Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Molnár Szilárd
Molnár Szilárd
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (15)

Advertisement

Similar to Toth Beáta (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Toth Beáta

 1. 1. DIGITÁLIS KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA TÜKRÉBEN TÓTH BEÁTA 2014. DECEMBER 10.
 2. 2. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
 3. 3. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM INFOKOMMUNIKÁCIÓÉRT ÉS FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Kara Ákos Államtitkár Dr. Solymár Károly Balázs Helyettes államtitkár
 4. 4. Infokommunikációért felelős Helyettes Államtitkár Infokommunikációs Gazdaság- és Társadalom fejlesztési Főosztály Infokommunikációs Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Infokommunikációs Gazdaságfejlesztési Osztály Nemzetközi Osztály Szélessávú Infrastruktúra Fejlesztési Osztály Informatikai Kontrolling Osztály Infokommunikációs Szervezési Osztály Elektronikus Hírközlési és Információs Társadalom Űrkutatási Osztály Fejlesztési Osztály
 5. 5. INFOKOMMUNIKÁCIÓÉRT ÉS FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FŐBB FELADATOK Infokommunikációs Gazdaság- és Társadalom fejlesztési Főosztály Stratégiai tervezés, koordináció, monitoring és felügyelet, egyeztetés, riportok készítése, monitoring, vezetői anyagok, koncepciók Végrehajtás, koordináció, felügyelet, riportok készítése, monitoring, vezetői anyagok Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály DIGITÁLIS JÁRTASSÁG SZÉLESSÁV-FEJLESZTÉS DIGITÁLIS GAZDASÁG IT KONTROLLING SZÉLESSÁV-FEJLESZTÉS AUDIOVIZUÁLIS MÉDIA Infokommunikációs Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály INFORMATIKAI SZABÁLYOZÁS HÍRKÖZLÉS-SZABÁLYOZÁS ŰRIPAR Jogszabályok előkészítése, kodifikálás, költségvetés tervezés, riportok készítése, monitoring, vezetői anyagok
 6. 6. A DIGITÁLIS KOMPETENCIA JELENTŐSÉGE  Magyarországon jelentős a digitálisan írástudatlan felnőttek aránya: a felnőtt lakosság 42,1%-a  Cél az elsődleges (digitális írástudatlanság) és másodlagos (alacsony szintű használat) digitális megosztottság mérséklése  IKT-szektor a magyar GDP mintegy 12%-át adja (NIS 2014-20)  Az eNet Kft. 2013-as felmérése szerint a digitális írástudás 1%-os emelkedése a GDP-ben 0,123%-os növekedést, országunk esetében 34,7 milliárd forint GDP többletet eredményez, mely tartósan beépül a növekedésbe  „…a magyar ICT piacon jelenleg is 10,000 betöltetlen állás van, ami éves szinten hozzávetőlegesen 150 milliárd forintnyi elvesztegetett bevételt jelent a nemzetgazdaságnak…” (IVSZ)
 7. 7. 2. A DIGITÁIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ EDDIG MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK
 8. 8.  A program célja: közös társadalmi felelősségvállalás indítása a számítógép és az internet előnyeit még nem ismerő állampolgárok felzárkóztatására, a magyar állam és az infokommunikációs technológiákat (IKT) tudatosan használó állampolgárok közreműködésével  Jelenleg közel 1.600 pont van nyilvántartva  Jellemzően 5.000 fő alatti településeken jelentős szerep a vidéki lakosság digitális kompetenciafejlesztésében  Látogatók száma: kb. 50-60.000 fő / hét  Jellemző szolgáltatások: nyomtatás, internethasználat, fax, adatmentés, digitalizálás, fénymásolás, digitális fényképkészítés, nyugdíjasklub, hardver és szoftver tanácsadás, gyerek programok, könyvtár, stb. 347 201 338 132 304 258 271 Az eMagyarország Pontok megoszlása a települések lélekszáma szerint, 2010 eMAGYARORSZÁG HÁLÓZAT
 9. 9. TÁMOP 2.1.2. „IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATIKAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE” PROJEKT CÉLJAI  A projekt célja volt a digitális ismeretekkel és nyelvi kompetenciákkal rendelkező lakosság számának növelése  Felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében. MEGVALÓSÍTÁS  A projektet a KIH Munkaerőpiaci Kulcskompetenciák Projektirodája és a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettel (NIIFI) konzorciumot alkotva valósította meg  A projekt lebonyolításában együttműködő partnerként vettek részt a NIIFI által koordinált eMagyarország Pontokon dolgozó eTanácsadók, akik mentori tevékenységet láttak el a projekt során  Utolsó képzések 2014. augusztus 31-ével véget értek.
