Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PR-owcu, co wiesz o social media?

4,664 views

Published on

PR-owcy w sieci. Prowadzą kampanie, ale nie sprawdzają ich efektów. Działają w mediach społecznościowych, ale przyznają, że nie wiedzą jak sprawdzić efekty swojej pracy. Chcą łatwiej zarządzać kryzysem przez komunikację w Internecie, ale nie przygotowują scenariuszy komunikowania w sytuacji kryzysowej. Media społecznościowe jawią się specjalistom od PR jako atrakcyjne, tanie i modne medium komunikacji. Jednak nadal brakuje wiedzy na ich temat – jak je wykorzystać, jakie są ich ograniczenia i jakie zagrożenia ze sobą niosą. Wspólnie z PRoto.pl przedstawiamy wyniki badań pokazujące jak polscy praktycy PR radzą sobie w sieci.

Published in: Business
 • Be the first to comment

PR-owcu, co wiesz o social media?

 1. 1. PR-owcu,co wiesz o social media?Czy jest coś, co chciałbyś wiedzied o mediachspołecznościowych, ale boisz się zapytad?Warszawa, maj 2011
 2. 2. In God we trust,all others bring dataSentencja z lat 60tych w NASA Johnson Space Center
 3. 3. Co i po co badaliśmy?Czego oczekujemy od działao komunikacyjnych w mediachspołecznościowych? Czy jeśli podejmujemy działania w mediachspołecznościowych to je mierzymy? A może nie mierzymy, bo socialmedia, to tylko przejściowa moda?Na te i inne pytania odpowiedzi wśród respondentów z branżyszukało PRoto.pl wraz z Instytutem Monitorowania Mediów.Zapraszamy do lektury wniosków z badania.
 4. 4. Główny wniosek z badania? Potrzebna jest edukacja
 5. 5. Media społecznościowe bardzo chętnie wykorzystam, ale… PR-owcy bardzo chcieliby komunikowad się za pośrednictwem serwisów społecznościowych, o czym świadczą deklaracje związane z planami wykorzystania tego kanału komunikacji, ale… media społecznościowe są nadal niezgłębionym tematem. 63% ankietowanych przyznało, że social media oferują narzędzia o dużym potencjale komunikacyjnym, ale nie wiadomo jak je skutecznie wykorzystad. Połowa badanych stwierdziła, że każda firma powinna byd obecna w social media. Wynika to z powszechnego przeświadczenia, że media społecznościowe są bardzo atrakcyjnym, tanim, modnym i łatwym w obsłudze kanałem komunikacji, natomiast brakuje wiedzy o jego ograniczeniach i zagrożeniach.
 6. 6. Social media receptą na sytuacje kryzysowe? Dla 77% pożądanym rezultatem komunikacji w social media jest sprawniejsze zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, ale… Tylko 28% badanych ma spisane zasady i scenariusze komunikowania się z otoczeniem w Internecie na wypadek kryzysu.
 7. 7. SEO i RSS – narzędzia nieskuteczne czy nieznane? Na samym koocu w rankingu skutecznych narzędzi znalazły się kanały RSS oraz prowadzenie firmowego blogu. Jednak wcale nie oznacza to, że uważane są za złe rozwiązania. Po prostu ponad 50% badanych nie miało zdania (zatem możemy założyd, chod nie znamy odpowiedzi na to pytanie, że nie wykorzystuje lub nie zna żadnych danych) na temat skuteczności RSS. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku SEO.
 8. 8. Monitoring komunikacji wciąż niepopularny Badanie przyniosło wiele dowodów niedostatecznej edukacji na temat zasad działania w tym kanale komunikacji: od kwestii potencjalnych zagrożeo związanych z samą obecnością firmy w mediach społecznościowych, po możliwośd wykorzystania wyników monitoringu w budowaniu strategii i bieżącej komunikacji. Brak jest świadomości potrzeby ewaluacji i wykorzystywania tych danych chociażby do poprawy komunikacji. 4% badanych nie ma wiedzy na temat swojej obecności w sieci – z żadnego z dostępnych zakresów i rodzajów monitoringu.
