailmalla ja huumorinta-julla varustettu osallistujaryhmä ehti hitsautua lyhyessä ajassa melko tiiviiksi ryhmäksi, jonka yh-teishenkeä jäätiin kaipaamaan seminaarin päätyttyä.Markkinointi vaatii panostustaSeminaarin järjestelyistä vastasi ansiokkaasti Viron nuorisotyön keskus ENTK. Virolainen vieraan-varaisuus ja ystävällisyys eivät jääneet keneltäkään huomaamatta. Mielenkiintoisen seminaarioh-jelman lisäksi järjestäjät painottivat toisiin tutustumisen ja verkostojen luomisen tärkeyttä, jonkaansiosta tulivat monet menetelmälliset, hauskat tutustumistehtävät tutuiksi. Seminaarin puitteissatoteutetuissa ryhmätöissä jaettiin ajatuksia nuorten tieto- ja neuvontatyöstä sekä tehtiin markkinoin-tisuunnitelma Tallinnan nuorisotiedotuskeskukselle. Suunnitelma on hyvin hyödynnettävissä myösmuiden maiden palveluissa.Uusien kontaktien ohella mukaan tarttui arvokkaita vinkkejä palveluiden markkinointia varten. Jo-kaisen palveluita tarjoavan olisi hyvä aika ajoin toteuttaa tilanneanalyysi ja tarkastella tilannettahetken verran objektiivisesti - mitkä ovat vahvuuksiamme ja missä on vielä parannettavaa? Kuinkakäännämme heikkoudet palvelun tuottamisen eduksi? Toimiva palvelu vaatii sinnikästä ja suunni-telmallista markkinointityötä. Pelkkä esitteiden ja mainoskynien painattaminen ei riitä. Verkostoitu-minen sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ovat niin ikään olennaisessa roolissa ja kaikkitilaisuudet niiden vahvistamiseksi kannattaa käyttää hyödyksi. Kuten Anu-Mall Naaritskin seminaa-rissa osuvasti totesi: ”Älä koskaan syö lounasta yksin”. 1
 5. 5. 2. Anu-Mall Naarits: How to market a youth information center?What is marketing? - Finding needs and solving them.Key concepts: - Market segmentation - Market research - Competition analysis - Positioning - Product/service - Distribution - Promotion - Advertising - Branding - Direct marketing - Personal sales - Word of mouth - Internet marketingSituation analysis - External factors: o Economical, political, legal, demographic, cultural, technical, natural - Internal factors: o Management, relations with stakeholders, brand, financial situation, experiences - SWOT o Strengths: attributes of the organization that are helpful to achieving the objective(s) o Weaknesses: attributes of the organization that are harmful to achieving the objec- tive(s) o Opportunities: external conditions that are helpful to achieving the objective(s) o Threats: external conditions which could do damage to the objective(s) o Group work: Please choose strengths, weaknesses, opportunities or threats and analyze Tallinn Youth Information center. Time 20 minutes. - Marketing goals: o Your marketing goals may deal with many different elements o You may wish to increase sales, increase awareness of your business, increase vis- itors to your website, increase the stickiness of your site, get more repeat clients… 2
 6. 6. o Group work, goal setting: Please discuss what marketing goals the Tallinn Youth In- formation center should set based on the SWOT analysis. Time 10 minutes.Target groups - Segmenting o A true market segment meets all of the following criteria: it is distinct from other segments (different segments have different needs), it is homogenous within the segment (exhibits common needs), it responds similarly to a market stimulus, it can be reached by a market intervention - Describe as detailed as possible: o How old are these people? o Are they male or female? o How much money do they make? o What are their occupations? o What is their level of education? o What are their hobbies? o Are they married, single or divorced? o Do they have kids, grandkids? o Are they students? - Group work: Please define the main target groups for Tallinn Youth Information center. Write down as many details about these people as you can. What are the distinctive needs in every group? Time 20 minutes. - Web target group If you’re promoting services with a website, also answer these questions: o What is their level of experience on the net? o Are they using a Mac or a PC? o Which browser are they using? o Are they accessing the net through home or work? - Unique selling proposition (USP) o What differentiates your services from your competition’s services. o It’s one sentence. o It is clearly written, so that anyone can understand it. o It should be believable. o It is composed of one benefit that is unique solely to your service. o Group work: Please pick one target group and discuss what is the USP for Tallinn Youth information center in the target group. Time 15 minutes. 3
