Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Forvaltningen i SoMe- noen juridiske refleksjoner  Advokat Jon Wessel-Aas
Nytt? I så fall; hvordan? Forvaltningen selv har lenge brukt aviser og andre medier, til å meddele seg og debattere off...
Skille mellom  saksbehandling (jf forvaltningsloven m  m) og  annen kommunikasjon  (informasjonsvirksomhet,  debattde...
Saks-/dokumentbehandling, samtbehandling av personopplysninger forvaltningsloven offentlighetsloven arkivloven persono...
Stiller krav til forsvarlig saksbehandling,saklighet, arkivkvalitet, taushetsplikt ogpersonvern/lagringssikkerhet
Enkelt sagt; SoMe og individuell saksbehandling går dårlig sammen - p g a alminnelige krav til forsvarlig saksbehandli...
Kommunikasjon i SoMe for øvrig; iutgangspunktet fritt frem Forvaltningen har også ytringsfrihet, med de begrensninger so...
Hovedpoeng: Alminnelige, kjenteprinsipper kan i hovedsak brukes til å løsespørsmålene som oppstår m h tforvaltningens bruk...
Personvern m m I fokus: Ansvar overfor tredjepersoner, m h t hva andre laster opp/legger ut av ytringer på forvaltninge...
Den som er ansvarlig for en nettside e l,kan bli medvirkningsansvarlig fortredjepersoners rettsstridige ytringer sompublis...
Typiske problemområder: rettstridig offentliggjøring av opplysninger om personlige forhold rettstridige beskyldninger (...
Bør forebygges gjennom tydelige brukervilkår på disse punktene gode kontrollrutiner og aktiv moderatorfunksjon
Ansattes egen bruk Viktig og klart utgangspunkt: Offentlig ansatte har som privatpersoner samme ytringsfrihet som andre
Begrensninger av hensyn til arbeidsgiver,må være begrunnet i den alminneligelojalitetsplikt i arbeidsforhold  Ikke nok at...
For ren fritidsdiskusjon, kanbegrensninger vanskelig forsvaresFor alminnelig deltagelse i politisk debatt,er ytringsfrihet...
I et demokrati er det i utgangspunktetønskelig at fagpersoner i forvaltningen,deltar i faglig debatt - som fagpersoner  P...
Likevel... Nytt i praksis at hver og en av oss kan bli våre egne publisister - og meddele oss uredigert til «verden» ve...
SoMe_Off Jon Wessel-Aas
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SoMe_Off Jon Wessel-Aas

5,996 views

Published on

Presentasjonen til Jon Wessel-Aas under lansering av Sosiale medier i all offentlighet - Lytte Dele Delta på Litteraturhuset 21.juni 2011.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SoMe_Off Jon Wessel-Aas

 1. 1. Forvaltningen i SoMe- noen juridiske refleksjoner Advokat Jon Wessel-Aas
 2. 2. Nytt? I så fall; hvordan? Forvaltningen selv har lenge brukt aviser og andre medier, til å meddele seg og debattere offentlig - men sitter den på kafé, sammen med folket? Offentlige ansatte som privatpersoner; har deltatt i private diskusjonsfora, men også i offentligheten(?)
 3. 3. Skille mellom saksbehandling (jf forvaltningsloven m m) og annen kommunikasjon (informasjonsvirksomhet, debattdeltagelse m m)
 4. 4. Saks-/dokumentbehandling, samtbehandling av personopplysninger forvaltningsloven offentlighetsloven arkivloven personopplysningsoven Krav til forsvarlighet, ryddig/sikker arkivering og andre formal
 5. 5. Stiller krav til forsvarlig saksbehandling,saklighet, arkivkvalitet, taushetsplikt ogpersonvern/lagringssikkerhet
 6. 6. Enkelt sagt; SoMe og individuell saksbehandling går dårlig sammen - p g a alminnelige krav til forsvarlig saksbehandling/personvern SoMe og arkivering kan være en utfordring - p g a form/grensesnitt
 7. 7. Kommunikasjon i SoMe for øvrig; iutgangspunktet fritt frem Forvaltningen har også ytringsfrihet, med de begrensninger som følger av lov Dog bør demokratihensyn og hensynet til embetsverkets integritet, ivaretas (skille politikk og fag)
 8. 8. Hovedpoeng: Alminnelige, kjenteprinsipper kan i hovedsak brukes til å løsespørsmålene som oppstår m h tforvaltningens bruk av SoMe
 9. 9. Personvern m m I fokus: Ansvar overfor tredjepersoner, m h t hva andre laster opp/legger ut av ytringer på forvaltningens sider/profiler
 10. 10. Den som er ansvarlig for en nettside e l,kan bli medvirkningsansvarlig fortredjepersoners rettsstridige ytringer sompubliseres der (uavhengig av det særligeredaktøransvaret)
 11. 11. Typiske problemområder: rettstridig offentliggjøring av opplysninger om personlige forhold rettstridige beskyldninger (injurier) mot tredjepersoner rettstridig tilgjengeliggjøring av andres åndsverk m m
 12. 12. Bør forebygges gjennom tydelige brukervilkår på disse punktene gode kontrollrutiner og aktiv moderatorfunksjon
 13. 13. Ansattes egen bruk Viktig og klart utgangspunkt: Offentlig ansatte har som privatpersoner samme ytringsfrihet som andre
 14. 14. Begrensninger av hensyn til arbeidsgiver,må være begrunnet i den alminneligelojalitetsplikt i arbeidsforhold Ikke nok at det er upopulært hos arbeidsgiver - må skade dennes legitime interesser
 15. 15. For ren fritidsdiskusjon, kanbegrensninger vanskelig forsvaresFor alminnelig deltagelse i politisk debatt,er ytringsfriheten vid - dog må den somsitter tett på politisk ledelse, ta hensyn tildette.For ren fagdebatt, gjelder tilsvarende somfor politisk debatt
 16. 16. I et demokrati er det i utgangspunktetønskelig at fagpersoner i forvaltningen,deltar i faglig debatt - som fagpersoner På enkelte områder sitter samfunnets fagekspertise hovedsakelig i forvaltningen NB! Viktig overfor offentligheten på hvis vegne man deltar i debatten
 17. 17. Likevel... Nytt i praksis at hver og en av oss kan bli våre egne publisister - og meddele oss uredigert til «verden» ved et tastetrykk «Amatørenes» inntog fordrer opplæring/veiledning - naturlig ansvar for arbeidsgiver...?

×