 10. 10. TÁMOP 2.1.2. eTANÁCSADÓK Projektiroda 800 fős eTanácsadókból álló mentori hálózat felállítása – eTanácsadók toborzása eTanácsadók felkészítése (tréning) a TÁMOP 2.1.2. speciális feladataira eTanácsadók szakmai irányítása, monitoringozása IKT 0-1 és IKT 1-5 keretrendszerének és tartalmának kidolgozása Megyei mentor koordinátori hálózat felállítása Szakmai találkozók szervezése eTanácsadók (mentori hálózat) Igényfelmérés/Toborzás (a projekt célcsoportjaihoz tartozó állampolgárok bevonása a programba) Kommunikációs feladatok (a program hirdetése azok számára, akiket a hagyományos kommunikációs eszközökkel nem lehet elérni) Motiváció (célcsoport motivációja, tanulási kedv felkeltése) Képzésekre történő jelentkezés/regisztráció segítése Mentorálás (lemorzsolódás megakadályozása) Adminisztrációs kötelezettség (teljes képzési pálya nyomon követése, motiváció megtartása képzés sikeres befejezéséig) Utókövetés Projektzárás- önértékelés,Projekt értékelése, hatásvizsgálat
 11. 11. TÁMOP 2.1.2. EREDMÉNYEK Informatikai képzések száma 2 252 darab Amelyből, Tanúsítványt szereztek : 116 001 fő • Nyelvi képzés: 87 523 fő • Informatikai képzés: 28 478 fő Informatikai képzésen résztvevők megoszlása képzési szint szerint: • IKT0-1: 5 465 fő • Kezdő: 11 567 fő • Haladó: 10 675 fő • Felső: 771 fő
 12. 12. „MISKOLC ÉS AGGLOMERÁCIÓ DIGITÁLIS KÖZÖSSÉG” PROGRAM A 2013 novemberében indult program megvalósult elemei :  LAPTOPOK, ILLETVE KEDVEZMÉNYES ÁRON INTERNET HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA MAGÁNSZEMÉLYEK, VALAMINT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Forrás: 2,5 milliárd forint hazai forrás  HÁLÓZATFEJLESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEK, VALAMINT A KÖZ-, ÉS FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Forrás: 0,5 milliárd forint hazai forrás  KÉPZÉSI PROGRAM A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA Forrás: 0,5 milliárd forint „TÁMOP 5.3.9. B Digitális Közösség Program” projekt keretén belül  MODELLÉRTÉKŰ PROGRAM ADAPTÁLÁSA, TANÓRÁN KÍVÜLI INFORMATIKAI FOGLALKOZÁSOK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN Forrás: 0,5 milliárd forint „TÁMOP 3.1.16. IT szakemberképzés, az informatika, mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára projekt keretén belül”  INTELLIGENS VÁROSI SZOLGÁLTATÁSOK ELTERJESZTÉSE Forrás: 0,5 milliárd forint „ÉMOP 4.3.2-13 Önkormányzati informatikai fejlesztések”
 13. 13. „MISKOLC ÉS AGGLOMERÁCIÓ DIGITÁLIS KÖZÖSSÉG” PROGRAM NYERTES PÁLYÁZÓK Célcsoport szerinti bontásban az alábbiak szerint nyújtottak be sikeres pályázatot:  általános iskola 4–8. évfolyamos tanulói, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium 5–8. évfolyamos tanulói: 15,42 %  Gimnáziumi, szakközépiskolai képzésben tanulók: 12,548 %  Szakiskolai képzésben tanulók: 1,63%  Miskolci Egyetemen tanulmányaikat nem a 2013/2014. tanévben megkezdő hallgatók: 2,97 %  Nyilvántartásba vett álláskeresők és a Munkaügyi Központ által támogatott képzésben résztvevők: 8,79%  3 év alatti kisgyermeket nevelő szülők: 6,82 %  45 év feletti munkavállalók: 14,78%  Megváltozott munkaképességű személyek, valamint  Más célcsoportba nem tartozó fogyatékossággal élők: 7,51 %  Szociális ellátórendszerben dolgozók: 2,03%  Aktív idősek: 27,58 % .