 7. 7. - Service What is unique about your service? What can your service give someone that no other ser- vice can give them? What emotions can I evoke when someone hears or reads about my product? o Greed - will it save them money, make them money, make them look like they have money? o Leisure - will it save them time? o Happiness - does it provide relaxation? (hobbies or travel) o Pride - is it something that will make them proud - make them achieve? o Health - will it improve health or ease their pain or make them look and feel young- er? o Belonging - will it make them feel as if they belong to something - an exclusive group? o Basic needs - does it fulfill basic needs - hunger, sleep, shelter, safety? o Love - does it involve romance? Group work: Please brainstorm ideas about what services can fill following needs in your chosen target group in Tallinn Youth Information center: o Greed, leisure, happiness, pride, health, belonging, basic needs, love Time 30 minutes.- Elements of marketing o Intangible service o Price the customer pays for the service o Location where the service is offered, can be physical or virtual in internet o Promotion represents four distinct elements:  Advertising covers any communication that is paid for, from cinema com- mercials, radio and internet adverts through print media and billboards  Public relations are where the communication is not directly paid for and in- cludes press releases, sponsorship deals, exhibitions, conferences, semi- nars or trade fairs and events  Word of mouth is any apparently informal communication about the product by ordinary individuals, satisfied customers or people specifically engaged to create word of mouth momentum  Point of sale. Sales staff often plays an important role in word of mouth and public relations- Promotions o The following are two types of promotion:  ATL: Promotion in the media (e.g. TV, radio, newspapers, internet, mobile phones etc.) 4
 8. 8.  BTL: All other promotion. Much of this is intended to be subtle enough to be unaware that promotion is taking place. E.g. sponsorship, product place- ment, endorsements, sales promotion, merchandising, direct mail, personal selling, PR, trade shows- Promo mix o Advertising - any paid presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor (print ads, radio, television, billboard, direct mail, brochures and catalogs, signs, in-store displays, posters, motion pictures, Web pages, banner ads and e-mails) o Personal selling - a process of helping and persuading one or more prospects to purchase a good or service or to act on any idea through the use of an oral presen- tation (Sales presentations, sales meetings, sales training and incentive programs for intermediary salespeople, samples and telemarketing. Can be face-to-face or via telephone) o Sales promotion - media and non-media marketing communication are employed for a pre-determined, limited time to increase consumer demand, stimulate market de- mand or improve product availability (coupons, sweepstakes, contests, product samples, rebates, tie-ins, self-liquidating premiums, trade shows, trade-ins and ex- hibitions) o Public relations - paid intimate stimulation of supply for a service, by planting signifi- cant news about it or a favorable presentation of it in media (newspaper and maga- zine articles/reports, TVs and radio presentations, charitable contributions, speech- es, issue advertising and seminars) o Corporate image - the image of an organization is a crucial point in marketing. If the reputation of a company is bad, consumers are less willing to buy a product from this company as they would have been, if the company had a good image o Direct marketing is often listed as the fifth part of the marketing mix o Exhibitions - are try-outs. You make your product and let potential buyers try the product, this way you know directly what people see in your product. The downside, your competitor can see exactly what you are doing. Group work: Please discuss what elements of promotion you would like to use to pro- mote the described services for your chosen target group for Tallinn Youth Information center. Time 30 minutes. 5