 9. 9. Chętni nieprzygotowani84% badanych specjalistów wykorzystuje media społecznościowe wkomunikacji PR i/lub marketingowej. 99% badanych chce znad liczbę nieprzychylnych komentarzy, wpisów i publikacji na temat swojej marki bądź firmy.Wychwycenie negatywnych informacji na temat firmy/marki jestdla specjalistów zajmujących się komunikacją ważniejsze nawet niżogólna liczba publikacji. Niestety, posiadanie pełnej wiedzy natemat wydźwięku wszystkich publikacji na swój temat jest bardzoważne jedynie dla 16% specjalistów.
 10. 10. Twitter medium przyszłości 21% badanych chce w przyszłości komunikowad się przez Twittera, a nie robi tego obecnie.To bardzo optymistyczny wynik biorąc pod uwagę znikomąpopularnośd tego kanału wśród polskich internautów.
 11. 11. Czym sąmedia społecznościowe dla specjalistów public relations?
 12. 12. 16% badanych przyznało, że media Co piąta osoba przyznała, że szał na społecznościowe powinny służyd social media może byd jednak tylko wyłącznie rozrywce. modą, która kiedyś przeminie.Prawie wszyscy (93%) zgodzili się ze Dla połowy badanych (56%), to po stwierdzeniem, że media prostu kolejne medium, z którym społecznościowe są narzędziem przyszło im pracowad i nie jest to wspomagającym komunikację z dobry sposób na komunikację firmy grupami docelowymi. z pracownikami.
 13. 13. Media społecznościowe to dla mnie…* 87% źródło informacji o konkurencji 73% wspomaganie obsługi 63% klienta mają duży potencjał, ale jak je wykorzystad? 21% moda, która przeminie* Wybory „całkowicie się zgadzam” i „zgadzam się” w 5- stopniowej skali (całkowicie się zgadzam, zgadzam się, nie mamzdania, raczej się nie zgadzam, nie zgadzam się) dotyczące stwierdzeo z listy „media społecznościowe to dla mnie…”.
 14. 14. Media społecznościowe to dla mnie…* • narzędzie 93% wspomagające komunikację z grupami docelowymi 56% • po prostu kolejne medium • narzędzie, które 16% powinno służyd tylko rozrywce* Wybory „całkowicie się zgadzam” i „zgadzam się” w 5- stopniowej skali (całkowicie się zgadzam, zgadzam się, nie mamzdania, raczej się nie zgadzam, nie zgadzam się) dotyczące stwierdzeo z listy „media społecznościowe to dla mnie…”.
 15. 15. Efekty oczekiwane dzięki komunikacji w social media wzrost świadomości marki zwiększanie lojalności poprawa lub zmiana klientów wizerunku dotarcie do gromadzenie sprawniejsze pozyskiwanie większy buzz na grup wiedzy o zarządzanie w nowych temat marki w docelowych grupie sytuacji klientów mediach docelowej kryzysowej wsparcie wzrost obsługi sprzedaży klienta produktów
 16. 16. Liczy się świadomośd a nie efekt finansowy Najbardziej oczekiwane rezultaty komunikacyjne to wzrosty: świadomości, wizerunku oraz lojalności wobec marki Kluczowe w strategii komunikacyjnej dotarcie do odpowiedniej grupy docelowej znalazło się dopiero na czwartym miejscu wśród wskazao „bardzo ważny rezultat”. A przecież najczęściej wskazywany wśród używanych kanałów Facebook, daje duże możliwości jeśli chodzi o kierowanie informacji do konkretnych grup. Na dalekich pozycjach znalazły się: pozyskanie nowych klientów i obsługa klienta, mimo, że dają widoczne, mierzalne efekty. Kolejny raz widzimy tu efekt braku konkretnych informacji i wiedzy na temat działania i konsekwencji wykorzystania mediów społecznościowych.
 17. 17. Wzrost świadomości - najbardziej, wzrost sprzedaży najmniej ważny* wzrost świadomości marki zwiększanie lojalności klientów poprawa lub zmiana wizerunku firmy/marki dotarcie do określonych grup docelowych większy buzz na temat firmy/marki w mediach pozyskiwanie nowych klientów sprawniejsze zarządzanie w sytuacjach kryzysowych gromadzenie wiedzy o grupie docelowej, konkurencji, rynku wsparcie obsługi klienta wzrost sprzedaży produktów 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% bardzo ważny ważny nie mam zdania niezbyt ważny nieważny*Odpowiedzi na pytanie o to, jaką istotnośd dla badanych mają podane na liście oczekiwane rezultaty zawodowejkomunikacji w mediach społecznościowych.
