A digitális megosztottságot enyhítő nemzetközi modellek

220 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
220
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A digitális megosztottságot enyhítő nemzetközi modellek

 1. 1. A digitális megosztottságot enyhítő nemzetközi modellek Minősítési rendszerek, követelmények, indikátorok Dr. Varga Katalin Egyetemi docens A digitális megosztottságot enyhítő nemzetközi modellek Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 2. 2. Kiinduló gondolatok • A digitális technológiák használatába beleszületettek gondolkodása és információkezelése alapjaiban eltér a megelőző nemzedékekétől. Ezt a szakadékot mindenképpen figyelembe kell venni az oktatás „romló” minőségének megítélésében, továbbá elkerülhetetlen az új tartalmak és módszerek kidolgozásakor építeni a virtuális világban elsajátított készségekre. • A legújabb PISA felmérés szerint (2009): Magyarország 15 éves tanulóinak digitális szövegértési eredménye – szemben a nyomtatott szövegértés terén nyújtott teljesítményükkel – nem éri el a részt vevő OECD-országok átlagát. • Kutatások igazolják, hogy az emberek 67%-a hajlamos azokat az információkat kiválasztani, amelyek saját véleményét támasztják alá, és csak 33% igyekszik az ellentétes oldal érveivel is foglalkozni. Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 3. 3. Az információs műveltség modellje Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 4. 4. Elvárható készségek, ismeretek Az információs igény felismerése •Önismeret •Problémamegoldó készségek •Intelligencia •Kíváncsiság Az információ ismerete •Az információ fogalma •Az információ megjelenési formái •Az információ mennyiségének és minőségének mérése •Az információ jelentősége Az információforrások ismerete •Olvasottság, alapműveltség •Médiaismeret, médiaműveltség •Könyvtárhasználati ismeretek •Internet-használat •Web 2.0 Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 5. 5. Elvárható készségek, ismeretek Információkeresési készségek •Lényeglátás, szövegértés •Keresés a szövegben – olvasási készség •Keresés a könyvtárban •Digitális írástudás •Keresés adatbázisokban •Keresés az interneten •Boole operátorok, keresőnyelvek használata •Adatszerkezetek ismerete •Keresési stratégiák és taktikák •A keresés eredményének értékelése Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 6. 6. Elvárható készségek, ismeretek Az információ értékelése és válogatása •A minőségi információ felismerése •Hitelesség fogalma •Megbízhatóság fogalma •Objektivitás fogalma •Kritikai gondolkodás •Érvelés, vitakészség Az információ hasznosítása •Kutatási módszerek alkalmazása •Kreativitás •Innovativitás •Etikai kérdések oSzabályos hivatkozás oPlágium oSzerzői jogok Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 7. 7. Elvárható készségek, ismeretek Új információ létrehozása •Szövegalkotás •Előadói készségek •Prezentáció •Művészi, kreatív készségek Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 8. 8. Hogyan mérhető az információs műveltség? • Az információs műveltség indikátorai abban segíthetnek az országoknak, hogy az információs műveltség fejlődésének elősegítésére és fokozására irányuló politikájuk hatásait felismerjék, és hogy megtudják, állampolgáraik milyen mértékben képesek részt venni egy tudásalapú társadalomban. Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 9. 9. Hogyan mérhető az információs műveltség? • Egy komplex indikátorrendszer kidolgozásához egyrészt igazodási pontokra, standardokra van szükség, másrészt egyértelmű követelményekre, amelyeknek teljesülése jól mérhető és összevethető. • Kompetenciamérések, tesztek (pl. PISA, PIRLS, TRAILS, SAILS) az oktatás különböző szintjein. • Kimeneti követelmények • Teljesítmény-standardok • Indikátorok Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 10. 10. Hogyan mérhető az információs műveltség? • Az információs műveltség kívánt szintje a felhasználási terület és az egyéntől elvárt teljesítmény szintjének függvénye. – Az általános iskolai hatékony teljesítmény eléréséhez szükséges információs műveltség szintje különbözik a felnőtt- és felsőoktatásban elvárt szinttől. – Más szintű készségek várhatók el egy újságírótól, egy közügyekkel, egészségüggyel foglalkozó vagy a jóléti szektorban dolgozó állampolgártól, illetve a kutatásban támogatóként részt vevő személyektől. Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 11. 11. Mérési modellek (UNESCO) • Az információs műveltségi készségek elvárt szintjét meghatározza az a kontextus, melyben az információt fel kell használni. • Az információs műveltséget a készségek folytonosságaként kell értelmezni. • Lehetővé kell tenni az egyes országok számára, hogy az információs műveltségi készségekhez tartozó foglalkoztatási, oktatási és társadalmi célkitűzéseket maguk határozzák meg, és hogy ezeket a célokat szükség szerint időnként módosítsák. • Egymástól teljesen eltérő helyzetekben, környezetben egységes információs műveltségi kritériumrendszert kell alkalmazni Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 12. 