 9. 9. - Internet marketing o internet marketing refers to the placement of media along many different stages of the customer engagement cycle  building a website and making it visible  creating community  e-mail marketing- SEO is influenced by o 25 % of your homepage o 75 % outside your homepage (links that bring to your homepage - quality/quantity)- Choose right name o Headline is the first the search engines consider, include the most important key- words  MarketingProfs: Marketing resources for marketing professionals  Tallinna Noorsootöö Keskus  Keyword in URL strengthens your position in search engines  www.taninfo.ee  www.marketingprofs.com- Create a blog o fresh content o creates links as the blogs are easier to link- Use press releases o add always link of your homepage o ask journalists to link it to your homepage- Use social media o to create links to find blogs and forums where your target market is o listen and participate in discussions Group work: please brainstorm at least 10 ideas for a blog targeting the chosen target group, time 15 minutes. 6
 10. 10. Marketing plan - Marketing action plan Target Action Respo Ja Fe Ma Apr Ma Ju Jul group nsible n br rc il y ne y Parent Lections “how to manage Anu X s your teenager’s mood” Teamsport for kids and Anu X parents Youth International theatre festival Anu X Holidays camp Anu X X X School New programs for chemistry Anu X Group work: please define the main actions targeting the chosen target group for next 6 months and put them into calendar, time 30 minutes. 7
 11. 11. 3. Epp Adler: Youth participationSomebody must tell the emperor! - Participation: process of sharing decisions which affect one’s life and the life of the commu- nity in which one lives, involves sharing of power - According to UNICEF it is the fundamental right of citizenship and the means by which de- mocracies should be measuredWhy youth participation? - Young people have traditionally been constructed and positioned being incapable of mak- ing decisions for themselves, who need adults to “look after them” - Why things are changing? o Society is getting older o Young people move o Young people don’t care about democracy (don’t vote) o Anti-social trends in society o Resource not a problemBenefits to an organization - To obtain a better understanding of youth issues and needs - a youth perspective - To ensure the organization does not overlook youth issues and needs - A more holistic approach to board/committee succession planning - To give the organization a higher profile among young people and increase their share of the youth market - To give young people opportunities to develop skills and experience - To challenge decisions that are usually made by the same group of people - To increase credibility amongst young consumers - To bring new skills, experience and capabilities to the organization - Young people can offer more to an organization’s decision making process than most would ever give them credit for - Nothing about us without us! 8
 12. 12. Ladder of participation (Hart) 9
 13. 13. Elements of involving - Aims and methods - Recruiting - who, how many, from where - Skills development - identify abilities and skills, gap assessment, skills development - Supporting young people - to guarantee participation and learning (facilitation) - Review and evaluationWays of involving young people - Management boards and committees - Consultations - Youth advisory councils and student councils - Peer education model - Youth and adult partnership - Social mediaBarriers of youth participation - Negative social attitudes to, and stereotyping of, young people. Young people are told they don’t know what they’re talking about or are not smart or experienced enough to make im- portant decisions. - A lack of trust by older people in the abilities of young people. - A lack of trust by young people in decision making systems. This is sometimes because young people have been pushed aside in previous processes or have been victims of to- kenism. - Not having the skills required for some processes (e.g. reading, writing). - Formal decision making structures and processes that tend to exclude people who think or work differently (e.g. formal meeting procedures). - Lack of information and knowledge of the organization and the associated jargon, including acronyms. - Language (e.g. different first language or adults use academic language). - Cultural differences including religious background, class, race and gender. - Obstacles to participate – e.g. minority, rural, disability etc. - Formal emotional obstacles – long meetings, complicated agendas, too formal procedures - Unclear aims and expectations 10