 18. 18. „Social media revolution”……a w PR jednak tradycyjnie
 19. 19. Jeszcze bez social media revolutionProwadzenie firmowego profilu w serwisie społecznościowym zabardzo skuteczny sposób komunikacji uznał co trzeci badany. Proste jest piękne? 98% badanych uznało, że firmowa strona internetowa jest skutecznym narzędziem w komunikacji PR.
 20. 20. Blogi, RSS, mailing i inne nieefektywne narzędzia Jako nieefektywny został oceniony mailing – prawdopodobnie dlatego, że jest kojarzony z aktywnością czysto marketingową Na samym koocu w rankingu skutecznych narzędzi znalazły się kanały RSS oraz prowadzenie firmowego bloga. Jednak wcale nie oznacza to, że uważane są one za złe rozwiązania. Po prostu ponad 50% badanych nie miało zdania (zatem najprawdopodobniej nie wykorzystuje lub nie zna żadnych danych) na temat skuteczności RSS. Podobnie rzecz miała się z pozycjonowaniem strony w wyszukiwarkach (35%), blogami firmowymi (29%) oraz interakcjami z blogerami, gdzie 26% nie wyraziło jednoznacznej opinii.
 21. 21. Najskuteczniejsze sposoby komunikacji w sieci* własna strona internetowa 66% publikacje w sieci na nasz temat 39% profil firmowy w serwisie społecznościowym 34% SEO 26% newsletter 24% interakcje z blogerami 24% udostępnianie filmów 24% wpisy na forach i grupach dyskusyjnych 19% mailing 18% blog firmowy 10% kanały RSS 5% 0% 25% 50% 75% 100%*odpowiedzi „bardzo skuteczne” na prośbę o wskazanie jaki stopieo skuteczności mają sposoby podane na liście wg 6-stopniowej skali (bardzo skuteczne, skuteczne, dośd skuteczne, raczej nieskuteczne, nieskuteczne, nie mam zdania).
 22. 22. Wszyscy w pracysiedzą na Facebooku i nieBardzo Lubią Informowad Przyjaciół
 23. 23. Facebook pozostaje Ponad połowa badanych (55%)niezaprzeczalnie królem i wyprzedza nigdy nie korzystała w celachnajbliższą konkurencję o 4 długości. zawodowych z Twittera. Na trzecim miejscu wśród Rodzimy mikroblog - Blip - jest najczęściej stosowanych kanałów najrzadziej wykorzystywanym komunikacji znalazł się YouTube. medium obecnym na liście badania.
 24. 24. Na przeciwstawnych biegunach: FB i Nk.pl Drugie w kolejności, wśród najczęściej wykorzystywanych kanałów komunikacji, fora internetowe są używane 4 razy rzadziej niż FB. Czy to ma oznaczad, że na forach internetowych firmy uprawiają raczej marketing szeptany, zwany również w Polsce „szemranym”? 65% bardzo często korzysta z Facebooka zawodowo 7% nie korzystało dotąd z Facebooka w tych celach Badanie PRoto.pl i IMM potwierdza: nk.pl mimo dużej liczby użytkowników nie jest atrakcyjnym kanałem komunikacji zdaniem specjalistów ds. komunikacji. Czy winne są narzędzia (lub ich brak), inna grupa docelowa, inny poziom i cel zaangażowania użytkowników?
 25. 25. Jak często wykorzystujesz podane media w komunikacji PR i/lub marketingowej?* Facebook 65% 7% fora 16% 26% You Tube 15% 16% blogi 9% 24% Twitter 7% 55% 7% GoldenLine 28% Nk 3% 64% Blip 1% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% bardzo często nigdy*Odpowiedzi na pytanie o to, jak często badani wykorzystują w komunikacji PR i/lub marketingowej media podane na liściewyboru. Wśród odpowiedzi „inne” znalazły się pojedyncze wskazania: SlideShare, Flickr, LinkedIn, Vimeo i Grono.net.