12. Nemzetközi standardok (IFLA, 2006) Hozzáférés • A használó hatékonyan és eredményesen jut hozzá információhoz – • • • • – • • • • az Az információs igény meghatározása. Felismeri és meghatározza az információszükségletet. Eldönti, hogy kell-e tennie valamit az információhoz jutás érdekében. Ki tudja fejezni az információs igényt. Elkezdi a keresési folyamatot. Az információ megtalálása Azonosítja és értékeli a potenciális információforrásokat. Keresési stratégiákat alakít ki. Eljut a kiválasztott információforrásokhoz. Kiválogatja és letölti a megtalált információkat. Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 13. 13. Nemzetközi standardok (IFLA, 2006) Értékelés • Kritikusan és kompetensen értékeli az információt. – • • • • – • • • Az információ értékelése Elemzi, vizsgálja és kivonatolja az információt. Általánosítja és értelmezi az információt. Szelektál és szintetizál. Értékeli a megtalált információ pontosságát és relevanciáját. Az információ szervezése Elrendezi és kategorizálja az információkat. Csoportosítja és rendszerezi a megtalált információt. Meghatározza, hogy melyik a legjobb és leghasznosabb információ. Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 14. 14. Nemzetközi standardok (IFLA, 2006) Használat • Pontosan és kreatívan hasznosítja az információt. – Az információ felhasználása • • • • – Képes újszerű módon kommunikálni, bemutatni és használni az információkat. A megtalált információt alkalmazni tudja. Saját tudásába integrálja az információkat. Prezentálni tudja az információs terméket. Az információ kommunikálása és etikus felhasználása • • • Tisztában van vele, hogy mit jelent az információ etikus felhasználása. Tiszteletben tartja az információ használatának legális szabályait. A szerzői jogi szabályok figyelembe vételével hasznosítja az információs termékeket. • Betartja a megfelelő stílusbeli követelményeket. Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 15. 15. Az információs műveltség kilenc követelménye a közoktatásban 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Eredményesen és hatékonyan jut hozzá az információkhoz. Kritikusan és hozzáértően értékeli az információkat. Pontosan és kreatívan használja az információkat . Keresi a saját érdeklődésének megfelelő információkat. Be tudja fogadni az irodalom és más művészeti ágak alkotásait. Kiválóságra törekszik az információkeresésben és az ismeretek létrehozásában. Felismeri az információ jelentőségét a demokratikus társadalomban. Etikusan cselekszik az információval, illetve az információs technikával kapcsolatban. Hatékony résztvevője az információ keresésével és előállításával foglalkozó csoportoknak. Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 16. 16. Követelmények a felsőoktatásban 1. 2. 3. 4. 5. Meg tudja határozni és meg tudja fogalmazni a szükséges információ természetét és mértékét. Hatékonyan és eredményesen jut hozzá a szükséges információhoz. Kritikusan értékeli az információkat és azok forrásait, a kiválasztott információkat beépíti saját tudásbázisába és értékrendszerébe. Egyénileg vagy egy csoport tagjaként hatékonyan tudja alkalmazni az információt egy meghatározott cél elérésének érdekében. Ismeri az információ használatát körülvevő gazdasági, jogi és társadalmi problémákat, az információkhoz való hozzáférést és azok alkalmazását etikusan és jogszerűen végzi. Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 17. 17. Az információs műveltség mérésére alkalmas indikátorok • Az indikátorok sokfélék lehetnek: – Különböző forrásokból (kérdőíves felmérések, statisztikák stb.) származó kvantitatív adatok – Az adatok kvalitatív szakértői elemzése – Matematikai algoritmusok szerint kombinált egyszerű indikátorok Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 18. 18. Az információs és médiaműveltség kontextusa • A fogalom jelenléte az oktatáspolitikában • A fogalom jelenléte az információs és médiapolitikában • A fogalom jelenléte a kutatásban • Civil kezdeményezések • Az információforrásokat és a médiát használók által létrehozott tartalmak Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 19. 19. A média és információ elérése • • • • • • • Folyóiratok Rádió és televízió tartalmak (hírek, oktatás, tudomány) Online média Könyvtárak Könyvkiadás Nyelvek Filmek Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 20. 20. A média és információ elérése • • • • • • • • • Rádiócsatornák és készülékek száma, aránya Televíziócsatornák és készülékek száma, aránya Újságírók száma, aránya Internet-ellátottság Közösségi média Weboldalak Pc-k száma Könyvtári ellátottság Mobiltelefonok száma Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 21. 21. A média és információ elérése • • • • • Újságolvasás Rádióhallgatás Televíziónézés Online média használata Könyvtárhasználat Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 22. 22. Eldöntendő , megválaszolandó kérdések • Hogyan építhető be a magyar közoktatásba az információs műveltség követelményrendszere? • Hogyan építhető be a magyar felsőoktatásba az információs műveltség követelményrendszere? • Mely indikátorok lennének alkalmasak a magyar lakosság információs műveltségi szintjének mérésére? • Mely indikátorok honosíthatók meg, melyekhez állnak rendelkezésre mérések? • Mi a könyvtárak feladata? Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005
 23. 23. Köszönöm a figyelmet! Jól-lét az információs társadalomban TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV2012-0005

×