 14. 14. Nothing about us without us 11
 15. 15. 4. Seminar evaluation summary Evaluation International seminar “Youth Information – involvement of youngsters and marketing” 17.-20.05.2010Evaluation of the seminar19 participants fulfil the evaluation form Strongly Disagree Neutral Agree Strongly Disagree Agree The seminar covered what I expected it to cover. 3 per- 13 3 sons persons persons Comment: I would liked to have bit more about youth participation; the third day marketing was better than I expected. The seminar satisfied my professional needs in this 5 12 2 area. persons persons persons Comment: marketing was new field for me; this was very good for my future job; now I have a plan what should I do when I go home, I have some new ideas what I want to do in order to improve myself as a youth information specialist; I got a few good examples of possible actions of youth information. The seminar objectives were clearly stated. 3 11 5 persons persons persons Comment: the training on marketing gave me new ideas. The session’s content was interesting. 11 8 persons persons Comment: the most interesting and necessary days where the third and the forth. The Facilitators were effective. 12 7 persons persons Comment: 12
 16. 16. The level of interactivity was appropriate for this semi- 1 10 8nar. person persons personsComment: the discussions were very useful; the inter-action was well organized and necessary to communi-cate and exchange ideas; good balance: participationfrom us and impact from trainers.The duration of the sessions was right for me. 1 5 8 5 person persons persons personsComment: the Wednesday session was too long; the3rd day was too long; Wednesday was long day, but thetheme was interesting, so it was not bad; it would bemuch more effective when it lasts about 7 days.The level of difficulty of the content was right for me. 1 4 6 8 person persons persons personsComment: marketing session: good rehearsal for me,workshops were great; as I was new in this field I wasglad that I was kind of forced to think and participate.Evaluation of the environment and practical arrangements Strongly Disagree Neutral Agree Strongly Disagree AgreeThe venue was suitable for this type of seminar 4 15 persons personsComment: place and building were good; too muchmosquito’s; lovely placeThe food and refreshments provided were appropriate 5 14 persons personsComment: so much food.The administration of the seminar was sufficient (in 2 3 14terms of information, assistance) persons persons personsComment: 13
 17. 17. Additional comments:Program was great (themes, timetable, and enough time to chat, balance). This seminar was very good anduseful. Place was nice, food was good and that was enough. I have eaten too much. Themes were good,maybe little bit more time for participation would have nice. Size of the group was good, nice balance of ex-perts and new comers. Sharing thoughts with other people can create higher value than do it on your own. Thehuman mind is difficult to understand but marketing helps a bit. I liked the international environment. Weshould have this kind of seminar more often. Program was interesting and balanced. 14
 18. 18. 5. Osallistujien kokemuksia seminaaristaHanna-Maria Parviainen, Vaasa:Nyt muutaman päivän reissua ja sen antia sulatelleena voin todeta, että se oli todella antoisa - eh-kä jopa antoisin, missä olen koskaan ollut. Seminaarissa oli todella ammattitaitoiset vetäjät. Mark-kinointipäivä antoi konkreettisia eväitä kotiin viemisiksi ja uskonkin, että aika monella paikkakunnal-la on alettu jo tekemään SWOT -analyysia omasta toiminnasta.Nelipäiväinen seminaari antoi mahdollisuuden perehtyä asioihin ja mukana oleviin ihmisiin kunnol-la. Kotimaan seminaarit ovat lyhyitä ja päivät niin täyteen buukattuja eri aiheista ja puhujista, ettäusein loppupäivän asiat jäävät väkisinkin huomiotta.Verkostoituminen oli helpompaa kuin Suomessa: kotimaan seminaareihin lähdetään isommallatyöporukalla ja vaikka on kuinka sosiaalinen ihminen, niin kaikissa seminaareissa huomaa viettä-vänsä suurimman osan ajasta omien työkavereiden kanssa. Muiden kuntien kuulumiset ja koke-musten vaihto jäävät minimiin, mikä taas hidastaa myös omaa työtä. Verkostot ja kokemustenvaihtaminen; "älä keksi pyörää