 26. 26. Twojej firmy nie ma w Internecie? Sprawdź to!
 27. 27. Monitorowanie aktywności w sieci 1% badanych NIE WIE, czy monitoruje obecnośd swojej firmy lub marki w sieci } 2% w mediach społecznościowych 3% NIE MONITORUJE swoich aktywności na tradycyjnych stronach internetowych } 8% w mediach społecznościowych72% REGULARNIE MONITORUJE obecnośd swojej firmy/marki w sieci } 51% w mediach społecznościowych
 28. 28. 4% niewiedzy to za dużo o 4%86% badanych wskazało na skutecznośd komunikacyjną publikacjina swój temat w Internecie. A mimo tego… 1% badanych nie wie, czy monitoruje obecnośd swojej firmy lub marki w sieci. 3% przyznaje, że nie monitoruje swoich aktywności na tradycyjnych stronach internetowych, a 10% - że tego nie robi lub nie wie, czy to robi w mediach społecznościowych.Jedną z przyczyn może byd brak wiedzy na temat dostępu doczytelnych, tanich i łatwych w obsłudze narzędzi do monitorowaniatreści. Monitoring prowadzony samodzielnie jest trudniejszy:angażuje czas, etaty, nie zawsze jest prowadzony regularnie. Cojednak najważniejsze często jest wynikiem braku odpowiedniegoprzygotowania, know-how.
 29. 29. 50% respondentów monitoruje regularnie i kompleksowo Drugą kwestią jest prawdopodobnie pokutujące nadal przekonanie, że skoro nie prowadzimy komunikacji w Internecie czy mediach społecznościowych, to nie musimy jej monitorowad. Opinie konsumentów, klientów o naszej firmie czy marce zawsze mogą istnied w sieci, nieważne, czy aktywnie w sieci się komunikujemy czy jesteśmy przekonani, że skoro nas tam nie ma, to nie ma też dyskusji na nasz temat. Cieszy, że ponad połowa badanych monitoruje obecnośd w mediach społecznościowych regularnie i kompleksowo. W całej sieci robi to prawie ¾ badanych.
 30. 30. Co chcesz wiedzied o Twojej komunikacji w sieci?
 31. 31. Około 15% badanych nie ma zdania 99% chce znad liczbę na temat tego, czy ważna jest dla nieprzychylnych komentarzy, nich wiedza na tematwpisów i publikacji na temat swojej najaktywniejszych autorów marki bądź firmy. publikacji i stron na których najczęściej pojawiają się treści na ich temat.Jeden na trzech badanych za bardzo Nie zauważono korelacji z określoną ważną informację zwrotną z branżą, regionem czy stanowiskiem monitoringu uznał: liczbę zajmowanym przez respondentów, wyświetleo danej publikacji, liczbę którzy najczęściej udzielali fanów, obserwujących. odpowiedzi „nie mam zdania”.
 32. 32. Dokładne dane mile widziane?Przełom w świadomości PR? Wydźwięk informacji wreszcieważniejszy niż ich goła liczba? Tak, ale tylko tych negatywnych. Znaczny odsetek badanych nie miał zdania na temat informacji zwrotnych w postaci danych, miar, wskaźników, jakie chcieliby uzyskad w wyniku monitorowania sieci.Wychwycenie negatywnych informacji na temat firmy/marki jestdla specjalistów od komunikacji ważniejsza niż ogólna liczbapublikacji. I nie ma w tej kwestii niezdecydowanych osób. Co w tejsytuacji zastanawiające, chęd posiadania kompleksowej informacjina temat wydźwięku wszystkich publikacji deklaruje „tylko” 70%badanych, a bardzo ważna jest ona jedynie dla 16% specjalistów. Tomniej, niż chętnych na poznanie liczby publikacji o konkurencji.
 33. 33. Pożądane informacje zwrotne z sieci • chce znad liczbę 99% nieprzychylnych informacji w sieci* • chce znad liczbę 86% swoich fanów, śledzących, komentujących itp.* • tylko dla nich 16% informacja na temat wydźwięku publikacji jest bardzo ważna***Odpowiedzi „bardzo ważne” i „ważne” w 5- stopniowej skali (bardzo ważne, ważne, nie mam zdania, niezbyt istotne,nieistotne) na pytanie o oczekiwane informacje zwrotne z monitoringu sieci.**Odpowiedzi „bardzo ważne” do powyższego pytania.
