Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Witness ukr

  • Login to see the comments

Witness ukr

  1. 1. ПАМ’ЯТКА про права Обов’язки свідка: 1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду. У разі неприбуття на виклик без поважних причин до Вас може бути застосований привід, тобто примусова доставка до слідчого, прокурора або суду у зв’язку з ухиленням від добровільної явки без поважних причин за викликом у призначений строк 2) давати правдиві свідчення. Пам’ятайте, що за неправдиві свідчення передбачена кримінальна відповідальність 3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які стали відомі Вам як свідку. Не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, що безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які здійснюються (здійснювалися) під час цього провадження. За розголошення таємниці слідства передбачена кримінальна відповідальність свідок зобов’язаний з’явитися за викликом незалежно від то того, чи має він за законом відмовитися давати свідчення якщо свідок не з’явиться за викликом без поважних причин або не повідомить про причини свого неприбуття, то на нього накладається грошове стягнення! • стягнення, що застосовується за неприбуття до слідчого чи прокурора, накладається у розмірі від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати • стягнення, що застосовується за неприбуття на виклик слідчого судді чи суду - у розмірі від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати ПОВАЖНИМИ ПРИЧИНАМИ НЕПРИБУТТЯ НА ВИКЛИК МОЖУТЬ БУТИ:  хвороба чи погане самопочуття (офіційно підтверджені закладом охорони здоров’я)  обставининепереборноїсили(стихійнілиха,наприклад)  неотримання повістки про виклик, належним чином підтверджене  знаходження за кордоном, перебування на військовій службі  з інших поважних причин, які документально підтверджені Що робити після отримання повістки чи повідомлення про виклик? • Повідомити особу, яка викликає про отримання повідомлення про виклик • Взяти з собою документ, що посвідчує особу (паспорт або посвідчення водія) • Детально та правдиво викласти обставини, які стали Вам відомі та відносяться до суті справи • Уважно прочитати всі документи, які надаються на підпис, за потреби, зробити зауваження та уточнення до них • Не розголошувати відомості, які Вам стали відомі щодо кримінального правопорушення, оскільки вони становлять таємницю слідства Про візит до відділку поліції Ви маєте право повідомити будь-кого та прибути з адвокатом, якщо вважаєте за потрібне його присутність під час подання Вами свідчень. Пам’ятайте:  перед допитом слідчий зобов’язаний буде перевірити особу свідка, роз’яснити права, а також порядок проведення допиту  кожен свідок буде допитуватись окремо, у відсутність інших свідків та сторонніх осіб, які не маютьвідношеннядокримінальногопровадження (у тому числі працівників правоохоронних органів)  допит не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому – понад вісім годин на день У подальшому, в суді кожен свідок допитуватиметься окремо. Свідки потрапляють до зали судового засідання по черзі. Свідки, які ще не дали свідчень, не мають права перебувати в залі під час судового розгляду ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО СВІДКА (стаття 354 КПК) Допит малолітнього свідка і, за розсудом суду, неповнолітнього свідка проводиться в присутності:  законного представника;  педагога чи психолога;  за необхідності - лікаря. В деяких випадках малолітнього чи неповнолітнього свідка за ухвалою суду може бути допитано поза залом судового засідання з використанням відеоконференції (дистанційнесудовепровадженнявіншомуприміщенні). Якщо Ви вважаєте, що може бути загроза Вашому (або членів Вашої сім’ї, близьких родичів) життю / здоров’ю / житлу / майну у зв’язку з виконанням Вами обов’язків свідка, негайно поінформуйте про це поліцію для визначення відповідних заходів безпеки. pro-bono.in.ua ulaf.org.ua pro-bono.in.ua ulaf.org.ua За підтримки Державного Департаменту США ТВОЯ ДУМКА ВАЖЛИВА http://ulaf.org.ua/np/ 1 Якщо маєте додаткові запитання, дзвоніть на гарячу лінію Національної поліції України за номером 0 800 500 202 (цілодобово) НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ, ТВОЯ ДОПОМОГА ВАРТА ЖИТТЯ