uudestaan" -ajattelumalli on suurimpia kantavia voimia oman työnkehittämisessä ja jaksamisessa.Terhi Hunnakko, Seinäjoki:Reissu oli hyvä ja sen anti oli omaan työhöni nähden hyödyllinen. Pysähtyminen miettimään omaatyötään ja sen tarkoitusta antoi pontta työntekoon ja työn kehittämiseen. Markkinointiosuus oli erit-täin hyödyllinen ja tulen panostamaan siitä saatuja oppeja jokapäiväiseen työhöni.Omasta mielestäni tällaiset seminaarit ovat erittäin hyödyllisiä, harvoin ehtii työn arjessa pysähtyämiettimään omaa työtään. Myös muiden ihmisten mielipiteet herättävät ajattelemaan omaa työtäeri kannalta. Tämän lisäksi on hyödyllistä päästä näkemään, miten muissa maissa asiat on ratkais-tu ja järjestetty. Seminaareissa luodut verkostot ovat enemmän kuin hyödyllisiä tulevaisuudessa-kin.Sanna Turunen, Oulu:Osallistuin vastaavaan asiantuntijatapaamiseen/seminaariin edellisen kerran keväällä 2008 Viros-sa, jolloin vierailimme nuorten tieto- ja neuvontapisteissä Tallinnassa ja Narvassa. Olin silloin vastaaloittanut työskentelemään nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen parissa, joten asiat olivat vielä sil-loin uusia minulle. Nyt saatoin peilata seminaarin kokemuksia laajempaan työkokemukseen ja pys- 15
 19. 19. tyin paremmin osallistumaan keskusteluun. Tällä kertaa teimme myös enemmän ryhmätöitä, mikäoli hyvä asia. Osallistujia oli eri puolelta Suomea, Viroa ja Belgiaa, joten se laajensi kuvaa entises-tään siitä, mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on.Ammatillisesti tärkeintä antia olivat varmaan ryhmätyöt, joissa pohdittiin nuorten tieto- ja neuvonta-palvelujen markkinointia. Markkinointi on asia, jota tässä työssä joutuu tekemään jatkuvasti, ainauusille ja uusille nuorille. Olen ollut aiemminkin vastaavissa koulutuksissa, mutta tällä kertaa uuttaoli kansainvälinen toimintaympäristö. Eri maista tulleilla on erilaisia näkökulmia markkinointiin, jotaei itse ole ehkä tullut ajatelleeksi. Ryhmätöitä tehdessä omaa työtä tulee ajatelluksi eri tavalla kuinsilloin, kun olet kiinni työn arjessa. Markkinointikoulutuksista saa aina uusia vinkkejä, kuten nytkin,vaikka pääasiat olisivat jo ennestään tuttuja. Myös asioiden kertausta on aina hyvä tehdä.Jos koulutuksesta nostaa esille joitain yksittäisiä asioita, jotka toivat jotain uutta, niin ne olivat koh-deryhmien tarkempi määrittely ja tarkempi markkinointisuunnitelma. Yleisellä tasolla asiantuntijata-paaminen toi uusia kontakteja, uusia näkökulmia, laajensi maailmankuvaa eri maiden tilanteista jatoi taas tilaisuuden harjoittaa englanninkielentaitoa. Tällaiset seminaarit vahvistavat käsitystä siitä,että se työ, mitä teemme on tärkeää. Oma työmotivaatio kohenee aina, kun tapaa muita samaatyötä tekeviä.Heidi Kyllönen, Oulu:Viron reissu oli minulle ensimmäinen työmatka nykyisessä työpaikassani - ja itse asiassa ensim-mäinen työmatka koskaan, joten lähteminen jännitti hieman. Pian sain kuitenkin huomata, että eiollut mitään syytä huoleen. Pääsin hyvin nopeasti sisälle mukaan lähteneeseen Suomen poruk-kaan ja lähes yhtä nopeasti tunsin oloni kotoisaksi myös virolaisten ja belgialaisten seurassa. Itseseminaariohjelma oli sopivan rento, yhdessäololle ja tutustumiselle oli varattu runsain mitoin aikaa.Seminaarin aihepiiri oli erittäin mielenkiintoinen ja pyrin sisäistämään kaiken, mitä irti sain. Nuortentieto- ja neuvontatyö kokonaisuutena on itselleni suhteellisen uusi alue, joten kaikki tieto oli tarpeentällaiselle aloittelijalle. Lisäksi sydäntäni lähellä oleva markkinointi aihepiirinä toi vielä enemmänkiinnostavuutta seminaarille.Seminaari oli ensimmäisen työmatkan sisällöksi kerrassaan erinomainen, hyvän asiasisällön lisäksipaikalle oli kerätty mahtava joukko työntekijöitä, joiden luonteet istuivat yhteen loistavasti. Ei ollutollenkaan huono asia, että runsaan asiasisällön lisäksi voitiin välillä viettää aikaa rennommin yh-dessä. Tutustuminen seminaarin osallistujiin sai minutkin tajuamaan toden teolla verkostoitumisentärkeyden ja sen, miten oleellista on kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihto. Myös epäonnistumi-sen kokemuksista ja ongelmista voi oppia erittäin paljon. Kaiken kaikkiaan seminaarin myötä ym-märsin sen, kuinka laaja työmuoto on kaikkine eri vivahteineen ja kuinka hirvittävän paljon opitta- 16
