Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. Nomeda URBONAVIČIENĖ. Mokymasis mokant ir informacinės technologijos

647 views

Published on

Pranešimas XII mokyklinės informatikos konferencijos sekcijoje
M5. Inovatyvūs mokymo metodai ir priemonės
„Kompiuterininkų dienos – 2015“, Panevėžyje, KTU PTVF 2013-09-19

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1. Nomeda URBONAVIČIENĖ. Mokymasis mokant ir informacinės technologijos

  1. 1. MOKYMASIS MOKANT IR INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS N. Urbonavičienė 2015 Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla
  2. 2. 5% 10% 20% 30% 50% 70% 90% Paskaita Savarankiškas skaitymas Informacija su vaizdinėmis priemonėmis Stebėjimas Grupinė diskusija Mokymasis praktiškai išbandant Mokymasis mokant kitus Šaltinis: National Training Laboratories (JAV) Mokymosi piramidė
  3. 3. 5 kl. 1 val. 6 kl. 1 val. 7,8 kl 1 val. 9 kl. 1 val. 10 kl. 1 val. Programavimas Iššūkiai ir lūkesčiai
  4. 4. 5 kl. 1 val. 6 kl. 1 val. 7,8 kl 1 val. 9 kl. 1 val. 10 kl. 1 val. Programavimas Mokymosi motyvacija Mobilioji manija Iššūkiai ir lūkesčiai
  5. 5. „Mokydamas mokaisi“ Mokiniai stengiasi daugiau, kai jie žino, jog patys turės mokyti ir konsultuoti kitus.
  6. 6. Ačiū už dėmesį IT mokytojas nėra GOOGLE !!!

×