 14. 14. „MISKOLC ÉS AGGLOMERÁCIÓ DIGITÁLIS KÖZÖSSÉG” PROGRAM EREDMÉNYEK  17 000 darab laptop beszerzése éas pályázati úton történő biztosítása a lakosság, valamint a köznevelési intézmények számára  A célcsoportok számára rendkívül kedvezményes áron internet előfizetés biztosítása (bruttó 975 forint)  Képzéseken való térítésmentes részvétel, valamint információs és tanácsadási szolgáltatások biztosítása a mentorok által;  Meghívásos pályázat keretében 5 miskolci és 6 agglomerációban lévő köznevelési intézmény nyert, ahol nagyon magas a HH / HHH-s tanulók aránya -> ahhoz, hogy a gyerekek értékelni tudják az eszközöket, modellértékű nevelési programot adaptálása vált szükségessé ezekben az intézményekben, amely pedagógus továbbképzést jelent, majd utókövetést a program hatékony adaptálása érdekében.  Intelligens városgazdálkodásra és közszolgáltatásra vonatkozó tevékenységek fejlesztése, Miskolc város integrált működési modelljének kiterjesztése.
 15. 15. 3. A JÖVŐ
 16. 16. NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 A4 PILLÉR • 2020-ra duplázódjon meg a felsőoktatásból kikerülő IT mérnökök és informatikusok száma • A magyar szoftver- és IT szolgáltatásexport értéke növekedjen legalább 50%-kal 2020-ig • 2020-ra a KKV-k 33 %-a vásároljon vagy értékesítsen Digitális állam online • Az integrált vállalati rendszerekkel rendelkező KKV-k aránya 2020-ra érje el az akkori uniós átlagot Célok Digitális infrastruktúra • 2018-ra 30Mbps speed szélessávú hálózat elérhetősége minden településen • 2020-ra a háztartások minimum 50 %-a rendelkezzen 100 Mbps-os kapcsolattal • Ne legyen az országban optikai hálózattal el nem ért település • Teljes körűen épüljön ki a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat • Bővüljön a mobil szélessávú lefedettség legalább 95%-ra Digitális gazdaság • 2016-ra jöjjön létre egységes kormányzati IT-háttér • Kormányzati ASP/SaaS szolgáltatási kapacitás a potenciális igénybevétel százalékában – cél: 100% • Elektronikus közigazgatás fejlesztése (szeüsz, interoperabilitás) – EU átlag elérése • Elektronikus közszolgáltatások fejlesztése (oktatás, egészségügy) – EU átlag elérése Digitális kompetenciák • 2020-ra a digitálisan írástudatlanok aránya csökkenjen 30% alá • 2016-ra a lakosság 50 %-a vásároljon online és/vagy vegyen igénybe e-kormányzati szolgáltatásokat • 2020-ra a hátrányos helyzetűek körében a rendszeres internethasználat aránya érje el a 60%-ot • 2020-ra a vállalkozások 80%-a rendelkezzen internetes jelenléttel • A közszférában dolgozók digitális kompetenciájának fejlesztése