 20. 20. vaa minulla vielä on. Tutustuminen Viron nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin sai minut ymmärtä-mään paremmin myös sen, kuinka hyvin työmuoto meillä Suomessa on organisoitu ja että sitä olisisyytä arvostaa vieläkin enemmän.Tiina Juutilainen, Urjala:Kansainväliset tapaamiset saman alan työntekijöiden kanssa ovat oman työni kannalta erittäin ter-vetulleita. Irtautuminen omasta työpaikasta antaa tilaa oman työnsä kehittämiseen ja sen näkemi-seen eri tavalla.Erityisesti Viron seminaarista jäi mieleeni markkinointi kaikkine haasteineen. Pidin kovasti mene-telmätavasta, jolla yksi kokonainen päivä työskenneltiin. Menetelmä oli juuri sellainen, minkä luul-tavammin otan käyttööni omassa työpaikassani, kun uudistuneen www.epeli.fi -sivuston markki-nointisuunnitelmaa ollaan tekemässä. Markkinointia ei tule ajatella yhtenä "möykkynä", vaan avatase kohta kohdalta: mitä, kenelle ja miten. Nuorilla on edessään valtava viidakko palvelujen suh-teen, miten meidän palvelumme erottuu joukosta ja miten meidän palvelu voi olla parhaillaan omanalueemme nuorille? Nuorisotyötä tehdään omalla persoonalla, joka myös toimii markkinoinnin väli-neenä. Millaista viestiä haluamme nuorille antaa? Markkinointi ei ole kiinni pelkästään rahasta.Markkinointi tarvitsee paljon aikaa ja luottamusta. Markkinointi on tiimityötä!Mielenkiintoista oli myös kuulla Viron nuorisotiedotus- ja neuvontatyöstä. Kuulla heidän omastatyöstään ja heidän työhön kuuluvista haasteistaan. Joten suuri kiitos, että olen saanut olla mukana!Hanna Hirvonen, Kuopio:Viron seminaari oli kokemuksena opettavainen ja mielestäni erittäin onnistunut. Ammatillisesti se-minaari kehitti muun muassa kielitaitoa. Seminaarissa käytettiin paljon ammattisanastoa muunmuassa seminaariin osallistuneiden työntekijöiden hankkeiden esittelyjen yhteydessä. Koen tärke-äksi, että osaan esitellä Savon nuorisotiedotus -hankettamme myös englanniksi. Seminaarin myötätuli tilaisuus tähän ja koen, että osaan kertoa hankkeestamme myös englanniksi nyt paremmin.Ammatillisesti koen tärkeäksi myös sen, että seminaari mahdollisti nuorten tieto- ja neuvontapalve-luiden piirissä työskentelevien henkilöiden kohtaamisen. Suomessa nuorten tieto- ja neuvontapal-velutyötä tekevien kanssa tulen varmasti pitämään Viron seminaarin jälkeen yhteyksiä työkoke-musten ja näkemysten vaihdon merkeissä. Viron ja Belgian kollegoiden työkokemusten ja näke-mysten kuulemisen koin myös mielenkiintoisena, seminaarin myötä huomasin maiden välisten ero-jen nuorten tieto- ja neuvontapalvelutyössä olevan melko pieniä. 17
 21. 21. Erityisesti markkinointiosuudesta koin saavani hyötyä työhöni. Markkinointiasiat, joita seminaarissakäsiteltiin, olivat minulle suurelta osin uusia. Koen, että voin levittää tietoutta erityisesti mediaosas-ta myös hankeverkostomme työntekijöille ympäri Savoa.Koin opettavaisena sen, että pääsimme tutustumaan Tallinnan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu-pisteisiin. Pisteisiin tutustumisen kautta sain konkreettisen kokemuksen siitä, kuinka työmuotoaVirossa toteutetaan. Tallinnan työpaikkavierailujen myötä osaa katsoa omaa työtään ja työympäris-töään ”uusin silmin”.Seminaari oli kokonaisuudessaan hyvä kokemus, joka sytytti kipinän osallistua tällaisiin tapaami-siin ja työmahdollisuuksiin aina kun mahdollista. Seminaari antoi myös loistavan mahdollisuudenverkostoitua kollegoiden kanssa ympäri Suomea sekä Eurooppaa. 18
 22. 22. 6. Seminar participantsBelgiumBart Vermylen (Bouworde VZW)Ria Van Herck (Division for youth - governmental)Dominique Verschuren (In Petto)Kristof D’hanens (Jeugdwerknet VZW)Marjolein Maria Haan (Vlaams Informatiepunt Jeugd)EstoniaAndrei Kipper (NGO Andi)Annely Aasalaid (Ida-Harju Career Café)Krista Staškevitš (Vocational Centre of Pärnu County, Voltveti Training Centre)Janne Laus (Tallinn Youth Information Centre)Natalja Mahnova (NGO Vitateam)Triin Veermäe (Tallinn Youth Information Centre)FinlandTuomo Haapala (Municipality of Vaala)Sanna Turunen (Oulu region)Hanna-Maria Parviainen (City of Vaasa)Hanna Hirvonen (Savon nuorisotiedotushanke)Merja-Maaria Oinas (National Coordination and Development Centre of Youth Information andCounselling Services)Heidi Kyllönen (National Coordination and Development Centre of Youth Information and Counsel-ling Services)Tiina Juutilainen (Municipality of Urjala)Jaana Fedotoff (National Coordination and Development Centre of Youth Information and Counsel-ling Services)Terhi Hunnakko (Youth Information and Counselling Project JIBBO, Youth Department of city ofSeinäjoki)Tarja Väisänen (Municipality of Pudasjärvi) 19

×