  2. 2. Людина, яка була безпосереднім спостерігачем будь- якої події, пригоди, злочину, а також людина, що зіткнулася з наслідками таких подій, є очевидцем Будь-яка людина, якщо вона стала очевидцем події, незалежно від віку може бути свідком Дужеважливозвернутисьдоправоохорон них органів та повідомити про протиправні діяння, очевидцем яких Ви стали! Завдяки наданим Вами свідченням про подію можна встановити фактичні обставини справи та особу злочинця, чим запобігти випадкам притягнення до кримінальної відповідальності невинних осіб, допомогти розкрити злочин Пам’ятайте:  Вам теж може знадобитися свідок  Ваші свідчення можуть врятувати життя  Найбільше заохочення злочину – це безкарність Що треба робити, якщо Ви стали очевидцем правопорушення? Якщо Ваша інформація буде важливою для розкриття злочину, Вас можуть викликати у відділок поліції поштою або телефоном (стаття 112 Кримінального процесуального кодексу України. Далі – КПК) Відповідно до статті 63 Конституції України, свідок має право відмовитися свідчити щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї ОЧЕВИДЕЦЬ ОЧЕВИДЕЦЬ СТАЄ СВІДКОМ, КОЛИ ВІН НАДАСТЬ СВІДЧЕННЯ У ПЕРЕДБАЧЕНОМУ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ          При проведенні процесуальних дій може використовуватись технічна фіксація (фотозйомка, аудіо- та/або відеозапис) (статті 104-107 КПК) ВАЖЛИВО! ЗАКОНОМ ПЕРЕДБАЧЕНА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЗАЗЛОЧИНИПРОТИПРАВОСУДДЯ: 1. За примушування давати свідчення (Стаття 373 КК) 2. За невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист (Стаття 380 КК) 3. За розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист (Стаття 381 КК) 4. За завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (Стаття 383 КК) 5. За завідомо неправдиве свідчення (Стаття 384 КК). 6. За відмову свідка від свідчень або відмову експерта (чи перекладача) від виконання покладених на них обов’язків (Стаття 385 КК) 7. За перешкоджання з’явленню за викликом свідка,потерпілого,експерта,примушування їх до відмови від давання свідчень чи висновку (Стаття 386 КК) 8. За розголошення даних оперативно-розшуко- вої діяльності, досудового розслідування (Стаття 387 КК) 9. За приховування злочину (Стаття 396 КК) Права свідка: 1) знати, у зв’язку з чим і в якому кримінальному провадженні Вас допитують 2) користуватися правовою допомогою адвоката під час свідчень, участі в проведенні інших процесуальних дій 3) відмовитися свідчити щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї, а також щодо відомостей, які не підлягають розголошенню 4) давати свідчення рідною або іншою мовою, якою Ви вільно володієте, і користуватися допомогою перекладача 5) користуватися нотатками і документами у тих випадках, коли свідчення стосуються будь-яких розрахунків та інших відомостей, які Вам важко тримати в пам’яті 6) ознайомлюватися з протоколом допиту та заявляти клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, а також власноручно робити такі доповнення і зауваження 7) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом 8) заявляти відвід перекладачу. Повідомити (викликати) поліцію Дочекатися приїзду поліції Залишити поліції свої контактні дані Надати допомогу потерпілій особі, якщо в цьому є потреба Вдома треба ще раз згадати події і факти, які стали Вам відомі, та детально занотувати їх Розповісти поліції про обставини та події, які стали Вам відомі СВІДОК, ПРИСУТНІЙ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ СВІДОК Ви є таким, якщо запрошуєтесь слідчим або прокурором для засвідчення факту, змісту та результатів проведення певних дій поліції. Ваша згода бути свідком, присутнім при проведенні процесуальних дій, допоможе: 1) виключити можливість фальсифікацій з боку праців- ників правоохоронних органів 2) здійснити громадський нагляд за діями, що вчиняються 5) гарантувати неупередженість фіксації працівниками правоохоронних органів факту, змісту та результатів процесуальних дій. Права та обов’язки: бути неупередженим в результатах проведення процесуальної дії, а у випадку конфлікту інтересів відразу повідомити про це відповідальну службову особу повідомити правдиво свої анкетні та контактні дані бути обізнаним в суті справи, ставити питання та отримувати на них відповіді розуміти, в якій конкретно процесуальній дії Ви берете участь які фактичні обставини справи наразі будуть встановлені яким процесуальним порядком це передбачено уважно прочитати всі документи, які надаються на підпис, за потреби, зробити зауваження та уточнення до них на вимогу слідчого, прокурора не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії бути готовим до допиту в якості свідка в суді щодо процесуальних дій, в яких Ви брали участь З ТОГО ЧАСУ, КОЛИ СВІДОК, ПРИСУТНІЙ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ, ДАСТЬ СВІДЧЕННЯ У ПЕРЕДБАЧЕНОМУ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ, НА НЬОГО БУДУТЬ РОЗПОВСЮДЖУВАТИСЯ ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА, ЯКІ Є У СВІДКА

×