Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lietuvos kolegijų interneto
svetainių priimtinumo
vartotojams tyrimas
Kristina Vipartienė,
Eugenijus Valavičius
2013 09 20
Kolegijos interneto svetainės
svarba




Kolegijos vis labiau išnaudoja
interneto galimybes informacijos
platinimui ir p...
Darbo tikslai
 Nustatyti

kolegijų interneto
svetainių priimtinumo
veiksnius, sudaryti
priimtinumo modelį,
įvertinti kole...
Uždaviniai





Išanalizuoti mokslinę literatūrą,
nagrinėjančią svetainių kokybės bei
priimtinumo veiksnius.
Išskirti k...
Kolegijų svetainių
reglamentavimas







„Bendrųjų reikalavimų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų
inter...
Interneto svetainių priimtinumo
modelis (tinka netik kolegijoms)


Remiantis literatūros analize išskirti
priimtinumo vei...
Priimtinumo veiksnių elementai

K. Vipartienė, E. Valavičius
Priimtinumo tyrimo populiacija ir
patikima imtis





Nuolatinių studijų studentai
kolegijose: 28 883 (2012). Patikima
...
Respondentai
Responden Apskaičiuotas
tų grupė
imties dydis

Užpildytų
anketų
skaičius

Apklaustų
kolegijų
skaičius

Kolegi...
Tyrimo rezultatai. Priimtinumo
veiksnių svarba.


Respondentai priimtinumo veiksnius
vertino 5 balų sistemoje:
turinys: 4...
Svarbiausi elementai.







Neperkrautas pradžios puslapis
(4,11).
Informacijos paieškos funkcija
(3,98).
Versija n...
Kiti respondentų paminėti svarbūs
elementai







atnaujinimo operatyvumas,
informacijos tikslumas,
el. paslaugų pr...
Palankiausiai vertinami elementai (%)

K. Vipartienė, E. Valavičius
Kai kurių elementų nepatrauklumo
priežastys


Grafinio dizaino:




blogas elementų išdėstymas, netinkamos
spalvos, bla...
Išvados






Kolegijos svetainės priimtinumas priklauso nuo
penkių veiksnių kokybės: turinio, patogumo
naudotis, techn...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vipartienė, Kristina ; Valavičius, Eugenijus „Lietuvos kolegijų interneto svetainių priimtinumo vartotojams tyrimas“ (VKK)

290 views

Published on

XVI kompiuterininkų konferencija
„Kompiuterininkų dienos - 2013“
Šiauliai, 2013.09.21 d.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vipartienė, Kristina ; Valavičius, Eugenijus „Lietuvos kolegijų interneto svetainių priimtinumo vartotojams tyrimas“ (VKK)

