Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adminprocedure ukr

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Adminprocedure ukr

  1. 1. ВАЖЛИВО: Оцініть свій стан здоров’я! ПАМ’ЯТАЙТЕ: якщо Вам зле або у Вас є хронічні захворювання, Ви маєте право отримати допомогу лікаря (у тому числі за Вашим вибором). Повідомте працівнику поліції контакти Вашого лікаря у разі потреби. pro-bono.in.ua ulaf.org.ua pro-bono.in.ua ulaf.org.ua За підтримки Державного Департаменту США Ваші права: мати адвоката за рахунок держави; знати посаду, прізвище, ім’я та по бать ;локоторпалалксакя,ибосоівок бути повідомленим зрозумілою мовою про підстави затримання; негайно повідомити про затримання близьких родичів, власника відпо відного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган (через працівника правоохоронного органу); оскаржити дії в рамках адміністративного затримання до умокя,ибосоичунагроодоба,удус підзвітна посадова особа/орган, який застосував ці дії (затримання, огляд, вилучення посвідчення водія тощо); отримати відшкодування, якщо такі дії будуть визнані незаконними. Ви зобов’язані: бути ввічливим, погодитись гідно; виконувати законні вимоги праців ника правоохоронного органу. ПАМ’ЯТКА ЗАТРИМАНОМУ в адміністративному порядку в адміністративному ТВОЯ ДУМКА ВАЖЛИВА http://ulaf.org.ua/np/ 1
  2. 2. ВАС ЗАТРИМАЛИ в адміністративному порядку. Що потрібно: Стримати емоції, заспокоїтись Уважно прочитати текст: МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ адміністративного затримання: особистийогляд(повиненпроводитись особою однієї статі із затриманим), огляд речей і вилучення речей та документів, у тому числі посвід чення водія, нагородної, вогне їончитамвенп,їокьсвилсимїоньлап артемілім5,4данопурбілакїорбз і швидкістю польоту кулі понад 100 їондолохатуднукесазвіртем зброї, бойових припасів і спеціаль них засобів самооборони, тимчасове затримання транспорт ного засобу, відсторонення водіїв від керування имивокчір,имабосазиминтропснарт і маломірними суднами та огляд огончитокран,огоньлогокланатсан чи іншого сп’яніння, а також щодо хикьсракілмовилпвдіпяннавубереп препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Ці дії здійснюються у порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення або іншими законами. МЕТА адміністративного затримання: припинення адміністративних пра вопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи (якщо у неї відсутній документ, який посвідчує особу), складання протоколу про адмініст ративне правопорушення у разі неможливості складання його на місці вчинення правопорушення (якщо складання протоколу є обов’язковим), забезпечення своєчасного і пра вильного розгляду справ та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення. Відомості про ці дії обов’язково вно сяться в протокол про адміністративне затримання / в протокол про адмініст ративне правопорушення ОФОРМЛЕННЯ адміністративного затримання: Працівник правоохоронного органу обов’язково складає протокол про адміністративне затримання, який Ви маєте підписати. Про відмову від підпису робиться запис у протоколі. СТРОК адміністративного затримання: Винятки: незаконний перетин (спроба пере тину) державного кордону України; порушення правил обігу наркотич них засобів і психотропних речо вин не більше трьох діб з обов’яз ковим повідомленням прокурора не пізніше 24 годин після затримання. Загальне правило – не більше трьох годин.

×