 17. 17. DIGITÁLIS NEMZET FEJLESZTÉSI PROGRAM 1631/2014. (XI. 6.) KORM. HATÁROZAT  „Európa 2020” stratégia Európai digitális menetend (Digital Agenda for Europe) Nemzeti Infokommunikációs Stratégia intézkedési terve (2014-20) DIGITÁLIS NEMZET FEJLESZTÉSI PROGRAM: „Komplex fejlesztési program, amelynek átfogó célja, hogy beavatkozásai révén szélesedjen és minőségileg javuljon az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetősége”  A DNFP fő célkitűzései: • digitális írástudás fejlesztése; • esélyegyenlőség és javuló életminőség; • e-közigazgatási (különös tekintettel a személyes hivatali megjelenést helyettesítő) és e-szolgáltatások minden állampolgár és vállalkozás számára; • a vállalkozások termelékenységének és versenyképességének elősegítése a digitalizáció segítségével; • szociális és gazdasági fejlődés
 18. 18. DIGITÁLIS NEMZET FEJLESZTÉSI PROGRAM 1631/2014. (XI. 6.) KORM. HATÁROZAT Digitális Nemzet Fejlesztési Program Szupergyors internet (30Mbps) Digitális közösség és gazdaságfejlesztés E-közigazgatási szolgáltatások Digitális kompetencia a) 2018-ra az ország teljes területén legalább 30 Mbps sebességű internethálózat kiépítése b) Helyi közintézmények hálózati bekötése a) Digitális eszközök beszerzése (laptop, tablet, okostelefon) b) Intelligens városi szolgáltatások bevezetése c) Térségi gazdaságfejlesztési programok elindítása d) Helyi KKV-k informatikai fejlesztése (szoftver, szolgáltatás) a) Integrált ügyfélpontok létrehozása: 260-280 kormányablakon keresztül kapcsolattartás az állampolgárokkal, vállalkozásokkal b) 2020-ra minden szolgáltatás elérhető elektronikusan és a vállalkozások számára kötelező használat a) Felnőttképzés, szemléletformálás, mentorálás b) Modellértékű nevelési program és tanórán kívüli informatikai foglalkozások bevezetése köznevelési intézményekben Alapdokumentumok: Nemzeti Infokommunikációs Stratégia, EU Digitális Menetrend, Partnerségi Megállapodás, Magyary Zoltán Program
 19. 19. FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM A DIGITÁLIS NEMZET FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN (TERVEZÉS ALATT) A program célja:  olyan program elindítása, amely elősegíti a felnőtt lakosság digitális kompetenciáinak fejlesztését  az ország területén élők, különös tekintettel a leghátrányosabb és a hátrányos helyzetű térségekben élők, digitális írástudásának növelése, IKT kompetenciák fejlesztése  a már rendelkezésre álló e-közigazgatási és e-közszolgáltatások lehetőségeinek megismertetése, elérhetővé tétele az állampolgárok számára  a digitális szakadék csökkentése. Forrás: Gazdaságfejlesztési és Innováció Operatív Program (17,9 Mrd Ft)
 20. 20. DIGITÁLIS KÖZÖSSÉGI HOZZÁFÉRÉS ERŐSÍTÉSE A konstrukció célja egy olyan program támogatása, amely az eMagyarország Pontok szolgáltatásbővítésére, infrastruktúrájuk DIGITÁL fejlesztésére, a hozzáférési pontok számának növelésére, az eTanácsadók képzésére, továbbképzésre írányul- > elősegítve ezzel az internet hozzáféréssel nem rendelkező, első sorban hátrányos helyzetű társadalmi rétegek és térségek felzárkóztatását, a digitális szakadék csökkentését. Forrás: Gazdaságfejlesztési és Innováció Operatív Program (4 Mrd Ft)
 21. 21. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

×