 1. 1. Lietuvos kolegijų interneto svetainių priimtinumo vartotojams tyrimas Kristina Vipartienė, Eugenijus Valavičius 2013 09 20
 2. 2. Kolegijos interneto svetainės svarba   Kolegijos vis labiau išnaudoja interneto galimybes informacijos platinimui ir paslaugų teikimui. Tinkamai sukurta interneto svetainė gali padidinti kolegijos patrauklumą, sukurti papildomą vertę darbuotojams ir studentams. K. Vipartienė, E. Valavičius
 3. 3. Darbo tikslai  Nustatyti kolegijų interneto svetainių priimtinumo veiksnius, sudaryti priimtinumo modelį, įvertinti kolegijų svetaines pagal šį modelį. K. Vipartienė, E. Valavičius
 4. 4. Uždaviniai    Išanalizuoti mokslinę literatūrą, nagrinėjančią svetainių kokybės bei priimtinumo veiksnius. Išskirti kolegijų svetainių priimtinumo veiksnius ir elementus. Atlikti bendrą kolegijų svetainių priimtinumo vartotojams empirinį tyrimą. K. Vipartienė, E. Valavičius
 5. 5. Kolegijų svetainių reglamentavimas     „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas“. IVPK 2012 m. paskelbtos metodinės rekomendacijos. Vyriausybės ir ministerijų interneto svetainių dizaino suvienodinimo taisyklės. LR Mokslo ir studijų įstatymo 41 str. 2 d. Nustato skelbiamos informacijos rūšis. K. Vipartienė, E. Valavičius
 6. 6. Interneto svetainių priimtinumo modelis (tinka netik kolegijoms)  Remiantis literatūros analize išskirti priimtinumo veiksniai:      turinys (Elling et al., 2007; Islam, Tsuji, 2011; ...) naudojimosi patogumas (AbuAli, 2011; Elling et al., 2007; Marsico, 2004; ...) elektroninės paslaugos (Rocha, 2012; Sloïm, Gateau, 2007...) techninės savybės (AbuAli, 2011; Elling et al., 2007; ...) grafinis dizainas (AbuAli, 2011; Elling et al., 2007; ...) K. Vipartienė, E. Valavičius
 7. 7. Priimtinumo veiksnių elementai K. Vipartienė, E. Valavičius
 8. 8. Priimtinumo tyrimo populiacija ir patikima imtis    Nuolatinių studijų studentai kolegijose: 28 883 (2012). Patikima imtis 379. Abiturientai: 44 582 (2012). Patikima imtis 381. Dėstytojai, darbuotojai: 3729 (2012). Patikima imtis: 348. K. Vipartienė, E. Valavičius
 9. 9. Respondentai Responden Apskaičiuotas tų grupė imties dydis Užpildytų anketų skaičius Apklaustų kolegijų skaičius Kolegijų studentai 379 380 7 Kolegijų darbuotojai 348 128 5 Abiturientai 381 104 Tik studentų skaičius atitinka statistiškai patikimos imties dydį. Bendrų išvadų apie kitas grupes negalima daryti. K. Vipartienė, E. Valavičius
 10. 10. Tyrimo rezultatai. Priimtinumo veiksnių svarba.  Respondentai priimtinumo veiksnius vertino 5 balų sistemoje: turinys: 4,18,  patogumas: 4,13  techninės savybės (greitas veikimas ir kt.): 4,1  elektroninės paslaugos: 4,05  grafinis dizainas (3,43).   Turinys svarbiau, nei dizainas. K. Vipartienė, E. Valavičius
 11. 11. Svarbiausi elementai.       Neperkrautas pradžios puslapis (4,11). Informacijos paieškos funkcija (3,98). Versija neįgaliesiems (3,68). Versijos užsienio kalbomis (3,66). Galimybė palikti grįžtamąjį ryšį (3,6). Pagalba vartotojui (3,58).  turinys: 4,18, K. Vipartienė, E. Valavičius
 12. 12. Kiti respondentų paminėti svarbūs elementai       atnaujinimo operatyvumas, informacijos tikslumas, el. paslaugų prieinamumas, struktūros paprastumas, navigacijos patogumas, nuorodos į socialinius tinklus (pvz.: kolegijos paskyra Facebook). K. Vipartienė, E. Valavičius
 13. 13. Palankiausiai vertinami elementai (%) K. Vipartienė, E. Valavičius
 14. 14. Kai kurių elementų nepatrauklumo priežastys  Grafinio dizaino:   blogas elementų išdėstymas, netinkamos spalvos, blaškantys dėmesį elementai, per mažai paveikslėlių, sunkiai įskaitomas tekstas. Elektroninių paslaugų (el. paštas, VMA, dienynas, ...):  el. paslaugos ne visada prieinamos, nepatogu naudotis, neteikiama operatyvi pagalba vartotojams. K. Vipartienė, E. Valavičius
 15. 15. Išvados    Kolegijos svetainės priimtinumas priklauso nuo penkių veiksnių kokybės: turinio, patogumo naudotis, techninių savybių, el. paslaugų bei grafinio dizaino. Bendrą priimtinumą ir atskirus jo aspektus palankiau vertina darbuotojai, mažiau palankiai – moksleiviai ir studentai. Respondentai palankiau įvertino el. paslaugas, veikimo greitį ir informacijos naudingumą. Mažiau palankiai – draugiškumo atmosferą, dizainą, turinio išsamumą ir aktualumą, naudojimosi patogumą. K. Vipartienė, E. Valavičius

×