 34. 34. Nie do kooca nie ważne jest, jak i gdzie o nas mówią Jeden na trzech badanych za bardzo ważną informację zwrotną z monitoringu uznał: liczbę wyświetleo danej publikacji, liczbę fanów, obserwujących itp., analizę semantyczną i przestrzeo marki w Internecie oraz informacje o randze czy popularności strony, na której znalazła się publikacja. Dane dotyczące ruchu w sieci i zaangażowania użytkowników w komunikację na temat marki były dla badanych ważniejsze, niż porównanie marki z konkurencją w sieci Media społecznościowe zaistniały w branży na większą skalę w roku 2009-2010, kiedy triumfy zaczęła święcid najpierw nk.pl, a potem angażujący polskich użytkowników Facebook. W związku z tym, zarówno umiejętności wykorzystania narzędzi, jak i świadomośd na temat sposobów i narzędzi do mierzenia ich efektywności, nie tylko w Polsce zresztą, dopiero się rozwijają. Należy śledzid trendy i testowad różne rozwiązania, by wybrad te najlepiej dostosowane do potrzeb prowadzonej przez firmę strategii komunikacyjnej.
 35. 35. Jakie informacje zwrotne są ważne?* liczba nieprzychylnych publikacji, komentarzy, wpisów 66% 1% powiadomienia o publikacjach kryzysowych 58% 0% liczba publikacji na temat firmy/marki 57% 1% liczba wyświetleo danej publikacji (wpisu, filmiku, artykułu) 40% 0% liczba fanów, obserwujących itp. w mediach społecznościowych 34% 1% tematyka poruszana w publikacjach 34% 1% analiza semantyczna, przestrzeo marki 27% 2% ranga, popularnośd, atrakcyjnośd strony 27% 2% strony o największej liczbie publikacji na temat firmy/marki 25% 1% liczba publikacji na temat konkurencji 23% 1% częstotliwośd ukazywania się publikacji w sieci w danym okresie 22% 1% najaktywniejsi autorzy 22% 1% charakter publikacji: blogi, fora, serwisy społecznościowe, … 17% 6% nacechowanie emocjonalne publikacji 16% 3% nasycenie publikacji słowem kluczowym 16% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% bardzo ważne nieistotne*Odpowiedzi na prośbę o wskazanie jaki stopieo istotności mają informacje zwrotne otrzymane w wyniku monitorowaniaobecności marki/firmy w sieci (podane na liście wyboru). Tylko skrajne odpowiedzi.
 36. 36. Jaki stopieo istotności mają informacje otrzymane w wyniku monitorowania obecności marki/firmy w sieci? * liczba nieprzychylnych publikacji, komentarzy, wpisów 66% 33% 0% 1% liczba publikacji na temat firmy/marki 57% 35% 2%5% 1% liczba wyświetleo danej publikacji (wpisu, filmiku, artykułu) 40% 52% 3%5% 0% liczba fanów, obserwujących itp. w mediach społecznościowych 34% 52% 4% 9% 1% powiadomienia o publikacjach kryzysowych 58% 28% 12% 2% 0% ranga, popularnośd, atrakcyjnośd strony 27% 55% 9% 7% 2% liczba publikacji na temat konkurencji 23% 56% 8% 13% 1% tematyka poruszana w publikacjach 34% 45% 12% 9% 1% analiza semantyczna, przestrzeo marki 27% 48% 15% 7% 2% częstotliwośd ukazywania się publikacji w sieci w danym okresie 22% 53% 12% 12% 1% strony o największej liczbie publikacji na temat firmy/marki 25% 48% 14% 12% 1% nacechowanie emocjonalne publikacji 16% 54% 13% 13% 3% najaktywniejsi autorzy 22% 42% 17% 18% 1% charakter publikacji: blogi, fora, serwisy społecznościowe,… 17% 40% 23% 14% 6% nasycenie publikacji słowem kluczowym 16% 39% 22% 19% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% bardzo ważne ważne nie mam zdania niezbyt istotne nieistotne*Odpowiedzi na prośbę o wskazanie jaki stopieo istotności mają informacje zwrotne otrzymane w wyniku monitorowaniaobecności marki/firmy w sieci (podane na liście wyboru).
