Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ห้องเรียนกลับทาง

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
ครูเพื่อศิษย์ต้องทำมากกว่าการกลับทางห้องเรียน
¤ÃÙà¾×èÍÈÔɏÊÌҧˌͧàÃÕ¹¡ÅѺ·Ò§ :
ó. ·ÓäÁ¨Ö§¤ÇáÅѺ·Ò§ËŒÍ§àÃÕ¹
หนังสือ F...
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 63 Ad

ห้องเรียนกลับทาง

Download to read offline

การปฏิรูปการเรียนการสอน "ห้องเรียนกลับทาง"

การปฏิรูปการเรียนการสอน "ห้องเรียนกลับทาง"

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

More from Komsun See (14)

Advertisement

Recently uploaded (20)

ห้องเรียนกลับทาง

  1. 1. ครูเพื่อศิษย์ต้องทำมากกว่าการกลับทางห้องเรียน ¤ÃÙà¾×èÍÈÔɏÊÌҧˌͧàÃÕ¹¡ÅѺ·Ò§ : ó. ·ÓäÁ¨Ö§¤ÇáÅѺ·Ò§ËŒÍ§àÃÕ¹ หนังสือ Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class Every Day บทที่ ๓ บอกเหตุผลที่ควรกลับทางห้องเรียน หรืออีกนัยหนึ่งบอกว่า การกลับทางห้องเรียนมีผลอะไรบ้าง พอจะสรุปได้ดังนี้ เพื่อเปลี่ยนวิธีการสอนของครู จากบรรยายหน้าชั้น หรือเป็นครูสอน ไปเป็นครูฝึก ฝึกการทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมอื่นในชั้นเรียนให้แก่ศิษย์ เป็นรายคน หรืออาจเรียกว่า เป็นครูติวเตอร์ เพื่อใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็กสมัยใหม่ชอบ คือ ไอซีที หรืออาจเรียก ว่าเป็นการนำโลกของโรงเรียนเข้าสู่โลกของนักเรียน คือ โลกดิจิตัล ช่วยเด็กที่มีงานยุ่ง เด็กสมัยนี้ธุระมาก กิจกรรมมาก บางคนเป็นนักกีฬา ต้องขาดเรียนไปแข่งขัน แทบทุกคนมีงานเทศกาลที่ตนต้องเข้าไปช่วย จัดการ มีบทสอนด้วยวิดีทัศน์อยู่บนอินเทอร์เน็ต ช่วยให้เด็กเหล่านี้เรียน ไว้ล่วงหน้า หรือเรียนตามชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นการฝึกเด็ก ให้รู้จักจัดการเวลาของตน ¤ÃÙà¾×èÍÈÔɏÊÌҧˌͧàÃÕ¹¡ÅѺ·Ò§ ñõ

×