 37. 37. A plany na przyszłośd?
 38. 38. Twitter był najczęściej wskazywany jako kanał, w którym specjaliści chcą rozpocząd komunikację w W większym stopniu ma zostad też przyszłości. zagospodarowana blogosfera. Prawdopodobnie głównie przez nawiązywanie relacji z blogerami, ponieważ prowadzenie blogu firmowego nie zostało w badaniu0% - tylu badanych powiedziało, że ocenione wysoko w rankinguw przyszłości nie chce monitorowad skutecznych narzędzi PR w sieci. obecności swojej firmy/marki w Internecie.
 39. 39. W przyszłości podobno będziemy dwierkad* Twitter to źródło znane głównie z nazwy, w Polsce ma niewielu użytkowników i zwolenników. Nadal wolimy pozyskiwad informacje z bardziej tradycyjnych źródeł. Twitter 21% You Tube blogi 19% Blip 16% 14% GoldenLine 10% Znikoma popularnośd Twittera jako narzędzia komunikacji skorelowana z deklaracjami 21% badanych na temat chęci wykorzystania go w przyszłości, może wynikad z braku przykładów do naśladowania oraz własnych pomysłów na zagospodarowanie obecnej w tym serwisie nielicznej wciąż grupy polskich użytkowników.*Procent wskazao na źródło, z którego badani nie korzystają obecnie , ale chcą je wykorzystywad w przyszłości.
 40. 40. W przyszłości 100% chce się monitorowad100%90%80% 72%70% Obecnie prowadzę monitoring:60% 51%50%40%30% 24%20% 15% 14% 10% 8%10% 3% 1% 2% 0% regularnie tylko na nieregularnie nie nie wiem wybranych stronach Internet media społecznościowe 100% 90% 80% 75% 70% 60% W przyszłości chcę monitorowad: 60% 50% 40% 30% 24% 20% 12% 12% 11% 10% 4% 1% 0% 1% 0% tak tak, ale tylko raczej tak raczej nie nie wybrane strony
 41. 41. Komentarzedo badania
 42. 42. Komentarz Magdalena Popielewicz* PR-owcy chcą wykorzystywad serwisy społecznościowe w komunikacji, o czym świadczą ich deklaracje i przeświadczenie wśród 34 proc. badanych o skuteczności tego kanału komunikacji, ale… Ale media społecznościowe są nadal niezgłębionym tematem, w którym na polskim rynku nadal niewiele jest dobrych praktyk mogących stad się wzorem do naśladowania. Stosunkowo niewiele jest również projektów wykorzystujących innowacje w komunikacji marketingowej. Może to wynikad z konieczności podążania komunikacji kanałami, które wykorzystuje klient, czy konsument. Byd może po prostu w Polsce klienci jeszcze nie wykorzystują tak aktywnie i na masową skalę mediów społecznościowych. A grupa, będąca siłą zakupową korzysta z sieci społecznościowych w małym stopniu, w przeciwieostwie do grupy „lojalnościowo – wizerunkowej”: młodych i studentów (15-25 lat).*Współautorka badania. Zgłębia tajniki social media zawodowo i hobbystycznie. Interesuje się powiązaniami siecispołecznościowych z komunikacją marketingową. Od 2009 roku pracuje w Instytucie Monitorowania Mediów. StudentkaWydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Faculty of Social Sciences University of Southern Denmark.
 43. 43. Komentarz Magdalena Grabarczyk – Tokaj* Badanie przyniosło wiele dowodów niedostatecznej edukacji na temat zasad działania w tych mediach. Od kwestii potencjalnych zagrożeo związanych z samą obecnością firmy w mediach społecznościowych, po możliwośd wykorzystania wyniku monitoringu w budowaniu strategii i bieżącej komunikacji. Brak jest świadomości potrzeby ewaluacji i wykorzystywania tych danych chociażby do poprawy komunikacji. O ile może nie dziwid, że 15% nie ma zdania na temat potrzeby posiadania analizy semantycznej czy przestrzeni marki, o tyle niepokojące jest, że podobny odsetek nie ma zdania na temat tego, czy ważna jest dla nich wiedza na temat najaktywniejszych autorów publikacji, stron na których najczęściej pojawiają się treści na temat firmy czy… wydźwięku materiałów dla znaczenia wizerunku.*Współautorka badania. Socjolog, od ponad dekady bada media. Autorka projektów z zakresu mierzenia efektów działao PRw mediach oraz analiz komunikacji. Od 2004 roku w IMM, obecnie kierownik oddziału marketingu i PR. Piszespecjalistycznego bloga 3M poświęconego zagadnieniom komunikacyjnym i media relations w PR. Tematyce tej dedykujerównież warsztaty dla specjalistów z branży PR i zajęcia dla studentów. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (InstytutStosowanych Nauk Społecznych) i Szkoły Głównej Handlowej (Podyplomowe Studia Public Relations).
 44. 44. Komentarz Kinga Kubiak* Wyniki badania dotyczące wykorzystania mediów społecznościowych przez PR-owców skłaniają do refleksji na temat kondycji PR-u w Polsce w ogóle. PR-owcy cenią sobie media społecznościowe, bo te mają im dostarczyd wiedzy o konkurencji oraz pokazad kto i za co nie lubi ich marek, a więc co (a nawet kto) może się stad zarzewiem trudnej lub kryzysowej sytuacji w firmie. Jednak ponad 70 proc. przebadanych nie ma scenariusza na wypadek takiej sytuacji. Co zrobią więc z niezadowolonym klientem/użytkownikiem/grupą? Po co im ta wiedza? Trudno orzec. Co więcej, wiedza na temat pozytywnych komentarzy nie liczy się prawie wcale (tylko 16 proc. przebadanych chce znad pełen wynik monitoringu obecności marki w social mediach) – PR-owcy nie chcą ich wykorzystad do budowy komunikacji, nie potrzebują grupy wsparcia, którą można by moderowad; interesują ich tylko potencjalne kryzysy (na które zresztą nie mają recepty…). I chod większośd z zapytanych PR-owców twierdzi, że social media to coś więcej niż moda i rozrywka, to ja – po analizie ich odpowiedzi – odnoszę wrażenie, że social media to dla większości po prostu świetna zabawa, liczenie fanów i odsłon, z którego niewiele więcej dla strategii komunikacji wypływa. A szkoda…*Dyrektor Wydawnicza PRoto.pl.
 45. 45. Jak i kogo zbadaliśmy?
 46. 46. Metodologia badaniaMetodologia badania: Badanie CAWI przygotowane przez zespół PRoto.pl i Instytutu Monitorowania Mediów Przeprowadzone za pomocą ankiety dostępnej na PRoto.pl między 1 a 20 kwietnia 2011 roku n=102, pracownicy branży PR w Polsce
 47. 47. Charakterystyka respondentów .
 48. 48. Region zatrudnienia* 8% POMORSKIE 6% 1% PODLASKIE KUJAWSKO- POMORSKIE 42% 10% MAZOWIECKIE 4% WIELKOPOLSKIE 10% ŁÓDZKIE DOLNOŚLĄSKIE 1% 8% ŚWIĘTOKRZYSKIE 10 ŚLĄSKIE MAŁOPOLSKIE*Jeden z respondentów zatrudniony w czasie badania poza Polską.
 49. 49. Miejsce zatrudnienia 1% dział PR i/lub marketing w 7% firmie prywatnej13% agencja PR/reklama/marketing 47% dział PR i/lub marketing w firmie paostwowej Wielkośd firmy NGO33% inne poniżej 10 osób 15% 37% powyżej 250 osób 24% 10- 50 osób 25% 51- 250 osób
 50. 50. Chcesz się z nami skontaktowad?
 51. 51. Magdalena Grabarczyk – Tokaj mgrabarczyk@instytut.com.pl Marta Cieślak mcieslak@instytut.com.pl Magdalena Popielewicz mpopielewicz@instytut.com.pl Kinga Kubiak k.kubiak@proto.plInstytut Monitorowania Mediów sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 53, 00-697 Warszawa tel. (+48 22) 378 37 50 tel./fax (+48 22) 356 21 00 imm@instytut.com.pl

×